Szczególne cechy usług w CDN Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne cechy usług w CDN Online"

Transkrypt

1 Szczególne cechy usług w CDN Online

2 Spis treści 1. Konfiguracja komputera klienta do pracy w systemie CDN Online Obsługa drukarek fiskalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Obsługa kas fiskalnych w usługach CDN OPT!MA Obsługa drukarek lokalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Eksport danych do Płatnika w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych dla NFZ w usłudze CDN OPT!MA Eksport deklaracji PFRON w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych do MS Excel w usłudze CDN OPT!MA Eksport wydruków do MS Word w usłudze CDN OPT!MA Wysyłanie e-deklaracji w usłudze CDN OPT!MA Eksport i import danych za pomocą plików w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Import kursów walut, pobieranie wskaźników i okno OnL!ne w usłudze CDN OPT!MA Dodawanie własnych definicji wydruków i analiz w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Opcje niedostępne podczas pracy w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Wydruki do plików PDF w usługach CDN OPT!MA i CDN XL

3 1. Konfiguracja komputera Klienta do pracy w systemie CDN Online Dostęp do usług CDN OPT!MA, CDN OPT!MA Pulpit MenadŜera, CDN XL w systemie CDN Online wymaga uŝycia przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 SP1, uruchomionej w środowisku systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows. Środowisko pracy klienta (przeglądarka internetowa, program antywirusowy, firewall) powinno być tak skonfigurowane aby umoŝliwiało zainstalowanie i uŝycie komponentów ActiveX: - dla usług CDN OPT!MA, CDN XL: Microsoft RDP Client Control (redist) DrvInstall Class KFCliObjCab ECRElzabTCAB, ECRSharpTCAB, ECRNovitusTCAB (do współpracy z kasami fiskalnymi) EDEKTCAB (do podpisywania e-deklaracji) W przypadku przeglądarki internetowej wymagany efekt moŝna osiągnąć dodając następujące adresy do witryn zaufanych (przy załoŝeniu ze nie zmieniono domyślnego poziomu zabezpieczeń tej strefy): https://www.cdnonline.pl Przed pierwszym zalogowaniem się do usługi CDN OPT!MA oraz CDN XL w systemie CDN Online na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Vista naleŝy wyłączyć opcję Kontrola konta uŝytkownika. Aby wyłączyć Kontrolę konta uŝytkownika naleŝy wejść w Panel sterowania > Konta uŝytkowników > Wybrany 3

4 uŝytkownik > Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta uŝytkownika i odhaczyć opcję UŜyj funkcji Kontrola konta uŝytkownika oraz ponownie uruchomić komputer. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu się do systemu CDN Online zalecane jest ponownie włączenie funkcji Kontrola konta uŝytkownika. Komputer klienta musi mieć moŝliwość komunikacji z siecią Internet za pomocą protokołów HTTP/HTTPS dla usługi CDN OPT!MA Pulpit MenadŜera oraz HTTP/HTTPS i RDP w przypadku usług CDN OPT!MA i CDN XL, na standartowych numerach portów tych protokołów. O ile klienci zazwyczaj mogą korzystać z protokołów HTTP/HTTPS, to port TCP 3389 wykorzystywany przez protokół RDP moŝe być blokowany na urządzeniach sieciowych klienta. MoŜna to sprawdzić wykonując w linii poleceń: telnet demo.cdnonline.pl 3389 Jeśli połączenie nie zostanie ustanowione oznacza to, Ŝe klient ma zablokowane połączenia na porcie TCP 3389 z siecią Internet. Do czasu odblokowania komunikacji po porcie TCP 3389, usługi CDN OPT!MA i CDN XL oparte o usługi terminalowe nie będą działały na komputerze klienta. Dostęp do usług CDN OPT!MA i CDN XL za pomocą innych klientów protokołu RDP nie jest przez nas wspierany. Nie testujemy i nie zalecamy uŝycia innych klientów, pełna funkcjonalność usług jest dostępna tylko za pomocą przeglądarki Internet Explorer. Łącze do sieci Internet powinno zapewnić przepustowość w granicach Kbps na jednego uŝytkownika pracującego w systemie CDN Online. 2. Obsługa drukarek fiskalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Obsługa drukarek fiskalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL jest realizowana poprzez komponenty ActiveX. Aby zainstalować potrzebne komponenty naleŝy po zalogowaniu do systemu CDN Online wybrać z menu Dodatki opcję Sterowniki ver

5 W przypadku usługi CDN OPT!MA klient powinien skonfigurować drukarkę fiskalną w konfiguracji aplikacji wybierając właściwy sterownik drukarki (DF300T.dll, DF300_1T.dll, FP600T.dll, InnovaT.dll, NovitusT.dll) i port COM (np. COM1, COM2). Sterownik naleŝy wybrać nie za pomocą listy, a klikając w ikonę obrazka folderu z zieloną strzałką. Jeśli uŝytkownik chce powiązać drukarkę fiskalną z wskazanym uŝytkownikiem systemu (loginem) CDN Online na stałe, powinien zgłosić ten fakt firmie COMARCH S.A. wysyłając wiadomość na adres bądź poprzez interfejs WWW Inne zlecenia, podając login, sterownik drukarki na jakim ma działać oraz port COM, w celu odpowiedniego skonfigurowania uŝytkownika. W przypadku usługi CDN XL klient oprócz skonfigurowania drukarki fiskalnej w aplikacji musi mieć w kluczu sprzętowym dostępne licencje na obsługę drukarek fiskalnych w usługach terminalowych. Konfiguracja dokonana przez uŝytkownika w aplikacji CDN XL jest stała i nie ma potrzeby informowania o tym COMARCH S.A. 3. Obsługa kas fiskalnych w usługach CDN OPT!MA Obsługa kas fiskalnych w usłudze CDN OPT!MA jest realizowana poprzez komponenty ActiveX. Aby zainstalować potrzebne komponenty naleŝy po zalogowaniu do systemu CDN Online wybrać z menu Dodatki opcję Kasa fiskalna Sharp, Elzab lub Novitus.

6 W przypadku usługi CDN OPT!MA uŝytkownik powinien skonfigurować kasę fiskalną w konfiguracji aplikacji CDN OPT!MA. (Program > Ogólne oraz Program > Stanowisko > Kasa fiskalna). Jeśli uŝytkownik chce powiązać kasę fiskalną z wskazanym uŝytkownikiem systemu (loginem) CDN Online na stałe, powinien zgłosić ten fakt firmie COMARCH S.A. wysyłając wiadomość na adres bądź poprzez interfejs WWW Inne zlecenia i podając login, sterownik kasy na jakim ma działać oraz port COM, w celu odpowiedniego skonfigurowania uŝytkownika. 4. Obsługa drukarek lokalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Obsługa drukarek lokalnych klienta w usługach CDN OPT!MA i CDN XL jest realizowana przez mechanizm mapowania drukarek lokalnych uŝytkownika do sesji na serwerze usług terminalowych Windows Server Standardowo mapowane są drukarki lokalne klienta pracujące poprzez porty: LPT, USB oraz COM. W przypadku drukarek sieciowych lub pracujących na innych portach komunikacyjnych moŝe być potrzebna konsultacja z pracownikiem Działu Wsparcia systemu CDN Online w celu uruchomienia mapowania takiej drukarki (nie dotyczy uŝytkowników działających na komputerze z systemem Windows Vista). Kolejnym warunkiem działania drukarki w usługach CDN OPT!MA i CDN XL jest obecność sterowników tej drukarki na serwerach usług terminalowych. PoniewaŜ na rynek wchodzą nieustannie nowe modele drukarek moŝe wystąpić potrzeba dodania sterownika lub zmapowania na sterownik zgodny z tym modelem na serwerach usług terminalowych. Czynność ta wykonuje pracownik COMARCH S.A. w porozumieniu z klientem. 6

7 Jeśli drukarka jest zainstalowana lokalnie i prawidłowo drukuje z innych programów (np. MS Word), a w programie CDN OPT!MA w systemie CDN Online nie jest widoczna, naleŝy wysłać zgłoszenie na adres w treści którego naleŝy podać dokładny model drukarki oraz login jednego z uŝytkowników, który korzysta z tej drukarki lub kontakt telefoniczny z Działem Wsparcia systemu CDN Online. Zdarzają się sytuacje, w których pomimo zmapowania drukarki w sesji terminalowej oraz zainstalowania sterownika, drukarka nie działa w usługach terminalowych MS Windows Server Problem ten dotyczy głównie drukarek GDI i urządzeń wielofunkcyjnych. 5. Eksport danych do Płatnika w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych dla programu Płatnik w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania jest niezbędna poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana w punkcie 1. (strona 3.). Dodatkowo w opcjach przeglądarki internetowej (Narzędzia > Opcje internetowe > zakładka Zabezpieczenia > strefa Zaufane witryny > Poziom niestandardowy ) opcję Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania naleŝy ustawić w pozycji Monituj (zalecane) lub Włącz. Eksport plików.kdu jest dostępny z okien Formularz deklaracji KEDU, Deklaracja ZUS DRA oraz Deklaracja ZUS ZUA. UŜytkownik w konfiguracji aplikacji moŝe ustawić własne wartości parametrów: Program > Płace > Parametry > ŚcieŜka do programu płatnika - gdzie moŝe wprowadzić lokalizacje programu Płatnik na swoim komputerze 7

8 Firma > Płace > ŚcieŜki plików dla ASP > Eksport deklaracji w trybie ASP > Katalog docelowy exportu pliku KEDU - gdzie moŝe wskazać lokalizacje katalogu na swoim komputerze do którego mają być eksportowane pliki KED-u (domyślnie jest to C:\) Po wciśnięciu przycisku Eksport do Programu Płatnika wyświetla się okno z informacją gdzie na komputerze klienta zostanie zapisany plik.kdu oraz z jakiej lokalizacji zostanie uruchomiony program Płatnik. Po zamknięciu tego okna, we wskazanej lokalizacji zostaje zapisany plik.kdu oraz uruchomiony program Płatnik. Do klienta naleŝy wykonanie importu danych z pliku.kdu do programu Płatnik. 6. Eksport danych dla NFZ w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych do raportu dla NFZ w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania jest niezbędna poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana w punkcie 1. (strona 3) oraz w drugim akapicie punktu 5. (strona 7). Export danych dla NFZ jest dostępny z ekranu: Lista pracowników UŜytkownik w konfiguracji aplikacji moŝe ustawić własne wartości parametru: Firma > Płace > ŚcieŜki plików dla ASP > Eksport deklaracji w trybie ASP > Katalog docelowy exportu dla NFZ - gdzie moŝe wskazać lokalizacje katalogu na swoim komputerze do którego mają być eksportowane pliki raportu dla NFZ (domyślnie jest to C:\) Po wciśnięciu przycisku Wykonaj raport pliki raportu dla NFZ zostają zapisane we wskazanej lokalizacji na komputerze klienta. 8

9 7. Eksport deklaracji PFRON w usłudze CDN OPT!MA Eksport deklaracji PFRON w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania niezbędna jest poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana punkcie 1. (strona 3) oraz w drugim akapicie punktu 5. (strona 7). Eksport deklaracji do pliku XML jest dostępny z listy Deklaracja PFRON (INF-D) Klient w konfiguracji aplikacji moŝe ustawić własne wartości parametru: Firma > Płace > ŚcieŜki plików dla ASP > Eksport deklaracji w trybie ASP > Katalog docelowy exportu deklaracji PFRON - gdzie moŝe wskazać lokalizacje katalogu na swoim komputerze do którego mają być eksportowane pliki XML (domyślnie jest to C:\). Po wciśnięciu przycisku Wysyłanie deklaracji do pliku XML pliki deklaracji PFRON zostają zapisane we wskazanej lokalizacji na komputerze klienta. 8. Eksport danych do MS Excel w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych do MS Excel w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania jest niezbędna poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana w punkcie 1. (strona 3) oraz w drugim akapicie punktu 5. (strona 7). Eksport jest moŝliwy z miejsc w programie (list) gdzie występuje przycisk Export do MS Excel. Przed wykonaniem eksportu naleŝy upewnić się czy w konfiguracji programu jest zaznaczony poprawny separator kolumn jest to uzaleŝnione od wersji programu MS Excel posiadanej przez klienta. Program > UŜytkowe > Parametry > Separator Kolumn dla eksportu do arkusza kalkulacyjnego Po naciśnięciu przycisku Export do MS Excel wyświetla się okno z informacją o lokalizacji pliku.csv na komputerze uŝytkownika. Następnie po zamknięciu tego okna na komputerze klienta jest uruchamiany MS Excel (lub inny program skojarzony z plikami.csv), w otwartym arkuszu znajdują się dane wyeksportowane z CDN OPT!MA. W przypadku eksportu duŝej ilości danych (np. kilkaset wierszy) czynność ta moŝe trwać nawet kilka minut.

10 Eksport do MS Excela z innych miejsc w programie, gdzie aplikacja próbuje stworzyć i zapisać plik.xls nie jest moŝliwy, poniewaŝ na serwerach aplikacji CDN OPT!MA nie ma zainstalowanego programu MS Excel. Sytuacja taka występuje np. na zakładce Wysyłanie wyników w module Analizy, gdzie opcje wysyłania wyników w formacie Excel i XML oraz PrzekaŜ do programu: i Prześlij pocztą na adres: nie są dostępne. 9. Eksport wydruków do MS Word w usłudze CDN OPT!MA Eksport wydruków do MS Word w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania jest niezbędna poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana w punkcie 1. (strona 3) oraz w drugim akapicie punktu 5. (strona 7). Eksport wydruków do MS Word jest dostępny z listy Formularz danych Pracownika: Po uruchomieniu wybranego wydruku wyświetla się okno z informacją o lokalizacji pliku.doc na komputerze uŝytkownika, oraz aplikacji w której zostanie on otwarty. Następnie po zamknięciu tego okna na komputerze klienta uruchamiany jest MS Word (lub inny program skojarzony z plikami.doc) z otwartym plikiem wydruku. Klient moŝe poddać taki wydruk edycji w programie MS Word, następnie wydrukować lub zapisać na swoim komputerze w formie pliku. 10. Wysyłanie e-deklaracji w usłudze CDN OPT!MA Obsługa e-deklaracji w usłudze CDN OPT!MA jest realizowana poprzez komponenty ActiveX. Aby zainstalować potrzebne komponenty naleŝy po zalogowaniu do systemu CDN Online wybrać z menu Dodatki opcję Komponent. 10

11 wysłany do systemu e-deklaracje. Po kliknięciu na przycisk Wyślij deklarację do systemu e-deklaracje, pojawi się okno dialogowe z zapytaniem czy podpisać dokument, a po zatwierdzeniu pokaŝe się okienko z wyborem certyfikatu. Po podpisaniu, dokument zostanie 11. Eksport i import danych za pomocą plików w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Wymianę danych w postaci plików pomiędzy sesjami terminalowymi z aplikacjami CDN OPT!MA i CDN XL umoŝliwia usługa Moje dokumenty. Wejście do usługi odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu w systemie CDN Online. Podczas pracy w usługach CDN OPT!MA i CDN XL uŝytkownik moŝe zapisywać pliki na dysku Z:\ tam teŝ jest przeniesiony folder Moje Dokumenty sesji terminalowych uŝytkowników tych aplikacji. Za pomocą usługi Moje dokumenty w systemie CDN Online uŝytkownik moŝe pobrać pliki na swój komputer, lub wysłać pliki ze swojego komputera na dysk Z:\ sesji terminalowej. Dla kaŝdej firmy w systemie CDN Online istnieje w usłudze Moje dokumenty folder Wspólne do którego maja dostęp wszyscy uŝytkownicy z tej samej firmy. UmoŜliwia to wymianie danych pomiędzy uŝytkownikami systemu. KaŜdy uŝytkownik usługi Moje dokumenty moŝe zaalokować 20 MB przestrzeni dyskowej w systemie CDN Online. Usługa Moje dokumenty posiada intuicyjny interfejs. 11

12 12. Import kursów walut, pobieranie wskaźników i okno OnL!ne w usłudze CDN OPT!MA Do prawidłowego działania takich narzędzi jak: import kursów walut, pobieranie wskaźników oraz okna OnL!ne, potrzebne jest wprowadzenie otrzymanego w e- mailu aktywacyjnym ID oraz PINu do konfiguracji programu CDN OPT!MA (Stanowisko > Ogólne > Parametry). 13. Dodawanie własnych definicji wydruków i analiz w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Przygotowaną definicje wydruku lub analiz klient moŝe przesłać na serwer usług terminalowych za pomocą usługi Moje dokumenty w systemie CDN Online. Następnie moŝe je dołączyć do programu korzystając z funkcji dostępnych w aplikacjach CDN OPT!MA i CDN XL. 14. Opcje niedostępne podczas pracy w usługach CDN OPT!MA i CDN XL PoniewaŜ aplikacje CDN OPT!MA i CDN XL są udostępniane klientom za pomocą usług terminalowych to pewne opcje tych programów są niedostępne lub nie działają. W szczególności dotyczy to wysyłania poczty , wywoływania połączenia telefonicznego, przeglądania stron WWW, oraz wykorzystania zaawansowanych opcji exportu do MS Excel. Wydruk faktury według definicji MS Excel jest nie moŝliwy, poniewaŝ klienci nie mogą uruchomić w sesji usług terminalowych aplikacji MS Excel. W usługach CDN OPT!MA i CDN 12

13 XL nie moŝna wykorzystać opcji wydruków tekstowych, poniewaŝ funkcja ta nie działa w sesji usług terminalowych. Nie ma moŝliwości wykonania importu danych kadrowych oraz importu danych pracowników z pliku KEDU. 15. Wydruki do plików PDF w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Podczas pracy z aplikacjami CDN OPT!MA i CDN XL istnieje moŝliwość zapisania wydruków z tych aplikacji w postaci plików PDF na komputerze klienta. Aby było to moŝliwe na komputerze klienta musi być zainstalowany program PDFCreator w wersji co najmniej Program PDFCreator jest bezpłatny - udostępniany w ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License). Plik instalacyjny dla systemów MS Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista moŝna pobrać ze strony domowej programu: Aby wydruk z aplikacji CDN OPT!MA lub CDN XL zapisać w postaci pliku.pdf naleŝy wykonać ten wydruk na drukarkę PDFCreator. Następnie wydruk jest przesyłany do komputera klienta gdzie moŝna zapisać go miedzy innymi w postaci pliku.pdf 13

Biuletyn. Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym

Biuletyn. Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym Biuletyn Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym Spis treści 1. Konfiguracja komputera klienta do pracy na aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch

Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch Informator Techniczny nr 55 01-10-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch Program Internet Explorer, poza moŝliwością przeglądania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Księgi PiR oraz Płac DOS

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Księgi PiR oraz Płac DOS INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Księgi PiR oraz Płac DOS I. Instalacja Programu Dla programów DOS ( Płace i Księga) Instalacja musi odbyć się na serwerze w folderze głównym Księga.

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF?

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? Podczas przygotowywania wersji elektronicznej pracy dyplomowej (lub innego dokumentu, który ma być rozpowszechniany w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników Egzamin próbny nr 1 Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego w firmie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej Opis konfiguracji ustawień sieci i przeglądarki dla potrzeb Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Aby móc poprawnie pracować w Statystycznej Aplikacji Centralnej musimy odpowiednio skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia z siecią bezprzewodową na terenie budynku Informatyka dla systemu Windows Vista.

Instrukcja konfiguracji połączenia z siecią bezprzewodową na terenie budynku Informatyka dla systemu Windows Vista. Instrukcja konfiguracji połączenia z siecią bezprzewodową na terenie budynku Informatyka dla systemu Windows Vista. Przed rozpoczęciem konfiguracji: zainstaluj certyfikat zgodnie z instrukcją instalacji

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści 1. Instalacja aplikacji Comarch Crypto Provider w systemie Windows....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0 Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST wersja 1.0 Spis treści 1. KOMUNIKAT: SYSTEM WINDOWS NIE MA WYSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI, ABY ZWERYFIKOWAĆ CERTYFIKAT....3 2. INSTALACJA ZAŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO Biuletyn Eksport e-deklaracji oraz import UPO Spis treści 1.1 e- Deklaracje Informacje ogólne... 3 1.2 Eksport e- Deklaracji... 4 1.3 Odbieranie UPO... 8 1.4 Sprawdzanie pliku XML z deklaracją... 8 1.5

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo