Szczególne cechy usług w CDN Online

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne cechy usług w CDN Online"

Transkrypt

1 Szczególne cechy usług w CDN Online

2 Spis treści 1. Konfiguracja komputera klienta do pracy w systemie CDN Online Obsługa drukarek fiskalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Obsługa kas fiskalnych w usługach CDN OPT!MA Obsługa drukarek lokalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Eksport danych do Płatnika w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych dla NFZ w usłudze CDN OPT!MA Eksport deklaracji PFRON w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych do MS Excel w usłudze CDN OPT!MA Eksport wydruków do MS Word w usłudze CDN OPT!MA Wysyłanie e-deklaracji w usłudze CDN OPT!MA Eksport i import danych za pomocą plików w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Import kursów walut, pobieranie wskaźników i okno OnL!ne w usłudze CDN OPT!MA Dodawanie własnych definicji wydruków i analiz w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Opcje niedostępne podczas pracy w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Wydruki do plików PDF w usługach CDN OPT!MA i CDN XL

3 1. Konfiguracja komputera Klienta do pracy w systemie CDN Online Dostęp do usług CDN OPT!MA, CDN OPT!MA Pulpit MenadŜera, CDN XL w systemie CDN Online wymaga uŝycia przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 SP1, uruchomionej w środowisku systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows. Środowisko pracy klienta (przeglądarka internetowa, program antywirusowy, firewall) powinno być tak skonfigurowane aby umoŝliwiało zainstalowanie i uŝycie komponentów ActiveX: - dla usług CDN OPT!MA, CDN XL: Microsoft RDP Client Control (redist) DrvInstall Class KFCliObjCab ECRElzabTCAB, ECRSharpTCAB, ECRNovitusTCAB (do współpracy z kasami fiskalnymi) EDEKTCAB (do podpisywania e-deklaracji) W przypadku przeglądarki internetowej wymagany efekt moŝna osiągnąć dodając następujące adresy do witryn zaufanych (przy załoŝeniu ze nie zmieniono domyślnego poziomu zabezpieczeń tej strefy): https://www.cdnonline.pl Przed pierwszym zalogowaniem się do usługi CDN OPT!MA oraz CDN XL w systemie CDN Online na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Vista naleŝy wyłączyć opcję Kontrola konta uŝytkownika. Aby wyłączyć Kontrolę konta uŝytkownika naleŝy wejść w Panel sterowania > Konta uŝytkowników > Wybrany 3

4 uŝytkownik > Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta uŝytkownika i odhaczyć opcję UŜyj funkcji Kontrola konta uŝytkownika oraz ponownie uruchomić komputer. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu się do systemu CDN Online zalecane jest ponownie włączenie funkcji Kontrola konta uŝytkownika. Komputer klienta musi mieć moŝliwość komunikacji z siecią Internet za pomocą protokołów HTTP/HTTPS dla usługi CDN OPT!MA Pulpit MenadŜera oraz HTTP/HTTPS i RDP w przypadku usług CDN OPT!MA i CDN XL, na standartowych numerach portów tych protokołów. O ile klienci zazwyczaj mogą korzystać z protokołów HTTP/HTTPS, to port TCP 3389 wykorzystywany przez protokół RDP moŝe być blokowany na urządzeniach sieciowych klienta. MoŜna to sprawdzić wykonując w linii poleceń: telnet demo.cdnonline.pl 3389 Jeśli połączenie nie zostanie ustanowione oznacza to, Ŝe klient ma zablokowane połączenia na porcie TCP 3389 z siecią Internet. Do czasu odblokowania komunikacji po porcie TCP 3389, usługi CDN OPT!MA i CDN XL oparte o usługi terminalowe nie będą działały na komputerze klienta. Dostęp do usług CDN OPT!MA i CDN XL za pomocą innych klientów protokołu RDP nie jest przez nas wspierany. Nie testujemy i nie zalecamy uŝycia innych klientów, pełna funkcjonalność usług jest dostępna tylko za pomocą przeglądarki Internet Explorer. Łącze do sieci Internet powinno zapewnić przepustowość w granicach Kbps na jednego uŝytkownika pracującego w systemie CDN Online. 2. Obsługa drukarek fiskalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Obsługa drukarek fiskalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL jest realizowana poprzez komponenty ActiveX. Aby zainstalować potrzebne komponenty naleŝy po zalogowaniu do systemu CDN Online wybrać z menu Dodatki opcję Sterowniki ver

5 W przypadku usługi CDN OPT!MA klient powinien skonfigurować drukarkę fiskalną w konfiguracji aplikacji wybierając właściwy sterownik drukarki (DF300T.dll, DF300_1T.dll, FP600T.dll, InnovaT.dll, NovitusT.dll) i port COM (np. COM1, COM2). Sterownik naleŝy wybrać nie za pomocą listy, a klikając w ikonę obrazka folderu z zieloną strzałką. Jeśli uŝytkownik chce powiązać drukarkę fiskalną z wskazanym uŝytkownikiem systemu (loginem) CDN Online na stałe, powinien zgłosić ten fakt firmie COMARCH S.A. wysyłając wiadomość na adres bądź poprzez interfejs WWW Inne zlecenia, podając login, sterownik drukarki na jakim ma działać oraz port COM, w celu odpowiedniego skonfigurowania uŝytkownika. W przypadku usługi CDN XL klient oprócz skonfigurowania drukarki fiskalnej w aplikacji musi mieć w kluczu sprzętowym dostępne licencje na obsługę drukarek fiskalnych w usługach terminalowych. Konfiguracja dokonana przez uŝytkownika w aplikacji CDN XL jest stała i nie ma potrzeby informowania o tym COMARCH S.A. 3. Obsługa kas fiskalnych w usługach CDN OPT!MA Obsługa kas fiskalnych w usłudze CDN OPT!MA jest realizowana poprzez komponenty ActiveX. Aby zainstalować potrzebne komponenty naleŝy po zalogowaniu do systemu CDN Online wybrać z menu Dodatki opcję Kasa fiskalna Sharp, Elzab lub Novitus.

6 W przypadku usługi CDN OPT!MA uŝytkownik powinien skonfigurować kasę fiskalną w konfiguracji aplikacji CDN OPT!MA. (Program > Ogólne oraz Program > Stanowisko > Kasa fiskalna). Jeśli uŝytkownik chce powiązać kasę fiskalną z wskazanym uŝytkownikiem systemu (loginem) CDN Online na stałe, powinien zgłosić ten fakt firmie COMARCH S.A. wysyłając wiadomość na adres bądź poprzez interfejs WWW Inne zlecenia i podając login, sterownik kasy na jakim ma działać oraz port COM, w celu odpowiedniego skonfigurowania uŝytkownika. 4. Obsługa drukarek lokalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Obsługa drukarek lokalnych klienta w usługach CDN OPT!MA i CDN XL jest realizowana przez mechanizm mapowania drukarek lokalnych uŝytkownika do sesji na serwerze usług terminalowych Windows Server Standardowo mapowane są drukarki lokalne klienta pracujące poprzez porty: LPT, USB oraz COM. W przypadku drukarek sieciowych lub pracujących na innych portach komunikacyjnych moŝe być potrzebna konsultacja z pracownikiem Działu Wsparcia systemu CDN Online w celu uruchomienia mapowania takiej drukarki (nie dotyczy uŝytkowników działających na komputerze z systemem Windows Vista). Kolejnym warunkiem działania drukarki w usługach CDN OPT!MA i CDN XL jest obecność sterowników tej drukarki na serwerach usług terminalowych. PoniewaŜ na rynek wchodzą nieustannie nowe modele drukarek moŝe wystąpić potrzeba dodania sterownika lub zmapowania na sterownik zgodny z tym modelem na serwerach usług terminalowych. Czynność ta wykonuje pracownik COMARCH S.A. w porozumieniu z klientem. 6

7 Jeśli drukarka jest zainstalowana lokalnie i prawidłowo drukuje z innych programów (np. MS Word), a w programie CDN OPT!MA w systemie CDN Online nie jest widoczna, naleŝy wysłać zgłoszenie na adres w treści którego naleŝy podać dokładny model drukarki oraz login jednego z uŝytkowników, który korzysta z tej drukarki lub kontakt telefoniczny z Działem Wsparcia systemu CDN Online. Zdarzają się sytuacje, w których pomimo zmapowania drukarki w sesji terminalowej oraz zainstalowania sterownika, drukarka nie działa w usługach terminalowych MS Windows Server Problem ten dotyczy głównie drukarek GDI i urządzeń wielofunkcyjnych. 5. Eksport danych do Płatnika w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych dla programu Płatnik w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania jest niezbędna poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana w punkcie 1. (strona 3.). Dodatkowo w opcjach przeglądarki internetowej (Narzędzia > Opcje internetowe > zakładka Zabezpieczenia > strefa Zaufane witryny > Poziom niestandardowy ) opcję Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania naleŝy ustawić w pozycji Monituj (zalecane) lub Włącz. Eksport plików.kdu jest dostępny z okien Formularz deklaracji KEDU, Deklaracja ZUS DRA oraz Deklaracja ZUS ZUA. UŜytkownik w konfiguracji aplikacji moŝe ustawić własne wartości parametrów: Program > Płace > Parametry > ŚcieŜka do programu płatnika - gdzie moŝe wprowadzić lokalizacje programu Płatnik na swoim komputerze 7

8 Firma > Płace > ŚcieŜki plików dla ASP > Eksport deklaracji w trybie ASP > Katalog docelowy exportu pliku KEDU - gdzie moŝe wskazać lokalizacje katalogu na swoim komputerze do którego mają być eksportowane pliki KED-u (domyślnie jest to C:\) Po wciśnięciu przycisku Eksport do Programu Płatnika wyświetla się okno z informacją gdzie na komputerze klienta zostanie zapisany plik.kdu oraz z jakiej lokalizacji zostanie uruchomiony program Płatnik. Po zamknięciu tego okna, we wskazanej lokalizacji zostaje zapisany plik.kdu oraz uruchomiony program Płatnik. Do klienta naleŝy wykonanie importu danych z pliku.kdu do programu Płatnik. 6. Eksport danych dla NFZ w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych do raportu dla NFZ w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania jest niezbędna poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana w punkcie 1. (strona 3) oraz w drugim akapicie punktu 5. (strona 7). Export danych dla NFZ jest dostępny z ekranu: Lista pracowników UŜytkownik w konfiguracji aplikacji moŝe ustawić własne wartości parametru: Firma > Płace > ŚcieŜki plików dla ASP > Eksport deklaracji w trybie ASP > Katalog docelowy exportu dla NFZ - gdzie moŝe wskazać lokalizacje katalogu na swoim komputerze do którego mają być eksportowane pliki raportu dla NFZ (domyślnie jest to C:\) Po wciśnięciu przycisku Wykonaj raport pliki raportu dla NFZ zostają zapisane we wskazanej lokalizacji na komputerze klienta. 8

9 7. Eksport deklaracji PFRON w usłudze CDN OPT!MA Eksport deklaracji PFRON w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania niezbędna jest poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana punkcie 1. (strona 3) oraz w drugim akapicie punktu 5. (strona 7). Eksport deklaracji do pliku XML jest dostępny z listy Deklaracja PFRON (INF-D) Klient w konfiguracji aplikacji moŝe ustawić własne wartości parametru: Firma > Płace > ŚcieŜki plików dla ASP > Eksport deklaracji w trybie ASP > Katalog docelowy exportu deklaracji PFRON - gdzie moŝe wskazać lokalizacje katalogu na swoim komputerze do którego mają być eksportowane pliki XML (domyślnie jest to C:\). Po wciśnięciu przycisku Wysyłanie deklaracji do pliku XML pliki deklaracji PFRON zostają zapisane we wskazanej lokalizacji na komputerze klienta. 8. Eksport danych do MS Excel w usłudze CDN OPT!MA Eksport danych do MS Excel w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania jest niezbędna poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana w punkcie 1. (strona 3) oraz w drugim akapicie punktu 5. (strona 7). Eksport jest moŝliwy z miejsc w programie (list) gdzie występuje przycisk Export do MS Excel. Przed wykonaniem eksportu naleŝy upewnić się czy w konfiguracji programu jest zaznaczony poprawny separator kolumn jest to uzaleŝnione od wersji programu MS Excel posiadanej przez klienta. Program > UŜytkowe > Parametry > Separator Kolumn dla eksportu do arkusza kalkulacyjnego Po naciśnięciu przycisku Export do MS Excel wyświetla się okno z informacją o lokalizacji pliku.csv na komputerze uŝytkownika. Następnie po zamknięciu tego okna na komputerze klienta jest uruchamiany MS Excel (lub inny program skojarzony z plikami.csv), w otwartym arkuszu znajdują się dane wyeksportowane z CDN OPT!MA. W przypadku eksportu duŝej ilości danych (np. kilkaset wierszy) czynność ta moŝe trwać nawet kilka minut.

10 Eksport do MS Excela z innych miejsc w programie, gdzie aplikacja próbuje stworzyć i zapisać plik.xls nie jest moŝliwy, poniewaŝ na serwerach aplikacji CDN OPT!MA nie ma zainstalowanego programu MS Excel. Sytuacja taka występuje np. na zakładce Wysyłanie wyników w module Analizy, gdzie opcje wysyłania wyników w formacie Excel i XML oraz PrzekaŜ do programu: i Prześlij pocztą na adres: nie są dostępne. 9. Eksport wydruków do MS Word w usłudze CDN OPT!MA Eksport wydruków do MS Word w usłudze CDN OPT!MA jest realizowany poprzez komponenty ActiveX. Do jego wykonania jest niezbędna poprawna konfiguracja przeglądarki internetowej opisana w punkcie 1. (strona 3) oraz w drugim akapicie punktu 5. (strona 7). Eksport wydruków do MS Word jest dostępny z listy Formularz danych Pracownika: Po uruchomieniu wybranego wydruku wyświetla się okno z informacją o lokalizacji pliku.doc na komputerze uŝytkownika, oraz aplikacji w której zostanie on otwarty. Następnie po zamknięciu tego okna na komputerze klienta uruchamiany jest MS Word (lub inny program skojarzony z plikami.doc) z otwartym plikiem wydruku. Klient moŝe poddać taki wydruk edycji w programie MS Word, następnie wydrukować lub zapisać na swoim komputerze w formie pliku. 10. Wysyłanie e-deklaracji w usłudze CDN OPT!MA Obsługa e-deklaracji w usłudze CDN OPT!MA jest realizowana poprzez komponenty ActiveX. Aby zainstalować potrzebne komponenty naleŝy po zalogowaniu do systemu CDN Online wybrać z menu Dodatki opcję Komponent. 10

11 wysłany do systemu e-deklaracje. Po kliknięciu na przycisk Wyślij deklarację do systemu e-deklaracje, pojawi się okno dialogowe z zapytaniem czy podpisać dokument, a po zatwierdzeniu pokaŝe się okienko z wyborem certyfikatu. Po podpisaniu, dokument zostanie 11. Eksport i import danych za pomocą plików w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Wymianę danych w postaci plików pomiędzy sesjami terminalowymi z aplikacjami CDN OPT!MA i CDN XL umoŝliwia usługa Moje dokumenty. Wejście do usługi odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu w systemie CDN Online. Podczas pracy w usługach CDN OPT!MA i CDN XL uŝytkownik moŝe zapisywać pliki na dysku Z:\ tam teŝ jest przeniesiony folder Moje Dokumenty sesji terminalowych uŝytkowników tych aplikacji. Za pomocą usługi Moje dokumenty w systemie CDN Online uŝytkownik moŝe pobrać pliki na swój komputer, lub wysłać pliki ze swojego komputera na dysk Z:\ sesji terminalowej. Dla kaŝdej firmy w systemie CDN Online istnieje w usłudze Moje dokumenty folder Wspólne do którego maja dostęp wszyscy uŝytkownicy z tej samej firmy. UmoŜliwia to wymianie danych pomiędzy uŝytkownikami systemu. KaŜdy uŝytkownik usługi Moje dokumenty moŝe zaalokować 20 MB przestrzeni dyskowej w systemie CDN Online. Usługa Moje dokumenty posiada intuicyjny interfejs. 11

12 12. Import kursów walut, pobieranie wskaźników i okno OnL!ne w usłudze CDN OPT!MA Do prawidłowego działania takich narzędzi jak: import kursów walut, pobieranie wskaźników oraz okna OnL!ne, potrzebne jest wprowadzenie otrzymanego w e- mailu aktywacyjnym ID oraz PINu do konfiguracji programu CDN OPT!MA (Stanowisko > Ogólne > Parametry). 13. Dodawanie własnych definicji wydruków i analiz w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Przygotowaną definicje wydruku lub analiz klient moŝe przesłać na serwer usług terminalowych za pomocą usługi Moje dokumenty w systemie CDN Online. Następnie moŝe je dołączyć do programu korzystając z funkcji dostępnych w aplikacjach CDN OPT!MA i CDN XL. 14. Opcje niedostępne podczas pracy w usługach CDN OPT!MA i CDN XL PoniewaŜ aplikacje CDN OPT!MA i CDN XL są udostępniane klientom za pomocą usług terminalowych to pewne opcje tych programów są niedostępne lub nie działają. W szczególności dotyczy to wysyłania poczty , wywoływania połączenia telefonicznego, przeglądania stron WWW, oraz wykorzystania zaawansowanych opcji exportu do MS Excel. Wydruk faktury według definicji MS Excel jest nie moŝliwy, poniewaŝ klienci nie mogą uruchomić w sesji usług terminalowych aplikacji MS Excel. W usługach CDN OPT!MA i CDN 12

13 XL nie moŝna wykorzystać opcji wydruków tekstowych, poniewaŝ funkcja ta nie działa w sesji usług terminalowych. Nie ma moŝliwości wykonania importu danych kadrowych oraz importu danych pracowników z pliku KEDU. 15. Wydruki do plików PDF w usługach CDN OPT!MA i CDN XL Podczas pracy z aplikacjami CDN OPT!MA i CDN XL istnieje moŝliwość zapisania wydruków z tych aplikacji w postaci plików PDF na komputerze klienta. Aby było to moŝliwe na komputerze klienta musi być zainstalowany program PDFCreator w wersji co najmniej Program PDFCreator jest bezpłatny - udostępniany w ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License). Plik instalacyjny dla systemów MS Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista moŝna pobrać ze strony domowej programu: Aby wydruk z aplikacji CDN OPT!MA lub CDN XL zapisać w postaci pliku.pdf naleŝy wykonać ten wydruk na drukarkę PDFCreator. Następnie wydruk jest przesyłany do komputera klienta gdzie moŝna zapisać go miedzy innymi w postaci pliku.pdf 13

Biuletyn. Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym

Biuletyn. Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym Biuletyn Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym Spis treści 1. Konfiguracja komputera klienta do pracy na aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym

Biuletyn techniczny. Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym Biuletyn techniczny Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 PARAMETRY ŁĄCZA... 4 2.1 PRZEPUSTOWOŚĆ ŁĄCZA... 4 2.2 JAKOŚĆ ŁĄCZA...

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Ogólne i Konfiguracja 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo