Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r.

2 Nowe zasady przydziału uprawnień Przydziały dla energetyki: Przydzielane zgodnie z art. 10c Dyrektywy ETS Na zasadzie wyjątku (tzw. derogacji) od konieczności pełnego zakupu Wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską Stanowiące rekompensatę za podejmowanie inwestycji Przydziały dla pozostałych sektorów: Przydzielane zgodnie z art. 10a Dyrektywy ETS Według scentralizowanych zasad na poziomie UE Instalacje i propozycje przydziałów zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach tzw. Krajowych Środków Wykonawczych Preferencje dla sektorów narażonych na ucieczkę emisji i producentów ciepła dla gospodarstw domowych Page 2

3 Derogacja dla energetyki Czy Polska otrzyma nieodpłatne przydziały dla energetyki? Wniosek derogacyjny złożony w terminie ( ) Komisja wydała warunkową decyzję Polska w odpowiedzi złożyła poprawiony wniosek Sprawa nadal oczekuje na rozstrzygnięcie Mechanizm darmowych przydziałów Przyznawane dla energetyki zawodowej Kwalifikujące się instalacje: istniejące na koniec 2008 r. i te których proces inwestycyjny fizycznie wszczęto do tego momentu Przyznawane od (teoretycznie) 2013 r. i malejące do 2019 r. Podlegające reżimowi pomocy publicznej Stanowiące w istocie rekompensatę za realizowane inwestycje Page 3

4 Krajowy Plan Inwestycyjny Jakie inwestycje? Page 4 Wpływające bezpośrednio (redukcja emisji) lub pośrednio (zwiększenie efektywności) na ochronę klimatu zgodnie z tzw. wskaźnikami zgodności Podjęte od Zgłoszone do Komisji w ramach wniosku derogacyjnego i przez KE zaakceptowane Zasadniczo mogą także dotyczyć budowy nowych jednostek wytwórczych opalanych węglem Jak rozliczane? Polska zgłosiła model ex post : najpierw poniesienie nakładów, później uprawnienia Nakłady bilansowane z uprawnieniami w systemie 0-1: konieczność zgromadzenia całości nakładów potrzebnych do odebrania równoważnych uprawnień Uzupełniająco mechanizm roll-over: uprawnienia będą mogły być bankowane (np. na 4 lata) do zebrania puli nakładów

5 Krajowy Plan Inwestycyjny, c.d. Skąd pozyskać nakłady inwestycyjne? Page 5 Możliwość bilansowania nakładów i uprawnień w ramach grup kapitałowych Możliwość zakupu obligacji państwowych (założenia na dziś nieznane) Które nakłady będą kwalifikowane? Wszelkie związane z inwestycją (także usługi doradcze etc.) Odpowiednio udokumentowane (standard dowodu księgowego?) Zatwierdzone przez organ powołany do monitorowania i egzekucji KPI (być może GINB i GIOŚ) Co z inwestycjami realizowanymi teraz lub już zakończonymi? Brak procedur nie zwalnia z prowadzenia starannej inwentaryzacji i ewidencji nakładów Po wejściu w życie nowe przepisy mogą dawać mało czasu na ich zatwierdzenie

6 Przydziały dla pozostałych sektorów Kiedy można się spodziewać przydziałów? Page 6 Polska złożyła KŚW jako jeden z nielicznych krajów w terminie Do 28 lutego uprawnienia powinny były wpłynąć na rachunki 7 marca Sąd Unii Europejskiej oddalił zarzuty Polski w sprawie tzw. decyzji benchmarkowej, która mogła rzutować na przydziały Do 30 kwietnia konieczność rozliczenia emisji: czy jest to gra na zwyżkę cen? Czy można prognozować wysokość alokacji na podstawie danych zgłoszonych w KŚW? Niepewność co do wysokości międzysektorowego współczynnika korygującego Czy pojawiają się problemy z określenie przydziałów na podstawie KŚW? Nieformalne konsultacje pomiędzy Komisją Europejską a władzami państw członkowskich W ich wyniku prowadzący instalacje czasem wzywani do korekt

7 Źródła prawa dla instalacji objętych art. 10a Page 7

8 Zmiany w produkcji i nowe instalacje a EU ETS Restrykcyjne podejście do wpływu zmian w produkcji na darmowe alokacje Konieczność zderzania zamierzeń biznesowych z regulacjami klimatycznymi, zwłaszcza tam gdzie planuje się optymalizacje produkcji Nowe instalacje i rozbudowy będą korzystały z uprawnień z ogólnoeuropejskiej rezerwy Rozdzielana na zasadzie kto pierwszy ten lepszy Możliwość wprowadzenia systemu kolejkowego czy będzie działał wstecz? Istotna dysproporcja pomiędzy okolicznościami uprawniającymi do dodatkowych przydziałów a tymi skutkującymi zmniejszeniem istniejących Page 8

9 Zmiany w zdolności produkcyjnej i produkcji Znaczące zwiększenie / zmniejszenie zdolności produkcyjnych: Konieczna zmiana fizyczna w obrębie instalacji Skutkująca możliwością działania z mocą 10% większą lub zwiększonym o 50 tys. uprawnień zapotrzebowaniem na alokację (reprezentującym 5% wyjściowego przydziału) Przekłada się na odpowiednio skorygowane przydziały (w górę lub w dół) Brak symetrii w konsekwencjach zmniejszania / zwiększania produkcji bez różnic w zdolności produkcyjnej Zmniejszenie produkcji o min. 50% = zmniejszenie przydziałów; zwiększenie produkcji zwiększenie przydziałów Kwalifikowane progi: 50-75%; 75-90%; powyżej 90% brak uprawnień Page 9

10 Uprawnienia na produkcję ciepła Nowe zasady przydziału dla producentów ciepła: Kiedy ciepło jest eksportowane do instalacji objętej EU ETS ciepło otrzymuje odbiorca W przypadku eksportu ciepła do instalacji spoza EU ETS, gospodarstw domowych i dystrybutora ciepło otrzymuje producent Preferencyjne zasady przydziału przy eksporcie ciepła do instalacji zagrożonych carbon leakage i gospodarstw domowych W praktyce konieczność dokonywania skomplikowanych podziałów instalacji na wirtualne podinstalacje Niejasności co do stosowania reguł dot. zwiększenia / zmiejszenia zdolności produkcyjnej Wytyczne sugerują, że liczą się tylko zmiany po stronie odbiorcy ciepła Page 10

11 Wsparcie dla carbon leakage / nowa ustawa ETS Obecnie prowadzona rewizja listy carbon leakage Nowa będzie wiążąca na lata Wsparcie w postaci równych alokacji Problem wygórowanych benchmarków Wsparcie w postaci rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych Stanowiące pomoc publiczą w świetle Wytycznych Komisji Planowane do wprowadzenia na gruncie nowej ustawy o handlu uprawnieniami Wymagające późniejszej notyfikacji do KE Prace nad nową ustawą o handlu uprawnieniami Obecnie dostępne jedynie założenia z marca 2012 r. Niepewny termin wprowadzenia Page 11

12 Przyszłość EU ETS Page 12

13 Dziękuję za uwagę! Katarzyna Kłaczyńska

METODYKA WRAZ Z PRZYKŁADOWYM OBLICZENIEM LIMITU KRAJOWEJ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA POLSKI NA LATA 2013-2020*

METODYKA WRAZ Z PRZYKŁADOWYM OBLICZENIEM LIMITU KRAJOWEJ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA POLSKI NA LATA 2013-2020* METODYKA WRAZ Z PRZYKŁADOWYM OBLICZENIEM LIMITU KRAJOWEJ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA POLSKI NA LATA 2013-2020* (DYREKTYWA EU ETS I DECYZJA NON-ETS) * Analiza przedstawia zasady obliczania dopuszczalnej

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Wprowadzenie 1. pozytywnie ocenia deklaracje Ministerstwa Gospodarki, ogłoszone w dniu 17 września

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym

Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym Dlaczego warto mówić o Pomocy Publicznej? Zadania samorządów Wspólnota działań sektora prywatnego i publicznego (PPP) Projekt ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

02-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 10.03.2014 EUA DEC14 01.01.2014 do 07.03.2014 źródło: EXC London

02-2014 News-emisje CO2 Informacje z praktyki w handlu emisjami Wydanie z 10.03.2014 EUA DEC14 01.01.2014 do 07.03.2014 źródło: EXC London Zakupimy dla Państwa CO2 na giełdzie Sprzedamy Państwa CO2 na giełdzie Doradzimy przy zawieraniu umów Forward Dokonamy dla Państwa wymiany EUA/CER; CER/CER Zarządzamy certyfikatami EUA i CER 02-2014 News-emisje

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo