A-61768_pl. Podręcznik administratora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A-61768_pl. Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 A-61768_pl Podręcznik administratora

2 Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) Jaroslaw Kowalski Wszelkie prawa zastrzeżone. Redystrybucja i używanie w formie kodu źródłowego lub kodu binarnego, z modyfikacjami lub bez modyfikacji, są dozwolone pod warunkiem spełnienia poniższych warunków: Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację dotyczącą praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności. Redystrybucja kodu binarnego musi zawierać powyższą notę dotyczącą praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności w dokumentacji i/lub w innych materiałach dołączonych do oprogramowania. Ani nazwisko Jarosław Kowalski, ani nazwiska bądź nazwy jego współpracowników nie mogą być używane celem sygnowania lub promowania produktów pochodzących od tego oprogramowania bez specjalnego zezwolenia wyrażonego na piśmie. TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE TAKIM, JAKIM JEST, A WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ WYKLUCZONE. POSIADACZ PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, SPECJALNE, WYMAGAJĄCE NAWIĄZKI LUB WYNIKOWE (W TYM M.IN. W ZAKRESIE DOSTARCZENIA ZAMIENNYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB KORZYŚCI, A TAKŻE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I NA JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB CZYNU ZABRONIONEGO (W TYM NIEDBAŁOŚCI I INNYCH) WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTAPIENIA TEGO TYPU SZKÓD.

3 WPROWADZENIE 1-1 LICENCJE I INSTALACJA 2-1 KONFIGURACJA SYSTEMU 3-1 MONITOROWANIE SYSTEMU 4-1 GENEROWANIE RAPORTÓW I PLANOWANIE AKTUALIZACJI 5-1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 6-1 DODATEK A i B

4 1 Wprowadzenie Spis treści Obsługiwane skanery i poziom wsparcia Dostosowywanie systemu Wymagania systemowe Oprogramowanie Kodak Asset Management Software zostało zaprojektowane, by ułatwić zarządzanie skanerami firmy Kodak. Oprogramowanie Asset Management Software pozwala monitorować wykorzystanie skanera, konserwację i błędy, a także aktualizować jego sterowniki. Oprogramowanie Kodak Asset Management Software składa się z modułu Kodak Asset Management Software Server Module, który zawiera administracyjny graficzny interfejs użytkownika uruchamiany przez przeglądarkę internetową, i modułu Kodak Asset Management Software Client Module. Moduł serwera oprogramowania Kodak Asset Management Software ma następujące możliwości: Scanner Alerts (Powiadomienia skanera) funkcja umożliwia wysyłanie wiadomości informujących, że stan skanera wymaga uwagi. Na przykład w przypadku zbyt dużej liczby zablokowanych dokumentów z powodu niewłaściwego ich przygotowania. Reminders (Przypomnienia) funkcja informuje, że czas wyczyścić skaner lub wymienić materiały eksploatacyjne. Ponieważ częstotliwość wymiany zależy od wymagań w zakresie skanowania, można określić optymalne progi wymiany materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności. Wiadomości z przypomnieniem będą wysyłane do czasu zakończenia konserwacji i zresetowania urządzenia. Configuration Management (Zarządzanie konfiguracją) umożliwia uaktualnianie oprogramowania klienta za pomocą pakietów aktualizacji. Wdrażanie tych aktualizacji może odbywać się w jednym skanerze lub w ich grupie, w zależności od określonych przez użytkownika ustawień harmonogramu i grupy. Easy to Access Log Files (Łatwy dostęp do plików dziennika) pliki dziennika są obecnie dostępne w większości skanerów firmy Kodak. Użytkownik może łatwo pobrać pliki dziennika z poszczególnych skanerów i przygotować je do wysłania do pomocy technicznej firmy Kodak lub innych upoważnionych osób personelu technicznego. Group Assets (Grupowanie zasobów) zasoby można grupować według przez własnych kryteriów, takich jak model, lokalizacja, obszar itp. Reports (Raporty) można tworzyć raporty dotyczące pojedynczych zasobów lub całych grup. UWAGA: W niniejszym podręczniku słowo zasoby odnosi się do skanerów firmy Kodak. A-61768_pl Sierpień

5 Obsługiwane skanery i poziom wsparcia Moduł Kodak Asset Management Software Client Module jest umieszczony w komputerze, do którego jest podłączony skaner. Komunikuje się on z serwerem w celu uzyskania informacji o stanie i sprawdzania dostępności aktualizacji na serwerze. Oprogramowanie klienta monitoruje zasób za pomocą sterownika skanera dostępnego w komputerze głównym. Wysyła ono także ostrzeżenia o krytycznych zdarzeniach i informuje operatora, gdy zostaną osiągnięte określone wcześniej progi konserwacji lub błędów. Oprogramowanie klienta pobiera uaktualnienia lub żądania aktualizacji zlecone za pomocą oprogramowania serwera. Oprogramowanie klienta po odebraniu żądania wykonuje zleconą aktualizację z użyciem zaprogramowanych ustawień. Oprogramowanie klienta może również wysłać do serwera potwierdzenie wykonania aktualizacji. Administracyjny graficzny interfejs użytkownika oprogramowania Kodak Asset Management Software zapewnia wgląd w działanie serwera, umożliwiając maksymalizację czasu pracy i efektywne korzystanie ze wszystkich skanerów. Umożliwia także planowanie aktualizacji i tworzenie raportów. Oprogramowanie Kodak Asset Management Software obsługuje następujące skanery: Skaner Skaner Kodak i920 ScanMate Skaner Kodak i940 ScanMate Skanery Kodak i30 oraz i40 Skanery Kodak serii i1100 Skanery Kodak i1150/i1180 Skanery Kodak serii i1200 Skanery Kodak i2400/i2600 Skanery Kodak serii i1300 Skaner Kodak i405 Skaner Kodak i2800 Obsługiwana wersja sterownika Podstawowy 2.0 i późniejsze Zaawansowany 2.0 i późniejsze Zaawansowany 2.22 Tylko rejestracja 1.02 i późniejsze Podstawowy i późniejsze Zaawansowany 3.33 Podstawowy 4.4 i późniejsze Zaawansowany 1.3 Podstawowy 1.17 i późniejsze Zaawansowany 3.33 Podstawowy 2.33 Podstawowy 1.3 Podstawowy 1.17 i późniejsze Zaawansowany Skaner Kodak i2900 Zaawansowany Skanery Kodak i1410, i1420 oraz i Podstawowy Skanery Kodak i3200/i3400 Zaawansowany Skanery Kodak i4200/i Podstawowy 2.0 i późniejsze Zaawansowany Skanery Kodak serii i i późniejsze Podstawowy Skanery Kodak serii i i późniejsze Podstawowy Skaner Kodak i Podstawowy 1.13 Zaawansowany Skanery Kodak serii i i późniejsze Podstawowy Skanery Kodak i5600/i Podstawowy 1.13 Zaawansowany 1-2 A-61768_pl Sierpień 2014

6 Tylko rejestracja Możliwe jest zarejestrowanie skanera i wgranie sterowników. UWAGA: Przy rejestracji zasobu jest on rozpoznawany przez moduł serwera oprogramowania Kodak Asset Management Software. Podstawowy Oprogramowanie Kodak Asset Management Software nie ma dostępu do skanera, gdy jest on używany, a niektóre funkcje są niedostępne (np. obsługa zacięć i skanowanie wielu dokumentów). Zaawansowany Oprogramowanie Kodak Asset Management Software ma dostęp do skanera, gdy jest on używany i obsługiwane są wszystkie funkcje. UWAGA: Inne skanery mogą zostać dodane w przyszłości. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Kodak. A-61768_pl Sierpień

7 Dostosowywanie systemu Wymagania systemowe Oprogramowanie Kodak Asset Management Software zostało opracowane z myślą o elastyczności. Niezależnie od tego, jak mała lub jak duża jest firma, można dostosować system do jej potrzeb. Można utworzyć dowolną liczbę grup skanerów (lub nie utworzyć żadnej) i przypisać skanery do jednej lub kilku grup. Użytkownicy mogą otrzymywać uprawnienia do wglądu lub uprawnienia administracyjne, w zależności od odgrywanej roli. Można także tworzyć raporty. W zależności od rodzaju zbieranych informacji można uwzględnić różne kategorie, takie jak: suma zeskanowanych stron, oczekująca konserwacja, błędy i stan zaplanowanych aktualizacji. Przed instalacją oprogramowania Kodak Asset Management Software należy upewnić się, że system spełnia następujące wymagania: Moduł serwera modułu oprogramowania Kodak Asset Management Software Obsługiwane przeglądarki W przypadku wszystkich przeglądarek wymagana jest wtyczka Microsoft Silverlight Microsoft Internet Explorer, wersja 8 lub nowsza Mozilla Firefox, wersja 9 lub nowsza W Google Chrome obsługiwana jest wersja 12 lub wyższa modułu Silverlight Serwer: systemy operacyjne Windows Server 2008 R2 (64-bitowy) Standard Edition Windows Server 2008 R2 (64-bitowy) Web Edition Windows Server 2012 Serwer: konfiguracja sprzętowa Procesor Zalecane: 2,6 GHz lub szybszy Pamięć Zalecane: 3 GB lub więcej Wolne miejsce na dysku Minimalne: 32 GB lub więcej (dla oprogramowania i bazy danych) UWAGA: w zależności od liczby zasobów, ustawień częstotliwości i ustawień przechowywania może być wymagana większa ilość miejsca na dysku. Moduł klienta modułu oprogramowania Kodak Asset Management Software Klient: systemy operacyjne Windows XP z dodatkiem SP3 (32- i 64-bitowy) Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- i 64-bitowy) Windows 8 (32- i 64-bitowy) Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) Konfiguracja sprzętowa klienta sprzęt klienta musi być taki sam lub lepszy niż zalecana konfiguracja dla podłączonego skanera. Dane techniczne skanerów i produktów można znaleźć w podręczniku użytkownika skanera lub w witrynie firmy Kodak: 1-4 A-61768_pl Sierpień 2014

8 2 Licencje i instalacja Spis treści Przed instalacją oprogramowania Włączenie usługi IIS Pobieranie i instalacja SQL Express z zaawansowanymi usługami Konfiguracja SQL Express po instalacji Instalacja oprogramowania serwera Instalacja oprogramowania klienta Instalacja ręczna Instalacja cicha Przed instalacją oprogramowania Włączenie usługi ISS Przed instalacją modułu Kodak Asset Management Software Server Module skonfiguruj serwer Windows i zainstaluj Microsoft SQL Server Express lub inną wersję usługi SQL Server (jeżeli nie jest zainstalowana). Z poziomu ekranu Server Manager (Menedżer serwera): 1. Wybierz opcję Roles (Role), a następnie kliknij przycisk Add Roles (Dodaj role). A-61768_pl Sierpień

9 Zostanie wyświetlony ekran Select Server Roles (Wybierz role serwera). 2. Zaznacz opcję Web Server (IIS) (Serwer WWW (IIS)), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran Web Server (IIS) (Serwer WWW (IIS)). 3. Kliknij przycisk Next (Dalej). 2-2 A-61768_pl Sierpień 2014

10 Zostanie wyświetlony ekran Select Role Services (Wybierz usługi ról). Zaznacz następujące opcje na ekranie Role Services (Usługi ról): ASP.NET Windows Authentication (Uwierzytelnianie Windows) Default Document (Dokument domyślny).net Extensibility (Rozszerzalność.NET) Static Content (Zawartość statyczna) Request Filtering (Filtry na żądanie) ISAPI Filters (Filtry ISAPI) ISAPI Extensions (Rozszerzenia ISAPI) Następnie, kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlone następujące okno. 4. Kliknij przycisk Add Required Role Services (Dodaj wymagane usługi ról). 5. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). Po zakończeniu instalacji zamknij okno Server Manager (Menedżer serwera). A-61768_pl Sierpień

11 Pobieranie i instalacja SQL Express z zaawansowanymi usługami Konfiguracja SQL Express po instalacji UWAGA: Jeżeli usługa Microsoft SQL Server nie jest jeszcze zainstalowana, wykonaj opisane czynności, aby pobrać i zainstalować SQL Express. 1. Pobierz plik programu instalacyjnego pod adresem URL: 2. Uruchom plik SQLEXPRADV_x64_ENU.exe. 3. Podczas instalacji zatwierdzaj wszystkie ustawienia domyślne. Po pierwszym uruchomieniu SQL Management Studio zostanie wyświetlony ekran Microsoft SQL Server 2008 R2. 1. Wprowadź ciąg NazwaTwojegoSerwera\sqlexpress w polu Server name (Nazwa serwera). 2. Należy wprowadzić kod uwierzytelnienia Windows w polu Authentication (Uwierzytelnienie) i kliknąć Connect (Połącz). Zostanie wyświetlony ekran główny SQL Server Management Studio. 2-4 A-61768_pl Sierpień 2014

12 3. Włącz Windows Authentication mode (Tryb uwierzytelniania systemu Windows) w usłudze SQL Express. Kliknij prawym przyciskiem węzeł najwyższego poziomu w lewym panelu okna SQL Server Management Studio, wybierz opcję Properties (Właściwości), a następnie kliknij opcję Security (Zabezpieczenia). Wybierz opcję Windows Authentication mode (Tryb uwierzytelniania systemu Windows) i kliknij przycisk OK. 4. Włącz opcję Filestream capabilities (Funkcje Filestream). Kliknij prawym przyciskiem węzeł najwyższego poziomu w lewym panelu okna SQL Server Management Studio, wybierz opcję Properties (Właściwości), a następnie kliknij opcję Advanced (Zaawansowane). A-61768_pl Sierpień

13 Wybierz opcję Full access enabled (Włącz pełny dostęp) w menu FileStream Access Level (Poziom dostępu FileStream). Kliknij przycisk OK i wyjdź z SQL Server Management Studio. 5. Uruchom program SQL Server Configuration Manager i kliknij prawym przyciskiem opcję SQL Server Services (Usługi serwera SQL), a następnie kliknij polecenie Open (Otwórz). 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję SQL Server (SQLEXPRESS) (Serwer SQL (SQLEXPRESS)), a następnie wybierz opcję Properties (Właściwości), aby wyświetlić ekran SQL Server (SQLEXPRESS) Properties (Właściwości serwera SQL (SQLEXPRESS)). 7. Wybierz kartę FILESTREAM i zaznacz opcje Enable FILESTREAM for Transact-SQL access (Włącz FILESTREAM dla dostępu Transact-SQL) i Enable FILESTREAM for file I/O streaming access (Włącz FILESTREAM dla dostępu do we/wy strumieni plików). 8. Kliknij przycisk OK na ekranie SQL Server (SQLEXPRESS) Properties (Właściwości serwera SQL (SQLEXPRESS). 2-6 A-61768_pl Sierpień 2014

14 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję SQL Server (SQLEXPRESS) (Serwer SQL (SQLEXPRESS)) w prawym panelu, a następnie wybierz polecenie Restart (Uruchom ponownie). 10.Po zakończeniu restartowania zamknij okno SQL Server Configuration Manager (Menedżer konfiguracji serwera SQL). A-61768_pl Sierpień

15 Instalacja oprogramowania serwera 1. Przejdź do witryny Kodak: AssetManagement i kliknij zakładkę Support (wsparcie), aby pobrać i uruchomić moduł Kodak Asset Management Software Server Module. 2. Kiedy pojawi się ekran oprogramowania Kodak Asset Management Software Server, kliknij opcję Next (Dalej). UWAGA: Prawidłowa instalacja i praca oprogramowania wymaga spełnienia wymagań wstępnych. W przypadku wyświetlenia ekranu Requirement (Wymagane) zainstaluj wymagane komponenty przed wznowieniem instalacji. Zostanie wyświetlony ekran License Agreement (Umowa licencyjna). 3. Po zapoznaniu się z warunkami Umowy licencyjnej oprogramowania i wyrażeniu na nie zgody kliknij opcję Yes (Tak). 2-8 A-61768_pl Sierpień 2014

16 Zostanie wyświetlony ekran Choose Destination Location (Wybierz lokalizację docelową). 4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zainstalować pliki witryny oprogramowania serwera, lub zachowaj ustawienie domyślne, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGA: Zaleca się zatwierdzenie ustawienia domyślnego. Zostanie wyświetlony ekran Choose Destination Location (Wybierz lokalizację docelową). 5. Przejdź do folderu, w którym chcesz zainstalować pliki aplikacji oprogramowania serwera, lub zachowaj ustawienie domyślne, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGA: Zaleca się zatwierdzenie ustawienia domyślnego. A-61768_pl Sierpień

17 Zostanie wyświetlony ekran Database Credentials (Informacje uwierzytelniające bazy danych). 6. Wprowadź lokalizację serwera bazy danych lub przejdź do niej i wybierz sposób łączenia z interfejsem użytkownika usługi SQL Server (Serwer SQL): Windows authentication (Uwierzytelnianie systemu Windows) lub SQL Server Authentication (Uwierzytelnianie serwera SQL), które wymaga używania identyfikatora logowania i hasła podczas łączenia się z interfejsem użytkownika usługi SQL Server (Serwer SQL). Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran Choose Destination Location (Wybierz lokalizację docelową). 7. Przejdź do folderu, w którym chcesz zainstalować pliki bazy danych, lub zachowaj ustawienie domyślne, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej) A-61768_pl Sierpień 2014

18 UWAGI: Zaleca się zaakceptowanie ustawień domyślnych. Jeżeli baza danych SQL znajduje się na innym serwerze, ten katalog musi być identyczny jak katalog na zdalnym serwerze. Zostanie wyświetlony ekran Virtual IIS Directory (Wirtualny katalog IIS). 8. Kliknij przycisk Next (Dalej). Wirtualny katalog określa katalog w ciągu URL wprowadzanym w przeglądarce, który umożliwia przejścia do oprogramowania Kodak Asset Management Server Software. Przykład: jeżeli nazwa serwera to Mój serwer i zachowano domyślne ustawienie KodakAssetManagement, należy wprowadzić następujący ciąg w pasku adresu przeglądarki: Mójserwer/KodakAssetManagement. Wprowadź numer portu TCP oraz nazwę domenową. 9. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj) na ekranie Ready (Gotowy). A-61768_pl Sierpień

19 Rozpocznie się instalacja. Wraz z jej postępem wyświetlane będą kolejne ekrany. 10.Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć pracę programu instalacyjnego A-61768_pl Sierpień 2014

20 Instalacja oprogramowania klienta Instalacja ręczna Oprogramowanie klienta można zainstalować na komputerze głównym w trybie ręcznym lub cichym. Aby ręcznie zainstalować oprogramowanie klienta na komputerze głównym: 1. Pobierz i uruchom moduł Kodak Asset Management Software Client Module z witryny firmy Kodak: Zostanie wyświetlony ekran powitalny. 2. Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran Software License Agreement (Umowa licencyjna oprogramowania). 3. Po zapoznaniu się z warunkami Umowy licencyjnej oprogramowania i wyrażeniu na nie zgody kliknij opcję Yes (Tak). A-61768_pl Sierpień

21 Zostanie wyświetlony ekran Choose Destination Location (Wybierz lokalizację docelową). 4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zainstalować pliki modułu Kodak Asset Management Software Client Module, lub zachowaj ustawienie domyślne, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGA: Zaleca się zatwierdzenie ustawienia domyślnego. 5. Wprowadź adres sieciowy (URL) serwera oprogramowania Kodak Asset Management Software. Jest to ten sam adres i katalog wirtualny, który umożliwia uruchomienie oprogramowania Kodak Asset Management Server Software, tj. Mójserwer/KodakAssetManagement A-61768_pl Sierpień 2014

22 6. Kliknij przycisk Next (Dalej). 7. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). Rozpocznie się instalacja i będzie wyświetlany ekran postępu. 8. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję Finish (Zakończ). Instalacja cicha Aby przygotować proces instalacji klienta w trybie cichym, należy utworzyć plik odpowiedzi programu INSTALLSHIELD, nazywany zazwyczaj setup.iss. W celu utworzenia pliku należy ręcznie uruchomić instalator klienta z dodatkowymi parametrami wiersza poleceń: AssetMgtClient.exe /r /f1"c:\temp\setup.iss" Parametr /r włącza utworzenie przez program INSTALLSHIELD pliku odpowiedzi, a parametr /f1 podaje do programu INSTALLSHIELD nazwę pliku odpowiedzi. UWAGA: Między parametrem /f1 a nazwą pliku nie ma spacji. Zaleca się umieszczenie ścieżki do pliku w cudzysłowach. W trakcie instalacji ręcznej wszystkie odpowiedzi wprowadzone w każdym z pól dialogowych będą zapisywane w pliku odpoiedzi. Po utworzeniu pliku odpowiedzi można za pomocą parametru /s uruchomić instalację w trybie cichym: AssetMgtClient.exe /s /f1"c:\temp\setup.iss" UWAGA: Jest to standardowa procedura dla większości instalatorów INSTALLSHIELD. W razie potrzeby edytowania pliku odpowiedzi użyj programu notepad.exe (Notatnik). A-61768_pl Sierpień

23 W celu łatwiejszego wdrożenia oprogramowania klienta na wielu komputerach można instalator oraz plik odpowiedzi umieścić na udostępnionym dysku sieciowym. Polecenie instalacji w trybie cichym można również umieścić w pliku wsadowym, a następnie uruchamiać go na wielu komputerach klienckich A-61768_pl Sierpień 2014

24 3 Konfiguracja systemu Spis treści Planowanie konfiguracji Przed rozpoczęciem pracy Omówienie systemu Uzyskiwanie dostępu do konsoli serwera Asset Management (Zarządzania zasobami) Ikony Szybka konwersja Role administracyjne Określanie domyślnych ustawień systemu Konfigurowanie ustawień SMTP Konfigurowanie ustawień przechowywania Tworzenie listy użytkowników Dodawanie użytkownika Zmiana ustawień użytkownika Usuwanie użytkownika Obszar dziennika Informacje o obszarze Grupy Dodawanie grupy Dodawanie zasobów do grup Zasoby Edytowanie informacji o zasobie Przeglądanie zdarzeń zasobu Przeglądanie historii zasobu Usuwanie zasobów Przykłady Planowanie konfiguracji Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania Kodak Asset Management Software należy zapoznać się z tym rozdziałem i zaplanować sposób konfiguracji systemu. Rozważ następujące kwestie: Czy potrzebujesz lub chcesz zmienić domyślne ustawienia firmy Kodak dotyczące progów konserwacji i błędów? Jakich użytkowników systemowych chcesz utworzyć i jakie prawa chcesz im przyznać? Czy chcesz skonfigurować grupy zasobów? Jeżeli konfigurujesz grupy: - Które zasoby będą należeć do poszczególnych grup (np. według modelu, lokalizacji lub sposobu użycia)? - Którzy użytkownicy zostaną przypisani do poszczególnych grup i jakie prawa zostaną im przyznane? A-61768_pl Sierpień

25 Jakie raporty chcesz generować? Które zasoby chcesz monitorować? Zapoznaj się z częścią Obsługiwane skanery w rozdziale 1, aby sprawdzić, czy są obsługiwane. Przed rozpoczęciem pracy Przed rozpoczęciem pracy rozważ następujące kwestie: Czy bezpieczeństwo jest istotne włączenie HTTPS czy korzystanie z HTTP? Patrz Dodatek A, Konfigurowanie połączenia HTTPS. Osoby chcące korzystać z oprogramowania Kodak Asset Management Software muszą posiadać konto na serwerze. Należy pamiętać, że konta użytkowników na serwerze muszą dokładnie odpowiadać kontom utworzonym w graficznym interfejsie zarządzania programu Kodak Asset Management Software. W razie korzystania z istniejącego serwera SQL należy przed zainstalowaniem oprogramowania Kodak Asset Management Software zdecydować, czy baza danych programu Kodak Asset Management Software zostanie umieszczona w istniejącej instancji serwera SQL, czy też zostanie utworzona osobna instancja serwera SQL dedykowana do nowej bazy danych programu Asset Management Software. Przed zainstalowaniem oprogramowania Kodak Asset Management Software należy wybrać adres URL, witrynę internetową i numer portu, pod którymi dostępny będzie graficzny interfejs zarządzania programu Kodak Asset Management Software. Domyślnie użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do oprogramowania po wpisaniu w przeglądarkę adresu Można zmienić nazwę katalogu KodakAssetManagement na inną nazwę lepiej pasującą do działalności firmy. Administracyjny graficzny interfejs użytkownika oprogramowania Kodak Asset Management Software umożliwia przypisanie zasobów do grup. Warto przemyśleć, jak można wykorzystać tę opcję, aby łatwiej śledzić zasoby. Zapoznaj się z dalszą częścią tego rozdziału zatytułowaną Dodawanie zasobów do grup. Jeżeli planujesz używać poczty do powiadamiania personelu o konserwacji i błędach, musisz zapoznać się ze sposobem konfiguracji serwera SMTP. Przed rozpoczęciem dodawania zasobów do systemu należy zapoznać się z ekranem System Default (Domyślne ustawienia systemu) w administracyjnym graficznym interfejsie użytkownika oprogramowania Kodak Asset Management Software. Można na nim zdefiniować automatyczne przypisywanie atrybutów do zasobów oraz adresy do obsługi powiadomień o błędach i konserwacji, a także określić ustawienia HTTPS i HTTP. Zapoznaj się z dalszą częścią tego rozdziału zatytułowaną Określanie domyślnych ustawień systemu. 3-2 A-61768_pl Sierpień 2014

26 Zalecane jest również zapoznanie się z ekranem System Retention (Przechowywanie informacji o systemie). Parametry na tym ekranie określają ilość przechowywanych informacji o systemie i zasobach. Te ustawienia mają bezpośredni wpływ na zasoby serwera i dostępne miejsce na dysku. Zapoznaj się z dalszą częścią tego rozdziału zatytułowaną Konfigurowanie ustawień przechowywania. Omówienie systemu Z poziomu okna głównego można zarządzać grupami, zasobami, raportami, aktualizacjami oprogramowania i ustawieniami systemu (w tym użytkownikami). W zależności od wybranego sposobu konfiguracji systemu zaleca się utworzenie listy użytkowników. Można nadać użytkownikowi status administratora systemu, który umożliwi mu zmianę dowolnych właściwości systemu. Można umożliwić mu przeglądanie zasobów nienależących aktualnie do grup lub po prostu nadać mu uprawnienia tylko do odczytu (wyświetlania) w systemie. Opcja Groups (Grupy) pozwala uporządkować zasoby (skanery). Zasoby nie muszą być przypisane do grup (w zależności od preferencji). Jeżeli jednak postanowisz umieścić zasoby w grupach, możesz skonfigurować grupy w sposób, który sprawdza się w firmie. Grupy można na przykład uporządkować według lokalizacji, modelu skanera, działu itd. Po skonfigurowaniu grup można przypisać do nich użytkowników i zasoby. Informacje i procedury dotyczące tworzenia grup opisano w dalszej części tego rozdziału, zatytułowanej Grupy. Kategoria Assets (Zasoby) obejmuje skanery monitorowane przez oprogramowanie Kodak Asset Management Software. Gdy zasób zostanie podłączony do komputera klienckiego po raz pierwszy, zostanie automatycznie wymieniony na serwerze wśród nieprzypisanych zasobów, ponieważ nie będzie należeć do żadnej grupy. Użytkownicy mogą przeglądać, dodawać, modyfikować i usuwać zasoby w zależności od posiadanych praw. Informacje i procedury dotyczące zarządzania zasobami opisano w dalszej części tego rozdziału, zatytułowanej Zasoby. Raporty zawierają informacje o danych zebranych z danego zasobu lub grupy. Dane można umieścić w tabeli i zawęzić do wybranego przedziału czasu. Dostępne są następujące rodzaje raportów: łączna liczba stron, stan bieżącej konserwacji, błędy oraz zaplanowane aktualizacje. W zależności od przydzielonych uprawnień użytkownicy mogą wyświetlać, dodawać, modyfikować i usuwać raporty. Informacje i procedury tworzenia i wykonywania raportów można znaleźć w rozdziale 5. Opcja Updates (Aktualizacje) pozwala tworzyć pakiety aktualizacji sterowników, oprogramowania klientów, skrótów do ustawień TWAIN, funkcji Smart Touch i innych, a także planować aktualizacje zasobów. Informacje i procedury konfiguracji i obsługi aktualizacji można znaleźć w rozdziale 5. A-61768_pl Sierpień

27 System umożliwia skonfigurowanie lub zmianę następujących ustawień: domyślne parametry systemowe, protokół SMTP, zatrzymywanie oraz użytkownicy. Z poziomu okna System można uzyskać dostęp do okien Log (Dzienniki) oraz About (O aplikacji). Więcej informacji o opcjach dostępnych w oknie System Defaults (Domyślne parametry systemowe) można znaleźć w części zatytułowanej Przywracanie domyślnych parametrów systemowych w dalszej części tego rozdziału. Uzyskiwanie dostępu do konsoli serwera Asset Management (Zarządzania zasobami) IMPORTANT: Zanim użytkownicy będą mogli logować się do administracyjnego graficznego interfejsu oprogramowania Kodak Asset Management Software, administrator firmowego środowiska IT musi przyznać każdemu użytkownikowi dostęp do serwera. Graficzny interfejs zarządzania programem Kodak Asset Management Software jest uruchamiany z poziomu aplikacji sieci Web. 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 2. Przejdź do wirtualnego katalogu oprogramowania serwera w witrynie serwera (np. 3. Wprowadź dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do serwera. 4. Podczas wczytywania administracyjnego graficznego interfejsu oprogramowania Kodak Asset Management Software system sprawdza, czy na komputerze jest zainstalowana wymagana wersja wtyczki Microsoft Silverlight. Jeżeli nie, pojawi się monit o jej pobranie i zainstalowanie. 5. Po sprawdzeniu wtyczki Silverlight lub pobraniu wymaganej wersji zostanie wyświetlone okno główne. UWAGA: Do momentu dodania użytkowników każdy, kto może zalogować się do serwera, jest traktowany jako administrator systemu. Zaleca się jak najszybsze utworzenie użytkowników i określenie ich praw. 3-4 A-61768_pl Sierpień 2014

28 Ikony Opisane niżej ikony są używane w całym podręczniku Refresh (Odśwież) kliknięcie powoduje odświeżenie informacji wyświetlonych na ekranie. Details (Szczegóły) umożliwia wyświetlenie i edytowanie szczegółów zasobu, grupy, lokalizacji, kontaktu pomocy technicznej itd. New (Nowy) umożliwia utworzenie nowej grupy, zasobu, lokalizacji, kontaktu pomocy technicznej itd. Delete (Usuń) umożliwia usunięcie grupy, zasobu, lokalizacji, kontaktu pomocy technicznej itd. Add (Dodaj) umożliwia dodanie zasobów do grupy. Remove (Usuń) umożliwia usunięcie zasobów z grupy. Szybka konwersja Poniżej zamieszczono listę szybkiego przeliczania minut na godziny i dni. Informacje te mogą być przydatne podczas wprowadzania ustawień częstotliwości. Minuty Godziny Dni , A-61768_pl Sierpień

29 Role administracyjne System Administrator (Administrator systemu) administrator systemu ma całkowitą kontrolę nad oprogramowaniem Kodak Asset Management Software i jest uprawniony do wprowadzania w systemie dowolnych zmian. Administrator systemu to jedyna osoba, która może wyświetlać ustawienia SMTP. Zarządza także listą użytkowników, którzy mogą uzyskiwać dostęp do oprogramowania i korzystać z niego. Group Administrator (Administrator grupy) administrator grupy sprawuje kontrolę nad swoją grupą. Może dodawać i usuwać zasoby należące do jego grupy i zarządzać nimi. Każdy użytkownik może utworzyć grupę, ale może do niej dodać tylko zasoby, do których ma dostęp. Administrator systemu zazwyczaj wyznacza administratorów grup i uprawnienia dotyczące nieprzypisanych zasobów. Użytkownik, który tworzy grupę automatycznie zostaje w niej administratorem grupy. Administrator grupy może dodawać do niej innych użytkowników, nadawać im prawa administratora lub po prostu wyświetlać prawa grupy. Asset Administrator (Administrator zasobów) Administrator zasobów kontroluje konkretny zasób/zasoby. Administrator systemu może przypisać uprawnienia administratora zasobów dowolnemu użytkownikowi. Mogą oni zarządzać przypisanymi zasobami i usuwać je z systemu. Należy pamiętać, że administratorzy zasobów mogą usunąć zasób z systemu, co oznacza również usunięcie wszystkich powiązanych z danym zasobem informacji. Jednakże, zasób będzie ponownie rozpoznany przez system przy kolejnej zaplanowanej aktualizacji komputera klienckiego. Report Administrator (Administrator raportu) każdy użytkownik systemu może utworzyć raport. Osoba, która utworzy raport, automatycznie zostaje administratorem raportu. Update Package Administrator (Administrator pakietu aktualizacji) każdy użytkownik systemu może utworzyć pakiet aktualizacji. Osoba, która tworzy pakiet aktualizacji, zostaje automatycznie administratorem pakietu aktualizacji. Schedule Update Administrator (Administrator harmonogramu aktualizacji) każdy użytkownik systemu może zaplanować aktualizację. Osoba, która zaplanuje aktualizację, zostaje automatycznie administratorem harmonogramu aktualizacji. UWAGA: Ostatnia osoba, która zmodyfikuje pakiet aktualizacji i/lub planowaną aktualizację automatycznie, zostaje administratorem pakietu aktualizacji lub administratorem harmonogramu aktualizacji. Użytkownik może na przykład utworzyć pakiet aktualizacji i zaplanować jego uruchomienie na godzinę 1:00 czasu pacyficznego. Administrator systemu chce jednak przeprowadzić tę aktualizację o godzinie 3:00 czasu pacyficznego. Gdy Administrator systemu zmodyfikuje zaplanowaną aktualizację, automatycznie zostaje administratorem harmonogramu aktualizacji dla danego pakietu aktualizacji. 3-6 A-61768_pl Sierpień 2014

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Ochrona przed spyware Antyspam Ochrona antywiruso wa Antyphishing Filtrowanie zawartości i

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

SSI Web 8. (badania.kozminski.edu.pl) Instrukcja logowania i uruchamiania ankiety

SSI Web 8. (badania.kozminski.edu.pl) Instrukcja logowania i uruchamiania ankiety SSI Web 8 (badania.kozminski.edu.pl) Instrukcja logowania i uruchamiania ankiety Posiadaczem licencji na oprogramowanie SSI Web w Akademii Leona Koźmińskiego jest Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo