A-61768_pl. Podręcznik administratora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A-61768_pl. Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 A-61768_pl Podręcznik administratora

2 Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) Jaroslaw Kowalski Wszelkie prawa zastrzeżone. Redystrybucja i używanie w formie kodu źródłowego lub kodu binarnego, z modyfikacjami lub bez modyfikacji, są dozwolone pod warunkiem spełnienia poniższych warunków: Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację dotyczącą praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności. Redystrybucja kodu binarnego musi zawierać powyższą notę dotyczącą praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności w dokumentacji i/lub w innych materiałach dołączonych do oprogramowania. Ani nazwisko Jarosław Kowalski, ani nazwiska bądź nazwy jego współpracowników nie mogą być używane celem sygnowania lub promowania produktów pochodzących od tego oprogramowania bez specjalnego zezwolenia wyrażonego na piśmie. TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE TAKIM, JAKIM JEST, A WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ WYKLUCZONE. POSIADACZ PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, SPECJALNE, WYMAGAJĄCE NAWIĄZKI LUB WYNIKOWE (W TYM M.IN. W ZAKRESIE DOSTARCZENIA ZAMIENNYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB KORZYŚCI, A TAKŻE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I NA JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB CZYNU ZABRONIONEGO (W TYM NIEDBAŁOŚCI I INNYCH) WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTAPIENIA TEGO TYPU SZKÓD.

3 WPROWADZENIE 1-1 LICENCJE I INSTALACJA 2-1 KONFIGURACJA SYSTEMU 3-1 MONITOROWANIE SYSTEMU 4-1 GENEROWANIE RAPORTÓW I PLANOWANIE AKTUALIZACJI 5-1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 6-1 DODATEK A i B

4 1 Wprowadzenie Spis treści Obsługiwane skanery i poziom wsparcia Dostosowywanie systemu Wymagania systemowe Oprogramowanie Kodak Asset Management Software zostało zaprojektowane, by ułatwić zarządzanie skanerami firmy Kodak. Oprogramowanie Asset Management Software pozwala monitorować wykorzystanie skanera, konserwację i błędy, a także aktualizować jego sterowniki. Oprogramowanie Kodak Asset Management Software składa się z modułu Kodak Asset Management Software Server Module, który zawiera administracyjny graficzny interfejs użytkownika uruchamiany przez przeglądarkę internetową, i modułu Kodak Asset Management Software Client Module. Moduł serwera oprogramowania Kodak Asset Management Software ma następujące możliwości: Scanner Alerts (Powiadomienia skanera) funkcja umożliwia wysyłanie wiadomości informujących, że stan skanera wymaga uwagi. Na przykład w przypadku zbyt dużej liczby zablokowanych dokumentów z powodu niewłaściwego ich przygotowania. Reminders (Przypomnienia) funkcja informuje, że czas wyczyścić skaner lub wymienić materiały eksploatacyjne. Ponieważ częstotliwość wymiany zależy od wymagań w zakresie skanowania, można określić optymalne progi wymiany materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności. Wiadomości z przypomnieniem będą wysyłane do czasu zakończenia konserwacji i zresetowania urządzenia. Configuration Management (Zarządzanie konfiguracją) umożliwia uaktualnianie oprogramowania klienta za pomocą pakietów aktualizacji. Wdrażanie tych aktualizacji może odbywać się w jednym skanerze lub w ich grupie, w zależności od określonych przez użytkownika ustawień harmonogramu i grupy. Easy to Access Log Files (Łatwy dostęp do plików dziennika) pliki dziennika są obecnie dostępne w większości skanerów firmy Kodak. Użytkownik może łatwo pobrać pliki dziennika z poszczególnych skanerów i przygotować je do wysłania do pomocy technicznej firmy Kodak lub innych upoważnionych osób personelu technicznego. Group Assets (Grupowanie zasobów) zasoby można grupować według przez własnych kryteriów, takich jak model, lokalizacja, obszar itp. Reports (Raporty) można tworzyć raporty dotyczące pojedynczych zasobów lub całych grup. UWAGA: W niniejszym podręczniku słowo zasoby odnosi się do skanerów firmy Kodak. A-61768_pl Sierpień

5 Obsługiwane skanery i poziom wsparcia Moduł Kodak Asset Management Software Client Module jest umieszczony w komputerze, do którego jest podłączony skaner. Komunikuje się on z serwerem w celu uzyskania informacji o stanie i sprawdzania dostępności aktualizacji na serwerze. Oprogramowanie klienta monitoruje zasób za pomocą sterownika skanera dostępnego w komputerze głównym. Wysyła ono także ostrzeżenia o krytycznych zdarzeniach i informuje operatora, gdy zostaną osiągnięte określone wcześniej progi konserwacji lub błędów. Oprogramowanie klienta pobiera uaktualnienia lub żądania aktualizacji zlecone za pomocą oprogramowania serwera. Oprogramowanie klienta po odebraniu żądania wykonuje zleconą aktualizację z użyciem zaprogramowanych ustawień. Oprogramowanie klienta może również wysłać do serwera potwierdzenie wykonania aktualizacji. Administracyjny graficzny interfejs użytkownika oprogramowania Kodak Asset Management Software zapewnia wgląd w działanie serwera, umożliwiając maksymalizację czasu pracy i efektywne korzystanie ze wszystkich skanerów. Umożliwia także planowanie aktualizacji i tworzenie raportów. Oprogramowanie Kodak Asset Management Software obsługuje następujące skanery: Skaner Skaner Kodak i920 ScanMate Skaner Kodak i940 ScanMate Skanery Kodak i30 oraz i40 Skanery Kodak serii i1100 Skanery Kodak i1150/i1180 Skanery Kodak serii i1200 Skanery Kodak i2400/i2600 Skanery Kodak serii i1300 Skaner Kodak i405 Skaner Kodak i2800 Obsługiwana wersja sterownika Podstawowy 2.0 i późniejsze Zaawansowany 2.0 i późniejsze Zaawansowany 2.22 Tylko rejestracja 1.02 i późniejsze Podstawowy i późniejsze Zaawansowany 3.33 Podstawowy 4.4 i późniejsze Zaawansowany 1.3 Podstawowy 1.17 i późniejsze Zaawansowany 3.33 Podstawowy 2.33 Podstawowy 1.3 Podstawowy 1.17 i późniejsze Zaawansowany Skaner Kodak i2900 Zaawansowany Skanery Kodak i1410, i1420 oraz i Podstawowy Skanery Kodak i3200/i3400 Zaawansowany Skanery Kodak i4200/i Podstawowy 2.0 i późniejsze Zaawansowany Skanery Kodak serii i i późniejsze Podstawowy Skanery Kodak serii i i późniejsze Podstawowy Skaner Kodak i Podstawowy 1.13 Zaawansowany Skanery Kodak serii i i późniejsze Podstawowy Skanery Kodak i5600/i Podstawowy 1.13 Zaawansowany 1-2 A-61768_pl Sierpień 2014

6 Tylko rejestracja Możliwe jest zarejestrowanie skanera i wgranie sterowników. UWAGA: Przy rejestracji zasobu jest on rozpoznawany przez moduł serwera oprogramowania Kodak Asset Management Software. Podstawowy Oprogramowanie Kodak Asset Management Software nie ma dostępu do skanera, gdy jest on używany, a niektóre funkcje są niedostępne (np. obsługa zacięć i skanowanie wielu dokumentów). Zaawansowany Oprogramowanie Kodak Asset Management Software ma dostęp do skanera, gdy jest on używany i obsługiwane są wszystkie funkcje. UWAGA: Inne skanery mogą zostać dodane w przyszłości. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Kodak. A-61768_pl Sierpień

7 Dostosowywanie systemu Wymagania systemowe Oprogramowanie Kodak Asset Management Software zostało opracowane z myślą o elastyczności. Niezależnie od tego, jak mała lub jak duża jest firma, można dostosować system do jej potrzeb. Można utworzyć dowolną liczbę grup skanerów (lub nie utworzyć żadnej) i przypisać skanery do jednej lub kilku grup. Użytkownicy mogą otrzymywać uprawnienia do wglądu lub uprawnienia administracyjne, w zależności od odgrywanej roli. Można także tworzyć raporty. W zależności od rodzaju zbieranych informacji można uwzględnić różne kategorie, takie jak: suma zeskanowanych stron, oczekująca konserwacja, błędy i stan zaplanowanych aktualizacji. Przed instalacją oprogramowania Kodak Asset Management Software należy upewnić się, że system spełnia następujące wymagania: Moduł serwera modułu oprogramowania Kodak Asset Management Software Obsługiwane przeglądarki W przypadku wszystkich przeglądarek wymagana jest wtyczka Microsoft Silverlight Microsoft Internet Explorer, wersja 8 lub nowsza Mozilla Firefox, wersja 9 lub nowsza W Google Chrome obsługiwana jest wersja 12 lub wyższa modułu Silverlight Serwer: systemy operacyjne Windows Server 2008 R2 (64-bitowy) Standard Edition Windows Server 2008 R2 (64-bitowy) Web Edition Windows Server 2012 Serwer: konfiguracja sprzętowa Procesor Zalecane: 2,6 GHz lub szybszy Pamięć Zalecane: 3 GB lub więcej Wolne miejsce na dysku Minimalne: 32 GB lub więcej (dla oprogramowania i bazy danych) UWAGA: w zależności od liczby zasobów, ustawień częstotliwości i ustawień przechowywania może być wymagana większa ilość miejsca na dysku. Moduł klienta modułu oprogramowania Kodak Asset Management Software Klient: systemy operacyjne Windows XP z dodatkiem SP3 (32- i 64-bitowy) Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- i 64-bitowy) Windows 8 (32- i 64-bitowy) Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) Konfiguracja sprzętowa klienta sprzęt klienta musi być taki sam lub lepszy niż zalecana konfiguracja dla podłączonego skanera. Dane techniczne skanerów i produktów można znaleźć w podręczniku użytkownika skanera lub w witrynie firmy Kodak: 1-4 A-61768_pl Sierpień 2014

8 2 Licencje i instalacja Spis treści Przed instalacją oprogramowania Włączenie usługi IIS Pobieranie i instalacja SQL Express z zaawansowanymi usługami Konfiguracja SQL Express po instalacji Instalacja oprogramowania serwera Instalacja oprogramowania klienta Instalacja ręczna Instalacja cicha Przed instalacją oprogramowania Włączenie usługi ISS Przed instalacją modułu Kodak Asset Management Software Server Module skonfiguruj serwer Windows i zainstaluj Microsoft SQL Server Express lub inną wersję usługi SQL Server (jeżeli nie jest zainstalowana). Z poziomu ekranu Server Manager (Menedżer serwera): 1. Wybierz opcję Roles (Role), a następnie kliknij przycisk Add Roles (Dodaj role). A-61768_pl Sierpień

9 Zostanie wyświetlony ekran Select Server Roles (Wybierz role serwera). 2. Zaznacz opcję Web Server (IIS) (Serwer WWW (IIS)), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran Web Server (IIS) (Serwer WWW (IIS)). 3. Kliknij przycisk Next (Dalej). 2-2 A-61768_pl Sierpień 2014

10 Zostanie wyświetlony ekran Select Role Services (Wybierz usługi ról). Zaznacz następujące opcje na ekranie Role Services (Usługi ról): ASP.NET Windows Authentication (Uwierzytelnianie Windows) Default Document (Dokument domyślny).net Extensibility (Rozszerzalność.NET) Static Content (Zawartość statyczna) Request Filtering (Filtry na żądanie) ISAPI Filters (Filtry ISAPI) ISAPI Extensions (Rozszerzenia ISAPI) Następnie, kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlone następujące okno. 4. Kliknij przycisk Add Required Role Services (Dodaj wymagane usługi ról). 5. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). Po zakończeniu instalacji zamknij okno Server Manager (Menedżer serwera). A-61768_pl Sierpień

11 Pobieranie i instalacja SQL Express z zaawansowanymi usługami Konfiguracja SQL Express po instalacji UWAGA: Jeżeli usługa Microsoft SQL Server nie jest jeszcze zainstalowana, wykonaj opisane czynności, aby pobrać i zainstalować SQL Express. 1. Pobierz plik programu instalacyjnego pod adresem URL: 2. Uruchom plik SQLEXPRADV_x64_ENU.exe. 3. Podczas instalacji zatwierdzaj wszystkie ustawienia domyślne. Po pierwszym uruchomieniu SQL Management Studio zostanie wyświetlony ekran Microsoft SQL Server 2008 R2. 1. Wprowadź ciąg NazwaTwojegoSerwera\sqlexpress w polu Server name (Nazwa serwera). 2. Należy wprowadzić kod uwierzytelnienia Windows w polu Authentication (Uwierzytelnienie) i kliknąć Connect (Połącz). Zostanie wyświetlony ekran główny SQL Server Management Studio. 2-4 A-61768_pl Sierpień 2014

12 3. Włącz Windows Authentication mode (Tryb uwierzytelniania systemu Windows) w usłudze SQL Express. Kliknij prawym przyciskiem węzeł najwyższego poziomu w lewym panelu okna SQL Server Management Studio, wybierz opcję Properties (Właściwości), a następnie kliknij opcję Security (Zabezpieczenia). Wybierz opcję Windows Authentication mode (Tryb uwierzytelniania systemu Windows) i kliknij przycisk OK. 4. Włącz opcję Filestream capabilities (Funkcje Filestream). Kliknij prawym przyciskiem węzeł najwyższego poziomu w lewym panelu okna SQL Server Management Studio, wybierz opcję Properties (Właściwości), a następnie kliknij opcję Advanced (Zaawansowane). A-61768_pl Sierpień

13 Wybierz opcję Full access enabled (Włącz pełny dostęp) w menu FileStream Access Level (Poziom dostępu FileStream). Kliknij przycisk OK i wyjdź z SQL Server Management Studio. 5. Uruchom program SQL Server Configuration Manager i kliknij prawym przyciskiem opcję SQL Server Services (Usługi serwera SQL), a następnie kliknij polecenie Open (Otwórz). 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję SQL Server (SQLEXPRESS) (Serwer SQL (SQLEXPRESS)), a następnie wybierz opcję Properties (Właściwości), aby wyświetlić ekran SQL Server (SQLEXPRESS) Properties (Właściwości serwera SQL (SQLEXPRESS)). 7. Wybierz kartę FILESTREAM i zaznacz opcje Enable FILESTREAM for Transact-SQL access (Włącz FILESTREAM dla dostępu Transact-SQL) i Enable FILESTREAM for file I/O streaming access (Włącz FILESTREAM dla dostępu do we/wy strumieni plików). 8. Kliknij przycisk OK na ekranie SQL Server (SQLEXPRESS) Properties (Właściwości serwera SQL (SQLEXPRESS). 2-6 A-61768_pl Sierpień 2014

14 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję SQL Server (SQLEXPRESS) (Serwer SQL (SQLEXPRESS)) w prawym panelu, a następnie wybierz polecenie Restart (Uruchom ponownie). 10.Po zakończeniu restartowania zamknij okno SQL Server Configuration Manager (Menedżer konfiguracji serwera SQL). A-61768_pl Sierpień

15 Instalacja oprogramowania serwera 1. Przejdź do witryny Kodak: AssetManagement i kliknij zakładkę Support (wsparcie), aby pobrać i uruchomić moduł Kodak Asset Management Software Server Module. 2. Kiedy pojawi się ekran oprogramowania Kodak Asset Management Software Server, kliknij opcję Next (Dalej). UWAGA: Prawidłowa instalacja i praca oprogramowania wymaga spełnienia wymagań wstępnych. W przypadku wyświetlenia ekranu Requirement (Wymagane) zainstaluj wymagane komponenty przed wznowieniem instalacji. Zostanie wyświetlony ekran License Agreement (Umowa licencyjna). 3. Po zapoznaniu się z warunkami Umowy licencyjnej oprogramowania i wyrażeniu na nie zgody kliknij opcję Yes (Tak). 2-8 A-61768_pl Sierpień 2014

16 Zostanie wyświetlony ekran Choose Destination Location (Wybierz lokalizację docelową). 4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zainstalować pliki witryny oprogramowania serwera, lub zachowaj ustawienie domyślne, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGA: Zaleca się zatwierdzenie ustawienia domyślnego. Zostanie wyświetlony ekran Choose Destination Location (Wybierz lokalizację docelową). 5. Przejdź do folderu, w którym chcesz zainstalować pliki aplikacji oprogramowania serwera, lub zachowaj ustawienie domyślne, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGA: Zaleca się zatwierdzenie ustawienia domyślnego. A-61768_pl Sierpień

17 Zostanie wyświetlony ekran Database Credentials (Informacje uwierzytelniające bazy danych). 6. Wprowadź lokalizację serwera bazy danych lub przejdź do niej i wybierz sposób łączenia z interfejsem użytkownika usługi SQL Server (Serwer SQL): Windows authentication (Uwierzytelnianie systemu Windows) lub SQL Server Authentication (Uwierzytelnianie serwera SQL), które wymaga używania identyfikatora logowania i hasła podczas łączenia się z interfejsem użytkownika usługi SQL Server (Serwer SQL). Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran Choose Destination Location (Wybierz lokalizację docelową). 7. Przejdź do folderu, w którym chcesz zainstalować pliki bazy danych, lub zachowaj ustawienie domyślne, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej) A-61768_pl Sierpień 2014

18 UWAGI: Zaleca się zaakceptowanie ustawień domyślnych. Jeżeli baza danych SQL znajduje się na innym serwerze, ten katalog musi być identyczny jak katalog na zdalnym serwerze. Zostanie wyświetlony ekran Virtual IIS Directory (Wirtualny katalog IIS). 8. Kliknij przycisk Next (Dalej). Wirtualny katalog określa katalog w ciągu URL wprowadzanym w przeglądarce, który umożliwia przejścia do oprogramowania Kodak Asset Management Server Software. Przykład: jeżeli nazwa serwera to Mój serwer i zachowano domyślne ustawienie KodakAssetManagement, należy wprowadzić następujący ciąg w pasku adresu przeglądarki: Mójserwer/KodakAssetManagement. Wprowadź numer portu TCP oraz nazwę domenową. 9. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj) na ekranie Ready (Gotowy). A-61768_pl Sierpień

19 Rozpocznie się instalacja. Wraz z jej postępem wyświetlane będą kolejne ekrany. 10.Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć pracę programu instalacyjnego A-61768_pl Sierpień 2014

20 Instalacja oprogramowania klienta Instalacja ręczna Oprogramowanie klienta można zainstalować na komputerze głównym w trybie ręcznym lub cichym. Aby ręcznie zainstalować oprogramowanie klienta na komputerze głównym: 1. Pobierz i uruchom moduł Kodak Asset Management Software Client Module z witryny firmy Kodak: Zostanie wyświetlony ekran powitalny. 2. Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlony ekran Software License Agreement (Umowa licencyjna oprogramowania). 3. Po zapoznaniu się z warunkami Umowy licencyjnej oprogramowania i wyrażeniu na nie zgody kliknij opcję Yes (Tak). A-61768_pl Sierpień

21 Zostanie wyświetlony ekran Choose Destination Location (Wybierz lokalizację docelową). 4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zainstalować pliki modułu Kodak Asset Management Software Client Module, lub zachowaj ustawienie domyślne, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGA: Zaleca się zatwierdzenie ustawienia domyślnego. 5. Wprowadź adres sieciowy (URL) serwera oprogramowania Kodak Asset Management Software. Jest to ten sam adres i katalog wirtualny, który umożliwia uruchomienie oprogramowania Kodak Asset Management Server Software, tj. Mójserwer/KodakAssetManagement A-61768_pl Sierpień 2014

22 6. Kliknij przycisk Next (Dalej). 7. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). Rozpocznie się instalacja i będzie wyświetlany ekran postępu. 8. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję Finish (Zakończ). Instalacja cicha Aby przygotować proces instalacji klienta w trybie cichym, należy utworzyć plik odpowiedzi programu INSTALLSHIELD, nazywany zazwyczaj setup.iss. W celu utworzenia pliku należy ręcznie uruchomić instalator klienta z dodatkowymi parametrami wiersza poleceń: AssetMgtClient.exe /r /f1"c:\temp\setup.iss" Parametr /r włącza utworzenie przez program INSTALLSHIELD pliku odpowiedzi, a parametr /f1 podaje do programu INSTALLSHIELD nazwę pliku odpowiedzi. UWAGA: Między parametrem /f1 a nazwą pliku nie ma spacji. Zaleca się umieszczenie ścieżki do pliku w cudzysłowach. W trakcie instalacji ręcznej wszystkie odpowiedzi wprowadzone w każdym z pól dialogowych będą zapisywane w pliku odpoiedzi. Po utworzeniu pliku odpowiedzi można za pomocą parametru /s uruchomić instalację w trybie cichym: AssetMgtClient.exe /s /f1"c:\temp\setup.iss" UWAGA: Jest to standardowa procedura dla większości instalatorów INSTALLSHIELD. W razie potrzeby edytowania pliku odpowiedzi użyj programu notepad.exe (Notatnik). A-61768_pl Sierpień

23 W celu łatwiejszego wdrożenia oprogramowania klienta na wielu komputerach można instalator oraz plik odpowiedzi umieścić na udostępnionym dysku sieciowym. Polecenie instalacji w trybie cichym można również umieścić w pliku wsadowym, a następnie uruchamiać go na wielu komputerach klienckich A-61768_pl Sierpień 2014

24 3 Konfiguracja systemu Spis treści Planowanie konfiguracji Przed rozpoczęciem pracy Omówienie systemu Uzyskiwanie dostępu do konsoli serwera Asset Management (Zarządzania zasobami) Ikony Szybka konwersja Role administracyjne Określanie domyślnych ustawień systemu Konfigurowanie ustawień SMTP Konfigurowanie ustawień przechowywania Tworzenie listy użytkowników Dodawanie użytkownika Zmiana ustawień użytkownika Usuwanie użytkownika Obszar dziennika Informacje o obszarze Grupy Dodawanie grupy Dodawanie zasobów do grup Zasoby Edytowanie informacji o zasobie Przeglądanie zdarzeń zasobu Przeglądanie historii zasobu Usuwanie zasobów Przykłady Planowanie konfiguracji Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania Kodak Asset Management Software należy zapoznać się z tym rozdziałem i zaplanować sposób konfiguracji systemu. Rozważ następujące kwestie: Czy potrzebujesz lub chcesz zmienić domyślne ustawienia firmy Kodak dotyczące progów konserwacji i błędów? Jakich użytkowników systemowych chcesz utworzyć i jakie prawa chcesz im przyznać? Czy chcesz skonfigurować grupy zasobów? Jeżeli konfigurujesz grupy: - Które zasoby będą należeć do poszczególnych grup (np. według modelu, lokalizacji lub sposobu użycia)? - Którzy użytkownicy zostaną przypisani do poszczególnych grup i jakie prawa zostaną im przyznane? A-61768_pl Sierpień

25 Jakie raporty chcesz generować? Które zasoby chcesz monitorować? Zapoznaj się z częścią Obsługiwane skanery w rozdziale 1, aby sprawdzić, czy są obsługiwane. Przed rozpoczęciem pracy Przed rozpoczęciem pracy rozważ następujące kwestie: Czy bezpieczeństwo jest istotne włączenie HTTPS czy korzystanie z HTTP? Patrz Dodatek A, Konfigurowanie połączenia HTTPS. Osoby chcące korzystać z oprogramowania Kodak Asset Management Software muszą posiadać konto na serwerze. Należy pamiętać, że konta użytkowników na serwerze muszą dokładnie odpowiadać kontom utworzonym w graficznym interfejsie zarządzania programu Kodak Asset Management Software. W razie korzystania z istniejącego serwera SQL należy przed zainstalowaniem oprogramowania Kodak Asset Management Software zdecydować, czy baza danych programu Kodak Asset Management Software zostanie umieszczona w istniejącej instancji serwera SQL, czy też zostanie utworzona osobna instancja serwera SQL dedykowana do nowej bazy danych programu Asset Management Software. Przed zainstalowaniem oprogramowania Kodak Asset Management Software należy wybrać adres URL, witrynę internetową i numer portu, pod którymi dostępny będzie graficzny interfejs zarządzania programu Kodak Asset Management Software. Domyślnie użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do oprogramowania po wpisaniu w przeglądarkę adresu Można zmienić nazwę katalogu KodakAssetManagement na inną nazwę lepiej pasującą do działalności firmy. Administracyjny graficzny interfejs użytkownika oprogramowania Kodak Asset Management Software umożliwia przypisanie zasobów do grup. Warto przemyśleć, jak można wykorzystać tę opcję, aby łatwiej śledzić zasoby. Zapoznaj się z dalszą częścią tego rozdziału zatytułowaną Dodawanie zasobów do grup. Jeżeli planujesz używać poczty do powiadamiania personelu o konserwacji i błędach, musisz zapoznać się ze sposobem konfiguracji serwera SMTP. Przed rozpoczęciem dodawania zasobów do systemu należy zapoznać się z ekranem System Default (Domyślne ustawienia systemu) w administracyjnym graficznym interfejsie użytkownika oprogramowania Kodak Asset Management Software. Można na nim zdefiniować automatyczne przypisywanie atrybutów do zasobów oraz adresy do obsługi powiadomień o błędach i konserwacji, a także określić ustawienia HTTPS i HTTP. Zapoznaj się z dalszą częścią tego rozdziału zatytułowaną Określanie domyślnych ustawień systemu. 3-2 A-61768_pl Sierpień 2014

26 Zalecane jest również zapoznanie się z ekranem System Retention (Przechowywanie informacji o systemie). Parametry na tym ekranie określają ilość przechowywanych informacji o systemie i zasobach. Te ustawienia mają bezpośredni wpływ na zasoby serwera i dostępne miejsce na dysku. Zapoznaj się z dalszą częścią tego rozdziału zatytułowaną Konfigurowanie ustawień przechowywania. Omówienie systemu Z poziomu okna głównego można zarządzać grupami, zasobami, raportami, aktualizacjami oprogramowania i ustawieniami systemu (w tym użytkownikami). W zależności od wybranego sposobu konfiguracji systemu zaleca się utworzenie listy użytkowników. Można nadać użytkownikowi status administratora systemu, który umożliwi mu zmianę dowolnych właściwości systemu. Można umożliwić mu przeglądanie zasobów nienależących aktualnie do grup lub po prostu nadać mu uprawnienia tylko do odczytu (wyświetlania) w systemie. Opcja Groups (Grupy) pozwala uporządkować zasoby (skanery). Zasoby nie muszą być przypisane do grup (w zależności od preferencji). Jeżeli jednak postanowisz umieścić zasoby w grupach, możesz skonfigurować grupy w sposób, który sprawdza się w firmie. Grupy można na przykład uporządkować według lokalizacji, modelu skanera, działu itd. Po skonfigurowaniu grup można przypisać do nich użytkowników i zasoby. Informacje i procedury dotyczące tworzenia grup opisano w dalszej części tego rozdziału, zatytułowanej Grupy. Kategoria Assets (Zasoby) obejmuje skanery monitorowane przez oprogramowanie Kodak Asset Management Software. Gdy zasób zostanie podłączony do komputera klienckiego po raz pierwszy, zostanie automatycznie wymieniony na serwerze wśród nieprzypisanych zasobów, ponieważ nie będzie należeć do żadnej grupy. Użytkownicy mogą przeglądać, dodawać, modyfikować i usuwać zasoby w zależności od posiadanych praw. Informacje i procedury dotyczące zarządzania zasobami opisano w dalszej części tego rozdziału, zatytułowanej Zasoby. Raporty zawierają informacje o danych zebranych z danego zasobu lub grupy. Dane można umieścić w tabeli i zawęzić do wybranego przedziału czasu. Dostępne są następujące rodzaje raportów: łączna liczba stron, stan bieżącej konserwacji, błędy oraz zaplanowane aktualizacje. W zależności od przydzielonych uprawnień użytkownicy mogą wyświetlać, dodawać, modyfikować i usuwać raporty. Informacje i procedury tworzenia i wykonywania raportów można znaleźć w rozdziale 5. Opcja Updates (Aktualizacje) pozwala tworzyć pakiety aktualizacji sterowników, oprogramowania klientów, skrótów do ustawień TWAIN, funkcji Smart Touch i innych, a także planować aktualizacje zasobów. Informacje i procedury konfiguracji i obsługi aktualizacji można znaleźć w rozdziale 5. A-61768_pl Sierpień

27 System umożliwia skonfigurowanie lub zmianę następujących ustawień: domyślne parametry systemowe, protokół SMTP, zatrzymywanie oraz użytkownicy. Z poziomu okna System można uzyskać dostęp do okien Log (Dzienniki) oraz About (O aplikacji). Więcej informacji o opcjach dostępnych w oknie System Defaults (Domyślne parametry systemowe) można znaleźć w części zatytułowanej Przywracanie domyślnych parametrów systemowych w dalszej części tego rozdziału. Uzyskiwanie dostępu do konsoli serwera Asset Management (Zarządzania zasobami) IMPORTANT: Zanim użytkownicy będą mogli logować się do administracyjnego graficznego interfejsu oprogramowania Kodak Asset Management Software, administrator firmowego środowiska IT musi przyznać każdemu użytkownikowi dostęp do serwera. Graficzny interfejs zarządzania programem Kodak Asset Management Software jest uruchamiany z poziomu aplikacji sieci Web. 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 2. Przejdź do wirtualnego katalogu oprogramowania serwera w witrynie serwera (np. 3. Wprowadź dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do serwera. 4. Podczas wczytywania administracyjnego graficznego interfejsu oprogramowania Kodak Asset Management Software system sprawdza, czy na komputerze jest zainstalowana wymagana wersja wtyczki Microsoft Silverlight. Jeżeli nie, pojawi się monit o jej pobranie i zainstalowanie. 5. Po sprawdzeniu wtyczki Silverlight lub pobraniu wymaganej wersji zostanie wyświetlone okno główne. UWAGA: Do momentu dodania użytkowników każdy, kto może zalogować się do serwera, jest traktowany jako administrator systemu. Zaleca się jak najszybsze utworzenie użytkowników i określenie ich praw. 3-4 A-61768_pl Sierpień 2014

28 Ikony Opisane niżej ikony są używane w całym podręczniku Refresh (Odśwież) kliknięcie powoduje odświeżenie informacji wyświetlonych na ekranie. Details (Szczegóły) umożliwia wyświetlenie i edytowanie szczegółów zasobu, grupy, lokalizacji, kontaktu pomocy technicznej itd. New (Nowy) umożliwia utworzenie nowej grupy, zasobu, lokalizacji, kontaktu pomocy technicznej itd. Delete (Usuń) umożliwia usunięcie grupy, zasobu, lokalizacji, kontaktu pomocy technicznej itd. Add (Dodaj) umożliwia dodanie zasobów do grupy. Remove (Usuń) umożliwia usunięcie zasobów z grupy. Szybka konwersja Poniżej zamieszczono listę szybkiego przeliczania minut na godziny i dni. Informacje te mogą być przydatne podczas wprowadzania ustawień częstotliwości. Minuty Godziny Dni , A-61768_pl Sierpień

29 Role administracyjne System Administrator (Administrator systemu) administrator systemu ma całkowitą kontrolę nad oprogramowaniem Kodak Asset Management Software i jest uprawniony do wprowadzania w systemie dowolnych zmian. Administrator systemu to jedyna osoba, która może wyświetlać ustawienia SMTP. Zarządza także listą użytkowników, którzy mogą uzyskiwać dostęp do oprogramowania i korzystać z niego. Group Administrator (Administrator grupy) administrator grupy sprawuje kontrolę nad swoją grupą. Może dodawać i usuwać zasoby należące do jego grupy i zarządzać nimi. Każdy użytkownik może utworzyć grupę, ale może do niej dodać tylko zasoby, do których ma dostęp. Administrator systemu zazwyczaj wyznacza administratorów grup i uprawnienia dotyczące nieprzypisanych zasobów. Użytkownik, który tworzy grupę automatycznie zostaje w niej administratorem grupy. Administrator grupy może dodawać do niej innych użytkowników, nadawać im prawa administratora lub po prostu wyświetlać prawa grupy. Asset Administrator (Administrator zasobów) Administrator zasobów kontroluje konkretny zasób/zasoby. Administrator systemu może przypisać uprawnienia administratora zasobów dowolnemu użytkownikowi. Mogą oni zarządzać przypisanymi zasobami i usuwać je z systemu. Należy pamiętać, że administratorzy zasobów mogą usunąć zasób z systemu, co oznacza również usunięcie wszystkich powiązanych z danym zasobem informacji. Jednakże, zasób będzie ponownie rozpoznany przez system przy kolejnej zaplanowanej aktualizacji komputera klienckiego. Report Administrator (Administrator raportu) każdy użytkownik systemu może utworzyć raport. Osoba, która utworzy raport, automatycznie zostaje administratorem raportu. Update Package Administrator (Administrator pakietu aktualizacji) każdy użytkownik systemu może utworzyć pakiet aktualizacji. Osoba, która tworzy pakiet aktualizacji, zostaje automatycznie administratorem pakietu aktualizacji. Schedule Update Administrator (Administrator harmonogramu aktualizacji) każdy użytkownik systemu może zaplanować aktualizację. Osoba, która zaplanuje aktualizację, zostaje automatycznie administratorem harmonogramu aktualizacji. UWAGA: Ostatnia osoba, która zmodyfikuje pakiet aktualizacji i/lub planowaną aktualizację automatycznie, zostaje administratorem pakietu aktualizacji lub administratorem harmonogramu aktualizacji. Użytkownik może na przykład utworzyć pakiet aktualizacji i zaplanować jego uruchomienie na godzinę 1:00 czasu pacyficznego. Administrator systemu chce jednak przeprowadzić tę aktualizację o godzinie 3:00 czasu pacyficznego. Gdy Administrator systemu zmodyfikuje zaplanowaną aktualizację, automatycznie zostaje administratorem harmonogramu aktualizacji dla danego pakietu aktualizacji. 3-6 A-61768_pl Sierpień 2014

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 A-61708_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo