INSTRUKCJA INSTALACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3

2 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp Instalacja Server Vario.ONE Instalacja Server Vario.ONE Instalacja Server Vario.ONE zaawansowana Konfiguracja Server Vario.ONE Ustawienia zapory (Firewall) Windows Ustawienia SQL Server Configuration Manager Ustawienia Microsoft SQL Server Management Studio Vario.Client Instalacja Vario.Client Aktywacja Vario klucz licencyjny Aktywacja z klucza czasowego do bezterminowego Aktualizacje Vario Plik konfiguracyjny Vario INSTALACJA I KONFIGURACJA WIELOSTANOWISKOWA FAQ Dlaczego podczas instalacji produktu.net Framework 3.5 SP1 (komponent wymagany dla instalacji Vario.Server) pojawia się błąd (taki jak na obrazku)? Dlaczego uruchamianie Vario zatrzymuje się na ekranie powitalnym (tak jak na obrazku)? Dlaczego po zainstalowaniu Vario nie są pobierane aktualizacje? Dlaczego po zainstalowaniu Vario nie mogę się połączyć z Vario.Server? Jak skonfigurować Vario aby łączył się z innym serwerem Vario.Server? W którym katalogu instaluje się Vario? Jak odinstalować Vario.Server? Jak dokonać ponownej instalacji Vario.Server? Dlaczego nie mogę przeprowadzić aktywacji Vario? Czy Vario można uruchomić na procesorach 64-bitowych? Dlaczego po uruchomieniu Vario pojawia się informacja o nowej wersji oprogramowania? 36

3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 3 1 Wstęp Dystrybucja Vario.ONE składają się z dwóch głównych elementów: 1. Server Vario.ONE instalator centralnej części systemu jakim jest silnik bazy danych i sama baza. Część ta odpowiedzialna jest za przechowywanie danych i z tego względu powinna być najbardziej chronioną częścią infrastruktury. Dla serwera bazodanowego zaleca się przygotowanie polityki bezpieczeństwa danych oraz dostępu. Serwer ten powinien znajdować się w fizycznie odizolowanym miejscu, do którego dostęp posiada jedynie autoryzowany personel. 2. Vario.Client / Aplikacja Vario.ONE instalator części klienckiej systemu czyli aplikacji Vario z której użytkownicy będą korzystać w codziennej pracy. Pakiet dystrybucyjny zawiera również dodatkowe komponenty niezbędne do prawidłowej instalacji. Instalacja pakietu podzielona jest na dwa etapy: 1. Instalacja serwera Server Vario.ONE 2. Instalacja klientów Aplikacja Vario.ONE Użytkownik może wybrać także wersję zaawansowaną instalacji Server Vario.ONE w przypadku kiedy wymagana jest indywidualna konfiguracja SQL Servera. Ponadto w pakiecie instalacyjnym znajdują się: Informacje o produktach serii Vario, Instrukcja instalacji systemu Vario, Linki do pozostałych dokumentacji systemu Vario, Linki do strony produktowej VarioSystems.pl, Przykładowe ilustracje zagadnień funkcjonalnych systemu Vario.

4 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 4 2 Instalacja Server Vario.ONE Warunki wstępne instalacji: Użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora Dla systemów operacyjnych Windows Server funkcja.net Framework 3.5 SP1 musi być włączona. Instalator systemu Vario.ONE uruchamiany jest automatycznie po włożeniu płyty do napędu. Jeśli po włożeniu płyty nie pojawi się plansza startowa instalatora Vario.ONE, można ręcznie uruchomić pliki start.exe z głównego katalogu znajdującego się na płycie. Instalację serwera Server Vario.ONE można wykonać w następujący sposób: 2.1 Instalacja Server Vario.ONE Po uruchomieniu planszy startowej pakietu instalacyjnego wybrać (kliknąć myszką) zakładkę Instaluj. Na zakładce Instaluj wybrać Serwer Vario.ONE (Rys.1). Rys. 1 Okno instalatora Vario.ONE Jeśli po kliknięciu opcji Serwer nie pojawiają się kolejne ekrany, należy uruchomić plik dystrybucji setup.exe z katalogu Server.Setup znajdującego się na płycie.

5 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 5 Po uruchomieniu instalacji serwera Vario.ONE wyświetli kolejno licencję do zaakceptowania. Rys. 2 Licencja Wybranie opcji Nie akceptuj spowoduje zakończenie instalacji i wyświetlenie poniższego komunikatu(rys. 3). Rys. 3 Zakończenie pracy instalatora Wybranie opcji Akceptuję spowoduje zainstalowanie składnikami, które zostaną zainstalowane, w zależności od tego, którego z wymienionych komponentów brakuje na maszynie.

6 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 6 Instalator może zainstalować i poprosić o zaakceptowanie licencji następujące składniki. Windows Installer 4.5,.NET Framework 3.5 SP1, Windows PowerShell SQL Server 2008 R2 Express, Vario Database Uwaga!! Windows PowerShell jest wbudowany w Microsoft Windows Server 2008 jako cecha opcjonalna (nie instalowana automatycznie) (w środowiskach serwerowych Microsoft Windows oprogramowanie to jest włączane jako funkcja systemu). Po zaakceptowaniu licencji, następuje automatyczne uruchomienia instalatora produktu DocuSoft.Vario.Server W przypadku błędu podczas instalacji, program poda przyczynę błędu oraz plik z informacjami na temat błędu (jeżeli wystąpił błąd instalacji należy skopiować nazwę pliku wraz ze ścieżką i otworzyć plik w dowolnym edytorze tekstowym, np. notepad). Prawidłowo przeprowadzony proces instalacji kończy się komunikatem (Rys.6). Rys. 4 Okno instalatora zakończenie instalacji

7 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 7 Jeżeli instalacja Servera Vario.ONE nie powiedzie się, proszę spróbować zainstalować produkt ponownie w trybie zaawansowanym. Tryb zaawansowany instalacji Server Vario.ONE pozwala na zmianę parametrów instalacji SQL Servera oraz na zdiagnozowanie problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji, na poszczególnych jej etapach. 2.2 Instalacja Server Vario.ONE zaawansowana W przypadku kiedy wymagana jest indywidualna konfiguracja instalacji silnika bazy danych SQL Server można skorzystać z opcji Instalacja zaawansowana. Aby to uczynić należy kliknąć myszką w pole Instalacja zaawansowana Serwer Vario.ONE na planszy Instaluj(Rys.1). Po uruchomieniu instalacji zaawansowanej, zostaniemy zapytani czy chcemy uruchomić oprogramowanie, wybieramy opcję Uruchom. Instalator weryfikuje zainstalowane komponenty i wyświetla okno ze składnikami, które zostaną zainstalowane. Wybieramy opcję Zainstaluj i kontynuujemy instalację. Do instalacji potrzebne są uprawnienia administratora. W trakcie instalacji możemy zostać poproszeni o restart systemu. Proces instalacji nie przebiega już automatycznie. Będą wyświetlana okna dialogowe podczas instalacji SQL Server 2008 R2.

8 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 8 W pierwszym oknie należy zaznaczyć opcję I accept the license terms i nacisnąć przycisk Next>: Rys. 5 Okno instalacji SQL Server akceptacja licencji W kolejnym oknie zaznaczone są składniki do instalacji oraz wskazana jest ścieżka do instalacji SQL Server. Następnie należy wybrać opcję Next>: Rys. 6 Okno instalacji SQL Server składniki do zainstalowania

9 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 9 W następnym oknie wprowadzona jest nazwa instancji Vario oraz jej katalog główny. Należy wybrać opcję Next>: Rys. 7 Okno instalacji SQL Server parametry instancji W kolejnym kroku instalator sprawdza wymaganą przestrzeń na dysku. Po weryfikacji wyświetlane jest okno do konfiguracji serwisów. Wymagane dane są już wprowadzone. Należy nacisnąć przycisk Next>:

10 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 10 Rys. 8 Okno instalacji SQL Server konfiguracja serwisów W następnym oknie jest ustalany dostęp do SQL Servera. Bieżący użytkownik, wbudowani administratorzy oraz użytkownik SQL-owy są mają uprawnienia administracyjne do instalowanej instancji VARIO. Należy wybrać opcję Next>:

11 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 11 Rys. 9 Okno instalacji SQL Server konfiguracja dostępu W kolejnym oknie dotyczącym raportowania błędów należy wybrać opcję Next>: Rys. 10 Okno instalacji SQL Server raportowanie błędów

12 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 12 Po wybraniu tej opcji nastąpi rozpoczęcie procesu instalacji instancji VARIO SQL Servera. Operacja ta może potrwać kilka minut. Gdy proces instalacji zostanie pomyślnie zakończony, wyświetli się okno z podsumowaniem, na którym należy nacisnąć przycisk Close: Rys. 11 Okno instalacji SQL Server podsumowanie zakończonej instalacji W kolejnym kroku nastąpi instalacja bazy danych. Prawidłowo przeprowadzony proces instalacji Vario.Server kończy się poniższym komunikatem (Rys. 14): Rys. 12 Okno instalatora zakończenie instalacji

13 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 13 3 Konfiguracja Server Vario.ONE Uwaga!!! Zalecenia zawarte w tym rozdziale należy stosować tylko w przypadku braku komunikacji z serwerem SQL i/lub włączonych zaporach Windows na stacjach roboczych. 3.1 Ustawienia zapory (Firewall) Windows W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji z bazą danych należy odpowiednio skonfigurować zaporę systemu Windows poprzez odblokowanie odpowiedniego portu. Poniżej przedstawiono sposób konfiguracji zapory w zależności od systemu operacyjnego. Windows Vista, Windows Server 2008 i późniejsze. Aby otworzyć port w Zaporze systemu Windows na dostęp TCP: 1. W menu Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz WF.msc, a następnie kliknij przycisk OK. 2. W Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi, w lewym okienku, kliknij prawym przyciskiem myszy Reguły przychodzące, a następnie kliknij przycisk Nowa reguła w okienku akcji. 3. W oknie dialogowym Typ reguły wybierz Port, a następnie kliknij przycisk Dalej. 4. W oknie dialogowym protokół i porty wybierz TCP. Wybierz Określone porty lokalne, a następnie wpisz numer portu instancji silnika bazy danych, takiego jak 1433 dla domyślnego wystąpienie. Kliknij Dalej. 5. W oknie dialogowym Akcja wybierz Zezwalaj na połączenie, a następnie kliknij przycisk Dalej. 6. W oknie dialogowym Profil wybierz wszystkie profile opisujące środowisko połączenia z komputerem, kiedy chcesz połączyć się z silnikiem bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. W oknie dialogowym Nazwa, wpisz nazwę i opis tej reguły, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Aby otworzyć dostęp do SQL Server przy użyciu dynamicznych portów: 1. W menu Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz WF.msc, a następnie kliknij przycisk OK. 2. W Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi, w lewym okienku, kliknij prawym przyciskiem myszy Reguły przychodzące, a następnie kliknij przycisk Nowa reguła w okienku akcji. 3. W oknie dialogowym Typ reguły wybierz Program, a następnie kliknij przycisk Dalej. 4. W oknie dialogowym Program, wybierz Ta ścieżka programu:. Kliknij Przeglądaj i przejdź do tej instancji SQL Servera, do której chcesz mieć dostęp przez zaporę, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Domyślnie SQL Server jest zainstalowany w C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\Sqlservr.exe. Kliknij Dalej.

14 Instrukcja Instalacji Vario.ONE W oknie dialogowym Akcja, wybierz Zezwalaj na połączenie, a następnie kliknij przycisk Dalej. 6. W oknie dialogowym Profil wybierz wszystkie profile opisujące środowisko połączenia z komputerem, kiedy chcesz połączyć się z silnikiem bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. W oknie dialogowym Nazwa, wpisz nazwę i opis tej reguły, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Windows XP i Windows Server 2003 Aby otworzyć port w Zaporze systemu Windows na dostęp TCP: 1. W menu Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz firewall.cpl a następnie kliknij przycisk OK. 2. W oknie dialogowym Zapora systemu Windows, kliknij kartę Wyjątki, a następnie kliknij przycisk Dodaj port. 3. W oknie dialogowym Dodaj Port, w polu tekstowym Nazwa wpisz SQL Server <nazwa instancji>. 4. W polu tekstowym Numer portu, wpisz numer portu instancji silnika bazy danych, taki jak 1433 (dla domyślnego wystąpienia). 5. Upewnij się, że TCP jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK. 6. Aby otworzyć port usługi SQL Server Browser, kliknij przycisk Dodaj port, w polu tekstowym Nazwa wpisz Przeglądarka SQL Server, w polu tekstowym Port wpisz 1434, zaznacz UDP, a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga: Aby umożliwić dostęp named pipes przez zaporę, należy również włączyć Udostępnianie plików i drukarek przez zaporę. 7. Zamknij okienko dialogowe Zapora systemu Windows. Uwaga: Kliknij Dodaj program w okienku dialogowym Zapora systemu Windows aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, takich jak udzielenie dostępu do określonych programów, ograniczenie dostępu do określonych adresów IP lub podsieci. Aby uzyskać dostęp do programu za pomocą zapory systemu Windows: 1. W okienku dialogowym Zapora systemu Windows, na karcie Wyjątki, kliknij przycisk Dodaj program. 2. Kliknij Przeglądaj i przejdź do instancji SQL Servera, do której masz dostęp przez zaporę, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Domyślnie SQL Server jest zainstalowany w C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\Sqlservr.exe. Aby zamknąć program Zapora systemu Windows, kliknij przycisk OK dwa razy.

15 Instrukcja Instalacji Vario.ONE Ustawienia SQL Server Configuration Manager Poniżej przedstawiono prawidłowe ustawienia SQL Server Configuration Managera 1. Upewnij się czy usługa SQL Server Browser jest uruchomiona. SQL Server Services->SQL Server Browser (State=Running,Start Mode=Automatic) 2. Upewnij się czy dla danej instancji SQL Servera protokół TCP/IP jest aktywowany SQL Server Network Configuration->Protocols for VARIO->TCP/IP (Status=Enabled) 3.3 Ustawienia Microsoft SQL Server Management Studio Uwaga!!! Instalator standardowo instaluje Microsoft SQL Server Management Studio. Poniżej przedstawiono prawidłowe ustawienia Microsoft SQL Server Management Studio 1. Upewnij się czy dana instancja umożliwia połączenia zdalne. W tym celu połącz się z instancją silnika bazy danych. Server Properties->Connections->Allow remote connections to this server

16 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 16 4 Vario.Client Vario.Client to Aplikacja Vario.ONE, która ma być zainstalowana na każdym stanowisku użytkownika. Warunki wstępne instalacji: Użytkownik na którego koncie instalujemy Vario.Client musi być członkiem tej samej bądź zaufanej domeny względem Vario.Server 4.1 Instalacja Vario.Client Instalację aplikacji można wykonać w następujący sposób: - Wybierając opcję Aplikacja Vario.ONE z kreatora instalacji (Rys.15) uruchamianego po włożeniu płyty instalacyjnej Vario.ONE. Rys. 13 Okno instalatora Vario.ONE - lub uruchomić plik dystrybucji setup.exe z katalogu Client.Setup znajdującego się na płycie. Po uruchomieniu instalacji zostaniemy zapytani czy chcemy uruchomić oprogramowanie, wybieramy opcję Zainstaluj. Instalator weryfikuje zainstalowane komponenty i przechodzi do instalacji. Instalator może zainstalować następujące składniki w zależności od tego, których brakuje na maszynie: NET Framework 2.0, Vario.Client Aby użytkownik na którego koncie instalujemy Vario.Client połączył się z Vario.Server musi on być członkiem tej samej bądź zaufanej domeny względem Vario.Server. W przeciwnym wypadku przy próbie uruchomienia i połączenia z Vario.Server wyświetlony zostanie komunikat (Rys.16)

17 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 17 Rys. 14 Błąd loginu Przed instalacją Vario.Client zostaniemy zapytani, czy na pewno chcemy zainstalować aplikację (Rys.17) Rys. 15 Instalowania aplikacji Vario.Client Wybieramy opcję Zainstaluj. Kolejnym krokiem po zakończeniu instalacji jest automatyczne uruchomienie aplikacji. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetli się okienko konfiguracyjne (Rys. 18.) do zestawienia połączenia z serwerem Vario.Server. W tym miejscu będą nam przydatne informacje o nazwie komputera na którym wcześniej został instalowany serwer Vario.Server. Rys. 16 Okno konfiguracji połączenia z serwerem Przy pierwszym uruchomieniu okno konfiguracji (Rys. 18) zainicjowane jest domyślnymi parametrami połączenia. Okno konfiguracji (Rys. 18) może również pojawić się jeżeli w tym pliku konfiguracja połączenia z serwerem jest niepoprawna lub nieokreślona. Aby aplikacje klienckie Vario.Client korzystały z zainstalowanego serwera należy podać w polu Serwer : nazwę serwera, na którym zainstalowany był uprzednio Vario.Server lub wybrać go z rozwijanej listy. Jeżeli Vario.Server zainstalowany był na serwerze WORKSTATION to w polu Serwer : należy wpisać

18 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 18 WORKSTATION\VARIO. Jeżeli Vario.Server jest zainstalowany na tej samej maszynie co aplikacja Vario.Client w polu Serwer : można wpisać LOCALHOST\VARIO. W polu Baza danych : należy wybrać bazę danych Vario z dostępnych pozycji: domyślnie będzie to Vario. W przypadku gdy wpiszemy nieprawidłowe wartości połączenie z Vario.Server nie zostanie ustanowione, a aplikacja Vario.Client nie uruchomi się. Okienko konfiguracyjne będzie pojawiało się zawsze gdy będzie problem z ustanowieniem komunikacji Vario.Client z Vario.Server. W przypadku prawidłowej konfiguracji po wybraniu opcji Połącz kolejnym krokiem jest aktywacja produktu. Program wyświetla planszę Menedżera licencji z wpisanym kluczem licencji DEMO : Rys. 17 Okno menadżera licencji na której należy wypełnić pola podświetlone na czerwono. Po poprawnym wypełnieniu pól (znika czerwone podświetlenie i przycisk Aktywuj jest dostępny) należy aktywować produkt poleceniem Aktywuj.

19 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 19 Rys. 18 Przycisk Aktywuj Efektem poprawnej aktywacji jest wyświetlenie w oknie Menadżer licencji nazwy produktu z aktywnym przyciskiem Kontynuuj pracę w Vario Rys. 19 Przycisk Kontynuuj pracę w Vario.ONE Po kliknięciu przycisku następuje pierwsze uruchomienie systemu w wersji DEMO. Rys. 20 Aplikacja Vario.ONE

20 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 20 Produkt w wersji DEMO jest w pełni funkcjonalny, a ograniczenie jest tylko czasowe. Użytkownik w dowolnym momencie pracy z wersją DEMO może dokonać pełnej aktywacji kluczem licencyjnym otrzymanym po zamówieniu wybranej wersji produktu. 4.2 Aktywacja Vario klucz licencyjny Aktywacji dokonujemy poprzez wprowadzenie danych w oknie Menadżera licencji (Rys.23). Rys. 21 Okno Menadżera licencji Wymagane jest wprowadzenie poprawnego klucza licencji, imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu osoby/firmy, na którą rejestrowany jest produkt. Aktywacji można dokonać za pomocą czasowego klucza licencyjnego DEMO (automatycznie wprowadzonego) lub pełnego klucza licencyjnego. Poniżej okno Menadżera licencji z prawidłowo wypełnionymi danymi rejestracyjnymi (Rys. 24).

21 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 21 Rys. 22 Okno Menadżera licencji z wprowadzonymi danymi Prawidłowe uzupełnienie danych skutkuje aktywacją opcji Aktywuj i Aktywuj później. W celu aktywacji produktu wybieramy opcję Aktywuj, przechodzimy do następnego okna w którym wybieramy opcję Kontynuuj pracę w Vario (Rys. 25).

22 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 22 Rys. 23 Okno menadżera licencji poprawna aktywacja Prawidłowe wykonanie powyższych czynności skutkuje uruchomieniem systemu Vario.ONE (Rys.26) Rys. 24 Okno główne systemu Vario.ONE

23 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 23 W przypadku aktywacji produktu kluczem czasowym wybierając opcję Aktywuj później w oknie menadżera licencji (Rys.24) otrzymamy następujący komunikat (Rys.27) Rys. 25 Aktywacja produktu klucz czasowy Rejestrując produkt z kluczem czasowym nie mamy możliwości wybrania opcji Aktywuj później. Informacje na temat rodzaju licencji, na kogo jest zarejestrowana i terminu jej ważności można zobaczyć w menadżerze licencji (Rys 24) uruchamiając Vario, a następnie w głównym oknie programu wybierając Pomoc -> O programie -> Zarządzaj licencjami Rys. 26 Menadżer licencji informacje o licencji

24 Instrukcja Instalacji Vario.ONE Aktywacja z klucza czasowego do bezterminowego W przypadku gdy aktywujemy produkt kluczem czasowym może zaistnieć potrzeba zaktualizowania produktu kluczem bezterminowym. W tym celu należy w głównym oknie programu wybrać Pomoc -> O programie -> Zarządzaj licencjami -> Klucze licencyjne -> Wprowadź klucz licencji Następnie podobnie jak w rozdziale 4.2 Aktywacja Vario.Client ponownie dokonujemy aktywacji produktu, tym razem podając klucz bezterminowy. 4.4 Aktualizacje Vario Mechanizm aktualizacji Vario działa automatycznie bez najmniejszego udziału użytkowników. Informacja o stanie usługi automatycznych aktualizacji dostępna jest w menadżerze licencji (Rys.24). Aplikacja Vario.Client podczas działania komunikuje się z serwerem aktualizacji w celu weryfikacji dostępności aktualizacji. Pierwsze próba komunikacji wykonywana jest w 1 minutę po starcie aplikacji, następne próby są cykliczne, konfigurowane poprzez przypisanie wartości klucza AutoUpdate.RefreshRate w pliku konfiguracyjnym App.config aplikacji Vario, wartość podana jest w godzinach (domyślnie 4 godziny). Uwaga! Jeżeli aktualizacje nie są pobierane w domyślnych odstępach czasowych oznacza to, że nie są dostępne na serwerze bazodanowym DocuSoft Sp. z o. o. nowe wersje systemu Vario (użytkownik na stacji roboczej posiada aktualną wersję aplikacji) lub połączenie internetowe użytkownika jest nieaktywne. W przypadku, gdy aktualizacje są dostępne, aplikacja pobiera je i wyświetla informację o dostępnej aktualizacji z zapytaniem, czy zaktualizować aplikację (Rys.29). Rys. 27 Informacja o aktualizacjach Jeżeli użytkownik wybierze opcję Tak i będzie kontynuował pracę z Vario.Client, ponowny komunikat poinformuje go o pobraniu aktualizacji i zapyta o restart (Rys.30).

25 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 25 Rys. 28 Powiadomienie o automatycznej aktualizacji Ponowne uruchomienie aplikacji będzie zawierało zainstalowaną automatyczną aktualizację. Sprawdzenie dostępnych Aktualizacji jest możliwe na planszy O programie pod przyciskiem Sprawdź aktualizacje : Rys. 29 Informacja o programie 4.5 Plik konfiguracyjny Vario Plik konfiguracyjny Vario (DocuSoft.Vario.Client.exe.config) zawiera informacje dotyczące parametrów pracy systemu i między innymi parametry połączenia do serwera i bazy danych. Plik znajduje się w domyślnej lokalizacji instalacji Vario. Ponadto w lokalizacji %userprofile%\local Settings\Application Data\DocuSoft dla Windows XP, %userprofile%\appdata\local\docusoft dla Windows 7 znajduje się plik Vario.Client.DB.config zawierający wyłącznie informacje o parametrach połączenia do serwera i bazy danych. Przy uruchomieniu aplikacji w pierwszej kolejności sprawdzana jest konfiguracja połączenia z pliku DocuSoft.Vario.Client.exe.config, jeżeli jest nieprawidłowa

26 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 26 następnie odczytywana jest konfiguracja z pliku konfiguracyjnego Vario.Client.DB.config. Jeżeli i ta konfiguracja jest nieprawidłowa wyświetlane jest okienko konfiguracyjne (Rys.10). Plik konfiguracyjny Vario.Client.DB.config jest niezmienny pomiędzy kolejnymi aktualizacjami Vario.Client i współdzielony pomiędzy wieloma instalacjami Vario.Client na tej samej maszynie. Nazwa pliku konfiguracyjnego konfigurowana jest poprzez przypisanie wartości klucza DB.Config.Filename w pliku konfiguracyjnym DocuSoft.Vario.Client.exe.config (w tym przypadku klucz "DB.Config.Filename" ma wartość "Vario.Client.DB.config"): <appsettings> <add key="db.config.filename" value="vario.client.db.config" /> </appsettings> Nie zostaje on nadpisywany przy aktualizacji aplikacji o nową wersję, a przechowywana jest w nim tylko i wyłącznie konfiguracja połączenia z serwerem Vario.Server. Plik konfiguracyjny DocuSoft.Vario.Client.exe.config natomiast zostaje nadpisywany przy każdej aktualizacji aplikacji, a zmiany w nim zostają utracone po wykonaniu aktualizacji.

27 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 27 5 INSTALACJA I KONFIGURACJA WIELOSTANOWISKOWA System Vario został przystosowany do pracy zarówno w środowisku jednostanowiskowym (jedna stacja robocza) jak i wielostanowiskowym. Wykonanie czynności instalacyjnych komponentu Vario.Server (server aplikacji Vario) oraz Vario.Client (aplikacja Vario) na jednej stacji roboczej umożliwia pracę w systemie dla jednego użytkownika jest to typowy scenariusz instalacji jednostanowiskowej. Osoba instalująca część serwerową systemu Vario automatycznie staje się administratorem systemu (jest administratorem SQL Servera), dzięki czemu ma dostęp do Narzędzi administracyjnych dostępnych w systemie Vario. Uwaga Dla instalacji wielostanowiskowej wymagane jest podłączenie stacji, na których będzie instalowany system Vario, do domeny. Dzięki usłudze katalogowej Active Directory możliwe jest nadawanie uprawnień do dostępu do bazy danych Vario dla skonfigurowanych kont użytkowników. Utworzone konto użytkownika w systemie Vario umożliwia zalogowanie się do systemu z dowolnego stanowiska. Dla instalacji wielostanowiskowej niezbędne jest przeprowadzenie pełnej instalacji (Vario.Server oraz Vario.Client) na jednej stacji, której parametry sprzętowe są wystarczające do obsłużenia danej liczby użytkowników, korzystających z wspólnej bazy danych. Zalecana jest instalacja na stacji serwerowej. Na pozostałych stanowiskach instalowana jest tylko część Vario.Client aplikacja Vario bez serwera baz danych. Aby system Vario mógł pracować w środowisku wielostanowiskowym, muszą być spełnione następujące wymagania: 1. Stacja, na której została zainstalowana bazy danych systemu Vario (Vario.Server) musi posiadać poprawnie skonfigurowane połączenie sieciowe z komputerami, na których zostanie zainstalowana aplikacja Vario (pozostałe stanowiska). 2. Konfiguracja sieci oraz pozostałych stacji roboczych musi umożliwiać komunikację na portach 1433 (TCP) oraz 1434 (UDP) są to domyślne wartości portów dla SQL Servera. Po wykonaniu wszystkich czynności instalacyjnych należy utworzyć konta pozostałych użytkowników systemu Vario. Można to wykonać na 3 sposoby: I) Utworzenie kont użytkowników z poziomu aplikacji Vario 1) Administrator systemu z menu Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Administracja systemem przechodzi do zakładki Użytkownicy (w widoku Nawigacji) 2) Z menu głównego, paska narzędziowego lub w oknie obszaru roboczego z menu kontekstowego należy wybrać opcję Dodaj -> Użytkownik

28 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 28 3) System wyświetli nowe okno. Należy wypełnić formularz stosownymi danymi. Najważniejsze pola to Nazwa i Login. 4) Wprowadzone dane należy zapisać i zamknąć okno Wykonanie powyższych czynności pozwoli na zalogowanie się użytkownika do systemu Vario za pomocą utworzonego konta dostępowego. II) Utworzenie kont użytkowników bezpośrednio w bazie danych Na stacji, gdzie zainstalowana została baza danych Vario (Vario.Server) dostępne jest narzędzie SQL Server Management Studio. Należy je uruchomić (Menu Start -> Programy -> Microsoft SQL Server 2008 R2 -> SQL Server Management Studio) z konta użytkownika, który dokonał instalacji. Po uruchomieniu zostaje wyświetlone okno do logowania. W polu Server name należy wskazać nazwę komputera, na którym zainstalowano Vario.Server oraz instancję Vario (np. nazwa_komputera\vario). W polu Authentication powinna być wybrana opcja Windows Authentication. Należy wybrać Connect i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1) Rozwinąć gałąź Security -> Logins 2) Z menu kontekstowego na obiekcie Logins wybrać opcję New login 3) Na zakładce General: w polu Login name wpisać nazwę użytkownika lub wyszukać za pomocą opcji Search; zaznaczyć opcję Windows authentication

29 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 29 Rys. 30 Tworzenie loginu w serwerze bazy danych 4) Na zakładce User Mapping zaznaczyć bazę Vario i przypisać tworzonego użytkownika do grupy VarioUsers (aby nowy użytkownik stał się administratorem systemu Vario należy go dodatkowo przypisać do grupy VarioAdmins). Nacisnąć przycisk OK.

30 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 30 Rys. 31 Przypisanie loginu do bazy danych Wykonanie powyższych czynności pozwoli na zalogowanie się użytkownika do systemu Vario za pomocą utworzonego konta w bazie danych. Konto w systemie Vario zostanie automatycznie utworzone podczas pierwszego logowania. III) Przypisanie grupy użytkowników Active Directory do użytkowników systemu Vario Metoda ta pozwala na jednoczesne założenie wielu kont użytkowników systemu Vario. Jest ona szczególnie zalecana w sytuacji, kiedy trzeba utworzyć dużą liczbę kont dostępowych oraz gdy w Active Directory znajdują się utworzone grupy użytkowników, których członkowie mają uzyskać dostęp do systemu Vario. Jeśli takie grupy użytkowników nie istnieją, to można utworzyć nową grupę, której członkowie uzyskają dostęp do systemu, a następnie przypisać do niej użytkowników. Na stacji, gdzie zainstalowana została baza danych Vario (Vario.Server) dostępne jest narzędzie SQL Server Management Studio. Należy je uruchomić (Menu Start -> Programy -> Microsoft SQL Server 2008 R2 -> SQL Server Management Studio) z konta użytkownika, który dokonał instalacji. Po

31 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 31 uruchomieniu zostaje wyświetlone okno do logowania. W polu Server name należy wskazać nazwę komputera, na którym zainstalowano Vario.Server oraz instancję Vario (np. nazwa_komputera\vario). W polu Authentication powinna być wybrana opcja Windows Authentication. Należy wybrać Connect i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1) Rozwinąć gałąź Security -> Logins 2) Z menu kontekstowego na obiekcie Logins wybrać opcję New login 3) Na zakładce General: w polu Login name wpisać nazwę grupy użytkowników lub wyszukać za pomocą opcji Search; zaznaczyć opcję Windows authentication Rys. 32 Tworzenie loginu w serwerze bazy danych 4) Na zakładce User Mapping zaznaczyć bazę Vario i przypisać grupę użytkowników do grupy VarioUsers (aby nowi użytkownicy należący do wskazanej grupy stali się administratorami systemu Vario, należy dodatkowo przypisać grupę do grupy VarioAdmins). Nacisnąć przycisk OK.

32 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 32 Rys. 33 Przypisanie loginu do bazy danych Wykonanie powyższych czynności pozwoli na zalogowanie się użytkownika należącego do wskazanej grupy użytkowników do systemu Vario, za pomocą utworzonego konta w bazie danych. Konto w systemie Vario zostanie automatycznie utworzone podczas pierwszego logowania.

33 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 33 6 FAQ 6.1 Dlaczego podczas instalacji produktu.net Framework 3.5 SP1 (komponent wymagany dla instalacji Vario.Server) pojawia się błąd (taki jak na obrazku)? Rys. 34 Instalator produktu Tak sytuacja może mieć miejsce w przypadku instalacji Vario.Server na wersji serwerowej systemu operacyjnego Windows. W takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z komunikatem, czyli ręcznie dodać funkcję.net Framework 3.5 SP1 w opcjach Menadżera serwera. 6.2 Dlaczego uruchamianie Vario zatrzymuje się na ekranie powitalnym (tak jak na obrazku)?

34 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 34 Rys. 35 Ekran powitalny Pod ekranem powitalnym, w tle znajduje się okienko konfiguracyjne połączenia. Aby przenieść okienko konfiguracyjne na pierwszy plan należy kliknąć w pasek zadań na aplikacji Vario. 6.3 Dlaczego po zainstalowaniu Vario nie są pobierane aktualizacje? Sprawdzanie automatycznych aktualizacji odbywa się po minucie od uruchomienia Vario. Każde następne sprawdzenie jest konfigurowane przez klucz AutoUpdate.RefreshRate w pliku DocuSoft.Vario.Client.exe.config, domyślnie ustawiony na 4 godziny. Jeżeli aktualizacje nie są pobierane w tych odstępach czasowych to oznacza, że nie są one dostępne na serwerze DocuSoft (aktualna wersja aplikacji jest zainstalowana) lub połączenie internetowe jest niedostępne. 6.4 Dlaczego po zainstalowaniu Vario nie mogę się połączyć z Vario.Server? Przyczyn może być wiele, np.: źle skonfigurowany firewall, nie uruchomiona usługa SQL Server Browser, źle skonfigurowana instancja silnika bazy danych VARIO na połączenia TCP/IP. Proszę przeczytać instrukcję obsługi instalacji aby skonfigurować poprawnie instalację Vario.Server do połączeń zdalnych. Jedną z przyczyn może być również fakt, iż użytkownik na którym zainstalowane jest Vario nie jest członkiem tej samej bądź zaufanej domeny w stosunku do Vario.Server. 6.5 Jak skonfigurować Vario aby łączył się z innym serwerem Vario.Server? Vario w pierwszej kolejności odczytuje konfigurację połączenia z pliku DocuSoft.Vario.Client.exe.config, a następnie w pliku konfiguracyjnym, który znajduje się w lokalizacji: %userprofile%\local Settings\Application Data\DocuSoft (Windows XP) lub

35 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 35 %userprofile%\appdata\local\docusoft (Windows 7). Uwaga: nie należy modyfikować pliku DocuSoft.Vario.Client.exe.config po instalacji Vario tylko wspomniany plik konfiguracyjny. W przypadku gdy usuniemy katalog DocuSoft, a plik konfiguracyjny DocuSoft.Vario.Client.exe.config nie będzie zawierał wskazania na Vario.Server przy uruchomieniu Vario wyświetli się okienko konfigurujące połączenie z Vario.Server. 6.6 W którym katalogu instaluje się Vario? Vario instaluje się w podkatalogu profilu użytkownika. W Windows XP jest to podkatalog katalogu %userprofile%\local Settings\Apps\2.0, w Windows 7 jest to podkatalog %userprofile%\appdata\local\apps\2.0\. Każdy użytkownik Windows ma swoją wersję aplikacji. 6.7 Jak odinstalować Vario.Server? Instalator Vario.Server instaluje następujące produkty: Windows Installer 4.5,.NET Framework 3.5 SP1, SQL Server 2008 R2 Express, Aby usunąć któryś z nich należy zrobić to z panelu sterowania: dodaj/usuń programy. Uwaga: wszystkie aplikacje zależne od tych produktów przestaną działać. 6.8 Jak dokonać ponownej instalacji Vario.Server? Ponownej instalacji Vario.Server można dokonać poprzez uruchomienie pliku setup.exe. Gdy wszystkie produkty oraz baza Vario są już obecne w systemie, instalator zapyta czy nadpisać istniejącą bazę danych i utracić wszystkie dotychczasowe dane tak jak to jest przedstawione w poniższych obrazkach. Jeżeli użytkownik chce przywrócić bazę do stanu początkowego powinien nadpisać istniejącą bazę. Uwaga: wszystkie dotychczasowe dane Vario zostaną utracone. Rys. 36 Komunikat

36 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 36 Rys. 37 Komunikat 6.9 Dlaczego nie mogę przeprowadzić aktywacji Vario? Aktywacja oprogramowania jest procesem w ramach którego następuje komunikacja aktywowanego oprogramowania z automatycznym serwisem po stronie dostawcy oprogramowania. Aby komunikacja taka była możliwa, stacja na której oprogramowanie jest instalowane powinna mieć dostęp do Internetu. Jeżeli dostęp taki nie jest możliwy, proces aktywacji przejdzie w tryb aktywacji manualnej Czy Vario można uruchomić na procesorach 64-bitowych? Tak, obecna wersja Vario.Client działa na procesorach 64-bitowych Dlaczego po uruchomieniu Vario pojawia się informacja o nowej wersji oprogramowania? Przed wykonaniem aktualizacji Vario sprawdzana jest dostępność aktualizacji i jeżeli jest ona dostępna, a użytkownik wyrazi zgodę na jej pobranie zostanie ona zainstalowana. Jeżeli aktualizacja jest dostępna a użytkownik nie wyrazi zgody na jej pobranie i zainstalowanie przed kolejnym uruchomieniem Vario użytkownik zostanie powiadomiony o dostępnej aktualizacji i możliwości jej pobrania.

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo