INSTRUKCJA INSTALACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3

2 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp Instalacja Server Vario.ONE Instalacja Server Vario.ONE Instalacja Server Vario.ONE zaawansowana Konfiguracja Server Vario.ONE Ustawienia zapory (Firewall) Windows Ustawienia SQL Server Configuration Manager Ustawienia Microsoft SQL Server Management Studio Vario.Client Instalacja Vario.Client Aktywacja Vario klucz licencyjny Aktywacja z klucza czasowego do bezterminowego Aktualizacje Vario Plik konfiguracyjny Vario INSTALACJA I KONFIGURACJA WIELOSTANOWISKOWA FAQ Dlaczego podczas instalacji produktu.net Framework 3.5 SP1 (komponent wymagany dla instalacji Vario.Server) pojawia się błąd (taki jak na obrazku)? Dlaczego uruchamianie Vario zatrzymuje się na ekranie powitalnym (tak jak na obrazku)? Dlaczego po zainstalowaniu Vario nie są pobierane aktualizacje? Dlaczego po zainstalowaniu Vario nie mogę się połączyć z Vario.Server? Jak skonfigurować Vario aby łączył się z innym serwerem Vario.Server? W którym katalogu instaluje się Vario? Jak odinstalować Vario.Server? Jak dokonać ponownej instalacji Vario.Server? Dlaczego nie mogę przeprowadzić aktywacji Vario? Czy Vario można uruchomić na procesorach 64-bitowych? Dlaczego po uruchomieniu Vario pojawia się informacja o nowej wersji oprogramowania? 36

3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 3 1 Wstęp Dystrybucja Vario.ONE składają się z dwóch głównych elementów: 1. Server Vario.ONE instalator centralnej części systemu jakim jest silnik bazy danych i sama baza. Część ta odpowiedzialna jest za przechowywanie danych i z tego względu powinna być najbardziej chronioną częścią infrastruktury. Dla serwera bazodanowego zaleca się przygotowanie polityki bezpieczeństwa danych oraz dostępu. Serwer ten powinien znajdować się w fizycznie odizolowanym miejscu, do którego dostęp posiada jedynie autoryzowany personel. 2. Vario.Client / Aplikacja Vario.ONE instalator części klienckiej systemu czyli aplikacji Vario z której użytkownicy będą korzystać w codziennej pracy. Pakiet dystrybucyjny zawiera również dodatkowe komponenty niezbędne do prawidłowej instalacji. Instalacja pakietu podzielona jest na dwa etapy: 1. Instalacja serwera Server Vario.ONE 2. Instalacja klientów Aplikacja Vario.ONE Użytkownik może wybrać także wersję zaawansowaną instalacji Server Vario.ONE w przypadku kiedy wymagana jest indywidualna konfiguracja SQL Servera. Ponadto w pakiecie instalacyjnym znajdują się: Informacje o produktach serii Vario, Instrukcja instalacji systemu Vario, Linki do pozostałych dokumentacji systemu Vario, Linki do strony produktowej VarioSystems.pl, Przykładowe ilustracje zagadnień funkcjonalnych systemu Vario.

4 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 4 2 Instalacja Server Vario.ONE Warunki wstępne instalacji: Użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora Dla systemów operacyjnych Windows Server funkcja.net Framework 3.5 SP1 musi być włączona. Instalator systemu Vario.ONE uruchamiany jest automatycznie po włożeniu płyty do napędu. Jeśli po włożeniu płyty nie pojawi się plansza startowa instalatora Vario.ONE, można ręcznie uruchomić pliki start.exe z głównego katalogu znajdującego się na płycie. Instalację serwera Server Vario.ONE można wykonać w następujący sposób: 2.1 Instalacja Server Vario.ONE Po uruchomieniu planszy startowej pakietu instalacyjnego wybrać (kliknąć myszką) zakładkę Instaluj. Na zakładce Instaluj wybrać Serwer Vario.ONE (Rys.1). Rys. 1 Okno instalatora Vario.ONE Jeśli po kliknięciu opcji Serwer nie pojawiają się kolejne ekrany, należy uruchomić plik dystrybucji setup.exe z katalogu Server.Setup znajdującego się na płycie.

5 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 5 Po uruchomieniu instalacji serwera Vario.ONE wyświetli kolejno licencję do zaakceptowania. Rys. 2 Licencja Wybranie opcji Nie akceptuj spowoduje zakończenie instalacji i wyświetlenie poniższego komunikatu(rys. 3). Rys. 3 Zakończenie pracy instalatora Wybranie opcji Akceptuję spowoduje zainstalowanie składnikami, które zostaną zainstalowane, w zależności od tego, którego z wymienionych komponentów brakuje na maszynie.

6 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 6 Instalator może zainstalować i poprosić o zaakceptowanie licencji następujące składniki. Windows Installer 4.5,.NET Framework 3.5 SP1, Windows PowerShell SQL Server 2008 R2 Express, Vario Database Uwaga!! Windows PowerShell jest wbudowany w Microsoft Windows Server 2008 jako cecha opcjonalna (nie instalowana automatycznie) (w środowiskach serwerowych Microsoft Windows oprogramowanie to jest włączane jako funkcja systemu). Po zaakceptowaniu licencji, następuje automatyczne uruchomienia instalatora produktu DocuSoft.Vario.Server W przypadku błędu podczas instalacji, program poda przyczynę błędu oraz plik z informacjami na temat błędu (jeżeli wystąpił błąd instalacji należy skopiować nazwę pliku wraz ze ścieżką i otworzyć plik w dowolnym edytorze tekstowym, np. notepad). Prawidłowo przeprowadzony proces instalacji kończy się komunikatem (Rys.6). Rys. 4 Okno instalatora zakończenie instalacji

7 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 7 Jeżeli instalacja Servera Vario.ONE nie powiedzie się, proszę spróbować zainstalować produkt ponownie w trybie zaawansowanym. Tryb zaawansowany instalacji Server Vario.ONE pozwala na zmianę parametrów instalacji SQL Servera oraz na zdiagnozowanie problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji, na poszczególnych jej etapach. 2.2 Instalacja Server Vario.ONE zaawansowana W przypadku kiedy wymagana jest indywidualna konfiguracja instalacji silnika bazy danych SQL Server można skorzystać z opcji Instalacja zaawansowana. Aby to uczynić należy kliknąć myszką w pole Instalacja zaawansowana Serwer Vario.ONE na planszy Instaluj(Rys.1). Po uruchomieniu instalacji zaawansowanej, zostaniemy zapytani czy chcemy uruchomić oprogramowanie, wybieramy opcję Uruchom. Instalator weryfikuje zainstalowane komponenty i wyświetla okno ze składnikami, które zostaną zainstalowane. Wybieramy opcję Zainstaluj i kontynuujemy instalację. Do instalacji potrzebne są uprawnienia administratora. W trakcie instalacji możemy zostać poproszeni o restart systemu. Proces instalacji nie przebiega już automatycznie. Będą wyświetlana okna dialogowe podczas instalacji SQL Server 2008 R2.

8 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 8 W pierwszym oknie należy zaznaczyć opcję I accept the license terms i nacisnąć przycisk Next>: Rys. 5 Okno instalacji SQL Server akceptacja licencji W kolejnym oknie zaznaczone są składniki do instalacji oraz wskazana jest ścieżka do instalacji SQL Server. Następnie należy wybrać opcję Next>: Rys. 6 Okno instalacji SQL Server składniki do zainstalowania

9 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 9 W następnym oknie wprowadzona jest nazwa instancji Vario oraz jej katalog główny. Należy wybrać opcję Next>: Rys. 7 Okno instalacji SQL Server parametry instancji W kolejnym kroku instalator sprawdza wymaganą przestrzeń na dysku. Po weryfikacji wyświetlane jest okno do konfiguracji serwisów. Wymagane dane są już wprowadzone. Należy nacisnąć przycisk Next>:

10 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 10 Rys. 8 Okno instalacji SQL Server konfiguracja serwisów W następnym oknie jest ustalany dostęp do SQL Servera. Bieżący użytkownik, wbudowani administratorzy oraz użytkownik SQL-owy są mają uprawnienia administracyjne do instalowanej instancji VARIO. Należy wybrać opcję Next>:

11 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 11 Rys. 9 Okno instalacji SQL Server konfiguracja dostępu W kolejnym oknie dotyczącym raportowania błędów należy wybrać opcję Next>: Rys. 10 Okno instalacji SQL Server raportowanie błędów

12 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 12 Po wybraniu tej opcji nastąpi rozpoczęcie procesu instalacji instancji VARIO SQL Servera. Operacja ta może potrwać kilka minut. Gdy proces instalacji zostanie pomyślnie zakończony, wyświetli się okno z podsumowaniem, na którym należy nacisnąć przycisk Close: Rys. 11 Okno instalacji SQL Server podsumowanie zakończonej instalacji W kolejnym kroku nastąpi instalacja bazy danych. Prawidłowo przeprowadzony proces instalacji Vario.Server kończy się poniższym komunikatem (Rys. 14): Rys. 12 Okno instalatora zakończenie instalacji

13 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 13 3 Konfiguracja Server Vario.ONE Uwaga!!! Zalecenia zawarte w tym rozdziale należy stosować tylko w przypadku braku komunikacji z serwerem SQL i/lub włączonych zaporach Windows na stacjach roboczych. 3.1 Ustawienia zapory (Firewall) Windows W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji z bazą danych należy odpowiednio skonfigurować zaporę systemu Windows poprzez odblokowanie odpowiedniego portu. Poniżej przedstawiono sposób konfiguracji zapory w zależności od systemu operacyjnego. Windows Vista, Windows Server 2008 i późniejsze. Aby otworzyć port w Zaporze systemu Windows na dostęp TCP: 1. W menu Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz WF.msc, a następnie kliknij przycisk OK. 2. W Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi, w lewym okienku, kliknij prawym przyciskiem myszy Reguły przychodzące, a następnie kliknij przycisk Nowa reguła w okienku akcji. 3. W oknie dialogowym Typ reguły wybierz Port, a następnie kliknij przycisk Dalej. 4. W oknie dialogowym protokół i porty wybierz TCP. Wybierz Określone porty lokalne, a następnie wpisz numer portu instancji silnika bazy danych, takiego jak 1433 dla domyślnego wystąpienie. Kliknij Dalej. 5. W oknie dialogowym Akcja wybierz Zezwalaj na połączenie, a następnie kliknij przycisk Dalej. 6. W oknie dialogowym Profil wybierz wszystkie profile opisujące środowisko połączenia z komputerem, kiedy chcesz połączyć się z silnikiem bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. W oknie dialogowym Nazwa, wpisz nazwę i opis tej reguły, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Aby otworzyć dostęp do SQL Server przy użyciu dynamicznych portów: 1. W menu Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz WF.msc, a następnie kliknij przycisk OK. 2. W Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi, w lewym okienku, kliknij prawym przyciskiem myszy Reguły przychodzące, a następnie kliknij przycisk Nowa reguła w okienku akcji. 3. W oknie dialogowym Typ reguły wybierz Program, a następnie kliknij przycisk Dalej. 4. W oknie dialogowym Program, wybierz Ta ścieżka programu:. Kliknij Przeglądaj i przejdź do tej instancji SQL Servera, do której chcesz mieć dostęp przez zaporę, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Domyślnie SQL Server jest zainstalowany w C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\Sqlservr.exe. Kliknij Dalej.

14 Instrukcja Instalacji Vario.ONE W oknie dialogowym Akcja, wybierz Zezwalaj na połączenie, a następnie kliknij przycisk Dalej. 6. W oknie dialogowym Profil wybierz wszystkie profile opisujące środowisko połączenia z komputerem, kiedy chcesz połączyć się z silnikiem bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. W oknie dialogowym Nazwa, wpisz nazwę i opis tej reguły, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Windows XP i Windows Server 2003 Aby otworzyć port w Zaporze systemu Windows na dostęp TCP: 1. W menu Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz firewall.cpl a następnie kliknij przycisk OK. 2. W oknie dialogowym Zapora systemu Windows, kliknij kartę Wyjątki, a następnie kliknij przycisk Dodaj port. 3. W oknie dialogowym Dodaj Port, w polu tekstowym Nazwa wpisz SQL Server <nazwa instancji>. 4. W polu tekstowym Numer portu, wpisz numer portu instancji silnika bazy danych, taki jak 1433 (dla domyślnego wystąpienia). 5. Upewnij się, że TCP jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK. 6. Aby otworzyć port usługi SQL Server Browser, kliknij przycisk Dodaj port, w polu tekstowym Nazwa wpisz Przeglądarka SQL Server, w polu tekstowym Port wpisz 1434, zaznacz UDP, a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga: Aby umożliwić dostęp named pipes przez zaporę, należy również włączyć Udostępnianie plików i drukarek przez zaporę. 7. Zamknij okienko dialogowe Zapora systemu Windows. Uwaga: Kliknij Dodaj program w okienku dialogowym Zapora systemu Windows aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, takich jak udzielenie dostępu do określonych programów, ograniczenie dostępu do określonych adresów IP lub podsieci. Aby uzyskać dostęp do programu za pomocą zapory systemu Windows: 1. W okienku dialogowym Zapora systemu Windows, na karcie Wyjątki, kliknij przycisk Dodaj program. 2. Kliknij Przeglądaj i przejdź do instancji SQL Servera, do której masz dostęp przez zaporę, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Domyślnie SQL Server jest zainstalowany w C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\Sqlservr.exe. Aby zamknąć program Zapora systemu Windows, kliknij przycisk OK dwa razy.

15 Instrukcja Instalacji Vario.ONE Ustawienia SQL Server Configuration Manager Poniżej przedstawiono prawidłowe ustawienia SQL Server Configuration Managera 1. Upewnij się czy usługa SQL Server Browser jest uruchomiona. SQL Server Services->SQL Server Browser (State=Running,Start Mode=Automatic) 2. Upewnij się czy dla danej instancji SQL Servera protokół TCP/IP jest aktywowany SQL Server Network Configuration->Protocols for VARIO->TCP/IP (Status=Enabled) 3.3 Ustawienia Microsoft SQL Server Management Studio Uwaga!!! Instalator standardowo instaluje Microsoft SQL Server Management Studio. Poniżej przedstawiono prawidłowe ustawienia Microsoft SQL Server Management Studio 1. Upewnij się czy dana instancja umożliwia połączenia zdalne. W tym celu połącz się z instancją silnika bazy danych. Server Properties->Connections->Allow remote connections to this server

16 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 16 4 Vario.Client Vario.Client to Aplikacja Vario.ONE, która ma być zainstalowana na każdym stanowisku użytkownika. Warunki wstępne instalacji: Użytkownik na którego koncie instalujemy Vario.Client musi być członkiem tej samej bądź zaufanej domeny względem Vario.Server 4.1 Instalacja Vario.Client Instalację aplikacji można wykonać w następujący sposób: - Wybierając opcję Aplikacja Vario.ONE z kreatora instalacji (Rys.15) uruchamianego po włożeniu płyty instalacyjnej Vario.ONE. Rys. 13 Okno instalatora Vario.ONE - lub uruchomić plik dystrybucji setup.exe z katalogu Client.Setup znajdującego się na płycie. Po uruchomieniu instalacji zostaniemy zapytani czy chcemy uruchomić oprogramowanie, wybieramy opcję Zainstaluj. Instalator weryfikuje zainstalowane komponenty i przechodzi do instalacji. Instalator może zainstalować następujące składniki w zależności od tego, których brakuje na maszynie: NET Framework 2.0, Vario.Client Aby użytkownik na którego koncie instalujemy Vario.Client połączył się z Vario.Server musi on być członkiem tej samej bądź zaufanej domeny względem Vario.Server. W przeciwnym wypadku przy próbie uruchomienia i połączenia z Vario.Server wyświetlony zostanie komunikat (Rys.16)

17 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 17 Rys. 14 Błąd loginu Przed instalacją Vario.Client zostaniemy zapytani, czy na pewno chcemy zainstalować aplikację (Rys.17) Rys. 15 Instalowania aplikacji Vario.Client Wybieramy opcję Zainstaluj. Kolejnym krokiem po zakończeniu instalacji jest automatyczne uruchomienie aplikacji. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetli się okienko konfiguracyjne (Rys. 18.) do zestawienia połączenia z serwerem Vario.Server. W tym miejscu będą nam przydatne informacje o nazwie komputera na którym wcześniej został instalowany serwer Vario.Server. Rys. 16 Okno konfiguracji połączenia z serwerem Przy pierwszym uruchomieniu okno konfiguracji (Rys. 18) zainicjowane jest domyślnymi parametrami połączenia. Okno konfiguracji (Rys. 18) może również pojawić się jeżeli w tym pliku konfiguracja połączenia z serwerem jest niepoprawna lub nieokreślona. Aby aplikacje klienckie Vario.Client korzystały z zainstalowanego serwera należy podać w polu Serwer : nazwę serwera, na którym zainstalowany był uprzednio Vario.Server lub wybrać go z rozwijanej listy. Jeżeli Vario.Server zainstalowany był na serwerze WORKSTATION to w polu Serwer : należy wpisać

18 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 18 WORKSTATION\VARIO. Jeżeli Vario.Server jest zainstalowany na tej samej maszynie co aplikacja Vario.Client w polu Serwer : można wpisać LOCALHOST\VARIO. W polu Baza danych : należy wybrać bazę danych Vario z dostępnych pozycji: domyślnie będzie to Vario. W przypadku gdy wpiszemy nieprawidłowe wartości połączenie z Vario.Server nie zostanie ustanowione, a aplikacja Vario.Client nie uruchomi się. Okienko konfiguracyjne będzie pojawiało się zawsze gdy będzie problem z ustanowieniem komunikacji Vario.Client z Vario.Server. W przypadku prawidłowej konfiguracji po wybraniu opcji Połącz kolejnym krokiem jest aktywacja produktu. Program wyświetla planszę Menedżera licencji z wpisanym kluczem licencji DEMO : Rys. 17 Okno menadżera licencji na której należy wypełnić pola podświetlone na czerwono. Po poprawnym wypełnieniu pól (znika czerwone podświetlenie i przycisk Aktywuj jest dostępny) należy aktywować produkt poleceniem Aktywuj.

19 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 19 Rys. 18 Przycisk Aktywuj Efektem poprawnej aktywacji jest wyświetlenie w oknie Menadżer licencji nazwy produktu z aktywnym przyciskiem Kontynuuj pracę w Vario Rys. 19 Przycisk Kontynuuj pracę w Vario.ONE Po kliknięciu przycisku następuje pierwsze uruchomienie systemu w wersji DEMO. Rys. 20 Aplikacja Vario.ONE

20 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 20 Produkt w wersji DEMO jest w pełni funkcjonalny, a ograniczenie jest tylko czasowe. Użytkownik w dowolnym momencie pracy z wersją DEMO może dokonać pełnej aktywacji kluczem licencyjnym otrzymanym po zamówieniu wybranej wersji produktu. 4.2 Aktywacja Vario klucz licencyjny Aktywacji dokonujemy poprzez wprowadzenie danych w oknie Menadżera licencji (Rys.23). Rys. 21 Okno Menadżera licencji Wymagane jest wprowadzenie poprawnego klucza licencji, imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu osoby/firmy, na którą rejestrowany jest produkt. Aktywacji można dokonać za pomocą czasowego klucza licencyjnego DEMO (automatycznie wprowadzonego) lub pełnego klucza licencyjnego. Poniżej okno Menadżera licencji z prawidłowo wypełnionymi danymi rejestracyjnymi (Rys. 24).

21 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 21 Rys. 22 Okno Menadżera licencji z wprowadzonymi danymi Prawidłowe uzupełnienie danych skutkuje aktywacją opcji Aktywuj i Aktywuj później. W celu aktywacji produktu wybieramy opcję Aktywuj, przechodzimy do następnego okna w którym wybieramy opcję Kontynuuj pracę w Vario (Rys. 25).

22 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 22 Rys. 23 Okno menadżera licencji poprawna aktywacja Prawidłowe wykonanie powyższych czynności skutkuje uruchomieniem systemu Vario.ONE (Rys.26) Rys. 24 Okno główne systemu Vario.ONE

23 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 23 W przypadku aktywacji produktu kluczem czasowym wybierając opcję Aktywuj później w oknie menadżera licencji (Rys.24) otrzymamy następujący komunikat (Rys.27) Rys. 25 Aktywacja produktu klucz czasowy Rejestrując produkt z kluczem czasowym nie mamy możliwości wybrania opcji Aktywuj później. Informacje na temat rodzaju licencji, na kogo jest zarejestrowana i terminu jej ważności można zobaczyć w menadżerze licencji (Rys 24) uruchamiając Vario, a następnie w głównym oknie programu wybierając Pomoc -> O programie -> Zarządzaj licencjami Rys. 26 Menadżer licencji informacje o licencji

24 Instrukcja Instalacji Vario.ONE Aktywacja z klucza czasowego do bezterminowego W przypadku gdy aktywujemy produkt kluczem czasowym może zaistnieć potrzeba zaktualizowania produktu kluczem bezterminowym. W tym celu należy w głównym oknie programu wybrać Pomoc -> O programie -> Zarządzaj licencjami -> Klucze licencyjne -> Wprowadź klucz licencji Następnie podobnie jak w rozdziale 4.2 Aktywacja Vario.Client ponownie dokonujemy aktywacji produktu, tym razem podając klucz bezterminowy. 4.4 Aktualizacje Vario Mechanizm aktualizacji Vario działa automatycznie bez najmniejszego udziału użytkowników. Informacja o stanie usługi automatycznych aktualizacji dostępna jest w menadżerze licencji (Rys.24). Aplikacja Vario.Client podczas działania komunikuje się z serwerem aktualizacji w celu weryfikacji dostępności aktualizacji. Pierwsze próba komunikacji wykonywana jest w 1 minutę po starcie aplikacji, następne próby są cykliczne, konfigurowane poprzez przypisanie wartości klucza AutoUpdate.RefreshRate w pliku konfiguracyjnym App.config aplikacji Vario, wartość podana jest w godzinach (domyślnie 4 godziny). Uwaga! Jeżeli aktualizacje nie są pobierane w domyślnych odstępach czasowych oznacza to, że nie są dostępne na serwerze bazodanowym DocuSoft Sp. z o. o. nowe wersje systemu Vario (użytkownik na stacji roboczej posiada aktualną wersję aplikacji) lub połączenie internetowe użytkownika jest nieaktywne. W przypadku, gdy aktualizacje są dostępne, aplikacja pobiera je i wyświetla informację o dostępnej aktualizacji z zapytaniem, czy zaktualizować aplikację (Rys.29). Rys. 27 Informacja o aktualizacjach Jeżeli użytkownik wybierze opcję Tak i będzie kontynuował pracę z Vario.Client, ponowny komunikat poinformuje go o pobraniu aktualizacji i zapyta o restart (Rys.30).

25 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 25 Rys. 28 Powiadomienie o automatycznej aktualizacji Ponowne uruchomienie aplikacji będzie zawierało zainstalowaną automatyczną aktualizację. Sprawdzenie dostępnych Aktualizacji jest możliwe na planszy O programie pod przyciskiem Sprawdź aktualizacje : Rys. 29 Informacja o programie 4.5 Plik konfiguracyjny Vario Plik konfiguracyjny Vario (DocuSoft.Vario.Client.exe.config) zawiera informacje dotyczące parametrów pracy systemu i między innymi parametry połączenia do serwera i bazy danych. Plik znajduje się w domyślnej lokalizacji instalacji Vario. Ponadto w lokalizacji %userprofile%\local Settings\Application Data\DocuSoft dla Windows XP, %userprofile%\appdata\local\docusoft dla Windows 7 znajduje się plik Vario.Client.DB.config zawierający wyłącznie informacje o parametrach połączenia do serwera i bazy danych. Przy uruchomieniu aplikacji w pierwszej kolejności sprawdzana jest konfiguracja połączenia z pliku DocuSoft.Vario.Client.exe.config, jeżeli jest nieprawidłowa

26 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 26 następnie odczytywana jest konfiguracja z pliku konfiguracyjnego Vario.Client.DB.config. Jeżeli i ta konfiguracja jest nieprawidłowa wyświetlane jest okienko konfiguracyjne (Rys.10). Plik konfiguracyjny Vario.Client.DB.config jest niezmienny pomiędzy kolejnymi aktualizacjami Vario.Client i współdzielony pomiędzy wieloma instalacjami Vario.Client na tej samej maszynie. Nazwa pliku konfiguracyjnego konfigurowana jest poprzez przypisanie wartości klucza DB.Config.Filename w pliku konfiguracyjnym DocuSoft.Vario.Client.exe.config (w tym przypadku klucz "DB.Config.Filename" ma wartość "Vario.Client.DB.config"): <appsettings> <add key="db.config.filename" value="vario.client.db.config" /> </appsettings> Nie zostaje on nadpisywany przy aktualizacji aplikacji o nową wersję, a przechowywana jest w nim tylko i wyłącznie konfiguracja połączenia z serwerem Vario.Server. Plik konfiguracyjny DocuSoft.Vario.Client.exe.config natomiast zostaje nadpisywany przy każdej aktualizacji aplikacji, a zmiany w nim zostają utracone po wykonaniu aktualizacji.

27 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 27 5 INSTALACJA I KONFIGURACJA WIELOSTANOWISKOWA System Vario został przystosowany do pracy zarówno w środowisku jednostanowiskowym (jedna stacja robocza) jak i wielostanowiskowym. Wykonanie czynności instalacyjnych komponentu Vario.Server (server aplikacji Vario) oraz Vario.Client (aplikacja Vario) na jednej stacji roboczej umożliwia pracę w systemie dla jednego użytkownika jest to typowy scenariusz instalacji jednostanowiskowej. Osoba instalująca część serwerową systemu Vario automatycznie staje się administratorem systemu (jest administratorem SQL Servera), dzięki czemu ma dostęp do Narzędzi administracyjnych dostępnych w systemie Vario. Uwaga Dla instalacji wielostanowiskowej wymagane jest podłączenie stacji, na których będzie instalowany system Vario, do domeny. Dzięki usłudze katalogowej Active Directory możliwe jest nadawanie uprawnień do dostępu do bazy danych Vario dla skonfigurowanych kont użytkowników. Utworzone konto użytkownika w systemie Vario umożliwia zalogowanie się do systemu z dowolnego stanowiska. Dla instalacji wielostanowiskowej niezbędne jest przeprowadzenie pełnej instalacji (Vario.Server oraz Vario.Client) na jednej stacji, której parametry sprzętowe są wystarczające do obsłużenia danej liczby użytkowników, korzystających z wspólnej bazy danych. Zalecana jest instalacja na stacji serwerowej. Na pozostałych stanowiskach instalowana jest tylko część Vario.Client aplikacja Vario bez serwera baz danych. Aby system Vario mógł pracować w środowisku wielostanowiskowym, muszą być spełnione następujące wymagania: 1. Stacja, na której została zainstalowana bazy danych systemu Vario (Vario.Server) musi posiadać poprawnie skonfigurowane połączenie sieciowe z komputerami, na których zostanie zainstalowana aplikacja Vario (pozostałe stanowiska). 2. Konfiguracja sieci oraz pozostałych stacji roboczych musi umożliwiać komunikację na portach 1433 (TCP) oraz 1434 (UDP) są to domyślne wartości portów dla SQL Servera. Po wykonaniu wszystkich czynności instalacyjnych należy utworzyć konta pozostałych użytkowników systemu Vario. Można to wykonać na 3 sposoby: I) Utworzenie kont użytkowników z poziomu aplikacji Vario 1) Administrator systemu z menu Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Administracja systemem przechodzi do zakładki Użytkownicy (w widoku Nawigacji) 2) Z menu głównego, paska narzędziowego lub w oknie obszaru roboczego z menu kontekstowego należy wybrać opcję Dodaj -> Użytkownik

28 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 28 3) System wyświetli nowe okno. Należy wypełnić formularz stosownymi danymi. Najważniejsze pola to Nazwa i Login. 4) Wprowadzone dane należy zapisać i zamknąć okno Wykonanie powyższych czynności pozwoli na zalogowanie się użytkownika do systemu Vario za pomocą utworzonego konta dostępowego. II) Utworzenie kont użytkowników bezpośrednio w bazie danych Na stacji, gdzie zainstalowana została baza danych Vario (Vario.Server) dostępne jest narzędzie SQL Server Management Studio. Należy je uruchomić (Menu Start -> Programy -> Microsoft SQL Server 2008 R2 -> SQL Server Management Studio) z konta użytkownika, który dokonał instalacji. Po uruchomieniu zostaje wyświetlone okno do logowania. W polu Server name należy wskazać nazwę komputera, na którym zainstalowano Vario.Server oraz instancję Vario (np. nazwa_komputera\vario). W polu Authentication powinna być wybrana opcja Windows Authentication. Należy wybrać Connect i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1) Rozwinąć gałąź Security -> Logins 2) Z menu kontekstowego na obiekcie Logins wybrać opcję New login 3) Na zakładce General: w polu Login name wpisać nazwę użytkownika lub wyszukać za pomocą opcji Search; zaznaczyć opcję Windows authentication

29 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 29 Rys. 30 Tworzenie loginu w serwerze bazy danych 4) Na zakładce User Mapping zaznaczyć bazę Vario i przypisać tworzonego użytkownika do grupy VarioUsers (aby nowy użytkownik stał się administratorem systemu Vario należy go dodatkowo przypisać do grupy VarioAdmins). Nacisnąć przycisk OK.

30 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 30 Rys. 31 Przypisanie loginu do bazy danych Wykonanie powyższych czynności pozwoli na zalogowanie się użytkownika do systemu Vario za pomocą utworzonego konta w bazie danych. Konto w systemie Vario zostanie automatycznie utworzone podczas pierwszego logowania. III) Przypisanie grupy użytkowników Active Directory do użytkowników systemu Vario Metoda ta pozwala na jednoczesne założenie wielu kont użytkowników systemu Vario. Jest ona szczególnie zalecana w sytuacji, kiedy trzeba utworzyć dużą liczbę kont dostępowych oraz gdy w Active Directory znajdują się utworzone grupy użytkowników, których członkowie mają uzyskać dostęp do systemu Vario. Jeśli takie grupy użytkowników nie istnieją, to można utworzyć nową grupę, której członkowie uzyskają dostęp do systemu, a następnie przypisać do niej użytkowników. Na stacji, gdzie zainstalowana została baza danych Vario (Vario.Server) dostępne jest narzędzie SQL Server Management Studio. Należy je uruchomić (Menu Start -> Programy -> Microsoft SQL Server 2008 R2 -> SQL Server Management Studio) z konta użytkownika, który dokonał instalacji. Po

31 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 31 uruchomieniu zostaje wyświetlone okno do logowania. W polu Server name należy wskazać nazwę komputera, na którym zainstalowano Vario.Server oraz instancję Vario (np. nazwa_komputera\vario). W polu Authentication powinna być wybrana opcja Windows Authentication. Należy wybrać Connect i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1) Rozwinąć gałąź Security -> Logins 2) Z menu kontekstowego na obiekcie Logins wybrać opcję New login 3) Na zakładce General: w polu Login name wpisać nazwę grupy użytkowników lub wyszukać za pomocą opcji Search; zaznaczyć opcję Windows authentication Rys. 32 Tworzenie loginu w serwerze bazy danych 4) Na zakładce User Mapping zaznaczyć bazę Vario i przypisać grupę użytkowników do grupy VarioUsers (aby nowi użytkownicy należący do wskazanej grupy stali się administratorami systemu Vario, należy dodatkowo przypisać grupę do grupy VarioAdmins). Nacisnąć przycisk OK.

32 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 32 Rys. 33 Przypisanie loginu do bazy danych Wykonanie powyższych czynności pozwoli na zalogowanie się użytkownika należącego do wskazanej grupy użytkowników do systemu Vario, za pomocą utworzonego konta w bazie danych. Konto w systemie Vario zostanie automatycznie utworzone podczas pierwszego logowania.

33 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 33 6 FAQ 6.1 Dlaczego podczas instalacji produktu.net Framework 3.5 SP1 (komponent wymagany dla instalacji Vario.Server) pojawia się błąd (taki jak na obrazku)? Rys. 34 Instalator produktu Tak sytuacja może mieć miejsce w przypadku instalacji Vario.Server na wersji serwerowej systemu operacyjnego Windows. W takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z komunikatem, czyli ręcznie dodać funkcję.net Framework 3.5 SP1 w opcjach Menadżera serwera. 6.2 Dlaczego uruchamianie Vario zatrzymuje się na ekranie powitalnym (tak jak na obrazku)?

34 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 34 Rys. 35 Ekran powitalny Pod ekranem powitalnym, w tle znajduje się okienko konfiguracyjne połączenia. Aby przenieść okienko konfiguracyjne na pierwszy plan należy kliknąć w pasek zadań na aplikacji Vario. 6.3 Dlaczego po zainstalowaniu Vario nie są pobierane aktualizacje? Sprawdzanie automatycznych aktualizacji odbywa się po minucie od uruchomienia Vario. Każde następne sprawdzenie jest konfigurowane przez klucz AutoUpdate.RefreshRate w pliku DocuSoft.Vario.Client.exe.config, domyślnie ustawiony na 4 godziny. Jeżeli aktualizacje nie są pobierane w tych odstępach czasowych to oznacza, że nie są one dostępne na serwerze DocuSoft (aktualna wersja aplikacji jest zainstalowana) lub połączenie internetowe jest niedostępne. 6.4 Dlaczego po zainstalowaniu Vario nie mogę się połączyć z Vario.Server? Przyczyn może być wiele, np.: źle skonfigurowany firewall, nie uruchomiona usługa SQL Server Browser, źle skonfigurowana instancja silnika bazy danych VARIO na połączenia TCP/IP. Proszę przeczytać instrukcję obsługi instalacji aby skonfigurować poprawnie instalację Vario.Server do połączeń zdalnych. Jedną z przyczyn może być również fakt, iż użytkownik na którym zainstalowane jest Vario nie jest członkiem tej samej bądź zaufanej domeny w stosunku do Vario.Server. 6.5 Jak skonfigurować Vario aby łączył się z innym serwerem Vario.Server? Vario w pierwszej kolejności odczytuje konfigurację połączenia z pliku DocuSoft.Vario.Client.exe.config, a następnie w pliku konfiguracyjnym, który znajduje się w lokalizacji: %userprofile%\local Settings\Application Data\DocuSoft (Windows XP) lub

35 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 35 %userprofile%\appdata\local\docusoft (Windows 7). Uwaga: nie należy modyfikować pliku DocuSoft.Vario.Client.exe.config po instalacji Vario tylko wspomniany plik konfiguracyjny. W przypadku gdy usuniemy katalog DocuSoft, a plik konfiguracyjny DocuSoft.Vario.Client.exe.config nie będzie zawierał wskazania na Vario.Server przy uruchomieniu Vario wyświetli się okienko konfigurujące połączenie z Vario.Server. 6.6 W którym katalogu instaluje się Vario? Vario instaluje się w podkatalogu profilu użytkownika. W Windows XP jest to podkatalog katalogu %userprofile%\local Settings\Apps\2.0, w Windows 7 jest to podkatalog %userprofile%\appdata\local\apps\2.0\. Każdy użytkownik Windows ma swoją wersję aplikacji. 6.7 Jak odinstalować Vario.Server? Instalator Vario.Server instaluje następujące produkty: Windows Installer 4.5,.NET Framework 3.5 SP1, SQL Server 2008 R2 Express, Aby usunąć któryś z nich należy zrobić to z panelu sterowania: dodaj/usuń programy. Uwaga: wszystkie aplikacje zależne od tych produktów przestaną działać. 6.8 Jak dokonać ponownej instalacji Vario.Server? Ponownej instalacji Vario.Server można dokonać poprzez uruchomienie pliku setup.exe. Gdy wszystkie produkty oraz baza Vario są już obecne w systemie, instalator zapyta czy nadpisać istniejącą bazę danych i utracić wszystkie dotychczasowe dane tak jak to jest przedstawione w poniższych obrazkach. Jeżeli użytkownik chce przywrócić bazę do stanu początkowego powinien nadpisać istniejącą bazę. Uwaga: wszystkie dotychczasowe dane Vario zostaną utracone. Rys. 36 Komunikat

36 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 36 Rys. 37 Komunikat 6.9 Dlaczego nie mogę przeprowadzić aktywacji Vario? Aktywacja oprogramowania jest procesem w ramach którego następuje komunikacja aktywowanego oprogramowania z automatycznym serwisem po stronie dostawcy oprogramowania. Aby komunikacja taka była możliwa, stacja na której oprogramowanie jest instalowane powinna mieć dostęp do Internetu. Jeżeli dostęp taki nie jest możliwy, proces aktywacji przejdzie w tryb aktywacji manualnej Czy Vario można uruchomić na procesorach 64-bitowych? Tak, obecna wersja Vario.Client działa na procesorach 64-bitowych Dlaczego po uruchomieniu Vario pojawia się informacja o nowej wersji oprogramowania? Przed wykonaniem aktualizacji Vario sprawdzana jest dostępność aktualizacji i jeżeli jest ona dostępna, a użytkownik wyrazi zgodę na jej pobranie zostanie ona zainstalowana. Jeżeli aktualizacja jest dostępna a użytkownik nie wyrazi zgody na jej pobranie i zainstalowanie przed kolejnym uruchomieniem Vario użytkownik zostanie powiadomiony o dostępnej aktualizacji i możliwości jej pobrania.

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward Instrukcja instalacji wersji sieciowej EuroPlus+ Reward 1 Programy z serii EuroPlus+ instrukcja instalacji wersji sieciowej 1. Funkcjonowanie sieciowej wersji EuroPlus+ 2. Etapy instalacji wersji sieciowej

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji.

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Na początek pobierz i uruchom plik instalacyjny. Link do tego pliku znajduje się w e-mailu potwierdzającym wraz z otrzymaną licencją. Plik ten należy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Windows Ten dokument ma na celu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pomoc instalatora aplikacji Asseco WAPRO Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pobierz Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) Express (online) Pytania i odpowiedzi (online) Instalacja Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Przed rozpoczęciem aktualizacji należy upewnić się, że zainstalowana wersja ServerDBfC to 5.x. W przypadku posiadania ServerDBfC w wersji

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo