Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014"

Transkrypt

1 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r. do uboju dostarczono 105 tys. ton żywca wieprzowego, o 10% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 17,5% więcej niż rok wcześniej. Skup żywca drobiowego wyniósł 183 tys. ton i był o 7% większy niż w czerwcu br. i o 13% większy niż w lipcu r. Żywca wołowego skupiono 28 tys. ton, o 8% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 2% mniej niż przed rokiem. Ogółem w lipcu br. do skupu dostarczono 317 tys. ton żywca rzeźnego, o 8% więcej niż w czerwcu br. i o 13% więcej niż w lipcu ubiegłego roku Skup żywca rzeźnego w wadze żywej bydło żywiec rzeźny ogółem trzoda chlewna drób Łącznie w okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. krajowy skup żywca rzeźnego ogółem był o 11% większy niż przed rokiem i wyniósł tys. ton. Zwiększył się głównie skup drobiu oraz trzody chlewnej. Żywca drobiowego skupiono tys. ton, o 14% więcej niż rok wcześniej, zaś żywca wieprzowego 692 tys. ton, o 10% więcej. Od czerwca br. poniżej ubiegłorocznego poziomu utrzymuje się skup bydła. Jednak w okresie styczeń lipiec br. skupem objęto 185 tys. ton żywca wołowego, tj. o 0,5% więcej niż w porównywalnym okresie r. Handel zagraniczny Rosyjskie embargo na unijną wieprzowinę przyczynia się do spadku eksportu tego mięsa z UE. Według Komisji Europejskiej w pierwszej połowie r. z UE wyeksportowano tys. ton asortymentu wieprzowego 1, o 9% mniej niż w pierwszym półroczu r. Najwięcej unijnej wieprzowiny skierowano do krajów Azji Południowo- -Wschodniej: Chin (24% unijnego eksportu), Hongkongu (14%), Japonii (12%) oraz Korei Południowej i Filipin (po 7%). Import wieprzowiny do UE osiągnął poziom 18 tys. ton, o 3% wyższy niż przed rokiem. Wieprzowinę w 48% zaimportowano ze Szwajcarii. Z Polski w pierwszej połowie r. wywieziono 293 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych 2, o 6% mniej niż w analogicznym okresie r. Zmalał eksport żywca, mięsa mrożonego i tłuszczów, a wzrósł eksport mięsa świeżego i przetworów. Przywóz produktów wieprzowych osiągnął poziom 398 tys. ton i był o 5% większy niż w okresie styczeń czerwiec r. (w tym żywca zaimportowano 2,6 mln szt., o 13% więcej, zaś mięsa 299 tys. ton, o 3% więcej). Ujemny bilans polskiego handlu zagranicznego wieprzowiną wyniósł 105 tys. ton wobec 69 tys. ton 1 Udostępnione w dniu 28 sierpnia br. przez KE wyniki handlu UE produktami wieprzowymi, wołowymi i cielęcymi oraz drobiowymi z krajami trzecimi są danymi wstępnymi. Dane dotyczące wieprzowiny i drobiu są wyrażone w masie produktu, natomiast dotyczące wołowiny i cielęciny w ekwiwalencie mięsa. 2 Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym, wołowym i cielęcym oraz drobiowym dotyczą produktów ze zwierząt gatunków domowych i zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 1

2 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ w pierwszym półroczu r. Deficyt w ujęciu wartościowym ukształtował się na poziomie 230 mln EUR i był o 56 mln EUR większy niż przed rokiem. Eksport produktów wołowych i cielęcych z UE w okresie pierwszych sześciu miesięcy r. wyniósł 262 tys. ton i był o 23% większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej unijnej wołowiny skierowano do Rosji (23% eksportu ogółem), Hongkongu (9%) oraz Libanu i Ghany (po 7%). Do UE sprowadzono 162 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego, o 4% mniej niż przed rokiem. Głównymi dostawcami wołowiny były: Brazylia (43%), Urugwaj (16%), Argentyna (12%) i Australia (10%). Z Polski w pierwszym półroczu r. wywieziono 176 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o 1% więcej niż w pierwszej połowie r. Wzrósł eksport mięsa mrożonego (o 24%) i przetworów (o 32%), a zmalał eksport żywca (o 25%) i mięsa świeżego (o 7%). Do Polski przywieziono 16 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego, o 2 tys. ton więcej niż przed rokiem. Wzrost importu wynikał głównie ze zwiększonego przywozu bydła, z 35 tys. szt. do 49 tys. szt. Nadwyżka polskiego handlu zagranicznego wołowiną i cielęciną (160 tys. ton) była zbliżona do notowanej przed rokiem. Saldo wartościowe wyniosło 461 mln EUR wobec 512 mln EUR w okresie pierwszych sześciu miesięcy r. W okresie styczeń czerwiec r. z UE wywieziono 714 tys. ton mięsa drobiowego, o 1% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej tego gatunku mięsa wysłano do RPA (14% eksportu ogółem), Beninu (11%) oraz do Hongkongu i Arabii Saudyjskiej (po 9%). Unijny import mięsa drobiowego zmniejszył się o 5%, do 419 tys. ton. Większość drobiu zaimportowano do UE z Brazylii (63%) oraz Tajlandii (28%). W pierwszej połowie br. wywóz żywca, mięsa i przetworów drobiowych z Polski osiągnął poziom 407 tys. ton i był o 15% większy niż w okresie styczeń czerwiec r. Import produktów drobiowych do naszego kraju wyniósł 49 tys. ton i był o 5% większy niż rok wcześniej. Saldo ilościowe polskiego handlu zagranicznego produktami drobiowymi w pierwszym półroczu r. (358 tys. ton) było o 17% większe niż przed rokiem. Dodatni bilans w ujęciu wartościowym handlu drobiem osiągnął poziom 632 mln EUR, o 18% wyższy niż rok wcześniej. Działania ARR na rynku mięsa Fundusze Promocji Mięsa obsługuje m.in. pięć funduszy promocji mięsa. Zadaniem tych funduszy jest wspieranie marketingu i promocja produktów mięsnych oraz wzrost ich konsumpcji. Od 1 stycznia do 31 lipca r. na konta tych funduszy wpłynęło 19,1 mln zł, z tego na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego 8,5 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego 7,2 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego 3,3 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego 0,1 mln zł i na Fundusz Promocji Mięsa Owczego 15 tys. zł. Głównymi zadaniami realizowanymi w lipcu r., które finansowano lub dofinansowano z funduszy promocji mięsa były: działania promocyjne związane z systemem PQS w punktach sprzedaży bezpośredniej, Piknik Wieprzowy, Smaki polskie wieprzowina polska tradycja, promocja materiału hodowlanego trzody chlewnej podczas regionalnych targów i wystaw, Piknik Drobiowy, Kurczak w domu i szkole i nie tylko w rosole, Święto Gęsi, I Krajowa Wystawa 2

3 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Bydła Mięsnego oraz Piknik Wołowy. Z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Drobiowego dofinansowano również działania mające na celu ochronę wizerunku danej branży. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT) Od wielu miesięcy ceny skupu żywca wołowego wykazują tendencję spadkową. Niższe od notowanych rok wcześniej są również ceny żywca wieprzowego i drobiowego. 6,80 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu trzoda chlewna bydło drób Spadek krajowych cen żywca wieprzowego (w porównaniu z notowanymi przed rokiem) wynika m.in. z ograniczenia eksportu w efekcie rosyjskiego embarga na unijną wieprzowinę i wzrostu produkcji w UE. Według informacji GUS w lipcu r. trzodę chlewną w Polsce skupowano średnio po 5,33, nieco (o 0,3%) drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 8% taniej niż rok wcześniej. Za żywiec wieprzowy najmniej uzyskiwali producenci z woj. pomorskiego (5,02 ) i śląskiego (5,05 ), a najwięcej producenci z woj. lubuskiego (5,84 ) oraz dolnośląskiego (5,59 ). W lipcu r. przeciętna cena skupu bydła ogółem (bez cieląt) ukształtowała się na poziomie 5,89 i była o 2% niższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 3% niższa niż przed rokiem. Młode bydło, tak jak w czerwcu br., skupowano po 6,16, ale o 2% taniej niż w lipcu ubiegłego roku. Za bydło najmniej płacono producentom z woj. podkarpackiego (5,53 ), warmińsko-mazurskiego (5,54 ) i lubuskiego (5,55 ). Najwięcej otrzymywali producenci z woj. lubelskiego (6,68 ) i zachodniopomorskiego (6,16 ) w tych województwach i woj. pomorskim ceny bydła były wyższe niż przed rokiem. Według GUS w lipcu r. przeciętna cena drobiu ukształtowała się na poziomie 4,36 i była o 5% wyższa niż w czerwcu br., ale o 5% niższa niż w lipcu ubiegłego roku. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w lipcu br. za kurczęta brojlery zakłady drobiarskie płaciły średnio 3,89, o 1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 7% mniej niż rok wcześniej. Indyki skupowano po 5,88, o 1% taniej niż miesiąc wcześniej i o 3% taniej niż przed rokiem. W sierpniu r. zgodnie z danymi ZSRIR MRiRW) średnia cena zakupu żywca wieprzowego była o 3% niższa niż w poprzednim miesiącu, a żywca wołowego nieco (o 0,3%) wyższa. Kurczęta skupowano o 2% drożej, a indyki nieznacznie (o 0,2%) taniej. Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT) W lipcu r. zakłady mięsne objęte monitoringiem ZSRIR MRiRW zbywały półtusze wieprzowe przeciętnie po 7,57, o 1,5% drożej niż w czerwcu br., ale o 7% taniej niż w lipcu r. Średnia cena zbytu ćwierćtusz wołowych ukształtowała się na poziomie 11,94 i była nieznacznie (o 0,2%) niższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 3% niższa niż przed rokiem. Tuszki 3

4 zł za sztukę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ kurcząt (z szyjami) sprzedawano po 6,06, o 3% taniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 6% taniej niż przed rokiem. Cena zbytu tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 8,81, o 2% niższym niż miesiąc wcześniej, ale o 1% wyższym niż przed rokiem. 14,00 13,00 Ceny zbytu tusz i tuszek Średnie ceny prosiąt na targowiskach 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 półtusze wieprzowe tuszki kurcząt Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRIRW. W sierpniu r. ceny zbytu półtusz wieprzowych były o 3% niższe niż miesiąc wcześniej, a ćwierćtusz wołowych o 1% wyższe. Tuszki kurcząt sprzedawano o 3% drożej, a tuszki indycze o 0,3% drożej. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce W lipcu br. zmiany opłacalności krajowej produkcji trzody chlewnej były niewielkie. Relacje cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (według GUS), tak jak w czerwcu r., wynosiły 8,0:1 wobec 7,7:1 w lipcu r. W przypadku jęczmienia relacje ukształtowały się na poziomie z ubiegłego roku, tj. 6,4:1 wobec 6,3:1 w czerwcu br. W sierpniu r. relacje cen uległy niewielkiej poprawie w odniesieniu do lipca br. Ceny prosiąt ćwierćtusze wołowe tuszki indyków W lipcu r. (według GUS) na krajowych targowiskach za prosięta płacono średnio 165 zł za sztukę. Było to o 2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 1% mniej niż przed rokiem. 155 W dniach r. na krajowych targowiskach monitorowanych przez ZSRIR MRiRW za jedno prosię płacono przeciętnie 163 zł, nieznacznie (o 0,2%) więcej niż przed miesiącem. Zgodnie ze wstępnymi informacjami KE w UE w ostatnim tygodniu sierpnia r. za prosięta płacono średnio 42,19 EUR za 1 sztukę, o 12% mniej niż rok wcześniej. Cena jednego prosięcia w Polsce w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 38,78 EUR. Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej W lipcu r. (według informacji KE) świnie rzeźne w UE kupowano przeciętnie po 169,51 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E, o 1% taniej niż miesiąc wcześniej i o 6% taniej niż przed rokiem. Krajowa cena zakupu żywca wieprzowego tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 170,12 EUR/100 kg i była o 1% niższa niż w czerwcu r. i o 5% niższa niż w lipcu ubiegłego roku. W dniach r. w UE średnia cena trzody chlewnej klasy E ukształtowała się na poziomie 164,09 EUR/100 kg. W naszym kraju za żywiec wieprzowy tej klasy płacono 161,42 EUR/100 kg. 4

5 EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego w lipcu r. w UE ukształtowała się na poziomie 366,08 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3 i była o 1% niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 5% niższa niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wołowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 299,78 EUR/100 kg i była o 1% niższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 3,5% wyższa niż rok wcześniej. Mniej niż w naszym kraju za żywiec wołowy płacono na Litwie, Łotwie, na Węgrzech i w Rumunii Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy E Dania Niemcy Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. Ceny rynkowe żywca wołowego w UE według wagi poubojowej schłodzonej klasy R3 Tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami) w lipcu r. sprzedawano w UE średnio po 190,11 EUR/100 kg, o 3% taniej niż miesiąc wcześniej i o 5% taniej niż przed rokiem. Krajowa cena zbytu tuszek kurcząt w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 145,79 EUR/100 kg i była o 3% niższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 4% niższa niż rok wcześniej. Tuszki kurcząt w Polsce były najtańsze w UE Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE Niemcy Polska W. Brytania średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. Zgodnie ze wstępną informacją KE w dniach r. średnia unijna cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się na poziomie 192,92 EUR/100 kg. W tym czasie cena tuszek w Polsce nadal była najniższa w UE i wynosiła 142,06 EUR/100 kg Włochy Holandia Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie tygodniowych danych Komisji Europejskiej. W ostatnim tygodniu sierpnia r. w UE za bydło rzeźne klasy R3 płacono średnio 370,56 EUR/100 kg. Krajowa cena żywca wołowego tej klasy ukształtowała się na poziomie 299,50 EUR/100 kg. 5

6 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Miesięczny skup żywca rzeźnego Okres tys. ton zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % tys. ton tys. ton tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Skup sprawozdawczy ,6 x -1, ,6 x -11,1 528,4 x -4, ,5 x 9,4 I 276,2 9,1-0,4 96,7 6,0 7,2 25,1 4,5 22,5 153,4 11,9-7,3 Skup meldunkowy II 252,2-8,7 3,2 85,9-11,2-1,6 23,6-5,9 27,6 141,7-7,6 3,0 III 269,6 6,9 0,0 93,5 8,8-2,9 24,9 5,6-0,8 150,0 5,8 2,1 IV 277,0 2,7 10,6 91,9-1,7 6,3 26,0 4,4 25,3 158,1 5,4 11,4 V 269,2-2,8 1,0 89,6-2,4-4,2 27,3 4,9 6,0 151,2-4,4 3,4 VI 254,1-5,6 3,2 81,0-9,6-1,7 29,1 6,8 22,3 143,0-5,4 3,0 VII 280,4 10,4 14,1 89,4 10,4 8,6 28,5-2,2 19,6 161,5 13,0 16,6 VIII 262,0-6,6 0,5 84,4-5,7-1,1 24,5-14,0 5,4 152,1-5,8 0,8 IX 267,5 2,1 9,2 87,2 3,3 7,5 26,3 7,5 10,9 152,9 0,5 10,0 X 305,4 14,2 5,9 96,7 10,9-0,8 28,8 9,2 9,0 178,9 17,1 9,5 XI 283,7-7,1 4,0 90,6-6,3-0,6 25,7-10,6-4,8 166,4-7,0 8,4 XII 273,7-3,5 8,1 91,8 1,3 0,7 23,5-8,5-1,9 157,5-5,4 14,9 Skup sprawozdawczy 4 915,1 x 9, ,2 x 8,8 645,5 x 22, ,3 x 6,0 I 294,3 7,5 6,6 94,2 2,6-2,6 23,4-0,4-6,5 175,8 11,6 14,6 skup meldunkowy II 257,3-12,6 2,1 83,7-11,1-2,5 24,4 4,1 3,5 148,3-15,6 4,6 I-VII Skup meldunkowy Skup sprawozdawczy III 302,8 17,6 12,3 107,7 28,6 15,2 26,3 7,6 5,4 167,9 13,2 11,9 IV 326,3 7,8 17,8 114,4 6,2 24,6 28,5 8,3 9,3 182,0 8,4 15,1 V 296,7-9,0 10,2 91,4-20,1 2,0 29,0 1,9 6,2 175,3-3,7 16,0 VI 293,9-1,0 15,7 95,5 4,5 17,9 25,9-10,5-10,9 171,5-2,2 19,9 VII 317,4 8,0 13,2 105,1 10,0 17,5 27,9 7,6-1,9 183,3 6,9 13, ,7 x 11,2 692,0 x 10,2 185,4 x 0, ,1 x 13,7 - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Żywiec rzeźny ogółem Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. 6

7 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) Okres Bydło Trzoda chlewna Drób ogółem bydło młode zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2012* 5,40 x 19,5 6,40 x 14,6 6,82 x 10,5 4,18 x 2,5 I 5,13-4,4-1,2 6,56-0,3-0,5 6,84-0,6-1,7 3,98-2,0-6,5 II 5,18 1,1-2,9 6,62 0,8 0,5 6,85 0,1-1,2 3,99 0,4-4,5 III 5,36 3,3 3,1 6,37-3,7-0,7 6,57-4,1-3,2 4,26 6,8 3,8 IV 5,30-1,1 0,1 6,38 0,1 0,9 6,53-0,5-0,3 4,13-3,1 0,9 V 5,16-2,6-3,8 6,19-3,0-1,9 6,34-3,0-2,6 4,23 2,5 2,7 VI 5,56 7,6-1,2 6,18-0,1-3,8 6,34 0,0-4,7 4,30 1,5-1,5 VII 5,80 4,4 4,7 6,05-2,2-6,2 6,26-1,2-7,7 4,58 6,7 1,6 VIII 5,97 3,0 4,9 6,02-0,4-9,0 6,26 0,1-11,0 4,59 0,1 2,9 IX 5,96-0,2 0,8 6,11 1,5-7,6 6,30 0,6-9,6 4,53-1,4 1,8 X 5,73-3,8-3,3 6,11-0,1-5,5 6,33 0,5-7,1 4,27-5,7-1,2 XI 5,47-4,5-4,2 6,04-1,1-7,8 6,28-0,8-9,4 4,01-5,9-3,6 XII 5,28-3,5-1,5 6,10 1,0-7,4 6,32 0,6-8,2 3,99-0,7-1,8 * 5,39 x -0,2 6,20 x -3,1 6,44 x -5,6 4,22 x 0,9 I 5,06-4,2-1,3 6,17 1,3-5,9 6,40 1,3-6,4 3,90-2,2-1,9 II 4,60-9,0-11,2 6,12-0,9-7,5 6,33-1,2-7,6 4,07 4,5 2,0 III 4,73 2,8-11,6 6,00-2,0-5,8 6,20-2,0-5,6 4,07 0,0-4,4 IV 5,02 6,1-5,2 6,11 1,9-4,2 6,29 1,5-3,7 3,98-2,4-3,7 V 5,02 0,0-2,8 6,05-1,1-2,3 6,20-1,4-2,1 3,97-0,2-6,3 VI 5,31 5,9-4,3 5,99-0,9-3,1 6,16-0,8-2,8 4,17 5,1-2,9 VII 5,33 0,3-8,1 5,89-1,7-2,6 6,16 0,1-1,6 4,36 4,6-4,8 I-VII 5,02 x -6,2 6,04 x -4,4 6,25 x -4,4 4,08 x -3,3 * - na podstawie skupu sprawozdawczego. 7

8 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy Wyszczególnienie w lipcu r. w zmiana ceny w % w lipcu zmiana ceny w % w lipcu zmiana ceny w % r. r. miesięczna roczna w miesięczna roczna w miesięczna roczna POLSKA 5,33 0,3-8,1 5,89-1,7-2,6 4,36 4,6-4,8 Dolnośląskie 5,59 4,7-5,4 5,76-4,6-3,8 4,37 6,4-13,3 Kujawsko-pomorskie 5,35 1,4-8,0 5,97-3,4-3,5 4,25 2,8-11,6 Lubelskie 5,25 0,7-8,3 6,68-1,6 1,9 4,74 10,0-1,4 Lubuskie 5,84-1,0-8,9 5,55 0,6 0,1 4,93-4,2-7,2 Łódzkie 5,27-0,4-8,6 5,78-1,0-4,3 4,37 8,5-4,0 Małopolskie 5,32 3,3-6,5 6,03-1,3-3,5 4,12-2,5-8,5 Mazowieckie 5,33 0,2-7,5 5,60-3,6-3,7 4,04 2,3 1,3 Opolskie 5,23-0,7-8,5 5,81 0,1-6,2 4,23 5,5 1,4 Podkarpackie 5,33 2,6-3,3 5,53 1,8-4,7 4,34 3,0-6,0 Podlaskie 5,17-0,1-8,2 5,61-4,3-4,1 4,29 7,3-9,4 Pomorskie 5,02 0,6-8,0 5,64 0,1 1,4 4,00-1,9-10,6 Śląskie 5,05-1,5-7,1 5,83-2,1-5,2 4,04-3,8-3,2 Świętokrzyskie 5,46 2,4-8,0 6,12-0,3-5,9 4,22 0,0-14,1 Warmińsko-mazurskie 5,35-0,1-6,3 5,54-3,4-7,3 5,58 0,0-6,4 Wielkopolskie 5,47 0,1-9,8 5,97 0,1-2,2 4,33 14,3-5,4 Zachodniopomorskie 5,40-0,1-5,1 6,16 2,8 2,4 3,78-1,1-7,9 8

9 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT) Okres 2012 żywca kurcząt brojlerów Ceny skupu indyków tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" zmiana w % zmiana w % zmiana w % zmiana w % miesięczna roczna żywca miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 3,84 x 4,4 5,43 x -4,0 5,82 x 3,2 8,82 x 2,7 I 3,72 1,6 5,6 5,54-0,2-4,2 5,55 3,7 4,9 8,46-10,9-7,0 II 3,84 3,2 2,9 5,59 0,9 0,5 5,89 6,1 0,5 8,60 1,7-2,6 III 4,01 4,4 7,2 5,59 0,0 1,3 6,17 4,8 6,9 9,39 9,2 6,0 IV 3,93-2,1 4,3 5,59 0,0 3,5 5,81-5,8 0,3 8,59-8,5-2,8 V 3,97 1,1 2,6 5,67 1,4 7,0 6,28 8,1 3,6 8,57-0,2-2,5 VI 4,06 2,3 0,1 5,93 4,6 11,6 6,32 0,6-0,3 9,05 5,6 2,0 VII 4,17 2,7 2,2 6,09 2,7 14,3 6,46 2,2 2,7 8,74-3,4-0,8 VIII 4,13-1,0 2,7 6,16 1,1 17,3 6,47 0,2 6,8 9,20 5,3 9,4 IX 4,06-1,7 1,0 6,27 1,8 19,7 6,14-5,1 3,2 9,09-1,2 6,7 X 3,69-9,1-4,9 6,29 0,3 16,0 5,35-12,9-5,6 9,17 0,9 7,8 XI 3,47-6,0-7,7 6,00-4,5 8,5 5,07-5,2-5,9 9,15-0,2 3,9 XII 3,51 1,2-4,1 5,82-3,0 4,9 5,45 7,5 1,9 9,46 3,4-0,4 3,88 x 1,0 5,88 x 8,2 5,91 x 1,6 8,96 x 1,5 I 3,52 0,3-5,4 5,67-2,6 2,3 5,45 0,0-1,8 8,64-8,7 2,1 II 3,70 5,0-3,7 5,57-1,8-0,4 5,92 8,6 0,5 8,51-1,5-1,0 III 3,71 0,4-7,5 5,57 0,0-0,4 5,75-2,9-6,8 8,53 0,2-9,2 IV 3,66-1,3-6,8 5,65 1,4 1,1 5,70-0,9-1,9 9,39 10,1 9,3 V 3,64-0,6-8,4 5,78 2,2 1,9 5,68-0,4-9,6 8,74-6,9 2,0 VI 3,85 5,8-5,2 5,94 2,8 0,2 6,25 10,0-1,1 8,98 2,7-0,8 VII 3,89 1,0-6,7 5,88-1,0-3,4 6,06-3,0-6,2 8,81-1,9 0,8 3,71 x -6,3 5,72 x 0,1 5,83 x -3,9 8,80 x 0,3 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. 9

10 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Ceny rynkowe 1) w UE w lipcu r. Kraj/Gatunek EUR/100 kg zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % EUR/100 kg EUR/100 kg miesięczna roczna** miesięczna roczna miesięczna roczna Średnio w UE 169,51-0,8-6,4 366,08-0,6-5,0 190,11-2,9-5,1 Belgia 151,87-2,2-7,0 336,24-0,1-3,8 185,00 2,5-3,6 Bułgaria 193,46 1,2 4, ,93 4,8 3,2 Czechy 174,65 2,3-0,8 312,86-0,1-2,1 183,55 0,3-5,4 Dania 152,73-2,0-4,4 378,57-3,9-2,7 242,84-4,5-6,8 Niemcy 171,23-3,0-3,7 347,94-0,2-2,6 268,00 0,0 1,5 Estonia 167,18 2,1-3,8 313,80 6,3 0, Grecja 187,06 3,3-4,5 436,73 0,0 0,5 180,00 0,0-13,2 Hiszpania 187,60 2,6-7,9 365,75-1,0-1,5 199,67-0,1 6,5 Francja 158,81 2,3-8,0 373,41-0,2-5,4 170,70-6,7-27,4 Chorwacja 175,68 0,8-4,0 336,17-2,0-220,00 0,0 - Irlandia 172,89 0,9 7,0 361,22-2,2-14,1 186,06 0,7 3,4 Włochy ,54-1,3-3,6 235,76-0,7-7,5 Cypr 205,00 0,1-2, ,28 0,0 0,0 Łotwa 178,64 1,3-6,1 214,55-6,7-10,3 176,73-1,2-3,6 Litwa 174,02 1,6-5,2 274,64 1,0-7,9 148,03 0,3-5,6 Luksemburg 166,63-2,6-4,1 360,38-4,7-6, Węgry 176,89-0,2-1,2 244,99-3,4-3,6 161,57-1,4-4,3 Malta 237,00 0,0 0, ,50 0,0 0,6 Holandia 150,01-4,3-7,0 335,25-3,3-6,7 211,00 0,0 3,9 Austria 171,93-0,6-3,4 348,81-0,1-3,2 196,37-0,9-1,0 Polska 170,12-0,6-5,4 299,78-1,3 3,5 145,79-3,3-4,4 Portugalia 195,52 2,7 3,4 372,55-1,0 1,8 156,74-2,9-18,5 Rumunia 181,28 4,0-7,1 278,77-5,4-4,8 174,77 1,5-0,9 Słowenia 174,07 1,1 1,1 326,19-1,7-5,6 199,10-1,0-4,1 Słowacja 176,20 2,0-4,9 311,03 3,5-3,5 181,53-1,2-5,9 Finlandia 161,58 0,6-8,3 396,33-0,3-2,7 266,34 0,9-1,4 Szwecja 188,71 1,1-3,7 348,74-2,1-13,9 241,78-3,6 0,3 Wielka Brytania 198,08 0,2 3,6 424,13-0,2-10,3 162,12 2,0 4,9 1 Euro = 4,1447 średni kurs w lipcu r. Ceny zakupu świń rzeźnych * (masa poubojowa schłodzona kl. E) Ceny zakupu bydła rzeźnego (masa poubojowa schłodzona kl. R3) Cena zbytu tuszek kurcząt * "65 %" 1) uśrednione ceny zbytu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt. * - dane nieostateczne (data odczytu 26 sierpnia r.). ** Roczne zmiany cen zakupu świń rzeźnych zostały obliczone przez analityków ARR w stosunku do cen wieprzowiny klasy E według definicji tej klasy obowiązującej w r. - brak danych. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej i NBP. 10

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od dwóch tygodni ponownie rosną ceny żywca wieprzowego. W dniach 31.07 6.08.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA HANDEL ZAGRANICZNY w 2017 r. Od akcesji do UE rośnie eksport mięsa z Polski. Pozwala to utrzymać pozycję czołowego eksportera tego asortymentu na rynku unijnym. Polska jest największym unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen skupu trzody chlewnej. Według informacji uzyskanych z zakładów objętych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od sześciu tygodni na krajowym rynku obserwowany jest umiarkowany wzrost cen zakupu żywca wieprzowego, a od lipca drożeje również bydło. W dniach 28.08 3.09.2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego W dniach 11 17.12.2017 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. tys. ton RYNEK MIĘSA SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. ogółem skupiono 1 658 tys. ton żywca rzeźnego, o 9% więcej niż przed rokiem. Największy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od trzech tygodni rosną ceny żywca wieprzowego. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7 13.08.2017 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W marcu r. w Polsce odnotowano znaczący wzrost skupu żywca rzeźnego. Krajowy skup żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października.

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października 2017 r. zakłady mięsne (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od końca marca br. ceny zakupu trzody chlewnej ulegają niewielkim tygodniowym zmianom, kształtując się w granicach 4,56 4,58.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02 mln ton RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na rynku krajowym utrzymuje się spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 23 29.10.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Krajowe ceny żywca wieprzowego, po dwutygodniowym spadku, w tygodniu przedświątecznym nie uległy zmianie. W dniach 26.03 1.04.2018 r. w zakładach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 9 15.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,57 żywiec wołowy 6,86 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 4,55 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym utrzymuje się sezonowy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, a ceny bydła rzeźnego wykazują umiarkowany wzrost. W zakładach drobiarskich od lipca br. tanieją indyki, a ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, bydła oraz kurcząt brojlerów i indyków. W dniach 18 24.09.2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym tanieje żywiec wieprzowy. W dniach 7 13.05.2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. wzrosła cena zakupu żywca wołowego, dalszemu obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego i indyków, a ceny kurcząt brojlerów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na RYNEK MIĘSA Towar Cena bez VAT Zmiana do Wg ZSRIR (MRiRW) 18 31.12.2017 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,44 żywiec wołowy 6,64 kurczęta typu brojler 3,34 indyki 4,91 RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Po utrzymującym się od końca lipca br. wzroście w krajowym skupie w drugim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego. W dniach 11-17.09.2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od trzech tygodni drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 28.05 3.06.2018 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. na rynku krajowym wzrosły ceny zakupu żywca wieprzowego i kurcząt, a ceny żywca wołowego i indyków uległy obniżeniu Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W ostatnim tygodniu września br. dalszej obniżce uległy ceny żywca wieprzowego oraz kurcząt brojlerów i indyków, a ceny bydła nie zmieniły się istotnie. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w drugim tygodniu listopada 2017 r. nieznacznemu obniżeniu uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i indyków, przy niewielkim wzroście cen żywca wołowego i kurcząt brojlerów.

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 2 8.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,58 żywiec wołowy 6,79 kurczęta typu brojler 3,42 indyki 4,52 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego W krajowym skupie, po sześciu tygodniach wzrostów, w dniach 12 18.03.2018 r. spadły ceny żywca wieprzowego. Zakłady mięsne, objęte monitoringiem

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na przełomie października i listopada 2017 r. na krajowym rynku odnotowano dalszy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, kurcząt brojlerów i indyków, a nieznacznie

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego 2018 r. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 12 18.02.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia 2017 r. wzrosły ceny zakupu żywca wołowego, trzody chlewnej i indyków, a obniżyły się kurcząt brojlerów. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W pierwszym tygodniu stycznia 2018 r. dalszemu spadkowi uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i wołowego, podczas gdy ceny drobiu były względnie stabilne. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 8 14.01.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,31 żywiec wołowy 6,67 kurczęta typu brojler 3,33 indyki 4,88 w zbycie półtusze wieprzowe 6,47 ćwierćtusze

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018 RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Pogłowie świń 1 W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2017 r. było 11 898 tys. sztuk trzody chlewnej, o 7,1% więcej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego br. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 26.02 4.03.2018 r. w zakładach mięsnych, objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem.

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem. % RYNEK MIĘSA POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS w marcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 992 tys. sztuk, o 6,5% więcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Krajowe pogłowie trzody chlewnej W kraju utrzymuje się wzrostowa tendencja w pogłowiu świń. Na początku czerwca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,4 mln sztuk, o

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła RYNEK MIĘSA Wylęgi piskląt w 2017 r. W 2017 r. nadal rosła produkcja mięsa drobiowego, choć trochę wolniej niż w roku poprzednim. Produkcja żywca drobiowego mogła osiągnąć blisko 3,5 mln ton w wadze żywej

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lipcu r. krajowy skup żywca wieprzowego (zgodnie z informacją GUS) wyniósł 117 tys.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Krajowy skup żywca W czerwcu 2017 r., w wyniku większych dostaw żywca drobiowego i wołowego, zwiększeniu uległ skup żywca rzeźnego ogółem i według GUS wyniósł 465 tys. ton. Był on o 20% większy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 1 Duża konkurencja (zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) na tradycyjnych rynkach zbytu (Afryka Północna i Bliski Wschód)

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2018

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej Spadek cen zbóż po zbiorach w 2013 r. przyczynił się do odwrócenia w r. spadkowej tendencji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W Polsce ceny zbóż podstawowych, po spadku w okresie zbiorów, od września 2017 r., pomimo tygodniowych wahań, wykazują tendencję wzrostową. Na rynku unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 30/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 43/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 2/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W pierwszym tygodniu czerwca 2018 r. wzrosły ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 48/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 29/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 27/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 36/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 32/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 10/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 09/2007 01 marca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 41/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 49/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 50/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo