Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014"

Transkrypt

1 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody chlewnej liczyło niecałe 11 mln szt., o 1,2% mniej niż przed rokiem. Zmniejszenie liczby świń odnotowano w trzynastu województwach. W porównaniu ze stanem z końca listopada r. najgłębszy spadek (o 13%) pogłowia tych zwierząt nastąpił w woj. małopolskim. Liczebność trzody chlewnej najbardziej (o 6%) wzrosła w woj. wielkopolskim, w którym było utrzymywane prawie 36% krajowego pogłowia świń. Liczba świń zwiększyła się również w woj. mazowieckim (o 3%) i nieznacznie (o 0,2%) w woj. lubelskim. Krajowe pogłowie bydła Krajowe pogłowie bydła ogółem w grudniu r. wyniosło 5,6 mln szt. i było o 1,4% większe niż rok wcześniej. Spadek odnotowano jedynie w pogłowiu krów. Liczba cieląt wzrosła o 2% i przekroczyła 1,4 mln szt., a młodego bydła (w wieku 1 2 lata) zwiększyła się o 3,4% i wyniosła niecałe 1,4 mln szt. Ogółem bydła w wieku do 2 lat było 2,8 mln szt., o 2,7% więcej niż w grudniu r. mln sztuk 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,3 5,2 0,28 0,29 2,86 2,78 0,91 0,93 Pogłowie bydła w Polsce w latach (stan z grudnia) 5,4 0,28 5,3 0,31 2,80 2,68 0,99 1,03 5,4 0,27 2,74 1,05 1,10 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,6 0,31 0,30 0,31 0,32 0,34 0,37 2,77 2,68 2,64 2,57 2,47 2,44 1,19 1,23 1,26 1,32 1,37 1,22 1,21 1,31 1,26 1,34 1,39 1,42 1,39 1,36 1,39 1,42 4,0 Pogłowie trzody chlewnej według województw (stan z końca listopada) 0, cielęta młode bydło krowy ogółem bydło pozostałe mln sztuk 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ograniczenie pogłowia trzody chlewnej w Polsce nastąpiło we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych, z wyjątkiem tuczników (których w listopadzie r. było o 1,5% więcej niż przed rokiem). Najbardziej (o 5,8%) zmalała liczba loch prośnych. Pogłowie prosiąt zmniejszyło się o 2%, a warchlaków o 2,5%. Liczby umieszczone nad poszczególnymi słupkami dotyczą pogłowia ogółem. Krajowy skup żywca rzeźnego Według danych GUS w grudniu r. do skupu dostarczono 92 tys. ton żywca wieprzowego, o ponad 1% więcej niż miesiąc wcześniej i o niecałe 1% więcej niż przed rokiem. Skup żywca wołowego ukształtował się na poziomie 24 tys. ton i był o 8,5% mniejszy niż w listopadzie r. oraz o 2% mniejszy niż w grudniu r. Żywca drobiowego skupiono 157 tys. ton, o 5% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 15% więcej niż rok wcześniej. W ostatnim miesiącu r. skup żywca rzeźnego wyniósł ogółem 274 tys. ton, o 3,5% mniej niż w listopadzie r., ale o 8% więcej niż w grudniu r. 1

2 tys. ton VII VIII IX W r. skup żywca rzeźnego osiągnął poziom tys. ton, o 4% wyższy niż w r. Wzrost skupu żywca ogółem był wynikiem zwiększenia dostaw drobiu (o 8% w odniesieniu do r.) i bydła (o 7%). Drobiu skupiono tys. ton, zaś bydła 431 tys. ton. O 1% mniejszy niż w r. był skup trzody chlewnej, który ukształtował się na poziomie tys. ton. Handel zagraniczny Skup żyw ca rzeźnego w w adze żyw ej o g ó ł e m b y d ł o X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII t r z o d a c h l e w n a d r ó b Pomimo spadku unijnej produkcji wieprzowiny w r. eksport produktów wieprzowych z UE w okresie jedenastu miesięcy tego roku ukształtował się na poziomie wyższym od notowanego w analogicznym okresie r., a import uległ zmniejszeniu. Według informacji Komisji Europejskiej (KE) w okresie styczeń listopad r. z UE do krajów trzecich wywieziono tys. ton asortymentu wieprzowego 1, o 1% więcej niż rok wcześniej. Głównymi krajami przeznaczenia były Rosja, Chiny i Hongkong, do których trafiło 59% unijnego eksportu wie- 1 Informacje KE dotyczące handlu UE produktami wieprzowymi, wołowymi i cielęcymi oraz drobiowymi z krajami trzecimi są danymi wstępnymi i zostały wyrażone w wadze produktu. przowiny. W okresie jedenastu miesięcy r. przywóz wieprzowiny do UE wyniósł tylko 31 tys. ton, tj. o 10% mniej niż przed rokiem. Wieprzowina sprowadzona do UE w 52% pochodziła ze Szwajcarii. W r. popyt zagraniczny na wieprzowinę przyczynił się do wzrostu wywozu tego mięsa z Polski. Eksport żywca, mięsa oraz tłuszczów i przetworów wieprzowych wyrażony w ekwiwalencie mięsa 2 w okresie pierwszych jedenastu miesięcy r. osiągnął nienotowany dotąd poziom 612 tys. ton, o 14% wyższy niż w tym samym okresie r. Zwiększenie eksportu asortymentu wieprzowego było możliwe dzięki wzrostowi importu trzody chlewnej. W okresie styczeń listopad r. do Polski sprowadzono ponad 4,6 mln szt. trzody chlewnej 3, o 32% więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku (w tym import prosiąt i warchlaków wyniósł blisko 3,4 mln szt., o 24% więcej, a import tuczników 1,2 mln szt., o 85% więcej). W strukturze asortymentowej przywozu nadal jednak zdecydowanie dominowało mięso surowe (75% ogółu przywozu asortymentu wieprzowego wyrażonego w ekwiwalencie mięsa). Całkowity import do Polski produktów wieprzowych (w ekwiwalencie mięsa) osiągnął poziom 733 tys. ton i był o 6% większy niż rok wcześniej. Ujemne saldo polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym wyniosło 121 tys. ton wobec 150 tys. ton w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2 Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 3 Dane dotyczą trzody chlewnej objętej kodami CN: , , ,

3 r. Bilans polskiego handlu produktami wieprzowymi w ujęciu wartościowym również był ujemny i ukształtował się na poziomie 352 mln EUR wobec 345 mln EUR rok wcześniej. W r. wzrost konkurencji na światowym rynku wołowiny i zmniejszenie produkcji tego mięsa w UE przyczyniły się do spadku eksportu wołowiny i wzrostu importu do UE. Zmniejszenie unijnego wywozu asortymentu wołowego i cielęcego było także spowodowane zerowymi stawkami refundacji wywozowych 4. W okresie od stycznia do listopada r. unijny eksport produktów wołowych i cielęcych wyniósł 413 tys. ton, o 12% mniej niż w tym samym okresie r. Najwięcej (16%) wołowiny wywieziono do Rosji. Import asortymentu wołowego i cielęcego do UE wzrósł o 9%, do 310 tys. ton. Import ten w 73% odbywał się z Brazylii, Urugwaju i Argentyny. Wołowina produkowana w Polsce jest konkurencyjna cenowo na unijnym rynku, co sprzyja wzrostowi eksportu. W okresie od stycznia do listopada r. z Polski wywieziono 317 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o 2% więcej niż w porównywalnym okresie r. Mięso wołowe stanowiło blisko 90% eksportu całego asortymentu wołowego przeliczonego na ekwiwalent mięsa. Wywóz mięsa wołowego był większy niż rok wcześniej, natomiast eksport żywca i przetworów wołowych uległ zmniejszeniu. Jednocześnie wzrósł 4 KE obniżyła stawki refundacji do zera z dniem 21 września r. (rozporządzenie nr 859/). import asortymentu wołowego i cielęcego, ale w dalszym ciągu był on niewielki. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy r. do Polski przywieziono 25 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, o 4 tys. ton więcej niż w porównywalnym okresie r. Do wzrostu importu przyczynił się głównie zwiększony przywóz bydła, który osiągnął poziom 65 tys. szt. (11 tys. ton w ekwiwalencie mięsa), o ponad 70% wyższy niż przed rokiem. W ujęciu ilościowym nadwyżka handlu zagranicznego wołowiną i cielęciną wyniosła 292 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa) i była o 1% większa niż w tym samym okresie r. Saldo wartościowe ukształtowało się na poziomie 899 mln EUR i było zbliżone do notowanego przed rokiem. Eksport produktów drobiowych z państw UE w okresie od stycznia do listopada r. osiągnął poziom tys. ton, o 1% wyższy od notowanego w tym samym okresie r. Drób eksportowany z UE w 40% trafił do Arabii Saudyjskiej, RPA, Beninu i Hongkongu. Równocześnie unijny import asortymentu drobiowego zmalał o 7%, do 746 tys. ton. Asortyment drobiowy importowany do UE w 63% sprowadzono z Brazylii, a w 28% z Tajlandii. W r. wzrósł polski eksport drobiu, ale dynamika wzrostu była słabsza niż w r. Spowolnienie tempa wzrostu eksportu w r. było wynikiem rosnącej produkcji drobiarskiej na świecie, w tym w UE. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy r. eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych z Polski osiągnął nieno- 3

4 towany dotychczas poziom 643 tys. ton, o 9% wyższy niż w porównywalnym okresie r. Jednocześnie import asortymentu drobiowego zwiększył się o 10 tys. ton, do 88 tys. ton. W porównaniu z okresem od stycznia do listopada r. wzrósł przywóz żywego drobiu (o 10 tys. ton, do 44 tys. ton w ekwiwalencie mięsa). Tak jak w poprzednich latach sprowadzano też mięso drobiowe na cele przetwórcze (ogółem import mięsa drobiowego wyniósł 38 tys. ton, o 1% mniej niż w okresie pierwszych jedenastu miesięcy r.). Dodatni bilans ilościowy polskiego handlu drobiem wyniósł 555 tys. ton i był o 9% większy niż w okresie styczeń listopad r. Dodatnie saldo w ujęciu wartościowym osiągnęło poziom mln EUR, o 6% wyższy niż przed rokiem. Działania ARR na rynku mięsa obsługuje m.in. pięć funduszy promocji mięsa: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego i Fundusz Promocji Mięsa Końskiego. Zadaniem tych funduszy jest wspieranie marketingu i promocja produktów mięsnych oraz wzrost ich spożycia. Zgodnie z planem finansowym na 2014 r. głównymi zadaniami finansowanymi lub dofinansowanymi w br. z funduszy promocji mięsa będą kampanie i programy promocji: Piknik Wieprzowy, Program promocji mięsa wieprzowego, Smaki polskie wieprzowina polska tradycja, promocja materiału hodowlanego trzody chlewnej podczas regionalnych targów i wystaw, Smakuj Europę, Polska wołowina na polskim stole, Kampania promocyjna wędlin drobiowych, Piknik Drobiowy, promocja mięsa drobiowego i jego przetworów podczas targów SIAL 2014 w Paryżu, a także Promocja walorów jagnięciny, jako delikatesowej żywności funkcjonalnej o wysokich wartościach prozdrowotnych i walorach kulinarnych oraz promocja mięsa końskiego podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w Kętrzynie. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT) Grudzień r. był czwartym z kolei miesiącem, w którym spadały średnie krajowe ceny skupu żywca wieprzowego. Według informacji GUS w ostatnim miesiącu r. trzodę chlewną skupowano przeciętnie po 5,28, o 3,5% taniej niż miesiąc wcześniej i o 1,5% taniej niż przed rokiem. Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu 6,80 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 VII VIII IX X Za żywiec wieprzowy w skupie najmniej otrzymywali producenci z woj. pomorskiego (4,76 ) i śląskiego (5,05 ), a najwięcej producenci z woj. lubuskiego (5,52 ) i dolnośląskiego (5,49 ). XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII b y d ł o t r z o d a c h l e w n a d r ó b 4

5 Przeciętna cena skupu bydła ogółem (bez cieląt) wyniosła 6,10, a młodego bydła 6,32. Ceny te były o około 1% wyższe niż miesiąc wcześniej, ale o 7 8% niższe niż przed rokiem. Żywiec wołowy najtaniej skupowano od producentów z woj. lubuskiego (5,48 ) i pomorskiego (5,60 ), a najdrożej od producentów z woj. lubelskiego (6,75 ) i świętokrzyskiego (6,65 ). Średnia cena drobiu w grudniu r. wyniosła (według GUS) 3,99 i była o 1% niższa niż w listopadzie r. oraz o 2% niższa niż w grudniu r. Zakłady drobiarskie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w grudniu r. za kurczęta brojlery płaciły przeciętnie 3,51, o 1% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 4% mniej niż przed rokiem. Indyki skupowano po 5,82, o 3% taniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 5% drożej niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi ZSRIR w styczniu 2014 r. trzodę chlewną skupowano o 4% taniej niż w grudniu r., a indyki o 3% taniej. Ceny bydła natomiast wzrosły o 1%, a kurcząt były zbliżone do notowanych miesiąc wcześniej. Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT) W grudniu r. odnotowano wzrost cen zbytu tusz, ale (poza cenami tuszek kurcząt) były one niższe niż przed rokiem. Według danych ZSRIR MRiRW w ostatnim miesiącu r. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe średnio po 7,71, nieco (o 2 gr/kg) drożej niż w listopadzie r., ale o 1% taniej niż w grudniu r. Ćwierćtusze wołowe zbywano przeciętnie po 12,29, nieznacznie (o 3 gr/kg) drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 8% taniej niż przed rokiem. Cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się na poziomie 5,45, o 7,5% wyższym niż miesiąc wcześniej i o 2% wyższym niż przed rokiem. Za tuszki indyków otrzymywano średnio 9,46, o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 0,4% mniej niż przed rokiem. 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Zgodnie z danymi ZSRIR w styczniu br. ceny zbytu półtusz wieprzowych były o 5,5% niższe niż w poprzednim miesiącu, zaś ćwierćtusz wołowych o 2% wyższe. Ceny zbytu tuszek kurcząt były zbliżone do notowanych miesiąc wcześniej, a indyków uległy obniżeniu o 7%. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce Ceny zbytu tusz i tuszek 5,00 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII półtusze w ieprzow e ćw ierćtusze w ołow e tuszki kurcząt tuszki indyków Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. W grudniu r. w następstwie spadku krajowych cen skupu żywca wieprzowego oraz wzrostu targowiskowych cen zbóż nastąpiło dalsze zmniejszenie opłacalności chowu trzody chlewnej. Relacje cen skupu 5

6 żywca wieprzowego do targowiskowych cen zbóż nadal były jednak lepsze niż przed rokiem. W grudniu r. w przypadku żyta relacje cen wynosiły 7,8:1 wobec 8,3:1 w listopadzie r. i 6,8:1 w grudniu r. W przypadku jęczmienia relacje ukształtowały się na poziomie 6,3:1 wobec odpowiednio 6,6:1 i 6,0:1. W styczniu 2014 r. w Polsce odnotowano dalsze pogorszenie ekonomicznych warunków produkcji trzody chlewnej. Ceny prosiąt Zgodnie z danymi GUS w grudniu r. na krajowych targowiskach za 1 prosię otrzymywano średnio 169 zł. Było to o 2% mniej w Niemczech 59,10 EUR, zaś w Polsce 43,02 EUR. Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej Podobnie jak w Polsce, w ostatnim kwartale r. również w UE obniżały się ceny trzody chlewnej. W grudniu r. (według informacji KE) żywiec wieprzowy skupowano przeciętnie po 170,13 EUR/100 kg (masy poubojowej schłodzonej klasy E), tj. o 1% taniej niż w listopadzie r. i o 2% taniej niż w grudniu r. Krajowa cena żywca wieprzowego tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 168,41 EUR/100 kg. 200 Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy E niż w poprzednim miesiącu i o 5% mniej niż rok wcześniej. Średnie ceny prosiąt na targowiskach 185 EUR/100 kg zł za sztukę VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dania Niemcy Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. 160 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W dniach r. na krajowych targowiskach objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW przeciętna cena prosiąt wynosiła 172 zł za 1 sztukę i była o 4% wyższa niż przed miesiącem. Zgodnie ze wstępnymi danymi KE w UE w ostatnim tygodniu stycznia 2014 r. za jedno prosię płacono średnio 51,40 EUR, w tym w Danii 44,89 EUR, w Holandii 43,50 EUR, W dniach r. średnia krajowa cena wieprzowiny klasy E wynosiła 161,23 EUR/100 kg. Była ona wyższa niż m.in. we Francji, w Belgii, Holandii i Danii, ale niższa niż np. w Niemczech i na Węgrzech. W UE za wieprzowinę płacono przeciętnie 164,33 EUR/100 kg. Przeciętna cena skupu bydła rzeźnego w grudniu r. w UE kształtowała się na poziomie 391,98 EUR/100 kg (masy poubojowej schłodzonej klasy R3) i była o 1% wyższa od notowanej miesiąc wcześniej, ale 6

7 o 1,5% niższa niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wołowego tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 306,37 EUR/100 kg i była nieco (o 0,3%) wyższa od notowanej w poprzednim miesiącu, ale o 8% niższa niż rok wcześniej. Mniej niż w Polsce za bydło płacono wyłącznie w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. EUR/100 kg Ceny rynkowe żywca wołowego w UE według wagi poubojowej schłodzonej klasy R3 w UE tuszki kurcząt sprzedawano przeciętnie po 191,86 EUR/100 kg, zaś w Polsce po 132,33 EUR/100 kg. EUR/100 kg Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Niemcy Polska W. Brytania średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Włochy Holandia Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. W ostatnim tygodniu stycznia 2014 r. w UE za wołowinę klasy R3 płacono przeciętnie 394,69 EUR za 100 kg, a w Polsce 314,16 EUR za 100 kg. W grudniu r. tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami) zbywano w UE średnio po 190,96 EUR/100 kg, o 2% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 2% taniej niż przed rokiem. Krajowa cena wyrażona w walucie unijnej wyniosła 128,83 EUR/100 kg i była najniższa w UE. Tuszki kurcząt w Polsce były o 6% droższe niż miesiąc wcześniej, ale o około 20% tańsze niż przed rokiem. W dniach r. (według KE) 7

8 Miesięczny skup żywca rzeźnego Okres zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % tys. ton tys. ton tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna I 277,2-8,2 3,0 90,2-20,9-24,3 20,5-7,1-11,5 165,5 0,3 31,8 Skup meldunkowy II 244,5-11,8-3,5 87,3-3,2-25,9 18,5-9,7-20,2 137,6-16,8 23,8 III 269,5 10,3-7,2 96,2 10,3-27,2 25,1 35,7-13,1 146,9 6,8 14,8 IV 250,5-7,2-7,8 86,4-10,2-29,9 20,8-17,3-11,7 142,0-3,4 15,2 V 266,6 6,5-2,3 93,5 8,3-18,1 25,7 23,9-2,8 146,2 3,0 11,7 VI 246,2-7,7-8,5 82,5-11,8-24,2 23,8-7,4 2,0 138,8-5,0 2,5 VII 245,8-0,1-2,3 82,3-0,2-25,1 23,8-0,1-5,2 138,5-0,2 20,2 VIII 260,7 6,0-4,7 85,4 3,7-26,2 23,2-2,3-8,5 150,9 8,9 15,0 IX 244,9-6,1-10,6 81,1-5,0-27,1 23,7 2,1-10,4 139,0-7,9 3,0 X 288,4 17,8 2,0 97,4 20,2-17,4 26,4 11,1 4,9 163,5 17,7 18,2 XI 272,7-5,4-2,7 91,2-6,4-22,2 27,0 2,5 8,2 153,6-6,1 11,9 XII 253,2-7,2-16,2 91,2 0,0-20,0 24,0-11,2 8,8 137,0-10,8-16,9 Skup sprawozdawczy 4 507,6 x -1, ,6 x -11,1 528,4 x -4, ,5 x 9,4 I 276,2 9,1-0,4 96,7 6,0 7,2 25,1 4,5 22,5 153,4 11,9-7,3 Skup meldunkowy II 252,2-8,7 3,2 85,9-11,2-1,6 23,6-5,9 27,6 141,7-7,6 3,0 I-XII * tys. ton III 269,6 6,9 0,0 93,5 8,8-2,9 24,9 5,6-0,8 150,0 5,8 2,1 IV 277,0 2,7 10,6 91,9-1,7 6,3 26,0 4,4 25,3 158,1 5,4 11,4 V 269,2-2,8 1,0 89,6-2,4-4,2 27,3 4,9 6,0 151,2-4,4 3,4 VI 254,1-5,6 3,2 81,0-9,6-1,7 29,1 6,8 22,3 143,0-5,4 3,0 VII 280,4 10,4 14,1 89,4 10,4 8,6 28,5-2,2 19,6 161,5 13,0 16,6 VIII 262,0-6,6 0,5 84,4-5,7-1,1 24,5-14,0 5,4 152,1-5,8 0,8 IX 267,5 2,1 9,2 87,2 3,3 7,5 26,3 7,5 10,9 152,9 0,5 10,0 X 305,4 14,2 5,9 96,7 10,9-0,8 28,8 9,2 9,0 178,9 17,1 9,5 XI 283,7-7,1 4,0 90,6-6,3-0,6 25,7-10,6-4,8 166,4-7,0 8,4 XII 273,7-3,5 8,1 91,8 1,3 0,7 23,5-8,5-1,9 157,5-5,4 14,9 * - skorygowano o dane ze skupu sprawozdawczego za I półrocze r ,2 x 4, ,4 x -0,8 431,4 x 6, ,6 x 7,9 Skup meldunkowy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. Żywiec rzeźny ogółem Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy 8

9 Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) Trzoda chlewna Bydło ogółem bydło młode Drób Okres zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna I 5,19-6,9 39,9 6,59 3,8 26,0 6,96 3,7 23,5 4,25-2,0 22,2 II 5,34 2,9 35,2 6,58-0,2 23,6 6,93-0,5 20,9 4,18-1,7 10,8 III 5,20-2,7 23,0 6,41-2,6 12,4 6,78-2,1 10,9 4,11-1,7 2,6 IV 5,29 1,8 18,3 6,32-1,4 10,0 6,56-3,3 5,7 4,09-0,3 0,4 V 5,36 1,4 21,6 6,31-0,3 8,8 6,51-0,8 4,8 4,12 0,7 5,4 VI 5,62 4,9 23,1 6,42 1,8 13,6 6,65 2,2 9,8 4,36 5,9 8,2 VII 5,54-1,5 16,3 6,45 0,4 16,8 6,78 2,0 15,5 4,51 3,4 4,9 VIII 5,69 2,7 19,6 6,61 2,6 12,6 7,04 3,8 12,3 4,46-1,1 1,8 IX 5,91 3,9 18,1 6,61 0,0 10,9 6,97-0,9 9,4 4,45-0,3-1,0 X 5,93 0,3 16,8 6,46-2,3 7,6 6,82-2,2 6,3 4,32-2,9-0,7 XI 5,72-3,5 9,9 6,55 1,3 7,1 6,93 1,6 7,0 4,16-3,6-1,1 XII 5,36-6,2-3,8 6,58 0,5 3,6 6,88-0,7 2,6 4,06-2,5-6,4 * 5,40 x 19,5 6,40 x 14,6 6,82 x 10,5 4,18 x 2,5 I 5,13-4,4-1,2 6,56-0,3-0,5 6,84-0,6-1,7 3,98-2,0-6,5 II 5,18 1,1-2,9 6,62 0,8 0,5 6,85 0,1-1,2 3,99 0,4-4,5 III 5,36 3,3 3,1 6,37-3,7-0,7 6,57-4,1-3,2 4,26 6,8 3,8 IV 5,30-1,1 0,1 6,38 0,1 0,9 6,53-0,5-0,3 4,13-3,1 0,9 V 5,16-2,6-3,8 6,19-3,0-1,9 6,34-3,0-2,6 4,23 2,5 2,7 VI 5,56 7,6-1,2 6,18-0,1-3,8 6,34 0,0-4,7 4,30 1,5-1,5 VII 5,80 4,4 4,7 6,05-2,2-6,2 6,26-1,2-7,7 4,58 6,7 1,6 VIII 5,97 3,0 4,9 6,02-0,4-9,0 6,26 0,1-11,0 4,59 0,1 2,9 IX 5,96-0,2 0,8 6,11 1,5-7,6 6,30 0,6-9,6 4,53-1,4 1,8 X 5,73-3,8-3,3 6,11-0,1-5,5 6,33 0,5-7,1 4,27-5,7-1,2 XI 5,47-4,5-4,2 6,04-1,1-7,8 6,28-0,8-9,4 4,01-5,9-3,6 XII 5,47-4,5-4,2 6,04-1,1-7,8 6,28-0,8-9,4 4,01-5,9-3,6 I-XII 5,39 x 0,0 6,27 x -2,3 6,43 x -5,7 4,24 x 0,8 * - na podstawie skupu sprawozdawczego. 9

10 Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy Wyszczególnienie w grudniu r. w zmiana ceny w % w grudniu zmiana ceny w % w grudniu zmiana ceny w % r. r. miesięczna roczna w miesięczna roczna w miesięczna roczna POLSKA 5,28-3,5-1,5 6,10 1,0-7,4 3,99-0,7-1,8 Dolnośląskie 5,49-3,9-1,5 6,26 4,0-5,0 4,31-5,3-8,4 Kujawsko-pomorskie 5,31-2,5-2,4 6,20 0,0-8,7 4,17 1,5-1,0 Lubelskie 5,26-1,4-2,6 6,75-0,7-6,4 4,08-0,5-1,3 Lubuskie 5,52-4,4 3,8 5,48-1,3-13,5 4,82-5,4 4,6 Łódzkie 5,20-1,5-1,7 6,15 3,4-5,8 3,69-3,7-4,2 Małopolskie 5,23-1,5-2,3 6,06-3,3-6,7 3,85 7,3 3,1 Mazowieckie 5,32-5,8-1,9 5,92-0,2-6,0 3,66 4,4-1,2 Opolskie 5,14-1,9-1,8 6,04 3,9-9,0 3,53 5,8-0,9 Podkarpackie 5,31-0,2-2,0 5,80 6,5-2,8 3,71 1,0 1,9 Podlaskie 5,25-8,3-4,5 5,85 3,1-8,4 3,74-1,3-4,4 Pomorskie 4,76-8,3-7,2 5,60 3,0-9,2 3,69 8,7-0,8 Śląskie 5,05-0,7-1,0 5,97-2,4-9,0 3,69 7,8 7,1 Świętokrzyskie 5,14-4,6-6,1 6,65 7,8-4,6 3,72 8,2 0,9 Warmińsko-mazurskie 5,32-8,5-2,0 5,84-0,1-12,4 5,48 0,2 3,7 Wielkopolskie 5,43-2,0 0,8 6,18 1,0-7,0 3,89-6,1-4,8 Zachodniopomorskie 5,41-1,9-0,5 5,99-1,3-5,7 3,59-3,6-7,8 10

11 Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT) Okres żywca kurcząt brojlerów Ceny skupu indyków tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" zmiana w % zmiana w % zmiana w % zmiana w % miesięczna roczna żywca miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna I 3,52-2,0 9,1 5,78-1,4 16,6 5,29-1,5 6,9 9,10-7,6 25,2 II 3,73 5,9 8,6 5,56-3,8 10,0 5,86 10,8 9,9 8,83-3,0 19,7 III 3,74 0,3-1,6 5,52-0,7 6,4 5,77-1,5-3,5 8,86 0,3 14,1 IV 3,77 0,7-3,6 5,40-2,2-2,7 5,79 0,3-6,3 8,84-0,2-2,6 V 3,87 2,8 6,3 5,30-1,9-8,8 6,06 4,7 14,6 8,79-0,6 7,3 VI 4,05 4,8 14,5 5,31 0,2-12,0 6,34 4,6 19,2 8,87 0,9 4,0 VII 4,08 0,6 12,7 5,33 0,3-11,3 6,29-0,8 12,8 8,81-0,7 1,0 VIII 4,02-1,5 3,9 5,25-1,5-10,8 6,06-3,7-0,1 8,41-4,5-5,3 IX 4,02 0,0 1,7 5,24-0,2-9,9 5,95-1,8-3,6 8,52 1,3-6,6 X 3,88-3,5 0,7 5,42 3,4-7,2 5,67-4,7-3,4 8,51-0,1-6,3 XI 3,76-3,1 1,1 5,53 2,0-5,8 5,39-4,9-2,5 8,81 3,5-4,4 XII 3,66-2,7 1,8 5,55 0,4-5,3 5,35-0,7-0,4 9,50 7,8-3,6 3,84 x 4,4 5,43 x -4,0 5,82 x 3,2 8,82 x 2,7 I 3,72 1,6 5,6 5,54-0,2-4,2 5,55 3,7 4,9 8,46-10,9-7,0 II 3,84 3,2 2,9 5,59 0,9 0,5 5,89 6,1 0,5 8,60 1,7-2,6 III 4,01 4,4 7,2 5,59 0,0 1,3 6,17 4,8 6,9 9,39 9,2 6,0 IV 3,93-2,1 4,3 5,59 0,0 3,5 5,81-5,8 0,3 8,59-8,5-2,8 V 3,97 1,1 2,6 5,67 1,4 7,0 6,28 8,1 3,6 8,57-0,2-2,5 VI 4,06 2,3 0,1 5,93 4,6 11,6 6,32 0,6-0,3 9,05 5,6 2,0 VII 4,17 2,7 2,2 6,09 2,7 14,3 6,46 2,2 2,7 8,74-3,4-0,8 VIII 4,13-1,0 2,7 6,16 1,1 17,3 6,47 0,2 6,8 9,20 5,3 9,4 IX 4,06-1,7 1,0 6,27 1,8 19,7 6,14-5,1 3,2 9,09-1,2 6,7 X 3,69-9,1-4,9 6,29 0,3 16,0 5,35-12,9-5,6 9,17 0,9 7,8 XI 3,47-6,0-7,7 6,00-4,5 8,5 5,07-5,2-5,9 9,15-0,2 3,9 XII 3,51 1,2-4,1 5,82-3,0 4,9 5,45 7,5 1,9 9,46 3,4-0,4 3,88 x 1,0 5,88 x 8,2 5,91 x 1,6 8,96 x 1,5 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. 11

12 Ceny rynkowe 1) w UE w grudniu r. Kraj/Gatunek zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % EUR/100 kg EUR/100 kg miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Średnio w UE 170,13-0,8-1,6 391,98 0,7-1,5 190,96 1,7-1,6 Belgia 150,49-2,7-5,2 337,79-0,2-4,6 174,86 4,8-3,3 Bułgaria 201,06-5,1-3, ,71-2,5-12,6 Czechy 170,26-0,9-6,9 299,63-1,3-13,9 182,96-2,2-8,6 Dania 158,40-2,8-5,3 389,65-0,3-3,4 244,33-6,0-6,5 Niemcy 170,18 0,6-2,1 374,69-0,1-9,2 266,00 0,0 3,9 Estonia 171,13-2,5-4,1 303,93 1,8-4, Grecja 200,38 0,5-3,4 432,20-0,9 0,0 203,12 0,1-3,1 Hiszpania 179,07-2,7 2,8 387,59 2,5 0,2 169,58-1,9-10,1 Francja 153,03-2,0-3,1 387,83 0,8-1,0 225,00 0,0-2,2 Chorwacja 171,76 0,9-341, ,84 0,5 - Irlandia 165,89-3,2-3,3 388,76-0,2 0,2 180,00 0,0 0,0 Włochy 193,49 4,3 2,6 422,13 2,7 3,1 240,08 5,0 2,2 Cypr 190,28-2,3-3, ,60 0,0 0,6 Łotwa 182,43-0,4-4,0 241,55 6,8-0,9 153,09-13,7-16,5 Litwa 175,63 0,2-2,8 283,37 3,2-10,4 147,67-0,4-5,2 Luksemburg 160,98-2,3-7,1 383,76-0,6-2, Węgry 171,02 1,2-1,3 260,18 7,0-10,1 167,37-0,7-24,8 Malta 237,00 0,0 4, ,50 0,1 19,9 Holandia 152,66 0,9-3,1 327,79 1,7-2,9 198,62 0,5 0,2 Austria 167,79-1,1-0,9 376,70 1,6-5,2 195,95 0,5 48,4 Polska 168,41-0,6-3,2 306,37 0,3-8,3 128,83 6,3-19,5 Portugalia 170,21-0,6-2,5 367,89-0,1 1,2 151,71-0,1-18,9 Rumunia 186,43-3,4-4,8 259,22 1,4 0,2 155,03-1,0-27,3 Słowenia 170,33-1,3-0,2 339,43-0,5-10,6 195,81-4,5-4,0 Słowacja 173,98-2,8-5,8 304,60-3,7-15,8 195,42 3,8-25,8 Finlandia 172,33 0,7-4,8 397,41 0,0 1,4 269,75-0,9 7,7 Szwecja 185,22-2,0 0,1 365,66-1,7-8,3 241,62 2,8 59,0 Wielka Brytania 199,72 0,0 3,4 472,42-1,2 3,3 155,65 0,2 2,4 1 Euro = 4, średni kurs w grudniu r. 1) cena rynkowa - uśrednione ceny (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt. - brak danych. Ceny skupu świń rzeźnych * (masa poubojowa schłodzona kl. E) EUR/100 kg * - (data odczytu 06 lutego 2014 r.). Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z Komisji Europejskiej i NBP. Ceny skupu bydła rzeźnego (masa poubojowa schłodzona kl. R3) Cena zbytu tuszek kurcząt * "65 %" 12

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od dwóch tygodni ponownie rosną ceny żywca wieprzowego. W dniach 31.07 6.08.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen skupu trzody chlewnej. Według informacji uzyskanych z zakładów objętych

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego W dniach 11 17.12.2017 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018 RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Pogłowie świń 1 W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2017 r. było 11 898 tys. sztuk trzody chlewnej, o 7,1% więcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od sześciu tygodni na krajowym rynku obserwowany jest umiarkowany wzrost cen zakupu żywca wieprzowego, a od lipca drożeje również bydło. W dniach 28.08 3.09.2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA HANDEL ZAGRANICZNY w 2017 r. Od akcesji do UE rośnie eksport mięsa z Polski. Pozwala to utrzymać pozycję czołowego eksportera tego asortymentu na rynku unijnym. Polska jest największym unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. tys. ton RYNEK MIĘSA SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. ogółem skupiono 1 658 tys. ton żywca rzeźnego, o 9% więcej niż przed rokiem. Największy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Krajowe pogłowie trzody chlewnej W kraju utrzymuje się wzrostowa tendencja w pogłowiu świń. Na początku czerwca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,4 mln sztuk, o

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. na rynku krajowym wzrosły ceny zakupu żywca wieprzowego i kurcząt, a ceny żywca wołowego i indyków uległy obniżeniu Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, bydła oraz kurcząt brojlerów i indyków. W dniach 18 24.09.2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. wzrosła cena zakupu żywca wołowego, dalszemu obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego i indyków, a ceny kurcząt brojlerów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem.

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem. % RYNEK MIĘSA POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS w marcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 992 tys. sztuk, o 6,5% więcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 9 15.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,57 żywiec wołowy 6,86 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 4,55 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 8 14.01.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,31 żywiec wołowy 6,67 kurczęta typu brojler 3,33 indyki 4,88 w zbycie półtusze wieprzowe 6,47 ćwierćtusze

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października.

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października 2017 r. zakłady mięsne (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego W krajowym skupie, po sześciu tygodniach wzrostów, w dniach 12 18.03.2018 r. spadły ceny żywca wieprzowego. Zakłady mięsne, objęte monitoringiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Po utrzymującym się od końca lipca br. wzroście w krajowym skupie w drugim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego. W dniach 11-17.09.2017

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego 2018 r. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 12 18.02.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od trzech tygodni rosną ceny żywca wieprzowego. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7 13.08.2017 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w drugim tygodniu listopada 2017 r. nieznacznemu obniżeniu uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i indyków, przy niewielkim wzroście cen żywca wołowego i kurcząt brojlerów.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02 mln ton RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na rynku krajowym utrzymuje się spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 23 29.10.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od końca marca br. ceny zakupu trzody chlewnej ulegają niewielkim tygodniowym zmianom, kształtując się w granicach 4,56 4,58.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W pierwszym tygodniu stycznia 2018 r. dalszemu spadkowi uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i wołowego, podczas gdy ceny drobiu były względnie stabilne. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W marcu r. w Polsce odnotowano znaczący wzrost skupu żywca rzeźnego. Krajowy skup żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na RYNEK MIĘSA Towar Cena bez VAT Zmiana do Wg ZSRIR (MRiRW) 18 31.12.2017 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,44 żywiec wołowy 6,64 kurczęta typu brojler 3,34 indyki 4,91 RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na przełomie października i listopada 2017 r. na krajowym rynku odnotowano dalszy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, kurcząt brojlerów i indyków, a nieznacznie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W ostatnim tygodniu września br. dalszej obniżce uległy ceny żywca wieprzowego oraz kurcząt brojlerów i indyków, a ceny bydła nie zmieniły się istotnie. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym tanieje żywiec wieprzowy. W dniach 7 13.05.2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW)

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia 2017 r. wzrosły ceny zakupu żywca wołowego, trzody chlewnej i indyków, a obniżyły się kurcząt brojlerów. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego br. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 26.02 4.03.2018 r. w zakładach mięsnych, objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Krajowe ceny żywca wieprzowego, po dwutygodniowym spadku, w tygodniu przedświątecznym nie uległy zmianie. W dniach 26.03 1.04.2018 r. w zakładach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym utrzymuje się sezonowy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, a ceny bydła rzeźnego wykazują umiarkowany wzrost. W zakładach drobiarskich od lipca br. tanieją indyki, a ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od trzech tygodni drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 28.05 3.06.2018 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 2 8.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,58 żywiec wołowy 6,79 kurczęta typu brojler 3,42 indyki 4,52 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła RYNEK MIĘSA Wylęgi piskląt w 2017 r. W 2017 r. nadal rosła produkcja mięsa drobiowego, choć trochę wolniej niż w roku poprzednim. Produkcja żywca drobiowego mogła osiągnąć blisko 3,5 mln ton w wadze żywej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lipcu r. krajowy skup żywca wieprzowego (zgodnie z informacją GUS) wyniósł 117 tys.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Krajowy skup żywca W czerwcu 2017 r., w wyniku większych dostaw żywca drobiowego i wołowego, zwiększeniu uległ skup żywca rzeźnego ogółem i według GUS wyniósł 465 tys. ton. Był on o 20% większy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 1 Duża konkurencja (zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) na tradycyjnych rynkach zbytu (Afryka Północna i Bliski Wschód)

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W Polsce ceny zbóż podstawowych, po spadku w okresie zbiorów, od września 2017 r., pomimo tygodniowych wahań, wykazują tendencję wzrostową. Na rynku unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W pierwszym tygodniu czerwca 2018 r. wzrosły ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W dniach 2 8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej Spadek cen zbóż po zbiorach w 2013 r. przyczynił się do odwrócenia w r. spadkowej tendencji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. EUR/t RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym na przełomie stycznia i lutego 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego uległy obniżeniu, a żyta konsumpcyjnego i

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg.

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Od początku 2018 r. na rynku krajowym ceny pszenicy konsumpcyjnej są względnie stabilne. W dniach 8 14.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg.

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. RYNEK ZBÓŻ ZBIORY ZBÓŻ W UE W 2018 R. Według aktualnej prognozy Komisji Europejskiej zbiory zbóż w UE w 2018 r. mogą się ukształtować na poziomie 304 mln ton 1, o 0,8% niższym niż w 2017 r. Spadek zbiorów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 30/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 2/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 48/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. ponownie wzrosły ceny monitorowanych zbóż. W dniach 9 15.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 10/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 19/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 43/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo