Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015"

Transkrypt

1 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z grudniem r. zmalał tylko skup trzody chlewnej. W styczniu r. (według GUS) do skupu dostarczono 117 tys. ton żywca wieprzowego, o 2% mniej niż w grudniu r., ale o 24% więcej niż w styczniu r. Skup żywca wołowego osiągnął poziom 28 tys. ton i był o 3% większy niż miesiąc wcześniej oraz o 21% większy niż przed rokiem. Żywca drobiowego skupiono 187 tys. ton, o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6,5% więcej niż rok wcześniej. Ogółem w styczniu r. skup żywca rzeźnego wyniósł 333 tys. ton, o 1% więcej niż miesiąc wcześniej i o 13% więcej niż przed rokiem Skup żywca rzeźnego w wadze żywej bydło żywiec rzeźny ogółem Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS Produkcja żywca drobiowego trzoda chlewna drób Krajowa produkcja żywca drobiowego rośnie nieprzerwanie od 1994 r. i w r. wyniosła ponad 1,8 mln ton wbc. (dane Eurostatu). Polska stała się największym producentem mięsa drobiowego w UE, wyprzedzając dotychczasowych liderów Francję i Wielką Brytanię. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1,9 1,6 1,3 1,0 Produkcja żywca drobiowego w UE (w wbc.) 0,9 0,9 0, Polska Niemcy Francja Wielka Brytania Hiszpania Włochy Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Eurostatu Handel UE produktami mięsnymi 1 Wieprzowina Rosyjskie embargo na import produktów wieprzowych z UE 2 przyczyniło się do ograniczenia unijnego eksportu tych produktów. W r. z UE wyeksportowano 2,9 mln ton asortymentu wieprzowego, o 5% mniej niż w r. Spadek unijnego wywozu do Rosji (o 91%), na Białoruś (o 95%) i na Ukrainę (o 13%) został częściowo zrekompensowany przez wzrost wywozu do Azji Południowo- Wschodniej, Serbii, USA, Australii i Angoli. Wieprzowinę z UE w r. wywieziono 1 Udostępnione 19 lutego r. przez KE wyniki handlu UE produktami wieprzowymi, wołowymi i cielęcymi oraz drobiowymi z krajami trzecimi są danymi wstępnymi. Dane dotyczące wieprzowiny i drobiu wyrażono w masie produktu, natomiast dotyczące żywca i mięsa wołowego (łącznie z cielęcym) w ekwiwalencie mięsa. 2 W końcu stycznia r. Rosja objęła embargiem import żywca (poz. CN 0103) i mięsa wieprzowego (poz. CN 0203), w pierwszej dekadzie sierpnia r. import przetworów (z poz. CN 0210 i ), a w październiku r. import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów ze świń (z poz. CN 1501). 1 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,2

2 głównie do: Chin (24% eksportu tego mięsa ogółem, o 7% więcej niż w r.), Hongkongu (14% eksportu, o 5% więcej), Japonii (10% eksportu, o 32% więcej) oraz Korei Południowej i Filipin (po 7% eksportu, około dwukrotnie więcej). Udział Rosji w unijnym wywozie wieprzowiny w r. wynosił 2% wobec 24% w r., kiedy Rosja była głównym miejscem przeznaczenia tego mięsa wywożonego z UE. Unijny import asortymentu wieprzowego w r. ukształtował się na poziomie 35 tys. ton i był o 4% większy niż w r. Wieprzowinę przywieziono do UE w większości ze Szwajcarii (51% importu tego mięsa, o 4% więcej niż rok wcześniej). Wołowina i cielęcina W r. eksport produktów wołowych i cielęcych z UE wyniósł 562 tys. ton i był o 24% większy niż w roku poprzednim. Dzięki temu, że wywóz do Rosji znacząco wzrósł przed wprowadzeniem embarga na unijną wołowinę 3 (w okresie styczeń lipiec r. eksport z UE do Rosji był o 88% większy niż w tym samym okresie r.), w r. kraj ten pozostał pierwszym odbiorcą unijnej wołowiny. Do Rosji wysłano 17% wywozu asortymentu wołowego i cielęcego z UE, o 34% więcej niż w r. Mniejsze ilości wołowiny wyeksportowano do: Hongkongu (12% unijnego eksportu tego mięsa, 2,3 razy więcej niż w r.), Libanu (7% eksportu, o 47% więcej), Bośni i Hercegowiny (6% eksportu, o 28% więcej), Ghany (6% eksportu, o 19% mniej) oraz 3 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa wołowego i cielęcego (poz. CN 0201 i 0202) oraz przetworów (z poz. CN 0210 i ), a w październiku r. import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów z bydła (z poz. CN 1502). Wybrzeża Kości Słoniowej (5% eksportu, o 33% więcej) i Szwajcarii (5% eksportu, o 1% więcej). Unijny przywóz asortymentu wołowego i cielęcego w r. ukształtował się na poziomie 332 tys. ton i był o 1% mniejszy niż w r. Najbardziej istotny spadek odnotowano w imporcie z krajów Ameryki Południowej. Pomimo to państwa tego regionu pozostały dominującymi dostawcami wołowiny do UE. Z Brazylii pochodziło 43% unijnego importu wołowiny (o 1% mniej niż w r.), z Urugwaju 15% (o 6% mniej), a z Argentyny 13% (o 13% mniej). Zwiększył się (o 16%) przywóz z Australii, z której sprowadzono 10% wołowiny i cielęciny importowanej do UE. Drób W r. odnotowano wzrost unijnego eksportu mięsa drobiowego. Z UE wyeksportowano 1,5 mln ton tego mięsa, o 5% więcej niż w r. Najwięcej unijnego drobiu wysłano do: RPA (14% eksportu ogółem, o 28% więcej niż w roku poprzednim), Beninu (11% eksportu, o 18% więcej) i Hongkongu (9% eksportu, o 16% więcej). Wywóz do Arabii Saudyjskiej stanowił 8% unijnego eksportu drobiu, ale był o 20% mniejszy niż w r. Z powodu rosyjskiego embarga na mięso drobiowe z UE 4, unijny eksport tego gatunku mięsa do Rosji spadł o 28%. Udział Rosji w unijnym wywozie mięsa drobiowego zmalał z 7% w r. do 4,5% w r. Przywóz mięsa drobiowego do UE wyniósł 833 tys. ton i był o 2% większy niż w roku poprzednim. Większość importowa- 4 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa i podrobów drobiowych (poz. CN 0207). 2

3 nego mięsa drobiowego pochodziła z Brazylii (60% importu, o 3% mniej niż w r.) i Tajlandii (30% importu, o 10% więcej). Polski eksport produktów mięsnych 5 Mięso wieprzowe W r. eksport mięsa wieprzowego (CN 0203) z Polski obniżył się do 380 tys. ton (o 15% w porównaniu z r.), a jego wartość zmniejszyła się do 700 mln EUR (o 24%). Tak znaczący spadek polskiego eksportu mięsa wieprzowego wynikał z rosyjskiego embarga na import unijnych produktów wieprzowych oraz ze wstrzymania importu przez niektóre kraje po stwierdzeniu afrykańskiego pomoru świń u dzików. Wywóz (w ujęciu ilościowym i wartościowym) mięsa wieprzowego z Polski do Rosji, a także na Białoruś, był aż około 95% mniejszy niż rok wcześniej. Znacząco zmalał także eksport na Ukrainę (o 75% w ujęciu ilościowym i wartościowym). W efekcie wolumen eksportu do państw WNP był około 88% mniejszy niż w r., a wartość o 90% mniejsza. Udział krajów WNP w wolumenie polskiego eksportu mięsa wieprzowego zmalał z 24% do 3% (do 12 tys. ton), zaś wartość zmniejszyła się z 28% do 4% (do 27 mln EUR). Jednocześnie wywóz do krajów pozaunijnych nienależących do WNP zmalał do 89 tys. ton i 141 mln EUR, odpowiednio o 22% i 30%. Największy spadek odnotowano w eksporcie do Chin, Japonii i Korei Południowej (o 82 85% w odniesieniu do wolumenu i podobnie w przypadku wartości). Wzrósł natomiast polski eksport mięsa wieprzowego do państw członkow- 5 Podane wyniki eksportu produktów mięsnych z Polski do państw UE i krajów trzecich wyrażono w masie produktu. Zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. skich UE (do 279 tys. ton i 532 mln EUR, odpowiednio o 24% i 13%). Mięso wołowe i cielęce W r. eksport mięsa wołowego i cielęcego (CN 0201 i 0202) z Polski wyniósł 289 tys. ton wobec 290 tys. ton w r., a jego wartość zmalała do 898 mln EUR (o 6%). Wolumen eksportu wołowiny do państw WNP zmalał do 13 tys. ton (o 26%), a wpływy z tego tytułu do 40 mln EUR (o 35%). Spadek wywozu do Rosji wyniósł odpowiednio 42% i 47%. Zmniejszył się również eksport do krajów UE (do poziomu 255 tys. ton i 802 mln EUR, odpowiednio o 2% i 7%). W r. udział UE w polskim eksporcie mięsa wołowego, podobnie jak w r., wynosił około 90%. Do 21 tys. ton i 56 mln EUR wzrósł natomiast wywóz wołowiny i cielęciny do pozostałych państw trzecich. W ujęciu ilościowym było to dwukrotnie więcej niż w r., a w ujęciu wartościowym o 85% więcej. Wzrost eksportu odnotowano przede wszystkim do Bośni i Hercegowiny (z 3 tys. ton do 7 tys. ton), Hongkongu (z 0,1 tys. ton do 3 tys. ton) oraz Kosowa (z 0,8 tys. ton do 3 tys. ton). Mięso i podroby drobiowe W r. odnotowano dalszy znaczny wzrost polskiego eksportu mięsa i podrobów z drobiu (CN 0207). Eksport wyrażony ilościowo osiągnął poziom 709 tys. ton (o 21% wyższy niż w r.), a wyrażony wartościowo 1,4 mld EUR (o 22% wyższy). Mięso drobiowe kierowano głównie do krajów UE (80% wolumenu polskiego eksportu mięsa drobiowego i 90% jego wartości) oraz państw trzecich innych niż WNP (15% wolumenu i 9% wartości eksportu). W r. wolumen polskiego eksportu mięsa 3

4 i podrobów z drobiu do państw UE był o 18% większy niż w r., a jego wartość o 21% większa. Eksport do krajów trzecich innych niż WNP był odpowiednio o 40% i o 31% większy niż rok wcześniej. Wśród krajów UE największymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były: Niemcy (17% udział w wolumenie i 25% w wartości), Wielka Brytania (8% udział w wolumenie i 13% w wartości), Czechy (9% udział w wolumenie i 8% w wartości), Francja (6% udział w wolumenie i 8% w wartości) oraz Holandia (po 7% udziału w wolumenie oraz w wartości). W przypadku krajów trzecich nienależących do WNP głównymi odbiorcami polskiego mięsa i podrobów drobiowych były: Benin (4% udział w wolumenie i 3% w wartości), Hongkong (4% udział w wolumenie i 2% w wartości) oraz Kongo i Chiny (po 1% udziału w wartości i w wolumenie). Do państw WNP wysłano z Polski niewielkie ilości mięsa drobiowego (35 tys. ton, tj. 5% wolumenu i 21 mln EUR, tj. 1,5% wartości eksportu tej grupy). Wolumen wysyłek mięsa i podrobów drobiowych do państw WNP był o 10% większy niż w r. (wzrost o 3 tys. ton), ale wartość o 8% mniejsza (spadek o 2 mln EUR). Wzrósł wywóz na Ukrainę (o 9 tys. ton), a zmalał wywóz do Rosji (o 7 tys. ton) i na Białoruś (o 0,2 tys. ton). Z analizy danych dotyczących handlu zagranicznego wynika, że rosyjskie embargo na import unijnego drobiu nie miało znaczącego wpływu na wyniki polskiego eksportu mięsa i podrobów z drobiu. W okresie sierpień grudzień r. eksport wyrażony ilościowo był o 24% większy niż w analogicznym okresie r., a wyrażony wartościowo o 22% większy. Przetwory mięsne Eksport przetworów mięsnych (CN 0210, ) z Polski wzrósł w r. do 280 tys. ton i 831 mln EUR (o 9% i 8% w odniesieniu do r.). Wynikało to ze wzrostu wywozu tych produktów do państw UE (do 262 tys. ton i 782 mln EUR, odpowiednio o 14% i 12%). Eksport wzrósł zwłaszcza do największych unijnych odbiorców (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch). Rosyjskie embargo na import niektórych unijnych przetworów mięsnych przyczyniło się do spadku polskiego eksportu przetworów do państw WNP (do 6 tys. ton i 11 mln EUR, odpowiednio o 64% i 63%). Mniejszy był również eksport do krajów pozaunijnych nienależących do WNP, do których wywieziono 12 tys. ton przetworów mięsnych za 38 mln EUR (odpowiednio o 5% więcej i 1,5% mniej niż w r.). Tłuszcze zwierzęce Polski eksport tłuszczów zwierzęcych (CN 0209, ) zmalał do 99 tys. ton (o 6% w porównaniu z notowanym rok wcześniej) i 64 mln EUR (o 28%). Zmniejszenie wywozu tych produktów było efektem spadku eksportu do krajów WNP (do 42 tys. ton i 28 mln EUR, odpowiednio o 31% i 49%), do czego przyczyniło się rosyjskie embargo na import niektórych tłuszczów zwierzęcych z UE. Wolumen eksportu do pozostałych państw trzecich ukształtował się na poziomie z roku poprzedniego (2 tys. ton), a jego wartość spadła z 2 mln EUR do 1 mln EUR. W przypadku krajów UE odnotowano wzrost polskiego eksportu tłuszczów zwierzęcych (do 55 tys. ton i 35 mln EUR, odpowiednio o 28% i 6%). 4

5 Działania ARR na rynku mięsa Wsparcie działań promocyjnych wspiera polskich producentów żywności przez współfinansowanie branżowych kampanii promocyjno-informacyjnych w ramach unijnego mechanizmu Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych. Jego celem jest wzmocnienie pozycji unijnych artykułów żywnościowych na rynku wewnętrznym UE i na rynkach krajów trzecich, a także zwiększenie popytu na określone produkty oraz uświadomienie konsumentom, że produkty te gwarantują wysoką jakość. W styczniu r. ARR podpisała umowy na realizację 3-letnich kampanii informacyjno-promocyjnych pt. Zasmakuj w Europie oraz EkoEuropa jakość i tradycja. Pierwsza z kampanii dotyczy świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i przetworów spożywczych wytworzonych na jej bazie. Jej budżet wynosi 876 tys. EUR i jest skierowana rynek turecki. Druga kampania dotyczy produktów rolnictwa ekologicznego, m.in. mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz ich przetworów. Całkowity budżet tej kampanii (przeznaczony także na inne produkty ekologiczne) wynosi tys. EUR i jej rynkami docelowymi są: Japonia, Singapur i Stany Zjednoczone. Fundusze Promocji Mięsa obsługuje m.in. pięć funduszy promocji mięsa. Środki znajdujące się w dyspozycji funduszy są wydatkowane na wspieranie marketingu oraz promocję produktów mięsnych i wzrost ich konsumpcji. W styczniu r. na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego wpłynęło 2,6 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego 2,5 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego 1,0 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego 24 tys. zł, a na Fundusz Promocji Mięsa Owczego 4 tys. zł. Prywatne przechowywanie wieprzowiny Z uwagi na trudną sytuację na rynku wieprzowiny Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny 6. Dopłatami objęto półtusze wieprzowe i wybrane elementy powstałe z rozbioru półtusz. Okres przechowywania może wynosić 90, 120 lub 150 dni. Stawka dopłaty w zależności od asortymentu oraz okresu przechowywania wynosi od 210 EUR/tonę do 305 EUR/tonę. Wnioski o dopłatę do prywatnego przechowywania wieprzowiny są przyjmowane od 9 marca r. Wniosek może dotyczyć ilości wynoszącej co najmniej 10 ton w przypadku produktów bez kości i 15 ton w przypadku innych produktów. Do ARR do 13 marca r. wpłynęło 29 wniosków na przechowanie 5,3 tys. ton mięsa wieprzowego. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT) W styczniu r. kontynuowany był spadek średnich cen skupu trzody chlewnej i kurcząt oraz wzrost cen skupu bydła. W styczniu r. (według informacji GUS) trzodę chlewną skupowano przeciętnie po 4,05, o 3% taniej niż w poprzednim miesiącu i o 20% taniej niż rok wcześniej. 6 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) / 360 z dnia 5 marca r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz. U. UE L 62 z 6.3., s.16) 5

6 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Za żywiec wieprzowy w skupie najmniej otrzymywali producenci z woj. pomorskiego (3,91 ) i podlaskiego (3,92 ), a najwięcej producenci z woj. zachodniopomorskiego (4,29 ) i dolnośląskiego (4,16 ). W styczniu r. średnia cena skupu bydła ogółem (bez cieląt) ukształtowała się na poziomie 5,99 i była o 4% wyższa niż w grudniu r., ale o 3% niższa niż w styczniu r. Za młode bydło płacono 6,32, o 4% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 1% mniej niż przed rokiem. Żywiec wołowy najtaniej skupowano od producentów z woj. lubuskiego (5,38 ) i mazowieckiego (5,52 ), a najdrożej od producentów z woj. lubelskiego (6,95 ) i świętokrzyskiego (6,36 ). 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu trzoda chlewna bydło drób Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS W styczniu r. (zgodnie z informacją GUS) przeciętna cena skupu drobiu wyniosła 3,91 i była o 2% niższa niż w poprzednim miesiącu. Jednocześnie cena ta była nieznacznie wyższa od notowanej przed rokiem. Zakłady drobiarskie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w styczniu r. za kurczęta brojlery płaciły przeciętnie 3,42, o 1% mniej niż w grudniu r. i o 3% mniej niż w styczniu r. Indyki skupowano po 5,91, o 1% taniej niż miesiąc wcześniej, ale o 4% drożej niż przed rokiem. W lutym r. w Polsce odnotowano wzrost cen zakupu większości gatunków żywca rzeźnego. Średnia cena trzody chlewnej (według ZSRIR MRiRW) była o 9% wyższa niż w styczniu r., bydła o 4%, a kurcząt o 1%. Cena indyków natomiast nie ulegała zmianie. Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT) W styczniu r. zakłady mięsne objęte monitoringiem ZSRIR MRiRW półtusze wieprzowe zbywały przeciętnie po 5,99, o 4% taniej niż w grudniu r. oraz o 17,5% taniej niż w styczniu r. Średnia cena zbytu ćwierćtusz wołowych osiągnęła poziom 12,41, o 0,5% wyższy niż w poprzednim miesiącu, ale o 1% niższy niż przed rokiem. Tuszki kurcząt (z szyjami) sprzedawano po 5,17, o 2% taniej niż miesiąc wcześniej i o 5% taniej niż przed rokiem. Tuszki indyków zbywano przeciętnie po 8,88, o 7,5% taniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3% drożej niż przed rokiem. 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Ceny zbytu tusz i tuszek półtusze wieprzowe tuszki kurcząt ćwierćtusze wołowe tuszki indyków Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW 6

7 zł za sztukę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ W lutym r. w zbycie, podobnie jak w skupie, dominował wzrost cen. Obniżeniu uległy jedynie ceny tuszek indyków. Średnia cena zbytu półtusz wieprzowych była o 4% wyższa niż w styczniu r., ćwierćtusz wołowych o 1%, a tuszek kurcząt o 3%. Cena zbytu tuszek indyczych spadła o 2%. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce W styczniu r. opłacalność produkcji żywca wieprzowego w efekcie spadku jego cen uległa dalszemu niewielkiemu pogorszeniu. Przeciętna relacja cen skupu trzody chlewnej do targowiskowych cen jęczmienia (według GUS) wyniosła 5,6:1 wobec 5,8:1 w grudniu r. i 5,9:1 w styczniu r. W lutym r. w Polsce odnotowano poprawę opłacalności produkcji trzody chlewnej. Ceny prosiąt Słabnąca opłacalność chowu świń przyczyniła się do spadku cen prosiąt. W styczniu r. (według GUS) w Polsce na targowiskach za jedno prosię płacono średnio 153 zł, o 1% mniej niż w grudniu r. i o 10% mniej niż w styczniu r Średnie ceny prosiąt na targowiskach Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS W dniach r. na krajowych targowiskach objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za prosięta płacono przeciętnie 152 zł za sztukę, o 0,5% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 5% mniej niż przed rokiem. Krajowa cena prosiąt wyrażona w walucie unijnej wynosiła 36,48 EUR za sztukę. W UE w ostatnim tygodniu lutego r. (zgodnie z informacją KE) za jedno prosię uzyskiwano przeciętnie 42,42 EUR, o 16% więcej niż przed miesiącem, ale o 16,5% mniej niż rok wcześniej. W Holandii za prosięta otrzymywano średnio 27,50 EUR za sztukę, w Danii 37,51 EUR, a w Niemczech 46,00 EUR. Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej W drugiej połowie r. i na początku r. ceny trzody chlewnej obniżały się niemal w całej UE. W styczniu r. spadek cen zakupu żywca wieprzowego nastąpił w 25 państwach członkowskich, a nigdzie nie odnotowano wyraźnego wzrostu tych cen. Przeciętna cena świń rzeźnych w UE (zgodnie z informacją KE) ukształtowała się na poziomie 129,83 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była o 4% niższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 19% niższa niż przed rokiem. Krajowa cena zakupu żywca wieprzowego tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 126,20 EUR/100 kg. Mniej niż w Polsce za świnie rzeźne klasy E płacono: w Holandii, w Belgii, we Francji, w Danii, na Łotwie oraz w Hiszpanii. W lutym r., podobnie jak w Polsce, ceny trzody chlewnej wzrosły także w in- 7

8 EUR/100 kg EUR/100 kg EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ nych państwach członkowskich. W dniach r. w UE żywiec wieprzowy klasy E kupowano średnio po 142,96 EUR za 100 kg, o 10% drożej niż przed miesiącem. Krajowa cena żywca klasy E wyniosła 147,43 EUR za 100 kg. Trzodę chlewną najtaniej (po 127,14 EUR za 100 kg) kupowano w Danii Ceny rynkowe żywca wołowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy R3 200 Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy E Dania Niemcy Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej Przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego w UE w styczniu r. ukształtowała się na poziomie 384,86 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3 i była o 2% wyższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 2,5% niższa niż przed rokiem. W Polsce cena bydła tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 309,65 EUR/100 kg. Taniej niż w naszym kraju żywiec wołowy klasy R3 kupowano: na Łotwie, na Węgrzech, w Rumunii, na Litwie i w Estonii. W czwartym tygodniu lutego r. w UE żywiec wołowy klasy R3 kupowano średnio po 392,16 EUR/100 kg, o 1% drożej niż przed miesiącem. Krajowa cena bydła rzeźnego klasy E wyniosła 322,26 EUR/100 kg. Żywiec wołowy tej klasy najtaniej kupowano na Łotwie (średnio po 240,78 EUR/100 kg). Włochy Holandia Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie tygodniowych danych Komisji Europejskiej Tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami) w styczniu r. sprzedawano w UE średnio po 184,67 EUR/100 kg, o 0,4% drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4% taniej niż rok wcześniej. W Polsce cena zbytu tuszek kurcząt w przeliczeniu na walutę unijną ukształtowała się na poziomie 119,64 EUR/100 kg i była najniższa w UE Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE (z szyjami) Niemcy Polska W. Brytania średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej W ostatnim tygodniu lutego r. (zgodnie ze wstępną informacją KE) w UE średnia cena zbytu tuszek kurcząt wyniosła 186,81 EUR/100 kg i była nieznacznie (o 0,3%) wyższa od notowanej przed miesiącem. W Polsce tuszki kurcząt sprzedawano średnio po 128,58 EUR/100 kg, nadal najtaniej w UE. 8

9 Miesięczny skup żywca rzeźnego Okres tys. ton Żywiec rzeźny ogółem Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % tys. ton tys. ton tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Skup sprawozdawczy ,6 x -1, ,6 x -11,1 528,4 x -4, ,5 x 9,4 I 276,2 9,1-0,4 96,7 6,0 7,2 25,1 4,5 22,5 153,4 11,9-7,3 Skup meldunkowy II 252,2-8,7 3,2 85,9-11,2-1,6 23,6-5,9 27,6 141,7-7,6 3,0 III 269,6 6,9 0,0 93,5 8,8-2,9 24,9 5,6-0,8 150,0 5,8 2,1 IV 277,0 2,7 10,6 91,9-1,7 6,3 26,0 4,4 25,3 158,1 5,4 11,4 V 269,2-2,8 1,0 89,6-2,4-4,2 27,3 4,9 6,0 151,2-4,4 3,4 VI 254,1-5,6 3,2 81,0-9,6-1,7 29,1 6,8 22,3 143,0-5,4 3,0 VII 280,4 10,4 14,1 89,4 10,4 8,6 28,5-2,2 19,6 161,5 13,0 16,6 VIII 262,0-6,6 0,5 84,4-5,7-1,1 24,5-14,0 5,4 152,1-5,8 0,8 IX 267,5 2,1 9,2 87,2 3,3 7,5 26,3 7,5 10,9 152,9 0,5 10,0 X 305,4 14,2 5,9 96,7 10,9-0,8 28,8 9,2 9,0 178,9 17,1 9,5 XI 283,7-7,1 4,0 90,6-6,3-0,6 25,7-10,6-4,8 166,4-7,0 8,4 XII 273,7-3,5 8,1 91,8 1,3 0,7 23,5-8,5-1,9 157,5-5,4 14,9 Skup sprawozdawczy 4 915,1 x 9, ,2 x 8,8 645,5 x 22, ,3 x 6,0 I 294,3 7,5 6,6 94,2 2,6-2,6 23,4-0,4-6,5 175,8 11,6 14,6 skup meldunkowy II 257,3-12,6 2,1 83,7-11,1-2,5 24,4 4,1 3,5 148,3-15,6 4,6 III 302,8 17,6 12,3 107,7 28,6 15,2 26,3 7,6 5,4 167,9 13,2 11,9 IV 326,3 7,8 17,8 114,4 6,2 24,6 28,5 8,3 9,3 182,0 8,4 15,1 V 296,7-9,0 10,2 91,4-20,1 2,0 29,0 1,9 6,2 175,3-3,7 16,0 VI 293,9-1,0 15,7 95,5 4,5 17,9 25,9-10,5-10,9 171,5-2,2 19,9 VII 317,4 8,0 13,2 105,1 10,0 17,5 27,9 7,6-1,9 183,3 6,9 13,4 VIII 292,8-7,8 11,7 102,0-2,9 20,8 25,1-10,1 2,5 164,7-10,1 8,3 IX 333,9 14,1 24,9 116,3 14,0 33,4 30,6 22,1 16,4 186,0 12,9 21,7 X 356,0 6,6 16,6 120,1 3,3 24,2 32,0 4,3 11,2 202,9 9,1 13,4 XI 319,3-10,3 12,6 112,0-6,7 23,7 28,0-12,3 9,0 178,3-12,1 7,1 XII 328,9 3,0 20,1 119,1 6,3 29,8 27,5-2,0 16,7 181,3 1,7 15,2 I-XII * 4 511,4 x 14, ,6 x 18,9 486,8 x 12, ,6 x 11,7 I 333,3 1,4 13,2 116,7-2,0 23,9 28,4 3,4 21,2 187,2 3,2 6,5 Skup meldunkowy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. * Dane skorygowane o skup sprawozdawczy za I półrocze r. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS 9

10 Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) Bydło Trzoda chlewna ogółem bydło młode Drób Okres zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2012* 5,40 x 19,5 6,40 x 14,6 6,82 x 10,5 4,18 x 2,5 I 5,13-4,4-1,2 6,56-0,3-0,5 6,84-0,6-1,7 3,98-2,0-6,5 II 5,18 1,1-2,9 6,62 0,8 0,5 6,85 0,1-1,2 3,99 0,4-4,5 III 5,36 3,3 3,1 6,37-3,7-0,7 6,57-4,1-3,2 4,26 6,8 3,8 IV 5,30-1,1 0,1 6,38 0,1 0,9 6,53-0,5-0,3 4,13-3,1 0,9 V 5,16-2,6-3,8 6,19-3,0-1,9 6,34-3,0-2,6 4,23 2,5 2,7 VI 5,56 7,6-1,2 6,18-0,1-3,8 6,34 0,0-4,7 4,30 1,5-1,5 VII 5,80 4,4 4,7 6,05-2,2-6,2 6,26-1,2-7,7 4,58 6,7 1,6 VIII 5,97 3,0 4,9 6,02-0,4-9,0 6,26 0,1-11,0 4,59 0,1 2,9 IX 5,96-0,2 0,8 6,11 1,5-7,6 6,30 0,6-9,6 4,53-1,4 1,8 X 5,73-3,8-3,3 6,11-0,1-5,5 6,33 0,5-7,1 4,27-5,7-1,2 XI 5,47-4,5-4,2 6,04-1,1-7,8 6,28-0,8-9,4 4,01-5,9-3,6 XII 5,28-3,5-1,5 6,10 1,0-7,4 6,32 0,6-8,2 3,99-0,7-1,8 * 5,39 x -0,2 6,20 x -3,1 6,44 x -5,6 4,22 x 0,9 I 5,06-4,2-1,3 6,17 1,3-5,9 6,40 1,3-6,4 3,90-2,2-1,9 II 4,60-9,0-11,2 6,12-0,9-7,5 6,33-1,2-7,6 4,07 4,5 2,0 III 4,73 2,8-11,6 6,00-2,0-5,8 6,20-2,0-5,6 4,07 0,0-4,4 IV 5,02 6,1-5,2 6,11 1,9-4,2 6,29 1,5-3,7 3,98-2,4-3,7 V 5,02 0,0-2,8 6,05-1,1-2,3 6,20-1,4-2,1 3,97-0,2-6,3 VI 5,31 5,9-4,3 5,99-0,9-3,1 6,16-0,8-2,8 4,17 5,1-2,9 VII 5,33 0,3-8,1 5,89-1,7-2,6 6,16 0,1-1,6 4,36 4,6-4,8 VIII 5,19-2,6-13,1 5,99 1,7-0,5 6,28 2,0 0,3 4,45 2,0-3,0 IX 4,95-4,8-17,0 5,85-2,3-4,2 6,08-3,1-3,5 4,24-4,8-6,3 X 4,61-6,8-19,6 5,62-4,0-8,0 5,93-2,5-6,3 4,11-3,2-3,8 XI 4,41-4,3-19,4 5,65 0,6-6,4 6,02 1,4-4,2 4,02-2,1 0,1 XII 4,16-5,8-21,3 5,75 1,7-5,7 6,06 0,7-4,2 3,99-0,8 0,0 I-XII 4,87 x -9,5 5,99 x -4,6 6,18 x -4,0 4,11 x -3,1 I 4,05-2,6-20,0 5,99 4,2-2,9 6,32 4,4-1,3 3,91-1,9 0,3 * na podstawie skupu sprawozdawczego Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS 10

11 Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT) Okres 2012 żywca kurcząt brojlerów Ceny skupu indyków tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" zmiana w % zmiana w % zmiana w % zmiana w % miesięczna roczna żywca miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 3,84 x 4,4 5,43 x -4,0 5,82 x 3,2 8,82 x 2,7 I 3,72 1,6 5,6 5,54-0,2-4,2 5,55 3,7 4,9 8,46-10,9-7,0 II 3,84 3,2 2,9 5,59 0,9 0,5 5,89 6,1 0,5 8,60 1,7-2,6 III 4,01 4,4 7,2 5,59 0,0 1,3 6,17 4,8 6,9 9,39 9,2 6,0 IV 3,93-2,1 4,3 5,59 0,0 3,5 5,81-5,8 0,3 8,59-8,5-2,8 V 3,97 1,1 2,6 5,67 1,4 7,0 6,28 8,1 3,6 8,57-0,2-2,5 VI 4,06 2,3 0,1 5,93 4,6 11,6 6,32 0,6-0,3 9,05 5,6 2,0 VII 4,17 2,7 2,2 6,09 2,7 14,3 6,46 2,2 2,7 8,74-3,4-0,8 VIII 4,13-1,0 2,7 6,16 1,1 17,3 6,47 0,2 6,8 9,20 5,3 9,4 IX 4,06-1,7 1,0 6,27 1,8 19,7 6,14-5,1 3,2 9,09-1,2 6,7 X 3,69-9,1-4,9 6,29 0,3 16,0 5,35-12,9-5,6 9,17 0,9 7,8 XI 3,47-6,0-7,7 6,00-4,5 8,5 5,07-5,2-5,9 9,15-0,2 3,9 XII 3,51 1,2-4,1 5,82-3,0 4,9 5,45 7,5 1,9 9,46 3,4-0,4 3,88 x 1,0 5,88 x 8,2 5,91 x 1,6 8,96 x 1,5 I 3,52 0,3-5,4 5,67-2,6 2,3 5,45 0,0-1,8 8,64-8,7 2,1 II 3,70 5,0-3,7 5,57-1,8-0,4 5,92 8,6 0,5 8,51-1,5-1,0 III 3,71 0,4-7,5 5,57 0,0-0,4 5,75-2,9-6,8 8,53 0,2-9,2 IV 3,66-1,3-6,8 5,65 1,4 1,1 5,70-0,9-1,9 9,39 10,1 9,3 V 3,64-0,6-8,4 5,78 2,2 1,9 5,68-0,4-9,6 8,74-6,9 2,0 VI 3,85 5,8-5,2 5,94 2,8 0,2 6,25 10,0-1,1 8,98 2,7-0,8 VII 3,89 1,0-6,7 5,88-1,0-3,4 6,06-3,0-6,2 8,81-1,9 0,8 VIII 3,96 1,8-4,1 5,87-0,2-4,7 6,23 2,8-3,7 8,83 0,2-4,0 IX 3,73-5,8-8,1 5,88 0,2-6,2 5,59-10,2-9,0 8,83 0,0-2,9 X 3,56-4,6-3,5 5,94 1,0-5,5 5,27-5,7-1,5 8,83 0,0-3,7 XI 3,46-2,8-0,3 5,94 0,0-1,0 5,14-2,5 1,4 9,14 3,5-0,1 XII 3,46 0,0-1,4 5,95 0,2 2,2 5,25 2,1-3,7 9,60 5,0 1,5 I-XII 3,68 x -5,2 5,80 x -1,3 5,69 x -3,8 8,90 x -0,6 I 3,42-1,3-3,0 5,91-0,7 4,2 5,17-1,6-5,2 8,88-7,5 2,8 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW 11

12 Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy Wyszczególnienie w styczniu r. w zmiana ceny w % w styczniu zmiana ceny w % w styczniu zmiana ceny w % r. r. miesięczna roczna w miesięczna roczna w miesięczna roczna POLSKA 4,05-2,6-20,0 5,99 4,2-2,9 3,91-1,9 0,3 Dolnośląskie 4,16-3,0-25,6 6,02 0,0-2,7 4,18-3,7 0,0 Kujawsko-pomorskie 4,06-1,8-20,3 6,04 3,7-5,1 3,76-2,4-3,1 Lubelskie 4,03-2,4-19,0 6,95 3,0 1,9 3,99-4,0-1,7 Lubuskie 4,01-0,7-24,9 5,38 0,2 1,9 5,27 4,8 12,7 Łódzkie 3,99-2,7-19,1 5,86 2,7-4,0 4,06 11,4 16,3 Małopolskie 4,10-2,8-18,4 5,98 1,4-5,5 4,15 12,5 6,0 Mazowieckie 4,01-3,5-20,1 5,52 8,1-7,7 3,52-1,2 0,7 Opolskie 3,98-1,2-18,8 5,80-3,4-6,8 3,46-0,3-3,6 Podkarpackie 4,11-4,5-19,3 5,57 6,8-2,5 3,77-6,4-6,9 Podlaskie 3,92-5,2-22,5 5,76 4,4-4,0 3,54-2,9-5,8 Pomorskie 3,91-3,4-17,2 5,81 6,7-2,6 3,50-0,7-9,0 Śląskie 3,94-2,9-22,5 5,91 1,2-3,1 3,45-1,5-5,3 Świętokrzyskie 4,11-2,2-20,3 6,36 9,1-4,6 3,54 3,6-4,6 Warmińsko-mazurskie 4,10-1,0-18,5 5,92 11,7 1,4 5,27-7,1-0,9 Wielkopolskie 4,11-2,5-21,2 6,16 3,0-1,0 3,81-6,0-1,6 Zachodniopomorskie 4,29-3,5-18,1 5,82-1,6-3,6 3,51-1,0-3,2 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS Ceny rynkowe 1) w UE w styczniu r. Kraj/Gatunek Ceny zakupu świń rzeźnych * (masa poubojowa schłodzona kl. E) EUR/100 kg Ceny zakupu bydła rzeźnego (masa poubojowa schłodzona kl. R3) Cena zbytu tuszek kurcząt * "65 %" zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % EUR/100 kg EUR/100 kg miesięczna roczna miesięczna roczna** miesięczna roczna Średnio w UE 129,83-3,7-18,7 384,86 1,9-2,5 184,67 0,4-3,6 Belgia 113,70-1,4-20,7 333,20 0,5-0,8 174,35 3,1-0,4 Bułgaria 171,40-1,4-18, ,13 1,3 6,6 Czechy 132,58-5,7-17,1 315,75 0,4 3,3 178,29-1,2-2,3 Dania 122,98-8,8-18,8 374,70-0,9-4,0 252,82 2,8-2,3 Niemcy 132,22-2,7-17,3 383,06 2,1 0,7 260,00 0,0-2,3 Estonia 141,38-5,2-15,5 285,16-4,9-8, Grecja 138,24-23,2-31,2 435,50 0,6 0,3 180,00 0,0 0,0 Hiszpania 125,88-3,5-27,5 368,17 1,2-5,7 199,67-1,6-0,9 Francja 120,42-2,3-19,3 338,92 0,7-12,9 164,63 4,8-7,5 Chorwacja 145,05-6,1-14,4 328,72 1,4-5,1 210,00-1,3-6,7 Irlandia 136,56-5,2-13,6 397,94 4,0 2,4 183,58 0,2-4,0 Włochy ,51 0,8-6,7 215,00 0,3-11,0 Cypr 217,00 0,0 14, ,32 0,0 0,5 Łotwa 125,77-3,6-25,2 215,96 12,5-3,5 173,93-0,5 2,5 Litwa 129,35-5,4-22,0 273,06 2,9-1,3 148,62-0,9 1,6 Luksemburg 128,24-1,8-16,3 374,42 0,7-2, Węgry 137,14-2,2-14,3 231,55-5,8-6,1 154,91-2,3-7,9 Malta 224,00-5,5-5, ,50 0,0 0,1 Holandia 111,66-2,1-21,2 313,22-1,0-1,5 196,00 0,0-2,4 Austria 137,78-4,1-13,0 385,86 0,6 2,2 190,68-0,8-1,6 Polska 126,20-2,7-20,9 309,65 1,8-0,4 119,64-4,1-8,2 Portugalia 139,52-2,9-14,9 365,91-0,6-1,2 167,45 11,9 1,9 Rumunia 135,16-6,2-21,0 262,13-4,6-2,1 147,98-4,7-6,5 Słowenia 148,73-3,0-8,3 356,80 1,9 2,7 200,62 1,8-2,1 Słowacja 141,21-2,1-16,6 315,69 0,8 2,1 176,06 3,8-5,5 Finlandia 157,19-2,1-7,2 391,23-0,5-2,5 264,18-1,0-1,4 Szwecja 162,98-5,9-11,9 373,36 0,6 1,2 235,65 1,9-1,7 Wielka Brytania 179,80 0,1-9,1 487,42 4,6 4,5 168,61 1,1 7,8 1 EUR = 4,2797 PLN średni kurs w styczniu r. według NBP 1) uśrednione ceny zbytu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt * - dane nieostateczne (data odczytu 10 lutego r.) ** roczne zmiany cen zakupu bydła rzeźnego zostały obliczone przez analityków ARR w stosunku do cen wołowiny klasy R3 nieuwzględniającej przed r. nowej kategorii Z (młode bydło) - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej i NBP 12

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W marcu r. w Polsce odnotowano znaczący wzrost skupu żywca rzeźnego. Krajowy skup żywca

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od dwóch tygodni ponownie rosną ceny żywca wieprzowego. W dniach 31.07 6.08.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA HANDEL ZAGRANICZNY w 2017 r. Od akcesji do UE rośnie eksport mięsa z Polski. Pozwala to utrzymać pozycję czołowego eksportera tego asortymentu na rynku unijnym. Polska jest największym unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. tys. ton RYNEK MIĘSA SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. ogółem skupiono 1 658 tys. ton żywca rzeźnego, o 9% więcej niż przed rokiem. Największy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen skupu trzody chlewnej. Według informacji uzyskanych z zakładów objętych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego W dniach 11 17.12.2017 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od sześciu tygodni na krajowym rynku obserwowany jest umiarkowany wzrost cen zakupu żywca wieprzowego, a od lipca drożeje również bydło. W dniach 28.08 3.09.2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od końca marca br. ceny zakupu trzody chlewnej ulegają niewielkim tygodniowym zmianom, kształtując się w granicach 4,56 4,58.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. wzrosła cena zakupu żywca wołowego, dalszemu obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego i indyków, a ceny kurcząt brojlerów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 9 15.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,57 żywiec wołowy 6,86 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 4,55 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od trzech tygodni rosną ceny żywca wieprzowego. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7 13.08.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. na rynku krajowym wzrosły ceny zakupu żywca wieprzowego i kurcząt, a ceny żywca wołowego i indyków uległy obniżeniu Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W ostatnim tygodniu września br. dalszej obniżce uległy ceny żywca wieprzowego oraz kurcząt brojlerów i indyków, a ceny bydła nie zmieniły się istotnie. W

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym tanieje żywiec wieprzowy. W dniach 7 13.05.2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w drugim tygodniu listopada 2017 r. nieznacznemu obniżeniu uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i indyków, przy niewielkim wzroście cen żywca wołowego i kurcząt brojlerów.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października.

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października 2017 r. zakłady mięsne (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 2 8.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,58 żywiec wołowy 6,79 kurczęta typu brojler 3,42 indyki 4,52 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na RYNEK MIĘSA Towar Cena bez VAT Zmiana do Wg ZSRIR (MRiRW) 18 31.12.2017 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,44 żywiec wołowy 6,64 kurczęta typu brojler 3,34 indyki 4,91 RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, bydła oraz kurcząt brojlerów i indyków. W dniach 18 24.09.2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od trzech tygodni drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 28.05 3.06.2018 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia 2017 r. wzrosły ceny zakupu żywca wołowego, trzody chlewnej i indyków, a obniżyły się kurcząt brojlerów. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego W krajowym skupie, po sześciu tygodniach wzrostów, w dniach 12 18.03.2018 r. spadły ceny żywca wieprzowego. Zakłady mięsne, objęte monitoringiem

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 8 14.01.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,31 żywiec wołowy 6,67 kurczęta typu brojler 3,33 indyki 4,88 w zbycie półtusze wieprzowe 6,47 ćwierćtusze

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W pierwszym tygodniu stycznia 2018 r. dalszemu spadkowi uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i wołowego, podczas gdy ceny drobiu były względnie stabilne. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02 mln ton RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na rynku krajowym utrzymuje się spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 23 29.10.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego 2018 r. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 12 18.02.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego br. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 26.02 4.03.2018 r. w zakładach mięsnych, objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Krajowe ceny żywca wieprzowego, po dwutygodniowym spadku, w tygodniu przedświątecznym nie uległy zmianie. W dniach 26.03 1.04.2018 r. w zakładach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Po utrzymującym się od końca lipca br. wzroście w krajowym skupie w drugim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego. W dniach 11-17.09.2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na przełomie października i listopada 2017 r. na krajowym rynku odnotowano dalszy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, kurcząt brojlerów i indyków, a nieznacznie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym utrzymuje się sezonowy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, a ceny bydła rzeźnego wykazują umiarkowany wzrost. W zakładach drobiarskich od lipca br. tanieją indyki, a ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018 RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Pogłowie świń 1 W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2017 r. było 11 898 tys. sztuk trzody chlewnej, o 7,1% więcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem.

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem. % RYNEK MIĘSA POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS w marcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 992 tys. sztuk, o 6,5% więcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła RYNEK MIĘSA Wylęgi piskląt w 2017 r. W 2017 r. nadal rosła produkcja mięsa drobiowego, choć trochę wolniej niż w roku poprzednim. Produkcja żywca drobiowego mogła osiągnąć blisko 3,5 mln ton w wadze żywej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Krajowe pogłowie trzody chlewnej W kraju utrzymuje się wzrostowa tendencja w pogłowiu świń. Na początku czerwca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,4 mln sztuk, o

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lipcu r. krajowy skup żywca wieprzowego (zgodnie z informacją GUS) wyniósł 117 tys.

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej Spadek cen zbóż po zbiorach w 2013 r. przyczynił się do odwrócenia w r. spadkowej tendencji

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Krajowy skup żywca W czerwcu 2017 r., w wyniku większych dostaw żywca drobiowego i wołowego, zwiększeniu uległ skup żywca rzeźnego ogółem i według GUS wyniósł 465 tys. ton. Był on o 20% większy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 1 Duża konkurencja (zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) na tradycyjnych rynkach zbytu (Afryka Północna i Bliski Wschód)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 30/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 43/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 2/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 48/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 29/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 27/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 32/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 36/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 41/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 19/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 49/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 50/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo