Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015"

Transkrypt

1 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco większy niż przed rokiem. W analizowanym miesiącu (według GUS) w Polsce skupiono 101 tys. ton żywca wieprzowego, o 13,5% mniej niż w styczniu r., ale o 20,5% więcej niż w lutym r. Skup żywca drobiowego wyniósł 182 tys. ton i był o 3% mniejszy niż miesiąc wcześniej 1, ale o 22,5% większy niż przed rokiem. Skup żywca wołowego osiągnął poziom 33 tys. ton, o 15% wyższy niż w poprzednim miesiącu i o 34% wyższy niż rok wcześniej. Ogółem w lutym r. do skupu dostarczono 316 tys. ton żywca rzeźnego, o 5% mniej niż w styczniu r., ale o 23% więcej niż w lutym r Skup żywca rzeźnego w wadze żywej VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II bydło żywiec rzeźny ogółem trzoda chlewna drób W okresie styczeń luty r. krajowy skup żywca rzeźnego osiągnął poziom 649 tys. ton, o 18% wyższy niż w okresie pierwszych dwóch miesięcy r. Drobiu skupiono 369 tys. ton, o 14% więcej niż 1 W przypadku drobiu spadek skupu był na tyle mały, iż najprawdopodobniej wynikał z mniejszej liczby dni niż w styczniu. w okresie styczeń luty r. Dostawy trzody chlewnej wyniosły 218 tys. ton, o 22% więcej niż przed rokiem, a bydła 61 tys. ton, o 27,5% więcej. Handel zagraniczny Wieprzowina Rosyjskie embargo na wieprzowinę z UE 2 oraz ograniczenie importu tego mięsa m.in. przez Hongkong, Japonię i Białoruś przyczyniły się do spadku unijnego wywozu. W styczniu r. z UE wyeksportowano 219 tys. ton produktów wieprzowych 3, o 11% mniej niż w styczniu r. Najwięcej wieprzowiny wysłano do: Chin (30% unijnego eksportu, o 4% więcej niż rok wcześniej), Korei Południowej (11% eksportu, o 72% więcej), Japonii i Hongkongu (po 9% eksportu, odpowiednio o 20% i 40% mniej) oraz na Filipiny (6% eksportu, o 19% więcej). Import asortymentu wieprzowego do UE wzrósł do 3 tys. ton, o 12% w porównaniu ze styczniem r. Wieprzowinę w 54% zaimportowano ze Szwajcarii. Z Polski w styczniu r. wywieziono (w ekwiwalencie mięsa) 51 tys. ton żywca, 2 W końcu stycznia r. Rosja objęła embargiem import żywca (poz. CN 0103) i mięsa wieprzowego (poz. CN 0203), w pierwszej dekadzie sierpnia r. import przetworów (z poz. CN 0210 i ), a w październiku r. import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów ze świń (poz. CN 1501). W latach 2004 i w styczniu r. Rosja była największym odbiorcą produktów wieprzowych z UE. Jednak udział Rosji w unijnym eksporcie tych produktów spadał już od 2010 r. (z 32% w 2009 r. do 24% w r. i 17% w styczniu r.). 3 Udostępnione 19 marca r. przez KE wyniki unijnego eksportu produktów wieprzowych, wołowych i cielęcych oraz drobiowych do krajów trzecich są danymi wstępnymi. Dane dotyczące wieprzowiny i drobiu są wyrażone w masie produktu, natomiast dotyczące żywca i mięsa wołowego (łącznie z cielęcym) w ekwiwalencie mięsa. 1

2 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych 4, o 17% mniej niż przed rokiem. Zmalał eksport trzody chlewnej, mięsa i tłuszczów, a nieznacznie zwiększył się eksport przetworów wieprzowych. Do Polski sprowadzono 67 tys. ton produktów wieprzowych, o 8% mniej niż rok wcześniej. Import żywca uległ ograniczeniu z 510 tys. szt. do 449 tys. szt. (przywieziono mniej tuczników, ale więcej świń hodowlanych oraz prosiąt i warchlaków). Zmalał także import mięsa, wzrósł natomiast import tłuszczów i przetworów wieprzowych. Deficyt polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym w ujęciu wagowym zwiększył się do 16 tys. ton, z 11 tys. ton przed rokiem, zaś w ujęciu wartościowym zmalał do 21 mln EUR, z 26 mln EUR. Wołowina i cielęcina Pomimo rosyjskiego embarga na unijną wołowinę 5, w styczniu r. z UE wyeksportowano 40 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego, o 19% więcej niż rok wcześniej. Poprawa wyników unijnego 4 Podane wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym, wołowym i cielęcym oraz drobiowym dotyczą zwierząt gatunków domowych i produktów z tych zwierząt. W związku z tym przez żywiec, mięso i podroby oraz tłuszcze rozumie się wybrany asortyment z pozycji towarowych CN: 0102, 0103, 0105, 0201, 0202, 0203, 0207 i Do przetworów mięsnych zaliczono wybrane produkty z pozycji CN 1601, 1602 i Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent mięsa został obliczony przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 5 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa wołowego i cielęcego (poz. CN 0201 i 0202) oraz przetworów (z poz. CN 0210 i ), a w październiku r. import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów z bydła (z poz. CN 1502). W latach Rosja była największym odbiorcą produktów wołowych i cielęcych z UE. W r. i w styczniu r. udział Rosji w unijnym eksporcie tych produktów wyniósł 16%. eksportu nastąpiła w efekcie wzrostu globalnego popytu na wołowinę (przede wszystkim ze strony USA, krajów bałkańskich i niektórych państw Azji) oraz spadku produkcji w Australii. W styczniu r. najwięcej unijnej wołowiny i cielęciny wysłano do: Hongkongu (14% wywozu tego mięsa z UE, o 62% więcej niż przed rokiem), Libanu (12% wywozu, 2,3 razy więcej), Wybrzeża Kości Słoniowej (7% wywozu, o 40% więcej), Ghany (6% wywozu, o 12% mniej) oraz Bośni i Hercegowiny (6% wywozu, o 8% więcej). Do UE w styczniu r. sprowadzono 23 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, o 14% mniej niż w styczniu r. Najwięcej wołowiny pochodziło z: Brazylii (41% unijnego przywozu, o 28% mniej niż przed rokiem), Urugwaju (15% przywozu, o 2% więcej), Australii (14% przywozu, o 13% więcej), Argentyny (13% przywozu, o 3% więcej) oraz USA (9% przywozu, o 12% więcej). Polski eksport żywca, mięsa i przetworów wołowych oraz cielęcych w styczniu r. (w ekwiwalencie mięsa) osiągnął poziom 29 tys. ton, o 13% wyższy niż rok wcześniej. Wzrósł wywóz mięsa, a zmalał wywóz bydła i przetworów wołowych. Polski import asortymentu wołowego i cielęcego również uległ zwiększeniu i wyniósł 4 tys. ton wobec 3 tys. ton przed rokiem. Wzrósł przywóz mięsa, a zmalał przywóz żywca i przetworów. Nadwyżka polskiego handlu zagranicznego wołowiną i cielęciną ukształtowała się na poziomie 25 tys. ton, o 9% wyższym niż w styczniu r. Dodatnie saldo wartościowe wyniosło 75 mln EUR i było o 7% większe od notowanego rok wcześniej. 2

3 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Drób Rosnący popyt światowy, zwłaszcza ze strony krajów Azji i Afryki, spowodował, że mimo rosyjskiego embarga na drób z UE 6, w styczniu r. odnotowano wzrost unijnego wywozu mięsa drobiowego do poziomu 109 tys. ton, o 3% wyższego niż przed rokiem. Mięso drobiowe z UE wywożono głównie: do Beninu (12% unijnego eksportu, o 11% mniej niż w styczniu r.), na Filipiny (11% eksportu, ponad 4 razy więcej), do RPA (10% eksportu, o 25% więcej), Arabii Saudyjskiej (9% eksportu, o 3% więcej), Hongkongu (6% eksportu, o 45% mniej) oraz na Ukrainę (5% eksportu, o 54% więcej). Unijny import mięsa drobiowego wzrósł o 4%, do 78 tys. ton. Większość drobiu pochodziła z Brazylii (51% przywozu do UE, o 13% mniej niż w styczniu r.) oraz z Tajlandii (40% przywozu, o 38% więcej). Polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych w styczniu r. osiągnął poziom 73 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa), o 10% wyższy niż przed rokiem. Wzrósł wywóz mięsa i przetworów, a zmalał wywóz żywca drobiowego. Import produktów drobiowych do Polski wyniósł 7 tys. ton i był o 32% mniejszy niż w styczniu r. Zmalał przywóz zarówno żywca, jak i mięsa (poza mięsem kurcząt) oraz przetworów drobiowych. Dodatnie saldo polskiego handlu drobiem w styczniu r. wyniosło 66 tys. ton i było o 17% większe niż przed rokiem. Nadwyżka handlu zagranicznego drobiem w ujęciu wartościo- 6 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa i podrobów drobiowych (poz. CN 0207). W latach Rosja była największym odbiorcą mięsa drobiowego z UE. Jednak udział Rosji w unijnym eksporcie tego mięsa spadał już od 2008 r. (z 28% w 2007 r. do 19% w 2010 r., 7% w r. i 5% w styczniu r.). wym wzrosła do 120 mln EUR i była o 20 mln EUR większa niż przed rokiem. Działania ARR na rynku mięsa Prywatne przechowywanie wieprzowiny W marcu r. w celu stabilizacji cen na rynku unijnym KE uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny 7, który pozwala czasowo zagospodarować nadwyżki produkcyjne (okres przechowywania może wynosić 90, 120 lub 150 dni). Dopłatami objęto półtusze wieprzowe i wybrane elementy powstałe z rozbioru półtusz. W dniach 9 marca 10 kwietnia r. do ARR wpłynęły wnioski na przechowanie 7,2 tys. ton wieprzowiny. W całej UE (według informacji KE) do przechowania zgłoszono 53 tys. ton tego mięsa, najwięcej w: Hiszpanii (24%), Danii (20%), Polsce (14%) i Niemczech (13%). Większość (69%) unijnej wieprzowiny zgłoszono do przechowywania przez okres 90 dni. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT) W lutym r. (po raz pierwszy od sierpnia r.) w Polsce nastąpił wzrost średniej ceny skupu żywca wieprzowego. W lutym r., tak jak w poszczególnych miesiącach r., przeciętna krajowa cena żywca wieprzowego była jednak niższa niż rok wcześniej do czego przyczyniły się: rosnąca produkcja wieprzowiny w UE, w tym w Polsce oraz embargo rosyjskie. Żywiec wieprzowy w lutym r. (według GUS) skupowano średnio po 4,44, o 10% drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3,5% taniej niż przed rokiem. 7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) / 360 z dnia 5 marca r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz. U. UE L 62 z 6.3., s.16) 3

4 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II trzoda chlewna bydło drób Za trzodę chlewną najmniej uzyskiwali producenci z woj. śląskiego (4,18 ) oraz podkarpackiego i podlaskiego (4,21 ), a najwięcej producenci z woj. pomorskiego (4,92 ) i zachodniopomorskiego (4,53 ). W r. rosnący unijny eksport przyczynił się do wzrostu cen żywca wołowego w UE, w tym w Polsce. W lutym r. przeciętna cena skupu bydła ogółem (bez cieląt) wyniosła 6,13 i była o 2% wyższa niż w poprzednim miesiącu oraz nieznacznie (o 1 gr/kg) wyższa niż przed rokiem. Za młode bydło płacono 6,40, o 1% więcej niż w styczniu r. i niż w lutym r. Bydło najtaniej skupowano od producentów z woj. mazowieckiego (po 5,40 ) i lubuskiego (5,41 ), a najdrożej od producentów z woj. lubelskiego (6,83 ) i świętokrzyskiego (6,51 ). Zwiększenie produkcji kurcząt w Polsce powoduje, że pomimo rosnącego eksportu drobiu, w r. ceny kurcząt, a w efekcie drobiu ogółem, są niższe niż przed rokiem. W lutym r. (według GUS) średnia cena drobiu wyniosła 3,90 i była nieznacznie (o 1 gr/kg) niższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 4% niższa niż przed rokiem. Za kurczęta brojlery zakłady drobiarskie (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) płaciły przeciętnie 3,45, o 1% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 7% mniej niż przed rokiem. Indyki, tak jak w poprzednim miesiącu, skupowano po 5,91. Cena ta była jednak o 6% wyższa niż przed rokiem. W marcu r. (według danych ZSRIR MRiRW) przeważały spadki cen zakupu żywca rzeźnego. Średnia cena zakupu trzody chlewnej była o 1% niższa od notowanej w lutym r., bydła o 0,5% niższa, a indyków nieznacznie (o 0,2%) niższa. Przeciętna cena zakupu kurcząt była natomiast o 2% wyższa. Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT) W lutym r. w porównaniu ze styczniem r. w Polsce wzrosły ceny zbytu półtusz wieprzowych, ćwierci wołowych i tuszek kurcząt, spadły natomiast ceny zbytu tuszek indyków. Półtusze wieprzowe (według danych ZSRIR MRiRW) zbywano średnio po 6,23, o 4% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 8% taniej niż przed rokiem. Przeciętna cena zbytu ćwierci wołowych wyniosła 12,49 i była o 1% wyższa niż w poprzednim miesiącu oraz niż rok wcześniej. Tuszki kurcząt (z szyjami) zbywano po 5,33, o 3% drożej niż w styczniu r., ale o 10% taniej niż lutym r. Tuszki indycze sprzedawano po 8,74, o 2% taniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3% drożej niż przed rokiem. 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Ceny zbytu tusz i tuszek VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II półtusze wieprzowe tuszki kurcząt ćwierćtusze wołowe tuszki indyków Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW 4

5 zł za sztukę EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ W marcu r. odnotowano sezonowy wzrost cen półtusz wieprzowych oraz tuszek drobiowych. Średnia cena zbytu półtusz wieprzowych była o 2% wyższa niż w lutym r., tuszek kurcząt o 3%, a tuszek indyczych o 8%. Cena zbytu ćwierćtusz wołowych obniżyła się natomiast o 1%. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce W lutym r., w wyniku wzrostu cen skupu trzody chlewnej i spadku targowiskowych cen zbóż, ich relacje stały się korzystniejsze dla producentów trzody. W przypadku jęczmienia (według GUS) relacje te wyniosły 6,2:1 wobec 5,6:1 w styczniu r. oraz 5,3:1 w lutym r. W marcu r. (zgodnie z danymi ZSRIR MRiRW) odnotowano pogorszenie opłacalności chowu żywca wieprzowego w odniesieniu do lutego r., była ona jednak lepsza niż w styczniu r. Ceny prosiąt W lutym r. (zgodnie z informacją GUS) na krajowych targowiskach za jedno prosię płacono średnio 152 zł, o 1% mniej niż w styczniu r. oraz o 9% mniej niż w lutym r Średnie ceny prosiąt na targowiskach W marcu r. ceny prosiąt w Polsce wykazywały tendencję wzrostową. W dniach r. na krajowych targowiskach objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za jedno prosię płacono przeciętnie 159 zł, o 4% więcej niż miesiąc wcześniej. W UE w dniach r. (według informacji KE) średnia cena prosiąt wyniosła 44,48 EUR za 1 sztukę i była o 5% wyższa niż przed miesiącem, ale o 13% niższa niż rok wcześniej. Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej W lutym r. wzrost cen żywca wieprzowego odnotowano w większości państw UE. Przeciętna unijna cena świń rzeźnych (zgodnie z informacją KE) ukształtowała się na poziomie 136,33 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była o 5% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 12% niższa niż przed rokiem. Krajowa cena zakupu trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 139,91 EUR/100 kg. Mniej niż w Polsce za świnie rzeźne klasy E płacono w 14 państwach członkowskich UE, m.in.: w Belgii, Holandii, Danii, we Francji oraz w Hiszpanii Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy E VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Dania Niemcy Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej 5

6 EUR/100 kg EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ W marcu r. w UE przeważały spadki cen żywca wieprzowego. W dniach r. średnia unijna cena zakupu świń rzeźnych ukształtowała się na poziomie 140,99 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E wobec 142,98 EUR/100 kg przed miesiącem. Krajowa cena żywca wieprzowego klasy E wyniosła 143,29 EUR/100 kg. Najniższą cenę zakupu świń rzeźnych w UE (122,90 EUR/100 kg) odnotowano w Belgii. Przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego w UE w lutym r. ukształtowała się na poziomie 390,45 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3 i była o 1,5% wyższa niż w styczniu r., ale o 1% niższa niż w lutym r. Krajowa cena bydła tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 321,67 EUR/100 kg. Taniej niż w Polsce żywiec wołowy klasy R3 kupowano: na Łotwie, na Węgrzech, w Rumunii, na Litwie, w Estonii, na Słowacji i w Czechach Ceny rynkowe żywca wołowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy R3 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Włochy Holandia Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie tygodniowych danych Komisji Europejskiej W czwartym tygodniu marca r. w UE bydło rzeźne klasy R3 kupowano średnio po 388,20 EUR/100 kg, o 1% taniej niż przed miesiącem. W Polsce cena żywca wołowego tej klasy ukształtowała się na poziomie 317,49 EUR/100 kg. Bydło rzeźne było najtańsze na Łotwie, gdzie płacono za nie średnio 229,21 EUR/100 kg. Tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami) w lutym r. sprzedawano w UE przeciętnie po 186,32 EUR/100 kg, o 0,4% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 3,5% taniej niż przed rokiem. Krajowa cena zbytu tuszek kurcząt wyrażona w walucie unijnej wyniosła 127,30 EUR/100 kg i była najniższa w UE W dniach r. (zgodnie ze wstępnymi danymi KE) w UE przeciętna cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się na poziomie 188,20 EUR/100 kg i była o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej. W Polsce tuszki kurcząt sprzedawano średnio po 129,84 EUR/100 kg, w dalszym ciągu najtaniej w UE. Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE (z szyjami) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Niemcy Polska W. Brytania średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej 6

7 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Miesięczny skup żywca rzeźnego Okres tys. ton Żywiec rzeźny ogółem Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % tys. ton tys. ton tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Skup sprawozdawczy ,6 x -1, ,6 x -11,1 528,4 x -4, ,5 x 9,4 I 276,2 9,1-0,4 96,7 6,0 7,2 25,1 4,5 22,5 153,4 11,9-7,3 Skup meldunkowy II 252,2-8,7 3,2 85,9-11,2-1,6 23,6-5,9 27,6 141,7-7,6 3,0 III 269,6 6,9 0,0 93,5 8,8-2,9 24,9 5,6-0,8 150,0 5,8 2,1 IV 277,0 2,7 10,6 91,9-1,7 6,3 26,0 4,4 25,3 158,1 5,4 11,4 V 269,2-2,8 1,0 89,6-2,4-4,2 27,3 4,9 6,0 151,2-4,4 3,4 VI 254,1-5,6 3,2 81,0-9,6-1,7 29,1 6,8 22,3 143,0-5,4 3,0 VII 280,4 10,4 14,1 89,4 10,4 8,6 28,5-2,2 19,6 161,5 13,0 16,6 VIII 262,0-6,6 0,5 84,4-5,7-1,1 24,5-14,0 5,4 152,1-5,8 0,8 IX 267,5 2,1 9,2 87,2 3,3 7,5 26,3 7,5 10,9 152,9 0,5 10,0 X 305,4 14,2 5,9 96,7 10,9-0,8 28,8 9,2 9,0 178,9 17,1 9,5 XI 283,7-7,1 4,0 90,6-6,3-0,6 25,7-10,6-4,8 166,4-7,0 8,4 XII 273,7-3,5 8,1 91,8 1,3 0,7 23,5-8,5-1,9 157,5-5,4 14,9 Skup sprawozdawczy 4 915,1 x 9, ,2 x 8,8 645,5 x 22, ,3 x 6,0 I 294,3 7,5 6,6 94,2 2,6-2,6 23,4-0,4-6,5 175,8 11,6 14,6 skup meldunkowy II 257,3-12,6 2,1 83,7-11,1-2,5 24,4 4,1 3,5 148,3-15,6 4,6 III 302,8 17,6 12,3 107,7 28,6 15,2 26,3 7,6 5,4 167,9 13,2 11,9 IV 326,3 7,8 17,8 114,4 6,2 24,6 28,5 8,3 9,3 182,0 8,4 15,1 V 296,7-9,0 10,2 91,4-20,1 2,0 29,0 1,9 6,2 175,3-3,7 16,0 VI 293,9-1,0 15,7 95,5 4,5 17,9 25,9-10,5-10,9 171,5-2,2 19,9 VII 317,4 8,0 13,2 105,1 10,0 17,5 27,9 7,6-1,9 183,3 6,9 13,4 VIII 292,8-7,8 11,7 102,0-2,9 20,8 25,1-10,1 2,5 164,7-10,1 8,3 IX 333,9 14,1 24,9 116,3 14,0 33,4 30,6 22,1 16,4 186,0 12,9 21,7 X 356,0 6,6 16,6 120,1 3,3 24,2 32,0 4,3 11,2 202,9 9,1 13,4 XI 319,3-10,3 12,6 112,0-6,7 23,7 28,0-12,3 9,0 178,3-12,1 7,1 XII 328,9 3,0 20,1 119,1 6,3 29,8 27,5-2,0 16,7 181,3 1,7 15,2 Skup sprawozdawczy 5 414,1 x 10, ,8 x 9,2 675,0 x 4, ,5 x 12,5 I 333,3 1,4 13,2 116,7-2,0 23,9 28,4 3,4 21,2 187,2 3,2 6,5 skup meldunkowy II 316,1-5,1 22,8 100,9-13,5 20,5 32,6 14,8 33,6 181,7-3,0 22,5 I-II 649,4 x 17,7 217,6 x 22,3 61,0 x 27,5 368,9 x 13,8 Skup meldunkowy Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. 7

8 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) Bydło Trzoda chlewna Drób ogółem bydło młode Okres zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2012* 5,40 x 19,5 6,40 x 14,6 6,82 x 10,5 4,18 x 2,5 I 5,13-4,4-1,2 6,56-0,3-0,5 6,84-0,6-1,7 3,98-2,0-6,5 II 5,18 1,1-2,9 6,62 0,8 0,5 6,85 0,1-1,2 3,99 0,4-4,5 III 5,36 3,3 3,1 6,37-3,7-0,7 6,57-4,1-3,2 4,26 6,8 3,8 IV 5,30-1,1 0,1 6,38 0,1 0,9 6,53-0,5-0,3 4,13-3,1 0,9 V 5,16-2,6-3,8 6,19-3,0-1,9 6,34-3,0-2,6 4,23 2,5 2,7 VI 5,56 7,6-1,2 6,18-0,1-3,8 6,34 0,0-4,7 4,30 1,5-1,5 VII 5,80 4,4 4,7 6,05-2,2-6,2 6,26-1,2-7,7 4,58 6,7 1,6 VIII 5,97 3,0 4,9 6,02-0,4-9,0 6,26 0,1-11,0 4,59 0,1 2,9 IX 5,96-0,2 0,8 6,11 1,5-7,6 6,30 0,6-9,6 4,53-1,4 1,8 X 5,73-3,8-3,3 6,11-0,1-5,5 6,33 0,5-7,1 4,27-5,7-1,2 XI 5,47-4,5-4,2 6,04-1,1-7,8 6,28-0,8-9,4 4,01-5,9-3,6 XII 5,28-3,5-1,5 6,10 1,0-7,4 6,32 0,6-8,2 3,99-0,7-1,8 * 5,39 x -0,2 6,20 x -3,1 6,44 x -5,6 4,22 x 0,9 I 5,06-4,2-1,3 6,17 1,3-5,9 6,40 1,3-6,4 3,90-2,2-1,9 II 4,60-9,0-11,2 6,12-0,9-7,5 6,33-1,2-7,6 4,07 4,5 2,0 III 4,73 2,8-11,6 6,00-2,0-5,8 6,20-2,0-5,6 4,07 0,0-4,4 IV 5,02 6,1-5,2 6,11 1,9-4,2 6,29 1,5-3,7 3,98-2,4-3,7 V 5,02 0,0-2,8 6,05-1,1-2,3 6,20-1,4-2,1 3,97-0,2-6,3 VI 5,31 5,9-4,3 5,99-0,9-3,1 6,16-0,8-2,8 4,17 5,1-2,9 VII 5,33 0,3-8,1 5,89-1,7-2,6 6,16 0,1-1,6 4,36 4,6-4,8 VIII 5,19-2,6-13,1 5,99 1,7-0,5 6,28 2,0 0,3 4,45 2,0-3,0 IX 4,95-4,8-17,0 5,85-2,3-4,2 6,08-3,1-3,5 4,24-4,8-6,3 X 4,61-6,8-19,6 5,62-4,0-8,0 5,93-2,5-6,3 4,11-3,2-3,8 XI 4,41-4,3-19,4 5,65 0,6-6,4 6,02 1,4-4,2 4,02-2,1 0,1 XII 4,16-5,8-21,3 5,75 1,7-5,7 6,06 0,7-4,2 3,99-0,8 0,0 * 4,82 x -10,6 6,20 x -3,9 6,18 x -4,0 4,08 x -3,3 I 4,05-2,6-20,0 5,99 4,2-2,9 6,32 4,4-1,3 3,91-1,9 0,3 II 4,44 9,8-3,5 6,13 2,2 0,2 6,40 1,3 1,2 3,90-0,4-4,3 I-II 4,23 x -12,7 5,96 x -3,9 6,36 x -0,1 3,90 x -2,0 * na podstawie skupu sprawozdawczego 8

9 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT) Okres 2012 żywca kurcząt brojlerów Ceny skupu indyków tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" zmiana w % zmiana w % zmiana w % zmiana w % miesięczna roczna żywca miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 3,84 x 4,4 5,43 x -4,0 5,82 x 3,2 8,82 x 2,7 I 3,72 1,6 5,6 5,54-0,2-4,2 5,55 3,7 4,9 8,46-10,9-7,0 II 3,84 3,2 2,9 5,59 0,9 0,5 5,89 6,1 0,5 8,60 1,7-2,6 III 4,01 4,4 7,2 5,59 0,0 1,3 6,17 4,8 6,9 9,39 9,2 6,0 IV 3,93-2,1 4,3 5,59 0,0 3,5 5,81-5,8 0,3 8,59-8,5-2,8 V 3,97 1,1 2,6 5,67 1,4 7,0 6,28 8,1 3,6 8,57-0,2-2,5 VI 4,06 2,3 0,1 5,93 4,6 11,6 6,32 0,6-0,3 9,05 5,6 2,0 VII 4,17 2,7 2,2 6,09 2,7 14,3 6,46 2,2 2,7 8,74-3,4-0,8 VIII 4,13-1,0 2,7 6,16 1,1 17,3 6,47 0,2 6,8 9,20 5,3 9,4 IX 4,06-1,7 1,0 6,27 1,8 19,7 6,14-5,1 3,2 9,09-1,2 6,7 X 3,69-9,1-4,9 6,29 0,3 16,0 5,35-12,9-5,6 9,17 0,9 7,8 XI 3,47-6,0-7,7 6,00-4,5 8,5 5,07-5,2-5,9 9,15-0,2 3,9 XII 3,51 1,2-4,1 5,82-3,0 4,9 5,45 7,5 1,9 9,46 3,4-0,4 3,88 x 1,0 5,88 x 8,2 5,91 x 1,6 8,96 x 1,5 I 3,52 0,3-5,4 5,67-2,6 2,3 5,45 0,0-1,8 8,64-8,7 2,1 II 3,70 5,0-3,7 5,57-1,8-0,4 5,92 8,6 0,5 8,51-1,5-1,0 III 3,71 0,4-7,5 5,57 0,0-0,4 5,75-2,9-6,8 8,53 0,2-9,2 IV 3,66-1,3-6,8 5,65 1,4 1,1 5,70-0,9-1,9 9,39 10,1 9,3 V 3,64-0,6-8,4 5,78 2,2 1,9 5,68-0,4-9,6 8,74-6,9 2,0 VI 3,85 5,8-5,2 5,94 2,8 0,2 6,25 10,0-1,1 8,98 2,7-0,8 VII 3,89 1,0-6,7 5,88-1,0-3,4 6,06-3,0-6,2 8,81-1,9 0,8 VIII 3,96 1,8-4,1 5,87-0,2-4,7 6,23 2,8-3,7 8,83 0,2-4,0 IX 3,73-5,8-8,1 5,88 0,2-6,2 5,59-10,2-9,0 8,83 0,0-2,9 X 3,56-4,6-3,5 5,94 1,0-5,5 5,27-5,7-1,5 8,83 0,0-3,7 XI 3,46-2,8-0,3 5,94 0,0-1,0 5,14-2,5 1,4 9,14 3,5-0,1 XII 3,46 0,0-1,4 5,95 0,2 2,2 5,25 2,1-3,7 9,60 5,0 1,5 3,68 x -5,2 5,80 x -1,3 5,69 x -3,8 8,90 x -0,6 I 3,42-1,3-3,0 5,91-0,7 4,2 5,17-1,6-5,2 8,88-7,5 2,8 II 3,45 1,0-6,7 5,91 0,0 6,1 5,33 3,2-10,0 8,74-1,6 2,7 I-II 3,43 x -4,9 5,91 x 5,2 5,25 x -7,7 8,81 x 2,7 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW 9

10 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy Wyszczególnienie w lutym r. w zmiana ceny w % w lutym zmiana ceny w % w lutym zmiana ceny w % r. r. miesięczna roczna w miesięczna roczna w miesięczna roczna POLSKA 4,44 9,8-3,5 6,13 2,2 0,2 3,90-0,4-4,3 Dolnośląskie 4,26 2,3-11,2 6,38 6,0 3,1 3,74-10,5-7,2 Kujawsko-pomorskie 4,42 9,1-4,2 6,41 6,2 2,7 3,81 1,4-12,0 Lubelskie 4,35 8,0-4,8 6,83-1,6-1,9 3,93-1,5-6,4 Lubuskie 4,42 10,2-8,4 5,41 0,6-1,0 4,92-6,5-2,9 Łódzkie 4,35 9,1-3,0 6,17 5,3 2,0 3,58-12,0-5,8 Małopolskie 4,25 3,7-6,8 6,37 6,5 1,1 3,96-4,6-3,9 Mazowieckie 4,41 10,0-4,1 5,40-2,1-9,1 3,50-0,5-6,9 Opolskie 4,30 8,1-3,4 6,29 8,4-1,6 3,55 2,8-8,4 Podkarpackie 4,21 2,5-10,0 5,93 6,4 4,1 4,09 8,6 2,9 Podlaskie 4,21 7,3-5,0 5,98 3,9 3,9 3,78 6,6-1,3 Pomorskie 4,92 25,7 16,2 6,10 5,0 7,2 3,64 3,9-8,9 Śląskie 4,18 6,3-7,3 6,12 3,6-0,8 3,58 3,7-8,6 Świętokrzyskie 4,45 8,4-5,3 6,51 2,3-1,9 3,53-0,3-8,4 Warmińsko-mazurskie 4,47 9,1-2,5 6,18 4,4 4,5 5,61 6,4 4,9 Wielkopolskie 4,45 8,4-6,1 6,38 3,7 4,4 3,77-1,0-2,8 Zachodniopomorskie 4,53 5,6-8,0 5,71-2,0-3,3 3,58 2,2-3,7 Kraj/Gatunek Ceny zakupu świń rzeźnych * (masa poubojowa schłodzona kl. E) EUR/100 kg Ceny rynkowe 1) w UE w lutym r. Ceny zakupu bydła rzeźnego (masa poubojowa schłodzona kl. R3) Cena zbytu tuszek kurcząt * "65 %" zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % EUR/100 kg EUR/100 kg miesięczna roczna miesięczna roczna** miesięczna roczna Średnio w UE 136,33 4,8-12,1 390,45 1,5-0,7 186,32 0,4-3,5 Belgia 120,77 6,1-15,1 341,69 2,5 2,5 170,57-2,2-3,9 Bułgaria 164,46-4,0-20, ,01-0,1 4,4 Czechy 134,68 1,1-14,3 321,15 1,7 2,5 180,17 1,1-1,7 Dania 122,84-1,2-17,0 376,96 0,6-3,5 247,88-2,2-1,3 Niemcy 143,73 8,7-7,4 390,52 1,9 3,1 259,36-0,2-2,5 Estonia 137,72-2,4-15,5 305,72 7,2 7, Grecja 152,01 9,6-24,0 432,19-0,8-1,1 180,00 0,0 0,0 Hiszpania 131,16 4,2-24,5 374,03 1,6-5,1 197,60-0,9-1,0 Francja 123,36 2,2-15,6 337,20-0,5-13,7 171,14 3,7-6,9 Chorwacja 142,22-1,9-12,8 328,64 0,0-6,1 214,82 2,3-4,5 Irlandia 136,78-0,2-12,0 409,04 2,8 6,0 183,33-0,1-3,7 Włochy 147, ,2 402,49 0,5-6,3 201,93-5,7-11,2 Cypr 205,90-5,1 4, ,32 0,0-0,1 Łotwa 132,24 4,8-17,1 224,65 4,0-9,6 169,18-2,3-5,7 Litwa 137,76 7,2-13,4 272,18-0,3-2,3 151,66 1,8 3,4 Luksemburg 139,70 8,7-7,9 372,60-0,5-2, Węgry 144,72 5,3-8,7 234,61 1,3 1,4 157,31 1,1-3,9 Malta 230,50 2,9-2, ,25 0,0 0,0 Holandia 121,54 8,4-10,7 341,28 9,0 2,6 196,00 0,0-4,7 Austria 146,36 6,2-7,7 386,56 0,2 3,9 188,13-0,6-3,2 Polska 139,91 10,8-6,2 321,67 3,9 4,3 127,30 5,1-9,7 Portugalia 144,57 3,3-10,7 370,64 1,3-1,0 157,36-6,0-5,0 Rumunia 129,84-4,5-16,2 264,80 1,0-2,5 149,43 0,9-7,6 Słowenia 153,42 3,1-3,8 355,72-0,3 4,3 203,35 0,3-0,6 Słowacja 139,43-1,4-15,3 317,37 0,5 4,1 176,61 1,7-5,9 Finlandia 155,09-1,5-7,0 391,56 0,1-3,1 261,72-0,8-1,4 Szwecja 123,43-24,5-31,5 387,87 3,9 2,3 218,44-6,3-10,5 Wielka Brytania 179,88 0,2-6,7 501,07 2,8 10,0 179,23 2,5 13,2 1 EUR = 4,1776 PLN średni kurs w lutym r. według NBP 1) uśrednione ceny zbytu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt * - dane nieostateczne (data odczytu 20 marca r.) ** roczne zmiany cen zakupu bydła rzeźnego zostały obliczone przez analityków ARR w stosunku do cen wołowiny klasy R3 nieuwzględniającej przed r. nowej kategorii Z (młode bydło) - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej i NBP 10

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W marcu r. w Polsce odnotowano znaczący wzrost skupu żywca rzeźnego. Krajowy skup żywca

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od dwóch tygodni ponownie rosną ceny żywca wieprzowego. W dniach 31.07 6.08.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen skupu trzody chlewnej. Według informacji uzyskanych z zakładów objętych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA HANDEL ZAGRANICZNY w 2017 r. Od akcesji do UE rośnie eksport mięsa z Polski. Pozwala to utrzymać pozycję czołowego eksportera tego asortymentu na rynku unijnym. Polska jest największym unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego W dniach 11 17.12.2017 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od sześciu tygodni na krajowym rynku obserwowany jest umiarkowany wzrost cen zakupu żywca wieprzowego, a od lipca drożeje również bydło. W dniach 28.08 3.09.2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. tys. ton RYNEK MIĘSA SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. ogółem skupiono 1 658 tys. ton żywca rzeźnego, o 9% więcej niż przed rokiem. Największy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od końca marca br. ceny zakupu trzody chlewnej ulegają niewielkim tygodniowym zmianom, kształtując się w granicach 4,56 4,58.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od trzech tygodni rosną ceny żywca wieprzowego. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7 13.08.2017 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. wzrosła cena zakupu żywca wołowego, dalszemu obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego i indyków, a ceny kurcząt brojlerów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października.

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października 2017 r. zakłady mięsne (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 9 15.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,57 żywiec wołowy 6,86 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 4,55 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 8 14.01.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,31 żywiec wołowy 6,67 kurczęta typu brojler 3,33 indyki 4,88 w zbycie półtusze wieprzowe 6,47 ćwierćtusze

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na przełomie października i listopada 2017 r. na krajowym rynku odnotowano dalszy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, kurcząt brojlerów i indyków, a nieznacznie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, bydła oraz kurcząt brojlerów i indyków. W dniach 18 24.09.2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. na rynku krajowym wzrosły ceny zakupu żywca wieprzowego i kurcząt, a ceny żywca wołowego i indyków uległy obniżeniu Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym tanieje żywiec wieprzowy. W dniach 7 13.05.2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W ostatnim tygodniu września br. dalszej obniżce uległy ceny żywca wieprzowego oraz kurcząt brojlerów i indyków, a ceny bydła nie zmieniły się istotnie. W

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W pierwszym tygodniu stycznia 2018 r. dalszemu spadkowi uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i wołowego, podczas gdy ceny drobiu były względnie stabilne. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym utrzymuje się sezonowy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, a ceny bydła rzeźnego wykazują umiarkowany wzrost. W zakładach drobiarskich od lipca br. tanieją indyki, a ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od trzech tygodni drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 28.05 3.06.2018 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego 2018 r. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 12 18.02.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego W krajowym skupie, po sześciu tygodniach wzrostów, w dniach 12 18.03.2018 r. spadły ceny żywca wieprzowego. Zakłady mięsne, objęte monitoringiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w drugim tygodniu listopada 2017 r. nieznacznemu obniżeniu uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i indyków, przy niewielkim wzroście cen żywca wołowego i kurcząt brojlerów.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia 2017 r. wzrosły ceny zakupu żywca wołowego, trzody chlewnej i indyków, a obniżyły się kurcząt brojlerów. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02 mln ton RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na rynku krajowym utrzymuje się spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 23 29.10.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na RYNEK MIĘSA Towar Cena bez VAT Zmiana do Wg ZSRIR (MRiRW) 18 31.12.2017 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,44 żywiec wołowy 6,64 kurczęta typu brojler 3,34 indyki 4,91 RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 2 8.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,58 żywiec wołowy 6,79 kurczęta typu brojler 3,42 indyki 4,52 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Po utrzymującym się od końca lipca br. wzroście w krajowym skupie w drugim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego. W dniach 11-17.09.2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego br. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 26.02 4.03.2018 r. w zakładach mięsnych, objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018 RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Pogłowie świń 1 W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2017 r. było 11 898 tys. sztuk trzody chlewnej, o 7,1% więcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Krajowe ceny żywca wieprzowego, po dwutygodniowym spadku, w tygodniu przedświątecznym nie uległy zmianie. W dniach 26.03 1.04.2018 r. w zakładach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem.

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem. % RYNEK MIĘSA POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS w marcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 992 tys. sztuk, o 6,5% więcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła RYNEK MIĘSA Wylęgi piskląt w 2017 r. W 2017 r. nadal rosła produkcja mięsa drobiowego, choć trochę wolniej niż w roku poprzednim. Produkcja żywca drobiowego mogła osiągnąć blisko 3,5 mln ton w wadze żywej

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Krajowe pogłowie trzody chlewnej W kraju utrzymuje się wzrostowa tendencja w pogłowiu świń. Na początku czerwca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,4 mln sztuk, o

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lipcu r. krajowy skup żywca wieprzowego (zgodnie z informacją GUS) wyniósł 117 tys.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej Spadek cen zbóż po zbiorach w 2013 r. przyczynił się do odwrócenia w r. spadkowej tendencji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W Polsce ceny zbóż podstawowych, po spadku w okresie zbiorów, od września 2017 r., pomimo tygodniowych wahań, wykazują tendencję wzrostową. Na rynku unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 1 Duża konkurencja (zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) na tradycyjnych rynkach zbytu (Afryka Północna i Bliski Wschód)

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Krajowy skup żywca W czerwcu 2017 r., w wyniku większych dostaw żywca drobiowego i wołowego, zwiększeniu uległ skup żywca rzeźnego ogółem i według GUS wyniósł 465 tys. ton. Był on o 20% większy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 30/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 43/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 41/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 2/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 48/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 29/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 27/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 36/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 32/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W pierwszym tygodniu czerwca 2018 r. wzrosły ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 10/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 19/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W dniach 2 8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg.

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Od początku 2018 r. na rynku krajowym ceny pszenicy konsumpcyjnej są względnie stabilne. W dniach 8 14.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 8/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo