Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010"

Transkrypt

1 Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kanalizacja deszczowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Darłowo, Starówka Miasto Darłowo Plac T.Kościuszki 9, Darłowo Koszalin 30. Stycznia 2010 r. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Przedmiar Strona 2/20 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 2-01w /02 2 KNR-W /04 3 KNR 2-01w 0203/04 4 KNR 2-01w 0210/02 5 KNR 2-18w 0511/02 6 KNR 2-18w 0511/02 7 KNR 2-18w 0511/02 8 KNR 2-18w 0511/03 9 KNR 2-18W 0408/05 10 KNR 2-18w 0513/03 11 KNR 2-18w 0513/04 12 KNR 2-18w 0301/02 13 KNR 2-18w 0301/02 14 KNR 2-19w 0121/01 15 KNR 4-01w 0208/01 16 KNR 2-18W 0422/05 17 KNR 2-18w 0408/02 18 KNR 2-18w 0524/02 19 KNR /04 20 KNR /01 I. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Zielona - odcinek S67 - Sistn5 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km Nakłady uzupełniające do tablic oraz za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV - odwiezienie nadmiaru urobku na składowisko (Krotność= 8) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka (Krotność= 2) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - nadsypka Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3m - studnie typu BS z fabrycznie montowanymi przejściami szczelnymi Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości Wykonanie przecisku o długości do 20m, rurami o średnicy nominalnej 500mm w gruntach kategorii III-IV - analogia Wykonanie przecisku o długości do 20m, rurami o średnicy nominalnej 500mm w gruntach kategorii III-IV - analogia Uszczelnienie konców rur przeciskowych i przewiertowych o średnicy nominalnej mm Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - nawiercenie studni pod wklładki oporowe "in situ" Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm - przejście szczelne przez ścianę istniejącej studzienki Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 450mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami typu ciężkiego zatrzaskowymi Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm m3 13,020 m3 25,623 m3 33,345 m3 33,345 m3 6,510 m3 5,925 m3 0,585 m3 8,680 m 52,000 szt 3,000 0,5m -8,000 m 9,000 m 3,500 koncówka 4,000 szt 1,000 szt 1,000 m 3,900 szt 2,000 m 52,000 m 3,900

3 Przedmiar Strona 3/20 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 21 Kalkulacja Inspekcja kanałów kamerą tv indywidualna 22 KNR 2-01w /02 23 KNR-W /01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m m 55,900 m3 15,390 m3 25,623

4 Przedmiar Strona 4/20 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 24 KNR 2-01w /02 25 KNR-W /04 26 KNR 2-01w 0203/04 27 KNR 2-01w 0210/02 28 KNR 2-18w 0511/02 29 KNR 2-18w 0511/02 30 KNR 2-18w 0511/02 31 KNR 2-18w 0511/03 32 KNR 2-18w 0511/03 33 KNR 2-18W 0408/05 34 KNR 2-18w 0513/03 35 KNR 2-18w 0513/04 36 KNR 2-18W 0421/05 37 KNR 2-18W 0421/05 38 KNR 4-01w 0208/01 39 KNR 2-18W 0422/05 40 KNR 2-18w 0408/03 41 KNR 2-18w 0408/02 42 KNR /01 43 KNR 2-15w 0222/03 II. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Zielona - odcinek S86 - S82 i łącznik do ul. Wałowej Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km Nakłady uzupełniające do tablic oraz za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV - odwiezienie nadmiaru urobku na składowisko (Krotność= 8) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka (Krotność= 2) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - nadsypka Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3m - studnie typu BS z fabrycznie montowanymi przejściami szczelnymi Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm - trójniki 315/160mm Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm - trójniki 315/200mm Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - nawiercenie studni pod wklładki oporowe "in situ" Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm - przejście szczelne przez ścianę istniejącej studzienki Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600mm - analogia - studnie na przyłączach Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 160mm - podłączenie rynien m3 64,380 m3 137,423 m3 33,345 m3 33,345 m3 32,190 m3 26,445 m3 4,410 m3 1,780 m3 42,920 m 176,300 szt 5,000 0,5m -10,000 szt 4,000 szt 2,000 szt 1,000 szt 1,000 m 8,900 m 29,400 szt 6,000 szt 4,000

5 Przedmiar Strona 5/20 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 44 KNR 2-02w 0531/04 45 KNR 2-18w 0524/02 46 KNR /04 47 KNR /02 48 KNR /01 Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm - odbudowa rury spustowej Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 450mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami typu ciężkiego zatrzaskowymi Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm 49 Kalkulacja Inspekcja kanałów kamerą tv indywidualna 50 KNR 2-01w /02 51 KNR-W /01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m m 2,000 szt 3,000 m 176,300 m 8,900 m 29,400 m 214,600 m3 64,380 m3 137,423

6 Kosztorys Strona 6/20 I. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Zielona - odcinek S67 - Sistn5 1 KNR 2-01w /02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 13,020 m3 Robotnicy r-g 1,65 2 KNR-W /04 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 25,623 m3 Robotnicy r-g 0,14 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0, KNR 2-01w 0203/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 33,345 m3 Robotnicy r-g 0,23 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,0984 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR 2-01w 0210/02 Nakłady uzupełniające do tablic oraz za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV - odwiezienie nadmiaru urobku na składowisko (Krotność= 8) 33,345 m3 Robotnicy r-g 0,005 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0511/02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka 6,510 m3 Robotnicy r-g 1,93 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,71 6 KNR 2-18w 0511/02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka (Krotność= 2) 5,925 m3 Robotnicy r-g 1,93 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,71 7 KNR 2-18w 0511/02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka 0,585 m3 Robotnicy r-g 1,93

7 Kosztorys Strona 7/20 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,71 8 KNR 2-18w 0511/03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - nadsypka 8,680 m3 Robotnicy r-g 1,86 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,68 9 KNR 2-18W 0408/05 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm 52,000 m Robotnicy r-g 0,682 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=315mm m 1,02 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0513/03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3m - studnie typu BS z fabrycznie montowanymi przejściami szczelnymi 3,000 szt Robotnicy r-g 27,2 Dno studzienki betonowej d=1200mm z kinetą szt 1 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 4 Beton zwykły B-7,5 m3 0,301 Beton zwykły B-10 m3 0,644 Zaprawa cementowa M7 m3 0,06 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4,4 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07 Stopnie żeliwne szt 8 Właz kanałowy żeliwny z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego d=600mm szt 1 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,4/0.6m szt 1 Pierścienie odciążające żelbetowe d=1200mm szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 Żuraw samochodowy 4t m-g 3,88 11 KNR 2-18w 0513/04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości -8,000 0,5m Robotnicy r-g 2,26 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1 Zaprawa cementowa M7 m3 0,01 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,88 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,61 Stopnie żeliwne szt 1,7

8 Kosztorys Strona 8/20 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 Żuraw samochodowy 4t m-g 0,53 12 KNR 2-18w 0301/02 Wykonanie przecisku o długości do 20m, rurami o średnicy nominalnej 500mm w gruntach kategorii III-IV - analogia R=0,5 9,000 m Robotnicy r-g 20,1 Rury stalowe dz=508,0mm m 1,02 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6mm szt 42,4*0,6 pomocnicze % 3,5 S=0,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,1 Żuraw samochodowy 5-6t m-g 3,57 Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 3,52 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 3,52 Dźwignik hydrauliczny przenośny 1-tłokowy z pompą oddzielną 200t m-g 3,52 Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm m-g 3,52 13 KNR 2-18w 0301/02 Wykonanie przecisku o długości do 20m, rurami o średnicy nominalnej 500mm w gruntach kategorii III-IV - analogia R=0,5 3,500 m Robotnicy r-g 20,1 Rury stalowe dz=508,0mm m 1,02 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6mm szt 42,4*0,6 pomocnicze % 3,5 S=0,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,1 Żuraw samochodowy 5-6t m-g 3,57 Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 3,52 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 3,52 Dźwignik hydrauliczny przenośny 1-tłokowy z pompą oddzielną 200t m-g 3,52 Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm m-g 3,52 14 KNR 2-19w 0121/01 Uszczelnienie konców rur przeciskowych i przewiertowych o średnicy nominalnej mm 4,000 koncówka Robotnicy r-g 3,73 Beton zwykły B-10 m3 0,11 Papa smołowa izolacyjna m2 2,5 Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 5,8 Drut stalowy miękki kg 1,38 pomocnicze % 2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,31 15 KNR 4-01w 0208/01 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - nawiercenie studni pod wklładki oporowe "in situ" 1,000 szt Robotnicy r-g 0,6

9 Kosztorys Strona 9/20 16 KNR 2-18W 0422/05 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm - przejście szczelne przez ścianę istniejącej studzienki 1,000 szt Robotnicy r-g 0,398 Przejście tulejowe PCV/beton d=315mm szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0408/02 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm 3,900 m Robotnicy r-g 0,345 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm m 1,02 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0524/02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 450mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami typu ciężkiego zatrzaskowymi 2,000 szt Robotnicy r-g 9,27 Osadniki betonowe d=450mm szt 1 Nadstawka betonowa d=450mm dł.1m szt 1 Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 Pierścienie utrzymujące wpust szt 1 Wpust żeliwny uliczny ściekowy 650x450mm zatrzaskowy szt 1 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7 Piasek do betonów m3 0,02 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 1,04 19 KNR /04 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm 52,000 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2674 Robotnicy gr.i r-g 0,1339 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 28-45mm m3 0,00004 Drewno na stemple iglaste nasycone długości 8,9m 6-20cm m3 0,00079 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 0,022 Woda m3 0,21 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR /01 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm 3,900 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,1856 Robotnicy gr.i r-g 0,0928

10 Kosztorys Strona 10/20 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 28-45mm m3 0,00003 Drewno na stemple iglaste nasycone długości 8,9m 6-20cm m3 0,00064 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 0,022 Woda m3 0,05 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, Kalkulacja indywidualna Inspekcja kanałów kamerą tv 55,900 m Inspekcja telewizyjna kanału m 1 22 KNR 2-01w /02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 15,390 m3 Robotnicy r-g 1,53 23 KNR-W /01 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 25,623 m3 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0135

11 Kosztorys Strona 11/20 II. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Zielona - odcinek S86 - S82 i łącznik do ul. Wałowej 24 KNR 2-01w /02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 64,380 m3 Robotnicy r-g 1,65 25 KNR-W /04 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 137,423 m3 Robotnicy r-g 0,14 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0, KNR 2-01w 0203/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 33,345 m3 Robotnicy r-g 0,23 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,0984 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR 2-01w 0210/02 Nakłady uzupełniające do tablic oraz za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV - odwiezienie nadmiaru urobku na składowisko (Krotność= 8) 33,345 m3 Robotnicy r-g 0,005 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0511/02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka 32,190 m3 Robotnicy r-g 1,93 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,71 29 KNR 2-18w 0511/02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka (Krotność= 2) 26,445 m3 Robotnicy r-g 1,93 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,71 30 KNR 2-18w 0511/02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka 4,410 m3 Robotnicy r-g 1,93

12 Kosztorys Strona 12/20 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,71 31 KNR 2-18w 0511/03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka 1,780 m3 Robotnicy r-g 1,86 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,68 32 KNR 2-18w 0511/03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - nadsypka 42,920 m3 Robotnicy r-g 1,86 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,68 33 KNR 2-18W 0408/05 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm 176,300 m Robotnicy r-g 0,682 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=315mm m 1,02 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0513/03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3m - studnie typu BS z fabrycznie montowanymi przejściami szczelnymi 5,000 szt Robotnicy r-g 27,2 Dno studzienki betonowej d=1200mm z kinetą szt 1 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 4 Beton zwykły B-7,5 m3 0,301 Beton zwykły B-10 m3 0,644 Zaprawa cementowa M7 m3 0,06 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4,4 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07 Stopnie żeliwne szt 8 Właz kanałowy żeliwny z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego d=600mm szt 1 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,4/0.6m szt 1 Pierścienie odciążające żelbetowe d=1200mm szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 Żuraw samochodowy 4t m-g 3,88

13 Kosztorys Strona 13/20 35 KNR 2-18w 0513/04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości -10,000 0,5m Robotnicy r-g 2,26 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1 Zaprawa cementowa M7 m3 0,01 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,88 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,61 Stopnie żeliwne szt 1,7 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 Żuraw samochodowy 4t m-g 0,53 36 KNR 2-18W 0421/05 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm - trójniki 315/160mm 4,000 szt Robotnicy r-g 0,35 Trójniki kanalizacyjne z PCW d=315/160mm szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18W 0421/05 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm - trójniki 315/200mm 2,000 szt Robotnicy r-g 0,35 Trójniki kanalizacyjne z PCW d=315/200mm szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 4-01w 0208/01 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - nawiercenie studni pod wklładki oporowe "in situ" 1,000 szt Robotnicy r-g 0,6 39 KNR 2-18W 0422/05 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm - przejście szczelne przez ścianę istniejącej studzienki 1,000 szt Robotnicy r-g 0,398 Przejście tulejowe PCV/beton d=315mm szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0408/03 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm 8,900 m

14 Kosztorys Strona 14/20 Robotnicy r-g 0,5 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm m 1,02 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0408/02 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm 29,400 m Robotnicy r-g 0,345 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm m 1,02 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR /01 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600mm - analogia - studnie na przyłączach 6,000 szt Robotnicy r-g 13,4 Kinety połączeniowe do studni PCV 600/300 szt 1 Rura trzonowa karbowana d=600mm m 1,5 Teleskopowy adapter do włazów żeliwnych z uszczelką dla d=600mm szt 1 Pierścienie odciążające żelbetowe dla studni kan. z PCV d=600mm szt 1 Właz kanałowy żeliwny do studni PCV d=600mm szt 1 Uszczelki szt 2 pomocnicze % 3 Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,47 Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,47 43 KNR 2-15w 0222/03 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 160mm - podłączenie rynien 4,000 szt Robotnicy r-g 0,48 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1 pomocnicze % 1 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,01 44 KNR 2-02w 0531/04 Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm - odbudowa rury spustowej 2,000 m Robotnicy r-g 0,31 Rury spustowe z PCW d=110mm m 1,01 Uchwyty do rur spustowych szt 0,56 pomocnicze % 1,5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0, KNR 2-18w 0524/02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 450mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami typu ciężkiego zatrzaskowymi 3,000 szt

15 Kosztorys Strona 15/20 Robotnicy r-g 9,27 Osadniki betonowe d=450mm szt 1 Nadstawka betonowa d=450mm dł.1m szt 1 Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 Pierścienie utrzymujące wpust szt 1 Wpust żeliwny uliczny ściekowy 650x450mm zatrzaskowy szt 1 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7 Piasek do betonów m3 0,02 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 1,04 46 KNR /04 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm 176,300 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2674 Robotnicy gr.i r-g 0,1339 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 28-45mm m3 0,00004 Drewno na stemple iglaste nasycone długości 8,9m 6-20cm m3 0,00079 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 0,022 Woda m3 0,21 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR /02 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 8,900 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,1856 Robotnicy gr.i r-g 0,0928 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 28-45mm m3 0,00003 Drewno na stemple iglaste nasycone długości 8,9m 6-20cm m3 0,00064 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 0,022 Woda m3 0,09 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR /01 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm 29,400 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,1856 Robotnicy gr.i r-g 0,0928 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 28-45mm m3 0,00003 Drewno na stemple iglaste nasycone długości 8,9m 6-20cm m3 0,00064 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 0,022 Woda m3 0,05 pomocnicze % 2,5

16 Kosztorys Strona 16/20 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, Kalkulacja indywidualna Inspekcja kanałów kamerą tv 214,600 m Inspekcja telewizyjna kanału m 1 50 KNR 2-01w /02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 64,380 m3 Robotnicy r-g 1,53 51 KNR-W /01 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 137,423 m3 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0135 Razem

17 Tabela elementów Strona 17/20 Nr Opis robót Wartość I. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Zielona - odcinek S67 - Sistn5 II. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Zielona - odcinek S86 - S82 i łącznik do ul. Wałowej Razem

18 Zestawienie robocizny Strona 18/20 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 68,880 2 Robotnicy gr.i r-g 34,486 3 Robotnicy r-g 1.221,647 Razem 1.325,013

19 Zestawienie materiałów Strona 19/20 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 23,200 2 Beton zwykły B-7,5 m3 2,408 3 Beton zwykły B-10 m3 5,592 4 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 35,000 5 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 4,000 6 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 28-45mm m3 0,010 7 Dno studzienki betonowej d=1200mm z kinetą szt 8,000 8 Drewno na stemple iglaste nasycone długości 8,9m 6-20cm m3 0,207 9 Drut stalowy miękki kg 5, Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6mm szt 318, Inspekcja telewizyjna kanału m 270, Kinety połączeniowe do studni PCV 600/300 szt 6, Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 14, Nadstawka betonowa d=450mm dł.1m szt 5, Osadniki betonowe d=450mm szt 5, Papa smołowa izolacyjna m2 10, Piasek do betonów m3 0, Pierścienie odciążające żelbetowe d=1200mm szt 8, Pierścienie odciążające żelbetowe dla studni kan. z PCV d=600mm szt 6, Pierścienie odciążające żelbetowe szt 5, Pierścienie utrzymujące wpust szt 5, Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,4/0.6m szt 8, Pospółka m3 197, Przejście tulejowe PCV/beton d=315mm szt 2, Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 19, Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 35, Rura trzonowa karbowana d=600mm m 9, Rury spustowe z PCW d=110mm m 2, Rury stalowe dz=508,0mm m 12, Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm m 33, Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm m 9, Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=315mm m 232, Stopnie żeliwne szt 33, Teleskopowy adapter do włazów żeliwnych z uszczelką dla d=600mm szt 6, Trójniki kanalizacyjne z PCW d=315/160mm szt 4, Trójniki kanalizacyjne z PCW d=315/200mm szt 2, Uchwyty do rur spustowych szt 1, Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 5, Uszczelki szt 12, Właz kanałowy żeliwny do studni PCV d=600mm szt 6, Właz kanałowy żeliwny z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego d=600mm szt 8, Woda m3 50, Wpust żeliwny uliczny ściekowy 650x450mm zatrzaskowy szt 5, Zaprawa cementowa M7 m3 0,300 Razem pomocnicze Razem

20 Zestawienie sprzętu Strona 20/20 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW) m-g 2,820 2 Dźwignik hydrauliczny przenośny 1-tłokowy z pompą oddzielną 200t m-g 22,000 3 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 15,954 4 Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm m-g 22,000 5 Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 2,820 6 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,244 7 Samochód samowyładowczy 5t m-g 29,844 8 Samochód skrzyniowy 5t m-g 20,729 9 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 15, Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 22, Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2, Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 22, Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 113, Żuraw samochodowy 4t m-g 21, Żuraw samochodowy 5-6t m-g 22,312 Razem 336,377

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew PRZEDMIAR ROBÓT nr ew. 2014-06-122 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej - KANALIZACJA DESZCZOWA 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Obiekt ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE DZ NR 52 BOROWY MŁYN gm. LIPNICA Kod

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Obiekt Kod CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45232452-5 - Roboty odwadniające

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

ARGOTECH PIOTR DROZDA

ARGOTECH PIOTR DROZDA ARGOTECH PIOTR DROZDA ul. Paderewskiego 52/12, 59-300 Lubin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Przyłącze wodociagowe, instalacja kanalizacji deszczowej Lokalizacja: Brzezna dz.nr. 521/2, 521/40 Zamawiający: GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. Inwestor. mgr inż. Adam Laska. Kościerzyna, XI 2017

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. Inwestor. mgr inż. Adam Laska. Kościerzyna, XI 2017 Przedmiar robót Obiekt Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Sanitarna 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków dz. 289/2, o. Sulęczyno Gmina Sulęczyno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki ul.aleja Róż 4/6, 7-00 Goleniów Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-16 Budowa: BOCHNIA ul.dębnik dz.nr 3886/3 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Kosztorys opracowali: mgr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,...

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Oświęcimiu przy ul.malczewskiego Budowa: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/11/Rd/2012

Przedmiar robót 2/11/Rd/2012 Przedmiar robót 2/11/Rd/2012 Obiekt Kod CPV Budowa 45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 29-05-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRZEDMIAR Strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej oraz odwodnienia

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej oraz odwodnienia Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej oraz odwodnienia Obiekt Kod CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45232452-5 - Roboty odwadniające

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe Darłowo, ul. Flisacka Gmina Miasto Darłowo Kosztorys Inwestorski Powiernictwo Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%...

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%... 1 z 5 2010-06-14 08:59 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231220-3 Inwestor Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów ul. Targowa 1 Sporządził mgr inŝ. GraŜyna Dąbrowska Rzeszów 26 luty

Bardziej szczegółowo

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ślepy 1 SZKÓŁKA LEŚNA - BIAŁOGÓRZYNO - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca BIAŁOGÓRZYNO GMINA BIAŁOGARD NADLEŚNICTWO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r.

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Budowa Jurków dz. nr. 352, 353/6, 353/13, 353/14 Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa Odcinek kanalizacji sanitarnej A37'' - A52 L=634m Inwestor Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23 38-500 Sanok Koszty zakupu Sporządził...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Domu Strażaka w Lewniowej. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3

Przedmiar. Budynek Domu Strażaka w Lewniowej. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3 Obiekt Rodzaj robót Branża Lokalizacja Inwestor Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3 Sanitarna Lewniowa działka nr 151/5, 151/6, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 gm. Gnojnik

Bardziej szczegółowo

Rodos [6059] - Rekomendacja SKB

Rodos [6059] - Rekomendacja SKB Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Poziom cen GRUDZIEŃ 2008 Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/9 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNNR 1 0210/03 2 KNNR 1 0307/04

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Kody CPV: 45231300-8 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Przyjęto rurociąg PCV 315 mm

Kosztorys nakładczy. Przyjęto rurociąg PCV 315 mm Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV: Budowa Inwestor Sieć kanalizacji deszczowej 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociąów i rurociąów do

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym w miejscowości Grabonóg, Piaski gm. Piaski Obiekt : Kolektor grawitacyjny z przyłączem Adres

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Sieć kanalizacji deszczowej - Rondo w Rajczy 1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - 45231300-8; ADRES INWESTYCJI : ul. Tunelowa, Olecko INWESTOR : Gmina Olecko ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 BRANŻA : Sanitarna KOSZTORYS OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Rodos [7695] - Rekomendacja SKB

Rodos [7695] - Rekomendacja SKB Przedmiar robót PRZYŁACZA WODNO-KANALIZACYJNE Obiekt Budynek użyteczności publicznej - Świetlica w m. Pagórki - PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE Kod CPV 45111200-0, 45231300-8 Budowa m. Pagórki, 82-340 Tolkmicko,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 11/2011

Przedmiar robót 11/2011 Przedmiar robót 11/2011 Obiekt Odnowa Centrum wsi Sułoszowa poprzez remont chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz miejsc parkingowych Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych ADRES INWESTYCJI : ul. Gdańska, 84-120 Władysławowo INWESTOR : Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Palisadowa 36/5 58-314 Wałbrzych tel/fax (0-74) 84-223-54

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Palisadowa 36/5 58-314 Wałbrzych tel/fax (0-74) 84-223-54 Prywatna Agencja Consultingowa "AP" i Usługi Budowlane Andrzej Pietraszek ul. Palisadowa 36/5 58-314 Wałbrzych tel/fax (0-74) 84-223-54 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie liniowe oraz hydroizolacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja deszczowa sanitarna 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz.

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. nr 304/3 Inwestor Gmina Kołczygłowy Biuro kosztorysowe Urząd Gminy Kołczygłowy Sporządził Sprawdził mgr inż. Wioletta

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01 Tabela elementów Strona 6/6 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. ST-01 45231300-8 Pompownia sieciowa 1.1. ST-01 45231300-8 Roboty ziemne 1.2. ST-01 45231300-8 Roboty montażowe 2. ST-02 Wodociąg 2.1. ST-02 45231300-8

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon mieszkalny na terenie DPS w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 199/K obręb Zagrody INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa sali wiejskiej z zapleczem i garażem oraz altany rekreacyjnejwraz z zagospodarowaniem terenu

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 ADRES INWESTYCJI : Kosztorys na wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynków nr 23 INWESTOR : Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa INSPRO Stefan Augustyn Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn 59-220 Legnica, ul. Kawaleryjska 2a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys nakładczy Remont nawierzchni asfaltowej placu Giełdy towarowej wraz z regulacją wpustów ulicznych i utwardzeniem części parkingu na giełdzie samochodowej. Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU. Lp. Nazwa działu Od Do Odwodnienie liniowe-poniec ul. Kościelna i parking Kościół Farny 1 Kanalizacja deszczowa 1 20

DZIAŁY PRZEDMIARU. Lp. Nazwa działu Od Do Odwodnienie liniowe-poniec ul. Kościelna i parking Kościół Farny 1 Kanalizacja deszczowa 1 20 DZIAŁY PRZEDMIARU Lp. Nazwa działu Od Do Odwodnienie liniowe-poniec ul. Kościelna i parking Kościół Farny 1 Kanalizacja deszczowa 1 20 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji deszczowej

Przyłącz kanalizacji deszczowej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji deszczowej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Jednostka

Bardziej szczegółowo

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c.

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Melbud s.c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax 56-62-36-235 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFRTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Komplek boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw.2008

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw.2008 GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ- ZAD II ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC UL: BRATA ZENO, BEMA, PSZCZELA, BURSZTYNOWA, OBWODOWA, BAŚNIOWA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej

KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

m 3 -- S -- 2* koparka gąsienicowa 0.60 m m-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:

m 3 -- S -- 2* koparka gąsienicowa 0.60 m m-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: 1 Świdnicka 15 Hydrofornia 1 Roboty zewnętrzne 1 Wykopy 1 KNR 2-01 d 0216-03 z.sz. 2.31 9905 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv Bez ręcznego wyrównania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU Znak sprawy: : JRP.7240.1.2012 Hel, 03.02.2012 rok. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest rozbudowa drogi publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przyłącze co z rur preizolowanych 2x76,1/140 Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ.

PRZEDMIAR. Przyłącze co z rur preizolowanych 2x76,1/140 Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo