PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37 BRANśA : INśYNIERYJNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WŁADYSŁAW KOPEĆ DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

2 ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 MONTAś STUDZIENEK S1-S ODCINEK S2-S ODCINEK S3-S4-1d, 1k, 9d ODCINEK S4-W ODCINEK S6-S7-3,4,5,6,7,8d, T1,T2 (odcinek między budynkiem istniejącym a nowoprojektowanym) ODCINEK 2d-S5-W STUDZIENKA CHŁONNA - ACO

3 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł - 3 -

4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa 1. smoła surowa gazownicza lub koksownicza kg pale szalunkowe stalowe (wypraski) t klamry ciesielskie kg pak łamany miękki kg folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m piasek do betonów zwykły pospółka - kruszywo nienormowane piasek kruszywo z ŜuŜla paleniskowego - sortowane cement portlandzki "25" z dodatkami kg roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL kg R 12. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 14. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B zaprawa cementowa M zaprawa cementowa M 12 d bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.iii drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone kręgi betonowe wys.500 mm o śr.1000 mm szt kręgi betonowe wys.500 mm o śr.1200 mm szt stoŝek betonowy + stozek odciazajacy szt pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe szt pierścienie podtrzymujące wpust szt nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m szt pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe szt osadniki betonowe śr. 500 mm szt rury kamionkowe kielichowe dł.1.0m o śr. 200 mm m syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm poziomy szt rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z m uszczelką o śr. zewn. 160 mm 30. czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm szt kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt uszczelką o śr. zewn. 160 mm - redukcja 160/110 mm 32. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - kolano szt kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczel-szką o śr. zewn. 160 mm - trójnik 34. właz kanałowy typu cięŝkiego szt pokrywa Ŝeliwna na stoŝek betonowy szt stopnie włazowe Ŝeliwne szt wpusty uliczne Ŝeliwne ściekowe typ cięŝki 650x450 szt mm 38. trzon studzienki rura karbowana m kineta studzienki z PE szt uszczelka szt sznur konopny smołowany kg materiały pomocnicze zł 0.00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł - 4 -

5 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyŝki 0.6 m3 m-g koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g Ŝuraw samochodowy 4 t m-g wyciąg m-g środek transportowy m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5 t m-g samochód skrzyniowy 5-10 t m-g samochód skrzyniowy m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g samochód samowyładowczy 5-10 t m-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł - 5 -

6 1 MONTAś STUDZIENEK S1-S2 1 KNR-W 2- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi d m3 na odkład w gruncie kat. III - wykop pod studnię S1-S2 obmiar = 8.00*1.50*3.50 = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 2 KNR-W 2- d Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą ręcznym kat. III-IV - pogłębienie i wyrównanie dna wykopu obmiar = 8.00*1.50*0.30 = * robocizna r-g r-g/ 3 KNR 4-04 d Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze obmiar = = * koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności m-g łyŝki 0.6 m m-g/ 4 KNR 4-04 d czym na odległość 1 km obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 5 KNR 4-04 d czym - dodatek za kaŝdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g *14=0.518m-g/ 6 KNR-W 2- d Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi ( wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką obmiar = 72.20m 2 m 2 1* robocizna r-g r-g/m 2 2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t t/m 2 3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.iii /m 2 4* drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone /m 2 5* klamry ciesielskie kg kg/m 2 7 KNR-W 2- d Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. 3m obmiar = 1.00stud. 1* robocizna r-g r-g/stud. 2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr.1000 mm szt stud.

7 5szt/stud. 3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7, /stud. 4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B /stud. 5* zaprawa cementowa M /stud. 6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL kg R 3.73kg/stud. 7* roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg kg/stud. 8* stopnie włazowe Ŝeliwne szt szt/stud. 9* właz kanałowy typu cięŝkiego szt szt/stud. 10* pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe szt szt/stud. 11* pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe szt szt/stud. 12* materiały pomocnicze % * samochód skrzyniowy 5-10 t m-g m-g/stud. 14* Ŝuraw samochodowy 4 t m-g m-g/stud. 8 KNR-W 2- d Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie za kaŝde 0.5 m róŝnicy głęb. obmiar = 1.00[0.5 m] stud. [0.5 m] stud. 1* robocizna r-g r-g/[0.5 m] stud. 2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr.1000 mm szt szt/[0.5 m] stud. 3* zaprawa cementowa M /[0.5 m] stud. 4* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL kg R 0.75kg/[0.5 m] stud. 5* roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg kg/[0.5 m] stud. 6* stopnie włazowe Ŝeliwne szt szt/[0.5 m] stud. 7* materiały pomocnicze % * samochód skrzyniowy 5-10 t m-g m-g/[0.5 m] stud. 9* Ŝuraw samochodowy 4 t m-g m-g/[0.5 m] stud. 9 KNR-W 2- d Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 425 mm - zamknięcie stoŝkiem betonowym obmiar = 1.00szt szt 1* robocizna r-g r-g/szt 2* kineta studzienki z PE szt * uszczelka szt szt/szt 4* trzon studzienki rura karbowana m/szt 5* stoŝek betonowy + stozek odciazajacy szt

8 6* pokrywa Ŝeliwna na stoŝek betonowy szt * pospółka - kruszywo nienormowane /szt 8* materiały pomocnicze % * samochód skrzyniowy 5 t m-g m-g/szt 10 KNR-W 2- d Włączenie istn. kanałów do nowoprojektowanych studzienek kanalizacyjnych - rurociągi o śr. 200 mm - kpl studzienki S1-S2 - przyjęto 4,00 mb rur kamionkowych o śr. 200 mm obmiar = 4.00kpl 1* robocizna r-g r-g/kpl 2* rury kamionkowe kielichowe dł.1.0m o śr. 200 mm m m/kpl 3* sznur konopny smołowany kg kg/kpl 4* zaprawa cementowa M 12 d d /kpl 5* materiały pomocnicze % * samochód dostawczy 0.9 t m-g m-g/kpl 11 KNR-W 2- d Zasypanie piaskiem wykopu warstwami grub. 25 cm obmiar = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 12 KNR-W 2- d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = * spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g m-g/ Słownie: zero i 00/100 zł RAZEM PODSUMOWANIE MONTAś STUDZIENEK S1-S2 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 8 -

9 2 ODCINEK S2-S3 13 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi d o pojemności łyŝki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 15.63*0.90*2.60 = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 3* samochód samowyładowczy 5-10 t m-g m-g/ 14 KNR-W 2- d Nakłady uzupełniające za kaŝde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 28 obmiar = * samochód samowyładowczy 5-10 t m-g *28=0.2996m-g/ 15 KNR-W 2- d Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą ręcznym kat. III-IV - pogłębienie i wyrównanie dna wykopu obmiar = 15.63*0.90*0.30 = * robocizna r-g r-g/ 16 KNR 4-04 d Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze obmiar = * koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności m-g łyŝki 0.6 m m-g/ 17 KNR 4-04 d czym na odległość 1 km obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 18 KNR 4-04 d czym - dodatek za kaŝdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g *14=0.518m-g/ 19 KNR-W 2- d Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi ( wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką obmiar = 45.33*2 = m 2 m 2 1* robocizna r-g r-g/m 2 2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t t/m 2 3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.iii /m 2 4* drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone

10 /m 2 5* klamry ciesielskie kg kg/m 2 20 KNR-W 2- Podsypka z piasku - warstwa grub. 10 cm d obmiar = 15.63*0.90*0.10 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 21 KNR-W 2- d Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm obmiar = 15.63m m 1* robocizna r-g r-g/m 2* rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z m uszczelką o śr. zewn. 160 mm 1.02m/m 4* samochód skrzyniowy m-g m-g/m 22 KNR-W 2- d Obsypanie piaskiem rury warstwami grub. 15 cm obmiar = 15.63*0.75*0.15 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 23 KNR-W 2- d Zasypanie piaskiem wykopu warstwami grub. 25 cm obmiar = 15.63*0.90*2.20 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 24 KNR-W 2- d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = * spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g m-g/

11 PODSUMOWANIE RAZEM ODCINEK S2-S3 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

12 3 ODCINEK S3-S4-1d, 1k, 9d 25 KNR-W 2- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi d m3 na odkład w gruncie kat. III - wykop dla węzła kanalizacji S3-S4-1d, 1k, 9d obmiar = 3.50*4.00*1.40 = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 26 KNR-W 2- d Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą ręcznym kat. III-IV - pogłębienie i wyrównanie dna wykopu obmiar = 3.50*4.00*0.30 = * robocizna r-g r-g/ 27 KNR 4-04 d Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze obmiar = * koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności m-g łyŝki 0.6 m m-g/ 28 KNR 4-04 d czym na odległość 1 km obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 29 KNR 4-04 d czym - dodatek za kaŝdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g *14=0.518m-g/ 30 KNR-W 2- d Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi ( wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką obmiar = 18.70m 2 m 2 1* robocizna r-g r-g/m 2 2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t t/m 2 3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.iii /m 2 4* drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone /m 2 5* klamry ciesielskie kg kg/m 2 31 KNR-W 2- d Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. 3m obmiar = 2.00stud. 1* robocizna r-g r-g/stud. 2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr.1000 mm szt stud.

13 5szt/stud. 3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7, /stud. 4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B /stud. 5* zaprawa cementowa M /stud. 6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL kg R 3.73kg/stud. 7* roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg kg/stud. 8* stopnie włazowe Ŝeliwne szt szt/stud. 9* właz kanałowy typu cięŝkiego szt szt/stud. 10* pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe szt szt/stud. 11* pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe szt szt/stud. 12* materiały pomocnicze % * samochód skrzyniowy 5-10 t m-g m-g/stud. 14* Ŝuraw samochodowy 4 t m-g m-g/stud. 32 KNR-W 2- d Podsypka z piasku - warstwa grub. 10 cm obmiar = 3.50*4.50*0.10 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 33 KNR-W 2- d Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm obmiar = 12.00m m 1* robocizna r-g r-g/m 2* rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z m uszczelką o śr. zewn. 160 mm 1.02m/m 4* samochód skrzyniowy m-g m-g/m 34 KNR-W 2- d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano + redukcja 160/110 mm obmiar = 2.00szt szt 1* robocizna r-g r-g/szt 2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - kolano szt

14 3* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt uszczelką o śr. zewn. 160 mm - redukcja 160/110 mm 4* materiały pomocnicze % * samochód skrzyniowy m-g m-g/szt 35 KNR-W 2- d Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych obmiar = 1.00szt. szt. 1* robocizna r-g r-g/szt. 2* czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm szt * materiały pomocnicze % % 36 KNR-W 2- d Włączenie do studzienek kanalizacyjnych - tylko R obmiar = 6.00kpl kpl 1* robocizna r-g r-g/kpl 37 KNR-W 2- d Zasypanie piaskiem wykopu warstwami grub. 25 cm obmiar = 3.50*4.00*1.60 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 38 KNR-W 2- d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = * spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g m-g/ Słownie: zero i 00/100 zł RAZEM PODSUMOWANIE ODCINEK S3-S4-1d, 1k, 9d RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

15 4 ODCINEK S4-W1 39 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi d o pojemności łyŝki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 10.00*0.90*1.70 = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 3* samochód samowyładowczy 5-10 t m-g m-g/ 40 KNR-W 2- d Nakłady uzupełniające za kaŝde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 28 obmiar = * samochód samowyładowczy 5-10 t m-g *28=0.2996m-g/ 41 KNR-W 2- d Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą ręcznym kat. III-IV - pogłębienie i wyrównanie dna wykopu obmiar = 10.00*0.90*0.30 = * robocizna r-g r-g/ 42 KNR 4-04 d Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze obmiar = * koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności m-g łyŝki 0.6 m m-g/ 43 KNR 4-04 d czym na odległość 1 km obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 44 KNR 4-04 d czym - dodatek za kaŝdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g *14=0.518m-g/ 45 KNR-W 2- d Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi ( wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką obmiar = 20.00*2 = m 2 m 2 1* robocizna r-g r-g/m 2 2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t t/m 2 3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.iii /m 2 4* drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone

16 /m 2 5* klamry ciesielskie kg kg/m 2 46 KNR-W 2- Podsypka z piasku - warstwa grub. 10 cm d obmiar = 10.00*0.90*0.10 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 47 KNR-W 2- d Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm obmiar = 10.00m m 1* robocizna r-g r-g/m 2* rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z m uszczelką o śr. zewn. 160 mm 1.02m/m 4* samochód skrzyniowy m-g m-g/m 48 KNR-W 2- d Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem - wpust W1 obmiar = 1.00szt. szt. 1* robocizna r-g r-g/szt. 2* osadniki betonowe śr. 500 mm szt * nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m szt * pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe szt * pierścienie podtrzymujące wpust szt * syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm poziomy szt * wpusty uliczne Ŝeliwne ściekowe typ cięŝki 650x450 szt mm 8* sznur konopny smołowany kg kg/szt. 9* pak łamany miękki kg kg/szt. 10* smoła surowa gazownicza lub koksownicza kg kg/szt. 11* cement portlandzki "25" z dodatkami kg kg/szt. 12* piasek do betonów zwykły /szt. 1 14* samochód skrzyniowy 5 t m-g m-g/szt

17 49 KNR-W 2- Włączenie do studzienek kanalizacyjnych - tylko R kpl d obmiar = 2.00kpl 1* robocizna r-g r-g/kpl 50 KNR-W 2- d Obsypanie piaskiem rury warstwami grub. 15 cm obmiar = 10.00*0.75*0.15 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 51 KNR-W 2- d Zasypanie piaskiem wykopu warstwami grub. 25 cm obmiar = 10.00*0.90*1.60 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 52 KNR-W 2- d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = * spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g m-g/ Słownie: zero i 00/100 zł RAZEM PODSUMOWANIE ODCINEK S4-W1 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

18 5 ODCINEK S6-S7-3,4,5,6,7,8d, T1,T2 (odcinek między budynkiem istniejącym a nowoprojektowanym) 53 KNR-W 2- d Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze złoŝeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) obmiar = ( )*0.70*0.95 = * robocizna r-g r-g/ 54 KNR 4-04 d Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze obmiar = * koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności m-g łyŝki 0.6 m m-g/ 55 KNR 4-04 d czym na odległość 1 km obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 56 KNR 4-04 d czym - dodatek za kaŝdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g *14=0.518m-g/ 57 KNR-W 2- d Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 425 mm - zamknięcie stoŝkiem betonowym obmiar = 2.00szt szt 1* robocizna r-g r-g/szt 2* kineta studzienki z PE szt * uszczelka szt szt/szt 4* trzon studzienki rura karbowana m m/szt 5* stoŝek betonowy + stozek odciazajacy szt * pokrywa Ŝeliwna na stoŝek betonowy szt * pospółka - kruszywo nienormowane /szt 8* materiały pomocnicze % * samochód skrzyniowy 5 t m-g m-g/szt 58 KNR-W 2- d Podsypka z piasku - warstwa grub. 10 cm obmiar = 27.25*0.10 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek /

19 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 59 KNR-W 2- Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. m d mm obmiar = = m 1* robocizna r-g r-g/m 2* rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką o śr. zewn. 160 mm 1.02m/m 4* samochód skrzyniowy m-g m-g/m 60 KNR-W 2- d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik obmiar = 2.00szt szt 1* robocizna r-g r-g/szt 2* kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką szt o śr. zewn. 160 mm - trójnik 4* samochód skrzyniowy m-g m-g/szt 61 KNR-W 2- d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano + redukcja 160/110 mm obmiar = 5.00szt szt 1* robocizna r-g r-g/szt 2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt uszczelką o śr. zewn. 160 mm - kolano 3* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt uszczelką o śr. zewn. 160 mm - redukcja 160/110 mm 4* materiały pomocnicze % * samochód skrzyniowy m-g m-g/szt 62 KNR-W 2- d Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych obmiar = 5.00szt. szt. 1* robocizna r-g r-g/szt. 2* czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm szt * materiały pomocnicze % % 63 KNR-W 2- d Włączenie do studzienek kanalizacyjnych - tylko R obmiar = 5.00kpl kpl

20 1* robocizna r-g r-g/kpl 64 KNR-W 2- d Obsypanie piaskiem rury warstwami grub. 15 cm obmiar = 27.25*0.55*0.15 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 65 KNR-W 2- d Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - poziome obmiar = 27.25*0.90 = m 2 m 2 1* robocizna r-g r-g/m 2 2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m m 2 /m 2 3* materiały pomocnicze % % 4* wyciąg m-g m-g/m 2 5* środek transportowy m-g m-g/m 2 66 KNR-W 2- d Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja ŜuŜlem obmiar = 27.25*0.70*0.30 = * robocizna r-g r-g/ 2* kruszywo z ŜuŜla paleniskowego - sortowane / 3* materiały pomocnicze % % 4* samochód skrzyniowy 5 t m-g m-g/ 5* samochód samowyładowczy 5-10 t m-g m-g/ 67 KNR-W 2- d Zasypanie piaskiem wykopu warstwami grub. 25 cm obmiar = 27.25*0.70*0.10 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/

21 PODSUMOWANIE ODCINEK S6-S7-3,4,5,6,7,8d, T1,T2 (odcinek między budynkiem istniejącym a nowoprojektowanym) RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

22 6 ODCINEK 2d-S5-W2 68 KNR-W 2- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi d m3 na odkład w gruncie kat. III - wykop 2d-S5-W2 obmiar = 2.00*2.00*1.20 = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 69 KNR-W 2- d Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą ręcznym kat. III-IV - pogłębienie i wyrównanie dna wykopu obmiar = 2.00*2.00*0.30 = * robocizna r-g r-g/ 70 KNR 4-04 d Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze obmiar = * koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności m-g łyŝki 0.6 m m-g/ 71 KNR 4-04 d czym na odległość 1 km obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 72 KNR 4-04 d czym - dodatek za kaŝdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g *14=0.518m-g/ 73 KNR-W 2- d Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi ( wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką obmiar = 9.00m 2 m 2 1* robocizna r-g r-g/m 2 2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t t/m 2 3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.iii /m 2 4* drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone /m 2 5* klamry ciesielskie kg kg/m 2 74 KNR-W 2- d Podsypka z piasku - warstwa grub. 10 cm obmiar = 3.50*4.50*0.10 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek /

23 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 75 KNR-W 2- d Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 425 mm - zamknięcie stoŝkiem betonowym obmiar = 1.00szt szt 1* robocizna r-g r-g/szt 2* kineta studzienki z PE szt * uszczelka szt szt/szt 4* trzon studzienki rura karbowana m m/szt 5* stoŝek betonowy + stozek odciazajacy szt * pokrywa Ŝeliwna na stoŝek betonowy szt * pospółka - kruszywo nienormowane /szt 8* materiały pomocnicze % * samochód skrzyniowy 5 t m-g m-g/szt 76 KNR-W 2- d Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem - wpust W1 obmiar = 1.00szt. szt. 1* robocizna r-g r-g/szt. 2* osadniki betonowe śr. 500 mm szt * nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m szt * pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe szt * pierścienie podtrzymujące wpust szt * syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm poziomy szt * wpusty uliczne Ŝeliwne ściekowe typ cięŝki 650x450 szt mm 8* sznur konopny smołowany kg kg/szt. 9* pak łamany miękki kg kg/szt. 10* smoła surowa gazownicza lub koksownicza kg kg/szt. 11* cement portlandzki "25" z dodatkami kg kg/szt. 12* piasek do betonów zwykły /szt. 1 14* samochód skrzyniowy 5 t m-g m-g/szt. 77 KNR-W 2- d Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm obmiar = 3.30m m

24 1* robocizna r-g r-g/m 2* rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z.3660 uszczelką o śr. zewn. 160 mm 1.02m/m 4* samochód skrzyniowy m-g m-g/m 78 KNR-W 2- d Włączenie do studzienek kanalizacyjnych - tylko R obmiar = 2.00kpl kpl 1* robocizna r-g r-g/kpl 79 KNR-W 2- d Zasypanie piaskiem wykopu warstwami grub. 25 cm obmiar = 2.00*2.00*1.25 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 80 KNR-W 2- d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = * spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g m-g/ Słownie: zero i 00/100 zł RAZEM PODSUMOWANIE ODCINEK 2d-S5-W2 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

25 7 STUDZIENKA CHŁONNA - ACO1 81 KNR-W 2- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi d m3 na odkład w gruncie kat. III - wykop 2d-S5-W2 obmiar = 1.50*1.50*3.00 = * robocizna r-g r-g/ 2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g m-g/ 82 KNR-W 2- d Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze złoŝeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) obmiar = 5.00*0.70*1.00 = * robocizna r-g r-g/ 83 KNR 4-04 d Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze obmiar = * koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności m-g łyŝki 0.6 m m-g/ 84 KNR 4-04 d czym na odległość 1 km obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g m-g/ 85 KNR 4-04 d czym - dodatek za kaŝdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 obmiar = * samochód samowyładowczy 5 t m-g *14=0.518m-g/ 86 KNR-W 2- d Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. 3m obmiar = 1.00stud. 1* robocizna r-g r-g/stud. 2* kręgi betonowe wys.500 mm o śr.1200 mm szt szt/stud. 3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7, /stud. 4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B /stud. 5* zaprawa cementowa M /stud. 6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R stud. kg kg/stud. 7* roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg kg/stud. 8* stopnie włazowe Ŝeliwne szt szt/stud. 9* właz kanałowy typu cięŝkiego szt szt/stud. 10* pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe szt szt/stud

26 11* pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe szt szt/stud. 12* materiały pomocnicze % * samochód skrzyniowy 5-10 t m-g m-g/stud. 14* Ŝuraw samochodowy 4 t m-g m-g/stud. 87 KNR-W 2- d Podsypka z piasku - warstwa grub. 10 cm obmiar = 5.00*0.70*0.10 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 88 KNR-W 2- d Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm obmiar = 5.00m m 1* robocizna r-g r-g/m 2* rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z m uszczelką o śr. zewn. 160 mm 1.02m/m 4* samochód skrzyniowy m-g m-g/m 89 KNR-W 2- d Włączenie do studzienek kanalizacyjnych - tylko R obmiar = 1.00kpl kpl 1* robocizna r-g r-g/kpl 90 KNR-W 2- d Zasypanie piaskiem wykopu warstwami grub. 25 cm obmiar = 5.00*0.70*0.60 = * robocizna r-g r-g/ 2* piasek / 4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g m-g/ 91 KNR-W 2- d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = * spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g m-g/ 92 UWAGA! d.7 ODWODNIENIE LINIOWE UJĘTE W PROJEK- CIE UKŁADU DROGOWEGO obmiar =

27 PODSUMOWANIE RAZEM STUDZIENKA CHŁONNA - ACO1 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł RAZEM PODSUMOWANIE CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKCI mgr inŝ. Joanna Rączka BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PUNKT INFORMACJI TURYSRTYCZNEJ ADRES INWESTYCJI : 22-440 KASNOBRÓD ul. Tomaszowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - 1 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR ROBÓT - 1 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR ROBÓT - 1 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień 452232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej NAZWA INWESTYCJI : Odprowadzenia wód opadowych z boiska wielofunkcyjnego z bieŝnią

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

- - KOSZTORYS OFERTOWY

- - KOSZTORYS OFERTOWY - - NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 ADRES INWESTYCJI :, działki nr 3411, 3412,3415/1, 3410 INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Dział Techniczny śudrów 1 Szczecin śubrów 1. : Tadeusz Frankowski :

ZBiLK Dział Techniczny śudrów 1 Szczecin śubrów 1. : Tadeusz Frankowski : ZBiLK Dział Techniczny śudrów 1 Szczecin śubrów 1 KOSZTORYS OFERTOWY i Przedmiar : Rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej (ROBOTY ZEWNĘTRZNE W OBRĘBIE POSESJI) : Szczecin ul.nehringa 25 : Zarząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja hali widowiskowo-sportowej 18x40 oraz projekt łącznika i niezbędnej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w OŜarowie Mazowieckim - instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Sieci zewnetrzne w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym - KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK WARSZTATÓW - KANALIZACJA SANITARNA (brudna) ADRES INWESTYCJI : 94-468 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35 INWESTOR : PORT LOTNICZY ŁÓDŻ ADRES INWESTORA : 94-468 Łódź,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - 2 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR ROBÓT - 2 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR ROBÓT - 2 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień 452232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej NAZWA INWESTYCJI : Odprowadzenia wód opadowych z boiska wielofunkcyjnego z bieŝnią

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 ADRES INWESTYCJI : Kosztorys na wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynków nr 23 INWESTOR : Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon mieszkalny na terenie DPS w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 199/K obręb Zagrody INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki ul.aleja Róż 4/6, 7-00 Goleniów Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej

KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika-ścieŝki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1328k relacji Dąbrowa Tarnowska - Smyków w ciądu ulicy Szarwarskiej od ul. Św. Brata

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Maj 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Maj 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZAMEK W KOŹMINIE WLKP.,GÓRNA CZĘŚĆ WIEśY - RE- MONT I PRACE ZABEZPIECZAJĄCE - IZOLACJA ŚCIAN WIEśY ADRES INWESTYCJI : UL. ZAMKOWA 1 63-720 KOŹMIN WLKP. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Obiekt ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE DZ NR 52 BOROWY MŁYN gm. LIPNICA Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert. ul. Ofiar Oświęcimskich 21; Świdnica

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert. ul. Ofiar Oświęcimskich 21; Świdnica Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert Kryśpiak ul. Ofiar Oświęcimskich 21; 58-100 Świdnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

ARGOTECH PIOTR DROZDA

ARGOTECH PIOTR DROZDA ARGOTECH PIOTR DROZDA ul. Paderewskiego 52/12, 59-300 Lubin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 ADRES Ul. Turystyczna 19, 87-100 Toruń BRANŻA Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna na terenie Szkoły Stawka roboczogodziny 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań ul. Kościuszki 92/98

Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań ul. Kościuszki 92/98 Wojskowy Zarząd Infrastruktury 60-967 Poznań ul. Kościuszki 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek szkoleniowo-hotelowy nr 4 Reont tarasu i konstrukcji pod tarase-odwodnienie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c.

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Melbud s.c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax 56-62-36-235 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 6-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wielkopolski, rejon

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 29-05-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRZEDMIAR Strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

m 3 -- S -- 2* koparka gąsienicowa 0.60 m m-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:

m 3 -- S -- 2* koparka gąsienicowa 0.60 m m-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: 1 Świdnicka 15 Hydrofornia 1 Roboty zewnętrzne 1 Wykopy 1 KNR 2-01 d 0216-03 z.sz. 2.31 9905 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv Bez ręcznego wyrównania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Kody CPV: 45231300-8 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kanalizacja deszczowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Darłowo, Starówka Miasto Darłowo

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska 71-051 Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Tęczowej w Mierzynie na odcinku od km 0+255,00 do km 0+313,50 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Przyłącze wodociagowe, instalacja kanalizacji deszczowej Lokalizacja: Brzezna dz.nr. 521/2, 521/40 Zamawiający: GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej - ROBOTY DROGOWE ADRES INWESTYCJI : Imielin ul. Sapety INWESTOR : Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 41-47 Imielin BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Czesław Syska

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Czesław Syska Usługi Projektowe Czesław Syska KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : KANAIZACJA SANITARNA ADRES INWESTYCJI : PÓŁNOCNO-ZACHODNIA CZĘŚĆ MIASTA JASTROWIE INWESTOR : ZECiUK S z o.o. ul. Wojska Polskiego 9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa INSPRO Stefan Augustyn Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn 59-220 Legnica, ul. Kawaleryjska 2a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Krzysztof Piatek

GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Krzysztof Piatek GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Rurociągi międzyobiektowe. ADRES INWESTYCJI : m. Pruchnik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Chocz ul. Słoneczna INWESTOR : Gmina Chocz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych ADRES INWESTYCJI : ul. Gdańska, 84-120 Władysławowo INWESTOR : Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

PUH PROJEKT Agata Nowakowska Radom, ul. eromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT NARZUTY Słownie:

PUH PROJEKT Agata Nowakowska Radom, ul. eromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT NARZUTY Słownie: PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-660 Radom, ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie liniowe boiska i bieżni ADRES INWESTYCJI : 27-100 Iłża ul. Jakuba

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy WIKARIACKIEJ w Szreńsku INWESTOR : Gina Szreńsk ADRES INWESTORA : 06-550 Szreńsk, pl.kanoniczny 10 BRANśA : Sanitarna - sieć kanalizacji sanitarnej DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY nr /KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY nr /KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biogradex-Holding Sp.z o.o 82-300 Elbląg ul.robotnicza 55/10 KOSZTORYS ŚLEPY nr. 51-17/KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi - ul. Handlowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową rowu - kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi - ul. Handlowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową rowu - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi - ul. Handlowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową rowu - kanalizacja deszczowa ADRES INWESTYCJI : Płochocin ul. Handlowa dz. ewid. nr 8/7, 8/, 806 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew PRZEDMIAR ROBÓT nr ew. 2014-06-122 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej - KANALIZACJA DESZCZOWA 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Obiekt Kod CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45232452-5 - Roboty odwadniające

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Sieć kanalizacji deszczowej - Rondo w Rajczy 1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 1. Wykop o parametrach: B= 0,7 m b= 0,5 m Umocnienie wykopu ażurowe 2. Studnie fi 400 z włazem żeliwnym typ ciężki szt. 4 3. Studnie z kręgów betonowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SANLID Lidia Kowalczyk Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17/15

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SANLID Lidia Kowalczyk Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17/15 SANLID Lidia Kowalczyk 95-100 Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17/15 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Stańkowski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Stańkowski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul.

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul. Kościelnej 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Kościelna 2, Mosina INWESTOR : Starostwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ,, EKO - KOMPLEKS '' J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J Rzgów, ul. Guzewska 14

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ,, EKO - KOMPLEKS '' J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J Rzgów, ul. Guzewska 14 ,, EKO - KOMPLEKS '' J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. 95-3 Rzgów, ul. Guzewska 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : CPV 452313-8 Kanalizacjia sanitarna wraz z przyłączami we wschodniej części Ozorkowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia Elementy scalone cały kosztorys R M P S T U Razem netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 roboty ziemne netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Usługi Projektowe i Nadzorowanie Robót Juliusz Kolęda 62-700 TUREK, os. Wyzwolenia 2/14 KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UGiM w Tuliszkowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ŁZUK ŁÓDŹ ULNOWE SADY 9 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REONT KANALIZACJI ADRES INWESTYCJI : UL TUWIA 6 W ŁODZI INWESTOR : ADINISTACJA NIERUCHOOŚCI ŁÓDŹ-ŚRÓDIEŚCIE "CENTRU I" ADRES INWESTO : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY

KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ - ETAP II

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ - ETAP II P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ - ETAP II Data: 2013-12-21 Budowa: Roboty inżynieryjne Kody CPV: 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. WZI Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT. WZI Poznań WZI Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI SIECI KANAIZACYJNEJ KOMPEKSU OŚRODKA SP W KIEKRZU ADRES INWESTYCJI : OŚRODEK SZKOENIOWY SP W KIEKRZU INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006 Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów..............................

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 1 ADRES INWESTYCJI : Łaziska Górne ul. Ogrodowa 48 INWESTOR : Zespół Ekonomiczny Placówek Ośwatowych ADRES INWESTORA : 43-170 Łaziska Górne ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE UL. BUDOWLANYCH 10/9 66-405 GORZÓW WLKP PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II - NIEKLASYFIKOWANY

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II - NIEKLASYFIKOWANY PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II - NIEKLASYFIKOWANY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45332300-6 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZEPOMPOWNIA Kurowo A ŚCIEKÓW KANAŁ TŁOCZNY KSIĄŻKA DPS PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY KOSZTORYS ŚLEPY 367-07-010 CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa: - Etap

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - 45231300-8; ADRES INWESTYCJI : ul. Tunelowa, Olecko INWESTOR : Gmina Olecko ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 BRANŻA : Sanitarna KOSZTORYS OFERTOWY

Bardziej szczegółowo