SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY"

Transkrypt

1 CPV Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odnogami w m. Połczyn Zdrój, ul. Warszawska ADRES INWESTYCJI : Obręb 0006 działki nr: 72/2, 73, 18/1 INWESTOR : Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul. Ustronie Miejskie Białogard BRANśA : Sanitarna; Sieć kanalizacji sanitarnej SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2018 Stawka roboczogodziny : 0,00 zł NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Koszty zakupu [Kz]... Zysk [Z]... VAT [V]... 1,00 % R, S 1,00 % Mbezp 1,00 % R+Kp(R), S+Kp(S) 1,00 % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł Słownie: zero i 00/100 zł

2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem sieć sanitarna 1 Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 160 mm SN 8 L=5,5, PCV Dn 200 mm SN 8 L=125,5 1 d.1 wycena indywidualna Projekt organizacji ruchu szt 1 szt 1,00 2 KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 1 d KNR 2-01 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNR-W 2-19 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km RAZEM 1,00 (125,5+5,5)*0,001 km 0,13 RAZEM 0,13 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - powykonawcze + mapka km (125,5+5,5)*0,001 km 0,13 RAZEM 0,13 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi m 3 o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III [(1,91+0,1)+(3,0+0,1)]/2*1,0*131*0,9 m 3 301,23 RAZEM 301,23 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych m 3 w gruntach suchych kat. III-IV [(1,91+0,1)+(3,0+0,1)]/2*1,0*131*0,1 m 3 33,47 RAZEM 33,47 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do m m w gr.kat. I-III [(1,91+0,1)+(3,0+0,1)]/2*1,0*131*0,1 m 3 33,47 RAZEM 33,47 Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych m 3 spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta- nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem [(1,91+0,1)+(3,0+0,1)]/2*1,0*131*0,9 m 3 301,23 RAZEM 301,23 AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m m 2 wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 2,5*131*2 m 2 655,00 RAZEM 655,00 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 131*0,8*0,1 m 3 10,48 RAZEM 10,48 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (obsypka rur) m 3 5,5*0,8*0,15 m 3 0,66 RAZEM 0,66 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka rur) m 3 125,5*0,8*0,2 m 3 20,08 RAZEM 20,08 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 0,3 cm (nasypka nad m 3 rury) 131*0,8*0,3 m 3 31,44 RAZEM 31,44 Oznakowanie trasykanalizacji ułoŝonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 131 m 131,00 RAZEM 131,00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN 8 m 5,5 m 5,50 RAZEM 5,50 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 m 125,5 m 125,50 RAZEM 125,50 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o stud. głębok. 3m 6 stud. 6,00 RAZEM 6,00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni szt betonowa - dno studni dn 1000 mm z kinewtą 6 szt 6,00 RAZEM 6,00-2 -

3 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 18 KNNR 4 d Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt 2 szt 2,00 RAZEM 2,00 19 d.1 wycena indywidualna Włączenie do istniejącej studni kpl 1 kpl 1,00 RAZEM 1,00 20 KNNR 1 d analogia Pompowanie wody z wykopu godz. 42 godz. 42,00 RAZEM 42,00 21 d.1 Kamerowanie kanalizacji sanitarnej m 131 m 131,00 RAZEM 131,00-3 -

4 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) sieć sanitarna 1 Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 160 mm SN 8 L=5,5, PCV Dn 200 mm SN 8 L=125,5 1 Projekt organizacji ruchu szt 1 d.1 wycena indywidualna 2 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km (125,5+5,5)* d ,001 = 0,13 3 KNNR d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - powykonawcze + mapka km (125,5+5,5)* 0,001 = 0,13 4 d.1 KNNR KNNR d KNNR d KNNR d KNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNR-W 2-19 d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d.1 08 analogia 18 KNNR d d.1 wycena indywidualna 20 d.1 KNNR analogia Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III- IV Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 1m) m 3 [(1,91+0,1)+ (3,0+0,1)]/2* 1,0*131*0,9 = 301,23 m 3 [(1,91+0,1)+ (3,0+0,1)]/2* 1,0*131*0,1 = 33,47 m 3 [(1,91+0,1)+ (3,0+0,1)]/2* 1,0*131*0,1 = 33,47 m 3 [(1,91+0,1)+ (3,0+0,1)]/2* 1,0*131*0,9 = 301,23 m 2 2,5*131*2 = 655,00 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 131*0,8*0,1 = 10,48 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. m 3 5,5*0,8*0,15 15 cm (obsypka rur) = 0,66 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. m 3 125,5*0,8* 20 cm (obsypka rur) 0,2 = 20,08 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. m 3 131*0,8*0,3 0,3 cm (nasypka nad rury) = 31,44 Oznakowanie trasykanalizacji ułoŝonej w ziemi taśmą z m 131 tworzywa sztucznego Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 m 5,5 mm SN 8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 m 125,5 mm SN 8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm stud. 6 w gotowym wykopie o głębok. 3m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie szt 6 - podstawa studni betonowa - dno studni dn 1000 mm z kinewtą Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm - zamknięcie szt 2 rurą teleskopową Włączenie do istniejącej studni kpl 1 Pompowanie wody z wykopu godz d.1 Kamerowanie kanalizacji sanitarnej m 131 Razem dział Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 160 mm SN 8 L=5,5, PCV Dn 200 mm SN 8 L=125,5 0,00 Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00 Słownie: zero i 00/100 zł - 4 -

5 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn sieć sanitarna 1 Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 160 mm SN 8 L=5,5, PCV Dn 200 mm SN 8 L=125,5 1 d.1 wycena indywidualna Projekt organizacji ruchu szt Projekt organizacji ruchu szt 1,00 2 KNNR 1 d Ilość Wartość Razem pozycja 1 0,00 1,00 0,00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km (125,5+ 5,5)* 0,001 = 0, r-g 56, słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m 3 0, samochód dostawczy m-g 1,50 3 KNNR 1 d Razem pozycja 2 0,00 0,13 0,00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - powykonawcze km (125,5+ + mapka 5,5)* 0,001 = 0, r-g 56, słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m 3 0, mapka geodezyjna powykonawcza szt 7, samochód dostawczy m-g 1,50 4 KNNR 1 d Razem pozycja 3 0,00 0,13 0,00 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami m 3 [(1,91+ podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III 0,1)+ (3,0+ 0,1)]/2* 1,0* 131*0,9 = 301, r-g 0, koparka 0.15 m3 m-g 0,063 5 KNNR 1 d Razem pozycja 4 0,00 301,23 0,00 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o m 3 [(1,91+ ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 0,1)+ (3,0+ 0,1)]/2* 1,0* 131*0,1 = 33, r-g 3,00 Razem pozycja 5 0,00 33,47 0,00-5 -

6 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa 6 KNNR 1 d Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn m 3 [(1,91+ 0,1)+ (3,0+ 0,1)]/2* 1,0* 131*0,1 = 33,47 Ilość Wartość 999 r-g 1,10 7 KNNR 1 d Razem pozycja 6 0,00 33,47 0,00 Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów m 3 [(1,91+ obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami 0,1)+ (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem (3,0+ 0,1)]/2* 1,0* 131*0,9 = 301, r-g 0, spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 0,034 8 KNR 2-01 d AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 1m) Razem pozycja 7 0,00 301,23 0,00 m 2 2,5* 131*2 = 655, ,5423*0,955= r-g 0, pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0, bale iglaste nasycane 50-63mm kl.iii m 3 0, drewno na stemple iglaste nasycone m 3 0, klamry ciesielskie kg 0, gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,008 9 KNNR 4 d Razem pozycja 8 0,00 655,00 0,00 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 131* 0,8*0,1 = 10, r-g 2, pospółka - kruszywo nienormowane z transportem m 3 1, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,77 10 KNNR 4 d Razem pozycja 9 0,00 10,48 0,00 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (obsypka m 3 5,5* rur) 0,8* 0,15 = 0, r-g 1, pospółka - kruszywo nienormowane z transportem m 3 1, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71 Razem pozycja 10 0,00 0,66 0,00-6 -

7 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa 11 KNNR 4 d PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka rur) Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn m 3 125,5* 0,8*0,2 = 20,08 Ilość Wartość 999 r-g 1, pospółka - kruszywo nienormowane z transportem m 3 1, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,68 12 KNNR 4 d Razem pozycja 11 0,00 20,08 0,00 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 0,3 cm m 3 131* (nasypka nad rury) 0,8*0,3 = 31, r-g 1, pospółka - kruszywo nienormowane z transportem m 3 1, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,67 13 KNR-W 2- d Oznakowanie trasykanalizacji ułoŝonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Razem pozycja 12 0,00 31,44 0,00 m r-g 0, taśma z polietylenu z wkładką metaliczną i napisem woda m 1, materiały pomocnicze % 2, samochód dostawczy m-g 0, KNNR 4 d Razem pozycja 13 0,00 131,00 0,00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN 8 m 5,5 999 r-g 0, rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o m 1,02 śr. zewn. 160 mm samochód skrzyniowy m-g 0, KNNR 4 d Razem pozycja 14 0,00 5,50 0,00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 m 125,5 999 r-g 0, rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy m 1,02 SN8 o śr. zewn. 200 mm samochód skrzyniowy m-g 0,0104 Razem pozycja 15 0,00 125,50 0,00-7 -

8 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa 16 KNNR 4 d Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. 3m Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn stud. 6 Ilość Wartość 999 r-g 21, kręgi betonowe wys.500 mm 1000 mm szt 5, mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5' m 3 0, mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10' m 3 0, zaprawa cementowa M 7' m 3 0, roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 3, roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6, stopnie włazowe Ŝeliwne szt 8, właz kanałowy typu cięŝkiego szt 1, pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1200 mm szt 1, pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe 1200 mm szt 1, samochód skrzyniowy m-g 2, Ŝuraw samochodowy m-g 3,04 17 KNNR 4 d analogia Razem pozycja 16 0,00 6,00 0,00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa szt 6 studni betonowa - dno studni dn 1000 mm z kinewtą 999 r-g 5, dno studni z kinetą szt 1, samochód skrzyniowy m-g 0,31 18 KNNR 4 d Razem pozycja 17 0,00 6,00 0,00 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm - zamknięcie rurą szt 2 teleskopową 999 r-g 2, kineta studzienki z PE szt 1, uszczelka szt 2, trzon studzienki rura karbowana m 3, rura teleskopowa szt 1, pokrywa Ŝeliwna szt 1, pospółka - kruszywo nienormowane z transportem m 3 0, samochód skrzyniowy m-g 0,07 Razem pozycja 18 0,00 2,00 0,00 19 d.1 wycena indywidualna Włączenie do istniejącej studni kpl Włączenie do istniejącej studni kpl 1,00 Razem pozycja 19 0,00 1,00 0,00-8 -

9 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa 20 KNNR 1 d analogia Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn Pompowanie wody z wykopu godz. 42 Ilość Wartość 21 d r-g 1, pompa elektryczna do 240 m3/godz. m-g 1, zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kva m-g 1,00 Razem pozycja 20 0,00 42,00 0,00 Kamerowanie kanalizacji sanitarnej m Kamerowanie kanalizacji sanitarnej m 1,00 Razem pozycja 21 0,00 131,00 0,00 Razem dział Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 160 mm SN 8 L=5,5, PCV Dn 200 mm SN 8 L=125,5 0,00-9 -

10 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM Kosztorys netto VAT 0,00 Razem brutto 0,00 Słownie: zero i 00/100 zł

11 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g 961,12 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

12 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,10 2. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,31 3. klamry ciesielskie kg 66,16 4. taśma z polietylenu z wkładką metaliczną i napisem woda m 140,17 5. pospółka - kruszywo nienormowane z transportem m 3 76,85 6. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 22,38 7. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 41,04 8. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5' m 3 1,38 9. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10' m 3 2, zaprawa cementowa M 7' m 3 0, bale iglaste nasycane 50-63mm kl.iii m 3 0, drewno na stemple iglaste nasycone m 3 0, słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m 3 0, Kamerowanie kanalizacji sanitarnej m 131, Włączenie do istniejącej studni kpl 1, kręgi betonowe wys.500 mm 1000 mm szt 3 0, dno studni z kinetą szt 6, pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe 1200 mm szt 6, pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1200 mm szt 6, rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm m 5, rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy SN8 m 128,01 o śr. zewn. 200 mm 22. Projekt organizacji ruchu szt 1, mapka geodezyjna powykonawcza szt 1, właz kanałowy typu cięŝkiego szt 6, pokrywa Ŝeliwna szt 2, stopnie włazowe Ŝeliwne szt 48, trzon studzienki rura karbowana m 6, rura teleskopowa szt 2, kineta studzienki z PE szt 2, uszczelka szt 4, materiały pomocnicze zł 0,00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

13 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. koparka 0.15 m3 m-g 18,83 2. spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 10,27 3. zagęszczarka wibracyjna m-g 43,26 4. pompa elektryczna do 240 m3/godz. m-g 42,00 5. Ŝuraw samochodowy m-g 18,24 6. samochód skrzyniowy m-g 17,45 7. samochód dostawczy m-g 0,53 8. zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kva m-g 42,00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKCI mgr inŝ. Joanna Rączka BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PUNKT INFORMACJI TURYSRTYCZNEJ ADRES INWESTYCJI : 22-440 KASNOBRÓD ul. Tomaszowska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

- - KOSZTORYS OFERTOWY

- - KOSZTORYS OFERTOWY - - NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 ADRES INWESTYCJI :, działki nr 3411, 3412,3415/1, 3410 INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw.2008

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw.2008 GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ- ZAD II ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC UL: BRATA ZENO, BEMA, PSZCZELA, BURSZTYNOWA, OBWODOWA, BAŚNIOWA

Bardziej szczegółowo

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw. 2008

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw. 2008 GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ- ZAD I - PRZYŁĄCZA ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC UL. PAWŁOWSKIEGO, NADRZECZNA, MAZURSKA, PL. WOLNOŚCI,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w OŜarowie Mazowieckim - instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert. ul. Ofiar Oświęcimskich 21; Świdnica

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert. ul. Ofiar Oświęcimskich 21; Świdnica Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert Kryśpiak ul. Ofiar Oświęcimskich 21; 58-100 Świdnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Sieci zewnetrzne w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym - KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Listopad Stawka roboczogodziny :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Listopad Stawka roboczogodziny : CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Stańkowski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Stańkowski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Bardziej szczegółowo

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c.

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Melbud s.c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax 56-62-36-235 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon mieszkalny na terenie DPS w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 199/K obręb Zagrody INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - 1 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR ROBÓT - 1 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR ROBÓT - 1 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień 452232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej NAZWA INWESTYCJI : Odprowadzenia wód opadowych z boiska wielofunkcyjnego z bieŝnią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja hali widowiskowo-sportowej 18x40 oraz projekt łącznika i niezbędnej

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy WIKARIACKIEJ w Szreńsku INWESTOR : Gina Szreńsk ADRES INWESTORA : 06-550 Szreńsk, pl.kanoniczny 10 BRANśA : Sanitarna - sieć kanalizacji sanitarnej DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZEPOMPOWNIA Kurowo A ŚCIEKÓW KANAŁ TŁOCZNY KSIĄŻKA DPS PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Czesław Syska

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Czesław Syska Usługi Projektowe Czesław Syska KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : KANAIZACJA SANITARNA ADRES INWESTYCJI : PÓŁNOCNO-ZACHODNIA CZĘŚĆ MIASTA JASTROWIE INWESTOR : ZECiUK S z o.o. ul. Wojska Polskiego 9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Usługi Projektowe i Nadzorowanie Robót Juliusz Kolęda 62-700 TUREK, os. Wyzwolenia 2/14 KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UGiM w Tuliszkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Chocz ul. Słoneczna INWESTOR : Gmina Chocz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa INSPRO Stefan Augustyn Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn 59-220 Legnica, ul. Kawaleryjska 2a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK WARSZTATÓW - KANALIZACJA SANITARNA (brudna) ADRES INWESTYCJI : 94-468 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35 INWESTOR : PORT LOTNICZY ŁÓDŻ ADRES INWESTORA : 94-468 Łódź,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International SP z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik gm. Pruchnik. Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 ADRES INWESTYCJI : Kosztorys na wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynków nr 23 INWESTOR : Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska 71-051 Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Tęczowej w Mierzynie na odcinku od km 0+255,00 do km 0+313,50 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 1. Wykop o parametrach: B= 0,7 m b= 0,5 m Umocnienie wykopu ażurowe 2. Studnie fi 400 z włazem żeliwnym typ ciężki szt. 4 3. Studnie z kręgów betonowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan BUDMAR S.C. 64-00 LESZNO, ul. Śniadeckich A PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 0" ADRES INWESTYCJI : 64-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Maj 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Maj 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZAMEK W KOŹMINIE WLKP.,GÓRNA CZĘŚĆ WIEśY - RE- MONT I PRACE ZABEZPIECZAJĄCE - IZOLACJA ŚCIAN WIEśY ADRES INWESTYCJI : UL. ZAMKOWA 1 63-720 KOŹMIN WLKP. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul.

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul. Kościelnej 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Kościelna 2, Mosina INWESTOR : Starostwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 6-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wielkopolski, rejon

Bardziej szczegółowo

PUH PROJEKT Agata Nowakowska Radom, ul. eromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT NARZUTY Słownie:

PUH PROJEKT Agata Nowakowska Radom, ul. eromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT NARZUTY Słownie: PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-660 Radom, ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie liniowe boiska i bieżni ADRES INWESTYCJI : 27-100 Iłża ul. Jakuba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki ul.aleja Róż 4/6, 7-00 Goleniów Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II - NIEKLASYFIKOWANY

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II - NIEKLASYFIKOWANY PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II - NIEKLASYFIKOWANY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45332300-6 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach INWESTOR: Gmina Czernica 1. Opracownie zawiera: - stronę tytułową - opis techniczny - spis działów - przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006 Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów..............................

Bardziej szczegółowo

ARGOTECH PIOTR DROZDA

ARGOTECH PIOTR DROZDA ARGOTECH PIOTR DROZDA ul. Paderewskiego 52/12, 59-300 Lubin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SANLID Lidia Kowalczyk Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17/15

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SANLID Lidia Kowalczyk Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17/15 SANLID Lidia Kowalczyk 95-100 Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17/15 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań Egz. nr:... KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina Śrem Adres : Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-

KOSZTORYS INWESTORSKI- KOSZTORYS INWESTORSKI- wykonanie sieci wodociagowej w Sieklukach Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - 2 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR ROBÓT - 2 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR ROBÓT - 2 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień 452232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej NAZWA INWESTYCJI : Odprowadzenia wód opadowych z boiska wielofunkcyjnego z bieŝnią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ADRES INWESTYCJI : ul. Wapienna i Piekarska w Bielsku - Białej na dz. nr 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

PRZEDMIAR. ADRES INWESTYCJI : ul. Wapienna i Piekarska w Bielsku - Białej na dz. nr 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117 Grupa Budowlana "Meritu" 32-500 Chrzanów,ul. Oświęciska 90B PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kopleksu budynków Koendy Miejskiej Policji wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, iejsc

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Obiekt ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE DZ NR 52 BOROWY MŁYN gm. LIPNICA Kod

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 Wodociąg Kanalizacja sanitarna i technologiczna Kanalizacja deszczowa 29 41

Lp. Nazwa działu Od Do 1 Wodociąg Kanalizacja sanitarna i technologiczna Kanalizacja deszczowa 29 41 DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 Wodociąg 1 15 2 Kanalizacja sanitarna i technologiczna 16 28 3 Kanalizacja deszczowa 29 41-1 - Nora PRO Wersja 4.10 Licencja: 6686 dla Owczarek KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

- - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

- - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej - - KOSZTORYS "ŚLEPY " - OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk "ORLIK 2012"na rerenie Gminy Łubniany w Łubnianach przyłącz wody i kanalizacja deszczowa

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk ORLIK 2012na rerenie Gminy Łubniany w Łubnianach przyłącz wody i kanalizacja deszczowa Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane "ARCHIN" Wrocłąw Bulwar Ikara 17-1A PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45232440-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Kody CPV: 45231300-8 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. LETNIA 27, CEKANOWO ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ " INSTECH"

PRZEDMIAR UL. LETNIA 27, CEKANOWO ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ  INSTECH ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ " INSTECH" UL. LETNIA 27, 09-472 CEKANOWO PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : r.

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : r. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sięgaczy przy ul. Chodzieskiej w Pile ADRES INWESTYCJI : 64-920 Piła, ul. Chodzieska INWESTOR : Urząd Miasta Piła ADRES INWESTORA : 64-920 PIŁA Pl. Staszica10

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT P.H.U PROGRESS INSTALACJE SANITARNE WOLA ZAŁĘŻNA 1A; 26-300 OPOCZNO KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna Targowa_1_ETAP

Kanalizacja sanitarna Targowa_1_ETAP 1 Kanalizacja sanitarna 1 Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 d KNNR 1 0111-01 analogia 2 KNR AT-03 d 0101-02 3 KNR AT-03 d 0104-03 4 KNR 4-04 d 1103-05 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 8-00 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego b PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja hali widowiskowo-sportowej 8x40 oraz projekt łącznika i niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Krzysztof Piatek

GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Krzysztof Piatek GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Rurociągi międzyobiektowe. ADRES INWESTYCJI : m. Pruchnik

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ABR

KOSZTORYS OFERTOWY ABR Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI 003-02-001

KOSZTORYS INWESTORSKI 003-02-001 Samolicz sykal.pl KOSZTORYS INWESTORSKI 003-02-001 CPV: Budowa: Gmina Turek Obiekt: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Słodków, Gmina Turek wraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ,, EKO - KOMPLEKS '' J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J Rzgów, ul. Guzewska 14

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ,, EKO - KOMPLEKS '' J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J Rzgów, ul. Guzewska 14 ,, EKO - KOMPLEKS '' J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. 95-3 Rzgów, ul. Guzewska 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : CPV 452313-8 Kanalizacjia sanitarna wraz z przyłączami we wschodniej części Ozorkowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ( ŚLEPY )

KOSZTORYS OFERTOWY ( ŚLEPY ) MYK-KONSTRUKCJE UL. WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA 4, 87-134 ZŁAWIEŚ MAŁA KOSZTORYS OFERTOWY ( ŚLEPY ) NAZWA INWESTYCJI : Budowa 2 zbiorników bezodpływowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY-ROBOTY RÓŻNE

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY-ROBOTY RÓŻNE P.P.W. "BIOPROJEKT" ul. Fabryczna 26 97-30 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY-ROBOTY RÓŻNE NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikai i przepopowniai dla iejscowości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV-45111200-0 - Roboty ziemne CPV-45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - ST-25 NAZWA INWESTYCJI : Zbiornik na ścieki sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Podstawa opracowania: KNNR 5, KNNR 6, KSNR 6, KNR 4-01, KNNR 1, KNR 2-18, KNNR 4 Waluta: PLN Stawka roboczogodziny:

Kosztorys Ślepy. Podstawa opracowania: KNNR 5, KNNR 6, KSNR 6, KNR 4-01, KNNR 1, KNR 2-18, KNNR 4 Waluta: PLN Stawka roboczogodziny: Inwestor: Urząd Miasta ul. St. Rynek 19 06-500 Mława 2008-04-18 Kosztorys Ślepy Budowa: Sieci kanalizacji sanitarnjej ul. Polna w Mławie Poziom Cen: 2008-04-18 Umowa z dnia: 2008-04-18 Nazwa budowy: Kolektor

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia Elementy scalone cały kosztorys R M P S T U Razem netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 roboty ziemne netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa Przedmiar robót Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach - dla inwestycji pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nr 1 i nr 2 - Tomice. Tomice nr dz. 584/6, 585/1, 585/2, 586/1,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa przykanalika sanitarnego do działki 3822 przy ul. Sokalskiego w Mławie INWESTOR : Miasto Mława ADRES INWESTORA : 06-500 Mław ul.st.rynek 19 BRANŻA : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) NAZWA INWESTYCJI : Budynek szatni Przyłacze do podlewania boiska ADRES INWESTYCJI : Zabór INWESTOR : URZAD GMINY Zabór ADRES INWESTORA : Zabór ul Lipowa 15 BRANśA : SANITARNA, SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARIA

Bardziej szczegółowo