Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Tuchola Osiedle Kopernika Gmina Tuchola z siedzibą: Plac Zamkowy 1, Tuchola Sporządził Barbara Jażdżewska Chojnice 30 październik 2013 r. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Tabela elementów Strona 2/18 Nr Opis robót Kz Kp Ogółem 1. Sieć kanalizacji sanitarnej 1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 1.2. Rurociągi i uzbrojenie 2. Sieć wodociągowa 2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 2.2. Rurociągi i uzbrojenie 3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 3.2. Rurociągi i uzbrojenie

3 Kosztorys Strona 3/18 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. Sieć kanalizacji sanitarnej 1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 1 KNNR /01 Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych km 0,302 robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 2 KNNR /03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami m3 442,128 podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV 3 KNNR /04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności m3 60,400 łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km 4 KNR-W /01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3 15,100 5 KNR-W /04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - m3 45,300 ekstrapolacja - obsypka 6 KNNR /02 Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów m3 381,728 obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 1.2. Rurociągi i uzbrojenie 7 KNR-W /03 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm m 302,000 8 KNR-W /01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu m 302,000 ułożonego w ziemi 9 KNR-W /03 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy szt 8,000 zewnętrznej 200mm łączone na wcisk 10 KNR-W /03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o szt 13,000 średnicy 1200mm i głębokości 3m 11 KNR-W /04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o 0,5m -26,000 średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości 12 KNR-W /02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej próba 1, mm (odcinek=próba) 2. Sieć wodociągowa 2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 13 KNNR /01 Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych km 0,727 robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 14 KNNR /03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami m ,000 podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV 15 KNNR /04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności m3 181,000 łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km 16 KNR-W /01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3 40, KNR-W /04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - m3 141,000 ekstrapolacja - obsypka 18 KNNR /02 Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów m ,000 obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 2.2. Rurociągi i uzbrojenie 19 KNNR /04 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej m 727, mm 20 KNNR /07 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy złącze 48,000 zewnętrznej 110mm za pomocą kształtek elektroporowych dotyczy zapytania 21 KNR-W /01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu m 727,000 ułożonego w ziemi 22 KNNR /02 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm montowane z kpl 4,000 nasuwkami na rurociągach z PCW i PE 23 KNNR /03 Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm kpl 4, KNNR /01 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 próba - 200m) próba 4, KNNR /01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) odcinek 4, KNNR /01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do odcinek 4, mm (200m) 3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 27 KNNR /01 Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych km 0,053 robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 28 KNNR /03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami m3 100,000 podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV 29 KNNR /04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności m3 13,000 łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km 30 KNR-W /01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3 3, KNR-W /04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - m3 10,000 ekstrapolacja - obsypka 32 KNNR /02 Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 87,000

4 Kosztorys Strona 4/18 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 3.2. Rurociągi i uzbrojenie 33 KNR-W /02 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm m 53, KNR-W /02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy szt 27,000 zewnętrznej 160mm łączone na wcisk 35 KNR-W /01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu m 53,000 ułożonego w ziemi 36 KNR-W /02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) próba 0,250

5 Przedmiar Strona 5/18 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNNR /01 2 KNNR /03 3 KNNR /04 4 KNR-W /01 5 KNR-W /04 6 KNNR /02 7 KNR-W /03 8 KNR-W /01 9 KNR-W /03 10 KNR-W /03 11 KNR-W /04 12 KNR-W /02 13 KNNR /01 14 KNNR /03 15 KNNR /04 16 KNR-W /01 17 KNR-W /04 18 KNNR /02 19 KNNR /04 20 KNNR /07 21 KNR-W /01 1. Sieć kanalizacji sanitarnej 1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 1.2. Rurociągi i uzbrojenie Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) 2. Sieć wodociągowa 2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 2.2. Rurociągi i uzbrojenie Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm za pomocą kształtek elektroporowych dotyczy zapytania Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi km 0,302 m3 442,128 m3 60,400 m3 15,100 m3 45,300 m3 381,728 m 302,000 m 302,000 szt 8,000 szt 13,000 0,5m -26,000 próba 1,500 km 0,727 m ,000 m3 181,000 m3 40,000 m3 141,000 m ,000 m 727,000 złącze 48,000 m 727,000

6 Przedmiar Strona 6/18 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 22 KNNR /02 23 KNNR /03 24 KNNR /01 25 KNNR /01 26 KNNR /01 27 KNNR /01 28 KNNR /03 29 KNNR /04 30 KNR-W /01 31 KNR-W /04 32 KNNR /02 33 KNR-W /02 34 KNR-W /02 35 KNR-W /01 36 KNR-W /02 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm montowane z nasuwkami na rurociągach z PCW i PE Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 próba - 200m) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) 3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 3.2. Rurociągi i uzbrojenie Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) kpl 4,000 kpl 4,000 próba 4,000 odcinek 4,000 odcinek 4,000 km 0,053 m3 100,000 m3 13,000 m3 3,000 m3 10,000 m3 87,000 m 53,000 szt 27,000 m 53,000 próba 0,250

7 Ceny jednostkowe Strona 7/18 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1. Sieć kanalizacji sanitarnej 1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 1 KNNR /01 Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 1 km Robotnicy r-g 56 Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm m3 0,11 Samochód dostawczy m-g 1,5 k.b. 2 KNNR /03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV r-g 0,287 Koparka 0,15m3 (1) m-g 0,0503 k.b. 3 KNNR /04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km Robotnicy r-g 0,255 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,091 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,273 k.b. 4 KNR-W /01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm r-g 2,1 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,77 k.b. 5 KNR-W /04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka r-g 2,1 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5

8 Ceny jednostkowe Strona 8/18 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,66 k.b. 6 KNNR /02 Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV r-g 0,085 Spycharka 55kW ( 75KM) (1) m-g 0,0341 k.b Rurociągi i uzbrojenie 7 KNR-W /03 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm 1 m Robotnicy r-g 0,5 Rura PVC 200mm m 1,02 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,0104 k.b. 8 KNR-W /01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi 1 m Robotnicy r-g 0,0075 Taśma z polietylenu m 1,07 pomocnicze % 2 Samochód dostawczy m-g 0,0011 k.b. 9 KNR-W /03 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk 1 szt Robotnicy r-g 0,301 Kształtki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z uszczelką 200mm szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,093 k.b.

9 Ceny jednostkowe Strona 9/18 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 10 KNR-W /03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3m 1 szt Robotnicy r-g 27,2 Krąg bet.z dnem o wys. 500 mm 1200 mm szt 1 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5 Beton zwykły B-7,5 m3 0,301 Beton zwykły B-10 m3 0,644 Zaprawa cementowa M7 m3 0,06 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4,4 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07 Stopnie żeliwne szt 8 Właz kanałowy żel.ciężki -D okrągły 600 szt 1 Pokrywy żelbetowe dla studni o śr.1200 mm szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 Żuraw samochodowy t (1) m-g 3,88 k.b. 11 KNR-W /04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości 1 0,5m Robotnicy r-g 2,26 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1 Zaprawa cementowa M7 m3 0,01 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,88 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,61 Stopnie żeliwne szt 1,7 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 Żuraw samochodowy t (1) m-g 0,53 k.b. 12 KNR-W /02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) 1 próba Robotnicy r-g 3,1 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,03 Drewno na stemple (korowane) m3 0,06 Uszczelki gumowe płaskie szt 1 Woda m3 1,73 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 Zawory żeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 2,16

10 Ceny jednostkowe Strona 10/18 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena k.b. 2. Sieć wodociągowa 2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 13 KNNR /01 Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 1 km Robotnicy r-g 56 Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm m3 0,11 Samochód dostawczy m-g 1,5 k.b. 14 KNNR /03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV r-g 0,287 Koparka 0,15m3 (1) m-g 0,0503 k.b. 15 KNNR /04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km Robotnicy r-g 0,255 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,091 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,273 k.b. 16 KNR-W /01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm r-g 2,1 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,77 k.b. 17 KNR-W /04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka

11 Ceny jednostkowe Strona 11/18 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena r-g 2,1 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,66 k.b. 18 KNNR /02 Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV r-g 0,085 Spycharka 55kW ( 75KM) (1) m-g 0,0341 k.b Rurociągi i uzbrojenie 19 KNNR /04 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm 1 m Robotnicy r-g 0,211 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 1,02 pomocnicze % 1,5 Żuraw samochodowy m-g 0,0368 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 k.b. 20 KNNR /07 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm za pomocą kształtek elektroporowych dotyczy zapytania 1 złącze Robotnicy r-g 0,92 Trójnik elektrooporowy PE 110mm szt (24/48,000) Mufa elektrooporowa PE 110mm szt (26/48,000) pomocnicze % 1,5 Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 k.b. 21 KNR-W /01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi 1 m

12 Ceny jednostkowe Strona 12/18 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robotnicy r-g 0,0075 Taśma z polietylenu m 1,07 pomocnicze % 2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0011 k.b. 22 KNNR /02 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm montowane z nasuwkami na rurociągach z PCW i PE 1 kpl Robotnicy r-g 2,92 Zasuwy E kołnierzowe 100mm szt 1 Króćce żeliwne jednokołnierzowe FW 100mm do rur z tworzyw sztucznych szt 2 Nasuwki na rury PCW ciśnieniowe typu NW-W 100mm szt 1 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 100mm szt 2 Uszczelki gumowe do rur PCW ciśnieniowych kielichowych 100mm szt 3 Śruby średniodokładne M14 kpl kg 1,57 Obudowy do zasuw żeliwne szt 1 Skrzynki do zasuw (1) szt 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,25 k.b. 23 KNNR /03 Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm 1 kpl Robotnicy r-g 4,68 Zwężki żeliwne szt 1 Zasuwy klinowe kołnierzowe d=80mm szt 1 Obudowy do zasuw żeliwne szt 1 Skrzynki uliczne do hydrantów szt 1 Skrzynki uliczne do zasuw szt 1 Kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80mm szt 1 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 80mm szt 5 Śruby średniodokładne M16 kpl kg 2,04 Żwir m3 0,38 Hydranty nadziemne żeliwne 80mm szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy m-g 1,05 k.b. 24 KNNR /01 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 próba - 200m) 1 próba Robotnicy r-g 7,34 pomocnicze % 10

13 Ceny jednostkowe Strona 13/18 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Samochód skrzyniowy m-g 3,16 Sprężarka powietrza m-g 3,25 k.b. 25 KNNR /01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) 1 odcinek Robotnicy r-g 4,09 Podchloryn sodowy kg 0,5 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 Woda z rurociągu m3 7,06 pomocnicze % 3 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,58 k.b. 26 KNNR /01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) 1 odcinek Robotnicy r-g 0,66 Woda z rurociągu m3 4,24 pomocnicze % 3 k.b. 3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 27 KNNR /01 Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 1 km Robotnicy r-g 56 Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm m3 0,11 Samochód dostawczy m-g 1,5 k.b. 28 KNNR /03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV r-g 0,287 Koparka 0,15m3 (1) m-g 0,0503 k.b.

14 Ceny jednostkowe Strona 14/18 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 29 KNNR /04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km Robotnicy r-g 0,255 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,091 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,273 k.b. 30 KNR-W /01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm r-g 2,1 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,77 k.b. 31 KNR-W /04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka r-g 2,1 Pospółka m3 1,22 pomocnicze % 2,5 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,66 k.b. 32 KNNR /02 Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV r-g 0,085 Spycharka 55kW ( 75KM) (1) m-g 0,0341 k.b Rurociągi i uzbrojenie 33 KNR-W /02 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm 1 m

15 Ceny jednostkowe Strona 15/18 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robotnicy r-g 0,345 Rura PVC 160mm m 1,02 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 k.b. 34 KNR-W /02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk 1 szt Robotnicy r-g 0,276 Kształtki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z uszczelką 160mm szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,085 k.b. 35 KNR-W /01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi 1 m Robotnicy r-g 0,0075 Taśma z polietylenu m 1,07 pomocnicze % 2 Samochód dostawczy m-g 0,0011 k.b. 36 KNR-W /02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) 1 próba Robotnicy r-g 3,1 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,03 Drewno na stemple (korowane) m3 0,06 Uszczelki gumowe płaskie szt 1 Woda m3 1,73 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 Zawory żeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,1 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 2,16 k.b.

16 Zestawienie materiałów Strona 16/18 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Beton zwykły B-7,5 m3 3,913 2 Beton zwykły B-10 m3 8,372 3 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,052 4 Drewno na stemple (korowane) m3 0,105 5 Hydranty nadziemne żeliwne 80mm szt 4,000 6 Kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80mm szt 4,000 7 Krąg bet.z dnem o wys. 500 mm 1200 mm szt 13,000 8 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 39,000 9 Króćce żeliwne jednokołnierzowe FW 100mm do rur z tworzyw sztucznych szt 8, Kształtki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z uszczelką 160mm szt 27, Kształtki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z uszczelką 200mm szt 8, Mufa elektrooporowa PE 110mm szt 26, Nasuwki na rury PCW ciśnieniowe typu NW-W 100mm szt 4, Obudowy do zasuw żeliwne szt 8, Podchloryn sodowy kg 2, Pokrywy żelbetowe dla studni o śr.1200 mm szt 13, Pospółka m3 310, Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 34, Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 63, Rura PVC 160mm m 54, Rura PVC 200mm m 308, Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 8, Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 741, Skrzynki do zasuw (1) szt 4, Skrzynki uliczne do hydrantów szt 4, Skrzynki uliczne do zasuw szt 4, Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm m3 0, Stopnie żeliwne szt 59, Śruby średniodokładne M14 kpl kg 6, Śruby średniodokładne M16 kpl kg 8, Taśma z polietylenu m 1.157, Trójnik elektrooporowy PE 110mm szt 24, Uszczelki gumowe do rur PCW ciśnieniowych kielichowych 100mm szt 12, Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 80mm szt 20, Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 100mm szt 8, Uszczelki gumowe płaskie szt 1, Właz kanałowy żel.ciężki -D okrągły 600 szt 13, Woda z rurociągu m3 45, Woda m3 3, Zaprawa cementowa M7 m3 0, Zasuwy E kołnierzowe 100mm szt 4, Zasuwy klinowe kołnierzowe d=80mm szt 4, Zawory żeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0, Zwężki żeliwne szt 4, Żwir m3 1,520

17 Zestawienie robocizny Strona 17/18 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 r-g 1.212,768 2 Robotnicy r-g 889, ,074

18 Zestawienie sprzętu Strona 18/18 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 23,628 2 Koparka 0,15m3 (1) m-g 94,671 3 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 23,150 4 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 8,120 5 Samochód dostawczy m-g 2,013 6 Samochód samowyładowczy 5t m-g 69,451 7 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 25,220 8 Samochód skrzyniowy m-g 27,240 9 Sprężarka powietrza m-g 13, Spycharka 55kW ( 75KM) (1) m-g 55, Ubijak spalinowy 200kg m-g 174, Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 22, Żuraw samochodowy t (1) m-g 36, Żuraw samochodowy m-g 26, ,787

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Rytel-Zapędowo gm. Czersk odcinek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa Przedmiar robót Sieć wodociągowa Obiekt Sieć wodociągowa w drodze osiedlowej w Suwałkach na os. Zastawie dz. nr 31923/10, 35205/1 Kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 71351914-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PRZYŁĄCZE WODNE - CPV 452313008 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA

Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA Data: 2007-07-30 Obiekt: Dz nr1197/1, 1274 ul.wygoda, BOCHNIA Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy aktualizacja

Kosztorys ofertowy aktualizacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy aktualizacja Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Gmina Świdwin miejscowość Rusinowo i Bełtno Gmina Świdwin Plac Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International SP z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik gm. Pruchnik. Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231110-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa Lokalizacja: Gorlice ul. na działkach nr 2442/6, 2442/5, 2437/17, 2437/16, 2438/5, 2436/3 Inwestor: MPGK Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul.

Bardziej szczegółowo

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c.

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Melbud s.c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax 56-62-36-235 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Listopad Stawka roboczogodziny :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Listopad Stawka roboczogodziny : CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt "BUDOWA, REMONT I WYPOSAśENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Sieć Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan BUDMAR S.C. 64-00 LESZNO, ul. Śniadeckich A PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 0" ADRES INWESTYCJI : 64-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kanalizacja deszczowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Darłowo, Starówka Miasto Darłowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Obiekt ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE DZ NR 52 BOROWY MŁYN gm. LIPNICA Kod

Bardziej szczegółowo

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ślepy 1 SZKÓŁKA LEŚNA - BIAŁOGÓRZYNO - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca BIAŁOGÓRZYNO GMINA BIAŁOGARD NADLEŚNICTWO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. WYKONAŁ : inż. K.Arkuszewski SPRAWDZIŁ : Data opracowania :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. WYKONAŁ : inż. K.Arkuszewski SPRAWDZIŁ : Data opracowania : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa w ulicy Rybnickiej /Huberta/ w Rybniku-Ochojcu. INWESTOR : Urząd Miasta Rybnik ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2 BRANŻA : instalacyjna Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa. mgr inż. Michał Pałaszewski. Koszalin styczeń 2014r.

Przedmiar robót. Budowa. mgr inż. Michał Pałaszewski. Koszalin styczeń 2014r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa ulicy Kruczkowskiego wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetleniem oraz przebudową sieci gazowej w Żukowie - branża 45233200-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 1 i nr 2 wraz zodprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i powierzchni

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Przyłącze wodociagowe, instalacja kanalizacji deszczowej Lokalizacja: Brzezna dz.nr. 521/2, 521/40 Zamawiający: GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Obiekt Kod CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45232452-5 - Roboty odwadniające

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZEPOMPOWNIA Kurowo A ŚCIEKÓW KANAŁ TŁOCZNY KSIĄŻKA DPS PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy W-08/11/2007

Kosztorys ofertowy W-08/11/2007 Kosztorys ofertowy W-08/11/2007 Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Siedlisko,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wodociąg rozdzielczy w miejscowości Wiśnicz Mały odcinek o długości 814 mb /pomiędzy węzłami A-B i B-C/

Przedmiar. Wodociąg rozdzielczy w miejscowości Wiśnicz Mały odcinek o długości 814 mb /pomiędzy węzłami A-B i B-C/ Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu Rynek 38 32-720 Nowy Wiśnicz Przedmiar Data: 2008-09-15 Budowa: Sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Wiśnicz Mały Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI Przedmiar robót Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI Obiekt Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

- - KOSZTORYS OFERTOWY

- - KOSZTORYS OFERTOWY - - NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 ADRES INWESTYCJI :, działki nr 3411, 3412,3415/1, 3410 INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-

KOSZTORYS INWESTORSKI- KOSZTORYS INWESTORSKI- wykonanie sieci wodociagowej w Sieklukach Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Kosztorysy Obiekt : Wrześna rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 Budowa : Kosztorysy Obiekt : Wrześna rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 Data

Bardziej szczegółowo

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%...

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%... 1 z 5 2010-06-14 08:59 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231220-3 Inwestor Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów ul. Targowa 1 Sporządził mgr inŝ. GraŜyna Dąbrowska Rzeszów 26 luty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - 45231300-8; ADRES INWESTYCJI : ul. Tunelowa, Olecko INWESTOR : Gmina Olecko ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 BRANŻA : Sanitarna KOSZTORYS OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE

Przedmiar robót PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE Przedmiar robót PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE Obiekt PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, Siemiatycze

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, Siemiatycze Inwestycja: Wykonanie dokumentacji technicznych i projektów stałej organizacji ruchu do Projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszego na terenie powiatu siemiatyckiego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon mieszkalny na terenie DPS w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 199/K obręb Zagrody INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10 Proenco Kielce, Warszawska 30/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gmina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna

Przedmiar. NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gmina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna Przediar NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż Sławoir Partyka Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ADRES INWESTYCJI : ul. Wapienna i Piekarska w Bielsku - Białej na dz. nr 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

PRZEDMIAR. ADRES INWESTYCJI : ul. Wapienna i Piekarska w Bielsku - Białej na dz. nr 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117 Grupa Budowlana "Meritu" 32-500 Chrzanów,ul. Oświęciska 90B PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kopleksu budynków Koendy Miejskiej Policji wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, iejsc

Bardziej szczegółowo

m 3 -- S -- 2* koparka gąsienicowa 0.60 m m-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:

m 3 -- S -- 2* koparka gąsienicowa 0.60 m m-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: 1 Świdnicka 15 Hydrofornia 1 Roboty zewnętrzne 1 Wykopy 1 KNR 2-01 d 0216-03 z.sz. 2.31 9905 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv Bez ręcznego wyrównania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK ul. Pogodna 27, 62-860 OPATÓWEK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Patora - Ciarka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Patora - Ciarka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : PRZEŁĄCZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU TŁOCZNEGO ADRES INWESTYCJI : PĘKANINO DZ. 74/1 GM. BIAŁOGARD INWESTOR : PKP ENERGETYKA S.A. UL. HOŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej Obiekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01 Tabela elementów Strona 6/6 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. ST-01 45231300-8 Pompownia sieciowa 1.1. ST-01 45231300-8 Roboty ziemne 1.2. ST-01 45231300-8 Roboty montażowe 2. ST-02 Wodociąg 2.1. ST-02 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFRTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Komplek boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Usługi Projektowe i Nadzorowanie Robót Juliusz Kolęda 62-700 TUREK, os. Wyzwolenia 2/14 KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UGiM w Tuliszkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT 27-1 PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 452313-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Nazwa budowy: WODOCIĄG I KANALIZACJA SANITARNA Adres budowy: ŻEROMSKIEGO, 19-5 GOŁDAP

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI

Przedmiar robót CDI Przedmiar robót CDI 438-09-2011 Obiekt BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W GÓRZE KALWARII - przyłącza sanitarne Budowa ul. Bema, Budowlanych, Kalwaryjskiej, Góra Kalwaria, działki o nr. ew. 7, 110, 112,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMY INŻYNIERSKIE "PROJEKTANT" NAMYSŁÓW UL. PLAC WOLNOŚCI 6C/3

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMY INŻYNIERSKIE PROJEKTANT NAMYSŁÓW UL. PLAC WOLNOŚCI 6C/3 SYSTEMY INŻYNIERSKIE "PROJEKTANT" 46-100 NAMYSŁÓW UL. PLAC WOLNOŚCI 6C/3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej ADRES INWESTYCJI : KSIĘGINICE MAŁE - SULISTROWICE INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 45300-4543-8 4530000-3 45334-4 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA ADRES INWESTYCJI : ŁASK ul. Swojska i Sandomierska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew PRZEDMIAR ROBÓT nr ew. 2014-06-122 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej - KANALIZACJA DESZCZOWA 45231300-8

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu: CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ZP/37/2012 Zmodyfikowany załącznik nr 2

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ZP/37/2012 Zmodyfikowany załącznik nr 2 ZP/37/2012 Zmodyfikowany załącznik nr 2 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana hydrantów na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Pomorska 251 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań Egz. nr:... KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina Śrem Adres : Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Domu Strażaka w Lewniowej. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3

Przedmiar. Budynek Domu Strażaka w Lewniowej. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3 Obiekt Rodzaj robót Branża Lokalizacja Inwestor Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3 Sanitarna Lewniowa działka nr 151/5, 151/6, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 gm. Gnojnik

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót

Kosztorys - Przedmiar robót Kosztorys - Przedmiar robót Sieci rozdzielcze grawitacyjne Obiekt Rozbudowa wodociągu - sieci rozdzielcze grawitacyjne - wodociąg zbiorowy ( bez przyłączy domowych ) Kod CPV 45232150-8 Budowa Krużlowa

Bardziej szczegółowo