Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał Fijałkowski Koszty zakupu Sporządził mgr inŝ. Marcin Chrzan Bytów Marzec 2009 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoŝa 50

2 Tabela przedmiaru robót Strona 2/16 Nr Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość 1 KNNR /01 2 KNNR /06 3 KNNR /02 4 KNNR /01 5 KNNR /01 6 KNNR /06 7 KNNR /08 8 KNNR /03 9 KNNR /06 10 KNNR /01 11 KNNR /02 12 KNNR /02 13 KNNR /05 14 KNNR /05 15 KNR /02 16 KNR /02 17 Kalkulacja indywidualna 18 KNNR /02 19 KNR /02 20 KNR /03 21 KNR /03 22 KNR /02 KANALIZACJA SANITARNA Roboty ziemne. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni WywoŜenie dłuŝyc na odległość 2km (analogia wywóz sciętych drezew) Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku drągowiny, karczy, gałęzi i resztek z drzew bez względu na średnicę Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 1,20m3 na głębokości do 5,0m w gruncie kategorii III-IV Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 6,0m Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m (obsypanie piaskiem 10 cm. ponad wierzch rury) Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (zasypanie piaskiem lub pospółką) Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (zasypanie ziemią z okładu) Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m Rurociągi tymczasowe z rur PCV o średnicy nominalnej 150mm Pompowanie wody z igłofiltrów Roboty technologiczne PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm Kanały rurowe z rur kamionkowych kielichowych o długości 1,50m i średnicy nominalnej 200mm, uszczelniane zaprawą cementową Kanały rurowe z rur kamionkowych kielichowych o długości 1,50m i średnicy nominalnej 250mm, uszczelniane zaprawą cementową Kształtki kamionkowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelniane zaprawą cementową Kształtki kamionkowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelniane zaprawą cementową km 3,004 szt 16,000 ha 0,100 mp 42,000 mp 50,000 m ,692 m ,692 m ,458 m ,075 m ,454 m ,766 m3 420,220 m3 398,000 m ,695 szt 310,000 m 50,000 godz. 408,000 m3 131,795 m 1.515,850 m 680,730 szt 35,000

3 Tabela przedmiaru robót Strona 3/16 Nr Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość 23 KNNR /01 24 KNNR /02 25 KNNR /03 26 KNNR /06 27 KNNR /08 28 KNNR /03 29 KNNR /05 30 KNNR /01 31 KNNR /02 32 KNNR /02 33 KNNR /05 34 KNNR /05 35 KNNR /02 36 KNNR /02 37 KNNR /02 38 KNNR /01 szt 42,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (pokrywa nastudzienna z logo WODOCIĄGI SŁUPSK) studnia 89,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości studni 0,5m 190,000 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy mm z rur betonowych, Ŝelbetowych, kamionkowych lub PCV (1 próba - odcinek między studzienkami) próba 90,000 PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ Roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km m3 242,400 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km 0,1*2424 m3 242,400 razem m3 242,400 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV 0,7*2424 m ,800 razem m ,800 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 1,20-2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii III-IV 0,1*2424 m3 242,400 razem m3 242,400 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m 3520 m ,000 razem m ,000 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 6,0m m2 525,000 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m (obsypanie piaskiem 10 cm. ponad wierzch rury) m3 222,040 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (zasypanie piaskiem lub pospółką) m3 262,760 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (zasypanie ziemią z okładu) m ,200 Roboty technologiczne PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową (zakończenie przyłączy) Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur betonowych, Ŝelbetowych, kamionkowych lub PCV (1 próba - odcinek między studzienkami) m3 48,481 m 808,010 szt 97,000 próba 97,000

4 Kosztorys Strona 4/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. KANALIZACJA SANITARNA Roboty ziemne. 1 KNNR /01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 3,004 km Robotnicy r-g ,224 Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm m3 0,11 0,330 Deski iglaste obrzynane kl.ii 22mm m3 N 0,000 Samochód dostawczy m-g 1,5 4,506 2 KNNR /06 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm 16 szt Robotnicy r-g 5,21 83,360 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 0,56 8,960 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,214 3,424 3 KNNR /02 Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni 0,1 ha Robotnicy r-g ,500 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 54,5 5,450 4 KNNR /01 WywoŜenie dłuŝyc na odległość 2km (analogia wywóz sciętych drezew) 42 mp Robotnicy r-g 1,03 43,260 Ciągnik kołowy m-g 0,325 13,650 Przyczepa dłuŝycowa m-g 0,325 13,650 5 KNNR /01 Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku drągowiny, karczy, gałęzi i resztek z drzew bez względu na średnicę 50 mp Robotnicy r-g 0,226 11,300 Olej napędowy (paliwo technologiczne) dm3 0,08 4,000 pomocnicze % 1 Ciągnik kołowy m-g 0,123 6,150 Przyczepa skrzyniowa m-g 0,123 6,150 6 KNNR /06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km 1482,692 m3 Robotnicy r-g 0, ,746 Koparka 0,40m3 m-g 0, ,637 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, ,883

5 Kosztorys Strona 5/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. 7 KNNR /08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km 1482,692 m3 Robotnicy r-g 0, ,852 Koparka 0,60m3 m-g 0, ,645 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, ,988 8 KNNR /03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV 7413,458 m3 Robotnicy r-g 0, ,662 Koparka 0,25m3 (p) m-g 0, ,897 9 KNNR /06 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 1,20m3 na głębokości do 5,0m w gruncie kategorii III-IV 4448,075 m3 Robotnicy r-g 0, ,196 Koparka 1,20m3 m-g 0, , KNNR /01 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m 13838,454 m2 Robotnicy r-g 0, ,956 Pale szalunkowe stalowe t 0, ,410 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-63mm m3 0, ,530 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0, ,455 Klamry ciesielskie typ U kg 0, ,614 pomocnicze % 1 11 KNNR /02 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 6,0m 5930,766 m2 Robotnicy r-g 0, ,844 Pale szalunkowe stalowe t 0, ,033 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-63mm m3 0, ,812 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0, ,998 Klamry ciesielskie typ U kg 0,12 711,692 pomocnicze % 1 12 KNNR /02 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m (obsypanie piaskiem 10 cm. ponad wierzch rury)

6 Kosztorys Strona 6/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. 420,22 m3 Robotnicy r-g 1,15 483,253 piasek m , KNNR /05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (zasypanie piaskiem lub pospółką) 398 m3 Robotnicy r-g 0,227 90,346 piasek m ,000 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 54,924 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0144 5, KNNR /05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (zasypanie ziemią z okładu) 14008,695 m3 Robotnicy r-g 0, ,974 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0, ,200 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0, , KNR /02 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m 310 szt Monterzy instalacji technolog. gr.ii r-g 2, ,861 Robotnicy gr.i r-g 2, ,365 Igłofiltry szt 0,1 31,000 WąŜ gumowy d=50-80mm m 0,2 62,000 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 0,05 15,500 Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,2 62,000 Śruby M16 z nakrętkami kg 0,4 124,000 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,3 93,000 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1,19 368,900 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,28 86, KNR /02 Rurociągi tymczasowe z rur PCV o średnicy nominalnej 150mm 50 m Monterzy instalacji technolog. gr.ii r-g 0, ,465 Robotnicy gr.i r-g 0,1828 9,140 Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 1,05 52,500 Uszczelki gumowe do rur PCW ciśnieniowych szt ,000 kielichowych śr.160mm Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,106 5,300

7 Kosztorys Strona 7/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. 17 Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody z igłofiltrów 408 godz. RAZEM: Roboty ziemne. Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Pozycje uproszczone Razem element Roboty technologiczne 18 KNNR /02 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm 131,795 m3 Robotnicy r-g 1,93 254,364 Pospółka m3 1,22 160,790 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71 93, KNR /02 Kanały rurowe z rur kamionkowych kielichowych o długości 1,50m i średnicy nominalnej 200mm, uszczelniane zaprawą cementową 1515,85 m R=0,63 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0, ,281 Robotnicy gr.i r-g 0, ,640 Rury kamionkowe kielichowe l=1,5m d=200mm m 1, ,009 Sznur konopny smołowany kg 0, ,206 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0007 1,061 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, ,627 Wciągarka ręczna 3-5t m-g (33,4x0,63)/ 318, KNR /03 Kanały rurowe z rur kamionkowych kielichowych o długości 1,50m i średnicy nominalnej 250mm, uszczelniane zaprawą cementową 680,73 m R=0,63 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0, ,922 Robotnicy gr.i r-g 0, ,982 Rury kamionkowe kielichowe l=1,5m d=250mm m 1,01 687,537 Sznur konopny smołowany kg 0, ,095 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0009 0,613 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, ,774 Wciągarka ręczna 3-5t m-g (40,28x0,63) 172,745 / KNR /03 Kształtki kamionkowe kielichowe o średnicy 250mm uszczelniane zaprawą cementową 35 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,509 17,815

8 Kosztorys Strona 8/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. Robotnicy gr.i r-g 0,255 8,925 Kształtki kamionkowe kielichowe d=250mm szt 1,02 35,700 Sznur konopny smołowany kg 0,944 33,040 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,035 pomocnicze % 2,5 22 KNR /02 Kształtki kamionkowe kielichowe o średnicy 200mm uszczelniane zaprawą cementową 42 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,403 16,926 Robotnicy gr.i r-g 0,211 8,862 Kształtki kamionkowe kielichowe d=200mm szt 1,02 42,840 Sznur konopny smołowany kg 0,579 24,318 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,042 pomocnicze % 2,5 23 KNNR /01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (pokrywa nastudzienna z logo WODOCIĄGI SŁUPSK) 89 studnia Robotnicy r-g 21, ,700 Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 5 445,000 Beton zwykły B-7,5 m3 0,23 20,470 Beton zwykły B-10 m3 0,470 41,830 Zaprawa cementowa M7 m3 0,05 4,450 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73 331,970 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 608,760 Stopnie Ŝeliwne szt 8 712,000 Właz kanałowy Ŝeliwny cięŝki szt 1 89,000 Pokrywa nadstudzienna Ŝelbetowa szt 1 89,000 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 2,35 209,150 śuraw samochodowy m-g 3,04 270, KNNR /02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości studni 190 0,5m Robotnicy r-g 2,03 385,700 Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 1 190,000 Zaprawa cementowa M7 m3 0,01 1,900 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75 142,500 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 258,400 Stopnie Ŝeliwne szt 1,7 323,000 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,23 43,700 śuraw samochodowy m-g 0,48 91, KNNR /03 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy mm z rur betonowych, Ŝelbetowych, kamionkowych lub PCV (1 próba - odcinek między studzienkami) 90 próba

9 Kosztorys Strona 9/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. Robotnicy r-g 4,11 369,900 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 28-45mm m3 0,03 2,700 Drewno na stemple (korowane) m3 0,06 5,400 Uszczelki gumowe szt 1 90,000 Woda z rurociągu m3 2,7 243,000 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 135,000 pomocnicze % 3 Samochód skrzyniowy m-g 3,16 284,400 RAZEM: Roboty technologiczne Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ Roboty ziemne 26 KNNR /06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km 242,4 m3 Robotnicy r-g 0,188 45,571 Koparka 0,40m3 m-g 0, ,289 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,209 50, KNNR /08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km 0,1*2424 = 242,400m3 242,4 m3 Robotnicy r-g 0,153 37,087 Koparka 0,60m3 m-g 0, ,569 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,174 42, KNNR /03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV 0,7*2424 = 1.696,800m3 1696,8 m3 Robotnicy r-g 0, ,982 Koparka 0,25m3 (p) m-g 0, , KNNR /05 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 1,20-2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii III-IV 0,1*2424 = 242,400m3 242,4 m3 Robotnicy r-g 0,223 54,055

10 Kosztorys Strona 10/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0234 5, KNNR /01 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m 3520 = 3.520,000m m2 Robotnicy r-g 0, ,000 Pale szalunkowe stalowe t 0, ,394 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-63mm m3 0, ,696 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,0009 3,168 Klamry ciesielskie typ U kg 0,12 422,400 pomocnicze % 1 31 KNNR /02 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 6,0m 525 m2 Robotnicy r-g 0,71 372,750 Pale szalunkowe stalowe t 0, ,357 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-63mm m3 0, ,514 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0, ,620 Klamry ciesielskie typ U kg 0,12 63,000 pomocnicze % 1 32 KNNR /02 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m (obsypanie piaskiem 10 cm. ponad wierzch rury) 222,04 m3 Robotnicy r-g 1,15 255,346 piasek m , KNNR /05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (zasypanie piaskiem lub pospółką) 262,76 m3 Robotnicy r-g 0,227 59,647 piasek m ,760 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 36,261 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0144 3, KNNR /05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (zasypanie ziemią z okładu) 1939,2 m3 Robotnicy r-g 0, ,198

11 Kosztorys Strona 11/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. Ubijak spalinowy 200kg m-g 0, ,610 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0, ,924 RAZEM: Roboty ziemne Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element Roboty technologiczne 35 KNNR /02 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm 48,481 m3 Robotnicy r-g 1,93 93,568 Pospółka m3 1,22 59,147 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71 34, KNNR /02 Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk 808,01 m Robotnicy r-g 0, ,763 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe m 1,02 824,170 d=160mm pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 6, KNNR /02 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową (zakończenie przyłączy) 97 szt Robotnicy r-g 2,42 234,740 Studienka Kanalizacyjna lekka Wavin 425 szt 1 97,000 Pospółka m3 0,2 19,400 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,07 6, KNNR /01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur betonowych, Ŝelbetowych, kamionkowych lub PCV (1 próba - odcinek między studzienkami) 97 próba Robotnicy r-g 1,26 122,220 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 28-45mm m3 0,03 2,910 Drewno na stemple (korowane) m3 0,06 5,820 Uszczelki gumowe szt 1 97,000 Woda z rurociągu m3 0,43 41,710 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 145,500 pomocnicze % 3

12 Kosztorys Strona 12/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. Samochód skrzyniowy m-g 3,16 306,520 RAZEM: Roboty technologiczne Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Pozycje uproszczone Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys

13 Spis działów przedmiaru robót Strona 13/16 Nr Opis robót KANALIZACJA SANITARNA Roboty ziemne. Roboty technologiczne PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ Roboty ziemne Roboty technologiczne

14 Zestawienie robocizny Strona 14/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 973,944 2 Monterzy instalacji technolog. gr.ii r-g 864,326 3 Robotnicy gr.i r-g 1.144,915 4 Robotnicy r-g ,066 Razem ,250

15 Zestawienie materiałów Strona 15/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-63mm m3 24,553 2 Beton zwykły B-7,5 m3 20,470 3 Beton zwykły B-10 m3 41,830 4 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 28-45mm m3 5,610 5 Drewno na stemple (korowane) m3 11,220 6 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 23,240 7 Igłofiltry szt 31,000 8 Klamry ciesielskie typ U kg 2.857,706 9 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 15, Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 635, Kształtki kamionkowe kielichowe d=200mm szt 42, Kształtki kamionkowe kielichowe d=250mm szt 35, Olej napędowy (paliwo technologiczne) dm3 4, Pale szalunkowe stalowe t 16, piasek m , Pokrywa nadstudzienna Ŝelbetowa szt 89, Pospółka m3 239, Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 474, Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 867, Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 52, Rury kamionkowe kielichowe l=1,5m d=200mm m 1.531, Rury kamionkowe kielichowe l=1,5m d=250mm m 687, Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 280, Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm m 824, Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm m3 0, Stopnie Ŝeliwne szt 1.035, Studienka Kanalizacyjna lekka Wavin 425 szt 97, Sznur konopny smołowany kg 1.060, Śruby M16 z nakrętkami kg 124, Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 62, Uszczelki gumowe do rur PCW ciśnieniowych kielichowych śr.160mm szt 25, Uszczelki gumowe szt 187, WąŜ gumowy d=50-80mm m 62, Właz kanałowy Ŝeliwny cięŝki szt 89, Woda z rurociągu m3 284, Zaprawa cementowa M7 m3 6, Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,751 Razem pomocnicze Razem

16 Zestawienie sprzętu Strona 16/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 19,800 2 Koparka 0,25m3 (p) m-g 458,246 3 Koparka 0,40m3 m-g 115,926 4 Koparka 0,60m3 m-g 75,214 5 Koparka 1,20m3 m-g 112,981 6 Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 5,672 7 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 8,960 8 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 93,000 9 Przyczepa dłuŝycowa m-g 13, Przyczepa skrzyniowa m-g 6, Samochód dostawczy m-g 4, Samochód samowyładowczy 5t m-g 660, Samochód skrzyniowy 5t m-g 165, Samochód skrzyniowy m-g 857, Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 239, Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 8, Ubijak spalinowy 200kg m-g 2.291, Wciągarka ręczna 3-5t m-g 491, Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 368, Zagęszczarka wibracyjna m-g 127, śuraw samochodowy m-g 361,760 Razem 6.487,982

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r.

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Budowa Jurków dz. nr. 352, 353/6, 353/13, 353/14 Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt "BUDOWA, REMONT I WYPOSAśENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Sieć Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Obiekt Kod CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45232452-5 - Roboty odwadniające

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

Rodos [6059] - Rekomendacja SKB

Rodos [6059] - Rekomendacja SKB Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Poziom cen GRUDZIEŃ 2008 Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/9 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNNR 1 0210/03 2 KNNR 1 0307/04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ślepy 1 SZKÓŁKA LEŚNA - BIAŁOGÓRZYNO - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca BIAŁOGÓRZYNO GMINA BIAŁOGARD NADLEŚNICTWO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKCI mgr inŝ. Joanna Rączka BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PUNKT INFORMACJI TURYSRTYCZNEJ ADRES INWESTYCJI : 22-440 KASNOBRÓD ul. Tomaszowska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Obiekt ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE DZ NR 52 BOROWY MŁYN gm. LIPNICA Kod

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon mieszkalny na terenie DPS w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 199/K obręb Zagrody INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231110-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kanalizacja deszczowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Darłowo, Starówka Miasto Darłowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%...

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%... 1 z 5 2010-06-14 08:59 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231220-3 Inwestor Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów ul. Targowa 1 Sporządził mgr inŝ. GraŜyna Dąbrowska Rzeszów 26 luty

Bardziej szczegółowo

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw.2008

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw.2008 GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ- ZAD II ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC UL: BRATA ZENO, BEMA, PSZCZELA, BURSZTYNOWA, OBWODOWA, BAŚNIOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej oraz odwodnienia

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej oraz odwodnienia Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej oraz odwodnienia Obiekt Kod CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45232452-5 - Roboty odwadniające

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 ADRES INWESTYCJI : Kosztorys na wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynków nr 23 INWESTOR : Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/11/Rd/2012

Przedmiar robót 2/11/Rd/2012 Przedmiar robót 2/11/Rd/2012 Obiekt Kod CPV Budowa 45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Tymowa, Piaski DruŜków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew PRZEDMIAR ROBÓT nr ew. 2014-06-122 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej - KANALIZACJA DESZCZOWA 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa Odcinek kanalizacji sanitarnej A37'' - A52 L=634m Inwestor Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23 38-500 Sanok Koszty zakupu Sporządził...

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : Wartość robót ogółem :... zł... zł... zł

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006 Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów..............................

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c.

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Melbud s.c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax 56-62-36-235 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Domu Strażaka w Lewniowej. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3

Przedmiar. Budynek Domu Strażaka w Lewniowej. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3 Obiekt Rodzaj robót Branża Lokalizacja Inwestor Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3 Sanitarna Lewniowa działka nr 151/5, 151/6, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 gm. Gnojnik

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Sieci zewnetrzne w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym - KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki ul.aleja Róż 4/6, 7-00 Goleniów Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej

KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa Przedmiar robót Sieć wodociągowa Obiekt Sieć wodociągowa w drodze osiedlowej w Suwałkach na os. Zastawie dz. nr 31923/10, 35205/1 Kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 71351914-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym w miejscowości Grabonóg, Piaski gm. Piaski Obiekt : Kolektor grawitacyjny z przyłączem Adres

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw. 2008

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw. 2008 GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ- ZAD I - PRZYŁĄCZA ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC UL. PAWŁOWSKIEGO, NADRZECZNA, MAZURSKA, PL. WOLNOŚCI,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Chocz ul. Słoneczna INWESTOR : Gmina Chocz

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w OŜarowie Mazowieckim - instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 1. Wykop o parametrach: B= 0,7 m b= 0,5 m Umocnienie wykopu ażurowe 2. Studnie fi 400 z włazem żeliwnym typ ciężki szt. 4 3. Studnie z kręgów betonowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych ADRES INWESTYCJI : ul. Gdańska, 84-120 Władysławowo INWESTOR : Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Warto kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 S ownie: z Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa Czerte - Gmina Sanok Inwestor Gmina Sanok Stawka robocizny 0,00 z /r-g

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Gostyń ul.wrocławska 256, 63-800 Gostyń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE

Przedmiar robót PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE Przedmiar robót PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE Obiekt PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 29-05-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRZEDMIAR Strona

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Kody CPV: 45231300-8 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie. Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Rytel-Zapędowo gm. Czersk odcinek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja hali widowiskowo-sportowej 18x40 oraz projekt łącznika i niezbędnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przyłącze co z rur preizolowanych 2x76,1/140 Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ.

PRZEDMIAR. Przyłącze co z rur preizolowanych 2x76,1/140 Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Sieć kanalizacji deszczowej - Rondo w Rajczy 1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Przedmiar robót Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Obiekt Kod CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń Budowa Tworkowa dz. nr. 369, 370/1, 370/2 Inwestor Gmina Czchów32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Biuro

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY KANALIZACJA SANITARNA, GRAWITACYJNA I TŁOCZNA PRACE INSTALACYJNE. 4 września 2014 r. KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE NAKŁADÓW JEDNOSTKOWYCH

KOSZTORYS ŚLEPY KANALIZACJA SANITARNA, GRAWITACYJNA I TŁOCZNA PRACE INSTALACYJNE. 4 września 2014 r. KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE NAKŁADÓW JEDNOSTKOWYCH KOSZTORYS ŚLEPY Branża: Rodzaj: INSTALACYJNA WSTEPNY BUDOWA: GRUBNO GRUBNO 86-212 STOLNO KANALIZACJA SANITARNA, GRAWITACYJNA I TŁOCZNA PRACE INSTALACYJNE INWESTOR: GMINA STOLNO STOLNO 112 86-212 STOLNO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa INSPRO Stefan Augustyn Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn 59-220 Legnica, ul. Kawaleryjska 2a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa sali wiejskiej z zapleczem i garażem oraz altany rekreacyjnejwraz z zagospodarowaniem terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,...

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Oświęcimiu przy ul.malczewskiego Budowa: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Podstawa opracowania: KNNR 5, KNNR 6, KSNR 6, KNR 4-01, KNNR 1, KNR 2-18, KNNR 4 Waluta: PLN Stawka roboczogodziny:

Kosztorys Ślepy. Podstawa opracowania: KNNR 5, KNNR 6, KSNR 6, KNR 4-01, KNNR 1, KNR 2-18, KNNR 4 Waluta: PLN Stawka roboczogodziny: Inwestor: Urząd Miasta ul. St. Rynek 19 06-500 Mława 2008-04-18 Kosztorys Ślepy Budowa: Sieci kanalizacji sanitarnjej ul. Polna w Mławie Poziom Cen: 2008-04-18 Umowa z dnia: 2008-04-18 Nazwa budowy: Kolektor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

- - KOSZTORYS OFERTOWY

- - KOSZTORYS OFERTOWY - - NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 ADRES INWESTYCJI :, działki nr 3411, 3412,3415/1, 3410 INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej Obiekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-16 Budowa: BOCHNIA ul.dębnik dz.nr 3886/3 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Kosztorys opracowali: mgr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo