Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz."

Transkrypt

1 Przedmiar Obiekt Kod CPV Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. nr 304/3 Inwestor Gmina Kołczygłowy Biuro kosztorysowe Urząd Gminy Kołczygłowy Sporządził Sprawdził mgr inż. Wioletta Tybora technik budowlany Ireneusz Maszka Kołczygłowy lipiec 2015 roku "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Przedmiar Strona 2/12 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Droga z kostki betonowej wibroprasowanej, szer. 4,0m i dł. 75,0m 1 KNR /03 wyd.iv 1996 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0,075 2 KNR /01 wyd.iv 1995 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 75*4 m2 300,000 razem m2 300,000 3 KNR /02 wyd.iv 1995 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm 75*4 m2 300,000 razem m2 300,000 4 ZNR / Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności od 6,1-9,0t na odległość do 10km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III 9 kurs 9,000 razem kurs 9,000 5 KNR /04 wyd.iv 1995 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 75*2+4 m 154,000 razem m 154,000 6 KNR /04 wyd.iv 1995 Ława betonowa z oporem pod krawężniki (75*2+4)*0,05 m3 7,700 razem m3 7,700 7 KNR /05 wyd.iv 1995 Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 75*2+4 m 154,000 razem m 154,000 8 KNR /05 wyd.iv 1995 Warstwa dolna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15cm 75*4 m2 300,000 razem m2 300,000 9 KNR /07 wyd.iv 1995 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 75*4 m2 300,000 razem m2 300, KNR /03 wyd.iv 1995 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 75*4 m2 300,000 razem m2 300,000 Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Radusz, dz. nr 304/3. 12 KNNR-W / Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III kanalizacja deszczowa 315mm 56,0*1,00*0,6-3,14*0,1*0,1*56,0 m3 31,842 kanalizacja deszczowa 160 do kanal. 315mm- W1, W2 (3,0+6,0)*0,8*0,5-0,25*0,5*9,0 m3 2,475 kanalizacja deszczowa 160 do rowu 10,0*0,8*0,5-0,25*0,5*10,0 m3 2,750 wpust uliczny 3,14*1,3*0,5*0,5*(7-3) m3 4,082 razem m3 41, KNR /02 wyd.iv 1996 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) kanalizacja deszczowa 315mm 56,0*0,6 m2 33,600 kanalizacja deszczowa 160 do kanal. 315mm- W1, W2 (3,0+6,0-2,0)*0,5 m2 3,500 kanalizacja deszczowa 160 do rowu (10,0-2,0)*0,5 m2 4,000 razem m2 41, KNNR /03 analogia wyd.i 2000 Demontaż kanałów z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk 56,00 m 56,000 razem m 56, KNNR /01 wyd.i 2000 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm kanalizacja deszczowa 315mm 56,0*0,6*0,1 m3 3,360 kanalizacja deszczowa 160 do kanal. 315mm- W1, W2 (3,0+6,0)*0,5*0,1 m3 0,450 kanalizacja deszczowa 160 do rowu (10,0)*0,5*0,1 m3 0,500 wpust uliczny 3,14*0,1*0,5*0,5*(7-3) m3 0,314 razem m3 4, KNNR /02 analogia wyd.i 2000 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa -obsypka kanalizacja deszczowa 315mm 56,0*0,415*0,6-3,14*0,157*0,157*56,0 m3 9,610 kanalizacja deszczowa 160 do kanal. 315mm- W1, W2 (3,0+6,0)*0,26*0,5-3,14*0,08*0,08*9,0 m3 0,989 kanalizacja deszczowa 160 do rowu 10,0*0,26*0,5-3,14*0,08*0,08*10,0 m3 1,099 razem m3 11,698

3 Przedmiar Strona 3/12 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 17 KNR /01 wyd.iv 1996 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m Kanalizacja deszczowa 315mm 56,0*1,00*0,6-56,0*0,6*0,515 m3 16,296 kanalizacja deszczowa 160 do kanal. 315mm (3,0+6,0)*0,8*0,5-9,0*0,5*0,36 m3 1,980 kanalizacja deszczowa 160 do rowu 10,0*0,8*0,5-10,0*0,5*0,36 m3 2,200 razem m3 20, KNR /02 wyd.v 1994 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu wpusty W1 i W2 - kanal. 315mm 2 szt 2,000 W3 i W4 - do rowu 2 szt 2,000 razem szt 4, KNR /03 wyd.v 1994 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m - głębokość 1,5m - materiały Inwestora (Krotność= 0,5) 1 studnię 1,000 razem studnię 1, KNNR /05 wyd.i 2000 Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk 56,0 m 56,000 razem m 56, KNNR /02 wyd.i 2000 Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk Wpusty W1, W2 - do kanal. 315mm 3,0+6,0 m 9,000 Wpusty W3, W4 do rowu 10,0 m 10,000 razem m 19, KNNR /05 wyd.i 2000 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk łuk st. 1 szt 1,000 trójnik 315 * 160mm 1 szt 1,000 razem szt 2, KNR-W /01 wyd.iii 2000 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/4 cegły w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia remont istniejące studni 1 m2 1,000 razem m2 1, KNR /05 wyd.iv 1996 Umocnienie skarp i dna rowów brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej - analogia (0,5+2,0)/2*1,0 m2 1,250 razem m2 1, KNR /05 wyd.iv 1995 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp 25,75+45,7 m 71,450 razem m 71,450

4 Przedmiar Strona 4/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. Droga z kostki betonowej wibroprasowanej, szer. 4,0m i dł. 75,0m 1 KNR /03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,075 km Robotnicy gr.i r-g 111,74 8,381 Słupki drewniane 7cm m3 0,104 0,008 Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5 0,563 + VAT 2 KNR /01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 300 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,280 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0035 1,050 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0086 2,580 + VAT 3 KNR /02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm 300 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,0005 0,150 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0009 0,270 + VAT 4 ZNR /01 Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności od 6,1-9,0t na odległość do 10km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III 9 kurs Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3 m-g 0,37 3,330 Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 1,22 10,980 + VAT 5 KNR /04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 154 m Robotnicy gr.ii r-g 0, ,528 + VAT 6 KNR /04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 7,7 m3 Betoniarze gr.ii r-g 4,28 32,956 Robotnicy gr.ii r-g 4,28 32,956 Robotnicy gr.i r-g 0,46 3,542 Beton zwykły m3 1,04 8,008 Piasek m3 0,27 2,079 Woda m3 0,47 3,619 pomocnicze % 0,5

5 Przedmiar Strona 5/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. + VAT 7 KNR /05 Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 154 m Brukarze gr.ii r-g 0, ,979 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,994 Robotnicy gr.i r-g 0,001 0,154 Krawężniki betonowe drogowe 12x25cm m 1,02 157,080 Piasek m3 0,0111 1,709 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0032 0,493 Woda m3 0,0041 0,631 pomocnicze % 0,5 + VAT 8 KNR /05 Warstwa dolna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15cm 300 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,002 0,600 Robotnicy gr.i r-g 0,0313 9,390 Kruszywo łamane, uziarnienie 0-31,5 mm t 0, ,460 Woda m3 0,015 4,500 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027 0,810 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0, ,610 + VAT 9 KNR /07 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 300 m2 Betoniarze gr.ii r-g 0,0227 6,810 Robotnicy gr.ii r-g 0,108 32,400 Robotnicy gr.i r-g 0,0133 3,990 Piasek m3 0, ,670 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0088 2,640 Woda m3 0,0045 1,350 pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0013 0,390 + VAT 11 KNR /03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 300 m2 Brukarze gr.iii r-g 0, ,390 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,570 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1, ,500 Piasek m3 0, ,540 Cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0117 3,510 Woda m3 0,027 8,100 pomocnicze % 0,5 Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 39,000 Piła do cięcia płytek m-g 0,025 7,500

6 Przedmiar Strona 6/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. + VAT Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Radusz, dz. nr 304/3. 12 KNNR-W /01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III 41,149 m3 Robotnicy r-g 0,182 7,489 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu m-g 0,0625 2,572 ciągnika kołowego + VAT 13 KNR /02 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) 41,1 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,139 5,713 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0025 0,103 + VAT 14 KNNR /03 analogia Demontaż kanałów z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk 56 m Robotnicy r-g 0,5 28,000 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,0104 0,582 + VAT 15 KNNR /01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm 4,624 m3 Robotnicy r-g 2,1 9,710 Pospółka m3 1,22 5,641 pomocnicze % 2,5 Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,77 3,560 + VAT 16 KNNR /02 analogia Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa -obsypka 11,698 m3 Robotnicy r-g 2,9 33,924 Pospółka m3 1,27 14,856 Środek transportowy m-g 0,2 2,340 + VAT 17 KNR /01 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m 20,476 m3 Robotnicy gr.i r-g 0, ,990 + VAT

7 Przedmiar Strona 7/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. 18 KNR /02 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu 4 szt Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 3,1 12,400 gr.ii Robotnicy gr.i r-g 6,17 24,680 Osadnik z dnem betonowy 500mm z przejściem szt 1 4,000 szczelnym PVC160 H=1000mm Podstawa betonowa pod wpust fi 920x150mm z szt 1 4,000 otworem prostokątnym 340x480mm Bloczki betonowe 38X24X14 szt 15 60,000 Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm szt 1 4,000 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7 28,000 Piasek do betonów zwykłych m3 0,02 0,080 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 1,04 4,160 + VAT 19 KNR /03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m - głębokość 1,5m - materiały Inwestora (Krotność= 0,5) 1 studnię Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 8,6 4,300 gr.iii Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 25,82 12,910 gr.ii Beton zwykły B-7,5 m3 0,301 0,151 Beton zwykły B-10 m3 0,644 0,322 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,41 0,205 pomocnicze % 2,5 + VAT 20 KNNR /05 Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk 56 m Robotnicy r-g 0,682 38,192 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 315mm z m 1,02 57,120 uszczelką klasy N lub S pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,0249 1,394 + VAT 21 KNNR /02 Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk 19 m Robotnicy r-g 0,345 6,555 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm z m 1,02 19,380 uszczelką klasy N lub S pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 0,158 + VAT 22 KNNR /05 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk

8 Przedmiar Strona 8/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. 2 szt Robotnicy r-g 0,35 0,700 Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45 stopni kl. N fi szt 1 2, /160 mm Łuk kielichowy kanalizacyjny PVC 315 mm szt 1 2,000 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy m-g 0,11 0,220 + VAT 23 KNR-W /01 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/4 cegły w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia remont istniejące studni 1 m2 Robotnicy r-g 1,69 1,690 Bloczki betonowe 38X24X14 szt 28,7 28,700 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 2,6 2,600 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,45 1,450 Piasek do zapraw m3 0,013 0,013 pomocnicze % 1,5 Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,040 + VAT 24 KNR /05 Umocnienie skarp i dna rowów brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej - analogia 1,25 m2 Brukarze gr.ii r-g 0,5023 0,628 Tamiarze gr.ii r-g 0,2349 0,294 Robotnicy gr.i r-g 0,5587 0,698 Brukowiec kamienny nieobrobiony cm (z t 0,404 0,505 kamienia polnego) Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,027 0,034 Kliniec 5-25mm t 0,036 0,045 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,138 0,173 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,025 0,031 Żwirek filtracyjny m3 0,021 0,026 + VAT 25 KNR /05 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp 71,45 m Robotnicy gr.i r-g 0,347 24,793 + VAT

9 Tabela elementów Strona 9/12 Nr Opis robót Wartość Droga z kostki betonowej wibroprasowanej, szer. 4,0m i dł. 75,0m Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Radusz, dz. nr 304/3. Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

10 Zestawienie robocizny Strona 10/12 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarze gr.ii r-g 39,766 2 Brukarze gr.ii r-g 25,607 3 Brukarze gr.iii r-g 156,390 4 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ii r-g 25,310 5 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.iii r-g 4,300 6 Robotnicy gr.i r-g 99,331 7 Robotnicy gr.ii r-g 388,478 8 Robotnicy r-g 126,260 9 Tamiarze gr.ii r-g 0,294 Razem 865,736

11 Zestawienie materiałów Strona 11/12 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Beton zwykły B-7,5 m3 0,151 2 Beton zwykły B-10 m3 0,322 3 Beton zwykły m3 8,008 4 Bloczki betonowe 38X24X14 szt 88,700 5 Brukowiec kamienny nieobrobiony cm (z kamienia polnego) t 0,505 6 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 28,000 7 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,034 8 Cement portlandzki 35 bez dodatków t 3,510 9 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 2, Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 3, Kliniec 5-25mm t 0, Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 307, Krawężniki betonowe drogowe 12x25cm m 157, Kruszywo łamane, uziarnienie 0-31,5 mm t 95, Łuk kielichowy kanalizacyjny PVC 315 mm szt 2, Osadnik z dnem betonowy 500mm z przejściem szczelnym PVC160 H=1000mm szt 4, Piasek do betonów zwykłych m3 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0, Piasek do zapraw m3 0, Piasek m3 39, Podstawa betonowa pod wpust fi 920x150mm z otworem prostokątnym 340x480mm szt 4, Pospółka m3 20, Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm z uszczelką klasy N lub S m 19, Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 315mm z uszczelką klasy N lub S m 57, Słupki drewniane 7cm m3 0, Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45 stopni kl. N fi 315/160 mm szt 2, Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1, Woda m3 18, Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm szt 4, Zaprawa cementowa m. 80 m3 0, Żwirek filtracyjny m3 0,026 Razem pomocnicze Razem

12 Zestawienie sprzętu Strona 12/12 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarka 150dm3 m-g 0,040 2 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 2,572 3 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3 m-g 3,330 4 Piła do cięcia płytek m-g 7,500 5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,810 6 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,563 7 Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 10,980 8 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 4,160 9 Samochód skrzyniowy m-g 2, Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0, Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 1, Środek transportowy m-g 2, Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 11, Walec statyczny samojezdny m-g 0, Walec wibracyjny samojezdny m-g 2, Wibrator powierzchniowy m-g 39, Zagęszczarka wibracyjna m-g 3,560 Razem 93,212

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Łobzowo część działki drogowej nr 72 i Wądół część działki drogowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe ZUW Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86 76-200 Słupsk "BIURO" Anna Dębowska-Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45233140-2 - Roboty drogowe PRZESŁAWICE DZ. NR 42/1 GMINA ŁASIN Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Budowa Ustka ul. Wiejska dz. nr 906/66, 906/67 Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-270 Ustka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/50 obręb 14 Gmina Miejska Kołobrzeg Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg Budowa Leśnictwo Podborsko Inwestor Nadleśnictwo Białogard Biuro kosztorysowe Usługi Projektowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 11/2011

Przedmiar robót 11/2011 Przedmiar robót 11/2011 Obiekt Odnowa Centrum wsi Sułoszowa poprzez remont chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz miejsc parkingowych Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Tymowa, Piaski DruŜków

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ryszard Strzelec. Czchów 20 kwiecień 2015 r.

Przedmiar robót. Ryszard Strzelec. Czchów 20 kwiecień 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg Budowa Będzieszyna, Czchów, Domosławice, Tymowa, Tworkowa Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów ul. Rynek 12 Sporządził Ryszard Strzelec

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe Darłowo, ul. Flisacka Gmina Miasto Darłowo Kosztorys Inwestorski Powiernictwo Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Jezierze o długości L=595mb ( km 0+389-0+984 strona lewa ) oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012 Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629 K w miejscowości Poręba Wielka - Koninki - modernizacja pieszego szlaku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. Inwestor. mgr inż. Adam Laska. Kościerzyna, XI 2017

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. Inwestor. mgr inż. Adam Laska. Kościerzyna, XI 2017 Przedmiar robót Obiekt Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Sanitarna 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków dz. 289/2, o. Sulęczyno Gmina Sulęczyno

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska 71-051 Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Tęczowej w Mierzynie na odcinku od km 0+255,00 do km 0+313,50 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV PRZEDMIAR ROBÓT Branża drogowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 259/44, 326/1, 323 - obręb Mogilno Gmina Mogilnoul. Narutowicza 188-300 Mogilno NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Koronowska

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe

Przedmiar robót. Roboty drogowe Przedmiar robót Roboty drogowe Obiekt Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego w Bytowie, w ciągu drogi wojewódzkiej 212 na odcinku od projektowanego ronda do ulicy Leśnej Budowa działka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa.

Przedmiar robót. Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa. Przedmiar robót Obiekt Branża Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa Stargard, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: i kanalizacja deszczowa Adres obiektu budowlanego: 34-470 Czarny Dunajec Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Czarny Dunajec ul Piłsudskiego 2; 34-470 Czarny Dunajec Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45233162-2 Budowa Droga powiatowa nr 1108G i nr 1015G w Bierkowie, dz. nr 444, 247, 210 Inwestor Gmina Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34 Biuro kosztorysowe Rafał Gzylewski,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY Sykal sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY 244-17-000 CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Budowa: Teren rekracyjny przy Świetlicy Wiejskiej w Prusinowie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali: Adam Mysza,...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali: Adam Mysza,... Przedmiar Kosztorys Data: 06-09-08 Budowa: 1. Remont drogi - os. Cyganówka - Maków Podh. 2. Remont drogi - os. Polana - Maków Podh. 3. Remont drogi - os. Zawale - Zarnówka Zamawiający: Gmina Maków Podhalański

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2013-05-27 Budowa: Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45212221-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej.

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej. Przedmiar robót Data: 2014-04-07 Budowa: Zadanie remontowe Dzielnicy IV. Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła podstawowa nr 67 w Krakowie/ Roboty ziemne i instalacyjne. Kanalizacja zewnętrzna. Lokalizacja: 31-264

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa odcinka ul. P. Michałowskiego

Przedmiar robót. Przebudowa odcinka ul. P. Michałowskiego Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Przebudowa odcinka ul. P. Michałowskiego Kod CPV 45233120-6 Budowa Kołobrzeg ul. P. Michałowskiego dz. nr 625, 48/6 obr. 17 Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Kod CPV. Lokalizacja. Bytów, 14 września 2018 r.

Kod CPV. Lokalizacja. Bytów, 14 września 2018 r. Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień na długości L=346,8mb z kostki betonowej gr. 8 cm oraz ciągu pieszo-jezdnego na długości L=55,5mb z kostki betonowej gr. 8 cm. Szerokość jezdni

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1 1 KNR-0201-01-19-3 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) (245,00+230,00-217,65+28,45)/1000 = 0,2858 Ilość: 0,2858 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys nakładczy Remont nawierzchni asfaltowej placu Giełdy towarowej wraz z regulacją wpustów ulicznych i utwardzeniem części parkingu na giełdzie samochodowej. Obiekt

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ADRES INWESTYCJI : Karczemki ul.

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr 13/5, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno, Świeszyno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDYNEK LEŚNICZÓWKI Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - Zagospodarowanie terenu Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni Budowa ul.sportowa, dz. nr 2007/6 obręb 000 Skwierzyna-2,oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ULICY BIERNACKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 147mb odcinek od ul.promiennej do ul.krzywej. GMINA DOBRZYCA ul.rynek 14, Dobrzyca

BUDOWA ULICY BIERNACKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 147mb odcinek od ul.promiennej do ul.krzywej. GMINA DOBRZYCA ul.rynek 14, Dobrzyca Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWA ULICY BIERNACKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 147mb odcinek od ul.promiennej do ul.krzywej Inwestor Wykonawca GMINA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie płyt JOMB ADRES INWESTYCJI : Łebno ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni ADRES INWESTYCJI : UP Gorzyce, ul. Kościelna 25 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Innowacyjny międzypokoleniowy edukacyjno-ruchowy plac zabaw w miejscowości Borzytuchom. Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo