P R Z E D M I A R R O B Ó T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt : Branża sanitarna Adres : Miasto Szamotuły, Obręb Szamotuły dz. nr ewid. 3583/1; 3582; 3580/1; 3580/2; 3577/2; 3581 Kod CPV : , Roboty budowlane w zakresie budynków, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt : Branża sanitarna Adres : Miasto Szamotuły, Obręb Szamotuły dz. nr ewid. 3583/1; 3582; 3580/1; 3580/2; 3577/2; 3581 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Str: 1 Lp. Opis działu 1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1.1 Roboty ziemne 1.2 Prace montażowe 2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3 Roboty ziemne 2.4 Prace montażowe 3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.5 Roboty ziemne 3.6 Prace montażowe Koniec wydruku - - -

3 Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt : Branża sanitarna Adres : Miasto Szamotuły, Obręb Szamotuły dz. nr ewid. 3583/1; 3582; 3580/1; 3580/2; 3577/2; Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1.1 Roboty ziemne 1 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,620 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III - 80% całości D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 1.75 * 0.8 = 46,620 Razem = 46,620 m3 2 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,655 m3 Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 1.75 * 0.2 = 11,655 Razem = 11,655 m3 3 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 129,500 m2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 2 * 1.75 = 129,500 Razem = 129,500 m2 4 KNR WACETOB Warszawa 6,660 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 0.2 = 6,660 Razem = 6,660 m3 5 KNR WACETOB Warszawa 4,880 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm - obsypka 15 cm - rur D63 zminusowanie rur D63: * * / 4 * (37) = - 0,115 D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 0.15 = 4,995 Razem = 4,880 m3 6 KNR WACETOB Warszawa 9,990 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - nadsypka 30 cm D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 * 0.9 * 0.3 = 9,990 Razem = 9,990 m3 7 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,304 m3 Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kw (75 KM) -80 % ( ) * 0.8 = 29,304 Razem = 29,304 m3 8 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,304 m3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV 9 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,326 m3 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m- 20 % Str: 1

4 1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1.1. Roboty ziemne Str: Prace montażowe ( ) * 0.2 = 7,326 Razem = 7,326 m3 10 KNR WACETOB Warszawa 37,000 m Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 63 mm D63, śr.gł.1,55+0,2: 37 = 37,000 Razem = 37,000 m 11 KNR WACETOB Warszawa 1,000 próba Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm 1 = 1,000 Razem = 1,000 próba 12 KNR WACETOB Warszawa 2,000 m Rurociągi z rur żeliwnych o średnicy nominalnej rur: 50 mm p.a. 13 KNR WACETOB Warszawa 1,000 próba Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu m/, z rur: żeliwnych o średnicy do 100 mm 14 KNR WACETOB Warszawa 0, m Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm 39 / 200 = 0,195 Razem = 0, m 15 KNR WACETOB Warszawa 0, m Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm 39 / 200 = 0,195 Razem = 0, m 16 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,000 m [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.bi do 6/92 ] Oznakowanie drutem miedzianym w osłonie tworzywowej o przekroju min. 1,0 mm2 trasy rurociagu ułożonego w ziemi - drut ułożyć na rurociągu 17 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,000 m [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.bi do 6/92 ] Oznakowanie taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową trasy rurociagu ułożonego w ziemi - tasmę ułożyć 30 cm nad górą rury 2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

5 2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3. Roboty ziemne 2.3 Roboty ziemne 18 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,944 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III - 80% całości S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 1.8 * 0.8 = 30,456 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 1.2 * 0.8 = 3,888 S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.75 * 0.8 = 5,600 Razem = 39,944 m3 19 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,986 m3 Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 1.8 * 0.2 = 7,614 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 1.2 * 0.2 = 0,972 S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.75 * 0.2 = 1,400 Razem = 9,986 m3 20 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,400 m2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 1.8 * 2 = 84,600 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 1.2 * 2 = 10,800 S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.75 = 14,000 Razem = 109,400 m2 21 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 m2 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych kat. I-VI - dopłata za każdy dalszy 1,0 m szerokości wykopu, przy głębokości: do 3,0 m S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.75 = 14,000 Razem = 14,000 m2 22 KNR WACETOB Warszawa 0,400 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm - podsypka pod studnie S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 0.1 = 0,400 Razem = 0,400 m3 23 KNR WACETOB Warszawa 0,338 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 żelbetowych - płyta żelbetowa S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 1.5 * 1.5 * 0.15 = 0,338 Razem = 0,338 m3 24 KNR WACETOB Warszawa 5,040 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 0.2 = 4,230 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 0.2 = 0,810 Razem = 5,040 m3 Str: 3

6 2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3. Roboty ziemne 25 KNR WACETOB Warszawa 3,218 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm - obsypka 15 cm - rur D160 zminusowanie rur D160: * 0.16 * 0.16 / 4 * 28 = - 0,563 S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 0.15 = 3,173 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 0.15 = 0,608 Razem = 3,218 m3 26 KNR WACETOB Warszawa 7,560 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - nadsypka 30 cm S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 * 0.9 * 0.3 = 6,345 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 * 0.9 * 0.3 = 1,215 Razem = 7,560 m3 27 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,456 m3 Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kw (75 KM) -80 % ( (3.14 * 1.0 * 1.0 / 4 * 1.5)) * 0.8 = 30,456 Razem = 30,456 m3 28 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,456 m3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV 29 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,614 m3 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m- 20 % 2.4 Prace montażowe ( (3.14 * 1.0 * 1.0 / 4 * 1.5)) * 0.2 = 7,614 Razem = 7,614 m3 30 KNR WACETOB Warszawa 28,000 m Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm S1-S2,PVC, 160mm, sr.gł. 1,6+0,2: 23.5 = 23,500 S2-P,PVC, 160mm, sr.gł. 1,0+0,2: 4.5 = 4,500 Razem = 28,000 m 31 KNR WACETOB Warszawa 1,000 próba Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. 1 = 1,000 Str: 4 Razem = 1,000 próba 32 KNR WACETOB Warszawa 1,000 studnia Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 = 1,000 Razem = 1,000 studnia

7 2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 2.4. Prace montażowe 33 KNR WACETOB Warszawa - 3,000 szt Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości S2, D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: - 3 * 1 = - 3,000 Razem = - 3,000 szt 34 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,645 m2 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Izolacja rurociągów łupkami ze szkła spienionego o grubości: 50 mm - przy śr.rurociągów 160mm D160: 0.81 * 4.5 = 3,645 3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.5 Roboty ziemne Razem = 3,645 m2 35 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,310 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III - 80% całości Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 1.50 * 0.8 = 2,700 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 1.7 * 0.8 = 53,040 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 1.7 * 0.8 = 9,520 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 1.5 * 0.8 = 8,400 D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.75 * 0.8 = 5,600 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.25 * 0.8 = 4,000 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * 1.5 * 1.5 * 2.75 * 0.8 = 4,950 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * 1.5 * 1.5 * 2.25 * 0.8 = 8,100 Razem = 96,310 m3 36 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,078 m3 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 6,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 1.50 * 0.2 = 0,675 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 1.7 * 0.2 = 13,260 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 1.7 * 0.2 = 2,380 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 1.5 * 0.2 = 2,100 D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.75 * 0.2 = 1,400 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 1.25 * 0.2 = 1,000 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * 1.5 * 1.5 * 2.75 * 0.2 = 1,238 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * 1.5 * 1.5 * 2.25 * 0.2 = 2,025 Razem = 24,078 m3 37 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 252,400 m2 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 1.5 * 2 = 7,500 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.7 * 2 = 132,600 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.7 * 2 = 23,800 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.5 * 2 = 21,000 D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.75 = 14,000 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.25 = 10,000 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * ( ) * 2 * 2.75 = 16,500 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * ( ) * 2 * 2.25 = 27,000 Razem = 252,400 m2 Str: 5

8 3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.5. Roboty ziemne 38 KNR ,500 m2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych kat. I-VI - dopłata za każdy dalszy 1,0 m szerokości wykopu, przy głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.75 = 14,000 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * ( ) * 2 * 1.25 = 10,000 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * ( ) * 2 * 2.75 = 16,500 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * ( ) * 2 * 2.25 = 27,000 Razem = 67,500 m2 39 KNR WACETOB Warszawa 1,475 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm - podsypka pod studnie D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 0.1 = 0,400 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * 2.0 * 2.0 * 0.1 = 0,400 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * 1.5 * 1.5 * 0.1 = 0,225 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * 1.5 * 1.5 * 0.1 = 0,450 Razem = 1,475 m3 40 KNR WACETOB Warszawa 1,126 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 żelbetowych - płyta żelbetowa D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 * 1.5 * 1.5 * 0.15 = 0,338 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 * 1.5 * 1.5 * 0.15 = 0,338 W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 * 1.0 * 1.0 * 0.15 = 0,150 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 * 1.0 * 1.0 * 0.15 = 0,300 Razem = 1,126 m3 41 KNR WACETOB Warszawa 11,050 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 0.2 = 0,450 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 0.2 = 7,800 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 0.2 = 1,400 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 0.2 = 1,400 Razem = 11,050 m3 42 KNR WACETOB Warszawa 0,288 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm- obsypka 15 cm - rur D160 Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 0.15 = 0,338 zminusowanie rur d160: * 0.16 * 0.16 / 4 * 2.5 = - 0,050 Razem = 0,288 m3 43 KNR WACETOB Warszawa 8,936 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - obsypka 20 cm - rur D200 zminusowanierur D200: * 0.2 * 0.2 / 4 * 53 = - 1,664 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 0.2 = 7,800 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 0.2 = 1,400 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 0.2 = 1,400 Razem = 8,936 m3 44 KNR WACETOB Warszawa 16,575 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - nadsypka 30 cm Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,2: 2.5 * 0.9 * 0.3 = 0,675 D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,2: 39 * 1.0 * 0.3 = 11,700 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,2: 7 * 1.0 * 0.3 = 2,100 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,2: 7 * 1.0 * 0.3 = 2,100 Str: 6

9 3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.5. Roboty ziemne Razem = 16,575 m3 45 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,049 m3 Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kw (75 KM) -80 % ( (3.14 * 1.0 * 1.0 / 4 * * 0.5 * 0.5 / 4 * 6.5)) * 0.8 = 74,049 Razem = 74,049 m3 46 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,049 m3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV 47 KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,512 m3 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m- 20 % ( (3.14 * 1.0 * 1.0 / 4 * * 0.5 * 0.5 / 4 * 6.5)) * 0.2 = 18, Prace montażowe Razem = 18,512 m3 48 KNR WACETOB Warszawa 53,000 m Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm D1-W3,D200,śr.gł.1,5+0,15: 39 = 39,000 D1-W1,D200,śr.gł.1,5+0,15: 7 = 7,000 D2-W2,D200,śr.gł.1,3+0,15: 7 = 7,000 Razem = 53,000 m 49 KNR WACETOB Warszawa 2,500 m Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm Tr1-Rs1,D160,śr.gł.1,3+0,15: 2.5 = 2,500 Razem = 2,500 m 50 KNR WACETOB Warszawa 1,000 próba Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. 1 = 1,000 Str: 7 Razem = 1,000 próba 51 KNR WACETOB Warszawa 2,000 próba Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. 52 KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - trójnik 200/160/45

10 3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 3.6. Prace montażowe 53 KNR WACETOB Warszawa 2,000 studnia Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: 1 = 1,000 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: 1 = 1,000 Str: 8 Razem = 2,000 studnia 54 KNR WACETOB Warszawa - 7,000 szt Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości D2 D1000, śr.gł.1,5+0,1+0,15: - 3 * 1 = - 3,000 D3 D1000, śr.gł.1,0+0,1+0,15: - 4 * 1 = - 4,000 Razem = - 7,000 szt 55 KNR WACETOB Warszawa 3,000 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem W1,D500,śr.gł. 2,5+0,15+0,1: 1 = 1,000 W2,W3,D500,śr.gł.2,0+0,15+0,1: 2 = 2,000 Razem = 3,000 szt 56 KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ] Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm - na rurze spustowej Rs Koniec wydruku - - -

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa drogi gminnej Nowa Wioska-Bucze od skrzyżowania z drogą powiatową Lubrza-Mostki Obiekt : Kanalizacja deszczowa z separatorami Adres : Gmina Lubrza pow. Świebodzin P R Z E D M I A R R O

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Zadanie : Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Starzyny Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Gostyń ul.wrocławska 256, 63-800 Gostyń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Kolektory grawitacyjne z przyłączami Adres : Bodzewo gm. Piaski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Sochaczewie Obiekt : Budynek sali gimnastycznej Adres : 96-500 Sochaczew, ul.staszica 25 dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku Inwestor: Uniwersytet im.adama Mickiewicza w Poznaniu ul.wieniawskiego 1 61-712 Poznań Wykonawca: Poznań 2007-11-17 Przedmiar Robót Kod CPV : 45212225-9/45332300-6 Data oprac.: 2007-11-17 Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Gminny Zakład Komunalny 64-305 Bolewice ul. Polna1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : 2012-02-24 Str: 1 Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : Obiekt : Adres : Kanalizacja sanitarna Przyborowo Kanalizacja sanitarna Przyborowo gmina Szamotuły Zamawiający : Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach ul. Dworcowa 26: 64-500 Szamotuły

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POD NAZWĄ BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH W SZAMOTUŁACH Obiekt : Branża sanitarna Adres : ul.rzeczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : Wartość robót ogółem :... zł... zł... zł

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 8/0 05-806 Komorów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Lipno Obiekt : Lipno Adres : Lipno, ul. Ogrodowa Kod CPV : 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiek Obiekt : Przepompownia ścieków PS1, PS2 i PS3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska ul Jugosłowiańska 1; 60-301 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 5111-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ul. MUROWIANKI W BOCHNI

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ul. MUROWIANKI W BOCHNI Inwestor: GMINA MIASTA BOCHNI 32-700 Bochnia ul. K. Wielkiego 2 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ul. MUROWIANKI W BOCHNI Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Budowa : Obiekt : Data : 17.01.2017 Str: 1 1 Wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Przepompownia ścieków P-1 z rurociagiem tłocznym Adres : Bodzewo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKO na dz. nr ew.gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo Data opracowania: 2011-01-11 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Sieć wodociągowa Adres inwestycji: Perlejewo Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja deszczowa sanitarna 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. J. Skrzetuskiego w Białymstoku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Pniewy Adres : Miejscowość Dęborzyce Inwestor : Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Piaski O b i e k t : Budowa chodnika w ciagu ul.warszawskiej A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski W y k o n a

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Temat nr : KOB-001-0011 P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary A. STAN : Sieci kanalizacyjne A.a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I n w e s t o r : Gmina Jutrosin ul.rynek 26,63-930 Jutrosin W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego w Rogalinie Aneks - odwodnienie podwórza gospodarczego ul. Arciszewskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2011-03-07 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty drogowe i betonowe - place dojazdowe, chodniki wokół szkoły 1.1 KNR 231/810/5 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

ARGOTECH PIOTR DROZDA

ARGOTECH PIOTR DROZDA ARGOTECH PIOTR DROZDA ul. Paderewskiego 52/12, 59-300 Lubin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek. Miejscowość Komorowo i Grońsko Zadanie : ZADANIE NR 2 Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym w miejscowości Grabonóg, Piaski gm. Piaski Obiekt : Kolektor grawitacyjny z przyłączem Adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Komunalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W9-W9.6 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: SIECI ZEWNĘTRZNE - przyłącza, sieci

Bardziej szczegółowo

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, 21-100 Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : DEMBIŃSKIEGO - BEMA - SOWIŃSKIEGO INWESTORSKI Obiekt : SOWIŃSKIEGO Data: 2016-04-20 Str. 1 1 SIEĆ CIEPLNA DEMBIŃSKIEGO-BEMA-SOWIŃSKIEGO ETAP II 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 231-0814-02-00 IGM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI

Przedmiar robót CDI Przedmiar robót CDI 438-09-2011 Obiekt BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W GÓRZE KALWARII - przyłącza sanitarne Budowa ul. Bema, Budowlanych, Kalwaryjskiej, Góra Kalwaria, działki o nr. ew. 7, 110, 112,

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231110-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej na dz. nr 2523 w Ustce Rodzaj robót Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej na dz. nr 2523 w Ustce Rodzaj robót Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Obiekt Rodzaj robót Kanalizacja deszczowa Branża sanitarna Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja Ustka, ul.

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : 17 Terenowy Oddział Lotniskowy Gdańsk-Wrzeszcz 80-240 Gdańsk, ul. M.Konopnickiej 13 Jednostka autorska : WBPB - Poznań Opracował : R.Łukaszyk Data : 2008-08-29 SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Ochrona Miasta Ujścia Przed Deszczami Nawalnymi Adres : Ujście ul wojska Polskiego,Kanałowa oraz 50-lecia Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie Nr zlec. Z 1 / 2018 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie ADRES: KAT. OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Bardziej szczegółowo