KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej"

Transkrypt

1 przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE INWESTORA. ADRES INWESTYCJI : Koluszki, ul. Kolejowa 4, działka o nr ewid. 399/4 obręb 4, gmina Miasto Koluszki INWESTOR : Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi ADRES INWESTORA : Łódź, Al. Kościuszki 5/7 DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 1 Roboty ziemne 1 KNR 2-31 d Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 5, r-g 0,0795 0,00 0,000 2 KNR 2-31 d Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej Razem pozycja 1 0,000 5,600 0,00 m 2 8, r-g 0,2079 0,00 0,000 3 KNNR d.1 03 Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm Razem pozycja 2 0,000 8,400 0,00 m 34, r-g 0,0439 0,00 0, woda m 3 0,0080 0,00 0, piła do cięcia szczelin wraz z tarczą m-g 0,0698 0,00 0,000 11kW środek transportowy m-g 0,0104 0,00 0,000 4 KNNR d.1 04 Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 10 Razem pozycja 3 0,000 34,000 0,00 m 34, ,0068*10= r-g 0,0680 0,00 0, woda m 3 0,0100 0,00 0,000 0,001*10= piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW 0,0006*10= środek transportowy 0,0001*10= 5 KNR 2-31 d Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm m-g 0,0060 0,00 0,000 m-g 0,0010 0,00 0,000 Razem pozycja 4 0,000 34,000 0,00 m 2 17, r-g 0,8284 0,00 0, sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ min 6 KNR 2-31 d Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 m-g 0,2888 0,00 0,000 Razem pozycja 5 0,000 17,000 0,00 m 2 17, ,0546*3= r-g 0,1638 0,00 0, sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ min 0,0157*3= 7 KNR-W 4-01 d m-g 0,0471 0,00 0,000 Razem pozycja 6 0,000 17,000 0,00 Wykop między scianami rampy m 3 6,

3 999 r-g 7,0500 0,00 0,000 8 KNR-W 4-01 d Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m Razem pozycja 7 0,000 6,000 0,00 m 2 6, r-g 0,4300 0,00 0, bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m 3 0,0040 0,00 0, mm kl.iii drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m 3 0,0020 0,00 0, materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000 9 KNNR d.1 02 Wykopy przy ścianie rampy w gruncie kat.iii Razem pozycja 8 0,000 6,000 0,00 m 3 69, r-g 3,0000 0,00 0, KNNR d.1 08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi Razem pozycja 9 0,000 69,849 0,00 m 3 95, r-g 0,1530 0,00 0, koparka 0.60 m3 m-g 0,0436 0,00 0, samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,1740 0,00 0, KNNR d.1 04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku Razem pozycja 10 0,000 95,628 0,00 m 3 16, r-g 3,0000 0,00 0, KNNR d.1 04 Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV Razem pozycja 11 0,000 16,875 0,00 m 2 219, r-g 0,5200 0,00 0, pale szalunkowe stalowe kg 0,3400 0,00 0, bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m 3 0, ,00 0, mm kl.iii drewno iglaste, okrągłe nasycone na m 3 0, ,00 0,000 stemple klamry ciesielskie kg 0,1000 0,00 0, materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000 Razem pozycja 12 0, ,921 0,00 13 KNNR d.1 02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m 3 18, r-g 1,9300 0,00 0, piasek m 3 1,2200 0,00 0, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,7100 0,00 0,

4 Razem pozycja 13 0,000 18,054 0,00 14 KNNR d.1 05 Zasypanie (obsypanie) piaskiem rurociągów m 3 18, r-g 0,2270 0,00 0, piasek m 3 1,2200 0,00 0, ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1380 0,00 0, spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 0,0144 0,00 0, KNNR d.1 03 Zasypanie piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągów Razem pozycja 14 0,000 18,332 0,00 m 3 36, r-g 0,1020 0,00 0, piasek m 3 1,2200 0,00 0, zagęszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0310 0,00 0, m3/h spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 0,0117 0,00 0, KNNR d.1 02 Zasypanie wykopów.fund. podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - zasypanie wykopów Razem pozycja 15 0,000 36,105 0,00 m 3 112, r-g 0,0850 0,00 0, spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 0,0341 0,00 0, KNR-W 4-01 d Zasypanie piaskiem powierzchni pomiędzy ścianami rampy i ubiciem warstwami co 15 cm Razem pozycja 16 0, ,313 0,00 m 3 6, r-g 1,8100 0,00 0, piasek m 3 1,2200 0,00 0, KNNR d.1 01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii Razem pozycja 17 0,000 6,000 0,00 m 2 100, r-g 0,0850 0,00 0, KNR 2-21 d Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim Razem pozycja 18 0, ,350 0,00 m 3 5, ,06*0,955= r-g 1,0123 0,00 0, KNR 2-21 d Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia Razem pozycja 19 0,000 5,018 0,00 m 2 100, ,233*0,955= r-g 0,2225 0,00 0,000 2_21005 nasiona traw kg 0,0200 0,00 0,000 Razem pozycja 20 0, ,350 0,00-4 -

5 21 KNR 2-31 d Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 5, r-g 0,2771 0,00 0, obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,0200 0,00 0, piasek m 3 0,0055 0,00 0, cement portlandzki zwykły bez dodatków t 0,0016 0,00 0, woda m 3 0,0014 0,00 0, materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0, KNR 2-31 d Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płyty betonowe 90% z demontażu Razem pozycja 21 0,000 5,600 0,00 m 2 8, r-g 0,6300 0,00 0, płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 szt. 0,8090 0,00 0,000 cm 8,09*0,1=0,809= piasek m 3 0,0850 0,00 0, cement portlandzki zwykły bez dodatków t 0,0186 0,00 0, woda m 3 0,0286 0,00 0, materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0, KNR 2-31 d Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm Razem pozycja 22 0,000 8,400 0,00 m 2 17, r-g 0,4914 0,00 0, krawędziaki iglaste kl.ii m 3 0,0005 0,00 0, piasek m 3 0,0500 0,00 0, papa smołowa izolacyjna m 2 0,0140 0,00 0, płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. m 2 0,0250 0,00 0, mm woda m 3 0,0750 0,00 0, materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 0,5000 0,00 0,000 M5+M6) mieszanka betonowa m 3 0,1218 0,00 0, walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,0510 0,00 0, KNR 2-31 d Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm Razem pozycja 23 0,000 17,000 0,00 m 2 17, r-g 0,3838 0,00 0, masa asfaltowa zalewowa kg 0,7000 0,00 0, krawędziaki iglaste kl.ii m 3 0,0005 0,00 0, piasek m 3 0,0500 0,00 0, papa smołowa izolacyjna m 2 0,0070 0,00 0, płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. m 2 0,0110 0,00 0, mm woda m 3 0,0750 0,00 0, materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 0,5000 0,00 0,000 M5+M6+M7) mieszanka betonowa m 3 0,0508 0,00 0, walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,0210 0,00 0,000 Razem pozycja 24 0,000 17,000 0,00-5 -

6 25 m 3 78,491 d.1 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi- dowiezienie piasku 999 r-g 0,0380 0,00 0, koparka gąsienicowa 0.40 m3 m-g 0,0664 0,00 0, spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 0,0298 0,00 0, samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,1920 0,00 0,000 Razem pozycja 25 0,000 78,491 0,00 PODSUMOWANIE Roboty ziemne Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM 2 Roboty montażowe 26 KNR 4-05I d Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego smołą z pakiem m 37, r-g 0,6140 0,00 0, samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0240 0,00 0, wciągarka ręczna 3-5 t m-g 0,2030 0,00 0, KNR 4-05I d Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m Razem pozycja 26 0,000 37,000 0,00 kpl. 2, r-g 16,4000 0,00 0, samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2,4600 0,00 0, wciągarka ręczna 3-5 t m-g 5,4900 0,00 0, KNR 4-05I d Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości Razem pozycja 27 0,000 2,000 0,00 0.5m -3, r-g 1,2300 0,00 0, samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,2200 0,00 0, wciągarka ręczna 3-5 t m-g 0,4100 0,00 0, KNNR d.2 02 z.sz Razem pozycja 28 0,000-3,000 0,00 Zakorkowanie istniejącej instalacji szt 3, ,28*1,11= r-g 0,3108 0,00 0,

7 kształtki kanalizacyjne jednokielichowe szt. 1,0000 0,00 0,000 PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm samochód skrzyniowy m-g 0,0800 0,00 0, KNR 2-19 d Włączenie rurociągów do istniejących studni Krotność = 2 Razem pozycja 29 0,000 3,000 0,00 przej. 2, ,53*0,955*2= r-g 8,6523 0,00 0, uszczelnienia systemowe 0,5*2= szt 1,0000 0,00 0, samochód dostawczy 0.9 t 0,15*2= 31 KNNR d.2 01 Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych m-g 0,3000 0,00 0,000 Razem pozycja 30 0,000 2,000 0,00 m 3, r-g 0,5340 0,00 0, rury PVC kanalizacyjne kielichowe m 1,0000 0,00 0, uchwyty do rurociągów z PVC szt. 0,7000 0,00 0, materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0, KNNR d.2 02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Razem pozycja 31 0,000 3,000 0,00 szt. 4, r-g 0,3800 0,00 0, czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr. szt. 1,0000 0,00 0, mm materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0, KNNR d.2 02 z.sz Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione Razem pozycja 32 0,000 4,000 0,00 m 70, ,345*1,93= r-g 0,6659 0,00 0, rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe m 1,0200 0,00 0,000 z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm samochód skrzyniowy m-g 0,0083 0,00 0, KNNR d.2 03 z.sz Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione Razem pozycja 33 0,000 70,600 0,00 m 55, ,5*1,93= r-g 0,9650 0,00 0, rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe m 1,0200 0,00 0,000 z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm samochód skrzyniowy m-g 0,0104 0,00 0,

8 Razem pozycja 34 0,000 55,250 0,00 35 KNNR d.2 02 z.sz Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione szt 7, ,28*1,11= r-g 0,3108 0,00 0, kształtki kanalizacyjne jednokielichowe szt. 1,0000 0,00 0,000 PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - kolano samochód skrzyniowy m-g 0,0800 0,00 0, KNNR d.2 01 Studzienki kanalizacyjne systemowe " VAWIN" o śr mm - zamknięcie stożkiem betonowym Razem pozycja 35 0,000 7,000 0,00 szt 5, r-g 3,2100 0,00 0,000 studzienki kanalizacyjne systemowe kpl 1,0000 0,00 0,000 Wavin piasek m 3 0,2000 0,00 0, samochód skrzyniowy m-g 0,0700 0,00 0, KNNR d.2 03 Wpust deszczowy firmy Hauraton typ Faserfix 300 Razem pozycja 36 0,000 5,000 0,00 szt. 1, r-g 8,1500 0,00 0,000 wpust deszczowy szt 1,0000 0,00 0, samochód skrzyniowy m-g 1,0400 0,00 0,000 Razem pozycja 37 0,000 1,000 0,00 PODSUMOWANIE Roboty montażowe Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM 3 Próby 38 d.3 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm 4,000 KNNR odc. - 1 prób. 999 r-g 1,2600 0,00 0, deski iglaste obrzynane nasycone 28- m 3 0,0300 0,00 0, mm kl.iii drewno na stemple budowlane śr.12- m 3 0,0600 0,00 0,000 14cm uszczelki gumowe płaskie szt. 1,0000 0,00 0,

9 woda z rurociągu m 3 0,4300 0,00 0, rury stalowe gwintowane ocynkowane m 1,5000 0,00 0,000 śr.50 mm materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 0,00 0, samochód skrzyniowy m-g 3,1600 0,00 0, KNNR d.3 02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm Razem pozycja 38 0,000 4,000 0,00 odc. - 3,000 1 prób. 999 r-g 3,1000 0,00 0, deski iglaste obrzynane nasycone 28- m 3 0,0300 0,00 0, mm kl.iii drewno na stemple budowlane śr.12- m 3 0,0600 0,00 0,000 14cm uszczelki gumowe płaskie szt. 1,0000 0,00 0, woda z rurociągu m 3 1,7300 0,00 0, rury stalowe gwintowane ocynkowane m 1,5000 0,00 0,000 śr.50 mm materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 0,00 0, samochód skrzyniowy m-g 3,1600 0,00 0,000 Razem pozycja 39 0,000 3,000 0,00 PODSUMOWANIE Próby Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM PODSUMOWANIE CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 9 -

10 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g 794,8720 0,00 0,

11 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość 1. bale iglaste obrzynane nasycone gr mm kl.iii m 3 0,2131 0,2131 0,00 0,00 2. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,1652 0,1652 0,00 0,00 3. czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00 4. deski iglaste obrzynane nasycone mm kl.iii m 3 0,2100 0,2100 0,00 0,00 5. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m 3 0,1825 0,1825 0,00 0,00 6. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m 3 0,4200 0,4200 0,00 0,00 7. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m 3 0,0120 0,0120 0,00 0,00 8. klamry ciesielskie kg 21, ,9921 0,00 0,00 9. krawędziaki iglaste kl.ii m 3 0,0170 0,0170 0,00 0, kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00 o śr. zewn. 160 mm 11. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00 o śr. zewn. 160 mm - kolano 12. masa asfaltowa zalewowa kg 11, ,9000 0,00 0, mieszanka betonowa m 3 2,9342 2,9342 0,00 0, nasiona traw kg 2,0070 2,0070 0,00 0, obrzeża betonowe 30x8 cm m 5,7120 5,7120 0,00 0, pale szalunkowe stalowe kg 74, ,7731 0,00 0, papa smołowa izolacyjna m 2 0,3570 0,3570 0,00 0, piasek m 3 74, ,7331 0,00 0, piasek m 3 24, ,4707 0,00 0, płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 6,7956 6,7956 0,00 0, płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm m 2 0,6120 0,6120 0,00 0, rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką m 72, ,0120 0,00 0,00 klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm 23. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką m 56, ,3550 0,00 0,00 klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm 24. rury PVC kanalizacyjne kielichowe m 3,0000 3,0000 0,00 0, rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 10, ,5000 0,00 0, studzienki kanalizacyjne systemowe Wavin kpl 5,0000 5,0000 0,00 0, uchwyty do rurociągów z PVC szt. 2,1000 2,1000 0,00 0, uszczelki gumowe płaskie szt. 7,0000 7,0000 0,00 0, uszczelnienia systemowe szt 2,0000 2,0000 0,00 0, woda m 3 2,7981 2,7981 0,00 0, woda m 3 0,6120 0,6120 0,00 0, woda z rurociągu m 3 6,9100 6,9100 0,00 0, wpust deszczowy szt 1,0000 1,0000 0,00 0, materiały pomocnicze zł 0,

12 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. koparka 0.60 m3 m-g 4,1694 0,00 0,00 2. koparka gąsienicowa 0.40 m3 m-g 5,2118 0,00 0,00 3. piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW m-g 2,5772 0,00 0,00 4. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,6000 0,00 0,00 5. samochód samowyładowczy 5 t m-g 31,7095 0,00 0,00 6. samochód skrzyniowy m-g 23,1600 0,00 0,00 7. samochód skrzyniowy m-g 2,3106 0,00 0,00 8. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 4,2600 0,00 0,00 9. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,8880 0,00 0, sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,7103 0,00 0, spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 3,8299 0,00 0, spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 3,0254 0,00 0, środek transportowy m-g 0,3876 0,00 0, ubijak spalinowy 200 kg m-g 2,5298 0,00 0, walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 1,2240 0,00 0, wciągarka ręczna 3-5 t m-g 7,5110 0,00 0, wciągarka ręczna 3-5 t m-g 9,7500 0,00 0, zagęszczarka wibracyjna m-g 12,8183 0,00 0, zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1,1193 0,00 0,

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY nr /KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY nr /KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biogradex-Holding Sp.z o.o 82-300 Elbląg ul.robotnicza 55/10 KOSZTORYS ŚLEPY nr. 51-17/KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IWESTORSKI

KOSZTORYS IWESTORSKI UMiG Radzymin Radzymin Pl.Kościuszki 2 KOSZTORYS IWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa przykanalików sanitarnycho śr. 160 mm PVC szt 18-n w pasie drogowym ul. Słonacznej i bocznej w Radzyminie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SANLID Lidia Kowalczyk Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17/15

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SANLID Lidia Kowalczyk Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17/15 SANLID Lidia Kowalczyk 95-100 Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17/15 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

- - KOSZTORYS OFERTOWY

- - KOSZTORYS OFERTOWY - - NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 ADRES INWESTYCJI :, działki nr 3411, 3412,3415/1, 3410 INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Usługi Projektowe i Nadzorowanie Robót Juliusz Kolęda 62-700 TUREK, os. Wyzwolenia 2/14 KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UGiM w Tuliszkowie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon mieszkalny na terenie DPS w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 199/K obręb Zagrody INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 6-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wielkopolski, rejon

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert. ul. Ofiar Oświęcimskich 21; Świdnica

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert. ul. Ofiar Oświęcimskich 21; Świdnica Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert Kryśpiak ul. Ofiar Oświęcimskich 21; 58-100 Świdnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Chechlanej w Chrzanowie Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Chechlana 919/4, 162/5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Górków ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa płyty boiska wraz z zapleczem hali sportowej - instalacja podciśnienioweego odwodnienia dachu

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa płyty boiska wraz z zapleczem hali sportowej - instalacja podciśnienioweego odwodnienia dachu PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV-45111200-0 - Roboty ziemne CPV-45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - ST-25 NAZWA INWESTYCJI : Zbiornik na ścieki sanitarne

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231110-9

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Stańkowski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Stańkowski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Inwestorski - uproszczony

KOSZTORYS Inwestorski - uproszczony Zaklad Remontowo Budowlany i Uslug Handlowych 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 KOSZTORYS Inwestorski - uproszczony Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2011-03-07 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty drogowe i betonowe - place dojazdowe, chodniki wokół szkoły 1.1 KNR 231/810/5 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY KOSZTORYS ŚLEPY 367-07-010 CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa: - Etap

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKCI mgr inŝ. Joanna Rączka BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PUNKT INFORMACJI TURYSRTYCZNEJ ADRES INWESTYCJI : 22-440 KASNOBRÓD ul. Tomaszowska

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w OŜarowie Mazowieckim - instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa przykanalika sanitarnego do działki 3822 przy ul. Sokalskiego w Mławie INWESTOR : Miasto Mława ADRES INWESTORA : 06-500 Mław ul.st.rynek 19 BRANŻA : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna Targowa_1_ETAP

Kanalizacja sanitarna Targowa_1_ETAP 1 Kanalizacja sanitarna 1 Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 d KNNR 1 0111-01 analogia 2 KNR AT-03 d 0101-02 3 KNR AT-03 d 0104-03 4 KNR 4-04 d 1103-05 5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 29-05-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRZEDMIAR Strona

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg. Opracownie zawiera: - opis techniczny; - stronę

Bardziej szczegółowo

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Dział Techniczny śudrów 1 Szczecin śubrów 1. : Tadeusz Frankowski :

ZBiLK Dział Techniczny śudrów 1 Szczecin śubrów 1. : Tadeusz Frankowski : ZBiLK Dział Techniczny śudrów 1 Szczecin śubrów 1 KOSZTORYS OFERTOWY i Przedmiar : Rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej (ROBOTY ZEWNĘTRZNE W OBRĘBIE POSESJI) : Szczecin ul.nehringa 25 : Zarząd

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan BUDMAR S.C. 64-00 LESZNO, ul. Śniadeckich A PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 0" ADRES INWESTYCJI : 64-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/50 obręb 14 Gmina Miejska Kołobrzeg Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Rodos [6059] - Rekomendacja SKB

Rodos [6059] - Rekomendacja SKB Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Poziom cen GRUDZIEŃ 2008 Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/9 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNNR 1 0210/03 2 KNNR 1 0307/04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Chocz ul. Słoneczna INWESTOR : Gmina Chocz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Sieci zewnetrzne w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym - KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki ul.aleja Róż 4/6, 7-00 Goleniów Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji sanitarnej

Przyłącz kanalizacji sanitarnej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji sanitarnej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Kody CPV: 45231300-8 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012 Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót azwa zamówienia: Część I - Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu pn.: Gospodarka wodno ściekowa w mieście

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia Elementy scalone cały kosztorys R M P S T U Razem netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 roboty ziemne netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Domu Strażaka w Lewniowej. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3

Przedmiar. Budynek Domu Strażaka w Lewniowej. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3 Obiekt Rodzaj robót Branża Lokalizacja Inwestor Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3 Sanitarna Lewniowa działka nr 151/5, 151/6, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 gm. Gnojnik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie. 1.1 m2 8 730,43 1.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek Vat [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek Vat [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Wałowa ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 ADRES Ul. Turystyczna 19, 87-100 Toruń BRANŻA Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna na terenie Szkoły Stawka roboczogodziny 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul.

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul. Kościelnej 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Kościelna 2, Mosina INWESTOR : Starostwo

Bardziej szczegółowo