Uczenie sieci typu MLP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczenie sieci typu MLP"

Transkrypt

1 Uczenie sieci typu MLP

2 Przypomnienie budowa sieci typu MLP

3 Przypomnienie budowy neuronu Neuron ze skokową funkcją aktywacji jest zły!!! Powszechnie stosuje -> modele z sigmoidalną funkcją aktywacji - współczynnik nastromienia. Im większy tym bardziej skokowa funkcja M aktywacji z wix i w0 1 i f1 z 1 exp z f z tgh z f z 2f z 1

4 Różniczkowalność funkcji sigmoidalnej Pochodne funkcji aktywacji df 1 x dx 1 1 f x 1 f x df x dx f x df 3 x dx f x 1 f x

5 Trochę o uczeniu Uczenie sieci MLP to optymalizacja wartości wag w celu minimalizacji błędu popełnianego przez sieć. Funkcja celu - kryterium, według którego można oceniać dokonany wybór rozwiązania najlepszego spośród dopuszczalnych rozwiązań (wariantów), czyli jak dany system w procesie swego działania zbliża się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Działając zgodnie z zasadami ekonomii (zasadą oszczędności i zasadą wydajności) dąży się każdorazowo do maksymalizacji lub minimalizacji funkcji celu w zależności od postawionego celu działania. Funkcja celu określa więc w sposób formalny zależność między celem systemu (firmy) a środkami służącymi do jego realizacji. wg. portalwiedzy.onet.pl Jak zdefiniować funkcję celu? Stosując metody gradientowe funkcja celu musi spełniać warunek różniczkowalności!!!

6 Funkcja celu Błąd średniokwadratowy dla sieci o M wyjściach M 1 E y 2 i di 2 y rzeczywista wartość i-tego wyjścia sieci d wyliczona wartość i-tego wyjścia sieci i1 Całkowita wartość funkcji celu po prezentacji n n M przypadków uczących 1 E ma postać y 2 i xj di xj 2 j1 i1

7 Inne odmiany funkcji celu Funkcja z normą L 1 M 1 E yi d 2 Minimalizacja wszystkich błędów równomiernie Funkcja z normą wyższych M rzędów i1 1 E yi d 2 i1 2 i i K Minimalizacja największych błędów (małe błędy stają się nie istotne)

8 Inne odmiany funkcji celu. CD. Kombinacja dwóch powyższych (Karayiannis): M M 1 E y d y d i i i i i1 i1 Dla =1 -> minimalizacja błędu średniokwadratowego Dla =0 -> minimalizacja błędu zdefiniowanego przez funkcję W praktyce uczymy zaczynając od =1 i stopniowo w trakcie uczenia zmniejszamy do 0 1 a ln cosh a Dla dużych zachodzi (a)= a

9 Problem uczenia sieci MLP Jak dobrać odpowiednie wartości wag? Jak wyznaczyć błąd popełniany przez warstwy ukryte? Jak więc uczyć warstwy ukryte by minimalizować ów błąd? Jak określić kierunek zmian wartości wag, czy + czy -, o jaką wartość zmieniać wagi?

10 Metody optymalizacji Stochastyczne Monte carlo Algorytmy genetyczne Algorytmy ewolucyjne Gradientowe Największego spadku (reguła delta) 1 pw W k W k W W - współczynnik ucenia p(w) kierunek i wartość zmian wektora W

11 Algorytm wstecznej propagacji błędu 1. Analiza sieci neuronowej o zwykłym kierunku przepływu sygnałów. Podanie na wejście danego wektora x i i wyznaczenie odpowiedzi każdego z nauronów dla każdej z warstw (odpowiednio d i dla wyjściowej i s i dla ukrytej). 2. Stworzenie sieci propagacji wstecznej zamieniając wejścia sieci na jej wyjścia oraz zamieniając funkcje aktywacji neuronu na pochodne oryginalnych funkcji aktywacji. Na wejście sieci należy podać różnicę sygnałów wyjściowego i oczekiwanego (y i -d i ) 3. Uaktualnienie wag odbywa się na podstawie wyników uzyskanych w punkcie 1 i 2 wg. zależności 4. Opisany proces powatarzaj aż błąd nie spadnie poniżej wartości progowej <threshold

12 Żródło rysunku i wzorów: Ossowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT Trochę wzorów Funkcja celu uwzględniając dwie warstwy ukryte: v i wyjścia warstwy ukrytej, co dalej możemy zapisać jako Uwaga sumowanie po K od 0 bo zakładamy że nasz wektor ma postać x=[1 x 1 x 2 x N ] T i odpowiednio v=[1 v 1 v 2 v K ] T Uwaga N-wejść, K- neuronów ukrytych i M wyjść z sieci

13 Żródło rysunku i wzorów: Ossowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT Wzory cd. Zmaina wag warstwy wy. Gdzie przyjmując: y d (2) i i i df u du (2) i (2) i Ostatecznie zmianę wag dla wa-wy 2 możemy zapisać jako: Dla warstwy ukrytej (nr 1) zależność ta przyjmuje postać: Gdzie zmiana wag wynikająca z wa-wy wyj (2), zmiana wag z wa-wy ukrytej(1)

14 Wzory cd.. Uwzględniając poszczególne składniki otrzymujemy Co dla poniższych oznaczeń: Pozwala zapisać pochodną funkcji kosztu w warstwie ukrytej jako Ostatecznie zmiana wag realizowana jest -jako: wsp. uczenia Żródło rysunku i wzorów: Ossowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT

15 Problem minimów lokalnych Rys. M. Kordos Search-based Algorithms for Multilayer Perceptrons PhD

16 Żródło rysunku i wzorów: Ossowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT Różne wersje algorytmów algorytmy gradientowe W sąsiedztwie najbliższego rozwiązania rozwijają funkcję celu E(W) w szereg Taylora (najczęściej do pierwszych 3 składników) Gdzie: Oraz pochodnych macierz drugich p wektor kierunkowy liczenia pochodnych zależny od W Optymalne rozwiązanie gdy g(w k )=0 i H(W k ) jest dodatnio określona (wszystkie wartości własne macierzy H są > 0) lub

17 Inne metody optymalizacji Algorytm największego spadku (rozwinięcie tylko do pierwszej pochodnej) Algorytm zmiennej metryki (wykorzystanie kwadratowego przybliżenia funkcji E(W) w sąsiedztwie W k ) Algorytm Levenberga-Marquardta (najlepsza, zastąpienie H(W) przez aproksymację G(W) z reguloaryzacją)

18 Dobór współczynnika uczenia Stały współczynnik uczenia W praktyce jeśli jest stosowany to jest on wyznaczany niezależnie dla każdej warstwy (n i -liczba wejść i-tego neuronu) Adaptacyjny dobór wsp. Uczenia Przyjmując jako błąd uczenia oraz (i+1), i współczynniki uczenia w iterazji i oraz i+1 oraz odpowiednio błąd uczenia (i+1), i, k w dopuszczalny wzrost wartości wsp if then else Gdzie d <1 (np. 0.7) oraz i >1 (np. 1.05) Żródło rysunku i wzorów: Ossowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT

19 Dobór współczynnika uczenia (inne metody) Dobór wsp. uczania przez minimalizację kierunkową Reguła delta-bar-delta doboru wsp. uczenia

20 W praktyce zastosowanie Rys. metody M. Kordos Search-based wielostartu Algorithms for Multilayer Perceptrons PhD Inicjalizacja wag Inicjalizacja wag wpływa na rozwiązanie zależy w którym miejscu funkcji powierzchni funkcji celu zaczniemy optymalizację Losowa PCA

21 Metody optymalizacji globalnej Dotychczasowe metody mają charakter lokalny (optymalizujemy w obrębie najbliższych rozwiązań) Metody globalne patrzą na problem całościowy i całościowo optymalizują sieć. Optymalizacja globalna to metody optymalizacji stochastycznej symulowane wyżarzania, algorytmy genetyczne i ewolucyjne

22 Przykład symulowane wyżarzanie 1. Start procesu z rozwiązania początkowego W, temperatura T=T max 2. Dopóki T>0 wykonaj L razy Wybierz nowe rozwiązanie W w pobliżu W Oblicz funkcję celu =E(W )-E(W) Jeżeli <= 0 to W=W W przeciwnym przypadku (>0) jeżeli e - /T >R to W=W (gdzie R to liczba losowa z przedziału [0,1]) 3. Zredukuj temperaturę T=rT (r współczynnik redukcji z przedziału [0,1]) 4. Po redukcji temperatury T do 0 ucz metodą gradientową

Sztuczna Inteligencja Tematy projektów Sieci Neuronowe

Sztuczna Inteligencja Tematy projektów Sieci Neuronowe PB, 2009 2010 Sztuczna Inteligencja Tematy projektów Sieci Neuronowe Projekt 1 Stwórz projekt implementujący jednokierunkową sztuczną neuronową złożoną z neuronów typu sigmoidalnego z algorytmem uczenia

Bardziej szczegółowo

8. Neuron z ciągłą funkcją aktywacji.

8. Neuron z ciągłą funkcją aktywacji. 8. Neuron z ciągłą funkcją aktywacji. W tym ćwiczeniu zapoznamy się z modelem sztucznego neuronu oraz przykładem jego wykorzystania do rozwiązywanie prostego zadania klasyfikacji. Neuron biologiczny i

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy decyzyjne: Uczenie maszynowe sztuczne sieci neuronowe

Inteligentne systemy decyzyjne: Uczenie maszynowe sztuczne sieci neuronowe Inteligentne systemy decyzyjne: Uczenie maszynowe sztuczne sieci neuronowe Trening jednokierunkowych sieci neuronowych wykład 2. dr inż. PawełŻwan Katedra Systemów Multimedialnych Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Uczenie sieci radialnych (RBF)

Uczenie sieci radialnych (RBF) Uczenie sieci radialnych (RBF) Budowa sieci radialnej Lokalne odwzorowanie przestrzeni wokół neuronu MLP RBF Budowa sieci radialnych Zawsze jedna warstwa ukryta Budowa neuronu Neuron radialny powinien

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sztucznej Inteligencji (PSZT)

Podstawy Sztucznej Inteligencji (PSZT) Podstawy Sztucznej Inteligencji (PSZT) Paweł Wawrzyński Uczenie maszynowe Sztuczne sieci neuronowe Plan na dziś Uczenie maszynowe Problem aproksymacji funkcji Sieci neuronowe PSZT, zima 2013, wykład 12

Bardziej szczegółowo

Zastosowania sieci neuronowych

Zastosowania sieci neuronowych Zastosowania sieci neuronowych aproksymacja LABORKA Piotr Ciskowski zadanie 1. aproksymacja funkcji odległość punktów źródło: Żurada i in. Sztuczne sieci neuronowe, przykład 4.4, str. 137 Naucz sieć taką

Bardziej szczegółowo

Widzenie komputerowe

Widzenie komputerowe Widzenie komputerowe Uczenie maszynowe na przykładzie sieci neuronowych (3) źródła informacji: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT 1996 Zdolność uogólniania sieci neuronowej R oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe do przetwarzania informacji / Stanisław Osowski. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Sieci neuronowe do przetwarzania informacji / Stanisław Osowski. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Sieci neuronowe do przetwarzania informacji / Stanisław Osowski. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 7 1. Wstęp 9 1.1. Podstawy biologiczne działania neuronu 9 1.2. Pierwsze modele sieci neuronowej

Bardziej szczegółowo

Algorytm wstecznej propagacji błędów dla sieci RBF Michał Bereta

Algorytm wstecznej propagacji błędów dla sieci RBF Michał Bereta Algorytm wstecznej propagacji błędów dla sieci RBF Michał Bereta www.michalbereta.pl Sieci radialne zawsze posiadają jedną warstwę ukrytą, która składa się z neuronów radialnych. Warstwa wyjściowa składa

Bardziej szczegółowo

1. Logika, funkcje logiczne, preceptron.

1. Logika, funkcje logiczne, preceptron. Sieci neuronowe 1. Logika, funkcje logiczne, preceptron. 1. (Logika) Udowodnij prawa de Morgana, prawo pochłaniania p (p q), prawo wyłączonego środka p p oraz prawo sprzeczności (p p). 2. Wyraź funkcję

Bardziej szczegółowo

Uczenie sieci neuronowych i bayesowskich

Uczenie sieci neuronowych i bayesowskich Wstęp do metod sztucznej inteligencji www.mat.uni.torun.pl/~piersaj 2009-01-22 Co to jest neuron? Komputer, a mózg komputer mózg Jednostki obliczeniowe 1-4 CPU 10 11 neuronów Pojemność 10 9 b RAM, 10 10

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja ciągła

Optymalizacja ciągła Optymalizacja ciągła 5. Metoda stochastycznego spadku wzdłuż gradientu Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 04.04.2019 1 / 20 Wprowadzenie Minimalizacja różniczkowalnej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Systemów Obrazowania SIECI NEURONOWE

Oprogramowanie Systemów Obrazowania SIECI NEURONOWE SIECI NEURONOWE Przedmiotem laboratorium jest stworzenie algorytmu rozpoznawania zwierząt z zastosowaniem sieci neuronowych w oparciu o 5 kryteriów: ile zwierzę ma nóg, czy żyje w wodzie, czy umie latać,

Bardziej szczegółowo

Sztuczne sieci neuronowe

Sztuczne sieci neuronowe www.math.uni.lodz.pl/ radmat Cel wykładu Celem wykładu jest prezentacja różnych rodzajów sztucznych sieci neuronowych. Biologiczny model neuronu Mózg człowieka składa się z około 10 11 komórek nerwowych,

Bardziej szczegółowo

Sieć przesyłająca żetony CP (counter propagation)

Sieć przesyłająca żetony CP (counter propagation) Sieci neuropodobne IX, specyficzne architektury 1 Sieć przesyłająca żetony CP (counter propagation) warstwa Kohonena: wektory wejściowe są unormowane jednostki mają unormowane wektory wag jednostki są

Bardziej szczegółowo

METODY INŻYNIERII WIEDZY

METODY INŻYNIERII WIEDZY METODY INŻYNIERII WIEDZY SZTUCZNE SIECI NEURONOWE MLP Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zrównoleglona optymalizacja stochastyczna na dużych zbiorach danych

Zrównoleglona optymalizacja stochastyczna na dużych zbiorach danych Zrównoleglona optymalizacja stochastyczna na dużych zbiorach danych mgr inż. C. Dendek prof. nzw. dr hab. J. Mańdziuk Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Outline 1 Uczenie

Bardziej szczegółowo

Sztuczne sieci neuronowe. Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 311

Sztuczne sieci neuronowe. Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 311 Sztuczne sieci neuronowe Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 311 PLAN: Wykład 5 - Metody doboru współczynnika uczenia - Problem inicjalizacji wag - Problem doboru architektury

Bardziej szczegółowo

KADD Minimalizacja funkcji

KADD Minimalizacja funkcji Minimalizacja funkcji n-wymiarowych Forma kwadratowa w n wymiarach Procedury minimalizacji Minimalizacja wzdłuż prostej w n-wymiarowej przestrzeni Metody minimalizacji wzdłuż osi współrzędnych wzdłuż kierunków

Bardziej szczegółowo

wiedzy Sieci neuronowe

wiedzy Sieci neuronowe Metody detekcji uszkodzeń oparte na wiedzy Sieci neuronowe Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 7 Wprowadzenie Okres kształtowania się teorii sztucznych sieci

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 03 Warstwy RBF, jednostka Adaline.

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 03 Warstwy RBF, jednostka Adaline. Wstęp do sieci neuronowych, wykład 3 Warstwy, jednostka Adaline. Maja Czoków, Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 211-1-18 1 Pomysł Przykłady Zastosowanie 2

Bardziej szczegółowo

2.4. Algorytmy uczenia sieci neuronowych

2.4. Algorytmy uczenia sieci neuronowych 2.4. Algorytmy uczenia sieci neuronowych Prosta struktura sieci jednokierunkowych sprawia, że są najchętniej stosowane. Ponadto metody uczenia ich należą również do popularnych i łatwych w realizacji.

Bardziej szczegółowo

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja Wykład 7. Architektury sztucznych sieci neuronowych. Metody uczenia sieci. źródła informacji: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT 1996 Podstawowe architektury

Bardziej szczegółowo

Elementy inteligencji obliczeniowej

Elementy inteligencji obliczeniowej Elementy inteligencji obliczeniowej Paweł Liskowski Institute of Computing Science, Poznań University of Technology 9 October 2018 1 / 19 Perceptron Perceptron (Rosenblatt, 1957) to najprostsza forma sztucznego

Bardziej szczegółowo

Co to jest grupowanie

Co to jest grupowanie Grupowanie danych Co to jest grupowanie 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Szukanie grup, obszarów stanowiących lokalne gromady punktów Co to jest grupowanie

Bardziej szczegółowo

sieci jednowarstwowe w MATLABie LABORKA Piotr Ciskowski

sieci jednowarstwowe w MATLABie LABORKA Piotr Ciskowski sieci jednowarstwowe w ATLABie LABORKA Piotr Ciskowski trzy funkcje do obsługi sieci jednowarstwowej : init1.m - tworzy sieć, inicjuje wagi (losowo) dzialaj1.m symuluje działanie sieci (na pojedynczym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWEJ DO BADANIA WPŁYWU WYDOBYCIA NA SEJSMICZNOŚĆ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO. Stanisław Kowalik (Poland, Gliwice)

WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWEJ DO BADANIA WPŁYWU WYDOBYCIA NA SEJSMICZNOŚĆ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO. Stanisław Kowalik (Poland, Gliwice) WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWEJ DO BADANIA WPŁYWU WYDOBYCIA NA SEJSMICZNOŚĆ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO Stanisław Kowalik (Poland, Gliwice) 1. Wprowadzenie Wstrząsy podziemne i tąpania występujące w kopalniach

Bardziej szczegółowo

Uczenie Wielowarstwowych Sieci Neuronów o

Uczenie Wielowarstwowych Sieci Neuronów o Plan uczenie neuronu o ci gªej funkcji aktywacji uczenie jednowarstwowej sieci neuronów o ci gªej funkcji aktywacji uczenie sieci wielowarstwowej - metoda propagacji wstecznej neuronu o ci gªej funkcji

Bardziej szczegółowo

Sztuczne sieci neuronowe Ćwiczenia. Piotr Fulmański, Marta Grzanek

Sztuczne sieci neuronowe Ćwiczenia. Piotr Fulmański, Marta Grzanek Sztuczne sieci neuronowe Ćwiczenia Piotr Fulmański, Marta Grzanek Piotr Fulmański 1 Wydział Matematyki i Informatyki, Marta Grzanek 2 Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-232, Łódź Polska e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl,

Bardziej szczegółowo

Metody Sztucznej Inteligencji II

Metody Sztucznej Inteligencji II 17 marca 2013 Neuron biologiczny Neuron Jest podstawowym budulcem układu nerwowego. Jest komórką, która jest w stanie odbierać i przekazywać sygnały elektryczne. Neuron działanie Jeżeli wartość sygnału

Bardziej szczegółowo

KADD Minimalizacja funkcji

KADD Minimalizacja funkcji Minimalizacja funkcji Poszukiwanie minimum funkcji Foma kwadratowa Metody przybliżania minimum minimalizacja Minimalizacja w n wymiarach Metody poszukiwania minimum Otaczanie minimum Podział obszaru zawierającego

Bardziej szczegółowo

BIOCYBERNETYKA SIECI NEURONOWE. Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

BIOCYBERNETYKA SIECI NEURONOWE. Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej BIOCYBERNETYKA Adrian Horzyk SIECI NEURONOWE www.agh.edu.pl Mózg inspiruje nas od wieków Co takiego

Bardziej szczegółowo

1. Historia 2. Podstawy neurobiologii 3. Definicje i inne kłamstwa 4. Sztuczny neuron i zasady działania SSN. Agenda

1. Historia 2. Podstawy neurobiologii 3. Definicje i inne kłamstwa 4. Sztuczny neuron i zasady działania SSN. Agenda Sieci neuropodobne 1. Historia 2. Podstawy neurobiologii 3. Definicje i inne kłamstwa 4. Sztuczny neuron i zasady działania SSN Agenda Trochę neurobiologii System nerwowy w organizmach żywych tworzą trzy

Bardziej szczegółowo

Temat: Sztuczne Sieci Neuronowe. Instrukcja do ćwiczeń przedmiotu INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE

Temat: Sztuczne Sieci Neuronowe. Instrukcja do ćwiczeń przedmiotu INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE Temat: Sztuczne Sieci Neuronowe Instrukcja do ćwiczeń przedmiotu INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE Dr inż. Barbara Mrzygłód KISiM, WIMiIP, AGH mrzyglod@ agh.edu.pl 1 Wprowadzenie Sztuczne sieci neuronowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy sztucznej inteligencji

Podstawy sztucznej inteligencji wykład 5 Sztuczne sieci neuronowe (SSN) 8 grudnia 2011 Plan wykładu 1 Biologiczne wzorce sztucznej sieci neuronowej 2 3 4 Neuron biologiczny Neuron Jest podstawowym budulcem układu nerwowego. Jest komórką,

Bardziej szczegółowo

Temat: Sieci neuronowe oraz technologia CUDA

Temat: Sieci neuronowe oraz technologia CUDA Elbląg, 27.03.2010 Temat: Sieci neuronowe oraz technologia CUDA Przygotował: Mateusz Górny VIII semestr ASiSK Wstęp Sieci neuronowe są to specyficzne struktury danych odzwierciedlające sieć neuronów w

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe jako sposób na optymalizacje podejmowanych decyzji. Tomasz Karczyoski Wydział W-08 IZ

Sieci neuronowe jako sposób na optymalizacje podejmowanych decyzji. Tomasz Karczyoski Wydział W-08 IZ optymalizacje podejmowanych decyzji Tomasz Karczyoski Wydział W-08 IZ Czym są sieci neuronowe Struktura matematycznych oraz programowy lub sprzętowy model, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w Statistica. Agnieszka Nowak - Brzezioska

Sieci neuronowe w Statistica. Agnieszka Nowak - Brzezioska Sieci neuronowe w Statistica Agnieszka Nowak - Brzezioska Podstawowym elementem składowym sztucznej sieci neuronowej jest element przetwarzający neuron. Schemat działania neuronu: x1 x2 w1 w2 Dendrites

Bardziej szczegółowo

Sztuczne sieci neuronowe. Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 311

Sztuczne sieci neuronowe. Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 311 Sztuczne sieci neuronowe Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 311 Wykład 7 PLAN: - Repetitio (brevis) -Algorytmy miękkiej selekcji: algorytmy ewolucyjne symulowane wyżarzanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania sieci neuronowych - automatyka identyfikacja sterowanie

Zastosowania sieci neuronowych - automatyka identyfikacja sterowanie Zastosowania sieci neuronowych - automatyka identyfikacja sterowanie LABORKA Piotr Ciskowski ZASTOSOWANIA SIECI NEURONOWYCH IDENTYFIKACJA zastosowania przegląd zastosowania sieci neuronowych: o identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OPTYMALIZCJI BEZ OGRANICZEŃ

ZADANIA OPTYMALIZCJI BEZ OGRANICZEŃ ZADANIA OPTYMALIZCJI BEZ OGRANICZEŃ Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski WSTEP Zadanie minimalizacji bez ograniczeń f(ˆx) = min x R nf(x) f : R n R funkcja ograniczona z dołu Algorytm rozwiazywania Rekurencyjny

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w Statistica

Sieci neuronowe w Statistica http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/oprogramowanie-w-usk-usnet/oprogramowaniestatystyczne/ Sieci neuronowe w Statistica Agnieszka Nowak - Brzezińska Podstawowym elementem składowym sztucznej sieci neuronowej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja optymalizacji

Optymalizacja optymalizacji 7 maja 2008 Wstęp Optymalizacja lokalna Optymalizacja globalna Algorytmy genetyczne Badane czasteczki Wykorzystane oprogramowanie (Algorytm genetyczny) 2 Sieć neuronowa Pochodne met-enkefaliny Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

wiedzy Sieci neuronowe (c.d.)

wiedzy Sieci neuronowe (c.d.) Metody detekci uszkodzeń oparte na wiedzy Sieci neuronowe (c.d.) Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 8 Metody detekci uszkodzeń oparte na wiedzy Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 13. PROBLEMY OPTYMALIZACYJNE Częstochowa 2014 Dr hab. inż. Grzegorz Dudek Wydział Elektryczny Politechnika Częstochowska PROBLEMY OPTYMALIZACYJNE Optymalizacja poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe.

Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe. Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe. zajecia.jakubw.pl/nai Literatura: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 997. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TECHNICZNE AI

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci neuronowe

Projekt Sieci neuronowe Projekt Sieci neuronowe Chmielecka Katarzyna Gr. 9 IiE 1. Problem i dane Sieć neuronowa miała za zadanie nauczyć się klasyfikować wnioski kredytowe. W projekcie wykorzystano dane pochodzące z 110 wniosków

Bardziej szczegółowo

Techniki Optymalizacji: Stochastyczny spadek wzdłuż gradientu I

Techniki Optymalizacji: Stochastyczny spadek wzdłuż gradientu I Techniki Optymalizacji: Stochastyczny spadek wzdłuż gradientu I Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej email: imię.nazwisko@cs.put.poznan.pl pok. 2 (CW) tel. (61)665-2936 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy przeciw atakom sieciowym

Inteligentne systemy przeciw atakom sieciowym Inteligentne systemy przeciw atakom sieciowym wykład Sztuczne sieci neuronowe (SSN) Joanna Kołodziejczyk 2016 Joanna Kołodziejczyk Inteligentne systemy przeciw atakom sieciowym 2016 1 / 36 Biologiczne

Bardziej szczegółowo

Sztuczne sieci neuronowe. Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 335

Sztuczne sieci neuronowe. Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 335 Sztuczne sieci neuronowe Krzysztof A. Cyran POLITECHNIKA ŚLĄSKA Instytut Informatyki, p. 335 Wykład 10 Mapa cech Kohonena i jej modyfikacje - uczenie sieci samoorganizujących się - kwantowanie wektorowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 6 Wsteczna propagacja błędu - cz. 3

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 6 Wsteczna propagacja błędu - cz. 3 Wstęp do sieci neuronowych, wykład 6 Wsteczna propagacja błędu - cz. 3 Andrzej Rutkowski, Maja Czoków, Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2018-11-05 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 8 Uczenie nienadzorowane.

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 8 Uczenie nienadzorowane. Wstęp do sieci neuronowych, wykład 8. M. Czoków, J. Piersa, A. Rutkowski Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1-811-6 Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

SIECI REKURENCYJNE SIECI HOPFIELDA

SIECI REKURENCYJNE SIECI HOPFIELDA SIECI REKURENCYJNE SIECI HOPFIELDA Joanna Grabska- Chrząstowska Wykłady w dużej mierze przygotowane w oparciu o materiały i pomysły PROF. RYSZARDA TADEUSIEWICZA SPRZĘŻENIE ZWROTNE W NEURONIE LINIOWYM sygnał

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Laboratorium 05 Algorytm wstecznej propagacji błędu

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Laboratorium 05 Algorytm wstecznej propagacji błędu Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Laboratorium Algorytm wstecznej propagacji błędu Maja Czoków, Jarosław Piersa --7. Powtórzenie Perceptron sigmoidalny Funkcja sigmoidalna: σ(x) = + exp( c (x p)) () Parametr

Bardziej szczegółowo

I EKSPLORACJA DANYCH

I EKSPLORACJA DANYCH I EKSPLORACJA DANYCH Zadania eksploracji danych: przewidywanie Przewidywanie jest podobne do klasyfikacji i szacowania, z wyjątkiem faktu, że w przewidywaniu wynik dotyczy przyszłości. Typowe zadania przewidywania

Bardziej szczegółowo

SIECI NEURONOWE Liniowe i nieliniowe sieci neuronowe

SIECI NEURONOWE Liniowe i nieliniowe sieci neuronowe SIECI NEURONOWE Liniowe i nieliniowe sieci neuronowe JOANNA GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA Wykłady w dużej mierze przygotowane w oparciu o materiały i pomysły PROF. RYSZARDA TADEUSIEWICZA BUDOWA RZECZYWISTEGO NEURONU

Bardziej szczegółowo

Sieci jednokierunkowe wielowarstwowe typu sigmoidalnego

Sieci jednokierunkowe wielowarstwowe typu sigmoidalnego Sieci jednokierunkowe wielowarstwowe typu sigmoidalnego Sieć jednowarstwowa Rys.1 Schemat sieci jednowarstwowej 2 Sieć jednowarstwowa Cechy sieci jednowarstwowej: Tworzą ją neurony ułożone w jednej warstwie,

Bardziej szczegółowo

DEKOMPOZYCJA HIERARCHICZNEJ STRUKTURY SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ I ALGORYTM KOORDYNACJI

DEKOMPOZYCJA HIERARCHICZNEJ STRUKTURY SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ I ALGORYTM KOORDYNACJI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Stanisław PŁACZEK* DEKOMPOZYCJA HIERARCHICZNEJ STRUKTURY SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ I ALGORYTM KOORDYNACJI W artykule

Bardziej szczegółowo

Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne

Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne mgr inż. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Podstawy optymalizacji Plan prezentacji 1 Podstawy matematyczne 2 3 Eliminacja ograniczeń Metody

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 4 PLAN WYKŁADU. Sieci neuronowe: Algorytmy uczenia & Dalsze zastosowania. Metody uczenia sieci: Zastosowania

WYKŁAD 4 PLAN WYKŁADU. Sieci neuronowe: Algorytmy uczenia & Dalsze zastosowania. Metody uczenia sieci: Zastosowania WYKŁAD 4 Sieci neuronowe: Algorytmy uczenia & Dalsze zastosowania PLAN WYKŁADU Metody uczenia sieci: Uczenie perceptronu Propagacja wsteczna Zastosowania Sterowanie (powtórzenie) Kompresja obrazu Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczna predykcja. Materiały/konsultacje. Co to jest uczenie maszynowe? Przykład 6/10/2013. Google Prediction API, maj 2010

Automatyczna predykcja. Materiały/konsultacje. Co to jest uczenie maszynowe? Przykład 6/10/2013. Google Prediction API, maj 2010 Materiały/konsultacje Automatyczna predykcja http://www.ibp.pwr.wroc.pl/kotulskalab Konsultacje wtorek, piątek 9-11 (uprzedzić) D1-115 malgorzata.kotulska@pwr.wroc.pl Co to jest uczenie maszynowe? Uczenie

Bardziej szczegółowo

METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 5

METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 5 METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 5 1 2 SZTUCZNE SIECI NEURONOWE cd 3 UCZENIE PERCEPTRONU: Pojedynczy neuron (lub 1 warstwa neuronów) typu percep- tronowego jest w stanie rozdzielić przestrzeń obsza-

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 03 Warstwy RBF, jednostka ADALINE.

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 03 Warstwy RBF, jednostka ADALINE. Wstęp do sieci neuronowych, wykład 3 Warstwy, jednostka ADALINE. Maja Czoków, Jarosław Piersa, Andrzej Rutkowski Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 218-1-15/22 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Zrealizować sieć neuronową (learnbpm) uczącą się odwzorowania z = x 2 + y 2 dla x i y zmieniających się od -1 do 1.

Zrealizować sieć neuronową (learnbpm) uczącą się odwzorowania z = x 2 + y 2 dla x i y zmieniających się od -1 do 1. Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Mateusz Błażej Nr albumu: 130366 Zrealizować sieć neuronową (learnbpm) uczącą się odwzorowania z = x 2 + y 2 dla x i y zmieniających się od

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym

Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym Jan Karwowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW 17 XII 2013 Jan Karwowski

Bardziej szczegółowo

10. Techniki minimalizacji a sieci neuronowe

10. Techniki minimalizacji a sieci neuronowe 10. Techniki minimalizacji a sieci neuronowe 10-1 Błąd aproksymacji 10-2 Minimalizacja kosztu 10-3 Tryby minimalizacji 10-4 Metoda największego spadku 10-5 Gradient sprzężony 10-6 Metoda Newtona 10-7 Metody

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja ciągła

Optymalizacja ciągła Optymalizacja ciągła 5. Metody kierunków poparwy (metoda Newtona-Raphsona, metoda gradientów sprzężonych) Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 28.03.2019 1

Bardziej szczegółowo

6. Perceptron Rosenblatta

6. Perceptron Rosenblatta 6. Perceptron Rosenblatta 6-1 Krótka historia perceptronu Rosenblatta 6-2 Binarne klasyfikatory liniowe 6-3 Struktura perceptronu Rosenblatta 6-4 Perceptron Rosenblatta a klasyfikacja 6-5 Perceptron jednowarstwowy:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE OSIADAŃ POWIERZCHNI TERENU PRZY UŻYCIU SIECI NEURONOWYCH**

PROGNOZOWANIE OSIADAŃ POWIERZCHNI TERENU PRZY UŻYCIU SIECI NEURONOWYCH** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Dorota Pawluś* PROGNOZOWANIE OSIADAŃ POWIERZCHNI TERENU PRZY UŻYCIU SIECI NEURONOWYCH** 1. Wstęp Eksploatacja górnicza złóż ma niekorzystny wpływ na powierzchnię

Bardziej szczegółowo

Algorytmy przeszukiwania w zastosowaniu do perceptrona wielowarstwowego

Algorytmy przeszukiwania w zastosowaniu do perceptrona wielowarstwowego Algorytmy przeszukiwania w zastosowaniu do perceptrona wielowarstwowego Mirosław Kordos Autoreferat rozprawy doktorskiej promotor: prof. dr hab. Włodzisław Duch Politechnika Śląska Wydział Automatyki,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy wstecznej propagacji sieci neuronowych

Algorytmy wstecznej propagacji sieci neuronowych Algorytmy wstecznej propagacji sieci neuronowych Mateusz Nowicki, Krzysztof Jabłoński 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechnika Częstochowska Kierunek Informatyka, Rok III 1 krzysztof.jablonski@hotmail.com

Bardziej szczegółowo

SIEĆ NEURONOWA DO OCENY KOŃCOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (PROJEKTU)

SIEĆ NEURONOWA DO OCENY KOŃCOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (PROJEKTU) SIEĆ NEURONOWA DO OCENY KOŃCOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (PROJEKTU) 1. Opis problemu - ocena końcowa projektu Projekt jako nowe, nietypowe przedsięwzięcie wymaga właściwego zarządzania. Podjęcie się realizacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do teorii sztucznej inteligencji Wykład III. Modele sieci neuronowych.

Wstęp do teorii sztucznej inteligencji Wykład III. Modele sieci neuronowych. Wstęp do teorii sztucznej inteligencji Wykład III Modele sieci neuronowych. 1 Perceptron model najprostzszy przypomnienie Schemat neuronu opracowany przez McCullocha i Pittsa w 1943 roku. Przykład funkcji

Bardziej szczegółowo

Uczenie się pojedynczego neuronu. Jeśli zastosowana zostanie funkcja bipolarna s y: y=-1 gdy z<0 y=1 gdy z>=0. Wówczas: W 1 x 1 + w 2 x 2 + = 0

Uczenie się pojedynczego neuronu. Jeśli zastosowana zostanie funkcja bipolarna s y: y=-1 gdy z<0 y=1 gdy z>=0. Wówczas: W 1 x 1 + w 2 x 2 + = 0 Uczenie się pojedynczego neuronu W0 X0=1 W1 x1 W2 s f y x2 Wp xp p x i w i=x w+wo i=0 Jeśli zastosowana zostanie funkcja bipolarna s y: y=-1 gdy z=0 Wówczas: W 1 x 1 + w 2 x 2 + = 0 Algorytm

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sztucznej Inteligencji

Podstawy Sztucznej Inteligencji Politechnika Łódzka Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy Sztucznej Inteligencji Laboratorium Ćwiczenie 2 Wykorzystanie środowiska Matlab do modelowania sztucznych sieci neuronowych Opracowali: Dr hab

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 9 METODY ZMIENNEJ METRYKI

WYKŁAD 9 METODY ZMIENNEJ METRYKI WYKŁAD 9 METODY ZMIENNEJ METRYKI Kierunki sprzężone. Metoda Newtona Raphsona daje dobre przybliżenie najlepszego kierunku poszukiwań, lecz jest to okupione znacznym kosztem obliczeniowym zwykle postać

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemów

Optymalizacja systemów Optymalizacja systemów Laboratorium - problem detekcji twarzy autorzy: A. Gonczarek, J.M. Tomczak, S. Zaręba, P. Klukowski Cel zadania Celem zadania jest zapoznanie się z gradientowymi algorytmami optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Sztuczne sieci neuronowe (SNN)

Sztuczne sieci neuronowe (SNN) Sztuczne sieci neuronowe (SNN) Pozyskanie informacji (danych) Wstępne przetwarzanie danych przygotowanie ich do dalszej analizy Selekcja informacji Ostateczny model decyzyjny SSN - podstawy Sieci neuronowe

Bardziej szczegółowo

Temat: ANFIS + TS w zadaniach. Instrukcja do ćwiczeń przedmiotu INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE

Temat: ANFIS + TS w zadaniach. Instrukcja do ćwiczeń przedmiotu INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE Temat: ANFIS + TS w zadaniach Instrukcja do ćwiczeń przedmiotu INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE Dr inż. Barbara Mrzygłód KISiM, WIMiIP, AGH mrzyglod@ agh.edu.pl 1. Systemy neuronowo - rozmyte Systemy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 5: Sieć Kohonena i sieć ART

Lekcja 5: Sieć Kohonena i sieć ART Lekcja 5: Sieć Kohonena i sieć ART S. Hoa Nguyen 1 Materiał Sieci Kohonena (Sieć samo-organizująca) Rysunek 1: Sieć Kohonena Charakterystyka sieci: Jednowarstwowa jednokierunkowa sieć. Na ogół neurony

Bardziej szczegółowo

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(x), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(x), zwaną funkcją aproksymującą

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5: Sztuczne sieci neuronowe

ĆWICZENIE 5: Sztuczne sieci neuronowe Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl METODY HEURYSTYCZNE ĆWICZENIE 5: Sztuczne sieci neuronowe opracował: dr inż. Witold

Bardziej szczegółowo

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74 3 Wykaz najważniejszych skrótów...8 Przedmowa... 10 1. Podstawowe pojęcia data mining...11 1.1. Wprowadzenie...12 1.2. Podstawowe zadania eksploracji danych...13 1.3. Główne etapy eksploracji danych...15

Bardziej szczegółowo

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych, IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. Definicja 1.1. Niech D będzie podzbiorem przestrzeni R n, n 2. Odwzorowanie f : D R nazywamy

Bardziej szczegółowo

Najprostsze modele sieci z rekurencją. sieci Hopfielda; sieci uczone regułą Hebba; sieć Hamminga;

Najprostsze modele sieci z rekurencją. sieci Hopfielda; sieci uczone regułą Hebba; sieć Hamminga; Sieci Hopfielda Najprostsze modele sieci z rekurencją sieci Hopfielda; sieci uczone regułą Hebba; sieć Hamminga; Modele bardziej złoŝone: RTRN (Real Time Recurrent Network), przetwarzająca sygnały w czasie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod eksploracji danych Data Mining w badaniach ekonomicznych SAS Enterprise Miner. rok akademicki 2013/2014

Zastosowanie metod eksploracji danych Data Mining w badaniach ekonomicznych SAS Enterprise Miner. rok akademicki 2013/2014 Zastosowanie metod eksploracji danych Data Mining w badaniach ekonomicznych SAS Enterprise Miner rok akademicki 2013/2014 Sieci neuronowe Sieci neuronowe W XIX wieku sformułowano teorię opisującą podstawowe

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki sztucznej inteligencji / Leszek Rutkowski. wyd. 2, 3 dodr. Warszawa, Spis treści

Metody i techniki sztucznej inteligencji / Leszek Rutkowski. wyd. 2, 3 dodr. Warszawa, Spis treści Metody i techniki sztucznej inteligencji / Leszek Rutkowski. wyd. 2, 3 dodr. Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa IX X 1. Wstęp 1 2. Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji

Bardziej szczegółowo

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Licencjackie Wykład 11,

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Licencjackie Wykład 11, 1 Kwantyzacja skalarna Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Licencjackie Wykład 11, 10.05.005 Kwantyzacja polega na reprezentowaniu dużego zbioru wartości (być może nieskończonego) za pomocą wartości

Bardziej szczegółowo

w analizie wyników badań eksperymentalnych, w problemach modelowania zjawisk fizycznych, w analizie obserwacji statystycznych.

w analizie wyników badań eksperymentalnych, w problemach modelowania zjawisk fizycznych, w analizie obserwacji statystycznych. Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(), zwaną funkcją aproksymującą

Bardziej szczegółowo

SIEĆ NEURONOWA JAKO NARZĘDZIE APROKSYMACJI I KLASYFIKACJI DANYCH. Jakub Karbowski Gimnazjum nr 17 w Krakowie

SIEĆ NEURONOWA JAKO NARZĘDZIE APROKSYMACJI I KLASYFIKACJI DANYCH. Jakub Karbowski Gimnazjum nr 17 w Krakowie SIEĆ NEURONOWA JAKO NARZĘDZIE APROKSYMACJI I KLASYFIKACJI DANYCH Jakub Karbowski Gimnazjum nr 17 w Krakowie KRAKÓW 2017 1. Spis treści 2. WSTĘP 2 3. SIECI NEURONOWE 2 3.1. Co to są sieci neuronowe... 2

Bardziej szczegółowo

Metody Optymalizacji: Przeszukiwanie z listą tabu

Metody Optymalizacji: Przeszukiwanie z listą tabu Metody Optymalizacji: Przeszukiwanie z listą tabu Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej email: imię.nazwisko@cs.put.poznan.pl pok. 2 (CW) tel. (61)665-2936 konsultacje: wtorek

Bardziej szczegółowo

Sztuczne siei neuronowe - wprowadzenie

Sztuczne siei neuronowe - wprowadzenie Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Ćwiczenie 2 Sztuczne siei neuronowe - wprowadzenie Przygotował: mgr inż. Marcin Pelic Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska Poznań, 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Metody sztucznej inteligencji

Metody sztucznej inteligencji Metody sztucznej inteligencji dr inż.marcin Blachnik marcin.blachnik@polsl.pl http://metet.polsl.pl/~mblachnik Literatura S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, 1996 L. Rutkowski, Metody

Bardziej szczegółowo

Wstęp do głębokich sieci neuronowych. Paweł Morawiecki IPI PAN

Wstęp do głębokich sieci neuronowych. Paweł Morawiecki IPI PAN Wstęp do głębokich sieci neuronowych Paweł Morawiecki IPI PAN Liczba projektów z głębokim uczeniem rośnie bardzo szybko liczba projektów w firmie Google 4000 3000 2000 1000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Jakość uczenia i generalizacja

Jakość uczenia i generalizacja Jakość uczenia i generalizacja Dokładność uczenia Jest koncepcją miary w jakim stopniu nasza sieć nauczyła się rozwiązywać określone zadanie Dokładność mówi na ile nauczyliśmy się rozwiązywać zadania które

Bardziej szczegółowo

Sieć Hopfielda. Sieci rekurencyjne. Ewa Adamus. ZUT Wydział Informatyki Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych.

Sieć Hopfielda. Sieci rekurencyjne. Ewa Adamus. ZUT Wydział Informatyki Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Sieci rekurencyjne Ewa Adamus ZUT Wydział Informatyki Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych 7 maja 2012 Jednowarstwowa sieć Hopfielda, z n neuronami Bipolarna funkcja przejścia W wariancie

Bardziej szczegółowo

Programowanie celowe #1

Programowanie celowe #1 Programowanie celowe #1 Problem programowania celowego (PC) jest przykładem problemu programowania matematycznego nieliniowego, który można skutecznie zlinearyzować, tzn. zapisać (i rozwiązać) jako problem

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja (minimalizacja) funkcji. Plan wykładu: 1. Sformułowanie problemu, funkcja celu. 2. Metody bezgradientowe

Optymalizacja (minimalizacja) funkcji. Plan wykładu: 1. Sformułowanie problemu, funkcja celu. 2. Metody bezgradientowe Optymalizacja (minimalizacja) funkcji Plan wykładu: 1. Sformułowanie problemu, funkcja celu. Metody bezgradientowe a) metoda złotego podziału b) metoda sympleks c) metoda interpolacji Powell'a 3. Metody

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 07 Uczenie nienadzorowane.

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 07 Uczenie nienadzorowane. Wstęp do sieci neuronowych, wykład 7. M. Czoków, J. Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 212-11-28 Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 07 Uczenie nienadzorowane.

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 07 Uczenie nienadzorowane. Wstęp do sieci neuronowych, wykład 7. M. Czoków, J. Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 213-11-19 Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu

Bardziej szczegółowo