Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Systemu ZEFIR2"

Transkrypt

1 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2

2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób zakończenia Wyszczególnienie dla Sposobu zakończenia egzekucji: prowadzonych egzekucji w 1. Zapłata okresie 2. Umorzenie prowadzonego postępowania z tego : - Umorzenie (wykonanie przed wszczęciem) art pkt.1 - Umorzenie (brak wymagalności, umorzenie,...) art pkt.2 - Umorzenie (błędne określenie obowiązku) art pkt.3 - Umorzenie (ze wzgl. na osobę zobowiązanego) art pkt. 4 - Umorzenie (śmierć zobowiązanego) art pkt.6 - Umorzenie (niedopuszcz. egz, brak upomnienia) art pkt.7 - Umorzenie (zawiesz. nie podj. przed upł. roku) art.59 1 pkt 8 - Umorzenie (żądanie wierzyciela) - art pkt.9 - Umorzenie (inne przypadki) - art pkt.10 - Umorzenie (bezskuteczność egzekucji) - art Umorzenie (upadłość zobowiązanego) 3. Przekazanie sprawy do innych organów egzekucyjnych w związku ze zbiegiem egzekucji 4. Zwrot tytułu wierzycielowi z relacją o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych 5. Przekazanie zgodnie z właściwością miejscową 6. Wycofanie przez wierzyciela przed wszczęciem egzekucji 7. Przekazanie do urzędu skarbowego do dalszej egzekucji 8. OGÓŁEM ZAŁATWIONE TYTUŁY WYKONAWCZE 9. Niezakończone - Liczba tytułów wykonawczych W tym obejmującym: - Zadłużenie bieżące główne objęte tytułami W tym obejmującym:

3 17a Sposób zakończenia prowadzonych egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby trzecie w okresie 18 Kwoty ściągnięte według rodzaju dokonanych czynności egzekucyjnych w okresie od do.. Wyszczególnienie dla Sposobu zakończenia egzekucji: 1. Zapłata 2. Umorzenie prowadzonego postępowania z tego : - Umorzenie (wykonanie przed wszczęciem) art pkt.1 - Umorzenie (brak wymagalności, umorzenie,...) art pkt.2 - Umorzenie (błędne określenie obowiązku) art pkt.3 - Umorzenie (ze wzgl. na osobę zobowiązanego) art pkt. 4 - Umorzenie (śmierć zobowiązanego) art pkt.6 - Umorzenie (niedopuszcz. egz, brak upomnienia) art pkt.7 - Umorzenie (zawiesz. nie podj. przed upł. roku) art.59 1 pkt 8 - Umorzenie (żądanie wierzyciela) - art pkt.9 - Umorzenie (inne przypadki) - art pkt.10 - Umorzenie (bezskuteczność egzekucji) - art Umorzenie (upadłość zobowiązanego) 3. Przekazanie sprawy do innych organów egzekucyjnych w związku ze zbiegiem egzekucji 4. Zwrot tytułu wierzycielowi z relacją o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych 5. Przekazanie zgodnie z właściwością miejscową 6. Wycofanie przez wierzyciela przed wszczęciem egzekucji 7. Przekazanie do urzędu skarbowego do dalszej egzekucji 8. OGÓŁEM ZAŁATWIONE TYTUŁY WYKONAWCZE 9. Niezakończone - Liczba tytułów wykonawczych W tym obejmującym: - Zadłużenie bieżące główne objęte tytułami W tym obejmującym: Wyszczególnienie dla czynności egzekucyjnych: 1. Pobranie należności u zobowiązanego - art Przeksięgowanie uzyskanej kwoty 3. Wpłata kwoty przez zobowiązanego wierzycielowi po wszczęciu egzekucji 4. Sprzedaż z tego dokonana na podstawie: - art pkt 1 (sprzedaż w drodze licytacji) - art pkt 2 (sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność handlową) - art pkt 3 (sprzedaż komisowa) - art pkt 4 (sprzedaż w drodze przetargu ofert) - art pkt 5 (sprzedaż z wolnej ręki)

4 18a Kwoty ściągnięte na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby trzecie według rodzaju dokonanych czynności egzekucyjnych w okresie od do - art i 3 (sprzedaż inna) 5. Zajęcie z tego dokonane na podstawie: - art (zajęcie wynagrodzenia za pracę) - art (zajęcie świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej) - art (zajęcie rachunku bankowego i wkładów oszczędnościowych) - art (zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem) - art (zajęcie innych wierzytelności pieniężnych) - art (zajęcie praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych) - art (zajęcie praw z papierów wartościowych niezapisanych na rachunkach papierów wartościowych) - art. 96 (zajęcie weksla) - art. 96g 1 i 2 (zajęcie autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej) - art. 96j 1 (zajęcie udziału w spółce z o.o.) - art. 96l (zajęcie innych praw majątkowych) 6. OGÓŁEM KWOTY WYEGZEKWOWANE 7. Wpłata kwoty przez zobowiązanego wierzycielowi przed wszczęciem egzekucji - Kwota ściągniętej należności głównej ogółem (kol ) w tym w ramach egzekucji prowadzonej na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na: - - Kwota ściągniętych odsetek - Kwota ściągniętych kosztów egzekucyjnych - Kwota ściągniętych kosztów upomnienia Wyszczególnienie dla czynności egzekucyjnych: 8. Pobranie należności u zobowiązanego - art Przeksięgowanie uzyskanej kwoty 10. Wpłata kwoty przez zobowiązanego wierzycielowi po wszczęciu egzekucji 11. Sprzedaż z tego dokonana na podstawie: - art pkt 1 (sprzedaż w drodze licytacji) - art pkt 2 (sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność handlową) - art pkt 3 (sprzedaż komisowa) - art pkt 4 (sprzedaż w drodze przetargu ofert) - art pkt 5 (sprzedaż z wolnej ręki) - art i 3 (sprzedaż inna) 12. Zajęcie z tego dokonane na podstawie: - art (zajęcie wynagrodzenia za pracę) - art (zajęcie świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej) - art (zajęcie rachunku bankowego i wkładów oszczędnościowych) - art (zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem)

5 19 Czynności egzekucyjne dokonane w okresie od do - art (zajęcie innych wierzytelności pieniężnych) - art (zajęcie praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych) - art (zajęcie praw z papierów wartościowych niezapisanych na rachunkach papierów wartościowych) - art. 96 (zajęcie weksla) - art. 96g 1 i 2 (zajęcie autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej) - art. 96j 1 (zajęcie udziału w spółce z o.o.) - art. 96l (zajęcie innych praw majątkowych) 13. OGÓŁEM KWOTY WYEGZEKWOWANE 14. Wpłata kwoty przez zobowiązanego wierzycielowi przed wszczęciem egzekucji - Kwota ściągniętej należności głównej ogółem (kol ) w tym w ramach egzekucji prowadzonej na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na: - Kwota ściągniętych odsetek - Kwota ściągniętych kosztów egzekucyjnych - Kwota ściągniętych kosztów upomnienia Czynności egzekucyjne dokonane przez organ egzekucyjny: 1. Ustalenie informacji o zobowiązanym - art Wezwanie pomocy - art Doręczenie odpisu tytułu wykonawczego 4. Pobranie należności u zobowiązanego - art Przeszukanie rzeczy, środków transportu i lokali - art Odbiór ruchomości - art Wezwanie rzeczoznawcy (biegłego) - art Ogłoszenie licytacji - art. 105a 2 9. Ogłoszenie przetargu ofert - art. 107b 10. Przygotowanie sprzedaży w inny sposób 11. Sporządzenie protokołu o stanie majątkowym 12. Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku - art i Sprzedaż: z tego dokonana na podstawie: - art pkt 1 (sprzedaż w drodze licytacji) - art pkt 2 (sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność handlową) - art pkt 3 (sprzedaż komisowa) - art pkt 4 (sprzedaż w drodze przetargu ofert) - art pkt 5 (sprzedaż z wolnej ręki) - art i 3 (sprzedaż inna) 14. Zajęcia: z tego dokonane na podstawie: - art (zajęcie ruchomości) - art (zajęcie wynagrodzenia za pracę) - art (zajęcie świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej)

6 19a Czynności egzekucyjne dokonane na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby trzecie w okresie od do - art (zajęcie rachunku bankowego i wkładów oszczędnościowych) - art (zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem) - art (zajęcie innych wierzytelności pieniężnych) - art (zajęcie praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych) - art (zajęcie praw z papierów wartościowych niezapisanych na rachunkach papierów wartościowych) - art. 96 (zajęcie weksla) - art. 96g 1 i 2 (zajęcie autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej) - art. 96j 1 (zajęcie udziału w spółce z o.o.) - art. 96l (zajęcie innych praw majątkowych) Inne czynności organu egzekucyjnego 15. Spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji 16. Relacja o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych 17. Wpis hipoteki przymusowej 18. Wpłata kwoty przez zobowiązanego wierzycielowi po wszczęciu egzekucji -LICZBA FAKTYCZNIE DOKONANYCH CZYNNOŚCI (niezależnie od liczby tytułów wykonawczych będących podstawą dokonania czynności)* - LICZBA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DOKONANIA CZYNNOŚCI obejmujących: Czynności egzekucyjne dokonane przez organ egzekucyjny: 1. Ustalenie informacji o zobowiązanym - art Wezwanie pomocy - art Doręczenie odpisu tytułu wykonawczego 4. Pobranie należności u zobowiązanego - art Przeszukanie rzeczy, środków transportu i lokali - art Odbiór ruchomości - art Wezwanie rzeczoznawcy (biegłego) - art Ogłoszenie licytacji - art. 105a 2 9. Ogłoszenie przetargu ofert - art. 107b 10. Przygotowanie sprzedaży w inny sposób 11. Sporządzenie protokołu o stanie majątkowym 12. Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku - art i Sprzedaż: z tego dokonana na podstawie: - art pkt 1 (sprzedaż w drodze licytacji) - art pkt 2 (sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność handlową) - art pkt 3 (sprzedaż komisowa) - art pkt 4 (sprzedaż w drodze przetargu ofert) - art pkt 5 (sprzedaż z wolnej ręki) - art i 3 (sprzedaż inna)

7 20 Zawieszone i wstrzymane postępowania egzekucyjne w okresie od do 14. Zajęcia: z tego dokonane na podstawie: - art (zajęcie ruchomości) - art (zajęcie wynagrodzenia za pracę) - art (zajęcie świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej) - art (zajęcie rachunku bankowego i wkładów oszczędnościowych) - art (zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem) - art (zajęcie innych wierzytelności pieniężnych) - art (zajęcie praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych) - art (zajęcie praw z papierów wartościowych niezapisanych na rachunkach papierów wartościowych) - art. 96 (zajęcie weksla) - art. 96g 1 i 2 (zajęcie autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej) - art. 96j 1 (zajęcie udziału w spółce z o.o.) - art. 96l (zajęcie innych praw majątkowych) Inne czynności organu egzekucyjnego 15. Spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji 16. Relacja o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych 17. Wpis hipoteki przymusowej 18. Wpłata kwoty przez zobowiązanego wierzycielowi po wszczęciu egzekucji -LICZBA FAKTYCZNIE DOKONANYCH CZYNNOŚCI (niezależnie od liczby tytułów wykonawczych będących podstawą dokonania czynności)* - LICZBA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DOKONANIA CZYNNOŚCI obejmujących: Wyszczególnienie dla Rodzaju należności obejmujących: - Liczba zawieszonych postępowań egzekucyjnych na koniec okresu - Zadłużenie bieżące główne w tytułach zawieszonych na koniec okresu - razem - w tym podlegające egzekucji w związku z nieuregulowaniem raty - Liczba wstrzymanych postępowań egzekucyjnych na koniec okresu - Zadłużenie bieżące główne w tytułach wstrzymanych na koniec okresu

8 20a Zawieszone i wstrzymane postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby trzecie Wyszczególnienie dla Rodzaju należności obejmujących: - Liczba zawieszonych postępowań egzekucyjnych na koniec okresu - Zadłużenie bieżące główne w tytułach zawieszonych na koniec okresu - razem - w tym podlegające egzekucji w związku z nieuregulowaniem raty - Liczba wstrzymanych postępowań egzekucyjnych na koniec okresu - Zadłużenie bieżące główne w tytułach wstrzymanych na koniec okresu 22 Informacja o zatrudnieniu w komórkach egzekucyjnych 23 Roczne sprawozdanie z wykonania postanowień w zakresie zabezpieczenia kar majątkowych i orzeczeń o przepadku przedmiotów za rok - osoby - etaty -liczba działów egzekucyjnych - Zatrudnienie w komórkach ds. egzekucji ogółem z tego: - osoby kierujące komórkami ds. egzekucji - pracownicy służby wewnętrznej (wykonujący czynności egzekucyjne w siedzibie organu egzekucyjnego) - poborcy skarbowi (pracownicy dokonujący czynności egzekucyjnych w terenie) - inni (kierowcy, magazynierzy, itp.) - Liczba postanowień w sprawie zabezpieczenia ogółem - Liczba postanowień w sprawie zabezpieczenia przepadku ruchomości - Liczba postanowień w sprawie zabezpieczenia przepadku nieruchomości - Liczba postanowień w sprawie zabezpieczenia należności - Kwota należności podlegających zabezpieczeniu (wynikająca z postanowień wykazanych w pozycji 1) - Wartość zabezpieczonego mienia - Liczba spraw dotyczących egzekucji należności z realizacji majątkowej represji karnej - Kwota należności do wyegzekwowania wynikająca ze spraw wykazanych w poz. 7 - Liczba orzeczeń do wykonania o przepadku przedmiotów na własność Skarbu Państwa - w tym liczba orzeczeń o przepadku pojazdów na własność Skarbu Państwa - Liczba spraw (orzeczeń) dotyczących przepadku korzyści majątkowych w postaci gotówki, przepadku równowartości przedmiotów I Rodzajów postępowania. - Wpływ w bieżącym okresie sprawozdawczym - Do załatwienia w okresie sprawozdawczym

9 - Załatwiono w okresie sprawozdawczym Część druga: - Likwidacje całkowite - Likwidacje częściowe - Ogółem - Liczba likwidacji ruchomości ogółem z tego dokonane poprzez: - sprzedaż - nieodpłatne przekazanie - zniszczenie Część trzecia: - Wydatki związane z przechowywaniem i likwidacją ruchomości ogółem - w tym wydatki związane z przechowywaniem i likwidacją poj. Samochodowych wg Rodzaj postępowania (K,P) - Wpływy z likwidacji ogółem - w tym wpływy z likwidacji poj. Samochodowych wg Rodzaj postępowania (K,P) - Liczba spraw zalegających powyżej 1 roku bez orzeczeń dotyczących przepadku przedmiotów i dowodów rzeczowych - Liczba likwidacji trwających ponad 3 miesiące wg Rodzaj postępowania (K,P)

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego,

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 1. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 2.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE. Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozwój prawnej regulacji administracyjnego postępowania

Bardziej szczegółowo

TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

TYT-1AZ TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1AZ TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1AZ TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

TYT-2Z TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2Z TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-2Z TYTUŁ WYKONAWCZY CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Organy egzekucyjne str ROZDZIAŁ 3. Zasady prowadzenia egzekucji str. 152

ROZDZIAŁ 2. Organy egzekucyjne str ROZDZIAŁ 3. Zasady prowadzenia egzekucji str. 152 Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 19 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) DZIAŁ I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-1)

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-1) POUCZENIE Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,

Bardziej szczegółowo

TYT-2AZ TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2AZ TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-2AZ TYTUŁ WYKONAWCZY CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 5. Numer tytułu wykonawczego 6.

Bardziej szczegółowo

TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 5. Numer tytułu wykonawczego 6.

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 5. Numer tytułu wykonawczego 6.

Bardziej szczegółowo

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 5. Numer tytułu wykonawczego 6. Data

Bardziej szczegółowo

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat. 8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu 11. Numer lokalu. 12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat. 8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu 11. Numer lokalu. 12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta TW-1 (2) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Nazwa przedmiotu: Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. mgr Olaf Hamberger Instytut Prawa Cywilnego Zakład Postępowania Cywilnego hambergerolaf@gmail.com Zastrzeżenie ograniczenia egzekucji ( 839

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 121 wzorów

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 121 wzorów Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 121 wzorów ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji

Bardziej szczegółowo

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Prowadzący: Hanna Kmieciak Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: Zapłata; Pobranie podatku przez inkasenta; Potrącenie; Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku; Przeniesienie własności rzeczy lub praw

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJA/ZMIENIONA ADNOTACJA DO TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH/ WYKONAWCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCJI

ADNOTACJA/ZMIENIONA ADNOTACJA DO TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH/ WYKONAWCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCJI ADN-01_adnotacja/zmieniona adnotacja do tytułów egzekucyjnych/ wykonawczych w związku ze zbiegiem egzekucji v_06.09.2016 ADN-1 ADNOTACJA/ZMIENIONA ADNOTACJA DO TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH/ WYKONAWCZYCH W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Strona nr 1 WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Strona nr 1 WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Strona nr 1 WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status

Bardziej szczegółowo

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza

Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika. Krajowa Rada Komornicza Nowa egzekucja sądowa innowacyjne rozwiązania w rękach komornika Krajowa Rada Komornicza Zakres zmian Informatyzacja postępowania egzekucyjnego Zbiegi egzekucji Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności Egzekucja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Polic z dnia 12 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Polic z dnia 12 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Polic z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. Zaległości Kwota (zł) lp Zobowiązany Nip kw gł + podatek okres główna odsetki 7/2002 XX X 1 XXXX X

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 1 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 1 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 października 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 października 2006 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych Na podstawie art. 66f

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości zostały omówione ze wszystkimi pracownikami Działu Egzekucji Administracyjnej w dniu 11 kwietnia 2016 r. (notatka ze spotkania).

Nieprawidłowości zostały omówione ze wszystkimi pracownikami Działu Egzekucji Administracyjnej w dniu 11 kwietnia 2016 r. (notatka ze spotkania). Bytom, dnia 2 maja 2016 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU 2405-EA.511.AS..2016 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25 40-022 Katowice W związku z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art. 33 1 o.p.; zabezpieczenie w toku postępowania podatkowego, kontroli

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji począwszy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1305

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1305 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1305 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozłożenie na raty spłaty kosztów egzekucyjnych

Rozłożenie na raty spłaty kosztów egzekucyjnych KARTA USŁUGI F-12 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Rozłożenie na raty spłaty kosztów egzekucyjnych Wersja Nr 3 Data zatwierdzenia: 25.03.2009 Wydział Finansów stanowisko do spraw administracyjno-finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gminy Damnica. CZĘŚĆ I

Instrukcja egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gminy Damnica. CZĘŚĆ I Załącznik do Zarządzenia nr 93/2014 Wójta Gminy Damnica z dnia 18 lipca 2014r. Instrukcja egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gminy Damnica. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych USTAWA Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT KOD OPIS P_N0001 P_N0002 P_N0003 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Zawiadomienie komornika właściwego o wszczęciu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne wskazówki. Hanna Kmieciak

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne wskazówki. Hanna Kmieciak Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne wskazówki Hanna Kmieciak Art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe.

Postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe. Do końca 2008 r. obowiązywała zasada natychmiastowej wykonalności decyzji, wydanej przez organ podatkowy I instancji. Prowadziło to do wielu praktycznych trudności, związanych z

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od 01 lipca i od 08 września 2016

Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od 01 lipca i od 08 września 2016 Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od 01 lipca i od 08 września 2016 Miejsce: Warszawa Termin: 25-26.08.2016, czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00 15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 0050. 179.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy w Nędzy Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Analiza zaległości za 2015 rok

Analiza zaległości za 2015 rok Lp. Należności 1. Podatek od nieruchomości 2. 3. Zaległości na 31.12.14 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Analiza zaległości za 2015 rok Przypisy Za 2014 Odpisy Za 2014 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1020 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa FZZP)S05/032019 Łódź, dnia 21 marca 2019r. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Dotyczy: opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz

Bardziej szczegółowo

Skutki przepadku na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z dróg. Grzegorz P. Kubalski

Skutki przepadku na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z dróg. Grzegorz P. Kubalski Skutki przepadku na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z dróg Grzegorz P. Kubalski Pojazd przejęty przez powiat = wrak? pojazdy bez tablic rejestracyjnych pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 18 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 18 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie podstawowych zasad organizacji pracy pracowników Działu Egzekucji Działając w oparciu o postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie jest skierowane dla pracowników urzędów gmin, którzy zajmują się egzekucją zaległości podatkowych

Nasze szkolenie jest skierowane dla pracowników urzędów gmin, którzy zajmują się egzekucją zaległości podatkowych Egzekucja administracyjna - jak skutecznie przeprowadzić egzekucję administracyjną? Jakie problemy napotykają gminy w trakcie postępowania egzekucyjnego? Nasze szkolenie jest skierowane dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany.

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 11 maja 2017 roku na szkolenie na temat: Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany. Cele i korzyści ze szkolenia:

Bardziej szczegółowo

TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY PŁĆ MS, MP B Ę, ŻM M M, M B BSM M 1 umer dentyfikacji Podatkowej wierzyciela 2 r teczki 3 r dokumentu 4 Status -1 Ł JPJ SS GJ ŻŚ PĘŻH 5 umer tytułu wykonawczego 6 ata (dzień-miesiąc-rok) 7 rgan egzekucyjny,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 14 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Egzekucji Administracyjnej. Na podstawie art. 33 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

2d. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2d. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji RuchomościR 2d 2d. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 237) (zm.: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Cena 69 zł ISBN 978-83-269-2950-2 Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi EGZEKUCJA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Zagadnienie gospodarowania odpadami komunalnymi jest ostatnio

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji -

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji - FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 sierpnia 2016 roku na szkolenie na temat: Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji - postępowanie egzekucyjne po zmianach wprowadzonych ustawą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. 2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy

Bardziej szczegółowo

TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY PŁĆ M MPUR UB RĘ UŻM RUM RM RM UB BM RM 1 umer dentyfikacji Podatkowej wierzyciela 2 r teczki 3 r dokumentu 4 tatus -2 UŁ RPJ GUJ ŻŚ PĘŻH 5 umer tytułu wykonawczego 6 ata (dzień-miesiąc-rok) 7 rgan egzekucyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz autorów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XIX XXV Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Piotr Mrozek)... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i związana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 listopada 2016 roku na szkolenie na temat: Cele i adresaci szkolenia: Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

... Nr sprawy:... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Data wpływu:... (adres: ulica, nr domu, nr mieszkania) DO KOMISJI MIESZKANIOWEJ W ZŁOCIEŃCU

... Nr sprawy:... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Data wpływu:... (adres: ulica, nr domu, nr mieszkania) DO KOMISJI MIESZKANIOWEJ W ZŁOCIEŃCU ... Nr sprawy:... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Data wpływu:...... (adres: ulica, nr domu, nr mieszkania) Telefon: Złocieniec, dnia... 20... r. DO KOMISJI MIESZKANIOWEJ W ZŁOCIEŃCU I. WNIOSEK O PRZYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy

U S T A W A. z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy U S T A W A Projekt z dnia 8 marca 2018 r. z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Kolejnych 100 bezpłatnych szablonów do Twojej aplikacji komorniczej

Kolejnych 100 bezpłatnych szablonów do Twojej aplikacji komorniczej Kolejnych 100 bezpłatnych szablonów do Twojej aplikacji komorniczej Już 31 stycznia 2018 r. otrzymasz dostęp do 100 bezpłatnych szablonów wzorcowych pism do Twojej aplikacji komorniczej. Kolejne tury bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

3. Dane osoby składającej wniosek Imię i nazwisko, numer PESEL, a w wypadku przedsiębiorców dodatkowo NIP

3. Dane osoby składającej wniosek Imię i nazwisko, numer PESEL, a w wypadku przedsiębiorców dodatkowo NIP Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z ozpo dnia 26 z dzeni lutego 2014 M nr. str (poz. Spra 366) WWZÓR OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r. Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2014 r. Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r. I. Ogólna kwota

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok

3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok 3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok 250 Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 30. WYDANIE

TEKSTY USTAW 30. WYDANIE KODEKS postępowania administracyjnego prawo o ustroju sądów administracyjnych postępowanie przed sądami administracyjnymi Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji TEKSTY USTAW 30. WYDANIE KODEKS

Bardziej szczegółowo

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Numer Identyfikacji Patkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr kumentu 4. Status 754-11-16-953 TYT-1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 ZARZĄDZENIE NR 16/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie z dnia 04.09.2012r. w sprawie wprowadzenia Procedury Postępowania Egzekucyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 645

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 645 Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia Na podstawie art. 156 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 366 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 366 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 366 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 2. Nr teczki

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 2. Nr teczki 1. umer dentyfikacji Podatkowej wierzyciela -1 PŁĆ MS MPR LB RĘ ŻM RM LRM RM LB BSM LRM. Ł 2. r teczki JPJ SS GJ LŻŚ PĘŻH 5. umer tytułu wykonawczego 6. ata (dzień-miesiąc-rok) 7. rgan egzekucyjny do którego

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY PŁĆ M, MPUR UB RĘ, UŻM RUM RM, RM UB BM RM 1 umer dentyfikacji Podatkowej wierzyciela 2 r teczki 3 r dokumentu 4 tatus -2 UŁ RPJ GUJ ŻŚ PĘŻH 5 umer tytułu wykonawczego 6 ata (dzień-miesiąc-rok) 7 rgan

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury GD-22

Załącznik do procedury GD-22 Załącznik do procedury GD-22 Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego oraz sytuacji materialno-bytowej Pouczony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2014 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2014 r. Załącznik nr 8 Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2014 r. I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 30.06.2014 r. roku wynosi 1 894 862,63 zł w tym: 1.Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania

Bardziej szczegółowo

POBÓR I EGZEKUCJA - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

POBÓR I EGZEKUCJA - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA POBÓR I EGZEKUCJA - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Zasady ogólne Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2018 r. Poz. 850

Warszawa, dnia 8 maja 2018 r. Poz. 850 Warszawa, dnia 8 maja 2018 r. Poz. 850 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Dziennik Ustaw 2 Poz. 2307 WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. (poz. 2307) UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo