Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych"

Transkrypt

1 Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r.

2 Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania produkcji przemysłu spożywczego Powiązanie przemysłu spożywczego z innymi działami gospodarki Przemysł spożywczy na tle innych działów gospodarki analiza z wykorzystaniem krajowych tablic przepływów międzygałęziowych Eksport produktów przemysłu spożywczego według udziału wartości dodanej analiza z wykorzystaniem międzynarodowych tablic przepływów międzygałęziowych 2

3 Założenia analizy i źródła danych Przemysł spożywczy = produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (działy 10, 11, 12 PKD) Krajowe i międzynarodowe tablice przepływów międzygałęziowych pochodzą z bazy World Input-Output Database (WIOD): WIOD 2016 Release udostępniona w listopadzie 2016 r. Dane obejmują lata

4 Krajowe tablice przepływów międzygałęziowych 4

5 Pochodzenie Schemat krajowej tablicy przepływów międzygałęziowych Branże art. spożywcze gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne instytucje rządowe nakłady inwestycyjne brutto przyrost rzeczowych środków obrotowych eksport Produkcja globalna Przeznaczenie Zużycie pośrednie Branże spożycie Zużycie końcowe Popyt krajowy akumulacja brutto a b n a b art. spożywcze I. ćwiartka II. ćwiartka n Import Wartość dodana brutto III. ćwiartka Produkcja globalna 5

6 Model przepływów międzygałęziowych Podstawowe równanie bilansowe przepływów międzygałęziowych: X = AX + Y, równanie Leontiefa: (I A)X = Y, a po przekształceniach: X = (I A) -1 Y = LY. X wektor produkcji globalnej, A macierz współczynników technicznofinansowych (kosztów), Elementy macierzy A to współczynniki bezpośredniej materiałochłonności Y wektor produkcji końcowej, (I A) macierz Leontiefa, która przekształca wektor produkcji globalnej X w wektor produkcji końcowej Y, (I A) -1 = L macierz współczynników materiałochłonności (lub dodatkowego zapotrzebowania), inaczej zwana odwrotną macierzą Leontiefa. Elementy macierzy L to współczynniki pełnej materiałochłonności 6

7 Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej (w %) miejsce wśród działów gospodarki miejsce wśród działów przemysłu przetwórczego 7

8 Bilans tworzenia produkcji globalnej przemysłu spożywczego (w %) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Marże transportowe międzynarodowe Wartość dodana brutto Podatki netto od produktów Import zaopatrzeniowy Koszty materiałowe krajowe -20,0 8

9 Struktura zużycia materiałów krajowych do produkcji przemysłu spożywczego (w %) 100% 90% Usługi 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Energia, gaz i woda Pozostałe produkty Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa 9

10 Struktura zużycia materiałów importowanych do produkcji przemysłu spożywczego (w %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Usługi Energia, gaz i woda Pozostałe produkty Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa 10

11 Bilans rozdysponowania produkcji globalnej przemysłu spożywczego (w %) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Eksport Nakłady inwestycyjne brutto Spożycie przez gospodarstwa domowe Przyrost rzeczowych środków obrotowych Spożycie przez instytucje rządowe Zużycie pośrednie 11

12 Bilans rozdysponowania produkcji globalnej wybranych działów gospodarki w 2014 r. (w %) Komputery i wyroby elektroniczne Maszyny i urządzenia Urządzenia elektryczne Tekstylia i odzież Leki i wyroby farmaceutyczne Pojazdy samochodowe Pozostały sprzęt transportowy Meble i pozostałe produkty Metale Chemikalia Guma i tworzywa sztuczne Wyroby z papieru Wyroby z drewna Wyroby metalowe Górnictwo Produkty przemysłu spożywczego Wyroby mineralne Koks i rafinacja ropy naftowej Ryby i akwakultura Produkty rolnictwa Produkty leśnictwa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Eksport Zużycie pośrednie Popyt krajowy 12

13 Współczynniki bezpośredniej materiałochłonności krajowej produkcji globalnej przemysłu spożywczego w 2014 r. 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolnictwa Handel hurtowy Handel detaliczny Transport lądowy Energia elektryczna Handel pojazdami samochodowymi Koks i rafinacja ropy naftowej Administracyjna obsługa biura Guma i tworzywa sztuczne Reklama i marketing Wyroby z papieru Działalność finansowa Wyroby metalowe Usługi biznesowe 0,028 0,024 0,020 0,010 0,010 0,009 0,009 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,663 0,077 0,176 Interpretacja: o ile jednostek zwiększy się zapotrzebowanie na produkcję w poszczególnych działach, jeśli produkcja globalna w dziale przemysł spożywczy zwiększy się o jednostkę 0,193 13

14 Współczynniki pełnej materiałochłonności krajowej produkcji globalnej przemysłu spożywczego w 2014 r. 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolnictwa Handel hurtowy Transport lądowy Handel detaliczny Energia elektryczna Koks i rafinacja ropy naftowej Budownictwo Administracyjna obsługa biura Działalność finansowa Reklama i marketing Handel pojazdami samochodowymi Usługi biznesowe Magazynowanie Guma i tworzywa sztuczne 0,124 0,057 0,052 0,043 0,039 0,024 0,023 0,022 0,021 0,020 0,020 0,020 0,018 0,271 Interpretacja: jak zmieni się produkcja w poszczególnych działach, jeśli produkcja końcowa (popyt finalny) w dziale przemysł spożywczy zwiększy się o jednostkę 2,238 1,282 14

15 Współczynniki bezpośredniej importochłonności produkcji globalnej przemysłu spożywczego w 2014 r. 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolnictwa Ryby i akwakultura Wyroby z papieru Chemikalia Handel hurtowy Guma i tworzywa sztuczne Maszyny i urządzenia Wyroby metalowe Transport lądowy Koks i rafinacja ropy naftowej Metale Pojazdy samochodowe Handel detaliczny Wyroby mineralne 0,008 0,007 0,007 0,006 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,111 0,025 0,029 Interpretacja: o ile zwiększy się zapotrzebowanie na import w poszczególnych działach, jeśli produkcja globalna w dziale przemysł spożywczy zwiększy się o jednostkę 15

16 Współczynniki pełnej importochłonności produkcji globalnej przemysłu spożywczego w 2014 r. 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolnictwa Chemikalia Produkty górnictwa Handel hurtowy Wyroby z papieru Ryby i akwakultura Guma i tworzywa sztuczne Maszyny i urządzenia Transport lądowy Metale Koks i rafinacja ropy naftowej Wyroby metalowe Pojazdy samochodowe Urządzenia elektryczne 0,010 0,010 0,009 0,008 0,008 0,007 0,006 0,006 0,004 0,018 0,016 0,013 0,261 0,030 0,038 0,042 Interpretacja: jak zmieni się zapotrzebowanie na import w poszczególnych działach, jeśli produkcja końcowa (popyt finalny) w dziale przemysł spożywczy zwiększy się o jednostkę 16

17 Współczynniki bezpośredniej materiałochłonności krajowej produkcji globalnej wybranych działów w 2014 r. 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 Produkty przemysłu spożywczego Wyroby z drewna Wyroby mineralne Metale Wyroby z papieru Produkty rolnictwa Pozostałe środki transportu Meble i pozostałe produkty Leki i wyroby farmaceutyczne Chemikalia Guma i tworzywa sztuczne Pojazdy samochodowe Wyroby metalowe Produkty leśnictwa Urządzenia elektryczne Ryby i akwakultura Maszyny i urządzenia Koks i rafinacja ropy naftowej Tekstylia i odzież Produkty górnictwa Komputery i wyroby elektroniczne Interpretacja: jak zmieni się produkcja globalna w gospodarce, jeśli produkcja globalna w dziale przemysł spożywczy zwiększy się o jednostkę 17

18 Współczynniki pełnej materiałochłonności krajowej produkcji globalnej wybranych działów w 2014 r. 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 Produkty przemysłu spożywczego Wyroby z drewna Produkty rolnictwa Wyroby mineralne Wyroby z papieru Metale Meble i pozostałe produkty Pozostałe środki transportu Leki i wyroby farmaceutyczne Guma i tworzywa sztuczne Chemikalia Pojazdy samochodowe Wyroby metalowe Produkty leśnictwa Urządzenia elektryczne Ryby i akwakultura Maszyny i urządzenia Koks i rafinacja ropy naftowej Tekstylia i odzież Górnictwo Komputery i wyroby elektroniczne Interpretacja: jak zmieni się produkcja globalna w gospodarce, jeśli produkcja końcowa (popyt finalny) w poszczególnych działach zwiększy się o jednostkę 18

19 Współczynniki bezpośredniej importochłonności produkcji globalnej wybranych działów w 2014 r. 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 Komputery i wyroby elektroniczne Koks i rafinacja ropy naftowej Pojazdy samochodowe Urządzenia elektryczne Metale Chemikalia Tekstylia i odzież Maszyny i urządzenia Guma i tworzywa sztuczne Wyroby z papieru Wyroby metalowe Pozostałe środki transportu Meble i pozostałe produkty Wyroby mineralne Ryby i akwakultura Leki i wyroby farmaceutyczne Wyroby z drewna Produkty rolnictwa Produkty górnictwa Produkty przemysłu spożywczego Produkty leśnictwa Interpretacja: o ile zwiększy się zapotrzebowanie na import w gospodarce narodowej, jeśli produkcja globalna w poszczególnych działach zwiększy się o jednostkę 19

20 Współczynniki pełnej importochłonności produkcji globalnej wybranych działów w 2014 r. Komputery i wyroby elektroniczne Koks i rafinacja ropy naftowej Pojazdy samochodowe Metale Urządzenia elektryczne Chemikalia Guma i tworzywa sztuczne Maszyny i urządzenia Tekstylia i odzież Wyroby z papieru Wyroby metalowe Pozostałe środki transportu Meble i pozostałe produkty Wyroby mineralne Ryby i akwakultura Produkty przemysłu spożywczego Wyroby z drewna Produkty rolnictwa Leki i wyroby farmaceutyczne Górnictwo Produkty leśnictwa 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 Interpretacja: jak zmieni się zapotrzebowanie na import w gospodarce, jeśli produkcja końcowa (popyt finalny) w poszczególnych działach zwiększy się o jednostkę 20

21 Współczynniki bezpośredniego udziału wartości dodanej brutto w produkcji globalnej wybranych działów gospodarki w 2014 r. 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 Produkty górnictwa Produkty leśnictwa Leki i wyroby farmaceutyczne Ryby i akwakultura Produkty rolnictwa Tekstylia i odzież Meble i pozostałe produkty Wyroby metalowe Maszyny i urządzenia Wyroby mineralne Wyroby z drewna Pozostałe środki transportu Guma i tworzywa sztuczne Wyroby z papieru Urządzenia elektryczne Chemikalia Produkty przemysłu spożywczego Pojazdy samochodowe Komputery i wyroby elektroniczne Metale Koks i rafinacja ropy naftowej Interpretacja: jak zmieni się wartość dodana w poszczególnych działach, jeśli produkcja globalna w tych działach zwiększy się o jednostkę 21

22 Międzynarodowe tablice przepływów międzygałęziowych 22

23 Kraj 3 Branże Pochodzenie Import Kraj 2 Branże Kraj 1 Branże Kraj 1 Kraj 2 Kraj 3 Schemat międzynarodowej tablicy przepływów międzygałęziowych a b c a b c a b c Przeznaczenie Zużycie pośrednie Kraj 1 Kraj 2 Kraj 3 Branże Branże Branże a b c a b c a b c I. Zużycie końcowe II. Eksport Produkcja globalna Wartość dodana III. Produkcja globalna 23

24 Metoda badania Układ równań bilansowych w modelu przepływów międzygałęziowych dla jednej gospodarki zaadoptowano do postaci uwzględniającej wiele gospodarek: X = (I A) -1 Y = LY Wyznaczono macierz (2464 x 2464) przepływów wartości dodanej w eksporcie wszystkich krajów świata: T = vle v macierz (2464 x 2464) zawierająca na diagonali współczynniki wartości dodanej wytworzonej w 44 krajach i w 56 działach ich gospodarek, L odwrotna macierz (2464 x 2464) Leontiefa, e macierz (2464 x 2464) zawierająca na diagonali wartości eksportu 44 krajów w 56 działach ich gospodarek. 24

25 Struktura eksportu produktów przemysłu spożywczego według pochodzenia wartości dodanej (w %) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Krajowa wartość dodana Zagraniczna wartość dodana 25

26 Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie wybranych działów gospodarki Polski w 2014 r. (w %) Produkty gospodarki leśnej Usługi Produkty górnictwa Leki i wyroby farmaceutyczne Produkty rolnictwa Wyroby z drewna Produkty przemysłu spożywczego Ryby i akwakultura Wyroby mineralne Meble i pozostałe produkty Pozostałe środki transportu Wyroby metalowe Wyroby z papieru Tekstylia i odzież Maszyny i urządzenia Guma i tworzywa sztuczne Chemikalia Urządzenia elektryczne Metale Pojazdy samochodowe Koks i rafinacja ropy naftowej Komputery i wyroby elektroniczne 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 74,1 26

27 Zmiany udziału krajowej wartości dodanej w wybranych działach gospodarki Polski w latach (w pkt proc.) -25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0-9,6 Komputery i wyroby elektroniczne Urządzenia elektryczne Tekstylia i odzież Metale Chemikalia Guma i tworzywa sztuczne Pojazdy samochodowe Maszyny i urządzenia Wyroby z papieru Produkty przemysłu spozywczego Koks i rafinacja ropy naftowej Wyroby metalowe Ryby i akwakultura Meble i pozostałe produkty Wyroby z drewna Leki i wyroby farmaceutyczne Wyroby mineralne Produkty rolnictwa Produkty górnictwa Produkty gospodarki leśnej Pozostałe środki transportu Usługi 27

28 Rumunia Grecja W. Brytania Francja Hiszpania Włochy Niemcy Polska Chorwacja Bułgaria Portugalia Szwecja Cypr Czechy Austria Słowenia Finlandia Słowacja Litwa Łotwa Węgry Estonia Malta Dania Holandia Luksemburg Belgia Irlandia Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożywczego krajów UE w 2014 r. (w %) 100,0 90,0 80,0 74,3 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 28

29 Irlandia Dania Belgia Holandia Łotwa Finlandia Polska Czechy Austria Luksemburg Niemcy Węgry Francja Włochy Szwecja Słowenia W. Brytania Słowacja Estonia Portugalia Litwa Bułgaria Hiszpania Rumunia Cypr Malta Grecja Chorwacja Zmiany udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożywczego krajów UE w latach (w pkt proc.) ,

30 Zagraniczna wartość dodana w eksporcie produktów przemysłu spożywczego Polski według kraju pochodzenia (w % eksportu produktów przemysłu spożywczego) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 30,0 25,0 Krajowa wartość dodana Zagraniczna wartość dodana 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Niemcy Nowe państwa członkowskie UE Azja Wsch. i Płd-Wsch. Pozostałe Pozostałe UE-15 Rosja USA 30

31 100% Struktura branżowa krajowej wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożywczego Polski (w %) 90% 80% 70% 60% 50% 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Krajowa wartość dodana Zagraniczna wartość dodana 40% 30% 20% 10% 0% Usługi Energia, gaz i woda Pozostałe produkty Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa 31

32 100% Struktura branżowa zagranicznej wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożywczego Polski (w %) 90% 80% 70% 60% 50% 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Krajowa wartość dodana Zagraniczna wartość dodana 40% 30% 20% 10% 0% Usługi Energia, gaz i woda Pozostałe produkty Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa 32

33 Podsumowanie W latach zmienił się bilans tworzenia produkcji globalnej przemysłu spożywczego: wzrosło znaczenie importu zaopatrzeniowego i kosztów materiałowych krajowych, a zmalało wartości dodanej brutto. Zmieniło się również rozdysponowanie produkcji przemysłu spożywczego: malało znaczenie spożycia krajowego, znacząco rosło znaczenie eksportu, a udział zużycia pośredniego nieznacznie zwiększał się. W porównaniu z innymi działami gospodarki, przemysł spożywczy cechuje jednak duży udział spożycia krajowego, przy relatywnie niewielkim znaczeniu eksportu. Przemysł spożywczy to najbardziej materiałochłonny przemysł przetwórczy, jeden z najmniej importochłonnych przemysłów oraz jeden z przemysłów o relatywnie najmniejszym udziale wartości dodanej brutto. 33

34 Podsumowanie Przemysł spożywczy cechuje wysoki udział krajowej wartości dodanej w eksporcie (74% w 2014 r.), mimo spadku o blisko 10 pkt proc. w latach Wśród krajów UE Polska miała jeden z najwyższych udziałów krajowej wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożywczego. W 2014r. blisko 26% eksportu produktów przemysłu spożywczego stanowiła wartość dodana wytworzona za granicą. Było to o blisko 10 pkt proc więcej niż w 2000 r. Wzrost udziału zagranicznej wartości dodanej wynikał m.in. ze wzrostu znaczenia wkładu importowego z takich krajów, jak: Niemcy, Rosja, Chiny, Norwegia, Czechy i Dania. 34

35 Dziękuję za uwagę! 35

Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego

Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego Cezary Klimkowski VIII. Źródła wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020

Bardziej szczegółowo

Zmiany międzynarodowych przepływów towarów i usług polskiego sektora rolno-żywnościowego

Zmiany międzynarodowych przepływów towarów i usług polskiego sektora rolno-żywnościowego Zmiany międzynarodowych przepływów towarów i usług polskiego sektora rolno-żywnościowego Cezary Klimkowski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Według danych GUS z 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach.

Według danych GUS z 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach. 2004-2015, mln eur Według danych GUS z 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Żródło: NBP Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W POLSKIM EKSPORCIE PRODUKTÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO WEDŁUG POCHODZENIA WARTOŚCI DODANEJ

ZMIANY W POLSKIM EKSPORCIE PRODUKTÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO WEDŁUG POCHODZENIA WARTOŚCI DODANEJ Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 083-86 Nr 35 08 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy lukasz.ambroziak@ierigz.waw.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

156 Eksport w polskiej gospodarce

156 Eksport w polskiej gospodarce 156 Eksport w polskiej gospodarce Eksport w polskiej gospodarce struktura oraz główne trendy Eksport jest coraz ważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. W 217 r. eksport stanowił 54,3% wartości

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Powiązania leśnictwa z otoczeniem gospodarczym na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice

Powiązania leśnictwa z otoczeniem gospodarczym na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice Powiązania leśnictwa z otoczeniem gospodarczym na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice mgr inż. Justyna Jamińska dr inż. Agnieszka Mandziuk Zakład Ekonomiki Leśnictwa Katedra Urządzania Lasu i Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W pierwszym tygodniu czerwca 2018 r. wzrosły ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kompozyt biomasowo-węglowy niskoemisyjny węgiel na wsi

Kompozyt biomasowo-węglowy niskoemisyjny węgiel na wsi Kompozyt biomasowo-węglowy niskoemisyjny węgiel na wsi Krzysztof Żmijewski prof. PW Warszawa 27 stycznia 215r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Co nas boli? Jak temu zaradzić? Jakie kwestie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU: ZA 2012 ROK

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU: ZA 2012 ROK ,,,,,,,, Budżet przyznany przez KE, po dozwolonych przesunięciach Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (stan na dzień,..)...., razem z PW. razem z PW. TCP.,,,,,,,, Kwota dofinasowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg.

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. RYNEK ZBÓŻ ZBIORY ZBÓŻ W UE W 2018 R. Według aktualnej prognozy Komisji Europejskiej zbiory zbóż w UE w 2018 r. mogą się ukształtować na poziomie 304 mln ton 1, o 0,8% niższym niż w 2017 r. Spadek zbiorów

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W dniach 2 8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych

Bardziej szczegółowo

Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej

Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Sofia, 12-13 września 2017 r. Plan wystąpienia 1. Cel pracy, źródła danych 2. Porównawcza

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Uwaga: Dystans podroży oznacza odległość w jedną stronę, z miejsca rozpoczęcia wyjazdu uczestnika do miejsca wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. EUR/t RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym na przełomie stycznia i lutego 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego uległy obniżeniu, a żyta konsumpcyjnego i

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 1 Duża konkurencja (zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) na tradycyjnych rynkach zbytu (Afryka Północna i Bliski Wschód)

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej mgr Jadwiga Drożdż mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W Polsce ceny zbóż podstawowych, po spadku w okresie zbiorów, od września 2017 r., pomimo tygodniowych wahań, wykazują tendencję wzrostową. Na rynku unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. ponownie wzrosły ceny monitorowanych zbóż. W dniach 9 15.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Poniższe stawki maja zastosowanie do działań wolontariatu, staży i miejsc pracy: Tabela 1 stawki na podróż Stawki

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 36/ września 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 36/ września 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 41/ października 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 41/ października 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg.

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Od początku 2018 r. na rynku krajowym ceny pszenicy konsumpcyjnej są względnie stabilne. W dniach 8 14.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 10.05.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 12 423 00 45 media@sedlak.pl PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2018 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 maja 2019 r. BAS- WAPL 859/19. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 8 maja 2019 r. BAS- WAPL 859/19. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi BAS- WAPL 859/19 Warszawa, 8 maja 2019 r. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wysokość płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich w latach 2016-2018

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. W której fazie cyklu gospodarczego jesteśmy? Roczna dynamika PKB Polski (kwartał do kwartału poprzedniego

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE

Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE Dr Justyna Kujawska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Określenie celu Wprowadzenie Plan prezentacji Model

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Cennik międzynarodowy* Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) Kraj Koperta (dox) PACZKA opłata celna Czas dostawy [dni] do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Anglia 45,31 45,31 53,52 45,31

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Cennik międzynarodowy* Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) Koperta (dox) PACZKA Kraj opłata celna Czas dostawy [dni] do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Anglia 54,91 54,91 64,89 54,91

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 45/ listopada 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 45/ listopada 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5

Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Cennik międzynarodowy* Cennik międzynarodowy - EXPORT (DOX+PACZKA) Koperta (dox) PACZKA Kraj opłata celna Czas dostawy [dni] do 1 do 3 do 5 do 1 do 3 do 5 do 10 do 20 do 31.5 Anglia 44,64 44,64 52,75 44,64

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo