Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska"

Transkrypt

1 Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

2 Założenia metodologiczne 28 państw UE (UE-15, UE-13, kraje trzecie), Handel produktami rolno-spożywczymi ogółem (działy HS 01-24) oraz w podziale na: 1. produkty rolne i produkty przemysłu spożywczego 2. poszczególne branże przemysłu spożywczego, Lata , Źródło danych: UNICTAD-Comtrade, dane w USD. 2

3 Zakres prezentacji 1. Polska w handlu produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, Polska na tle państw Unii Europejskiej. 2. Analiza wskaźnikowa pozycji Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej wskaźnik RCA, wskaźnik handlu wewnątrzgałęziowego GL, wskaźnik koncentracji Herfindahla-Hirschmana, wskaźnik podobieństwa struktur Fingera-Kreinina. 3

4 Mln USD Wartość polskiego eksportu produktów rolnych i spożywczych w latach produkty spożywcze produkty rolne

5 Mln USD Wartość polskiego importu produktów rolnych i spożywczych w latach produkty spożywcze produkty rolne

6 Mln USD Saldo obrotów handlowych Polski produktami rolnymi i spożywczymi w latach produkty spożywcze produkty rolne

7 Struktura geograficzna polskiego eksportu i importu rolno-spożywczego w latach UE-15 UE-13 kraje trzecie 100% EKSPORT IMPORT 80% 60% 40% 20% 0%

8 Mln USD Saldo obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi UE-15 UE-13 kraje trzecie

9 Struktura geograficzna polskiego eksportu i importu produktów rolnych w latach UE-15 UE-13 kraje trzecie 100% EKSPORT IMPORT 80% 60% 40% 20% 0%

10 Mln USD Saldo obrotów handlowych produktami rolnymi 500 UE-15 UE-13 kraje trzecie

11 Struktura geograficzna polskiego eksportu i importu produktów spożywczych w latach UE-15 UE-13 kraje trzecie 100% EKSPORT IMPORT 80% 60% 40% 20% 0% 11

12 Mln USD Saldo obrotów handlowych produktami spożywczymi UE-15 UE-13 kraje trzecie

13 Struktura towarowa polskiego eksportu i importu produktów przemysłu spożywczego w latach 2003 i 2013 według branż EKSPORT IMPORT 100% pozostałe 100% pozostałe 80% piekarski rybny 80% mleczarski kawy i herbaty 60% cukierniczy 60% owocowo-warzywny 40% koncentratów mleczarski 40% rybny koncentratów 20% tytoniowy owocowo-warzywny 20% cukierniczy olejarski 0% mięsny 0% mięsny 13

14 mięsny tytoniowy owocowowarzywny mleczarski koncentratów rybny cukierniczy piekarski napojów bezalkoholowych cukrowniczy piwowarski zbożowy paszowy spirytusowy kawy i herbaty winiarski olejarski Mln USD Saldo obrotów handlowych Polski według branż przemysłu spożywczego

15 Udział Polski w handlu rolno-spożywczym Unii Europejskiej % ,7 1,4 2,2 1,7 eksport 3,3 3,0 2,8 2,2 2,0 2,4 import 3,4 3,6 2,8 2,8 3,8 3,0 3,8 3,1 4,1 3,1 4,4 3,

16 Holandia Niemcy Francja Hiszpania Belgia Włochy Wlk. Brytania Polska Dania Irlandia Austria Węgry Szwecja Czechy Portugalia Rumunia Grecja Litwa Bułgaria Słowacja Łotwa Finlandia Estonia Chorwacja Luksemburg Słowenia Cypr Malta Udział poszczególnych krajów w eksporcie rolno-spożywczym Unii Europejskiej % ,4 0 16

17 Niemcy Wlk. Brytania Holandia Francja Włochy Belgia Hiszpania Polska Szwecja Dania Austria Portugalia Irlandia Czechy Grecja Finlandia Rumunia Węgry Słowacja Litwa Bułgaria Chorwacja Luksemburg Słowenia Łotwa Estonia Cypr Malta Udział poszczególnych krajów w imporcie rolno-spożywczym UE % ,

18 Holandia Francja Hiszpania Polska Dania Węgry Belgia Irlandia Bułgaria Litwa Rumunia Łotwa Estonia Malta Cypr Słowacja Czechy Chorwacja Luksemburg Słowenia Austria Grecja Finlandia Portugalia Włochy Szwecja Niemcy Wlk. Brytania Mld USD Saldo obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi ,

19 Irlandia Malta Finlandia Wlk. Brytania Luksemburg Niemcy Austria Polska Włochy Dania Belgia Estonia Portugalia Francja Czechy Chorwacja Słowenia Szwecja Holandia Łotwa Węgry Słowacja Cypr Grecja Hiszpania Litwa Bułgaria Rumunia Udział produktów przemysłu spożywczego w eksporcie rolno-spożywczym w UE UE-28 (73%) %

20 Niemcy Holandia Francja Belgia Włochy Hiszpania Wlk. Brytania Polska Dania Irlandia Austria Szwecja Węgry Portugalia Czechy Grecja Litwa Słowacja Rumunia Bułgaria Finlandia Łotwa Estonia Luksemburg Chorwacja Słowenia Cypr Malta Mld USD Główni eksporterzy produktów przemysłu spożywczego

21 Estonia Luksemburg Słowacja Cypr Finlandia Bułgaria Malta Irlandia Grecja Czechy Węgry Chorwacja Łotwa Dania Słowenia Wlk. Brytania Francja Austria Rumunia Szwecja Polska Włochy Belgia Niemcy Holandia Portugalia Hiszpania Litwa Udział produktów przemysłu spożywczego w imporcie rolno-spożywczym w UE UE-28 (73%) %

22 Niemcy Wlk. Brytania Francja Holandia Włochy Belgia Hiszpania Polska Szwecja Dania Austria Portugalia Irlandia Czechy Grecja Finlandia Rumunia Słowacja Węgry Litwa Bułgaria Luksemburg Chorwacja Słowenia Łotwa Estonia Cypr Malta Mld USD Głowni importerzy produktów przemysłu spożywczego

23 Holandia Belgia Polska Niemcy Francja Dania Hiszpania Irlandia Węgry Włochy Litwa Austria Łotwa Estonia Bułgaria Malta Cypr Chorwacja Luksemburg Słowenia Słowacja Czechy Portugalia Rumunia Grecja Finlandia Szwecja Wlk. Brytania Mld USD Saldo obrotów handlowych produktami spożywczymi ,

24 Holandia Francja Hiszpania Rumunia Bułgaria Węgry Dania Litwa Słowacja Grecja Łotwa Czechy Estonia Cypr Malta Chorwacja Luksemburg Słowenia Irlandia Finlandia Polska Austria Szwecja Portugalia Belgia Włochy Wlk. Brytania Niemcy Mld USD Saldo obrotów handlowych produktami rolnymi ,

25 Wnioski (1) 1. Okres członkostwa Polski w UE charakteryzuje się systematycznym wzrostem i poprawą wyników handlu produktami rolno-spożywczymi. W 2013 roku saldo wymiany handlowej osiągnęło rekordową wartość 7,5 mld USD. 2. Głównymi partnerami w wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi Polski są inne kraje członkowskie UE, w szczególności kraje Piętnastki. 3. W polskim handlu rolno-spożywczym dominują produkty przemysłu spożywczego. Ich udział w całkowitym eksporcie rolno-spożywczym wynosi około 81% i jest znacznie większy niż przeciętnie w UE-28 (73%).

26 Wnioski (2) 4. W analizowanym okresie zasadniczej zmianie uległa struktura polskiego eksportu produktów przemysłu spożywczego. Przed akcesją zdecydowanie dominowały produkty przemysłu owocowo-warzywnego. Obecnie w polskim eksporcie największy udział ma przemysł mięsny. Nieco mniejsze udziały mają następujące branże przemysłu: rybna, mleczarska, owocowo-warzywna, cukiernicza i koncentratów spożywczych. 5. Ukształtowana struktura towarowa handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi jest korzystna dla polskiej gospodarki i świadczy o proeksportowym charakterze rozwoju przemysłu spożywczego.

27 Wnioski (3) 6. Rozwój eksportu rolno-spożywczego w okresie członkostwa Polski w UE przyczynił się do istotnego zwiększenia naszego udziału w całkowitym eksporcie rolno-spożywczym UE (z 1,7 w 2003 roku do 4,4% w 2013 roku). Ostatnia dekada okazała się jednak okresem zbyt krótkim, aby Polska, stała się jednym z czołowych unijnych eksporterów żywności. Polska gospodarka żywnościowa ma jednak wciąż jeszcze możliwości rozwoju eksportu na rynek światowy. 7. Silne powiązanie z jednym rynkiem zbytu (UE) może w przyszłości stanowić zagrożenie dla polskiego sektora żywnościowego, gdyż możliwości lokowania na nim polskich produktów są ograniczone. Wzrost produkcji żywności w Polsce wymaga energicznego poszukiwania nowych rynków zbytu. 27

28 Analiza wskaźnikowa miejsca Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE Wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych RCA, Wskaźnik handlu wewnątrzgałęziowego GL, Wskaźnik koncentracji geograficznej i towarowej Herfindahla-Hirschmana w eksporcie i imporcie rolno-spożywczym, Wskaźnik podobieństwa struktur Fingera-Kreinina w eksporcie i imporcie rolno-spożywczym Polski z eksportem i importem rolno-spożywczym pozostałych państw UE. 28

29 Wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych w eksporcie (RCA) RCA ij n i 1 X ij X ij n i 1 X iw X iw gdzie: RCA ij wskaźnik RCA w eksporcie i-tego produkty przez j-ty kraj na rynek m X ij eksport i-tego produktu przez j-ty kraj na rynek m X iw eksport i-tego produktu przez grupę krajów w na rynek m Wartości wskaźnika RCA ij >1 oznaczają, że udział danego produktu lub grupy produktów w eksporcie danego kraju jest wyższy niż udział tych produktów w światowym eksporcie na określony rynek (np. rynek światowy, unijny, itp.).

30 Cypr Dania Łotwa Litwa Bułgaria Holandia Grecja Hiszpania Francja Polska Chorwacja Portugalia Irlandia Rumunia Estonia Luksemburg Belgia Węgry Włochy Austria Malta Niemcy Szwecja Wlk. Brytania Słowacja Czechy Słowenia Finlandia Wskaźniki RCA w eksporcie rolno-spożywczym państw UE w 2003 r. i 2013 r. 3,00 2, ,00 1,50 1,52 1,00 0,50 0,00 30

31 Polska Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Portugalia Szwecja W. Brytania Włochy Wskaźniki RCA w eksporcie poszczególnych branż przemysłu spożywczego państw UE-15 w 2013 r. Branża Przemysł mięsny Przemysł rybny Przemysł mleczarski Przemysł owocowo-warzywny Przemysł kawy i herbaty Przemysł zbożowy Przemysł piwowarski Przemysł paszowy Przemysł olejarski Przemysł cukrowniczy Przemysł cukierniczy Przemysł koncentratów Przemysł piekarski Przemysł napojów bezalkoholowych Przemysł winiarski Przemysł spirytusowy Przemysł tytoniowy 1 < RCA < 2 2 < RCA < 3 RCA > 3 31

32 Polska Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Rumunia Słowacja Słowenia Węgry Wskaźniki RCA w eksporcie poszczególnych branż przemysłu spożywczego państw UE-13 w 2013 r. Branża Przemysł mięsny Przemysł rybny Przemysł mleczarski Przemysł owocowo-warzywny Przemysł kawy i herbaty Przemysł zbożowy Przemysł piwowarski Przemysł paszowy Przemysł olejarski Przemysł cukrowniczy Przemysł cukierniczy Przemysł koncentratów Przemysł piekarski Przemysł napojów bezalkoholowych Przemysł winiarski Przemysł spirytusowy Przemysł tytoniowy 1 < RCA < 2 2 < RCA < 3 RCA > 3 32

33 Wskaźnik intensywności handlu wewnątrzgałęziowego (wskaźnik Grubela-Lloyda) GL i ( X i M ( X i i ) X M i i ) M i gdzie: GL i wskaźnik handlu wewnątrzgałęziowego produktami i-tej gałęzi przemysłu między dwoma krajami; X i i M i eksport i import produktów i-tej gałęzi przemysłu pomiędzy dwoma partnerami handlowymi (tutaj: 4-cyfrowa klasyfikacja HS) 33

34 Belgia Austria Niemcy Holandia Irlandia Słowacja Czechy Francja Portugalia Łotwa Węgry Wlk. Brytania Luksemburg Dania Polska Włochy Hiszpania Bułgaria Szwecja Estonia Litwa Rumunia Słowenia Chorwacja Grecja Finlandia Cypr Malta Wskaźniki handlu wewnątrzgałęziowego produktami rolno-spożywczymi państw UE w 2003 r. i 2013 r ,

35 Polska Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Portugalia Szwecja Wlk. Brytania Włochy Wskaźniki handlu wewnątrzgałęziowego poszczególnych branż przemysłu spożywczego państw UE-15 w 2013 r. Branża Przemysł mięsny Przemysł rybny Przemysł mleczarski Przemysł owocowo-warzywny Przemysł kawy i herbaty Przemysł zbożowy Przemysł piwowarski Przemysł paszowy Przemysł olejarski Przemysł cukrowniczy Przemysł cukierniczy Przemysł koncentratów Przemysł piekarski Przemysł napojów bezalkoholowych Przemysł winiarski Przemysł spirytusowy Przemysł tytoniowy Uwaga: Na zielono zaznaczono te działy przemysłu spożywczego, w których wskaźnik handlu wewnątrzgałęziowego jest wyższy niż dla handlu rolno-spożywczego ogółem 35

36 Polska Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Rumunia Słowacja Słowenia Węgry Wskaźniki handlu wewnątrzgałęziowego poszczególnych branż przemysłu spożywczego państw UE-13 w 2013 r. Branża Przemysł mięsny Przemysł rybny Przemysł mleczarski Przemysł owocowo-warzywny Przemysł kawy i herbaty Przemysł zbożowy Przemysł piwowarski Przemysł paszowy Przemysł olejarski Przemysł cukrowniczy Przemysł cukierniczy Przemysł koncentratów Przemysł piekarski Przemysł napojów bezalkoholowych Przemysł winiarski Przemysł spirytusowy Przemysł tytoniowy Uwaga: Na zielono zaznaczono te działy przemysłu spożywczego, w których wskaźnik handlu wewnątrzgałęziowego jest wyższy niż dla handlu rolno-spożywczego ogółem 36

37 Wskaźnik koncentracji w eksporcie (imporcie) Herfindhala-Hirschmana (HHI) HHI n i 1 s 2 i 1 1 n 1 n gdzie: HHI wskaźnik koncentracji towarowej Herfindahla-Hirschmana s i udział wartości i-tej grupy towarowej w eksporcie (imporcie) danego kraju (tutaj: sześciocyfrowa klasyfikacja HS) n liczna grup towarowych w eksporcie (imporcie) danego kraju Wskaźnik HHI przyjmuje wartość 1 jeśli eksport (import) jest skoncentrowany na jednej grupie produktów (jednym kraju). Gdy udział poszczególnych grup produktów (poszczególnych krajów) jest w miarę równomierny wskaźnik HHI jest bliski zeru. 37

38 Malta Wskaźnik koncentracji towarowej HHI w eksporcie rolno-spożywczym państw UE w 2003 r. i 2013 r. Cypr Rumunia Szwecja Bułgaria Luksemburg Wlk. Brytania Łotwa Irlandia Słowenia Grecja Portugalia Włochy Austria Finlandia Francja Chorwacja Estonia Litwa Dania Słowacja Węgry Czechy Polska Hiszpania Holandia Niemcy Belgia 0,20 0, ,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,014 0,00 38

39 Szwecja Luksemburg Cypr Malta Estonia Grecja Finlandia Polska Włochy Węgry Słowenia Litwa Hiszpania Bułgaria Chorwacja Dania Słowacja Rumunia Irlandia Portugalia Czechy Austria Łotwa Wlk. Brytania Holandia Belgia Niemcy Francja 0,040 0,035 Wskaźnik koncentracji towarowej HHI w imporcie rolno-spożywczym państw UE w 2003 r. i 2013 r ,030 0,025 0,020 0,015 0,012 0,010 0,005 0,000 39

40 Luksemburg Irlandia Portugalia Malta Słowacja Austria Czechy Estonia Belgia Łotwa Finlandia Litwa Słowenia Holandia Chorwacja Hiszpania Dania Polska Włochy Szwecja Wlk. Brytania Grecja Węgry Francja Cypr Niemcy Bułgaria Rumunia 0,35 0,30 Wskaźnik koncentracji geograficznej HHI w eksporcie rolno-spożywczym państw UE w 2003 r. i 2013 r ,25 0,20 0,15 0,10 0,07 0,05 0,00 40

41 Irlandia Wskaźnik koncentracji geograficznej HHI w imporcie rolno-spożywczym państw UE w 2003 r. i 2013 r. Portugalia Luksemburg Austria Belgia Malta Słowacja Łotwa Szwecja Czechy Dania Cypr Węgry Słowenia Litwa Polska Holandia Rumunia Francja Finlandia Grecja Włochy Niemcy Chorwacja Bułgaria Wlk. Brytania Hiszpania Estonia 0,30 0, ,20 0,15 0,10 0,07 0,05 0,00 41

42 gdzie: Wskaźnik podobieństwa struktury eksportu (importu) Fingera-Kreinina między dwoma krajami FK jk n min( x i 1 ) 100 FK k wskaźnik podobieństwa struktury towarowej eksportu (importu) Fingera-Kreinina x ij udział wartości i-tej grupy towarowej w eksporcie (imporcie) j-tego kraju (tutaj: sześciocyfrowa klasyfikacja HS) x ik udział wartości i-tej grupy towarowej w eksporcie (imporcie) k-tego kraju (tutaj: sześciocyfrowa klasyfikacja HS), x n liczna grup towarowych w eksporcie (imporcie) danego kraju Wskaźnik FK przyjmuje wartość 100 jeśli struktura towarowa (geograficzna) eksportu bądź importu dwóch krajów jest jednakowa. Wskaźnik FK równy zeru oznacza, że struktury towarowe (geograficzne) eksportu bądź importu dwóch krajów są komplementarne. ij ik 42

43 Niemcy Czechy Litwa Austria Belgia Holandia Francja Wlk. Brytania Dania Węgry Słowacja Finlandia Chorwacja Słowenia Łotwa Szwecja Portugalia Włochy Estonia Irlandia Hiszpania Rumunia Bułgaria Luksemburg Grecja Malta Cypr Wskaźnik podobieństwa struktury towarowej Fingera- Kreinina w eksporcie rolno-spożywczym Polski i państw UE w 2003 r. i 2013 r

44 Czechy Rumunia Niemcy Węgry Francja Łotwa Słowenia Dania Chorwacja Austria Litwa Słowacja Bułgaria Holandia Szwecja Belgia Wlk. Brytania Estonia Grecja Finlandia Włochy Portugalia Irlandia Cypr Hiszpania Luksemburg Malta Wskaźnik podobieństwa struktury towarowej Fingera- Kreinina w imporcie rolno-spożywczym Polski i państw UE w 2003 r. i 2013 r

45 Holandia Włochy Dania Austria Węgry Grecja Czechy Belgia Hiszpania Niemcy Francja Irlandia Luksemburg Szwecja Bułgaria Rumunia Wlk. Brytania Litwa Cypr Łotwa Słowacja Finlandia Słowenia Portugalia Estonia Chorwacja Malta Wskaźnik podobieństwa struktury geograficznej Fingera-Kreinina w eksporcie rolno-spożywczym Polski i państw UE w 2003 r. i 2013 r

46 Dania Czechy Finlandia Włochy Austria Grecja Holandia Szwecja Francja Wlk. Brytania Węgry Hiszpania Niemcy Rumunia Chorwacja Bułgaria Litwa Cypr Belgia Słowenia Estonia Malta Irlandia Portugalia Łotwa Luksemburg Słowacja Wskaźnik podobieństwa struktury geograficznej Fingera-Kreinina w imporcie rolno-spożywczym Polski i państw UE w 2003 r. i 2013 r

47 Podsumowanie i wnioski (1) W okresie członkostwa w UE umocniła się pozycja konkurencyjna Polski w eksporcie produktów rolno-spożywczych, mierzona wskaźnikiem ujawnionych przewag komparatywnych RCA. W 2013 roku wartość tego wskaźnika w polskim eksporcie rolnospożywczym należała do najwyższych wśród nowych państw członkowskich UE. W 2013 roku Polska miała silną pozycję konkurencyjną w eksporcie produktów takich branż przemysłu spożywczego, jak: tytoniowa, mięsna, cukiernicza, piekarska, owocowo-warzywna, mleczarska, a w mniejszym stopniu także rybna i koncentratów spożywczych. W okresie członkostwa wyraźnie wzrósł udział wymiany wewnątrzgałęziowej w polskim handlu produktami rolnospożywczymi, co świadczy o pogłębiającej się specjalizacji wewnątrzgałęziowej, która zarówno dla producentów, jak i konsumentów jest bardziej korzystna niż specjalizacja międzygałęziowa. 47

48 Podsumowanie i wnioski (2) Większa intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej cechowała handel produktami przetworzonymi niż surowcami rolnymi. Wśród branż o najwyższym wskaźniku GL znalazły się produkty wytwarzane m.in. w przemyśle piekarskim oraz paszowym, a także cukierniczym i koncentratów spożywczych. Wskaźnik koncentracji towarowej w polskim eksporcie produktów rolno-spożywczych w 2013 roku należał do najniższych wśród państw UE, co wskazuje na duży stopień dywersyfikacji struktury towarowej polskiego eksportu. Niski był również w porównaniu z innymi państwami UE wskaźnik koncentracji geograficznej w eksporcie rolnospożywczym Polski, co świadczy o wysokim stopniu dywersyfikacji struktury geograficznej polskiego eksportu. 48

49 Podsumowanie i wnioski (3) W latach wyraźnie zwiększyło się podobieństwo struktury towarowej eksportu rolno-spożywczego Polski i pozostałych państw UE, co było efektem rozszerzenia przez Polskę asortymentu produktów oferowanych na rynkach zagranicznych (liczba grup produktów zwiększyła się w tym okresie z 400 do 648). Najbardziej podobna była struktura towarowa eksportu rolnospożywczego Polski oraz Niemiec, Czech, Litwy, Austrii i Belgii. Można to tłumaczyć m.in. podobnymi uwarunkowaniami rozwoju rolnictwa oraz przemysłu spożywczego w tych krajach. Wskaźniki podobieństwa struktury towarowej importu Polski oraz pozostałych państw UE były na ogół wyższe niż eksportu. 49

50 Dziękujemy za uwagę! 50

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Mgr Małgorzata Bułkowska Dr Janusz Rowiński Zakład Ekonomiki Przemysłu SpoŜywczego Warszawa, 18 czerwca 2010 1 Plan

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej

Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Sofia, 12-13 września 2017 r. Plan wystąpienia 1. Cel pracy, źródła danych 2. Porównawcza

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej mgr Jadwiga Drożdż mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konkurencyjność przemysłu spożywczego w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Międzynarodowa konkurencyjność przemysłu spożywczego w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Iwona Szczepaniak Międzynarodowa konkurencyjność przemysłu spożywczego w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bułgarsko Polska Konferencja Naukowa Rolnictwo i obszary wiejskie Polski i Bułgarii

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiego eksportu rolno-spożywczego

Konkurencyjność polskiego eksportu rolno-spożywczego Konkurencyjność polskiego eksportu rolno-spożywczego mgr Mirosława Tereszczuk 15 marca 2018 r. 1 Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego Przyjęta w badaniach IERiGŻ-PIB definicja konkurencyjności polskich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg.

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Od początku 2018 r. na rynku krajowym ceny pszenicy konsumpcyjnej są względnie stabilne. W dniach 8 14.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W dniach 2 8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W pierwszym tygodniu czerwca 2018 r. wzrosły ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem

Znaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem Znaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem dr Iwona Szczepaniak Konferencja Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA HANDEL ZAGRANICZNY w 2017 r. Od akcesji do UE rośnie eksport mięsa z Polski. Pozwala to utrzymać pozycję czołowego eksportera tego asortymentu na rynku unijnym. Polska jest największym unijnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 maja 2019 r. BAS- WAPL 859/19. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 8 maja 2019 r. BAS- WAPL 859/19. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi BAS- WAPL 859/19 Warszawa, 8 maja 2019 r. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wysokość płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich w latach 2016-2018

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. EUR/t RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym na przełomie stycznia i lutego 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego uległy obniżeniu, a żyta konsumpcyjnego i

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 1 Duża konkurencja (zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) na tradycyjnych rynkach zbytu (Afryka Północna i Bliski Wschód)

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg.

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. RYNEK ZBÓŻ ZBIORY ZBÓŻ W UE W 2018 R. Według aktualnej prognozy Komisji Europejskiej zbiory zbóż w UE w 2018 r. mogą się ukształtować na poziomie 304 mln ton 1, o 0,8% niższym niż w 2017 r. Spadek zbiorów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. ponownie wzrosły ceny monitorowanych zbóż. W dniach 9 15.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ OCENA STANU UPRAW W 2018 R. Według oceny GUS przeprowadzonej w połowie maja 1 łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami pod zbiory w 2018 r. (po uwzględnieniu powierzchni

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od dwóch tygodni ponownie rosną ceny żywca wieprzowego. W dniach 31.07 6.08.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W Polsce ceny zbóż podstawowych, po spadku w okresie zbiorów, od września 2017 r., pomimo tygodniowych wahań, wykazują tendencję wzrostową. Na rynku unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego W dniach 11 17.12.2017 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali

Bardziej szczegółowo

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi dr Janusz Rowiński Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 36/ września 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 36/ września 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 41/ października 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 41/ października 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen skupu trzody chlewnej. Według informacji uzyskanych z zakładów objętych

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości Autor: Tomasz Solis r.

Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości Autor: Tomasz Solis r. Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W pierwszym tygodniu stycznia 2018 r. dalszemu spadkowi uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i wołowego, podczas gdy ceny drobiu były względnie stabilne. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 45/ listopada 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 45/ listopada 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 34/ sierpnia 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 34/ sierpnia 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Uwaga: Dystans podroży oznacza odległość w jedną stronę, z miejsca rozpoczęcia wyjazdu uczestnika do miejsca wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 50/ grudnia 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 50/ grudnia 2013 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 9 15.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,57 żywiec wołowy 6,86 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 4,55 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. W której fazie cyklu gospodarczego jesteśmy? Roczna dynamika PKB Polski (kwartał do kwartału poprzedniego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. tys. ton RYNEK MIĘSA SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. ogółem skupiono 1 658 tys. ton żywca rzeźnego, o 9% więcej niż przed rokiem. Największy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 10.05.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 12 423 00 45 media@sedlak.pl PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji.

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

DZIESIĘĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ DZIESIĘĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI W HANDLU PRODUKTAMI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UNIĄ EUROPEJSKĄ: BILANS DZIESIĘCIU LAT CZŁONKOSTWA Iwona Szczepaniak, Łukasz. Ambroziak*

Bardziej szczegółowo

156 Eksport w polskiej gospodarce

156 Eksport w polskiej gospodarce 156 Eksport w polskiej gospodarce Eksport w polskiej gospodarce struktura oraz główne trendy Eksport jest coraz ważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. W 217 r. eksport stanowił 54,3% wartości

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, bydła oraz kurcząt brojlerów i indyków. W dniach 18 24.09.2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od sześciu tygodni na krajowym rynku obserwowany jest umiarkowany wzrost cen zakupu żywca wieprzowego, a od lipca drożeje również bydło. W dniach 28.08 3.09.2017

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Poniższe stawki maja zastosowanie do działań wolontariatu, staży i miejsc pracy: Tabela 1 stawki na podróż Stawki

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo