PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKT KRAJOWY BRUTTO"

Transkrypt

1 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, Katowice SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: fax: , Część analityczna opracowania została przygotowana na podstawie danych dla 8 podregionów województwa śląskiego, stanowiących jednostki 3 poziomu według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), zgodnie ze stanem obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2007 roku wartość produktu krajowego brutto w województwie śląskim wyniosła mln zł i w porównaniu do 2006 roku była w cenach bieżących wyższa o 10,7%, a w cenach stałych o 9,3%. Natomiast w porównaniu z 2005 rokiem w województwie śląskim odnotowano najwyższy wzrost wolumenu PKB o 20,0%, wobec 13,4% dla kraju ogółem. W latach średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto w województwie śląskim kształtowało się na poziomie średniej krajowej 5,5% (w cenach stałych). Tabl. 1. Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe) Wyszczególnienie rok poprzedni 2003 = 2005 = Polska ,3 103,6 106,2 106,8 123,7 113,4 Śląskie ,0 100,2 109,8 109,3 123,9 120,0 Województwo śląskie w 2007 roku wypracowało 13,0% krajowej wartości produktu krajowego brutto, zajmując drugą lokatę po województwie mazowieckim. Udział województwa śląskiego w generowaniu produktu krajowego brutto w porównaniu do 2006 roku nie zmienił się, a w porównaniu do 2000 roku był niższy o 0,5 pkt proc. % 14,0 Udział województwa śląskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto Polska 13,5 13,0 12,

2 W latach w czołówce podregionów o największych udziałach w tworzeniu produktu krajowego brutto niezmiennie pozostawał podregion katowicki. W 2007 roku podregion katowicki wypracował 2,9% krajowej wartości PKB, zajmując czwartą lokatę pod względem udziału w generowaniu produktu krajowego brutto (po podregionach: miasto stołeczne Warszawa, miasto Kraków i miasto Poznań). Udział podregionu katowickiego w tworzeniu produktu krajowego brutto województwa w 2007 roku wyniósł 22,4%. W porównaniu do roku 2006 jego udział był wyższy o 0,1 pkt proc., a w stosunku do 2000 roku zmniejszył się o 0,3 pkt proc. Podregiony: bielski bytomski częstochowski gliwicki katowicki rybnicki sosnowiecki Udział podregionów w tworzeniu produktu krajowego brutto tyski Województwo % Tabl. 2. Produkt krajowy brutto według podregionów (ceny bieżące) Podregiony W MILIONACH ZŁOTYCH Śląskie Bielski Bytomski Częstochowski Gliwicki Katowicki Rybnicki Sosnowiecki Tyski POLSKA Śląskie... 13,5 13,4 13,5 13,5 13,9 13,3 13,0 13,0 Bielski... 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 Bytomski... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Częstochowski... 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 Gliwicki... 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Katowicki... 3,0 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 Rybnicki... 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5 Sosnowiecki... 2,0 1,8 2,0 2,0 2,2 2,0 2,1 2,0 Tyski... 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 WOJEWÓDZTWO Bielski... 13,3 13,0 12,8 12,9 12,5 12,6 12,8 12,7 Bytomski... 7,5 7,8 7,7 7,7 7,3 7,6 7,5 7,4 Częstochowski... 9,2 9,9 9,3 9,2 9,2 9,4 9,0 9,2 Gliwicki... 11,1 10,7 10,6 10,5 10,3 10,5 10,8 10,9 Katowicki... 22,7 22,4 23,4 22,9 21,8 22,4 22,3 22,4 Rybnicki... 11,4 11,8 11,5 11,3 12,5 12,2 11,5 11,4 Sosnowiecki... 14,9 13,6 14,5 14,6 15,7 14,8 16,0 15,6 Tyski... 9,9 10,7 10,3 11,1 10,6 10,5 10,0 10,4 2

3 W 2007 roku wartość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie śląskim wyniosła zł, przewyższając średnią dla kraju o 6,1% (w 2000 roku o 7,7%, a w 2006 roku o 6,1%). Województwo śląskie w latach zajmowało drugą lokatę pod względem wysokości PKB na 1 mieszkańca, a od 2006 roku trzecie miejsce zostało wyprzedzone przez województwo dolnośląskie. Relacja do województwa mazowieckiego, w którym odnotowano najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca, była znacznie mniej korzystna wartość PKB na 1 mieszkańca województwa śląskiego w 2007 roku stanowiła 66,3% poziomu tego miernika dla mieszkańca województwa mazowieckiego (w 2000 roku 71,3%, a w 2006 roku 66,5%). W ujęciu realnym wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w województwie śląskim była w porównaniu do 2006 roku wyższa o 9,7%. W porównaniu z 2005 rokiem dla województwa śląskiego odnotowano największy realny wzrost PKB na 1 mieszkańca o 20,9%. Tabl. 3. Dynamika produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca (ceny stałe) Wyszczególnienie rok poprzedni 2003 = 2005 = Polska ,4 103,7 106,3 106,8 124,1 113,5 Śląskie ,3 100,5 110,2 109,7 125,5 120,9 W województwie śląskim w 2007 roku najwyższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca odnotowano w podregionie katowickim zł, a najniższy w podregionie bytomskim zł. W 2007 roku wartość PKB na 1 mieszkańca przewyższającą przeciętną w kraju osiągnęły podregiony: katowicki 143,4% średniej krajowej (w 2000 roku 143,4%, a w 2006 roku 142,2%), tyski 134,6% średniej krajowej (w 2000 roku 133,3%, a w 2006 roku 130,3%), gliwicki 107,7% średniej krajowej (w 2000 roku 109,1%, a w 2006 roku 106,4%), sosnowiecki 107,0% średniej krajowej (w 2000 roku 102,9%, a w 2006 roku 109,1%). Natomiast w pozostałych czterech podregionach województwa śląskiego poziom PKB na 1 mieszkańca kształtował się na poziomie od 79,5% w podregionie bytomskim do 96,6% w podregionie bielskim. Najniższy poziom PKB na 1 mieszkańca odnotowany w 2007 roku w podregionie bytomskim stanowił 55,4% wartości PKB na 1 mieszkańca podregionu katowickiego. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według podregionów Odchylenia względne od przeciętnej wartości w kraju Śląskie Podregiony: bielski bytomski częstochowski gliwicki katowicki rybnicki sosnowiecki tyski -3,4% -19,4% -20,5% -13,0% -14,9% -9,4% -12,0% 7,7% 6,1% 7,1% 9,1% 7,7% 43,4% 43,4% 2,9% 7,0% 33,3% 34,6%

4 Tabl. 4. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według podregionów (ceny bieżące) Podregiony W ZŁOTYCH Śląskie Bielski Bytomski Częstochowski Gliwicki Katowicki Rybnicki Sosnowiecki Tyski POLSKA Śląskie ,7 107,5 108,9 108,8 112,3 107,9 106,1 106,1 Bielski ,1 103,3 102,4 102,6 102,6 99,0 98,2 96,6 Bytomski... 80,6 84,6 84,2 84,2 82,6 82,6 80,4 79,5 Częstochowski... 87,0 93,2 88,6 87,1 90,6 88,7 83,7 85,1 Gliwicki ,1 105,2 105,6 105,1 107,0 104,7 106,4 107,7 Katowicki ,4 142,1 151,1 148,0 146,3 144,7 142,2 143,4 Rybnicki... 90,6 93,4 92,0 90,5 102,7 96,2 89,4 88,0 Sosnowiecki ,9 93,8 101,0 101,7 113,4 102,4 109,1 107,0 Tyski ,3 143,7 139,1 148,7 147,1 139,2 130,3 134,6 WOJEWÓDZTWO Bielski... 99,4 96,1 94,0 94,3 91,3 91,8 92,6 91,0 Bytomski... 74,8 78,7 77,3 77,3 73,5 76,6 75,8 74,9 Częstochowski... 80,7 86,7 81,3 80,0 80,6 82,2 78,9 80,2 Gliwicki ,3 97,9 96,9 96,6 95,3 97,0 100,3 101,5 Katowicki ,1 132,2 138,7 136,0 130,2 134,1 134,0 135,1 Rybnicki... 84,1 86,8 84,5 83,1 91,4 89,2 84,3 83,0 Sosnowiecki... 95,5 87,3 92,7 93,4 100,9 94,9 102,8 100,8 Tyski ,7 133,7 127,7 136,6 130,9 129,1 122,8 126,9 W 2006 roku w krajach Unii Europejskiej wartość PKB na 1 mieszkańca (wyrażoną we wspólnej umownej walucie PPS) poniżej 75% średniej UE odnotowano w 68 regionach poziomu NUTS 2. W grupie tej znalazło się 15 polskich województw, w tym województwo śląskie, które osiągnęło 55,5% średniej UE. Tabl. 5. Produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca w PPS 1 Wyszczególnienie UE27 2 Polska... 48,3 47,6 48,3 48,9 50,6 51,3 52,3 Śląskie... 52,0 51,1 52,6 53,2 56,9 55,4 55,5 Ź r ó d ł o: Eurostat Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Internet 1 Parytety siły nabywczej (Purchasing Power Parities PPP) są to współczynniki walutowe odzwierciedlające realną siłę nabywczą waluty danego kraju w relacji do średniej umownej waluty porównywanych krajów, tj. jednostki standardowej siły nabywczej (Purchasing Power Standard PPS). Wyrażenie PKB i jego głównych elementów we wspólnej umownej walucie, poprzez eliminację różnic cen, umożliwia bezpośrednie porównanie wolumenów PKB wszystkich krajów uczestniczących w badaniu. 2 UE27 (27 krajów członków UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). 4

5 WARTOŚĆ DODANA BRUTTO W latach największy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto województwa śląskiego osiągały jednostki prowadzące działalność w przemyśle oraz w handlu i naprawach; hotelach i restauracjach; transporcie, gospodarce magazynowej i łączności, a najmniejszy jednostki prowadzące działalność w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie łącznie z rybactwem. W województwie śląskim jednostki prowadzące działalność w przemyśle w 2007 roku wytworzyły 32,4% wartości dodanej brutto województwa. W porównaniu do 2006 roku udział przemysłu w generowaniu wartości dodanej brutto województwa śląskiego zmniejszył się o 0,4 pkt proc., natomiast w stosunku do 2000 roku odnotowano wzrost o 2,3 pkt proc. Jednostki prowadzące działalność w handlu i naprawach; hotelach i restauracjach; transporcie, gospodarce magazynowej i łączności w 2007 roku wypracowały 26,0% wartości dodanej brutto województwa śląskiego mniej o 0,7 pkt proc. niż w 2006 roku oraz o 2,6 pkt proc. w porównaniu do 2000 roku. Udział rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa oraz rybactwa w tworzeniu wartości dodanej brutto województwa w 2007 roku wyniósł 1,1%. W porównaniu do 2006 roku wystąpił wzrost udziału jednostek rolniczych o 0,1 pkt proc. oraz spadek o 0,9 pkt proc. w porównaniu z 2000 rokiem. Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa Polska 5,0% 4,3% 23,3% 24,3% 7,1% 6,5% 28,8% 27,1% 17,6% 19,2% 18,2% 18,5% Śląskie 2,0% 1,1% 30,1% 32,4% 7,7% 6,8% 28,6% 26,0% 17,1% 17,8% 14,5% 15,9% Tabl. 6. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności (ceny bieżące) Wyszczególnienie W MILIONACH ZŁOTYCH Śląskie Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł w tym przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa

6 Tabl. 6. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności (dok.) Wyszczególnienie POLSKA Śląskie... 13,5 13,4 13,5 13,5 13,9 13,3 13,0 13,0 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo... 5,4 4,2 3,9 4,3 3,7 3,8 3,2 3,5 Przemysł... 17,4 18,2 18,4 18,2 20,1 18,5 17,6 17,3 w tym przetwórstwo przemysłowe... 12,5 13,2 13,8 14,4 15,6 14,4 14,4 14,8 Budownictwo... 14,6 14,2 14,1 14,1 14,0 13,6 13,5 13,5 Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność... 13,3 13,0 13,1 12,9 12,8 12,5 12,3 12,4 Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm... 13,0 12,9 13,1 13,0 12,6 12,2 12,0 12,0 Pozostała działalność usługowa... 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,0 11,2 11,1 WOJEWÓDZTWO Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo... 2,0 1,6 1,3 1,4 1,3 1,3 1,0 1,1 Przemysł... 30,1 31,3 30,4 31,4 36,2 33,3 32,8 32,4 w tym przetwórstwo przemysłowe... 17,1 17,3 17,4 19,6 22,2 20,6 21,6 22,7 Budownictwo... 7,7 7,1 6,2 5,8 5,3 5,8 6,2 6,8 Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność... 28,6 27,5 28,4 27,2 25,9 26,8 26,7 26,0 Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm... 17,1 16,9 17,3 17,5 15,8 16,8 17,1 17,8 Pozostała działalność usługowa... 14,5 15,6 16,3 16,7 15,4 16,0 16,1 15,9 W przekroju podregionów zróżnicowanie udziału jednostek przemysłowych w generowaniu wartości dodanej brutto w 2007 roku kształtowało się w przedziale od 22,6% w podregionie katowickim do 50,6% w podregionie tyskim (w 2000 roku od 21,8% w podregionie katowickim do 49,6% w podregionie tyskim). W 2007 roku w poszczególnych podregionach udział jednostek prowadzących działalność w handlu i naprawach; hotelach i restauracjach; transporcie, gospodarce magazynowej i łączności w tworzeniu wartości dodanej brutto kształtował się na poziomie od 19,2% w podregionie tyskim do 30,9% w podregionie katowickim (w 2000 roku od 20,0% w podregionie tyskim do 32,5% w podregionie bielskim). Udziały jednostek rolniczych w przekroju podregionów były zróżnicowane w 2007 roku od 0,1% w podregionie katowickim do 3,8% w podregionie częstochowskim (w 2000 roku od 0,1% w podregionie katowickim do 6,6% w podregionie częstochowskim). 6

7 Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów Podregion Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa Podregiony: bielski 2,4% 1,4% 30,1% 31,8% 6,8% 6,8% 32,5% 27,4% 14,2% 15,8% 14,0% 16,8% bytomski 2,5% 1,5% 26,4% 25,6% 6,6% 7,0% 30,1% 27,1% 16,1% 18,4% 18,3% 20,4% częstochowski 6,6% 3,8% 26,4% 33,5% 6,4% 6,6% 29,3% 24,0% 14,0% 14,0% 17,3% 18,2% gliwicki 1,3% 0,7% 28,5% 33,1% 8,0% 6,4% 29,4% 23,1% 19,4% 21,7% 13,3% 15,0% katowicki 0,1% 0,1% 21,8% 22,6% 9,4% 6,1% 29,8% 30,9% 22,9% 23,5% 16,0% 16,9% rybnicki 2,2% 1,2% 34,6% 35,2% 7,2% 7,9% 25,6% 23,3% 14,4% 14,9% 15,9% 17,4% sosnowiecki 2,1% 1,2% 31,8% 35,1% 7,3% 7,1% 29,6% 26,8% 16,6% 16,1% 12,7% 13,7% tyski 1,6% 0,8% 49,6% 50,6% 7,7% 6,8% 20,0% 19,2% 12,1% 12,2% 9,0% 10,3% Tabl. 7. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów w 2007 r. (ceny bieżące) Podregiony Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo razem Przemysł w tym przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa W MILIONACH ZŁOTYCH Bielski Bytomski Częstochowski Gliwicki Katowicki Rybnicki Sosnowiecki Tyski POLSKA Bielski... 1,6 0,5 2,2 2,4 1,7 1,7 1,4 1,5 Bytomski... 1,0 0,3 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 Częstochowski... 1,2 1,0 1,6 1,9 1,2 1,1 0,9 1,2 Gliwicki... 1,4 0,2 1,9 1,7 1,4 1,2 1,6 1,1 Katowicki... 2,9 0,0 2,7 1,9 2,7 3,3 3,6 2,6 Rybnicki... 1,5 0,4 2,1 1,2 1,8 1,3 1,1 1,4 Sosnowiecki... 2,0 0,5 2,9 2,8 2,2 2,0 1,7 1,5 Tyski... 1,4 0,3 2,8 2,0 1,4 1,0 0,9 0,8 7

8 Tabl. 7. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów w 2007 r. (dok.) Podregiony Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo razem Przemysł w tym przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa WOJEWÓDZTWO Bielski... 12,7 15,7 12,4 16,4 12,7 13,4 11,3 13,3 Bytomski... 7,4 9,7 5,8 5,9 7,6 7,7 7,6 9,5 Częstochowski... 9,2 30,2 9,5 12,9 8,9 8,5 7,2 10,5 Gliwicki... 10,9 7,2 11,1 11,4 10,3 9,7 13,3 10,3 Katowicki... 22,4 1,3 15,6 12,8 20,2 26,7 29,7 23,8 Rybnicki... 11,4 12,4 12,3 8,0 13,3 10,2 9,5 12,4 Sosnowiecki... 15,6 15,8 16,9 19,1 16,4 16,1 14,2 13,4 Tyski... 10,4 7,6 16,3 13,5 10,5 7,7 7,1 6,8 PODREGION Bielski ,0 1,4 31,8 29,4 6,8 27,4 15,8 16,8 Bytomski ,0 1,5 25,6 18,2 7,0 27,1 18,4 20,4 Częstochowski ,0 3,8 33,5 31,9 6,6 24,0 14,0 18,2 Gliwicki ,0 0,7 33,1 23,7 6,4 23,1 21,7 15,0 Katowicki ,0 0,1 22,6 12,9 6,1 30,9 23,5 16,9 Rybnicki ,0 1,2 35,2 16,0 7,9 23,3 14,9 17,4 Sosnowiecki ,0 1,2 35,1 27,8 7,1 26,8 16,1 13,7 Tyski ,0 0,8 50,6 29,3 6,8 19,2 12,2 10,3 W 2007 roku wydajność pracy, mierzona wartością dodaną brutto (w cenach bieżących) przypadającą na 1 pracującego w województwie śląskim była wyższa od średniej krajowej o 8,5%. W województwie śląskim w 2007 roku najwyższy poziom wartości dodanej brutto na 1 pracującego odnotowano w podregionie tyskim 122,5% średniej krajowej, a najniższy w podregionie częstochowskim 88,2% średniej krajowej. W 2007 roku w pierwszej dziesiątce podregionów z wartością dodaną brutto na 1 pracującego przewyższającą przeciętną w kraju znalazły się, oprócz podregionu tyskiego, również podregiony: sosnowiecki 118,8% średniej krajowej, katowicki 117,9% średniej krajowej, gliwicki 112,6% średniej krajowej. Najniższy poziom wartości dodanej brutto na 1 pracującego odnotowany w 2007 roku w podregionie częstochowskim stanowił 72,0% wartości dodanej brutto na 1 pracującego podregionu tyskiego. 104,7% Wartość dodana brutto na 1 pracującego według podregionów w 2007 r. (ceny bieżące) gliwicki 112,6% rybnicki bytomski 100,2% częstochowski 117,9% katowicki tyski 122,5% 96,2% bielski 88,2% 118,8% sosnowiecki POLSKA W zł: % 80 % 8

9 DOCHODY DO DYSPOZYCJI BRUTTO GOSPODARTW DOMOWYCH W 2007 roku nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w województwie śląskim wyniosły mln zł były wyższe o 7,3% w porównaniu do 2006 roku oraz o 39,4% w stosunku do 2000 roku. Realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w 2007 roku wzrosły o 5,0% w porównaniu do 2006 roku, a do 2000 roku o 19,6%. Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca województwa śląskiego w 2007 roku wyniosły zł Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca W tys. zł w porównaniu do 2006 roku wzrosły o 7,6%, a do 2000 roku o 42,8%. W ujęciu realnym dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca w 2007 roku były Polska Śląskie 13,8 15,3 19,5 21,9 wyższe w porównaniu do 2006 roku o 5,3%, a do 2000 roku o 22,5% Tabl. 8. Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych Wyszczególnienie rok poprzedni 2000 = 2005 = OGÓŁEM Polska ,2 100,4 101,3 102,5 102,0 104,2 104,6 118,4 109,0 Śląskie ,7 101,1 102,0 101,9 103,0 103,5 105,0 119,6 108,7 NA 1 MIESZKAŃCA Polska ,2 100,4 101,4 102,5 102,0 104,2 104,7 118,6 109,1 Śląskie ,1 101,4 102,4 102,2 103,3 103,9 105,3 122,5 109,4 W 2007 roku nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca województwa śląskiego przewyższały o 12,2% przeciętne dochody mieszkańca kraju (w 2000 roku o 11,0%, a w 2006 roku o 11,7%) oraz stanowiły 87,9% dochodów mieszkańca województwa mazowieckiego (w 2000 roku 85,8%, a w 2006 roku 87,5%). Tabl. 9. Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w województwie śląskim Lata w mln zł Ogółem Polska = Na 1 mieszkańca w zł Polska = , , , , , , , , , , , , , , , ,2 9

10 UWAGI METODYCZNE Dane za lata dotyczące nominalnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych zostały zmienione w stosunku do uprzednio opublikowanych. Zmiany wynikają z weryfikacji danych w rachunkach narodowych m.in. aktualizacji dochodów z tytułu własności (w tym wartości odsetek) oraz różnych transferów bieżących. Dane według rodzajów działalności zostały opracowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2004). Szerszy zakres informacji dotyczących podstawowych kategorii makroekonomicznych obliczanych w rachunkach regionalnych (produkt krajowy brutto, wartość dodana brutto według rodzajów działalności oraz dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych) zamieszczono w publikacji Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2007 r.. Katowice, listopad 2009 r. Opracowanie: Anna Bacik Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych Wykresy: Małgorzata Piotrowska Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 10

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwach ogółem

Produkt krajowy brutto w województwach ogółem 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Produkt krajowy brutto w województwach ogółem... 3 Produkt krajowy brutto w województwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca... 7 Produkt krajowy brutto w podregionach... 8 Produkt

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 10.05.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 12 423 00 45 media@sedlak.pl PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej

Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Sofia, 12-13 września 2017 r. Plan wystąpienia 1. Cel pracy, źródła danych 2. Porównawcza

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT]

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT] Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT] data aktualizacji: 2018.05.14 Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji. Niektóre grupy społeczne domagają się jej podniesienia, z kolei

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej mgr Jadwiga Drożdż mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Prezentowany

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 36/ września 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 36/ września 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 41/ października 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 41/ października 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R.

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W TWORZENIU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. POZNAŃ 2010 Dyrektor Marek Bryl Kierownik

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 45/ listopada 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 45/ listopada 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 34/ sierpnia 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 34/ sierpnia 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 50/ grudnia 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 50/ grudnia 2013 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. wzrosła cena zakupu żywca wołowego, dalszemu obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego i indyków, a ceny kurcząt brojlerów

Bardziej szczegółowo

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. W której fazie cyklu gospodarczego jesteśmy? Roczna dynamika PKB Polski (kwartał do kwartału poprzedniego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 9 15.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,57 żywiec wołowy 6,86 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 4,55 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego br. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 26.02 4.03.2018 r. w zakładach mięsnych, objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. tys. ton RYNEK MIĘSA SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. ogółem skupiono 1 658 tys. ton żywca rzeźnego, o 9% więcej niż przed rokiem. Największy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, bydła oraz kurcząt brojlerów i indyków. W dniach 18 24.09.2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia 2017 r. wzrosły ceny zakupu żywca wołowego, trzody chlewnej i indyków, a obniżyły się kurcząt brojlerów. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W pierwszym tygodniu stycznia 2018 r. dalszemu spadkowi uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i wołowego, podczas gdy ceny drobiu były względnie stabilne. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo