Sprawdzian z matematyki w pierwszym semestrze nauki w szóstej klasie szkoły podstawowej Praga. Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdzian z matematyki w pierwszym semestrze nauki w szóstej klasie szkoły podstawowej Praga. Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test"

Transkrypt

1 Sprawdzian z matematyki w pierwszym semestrze nauki w szóstej klasie szkoły podstawowej Praga Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test

2 Celem badania jest zdiagnozowanie poziomu umiejętności matematycznych uczniów w pierwszym semestrze nauki matematyki w klasie szóstej szkoły podstawowej. Dodatkowo celem badania jest oswojenie uczniów z sytuacją egzaminacyjną np. procedurami wypełniania arkusza, dyscypliną czasową oraz zredukowanie stresu egzaminacyjnego. Nawiązanie w budowie testu do arkusza Sprawdzianu w klasie szóstej ma przybliżyć uczniom formę tego egzaminu, zaprezentować typy zadań testowych, przyzwyczaić do konieczności dyscypliny miejsca, sposobu zaznaczania odpowiedzi i kodowania karty odpowiedzi. Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r. pogrupowane według obszarów Standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Do przeprowadzenia badań przygotowano zestaw złożony: z narzędzia pomiaru (arkusza Praga z kartą odpowiedzi), podręcznika testowania (opisu arkusza, schematu oceniania, przykładowych prac uczniów) oraz narzędzia elektronicznego ułatwiającego zestawienie i analizę wyników badania. Charakterystyka narzędzia pomiaru Test składa się z 20 zadań: 3 zamkniętych i 7 otwartych. Zadania zamknięte są typu wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Wśród zadań otwartych znalazły się zadania krótkiej odpowiedzi (np. zadanie 6.) oraz zadania rozszerzonej odpowiedzi (np. zadanie 8.). W nawiązaniu do arkusza Sprawdzianu w klasie szóstej zadania w teście umieszczone są tak, że po serii zadań zamkniętych następują zadania otwarte. W każdym zadaniu zamkniętym uczniowie wybierają prawidłową odpowiedź spośród czterech zaproponowanych. Literę przypisaną wybranej przez siebie odpowiedzi zaznaczają na karcie odpowiedzi. Zadania otwarte uczniowie rozwiązują bezpośrednio pod zadaniem. Wśród zadań otwartych znalazły się zadania wymagające zapisania liczby (zadanie 6.), a także zadania wymagające zapisania wykonywanych obliczeń (np. zadanie 7.). Za prawidłowe wykonanie każdego z zadań zamkniętych uczeń może otrzymać po punkcie. Za zadania otwarte w zależności od złożoności rozwiązania poszczególnego zadania uczeń może otrzymać od do 4 punktów. Przy ocenie zadań rozszerzonej odpowiedzi (tj. zadań: 4., 5., 7., 8. i 20.) ustalono przyznawać punkty w obrębie dwóch kryteriów, tj. za (I.) ustalenie metody rozwiązania zadania, oraz (II.) wykonanie obliczeń. Jakie umiejętności bada test Praga W zakresie czytania test bada umiejętności: czytania liczb zapisanych w systemie rzymskim (z..) czytania liczb zapisanych cyframi (z. 6.) W zakresie rozumowania test bada umiejętności: określania roku rozpoczęcia danego wieku (z. 2.) obliczania upływ czasu między dwoma wydarzeniami (z. 4.) wskazywania wśród brył prostopadłościanu (z. 8.) wskazywania wśród brył ostrosłupa (z. 9.) obliczania liczby lat trwania zdarzenia (z. 0.) wyznaczania liczby zgodnie z opisem (z..)

3 rozpoznawania własności cyfry danej liczby zgodnie z opisem (z. 3.) zapisywania wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia obwodu prostokąta (z. 4.) zapisywania wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia pola prostokąta (z. 5.) zapisywania liczby o podanych własnościach (z. 6.) zapisywania wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia kosztu biletów (z. 7.) zapisywania wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia kosztu biletów oraz liczby osób (z. 8.) wskazywanie sposobu wyznaczenia kosztu zakupu waluty (z. 9.) zapisywania wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia jaką częścią jednej wielkości jest druga wielkość (z. 20) W zakresie wykorzystywania test bada umiejętności: obliczania, o ile jedna liczba jest większa od drugiej (z. 3.) porównywania czasu trwania dwóch zdarzeń. (z. 5.) obliczania liczby kilometrów pokonanych w ciągu godziny (z. 6.) obliczania, ile razy jedna liczba jest większa od drugiej (z. 7.) wyznaczania skali mapy (z. 2.) obliczania obwodu prostokąta (z. 4.) obliczania pola prostokąta (z. 5.) obliczania kosztu biletów (z. 7.) obliczania kosztu biletów oraz liczby osób (z. 8.) wykonywania obliczeń na ułamkach zwykłych (z. 20.) Treści z Podstawy Programowej dotyczące umiejętności z matematyki dla I etapu kształcenia Numery zadań Liczby naturalne: liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 3. porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych 3., 5., 7. rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach naturalnych 3., 4., 5., 6., 7., 0., 4., 5., 7., 8. zapis liczb w systemie rzymskim. Ułamki zwykłe: działania na ułamkach 20. Ułamki dziesiętne: rozwiązywanie zadań tekstowych umieszczonych w praktycznym kontekście, w szczególności zadań typu droga prędkość czas 6. Wzory i równania: oznaczenia literowe wielkości liczbowych 9. Figury płaskie:

4 przykłady wielokątów; obliczanie obwodu wielokąta 4. pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu; obliczanie pól w sytuacjach praktycznych 5. skala i plan 2. Bryły: graniastosłupy proste i ostrosłupy; ich siatki i modele 8., 9. Plan testu Obszary umiejętności Numery zadań Maksymalna liczba punktów za zadania z danego obszaru umiejętności Udział procentowy punktów za zadania z danego obszaru umiejętności w liczbie punktów za cały test Czytanie., 6.II 2 7% Rozumowanie wiedzy w praktyce 2., 4., 8., 9., 0.,., 3., 4.I, 5.I, 6.I, 7.I, 8.I, 9, 20.I 3., 5., 6., 7., 2., 4.II, 5.II, 7.II, 8.II, 20.II 6 53% 2 40% ŁĄCZNIE 30 00% Kartoteka testu Numer zadania/ kryterium Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych. Czytanie 2. Rozumowanie Rozumowanie Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w opisach (.3) umieszcza daty w przedziałach czasowych (3.) wykonuje obliczenia na liczbach (5.3) oblicza upływ czasu między wydarzeniami (3.) Sprawdzana czynność ucznia Uczeń: czyta liczby zapisane w systemie rzymskim wskazuje rok rozpoczęcia danego wieku określa, o ile jedna liczba jest większa od drugiej oblicza czas trwania podróży przy danej godzinie odjazdu i przyjazdu pociągu Maksymalna liczba punktów Typ zadania WW WW WW WW

5 5. wykonuje obliczenia dotyczące czasu (5.3) porównuje czas trwania dwóch zdarzeń WW 6. wykonuje obliczenia dotyczące długości (5.3) wyznacza liczbę kilometrów pokonanych w ciągu godziny WW 7. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb (5.5) określa, ile razy jedna liczba jest większa od drugiej WW 8. Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur (3.6) wskazuje wśród brył prostopadłościan WW 9. Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur (3.6) wskazuje wśród brył ostrosłup WW 0. Rozumowanie oblicza upływ czasu między wydarzeniami (3.) oblicza liczbę lat trwania budowy WW. Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb (3.6) wyznacza liczbę zgodnie z opisem WW 2. wykonuje obliczenia dotyczące długości (5.3) wyznacza skalę mapy WW 3. Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb (3.6) określa własność cyfry danej liczby zgodnie z opisem WW 4. I. Rozumowanie opisuje sytuację z zadania za pomocą wyrażenia arytmetycznego (3.5) zapisuje wyrażenie prowadzące do wyznaczenia obwodu prostokąta 2 RO II. I. Rozumowanie II. I. Rozumowanie II. Czytanie 7. I. Rozumowanie wykonuje obliczenia dotyczące długości (5.3) opisuje sytuację z zadania za pomocą wyrażenia arytmetycznego (3.5) wykonuje obliczenia dotyczące powierzchni (5.3) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb (3.6) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w opisach (.3) opisuje sytuację z zadania za pomocą wyrażenia arytmetycznego (3.5) wyznacza obwód prostokąta zapisuje wyrażenie prowadzące do wyznaczenia pola prostokąta wyznacza pole prostokąta zapisuje liczbę o podanych własnościach czyta liczby zapisane cyframi zapisuje wyrażenie prowadzące do wyznaczenia kosztu biletów 2 RO 2 KO 2 4 RO

6 II. wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy (5.3) wyznacza koszt biletów 2 8. I. Rozumowanie II. opisuje sytuację z zadania za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania (3.5) wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy (5.3) zapisuje wyrażenie lub równanie prowadzące do wyznaczenia liczby osób wyznacza liczbę osób RO 9. Rozumowanie opisuje sytuację z zadania za pomocą wyrażenia algebraicznego (3.5) opisuje sposób wyznaczenia kosztu zakupu waluty L 20. I. Rozumowanie opisuje sytuację z zadania za pomocą wyrażenia arytmetycznego (3.5) zapisuje wyrażenie prowadzące do wyznaczenia jaką częścią jednej wielkości jest druga wielkość 2 RO II. wykonuje obliczenia na liczbach (5.3) wykonuje obliczenia na ułamkach zwykłych Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych testu Numer zadania Poprawna odpowiedź C B A C A D B D D A B A C Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach od. do 3. uczeń otrzymuje punkt.

7 Schemat punktowania zadań otwartych testu Numer zadania Kryteria i zasady przyznawania punktów I. Ustalenie metody rozwiązania zadania Zapisanie wyrażenia (wyrażeń) prowadzącego do wyznaczenia obwodu prostokąta punkt. Np II. Wykonanie obliczeń Poprawne wyznaczenie obwodu prostokąta (060 m) punkt. I. Ustalenie metody rozwiązania zadania Zapisanie wyrażenia (wyrażeń) prowadzącego do wyznaczenia pola prostokąta punkt. Np II. Wykonanie obliczeń Poprawne wyznaczenie pola prostokąta (5200 m 2 ) punkt. I. Zapisanie liczby spełniającej warunki zadania (86420) punkt. II. Zapisanie słownie podanej liczby z zachowaniem poprawnej pisowni punkt. I. Ustalenie metody rozwiązania zadania Zapisanie wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia kosztu biletów wstępu dla dorosłych punkt. Np Zapisanie wyrażenia (równania) prowadzącego do wyznaczenia kosztu biletów wstępu dla dzieci punkt. Np II. Wykonanie obliczeń Wyznaczenie kosztu biletów dla dorosłych (20 koron) oraz dla dzieci (90 koron) punkt. Wyznaczenie łącznego kosztu biletów adekwatnego do wcześniejszych obliczeń (20 koron przy poprawnych obliczeniach cząstkowych) punkt. Punktacja

8 I. Ustalenie metody rozwiązania zadania Zapisanie wyrażenia (równania) prowadzącego do wyznaczenia kosztu biletów wstępu punkt. Np.: lub 500 = 30x Zapisanie wyrażenia (równania) prowadzącego do wyznaczenia szukanej liczby osób punkt. Np.: 70 : 30 lub 70 = 30x II. Wykonanie obliczeń Wyznaczenie kosztu biletów (70 zł) punkt. Wyznaczenie szukanej liczby osób (przy poprawnie wyznaczonym koszcie biletów - 39 osób) punkt. Uzupełnienie obu luk punkt. Aby obliczyć, ile złotych kosztuje n koron czeskich, należy n pomnożyć przez 0,4. I. Ustalenie metody rozwiązania zadania Zapisanie wyrażenia (wyrażeń) prowadzącego do wyznaczenia szukanego ułamka punkt. Np. ( ) II. Wykonanie obliczeń Wyznaczenie szukanego ułamka ( 8 ) punkt. Uwagi ogólne!. Jeśli uczeń przedstawia błędny sposób rozwiązania etapu zadania, to nie otrzymuje punktów za poprawność rachunkową na tym etapie. 2. Jeżeli uczeń rozwiązał zadanie inną metodą niż wskazana w schemacie punktowania, należy określić czynności równoważne do czynności wymienionych w schemacie. 3. Za każde poprawne rozwiązanie zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów. 4. Jeśli uczeń zapisuje tylko odpowiedź, to nie otrzymuje punktów.

9 Zadanie 4. Ocenianie zadań otwartych Oblicz obwód prostokąta o bokach długości 520 m i 0 m. Zapisz wszystkie obliczenia i uzupełnij odpowiedź. Sprawdzane umiejętności: zapisanie wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia obwodu prostokąta o podanych wymiarach, wyznaczenie obwodu prostokąta, jako wartości zapisanego wyrażenia. Komentarz Zadanie wymaga zaproponowania metody wyznaczenia obwodu prostokąta o podanych wymiarach, a następnie wykonania odpowiednich obliczeń. Za poprawne rozwiązanie tego zdania uczeń otrzymuje 2 punkty. Przykłady poprawnych rozwiązań zadania Przykład. Przykład 2. W każdym z przykładów uczeń napisał poprawne wyrażenie prowadzące do wyznaczenia obwodu prostokąta o wskazanych wymiarach i wykonał bezbłędnie obliczenia. Punktacja (, ) 2 punkty. Przykłady rozwiązań z błędami Przykład.

10 Przykład 2. W przykładach. i 2. uczeń zaproponował wyrażenie prowadzące do wyznaczenia obwodu danego prostokąta, ale popełnił błąd przy wykonaniu obliczeń. Punktacja: (, 0) punkt. Przykład 3. Przykład 4. W przykładach 3. i 4. uczeń napisał wyrażenie, które nie prowadzi do wyznaczenia obwodu danego prostokąta. Ponieważ zaproponowany został przez ucznia niewłaściwy sposób wyznaczenia obwodu, to za II kryterium uczeń otrzymuje również 0 punktów. Punktacja: (0, 0) 0 punktów.

11 Zadanie 5. Oblicz pole prostokąta o bokach długości 520 m i 0 m. Zapisz wszystkie obliczenia i uzupełnij odpowiedź. Sprawdzane umiejętności: zapisanie wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia pola prostokąta o podanych wymiarach, wyznaczenie pola prostokąta, jako wartości zapisanego wyrażenia. Komentarz: Zadanie wymaga zaproponowania metody wyznaczenia pola prostokąta o podanych wymiarach, a następnie wykonania odpowiednich obliczeń. Za poprawne rozwiązanie tego zdania uczeń otrzymuje 2 punkty. Przykład poprawnego rozwiązania zadania Uczeń napisał wyrażenie prowadzące do wyznaczenia pola prostokąta i poprawnie wykonał obliczenia. Punktacja: (, ) 2 punkty. Przykłady rozwiązań z błędami Przykład. W przykładzie. uczeń zaproponował wyrażenie prowadzące do wyznaczenia pola prostokąta, ale błędnie wyznaczył wartość zapisanego iloczynu. Punktacja: (, 0) punkt. Przykład 2. W przykładzie 2. uczeń zaproponował serię obliczeń, które nie prowadzą do wyznaczenia szukanego pola prostokąta. Ponieważ zaproponowany przez ucznia sposób rozwiązania zadania jest błędny, to za I i II kryterium uczeń otrzymuje po 0 punktów. Punktacja: (0, 0) 0 punktów.

12 Zadanie 6. Liczba pięciocyfrowa w rzędzie jedności ma cyfrę 0 i jest zbudowana z kolejnych cyfr parzystych. Zapisz tę liczbę za pomocą cyfr oraz słownie. Sprawdzane umiejętności: zapisanie liczby spełniającej warunki zadania, zapisanie słownie zaproponowanej liczby. Komentarz Rozwiązanie zadania wymaga zaproponowania liczby spełniającej podane warunki, a następnie zapisania jej słownie. Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty. Przykład poprawnego rozwiązania zadania Uczeń zapisał cyframi oraz słownie liczbę spełniającą warunki zadania. Punktacja: (, ) 2 punkty. Przykłady rozwiązań z błędami Przykład. Uczeń zaproponował liczbę, która spełnia warunki zadania. Zapisał ją cyframi i otrzymuje punkt za kryterium I. Zaproponowaną liczbę błędnie zapisał słownie, zatem za kryterium II otrzymuje 0 punktów. Punktacja: (, 0) punkt. Przykład 2. Uczeń zaproponował liczbę, która nie spełnia warunków zadania. Otrzymuje więc 0 punktów za kryterium I. Zaproponowaną liczbę zapisał słownie, ale popełnił błąd, zatem za kryterium II otrzymuje 0 punktów. Punktacja: (0, 0) 0 punktów.

13 Przykład 3. Uczeń wskazał liczbę nie spełniającą warunków zadania. Zaproponowanej liczby nie zapisał słownie, zatem za I i II kryterium uczeń otrzymuje po 0 punktów. Punktacja: (0, 0) 0 punktów. Cennik biletów wstępu do Muzeum Zabawek indywidualnie: grupy: dorośli 60 koron dzieci i młodzież 30 koron dorośli 30 koron za osobę dzieci i młodzież 5 koron za osobę Zadanie 7. Ile koron kosztuje wstęp do muzeum dla dwóch osób dorosłych i trójki dzieci, jeśli indywidualnie zwiedzają muzeum? Zapisz wszystkie obliczenia i uzupełnij odpowiedź. Sprawdzane umiejętności: zapisanie wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia kosztu biletów, wyznaczenie kosztu biletów. Komentarz Rozwiązanie zadania wymaga odczytania z cennika biletów do muzeum, cen biletów, a następnie wyznaczenia kosztu wstępu do muzeum. Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty. Przykłady poprawnych rozwiązań zadania Przykład.

14 Przykład 2. W przykładach. i 2. uczeń napisał poprawne wyrażenie prowadzące do wyznaczenia kosztu biletów dla dwóch dorosłych i trójki dzieci. Punktacja: (2, 2) 4 punkty. Przykłady rozwiązań z błędami Przykład. Przykład 2. W przykładach. i 2. uczeń zaproponował działanie prowadzące do wyznaczenia szukanej wielkości, ale sumę wyznaczył błędnie. Punktacja: (2, ) 3 punkty.

15 Przykład 3. W przykładzie 3. uczeń błędnie odczytał dane z oferty handlowej dołączonej do zadania lub błędnie określił warunki zadania. Poprawnie zapisał tylko wyrażenie opisujące koszt biletów dla dorosłych. Zgodnie ze schematem punktowania zadania otrzymuje punkt w kryterium I. Adekwatnie do wykonanych obliczeń wyznaczył sumę i za to otrzymuje punkt w kryterium II. Punktacja: (, ) 2 punkty. Cennik biletów wstępu do Muzeum Zabawek indywidualnie: grupy: dorośli 60 koron dzieci i młodzież 30 koron dorośli 30 koron za osobę dzieci i młodzież 5 koron za osobę Zadanie 8. Dla grupy dorosłych kupiono bilety wstępu do Muzeum Zabawek. Z kwoty 500 koron otrzymali 330 koron reszty. Ile osób liczyła ta grupa? Zapisz wszystkie obliczenia i uzupełnij odpowiedź. Sprawdzane umiejętności: zapisanie wyrażenia arytmetycznego lub równania prowadzącego do wyznaczenia liczby osób, wyznaczenie liczby osób. Komentarz Rozwiązanie zadania wymaga odczytania z cennika biletów do muzeum, ceny jednego biletu, a następnie wyznaczenia liczby zakupionych biletów (liczby osób w grupie), Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty. Przykłady poprawnych rozwiązań zadania Przykład.

16 Przykład 2. Przykład 3. W każdym z przykładów., 2. i 3. uczeń napisał poprawne wyrażenie prowadzące do wyznaczenia liczby osób w grupie i wykonał bezbłędnie obliczenia. Punktacja: (2, 2) 4 punkty. Przykłady rozwiązań z błędami Przykład. Uczeń zaproponował działanie prowadzące do wyznaczenia szukanej wielkości. Poprawnie wyznaczył koszt zwiedzania, ale popełnił błąd przy wyznaczeniu liczby osób. Punktacja: (2, ) punkt. Przykład 2.

17 Przykład 3. W przykładach 2. i 3. uczeń zaproponował działanie prowadzące do wyznaczenia szukanego kosztu biletów i wykonał je poprawnie. Drugie działanie nie prowadzi do wyznaczenia liczby osób, zatem za metodę i za obliczenia na drugim etapie uczeń otrzymuje 0 punktów. Punktacja: (, ) 2 punkty. Przykład 4. W przykładzie 4. uczeń zaproponował działanie, które nie prowadzi do wyznaczenia poprawnego kosztu biletów. Za pierwszy etap uczeń otrzymuje 0 punktów w I i II kryterium. Na podstawie błędnie wyznaczonego kosztu biletów uczeń zaproponował działanie prowadzące do wyznaczenia liczby osób w grupie i wykonał je poprawnie, zatem za drugi etap uczeń otrzymuje punkt w I i II kryterium. Punktacja: (, ) 2 punkty.

18 Zadanie 20. Po zestawieniu kosztów wycieczki do Pragi okazało się, że 2 całkowitego kosztu to koszt przejazdów, 8 całkowitego kosztu to koszt wyżywienia, 4 całkowitego kosztu to koszt noclegu, a reszta to koszt zwiedzania zabytków. Jaką część wszystkich kosztów wycieczki stanowiły koszty zwiedzania zabytków? Zapisz wszystkie obliczenia i uzupełnij odpowiedź. Sprawdzane umiejętności: zapisanie wyrażenia prowadzącego do wyznaczenia jaką częścią jednej wielkości jest druga wielkość, wykonanie obliczeń na ułamkach zwykłych. Komentarz Rozwiązanie zadania wymaga wyznaczenia jaką częścią jednej wielkości jest druga wielkość, jako różnicy całości i sumy ułamków opisujących pozostałe części całości. Za poprawne wykonanie zadania uczeń otrzymuje 2 punkty. Przykłady poprawnych rozwiązań zadania Przykład. Przykład 2.

19 Przykład 3. W każdym z przykładów., 2. i 3. uczeń zaproponował poprawny sposób wyznaczenia szukanego ułamka i bezbłędnie go zrealizował. Punktacja: (, ) 2 punkty. Przykłady rozwiązań z błędami Przykład W przykładzie. uczeń zaproponował poprawny sposób wyznaczenia szukanej wielkości, ale popełnił błąd rachunkowy. Punktacja: (, 0) punkt. Przykład 2. W przykładzie 2. uczeń nie zaproponował metody prowadzącej do wyznaczenia szukanej wielkości. Zatem za I i II kryterium uczeń otrzymuje 0 punktów. Punktacja: (0, 0) 0 punktów.

WPISUJE UCZEŃ. dzień miesiąc rok

WPISUJE UCZEŃ. dzień miesiąc rok WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI W PIERWSZYM SEMESTRZE NAUKI W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRAGA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie Zna kolejność działań bez użycia nawiasów Zna algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV Kryteria ocen z matematyki w klasie IV odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy, odczytuje współrzędne punktu na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M8 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI ( STANDARDY WYMAGAŃ w roku szkolnym 2015 / 2016 ) I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące

Bardziej szczegółowo

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów:

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów: Matematyka Klasa V Wymagania programowe podstawowe Uczeń : zapisuje słownie i czyta duże liczby zapisane w systemie dziesiątkowym porównuje liczby naturalne i porządkuje je rosnąco lub malejąco, używa

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. Ocena niedostateczna. Zna nazwy argumentów działań Pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na liczbach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział I. Liczby naturalne część 1 Jak się uczyć matematyki Oś liczbowa Jak zapisujemy liczby Szybkie dodawanie Szybkie odejmowanie Tabliczka mnożenia Tabliczka

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Prezentowany rozkład materiału jest zgodny z nową podstawą programową z 3 grudnia 008 r., obowiązującą w klasie IV od roku szkolnego 0/03 oraz stanowi

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6 Szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej w klasach IV VI Klasa IV szczegółowe z DZIAŁ I. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM (19 godz.)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 MATEMATYKA rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OMAP-800 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 3) Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M8 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe Umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 MATEMATYKA rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_8) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 2) II. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: matematyka Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe. Proponuje własne metody szybkiego liczenia. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180 Klasa V Matematyka Liczba godzin: 180 PLAN KIERUNKOWY Wstępne Wykonuje działania pamięciowo i pisemnie w zbiorze liczb naturalnych Zna i stosuje reguły kolejności wykonywania działań Posługuje się ułamkami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M8 KWIEIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) 7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-MX1, GM-M2, GM-M4, GM-M5 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) I. Wykorzystanie i

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny - PINGWIN. Klasa IV szkoły podstawowej 1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia. 2. Liczby naturalne i działania:

Zakres tematyczny - PINGWIN. Klasa IV szkoły podstawowej 1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia. 2. Liczby naturalne i działania: Zakres tematyczny - PINGWIN Klasa IV szkoły podstawowej 1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia. 2. Liczby naturalne i działania: zapisywanie i porównywanie liczb rachunki pamięciowe porównywanie

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Szkoła podstawowa. Klasa 4 Liczby i działania Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie O ile więcej, o ile mniej Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

Matematyka. - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe

Matematyka. - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe Matematyka KLASA IV 1. Liczby i działania - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe - szacowanie wyników działań - porównywanie różnicowe i ilorazowe - rozwiązywanie równań I stopnia z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 2.1 Liczby

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M7 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 8.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. VI Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ Zna pojęcie potęgi Uzupełnia brakujący licznik w równości ułamków Odczytuje ułamki na osi liczbowej Oblicza upływ czasu

Bardziej szczegółowo

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI Wymagania na ocenę dopuszczającą I semestr Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 016/017 CZĘŚĆ. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-MX1, GM-M, GM-M4, GM-M5, GM-M6 KWIECIEŃ 017 Zadanie 1. (0 1) II. Wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Matematyka / Opis badania Opis badania 22 liczba

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 8.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu. Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7

Matematyka z kluczem. Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu. Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 Matematyka z kluczem Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 KlasaVII wymagania programowe- wymagania na poszczególne oceny ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE 4 Program: Matematyka z kluczem Uczeń zobowiązany jest posiadać: zeszyt w kratkę min. 60 kartkowy, podręcznik, ćwiczenia, przybory do pisania, kredki,

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania. Klasa 6

Treści nauczania. Klasa 6 . Klasa 6 2. Działania na liczbach naturalnych Obliczenia pamięciowe i pisemne Podzielność liczb naturalnych przez 2, 3, 5, 9, 10, 25*, 100 Średnia arytmetyczna* wykonuje działania na liczbach naturalnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO klasy Ewy Pakulskiej Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO KLASA IV Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KL. 6. Uczeń kończący klasę szóstą:

WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KL. 6. Uczeń kończący klasę szóstą: WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KL. 6 Uczeń kończący klasę szóstą: wykonuje działania na liczbach naturalnych w pamięci i pisemnie, stosując wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia rozwiązuje zadania

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Materiał przedstawia Zasady Oceniania z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2 3 KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: - znać algorytm czterech

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V Na ocenę wyższą uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na ocenę (oceny) niższą. Dział programowy: LICZBY NATURALNE podać przykład liczby naturalnej czytać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6. Rok szkolny 2012/2013. Tamara Kostencka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6. Rok szkolny 2012/2013. Tamara Kostencka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6 Rok szkolny 2012/2013 Tamara Kostencka 1 LICZBY NA CO DZIEŃ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Wymagania programowe dla klasy VI szkoły podstawowej DZIAŁ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M8 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) 2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie).

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem Klasa IV

Matematyka z plusem Klasa IV Matematyka z plusem Klasa IV KLASA IV SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIE Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW 4014 180/99 Liczę z Pitagorasem Lp. Dział programu Tematyka jednostki metodycznej Uwagi 1 2 3 4 Lekcja organizacyjna I Działania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian umiejętności matematycznych po klasie V szkoły podstawowej

Sprawdzian umiejętności matematycznych po klasie V szkoły podstawowej Sprawdzian Sprawdzian umiejętności matematycznych po klasie V szkoły podstawowej Grupa A Powodzenia!... imi i nazwisko ucznia 1 a) Zapisz liczby cyframi arabskimi. XIX XXIV b) Zapisz liczby cyframi rzymskimi.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M7 KWIEIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 2. odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane w

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 016/017 CZĘŚĆ. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M7 KWIECIEŃ 017 Zadanie 1. (0 1) II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ I LICZBY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeśli: 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Szkoła podstawowa. Klasa 4 Liczby i działania Rachunki pamięciowe - dodawanie i odejmowanie O ile więcej, o ile mniej Rachunki pamięciowe - mnożenie i dzielenie Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klas V- VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju.

Kryteria oceniania z matematyki dla klas V- VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju. Kryteria oceniania z matematyki dla klas V- VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju. Wiadomości i umiejętności przez Was opanowane będą sprawdzane w formie: odpowiedzi i wypowiedzi ustnych, prac

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII Ocena Dopuszczający Osiągnięcia ucznia rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. klasa VII. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA. klasa VII. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2017-09-01 MATEMATYKA klasa VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach

Bardziej szczegółowo

1. D 2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. C 8. D 9. D 10. C 11. A 12. B 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. D 19. A 20. B

1. D 2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. C 8. D 9. D 10. C 11. A 12. B 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. D 19. A 20. B KLUCZ ODPOWEDZ DO ZADAŃ ZAMKNĘTYCH ZAMESZCZONYCH W MATERAŁACH ĆWCZENOWYCH W teatrze Numer zadania Odpowiedź. D. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. C 8. D 9. D 0. C. A. B 3. D 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. A 0. B Numer

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Wyspa Robinsona

Kartoteka testu Wyspa Robinsona Kartoteka testu Wyspa Robinsona Nr zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność ucznia 1. Czytanie odczytuje tekst użytkowy

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia opisane w podstawie programowej obowiązujące do sprawdzianu klas VI:

Osiągnięcia opisane w podstawie programowej obowiązujące do sprawdzianu klas VI: Hanna MAREK Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Materiał uzupełniający dotyczący monitorowania osiągnięć uczniów Przykład sprawdzianu łącznie z obudową dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (12 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Rozwiązania zadań i schematy punktowania. (Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących)

SPRAWDZIAN Rozwiązania zadań i schematy punktowania. (Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących) SPRAWDZIAN 2014 Rozwiązania zadań i schematy punktowania (Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących) KWIEIEŃ 2014 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne, tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Ułamki i działania 20 h Nazwa modułu I. Ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania. Klasa 5

Treści nauczania. Klasa 5 . Klasa 5 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 2. Działania na liczbach naturalnych Systemy liczenia Obliczenia pamięciowe na liczbach naturalnych Prędkość droga czas Działania pisemne

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 Program merytoryczny konkursu z matematyki dla szkoły podstawowej I.CELE KONKURSU 1. Popularyzowanie wiedzy matematycznej

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY

STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY Treści i umiejętności Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny celująca bardzo

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Dział I Liczby naturalne część 1 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki)

Bardziej szczegółowo

2. Kryteria oceniania

2. Kryteria oceniania 2. Kryteria oceniania OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 1 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe Konieczne

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne, obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP Liczby. TEMAT Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Uczeń na ocenę dopuszczającą potrafi: - Oszacować wyniki obliczeń na liczbach dziesiętnych w kontekście zakupów. - Korzystać z gotowego planu. - Narysować prostokąt

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien : Na ocenę dostateczną uczeń powinien: Na ocenę dobrą uczeń powinie: Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

Liczby. Wymagania programowe kl. VII. Dział

Liczby. Wymagania programowe kl. VII. Dział Wymagania programowe kl. VII Dział Liczby rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane w systemie rzymskim w zakresie do

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 6a średnia klasy: 16.00 pkt średnia szkoły: 14.69 pkt średnia ogólnopolska: 10.93 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 10 11 Numer zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011 W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV Ocena Dopuszczający Osiągnięcia ucznia odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne,

Bardziej szczegółowo

Trenuj przed sprawdzianem! Matematyka

Trenuj przed sprawdzianem! Matematyka mię i nazwisko ucznia...................................................................... Klasa............... Numer w dzienniku.............. 1. Zestaw komputerowy kosztuje 3200 zł. Pan Janusz, kupując

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 KLASA 1A, 1B, 1C GIMNAZJUM ROK SZK.2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 KLASA 1A, 1B, 1C GIMNAZJUM ROK SZK.2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 KLASA 1A, 1B, 1C GIMNAZJUM ROK SZK.2016/2017 Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI 6 5 4 3 2 LICZBY NATURALNE Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje proste zadania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, jeśli nie opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą, nie wykazuje chęci poprawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. Działania pamięciowe Potęgowanie 1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA Zestaw składał się z 21 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM Treści nauczania wg podstawy programowej Podręcznik M+ Klasa I Klasa II Klasa III 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) odczytuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Układ treści w klasach 4 8 szkoły podstawowej. KLASA 4 (126 h) część 1 (59 h) część 2 (67 h)

Matematyka z kluczem. Układ treści w klasach 4 8 szkoły podstawowej. KLASA 4 (126 h) część 1 (59 h) część 2 (67 h) Matematyka z kluczem Układ treści w klasach 4 8 szkoły podstawowej KLASA 4 (126 h) część 1 (59 h) I. LICZBY NATURALNE część 1 (23) 1. Jak się uczyć matematyki (1) 2. Oś liczbowa 3. Jak zapisujemy liczby

Bardziej szczegółowo