Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6"

Transkrypt

1 Szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej w klasach IV VI Klasa IV szczegółowe z DZIAŁ I. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM (19 godz.) 1. Zbieranie i prezentowanie danych Zbieranie danych Porządkowanie i prezentowanie danych Rzymski system zapisu liczb Zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie rzymskim Zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie rzymskim ćwiczenia 1.5. Obliczenia kalendarzowe Kalendarz proste rachunki związane z upływem czasu Obliczenia kalendarzowe związane z upływem czasu 1. Miary czasu proste rachunki związane z jednostkami czasu. Obliczenia zegarowe Zapisywanie i odczytywanie w systemie 1- i - nym. Obliczenia zegarowe Obliczenia zegarowe związane z upływem czasu zadania tekstowe 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym 5. Liczby wielocyfrowe Odczytywanie i zapisywanie liczb wielocyfrowych 1.1 Liczby wielocyfrowe w zadaniach 6. Porównywanie liczb Zaznaczanie i odczytywanie liczb naturalnych na osi liczbowej Porównywanie liczb naturalnych Zastosowanie porównywania liczb naturalnych do rozwiązywania zadań * 1.1 6

2 szczegółowe z 1 DZIAŁ. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH (5 godz.) Reguły kolejności wykonywania działań 7. Kolejność wykonywania działań Reguły kolejności wykonywania działań.11 Zastosowanie poznanych reguł do rozwiązywania zadań 8. Dodawanie w pamięci Dodawanie liczb dwucyfrowych w pamięci Zastosowanie dodawania liczb do rozwiązywania zadań.1 9. Odejmowanie w pamięci Odejmowanie liczb dwucyfrowych w pamięci Zastosowanie odejmowania liczb do rozwiązywania zadań.1 Mnożenie przez 10, 100, Mnożenie w pamięci Mnożenie liczb w pamięci..5 Zastosowanie mnożenia liczb do Dzielenie liczb przez 10, 100, Dzielenie w pamięci Dzielenie liczb w pamięci..5 Zastosowanie dzielenia liczb do 1. Dzielenie z resztą Dzielenie z resztą Zastosowanie dzielenia z resztą do rozwiązywania zadań.

3 szczegółowe z Porównywanie liczb 1. Porównywanie liczb. Ile razy mniej? Ile razy więcej? Porównywanie liczb ćwiczenia Zastosowanie porównywania liczb do rozwiązywania zadań Porównywanie liczb 1. Porównywanie liczb. O ile, czy ile razy? * Porównywanie liczb ćwiczenia.6 Zastosowanie porównywania liczb do rozwiązywania zadań * DZIAŁ. PROSTE I ODCINKI. KĄTY. KOŁA I OKRĘGI (17 godz.) 15. Punkt, prosta, półprosta, odcinek Rozpoznawanie i rysowanie punktów, prostych, półprostych i odcinków Mierzenie i rysowanie odcinków Pomniejszanie i powiększanie odcinków w skali 16. Odcinki w skali Obliczanie długości odcinka w skali i w rzeczywistości 1.8 Odcinki w skali zadania tekstowe 17. Wzajemne położenie prostych Rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i równoległych Rozpoznawanie i rysowanie odcinków prostopadłych i równoległych 7. 7.

4 szczegółowe z 18. Kąty. Mierzenie kątów Rozpoznawanie i nazywanie kąta oraz jego elementów Mierzenie i rysowanie kątów za pomocą kątomierza Rodzaje kątów Kąt ostry, prosty, rozwarty i półpełny Miara kąta a jego rodzaj Koło, okrąg Rozpoznawanie i nazywanie koła, okręgu, promienia, średnicy, cięciwy Rysowanie kół i okręgów o podanych własnościach 9.6 * DZIAŁ. DZIAŁANIA PISEMNE NA LICZBACH NATURALNYCH (8 godz.) Dodawanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego 1. Dodawanie pisemne I Dodawanie pisemne ćwiczenia. Zastosowanie dodawania pisemnego do rozwiązywania zadań Dodawanie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dodawanie pisemne II Dodawanie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego Dodawanie pisemne ćwiczenia. Zastosowanie dodawania pisemnego do rozwiązywania zadań. Odejmowanie pisemne I Odejmowanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

5 szczegółowe z Odejmowanie pisemne ćwiczenia Zastosowanie odejmowania pisemnego do rozwiązywania zadań Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego obliczenia pieniężne. Odejmowanie pisemne II Odejmowanie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego Odejmowanie pisemne ćwiczenia. Zastosowanie odejmowania pisemnego do rozwiązywania zadań Mnożenie pisemne wprowadzenie 5. Mnożenie pisemne liczb przez liczby jednocyfrowe Mnożenie pisemne Mnożenie pisemne ćwiczenia. Zastosowanie mnożenia pisemnego do rozwiązywania zadań Dzielenie pisemne wprowadzenie 6. Dzielenie pisemne liczb przez liczby jednocyfrowe Dzielenie pisemne Dzielenie pisemne ćwiczenia. Zastosowanie dzielenia pisemnego do rozwiązywania zadań 7. Wyrażenia arytmetyczne Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach *.1 6

6 szczegółowe z DZIAŁ 5. WIELOKĄTY (15 godz.) Wielokąty i ich własności 8. Wielokąty Rysowanie wielokątów o danych własnościach Obwód wielokątów. Obliczanie obwodów wielokątów 9. Kwadrat, prostokąt Rozpoznawanie kwadratów i prostokątów oraz ich prostych własności Obwód kwadratu, obwód prostokąta 0. Pole powierzchni Pojęcie pola Jednostki pola: mm, cm, m. Pole kwadratu Obliczanie pola kwadratu Pole prostokąta 1. Pole prostokąta Obliczanie pola prostokąta ćwiczenia Obliczanie pola i obwodu prostokąta w sytuacjach praktycznych 5 * DZIAŁ 6. UŁAMKI ZWYKŁE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH (16 godz.). Ułamki zwykłe Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych.1

7 szczegółowe z Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych.. Obliczanie ułamka liczby naturalnej Obliczanie ułamka liczby naturalnej Zastosowanie obliczania ułamka danej liczby do rozwiązywania zadań Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach. Porównywanie ułamków Porównywanie ułamków o takich samych licznikach.1 5. Ćwiczenia w porównywaniu ułamków zwykłych Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach 5. Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach Zastosowanie dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach do Liczby mieszane Liczby mieszane Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane, ułamek niewłaściwy.5 6 * DZIAŁ 7. ZAGADKI MATEMATYCZNE ( godz.) Gry, zabawy, zadania 7. Zagadki matematyczne Gry, zabawy, zadania 1.5 Gry, zabawy, zadania

8 szczegółowe z Razem Klasa V DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH ( godz.) 1. Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych Obliczenia pamięciowe i szacowanie wyników działań w sytuacjach praktycznych.1.1 Obliczenia pamięciowe i szacowanie wyników działań w sytuacjach praktycznych. wiadomości o dodawaniu i odejmowaniu pisemnym Dodawanie oraz odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym Zastosowanie działań pisemnych do rozwiązywania zadań.. wiadomości o mnożeniu i dzieleniu pisemnym Mnożenie oraz dzielenie liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową sposobem pisemnym powtórzenie. Zastosowanie działań pisemnych do rozwiązywania zadań Wprowadzenie algorytmu mnożenia sposobem pisemnym liczby wielocyfrowej przez liczbę wielocyfrową. Mnożenie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym Mnożenie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym. Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb naturalnych Mnożenie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym ćwiczenia..10 Zastosowanie mnożenia liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym do

9 Wprowadzenie algorytmu dzielenia sposobem pisemnym liczby naturalnej przez liczbę wielocyfrową 5. Dzielenie przez liczby wielocyfrowe Dzielenie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym Dzielenie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym ćwiczenia. Zastosowanie dzielenia liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym do 6. Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach Zamiana wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane z wykorzystaniem liczb dziesiętnych Różne sposoby zapisu masy, długości. Zamiana postaci dwumianowanej na dziesiętną oraz dziesiętnej na dwumianowaną.6 Zamiana wyrażeń dwumianowanych ćwiczenia Zastosowanie zamiany wyrażeń dwumianowanych do Dodawanie wyrażeń dwumianowanych. Wprowadzenie algorytmu dodawania sposobem pisemnym liczb dziesiętnych Dodawanie pisemne liczb dziesiętnych Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym ćwiczenia 5. Zastosowanie dodawania liczb dziesiętnych sposobem pisemnym do

10 Odejmowanie wyrażeń dwumianowanych. Wprowadzenie algorytmu odejmowania sposobem pisemnym liczb dziesiętnych 9. Odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych Odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym Odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym ćwiczenia 5. Zastosowanie odejmowania liczb dziesiętnych sposobem pisemnym do 1 * DZIAŁ. UŁAMKI ZWYKŁE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH (8 godz.) 10. Cechy podzielności przez, 5, 10, 100 Cecha podzielności przez. Cecha podzielności przez 5 Cecha podzielności przez 10, 100, Cecha podzielności przez, 5, 10, 100 ćwiczenia Cecha podzielności przez. Cecha podzielności przez Cechy podzielności przez i 9 Cecha podzielności przez i 9 ćwiczenia Zastosowanie cech podzielności przez i 9 do. Cechy podzielności pokrewne, np. 6, Liczby pierwsze i złożone Rozpoznawanie liczb pierwszych i złożonych Rozkład liczby na czynniki pierwsze.8.9

11 Wspólna wielokrotność dwóch liczb 1. Sprowadzanie ułamków zwykłych do wspólnego mianownika Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych. Sprowadzanie do wspólnego mianownika Zastosowanie skracania i rozszerzania ułamków zwykłych do.. 1. Porównywanie ułamków zwykłych Przedstawianie ułamków zwykłych na osi. Porównywanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.1.7 Zastosowanie porównywania ułamków do Dodawanie ułamków o takich samych mianownikach powtórzenie 15. Dodawanie ułamków zwykłych Dodawanie ułamków o różnych mianownikach Dodawanie liczb mieszanych 5.1 Zastosowanie dodawania ułamków zwykłych do Odejmowanie ułamków zwykłych o takich samych mianownikach 16. Odejmowanie ułamków zwykłych Odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach Odejmowanie liczb mieszanych 5.1 Zastosowanie odejmowania ułamków zwykłych do 17. Działania na ułamkach zwykłych Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną. Obliczanie ułamka liczby Działania na ułamkach zwykłych ćwiczenia Zastosowanie działań na ułamkach zwykłych do

12 * DZIAŁ. WIELOKĄTY ( godz.) Badanie własności trójkątów 18. Klasyfikacja trójkątów. Własności trójkątów Klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki Konstrukcja trójkąta o trzech danych bokach. Nierówność trójkąta Pole trójkąta Wysokości trójkąta. Znajdowanie i rysowanie wysokości Wprowadzenie wzoru na pole trójkąta Obliczanie pola trójkąta ćwiczenia Zastosowanie wzoru na pola trójkąta do Badanie własności czworokątów Klasyfikacja czworokątów Klasyfikacja czworokątów Zebranie wiadomości o własnościach czworokątów Zastosowanie klasyfikacji czworokątów do 1. Pole równoległoboku i rombu Wprowadzenie wzoru na pole równoległoboku Wprowadzenie wzoru na pole rombu. Zadania, ćwiczenia 11.

13 Zastosowanie wzoru na pole równoległoboku i rombu do Wprowadzenie wzoru na pole trapezu. Pole trapezu Obliczanie pola trapezu ćwiczenia Zastosowanie wzoru na pole trapezu do 11.. Zamiana jednostek pola Zamiana jednostek pola Zastosowanie zamiany jednostek pola do * DZIAŁ. UŁAMKI DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH (1 godz.) Mnożenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną. Mnożenie liczb dziesiętnych Mnożenie liczb dziesiętnych. Potęgowanie liczb dziesiętnych Mnożenie liczb dziesiętnych ćwiczenia Zastosowanie mnożenia liczb dziesiętnych do Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną 5. Dzielenie liczb dziesiętnych 5 Dzielenie liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną 5. Dzielenie liczb dziesiętnych ćwiczenia

14 Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do Reguły kolejności wykonywania działań 6. Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach dziesiętna a ułamek zwykły, liczba mieszana 7. Zamiana liczb dziesiętnych na ułamki zwykłe, liczby mieszane. Zaokrąglanie liczb 5 Zamiana ułamka zwykłego na liczbę dziesiętną Reguły zaokrąglania Ćwiczenia w zaokrąglaniu liczb Zastosowanie zaokrąglania liczb do rozwiązywania zadań * DZIAŁ 5. FIGURY GEOMETRYCZNE. SKALA I PLAN. BRYŁY (18 godz.) Proste równoległe przecięte trzecią prostą 8. Rodzaje kątów, własności miarowe kątów Suma kątów w trójkącie. Suma kątów w czworokącie Rodzaje kątów i ich własności ćwiczenia Zastosowanie własności miarowych kątów do 9. Konstrukcje Rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i kątów przyległych. Własności kątów wierzchołkowych i

15 kątów przyległych. Mierzenie kątów 8. Rysowanie kątów o podanych własnościach Rysowanie kątów zadania tekstowe 0. Plan, mapa, skala Odczytywanie informacji zapisanych symbolicznie na mapie. Zaznaczanie informacji na mapie Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie na podstawie mapy Obliczanie skali mapy Wprowadzenie pojęcia sześcianu. Badanie własności sześcianu 1. Prostopadłościan, sześcian Wprowadzenie pojęcia prostopadłościanu. Badanie własności prostopadłościanu Budowanie modeli prostopadłościanów Rozpoznawanie brył w sytuacjach praktycznych 5 * DZIAŁ 6. OBLICZENIA UPŁYWU CZASU ( godz.). Obliczanie upływu czasu Obliczenia kalendarzowe Obliczenia czasowe Szacowanie wyników obliczeń czasowych Razem

16 Klasa VI DZIAŁ 1. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH I DZIESIĘTNYCH (7 godz.) 1. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących liczb wymiernych Zagadki matematyczne Badanie własności liczb wymiernych i działań na liczbach wymiernych Mnożenie ułamków zwykłych wprowadzenie. Mnożenie ułamków zwykłych Mnożenie liczb mieszanych Mnożenie ułamków zwykłych ćwiczenia Zastosowanie mnożenia ułamków zwykłych do Dzielenie ułamków zwykłych przez liczbę naturalną. Dzielenie ułamków zwykłych wprowadzenie. Dzielenie ułamków zwykłych Dzielenie liczb mieszanych Dzielenie ułamków zwykłych ćwiczenia 5.1 Zastosowanie dzielenia ułamków zwykłych do Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych. Działania na ułamkach zwykłych Działania na ułamkach zwykłych kolejność wykonywania działań Zastosowanie działań na ułamkach zwykłych do

17 Porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb dziesiętnych 5. Działania na liczbach dziesiętnych Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych. Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb dziesiętnych Działania na liczbach dziesiętnych ćwiczenia Zastosowanie działań na liczbach dziesiętnych do 6. Obliczanie ułamka liczby Obliczanie ułamka (zwykłego, dziesiętnego) liczby naturalnej ćwiczenia Obliczanie ułamka liczby zadania tekstowe Działania na liczbach wymiernych Zapisywanie ułamków w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego. Zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych 5. Wykonywanie działań, w których występują zarówno ułamki zwykłe, jak i dziesiętne. Szacowanie wartości tych działań Działania na liczbach wymiernych ćwiczenia Zastosowanie działań na liczbach wymiernych do * DZIAŁ. PROCENTY. LICZBY CAŁKOWITE (18 godz.) 8. Procent liczby Interpretowanie 100%, 50%, 5% oraz 1% danej wielkości, jako odpowiedniej części danej wielkości

18 Obliczanie procentu danej wielkości (o trudności typu 50%, 10%, 0%) w sytuacjach praktycznych Procent liczby ćwiczenia Zastosowanie obliczeń procentowych do Interpretowanie diagramów procentowych 9. Odczytywanie danych przedstawionych graficznie Sporządzanie diagramów procentowych (o trudności typu 50%, 10%, 0%) Czytanie tabel, diagramów. Odczytywanie temperatury Liczby ujemne Przedstawianie różnych interpretacji liczb całkowitych (np. ujemne temperatury, długi). Rozpoznawanie par liczb przeciwnych. Zaznaczanie liczb całkowitych na osi liczbowej Wartość bezwzględna Porównywanie liczb całkowitych Pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych Działania na liczbach całkowitych Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb całkowitych Działania na liczbach całkowitych ćwiczenia.5 Zastosowanie działań na liczbach całkowitych do * 1.1 6

19 DZIAŁ. BRYŁY (18 godz.) Siatka sześcianu. Pole powierzchni sześcianu 1. Pole powierzchni prostopadłościanu Siatka prostopadłościanu. Pole powierzchni prostopadłościanu Obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu zadania Wprowadzenie pojęcia pojemności w kontekście praktycznym. Pojemność a objętość Objętość sześcianu. Wprowadzenie jednostek objętości 1. Objętość prostopadłościanu 5 Objętość prostopadłościanu. Obliczanie objętości prostopadłościanu Obliczanie objętości prostopadłościanu ćwiczenia Obliczanie objętości prostopadłościanu zadania tekstowe Zależności między jednostkami objętości. Zamiana jednostek objętości 1. Zamiana jednostek objętości Zamiana jednostek ćwiczenia 11.5 (pole powierzchni i objętość prostopadłościanu) 15. Rozpoznawanie i nazywanie brył Rozpoznawanie graniastosłupów prostych i ostrosłupów w sytuacjach praktycznych. Opisywanie własności Rozpoznawanie siatek graniastosłupów prostych i ostrosłupów 10.1 Rozpoznawanie graniastosłupów prostych, ostrosłupów, walców, stożków i kul w sytuacjach

20 praktycznych * DZIAŁ. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (1 godz.) Różne metody 16. Rozwiązywanie zadań Rozwiązywanie zadań o charakterze matematycznym Rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym Zależność między drogą, prędkością a czasem. Jednostki prędkości: km/h, m/s 17. Prędkość, droga, czas Obliczanie jednej z wielkości (drogi, prędkości lub czasu), gdy dane są dwie pozostałe wielkości Prędkość, droga, czas ćwiczenia 1.9 Zastosowanie poznanych zależności do Różne sposoby zapisu zależności. Zapisywanie i interpretowanie wzorów 18. Interpretowanie wzorów Wyznaczanie wartości danej wielkości ze wzoru. Wzory na pola wielkokątów (powtórzenie) 6.1 Interpretowanie wzorów zadania, ćwiczenia 19. Wyrażenia algebraiczne. Równania Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi Opisywanie sytuacji równaniami 6.

21 Zastosowanie wyrażeń algebraicznych i równań do Równania równoważne (interpretowanie równania jako wagi lub jako zapisu zagadki) 0. Rozwiązywanie równań Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań z jedną niewiadomą 6. Zastosowanie równań z jedną niewiadomą do * DZIAŁ 5. PRZED SPRAWDZIANEM PO VI KLASIE (5 godz.) 1. PRZED SPRAWDZIANEM 1 Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych PRZED SPRAWDZIANEM Liczby wymierne Zadania, ćwiczenia Zadania, ćwiczenia. PRZED SPRAWDZIANEM Działania na liczbach wymiernych 6 Zadania, ćwiczenia Zadania, ćwiczenia

22 . PRZED SPRAWDZIANEM Elementy algebry Zadania, ćwiczenia Zadania, ćwiczenia Zadania, ćwiczenia 5. PRZED SPRAWDZIANEM Planimetria 6 Zadania, ćwiczenia , 6 Zadania, ćwiczenia 6. PRZED SPRAWDZIANEM Stereometria Zadania, ćwiczenia PRZED SPRAWDZIANEM DZIAŁ 6. PO SPRAWDZIANIE PO VI KLASIE (15 godz.)

23 8. Na tropie matematyki i jej historii Historia matematyki Historyczne problemy matematyczne 9. Na tropie matematyki w innych dziedzinach nauki Matematyka w informatyce Matematyka w naukach przyrodniczych Matematyka w naukach społecznych 0. Na tropie matematyki w życiu codziennym Przykłady zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych Przykłady zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych 1. Na tropie matematyki w laboratorium matematycznym Przykłady doświadczeń matematycznych Przykłady doświadczeń matematycznych Przykłady doświadczeń matematycznych. Na tropie matematyki z komputerem i kalkulatorem Badanie prawidłowości Badanie prawidłowości Przykłady doświadczeń losowych. Ocena szans. Na tropie matematyki w grach Zastosowanie matematyki do rozwiązywania zadań logicznych Odkrywanie strategii Razem

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW 4014 180/99 Liczę z Pitagorasem Lp. Dział programu Tematyka jednostki metodycznej Uwagi 1 2 3 4 Lekcja organizacyjna I Działania

Bardziej szczegółowo

4. Program a treści nauczania

4. Program a treści nauczania Program nauczania Matematyka z pomysłem. Program a treści nauczania z podstawy programowej to - w grupowane w a - z z podstawy programowej. Prezentowany program nauczania jest przeznaczony do realizacji

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Szkoła podstawowa. Klasa 4 Liczby i działania Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie O ile więcej, o ile mniej Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

Matematyka. - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe

Matematyka. - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe Matematyka KLASA IV 1. Liczby i działania - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe - szacowanie wyników działań - porównywanie różnicowe i ilorazowe - rozwiązywanie równań I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO klasy Ewy Pakulskiej Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO KLASA IV Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych.

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Szkoła podstawowa. Klasa 4 Liczby i działania Rachunki pamięciowe - dodawanie i odejmowanie O ile więcej, o ile mniej Rachunki pamięciowe - mnożenie i dzielenie Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.) Matematyka w otaczającym nas świecie Gra tabliczka mnożenia Karta pracy 1 Po IV klasie szkoły podstawowej Ślimak gra edukacyjna z tabliczką mnożenia 1. Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Układ treści w klasach 4 8 szkoły podstawowej. KLASA 4 (126 h) część 1 (59 h) część 2 (67 h)

Matematyka z kluczem. Układ treści w klasach 4 8 szkoły podstawowej. KLASA 4 (126 h) część 1 (59 h) część 2 (67 h) Matematyka z kluczem Układ treści w klasach 4 8 szkoły podstawowej KLASA 4 (126 h) część 1 (59 h) I. LICZBY NATURALNE część 1 (23) 1. Jak się uczyć matematyki (1) 2. Oś liczbowa 3. Jak zapisujemy liczby

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) 1 PSO i kontrakt z uczniami. 1 Matematyka w otaczającym nas świecie 1 Karta pracy 1 Po I etapie edukacyjnym 1 Ślimak gra edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny - PINGWIN. Klasa IV szkoły podstawowej 1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia. 2. Liczby naturalne i działania:

Zakres tematyczny - PINGWIN. Klasa IV szkoły podstawowej 1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia. 2. Liczby naturalne i działania: Zakres tematyczny - PINGWIN Klasa IV szkoły podstawowej 1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia. 2. Liczby naturalne i działania: zapisywanie i porównywanie liczb rachunki pamięciowe porównywanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem Klasa IV

Matematyka z plusem Klasa IV Matematyka z plusem Klasa IV KLASA IV SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIE Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z matematyki dla klasy V

Rozkład materiału nauczania z matematyki dla klasy V Rozkład materiału nauczania z matematyki dla klasy V Lp. Temat lekcji uwagi D Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z programem nauczania oraz systemem oceniania. LICZBY NATURALNE 1-22 1. Liczba, a

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Układ treści w klasach 4 8 szkoły podstawowej. KLASA 4 (126 h) część 1 (59 h) część 2 (67 h)

Matematyka z kluczem. Układ treści w klasach 4 8 szkoły podstawowej. KLASA 4 (126 h) część 1 (59 h) część 2 (67 h) Matematyka z kluczem Układ treści w klasach 4 8 szkoły podstawowej KLASA 4 (126 h) część 1 (59 h) I. LICZBY NATURALNE część 1 (23) 1. Jak się uczyć matematyki (1) 2. Oś liczbowa 3. Jak zapisujemy liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYNE Z MATEMATYKI ODDZIAŁ 4

WYMAGANIA EDUKACYNE Z MATEMATYKI ODDZIAŁ 4 1 WYMAGANIA EDUKACYNE Z MATEMATYKI ODDZIAŁ 4 Ocena dopuszczająca Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne czterocyfrowe; przedstawia liczby w zakresie 20 na osi liczbowej; porównuje liczby naturalne;

Bardziej szczegółowo

KLASA IV ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAMOWEGO Z MATEMATYKI DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KLASA IV ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAMOWEGO Z MATEMATYKI DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Dyrekcja Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej Adam prezentuje nauczycielom uczącym matematyki w szkole podstawowej rozkłady materiału dostosowane do nowej podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. Działania pamięciowe Potęgowanie 1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział I. Liczby naturalne część 1 Jak się uczyć matematyki Oś liczbowa Jak zapisujemy liczby Szybkie dodawanie Szybkie odejmowanie Tabliczka mnożenia Tabliczka

Bardziej szczegółowo

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI Wymagania na ocenę dopuszczającą I semestr Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII

Bardziej szczegółowo

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: TEMAT 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14. II. 2017. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 1) odczytuje i

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV Kryteria ocen z matematyki w klasie IV odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy, odczytuje współrzędne punktu na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie Zna kolejność działań bez użycia nawiasów Zna algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V TEMAT WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. porównywanie liczb. Uczeń: 1) zapisuje i odczytuje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN TEMAT LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (11 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA 12 1. Wprowadzenie 12 2. Cele edukacyjne (cele kształcenia ogólnego)

PROGRAM NAUCZANIA 12 1. Wprowadzenie 12 2. Cele edukacyjne (cele kształcenia ogólnego) PROGRAM NAUCZANIA 12 1. Wprowadzenie 12 2. Cele edukacyjne (cele kształcenia ogólnego) 13 3. Program a cele kształcenia 14 37 4. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia a) Ramowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 2.1 Liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej Klasa V Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa IV Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca)

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby. Uczeń: 1. Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane; odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach,

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej z przedmiotu matematyka 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 4 Dział 1. Liczby. Uczeń: gromadzi dane; porządkuje dane; przedstawia dane interpretuje dane odczytuje dane w tabelach, na przedstawione w tekstach, przedstawione

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V

Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 1. Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiętnego. 2. Pamięciowe mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie 4. Mnożenie i dzielenie (cd.) 5. Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 4. II. 07.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki.

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne, obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV Rozdział DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM 1. Zbieranie i prezentowanie danych 2. Rzymski system zapisu liczb 3. Obliczenia kalendarzowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów:

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów: Matematyka Klasa V Wymagania programowe podstawowe Uczeń : zapisuje słownie i czyta duże liczby zapisane w systemie dziesiątkowym porównuje liczby naturalne i porządkuje je rosnąco lub malejąco, używa

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZ. LEKCYJN YCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ I. Liczby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4 dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa V Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania. Klasa 5

Treści nauczania. Klasa 5 . Klasa 5 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 2. Działania na liczbach naturalnych Systemy liczenia Obliczenia pamięciowe na liczbach naturalnych Prędkość droga czas Działania pisemne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

TEMATY JEDNOSTEK METODYCZNYCH

TEMATY JEDNOSTEK METODYCZNYCH TEMATY JEDNOSTEK METODYCZNYCH I SEMESTR 63 h Lp. Tematyka jednostki metodycznej Liczba godzin Uwagi o realizacji 3 4 LICZBY NATURALNE Działania w zbiorze liczb naturalnych rachunek pamięciowy 30 Czas przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 2. Cele edukacyjne (cele kształcenia ogólnego) Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 4-6

I. Wprowadzenie. 2. Cele edukacyjne (cele kształcenia ogólnego) Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 4-6 I. Wprowadzenie Prezentowany program nauczania matematyki w klasach IV VI szkoły podstawowej jest zgodny z Podstawą Programową z 27 sierpnia 2012 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA I. Sprawność rachunkowa. Cele kształcenia wymagania ogólne Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi. Działania pisemne na liczbach

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 22 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 5 Nr lekcji Temat lekcji 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI 6 5 4 3 2 LICZBY NATURALNE Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje proste zadania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania. Klasa 6

Treści nauczania. Klasa 6 . Klasa 6 2. Działania na liczbach naturalnych Obliczenia pamięciowe i pisemne Podzielność liczb naturalnych przez 2, 3, 5, 9, 10, 25*, 100 Średnia arytmetyczna* wykonuje działania na liczbach naturalnych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 1 Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 Temat 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb 4 5 Rachunek pamięciowy Dodawanie i mnożenie LICZBY NATURALNE (20 h) 1 2. 3 ) wykonuje proste

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania ( w skrócie PSO ) jest zgodny z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( ze zmianami), oraz Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe, - mnożyć i dzielić w pamięci liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI w klasie 6 w roku szkolnym 2012/2013. Liczby naturalne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI w klasie 6 w roku szkolnym 2012/2013. Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI w klasie 6 w roku szkolnym 2012/2013 Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje proste zadania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie Szkolne - klasa 6

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie Szkolne - klasa 6 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie Szkolne - klasa 6 Opis osiągnięć Liczby naturalne Wykonuje proste obliczenia czasowe. Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Prezentowany rozkład materiału jest zgodny z nową podstawą programową z 3 grudnia 008 r., obowiązującą w klasie IV od roku szkolnego 0/03 oraz stanowi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: matematyka Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe. Proponuje własne metody szybkiego liczenia. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne matematyka kl.6 I. Liczby naturalne -oblicza różnice czasu -wymienia jednostki opisujące prędkość,drogę i czas -dodaje,odejmuje,mnoży,dzieli

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Klasa IV

Matematyka. Klasa IV Matematyka Klasa IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował umiejętności przewidzianych w wymaganiach na ocenę dopuszczającą Uczeń musi umieć: na ocenę dopuszczającą: odejmować liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki. dla uczniów klasy VI SP. na poszczególne oceny. śródroczne i roczne

Wymagania edukacyjne z matematyki. dla uczniów klasy VI SP. na poszczególne oceny. śródroczne i roczne Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VI SP na poszczególne oceny śródroczne i roczne DOPUSZCZAJĄCA ocena SEMESTR I SEMESTR II Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość,

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM Opis założonych osiągnięć ucznia Wymagania programowe, które stanowią oczekiwane osiągnięcia uczniów zostały podzielone na wymagania podstawowe (bazowe dla przedmiotu) i wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające

Bardziej szczegółowo