Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ , fax. 32/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ , fax. 32/"

Transkrypt

1 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ , fax. 32/ TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt Budowlano-Wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w części wspólnej łącznie z lokalami mieszkalnymi nr: 62/1-4, 62/6-9, 64/1-9, w celu podłączenia do miejskiej sieci PEC w nieruchomości Świętojańskiej w Gliwicach (dz. nr: 244, obręb: Zatorze). NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Świętojańskiej Ul. Świętojańskiej 62-64, Gliwice AUTORZY OPRACOWANIA Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis mgr inż. Marcin Tatarczyk mgr inż. Witold Opaliński 1340/03/U/C SPRAWDZAJĄCY Marzec 2015r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Temat i zakres opracowania. 3. Opis obiektu. 4. budynku. 5. Opis projektowanej instalacji c.o. 6. Izolacja termiczna i antykorozyjna. 7. Uwagi końcowe. 8. Zestawienie materiałów. 9. Ocena stanu istniejących instalacji etażowych II. RYSUNKI 1. Plan sytuacyjny, 2. Rzut piwnic, 3. Rzut parteru, 4. Rzut I piętra, 5. Rzut II piętra, 6. Rzut poddasza, 7. Rozwinięcie instalacji c.o. - klatka nr 64, 8. Rozwinięcie instalacji c.o. - klatka nr 62, 9. Schemat montażu układów pomiarowo-regulacyjnych. III. ZAŁĄCZNIKI 1. Wyniki obliczeń projektowego obciążenia go. 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 3. Oświadczenie projektanta. 4. Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 5. Zaświadczenia o członkostwie w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 2

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są: umowa nr 02/P/W/2015 Oględziny budynku; Audyt energetyczny budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej w Gliwicach wykonany przez mgr inż. Feliks Wcisło; Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 62 w Gliwicach wykonana przez Miejski Zespół Usług Projektowych S.C., Gliwice, 1999 r.; Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 64 w Gliwicach wykonana przez Miejski Zespół Usług Projektowych S.C., Gliwice, 1999 r.; Obowiązujące normy, przepisy i katalogi; Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania wydane przez COBRTI Instal, 2001; Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI Instal, TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej w Gliwicach. W zakres opracowania wchodzi: ocena stanu technicznego istniejących instalacji etażowych w mieszkaniach, obliczenie projektowego obciążenia go, dobór rurociągów dla instalacji c.o., dobór grzejników wraz z niezbędną armaturą, regulacja hydrauliczna instalacji c.o. Zakres obejmuje lokale mieszkalne nr: 62/1-4, 62/6-9, 64/1-9 w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej w Gliwicach. UWAGA! Niniejszy projekt może być wykorzystany wyłącznie do przeprowadzenia montażu instalacji w przedmiotowym budynku. Zastrzeżone są prawa autorskie w odniesieniu tak do całości jak i fragmentów projektu. 3. OPIS OBIEKTU Budynek mieszkalny przy ul. Świętojańskiej w Gliwicach jest budynkiem trzykondygnacyjnym, dwusegmentowym, dwuklatkowym, całkowicie podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym. Budynek składa się z 18 lokali mieszkalnych. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. W wyniku termomodernizacji ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone styropianem o grubości 12 cm, strop ostatniej kondygnacji docieplono wełna mineralna o gr. 18 cm. Okna w mieszkaniach w większości wymienione na okna PCV. W budynku brak jest centralnego ogrzewania. Mieszkania posiadają indywidualne ogrzewanie. Wentylacja w budynku jest grawitacyjna. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 3

4 4. PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU budynku zostało obliczone według aktualnie obowiązujących norm, tj.: PN-EN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia go. PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych: Rodzaj przegrody Współczynnik przenikania ciepła [W/(m 2 K)] Ściana zewnętrzna 0,248 Strop nad piwnicą 0,914 Strop pod poddaszem 0,218 Drzwi zewnętrzne 1,700 Okna zewnętrzne 1,700 budynku wynosi...59,0 kw Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Audytor OZC. UWAGA: Zestawienie współczynników przenikania ciepła oraz obliczenia strat ciepła znajdują się w archiwum firmy Energosystem Rybnik. 5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O. Projektowana instalacja c.o. będzie wykonana w systemie zaciskowym z rur SANHA-Therm ze stali węglowej ocynkowanej jako dwururowa, z rozdziałem dolnym. Źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie kompaktowy węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku. Dobór kompaktowego węzła go znajduje się poza zakresem opracowania Przewody rozprowadzające Instalacje c.o. należy wykonać z rur stalowych SANHA-Therm ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie, z ośmiokątnym i dziewięciokątnym profilem zaciskowym. Rury spawane wzdłużnie, szczelne, cienkościenne i ocynkowane gelwanicznie, grubość powłoki w zakresie 7-15µm, precyzyjne rury ze stali niestopowej E195 o nr materiału , zgodnie z PN-EN Wymiary rur według PN-EN Złączki zaciskowe ocynkowane ze stali węglowej do ocynkowanych rur ze stali węglowej zgodnie z PN-EN dla instalacji grzewczych gwarantują nierozłączne, stałe połączenie z rurami poprzez zacisk promieniowy. O-ring z EPDM. Ciśnienie robocze 16 bar, temperatura robocza -30 o C do +120 o C. Z węzła go usytuowanych w piwnicy budynku w klatce nr 64 do pionów na klatkach schodowych instalacja doprowadzona zostanie przewodami poziomymi ułożonymi nad posadzką w piwnicy przy ścianie zewnętrznej. Na zasilaniu instalacji c.o. w węźle cieplnym należy zabudować termometry oraz manometry o średnicy tarczy 80 mm i zakresie do 0.6 MPa. W najniższym punkcie należy zamontować zawory spustowe o średnicy DN15. Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe. Przewody w lokalach prowadzone będą po wierzchu ścian nad posadzką. W przypadku kolizji trasy rurociągów z otworami drzwiowymi należy każdorazowo ustalić z właścicielem danego lokalu sposób prowadzenia przewodów, tzn. prowadzić je w posadzce czy też nad otworem drzwiowym. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 4

5 Podejścia do grzejników należy tak ukształtować, aby po połączeniu z grzejnikami nie następowały żadne naprężenia. Przewody rozprowadzające, należy układać ze spadkiem w kierunkach zaznaczonych na rys. 7, 8. Przejścia przewodów przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewnić ich samokompensację oraz samoczynne odpowietrzenie. W miejscach wskazanych na rysunkach należy zamontować punkty stałe oraz zastosować kompensację wydłużeń liniowych przewodów. Podpory przesuwne na rurociągach należy montować zgodnie z poniższą tabelą: Średnica rury [ mm ] Odległość między uchwytami [ m ] 1,50 1,80 1,80 2,40 2,70 Przy układaniu przewodów instalacji c.o. należy bezwzględnie zapewnić równoległe prowadzenie rurociągów zasilających i powrotnych. Do montażu należy używać wyłącznie oryginalnych złączek i narzędzi. Podczas montażu należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. UWAGA: Ostateczne miejsce usytuowania grzejników oraz trasa prowadzenia przewodów w lokalach wynikać będzie z uzgodnień w trakcie wykonywania robót z inwestorem oraz z lokatorami Grzejniki, armatura regulacyjna i odpowietrzenie Jako elementy grzejne w ch mieszkalnych zastosowano grzejniki stalowe płytowe PURMO typu Ventil Compact z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Grzejniki należy łączyć poprzez przyłączeniowy zestaw kątowy ze spustem. W łazienkach należy zastosować grzejniki łazienkowe ENIX typu IRYS. Na gałązkach grzejnikowych zasilających grzejniki łazienkowe projektuje się montaż zaworów termostatycznych HERZ typu TS-98-V. Na gałązkach grzejnikowych powrotnych projektuje się zamontowanie zaworów grzejnikowych odcinających. Grzejniki w ch mieszkalnych należy wyposażyć w cieczowe głowice termostatyczne z ograniczeniem minimalnej temperatury regulacji do 16 o C. Podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta grzejników. Grzejniki należy montować w miejscach zaznaczonych na rysunkach zachowując następujące minimalne odległości od przegród budowlanych: 0,15 m od podłogi oraz 0,15 m od ścian bocznych. Instalacja c.o. będzie odpowietrzana w najwyższych punktach instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki oraz odpowietrzniki miejscowe zamontowane na grzejnikach. Przed automatycznymi odpowietrznikami należy zamontować zawory kulowe. Automatyczne odpowietrzniki należy montować pod stropem z uwzględnieniem możliwości konserwacji tych urządzeń. Dla każdego mieszkania zamontowane zostaną zawory regulacyjne firmy Herz typu STROMAX-GM montowane na powrocie oraz zawory kulowe montowane na zasilaniu. Stabilizację różnicy ciśnienia dla instalacji c.o. z zaworami termostatycznymi zapewnią regulatory różnicy ciśnienia firmy Herz typu RP-4007, zamontowane na przewodach powrotnych pod pionami instalacji c.o. Należy je połączyć rurkami impulsowymi Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 5

6 z przepływowym zaworem regulacyjnym typu STROMAX 4117M zamontowanymi na przewodach zasilających. Układy stabilizacji montowane pod pionami należy umieścić w zamykanej szafce naściennej lub w inny sposób zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub manipulacją przez osoby niepowołane. Ostateczne miejsce usytuowania grzejników oraz trasa prowadzenia przewodów w lokalach wynikać będzie z uzgodnień w trakcie wykonywania robót z inwestorem oraz z lokatorami. Podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta grzejników. Przed zamówieniem grzejników, w celu potwierdzenia możliwości ich montażu, należy przeprowadzić wizję lokalną w mieszkaniach. W przypadku stwierdzenia braku możliwości montażu zaprojektowanych grzejników dopuszcza się zastosowanie innych grzejników tego samego producenta o mocy nie mniejszej niż wymagana moc grzejnika Układy pomiarowo-regulacyjne Dla każdego mieszkania projektuje się zamontowanie układów pomiarowo-regulacyjnych składające się z ciepłomierza kompaktowego o parametrach dla montażu w pozycji poziomej i pionowej: Przepływ nominalny qn 0,6 m 3 /h Klasa metrologiczna 1:100 Przepływ maksymalny qs 1,2 m 3 /h Przepływ minimalny qi 6 dm 3 /h Przepływ rozruchowy 1,2 dm 3 /h Zakres temperatury 5-90 o C Podczas montażu należy zachować minimalne odległości odcinków prostych przed ciepłomierzem 5xDN i za ciepłomierzem 2xDN. W celu zrównoważenia instalacji, dla każdego lokalu projektuje się montaż zaworu regulacyjnego typu STRÖMAX-GM. Układy pomiarowo-regulacyjne dla mieszkań na jednej kondygnacji należy umieścić w wspólnej szafce usytuowanej na spocznikach pomiędzy kondygnacjami jak na rys. nr 3-6. Należy zastosować szafki podtynkowe lub natynkowe tak aby nie zawęzić szerokości spoczników. Szafka powinna zawierać otwór rewizyjny o wielkości umożliwiający serwis zamontowanych w niej urządzeń. Schemat szafki z usytuowaniem układów pomiaroworegulacyjnych pokazano na rys. nr 9. Należy zwrócić szczególna uwagę na wyraźne oznakowanie przynależności ciepłomierza do danego lokalu Regulacja instalacji c.o. Regulacja instalacji wewnętrznej c.o. w budynku będzie realizowana poprzez: ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych, ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych typu STRÖMAX-GM dla każdego mieszkania, ustawienie nastaw na regulatorach różnicy ciśnienia typu RP-4007 pod pionami. Przepływowy zawór regulacyjny typu STRÖMAX 4117M należy pozostawić całkowicie otwarty, UWAGA: Napełnianie instalacji c.o. należy rozpocząć od przewodów powrotnych, na których zamontowany jest regulator różnicy ciśnienia, a następnie napełnić przewody zasilające. Należy zwrócić uwagę na uniknięcie uderzeń ciśnienia. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 6

7 Niestosowanie się do instrukcji obsługi urządzeń, zwłaszcza regulatora różnicy ciśnienia typu RP-4007 oraz wskazówek montażowych producenta może spowodować nieodwracalne uszkodzenia elementów instalacji. Wyniki obliczeń hydraulicznych: Pion nr 1 klatka nr 62 przepływ obliczeniowy 1,17m 3 /h ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. 8,00 kpa Dobrano następujące urządzenia: regulator różnicy ciśnienia typu RP-4007 dn 25 nast. 80 mbar przepływowy zawór regulacyjny typu STRÖMAX 4117M dn 25 całkowicie otwarty Pion nr 2 klatka nr 64 przepływ obliczeniowy 1,27m 3 /h ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. 8,00 kpa Dobrano następujące urządzenia: regulator różnicy ciśnienia typu RP-4007 dn 25 nast. 80 mbar przepływowy zawór regulacyjny typu STRÖMAX 4117M dn 25 całkowicie otwarty Parametry pracy instalacji c.o. 1. Temperatura zasilania i powrotu: 80/60 C 2. Przepływ obliczeniowy: 0,68 kg/s 3. Wymagane ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.: p d = 35 kpa 4. Pojemność wodna instalacji c.o.: V = 878 dm 3 6. IZOLACJA TERMICZNA I ANTYKOROZYJNA Przewody prowadzone w piwnicy oraz na klatkach schodowych należy zabezpieczyć termicznie poprzez wykonanie izolacji z materiału termoizolacyjnego o współczynniku λ = 0,035 W/mK. Średnica zew. rury [mm] Grubość izolacji [mm] Przewody i armaturę przechodzące przez przegrody budowlane, a także skrzyżowania przewodów należy izolować stosując izolację o grubości równej połowie grubości wynikającej z powyższej tabeli dla danych średnic. W przypadku materiału o innym współczynniku λ należy skorygować grubości izolacji. Na izolacji przewodów należy wykonać oznaczenie kierunku przepływu mediów strzałkami o odpowiednim kolorze. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 7

8 7. UWAGI KOŃCOWE Instalację c.o. należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI Instal oraz instrukcjami montażu rur, grzejników i armatury. Po zakończeniu robót montażowych instalację należy dokładnie przepłukać. Instalację należy poddać próbie szczelności zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanych przez COBRTI Instal. W czasie napełniania instalacji oraz późniejszej eksploatacji należy zapewnić jakość wody zgodną z PN -93/C Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. Przed każdym sezonem grzewczym wymagana jest konserwacja zamontowanych urządzeń. Eksploatację urządzeń, a w szczególności regulatorów różnicy ciśnienia typu RP-4007 wykonać w oparciu o ich DTR. Niestosowanie się do instrukcji obsługi zaworu oraz wskazówek montażowych producenta może spowodować jego nieodwracalne uszkodzenia. Napełnianie instalacji c.o. należy rozpocząć od przewodów powrotnych, na których zamontowany jest regulator różnicy ciśnienia, a następnie napełnić przewody zasilające. Należy zwrócić uwagę na uniknięcie uderzeń ciśnienia. Przy doborze grzejników uwzględniono dodatkowe czynniki mające wpływ na prawidłową pracę instalacji c.o., a tym samym pozwalające zapewnić prawidłowy komfort cieplny w ch mieszkalnych: skompensowanie strat ciepła przez przegrody wewnętrzne do sąsiednich lokali, skompensowanie skutków osłabienia lub przerw w ogrzewaniu, np. po obniżeniu temperatury w trakcie nieobecności w lokalu, skompensowanie osłonięcia grzejników np. meblami lub zasłonami. 8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI C.O. L.p. Nazwa elementu Ilość 1 Stalowy grzejnik płytowy typ Purmo Ventil Compact* CV22 / 45 / 50 CV22 / 45 / 70 CV22 / 45 / 80 CV22 / 45 / 100 CV22 / 45 / 110 CV22 / 45 / 140 CV22 / 45 / 160 CV33 / 45 / 80 CV33 / 45 / 90 CV33 / 45 / Grzejnik łazienkowy typu ENIX IRYS* I szt. 8 szt. 4 szt. 4 szt. 10 szt. 4 szt. 4 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 5 szt. 12 szt. I Zawór termostatyczny typu TS-98-V DN szt. 4 Zawór grzejnikowy powrotny firmy HERZ DN szt. 5 Zestaw przyłączeniowy ze spustem do grzejników dolnozasilanych 51 szt. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 8

9 6 Głowica cieczowa Classic z ogranicznikiem minimalnej temperatury do 16 o C 68 szt. 7 Odpowietrzniki automatyczne DN szt. 8 Zawór kulowy DN 15 DN 20 DN 25 DN szt. 12 szt. 8 szt. 2 szt. 9 Zawór kulowy spustowy DN 15 6 szt. 10 Zawór regulacyjno-pomiarowy typu STRÖMAX-GM DN szt. 11 Przepływowy zawór regulacyjny typu STRÖMAX 4117M DN 25 2 szt. 12 Zawór regulacji różnicy ciśnienia typu RP 4007 DN 25 2 szt. 13 Ciepłomierz kompaktowy z przepływomierzem ultradzwiękowym DN15, Q n =0,6m 3 /h 17 kpl. 14 Filtr siatkowy DN 20 6 szt. 15 Termometr o zakresie od 0 do 100 o C 2 szt. 16 Manometr o średnicy tarczy 80 mm i zakresie od 0 do 0,6 MPa 2 szt. 17 Rura stalowe SANHA-Therm DZ 18x1.2 DZ 22x1.5 DZ 28x1.5 DZ 35x1.5 DZ 54x Otulina izolacyjna o współczynniku λ = 0,035 W/mK i średnicy wewnętrznej: Ø 18 grubość 20 mm Ø 22 grubość 20 mm Ø 28 grubość 30 mm Ø 35 grubość 30 mm 1093 mb. 30 mb. 26 mb. 62 mb. 39 mb. 203 mb. 30 mb. 26 mb. 62 mb. 39 mb. Ø 54 grubość 50 mm 19 Szafki nadtynkowe stalowe z drzwiczkami i zamkiem 7 kpl. 20 Szafki podtynkowe stalowe z drzwiczkami i zamkiem 7 szt. * Przed zamówieniem grzejników, w celu potwierdzenia możliwości ich montażu, należy przeprowadzić wizję lokalną w mieszkaniach. W przypadku stwierdzenia braku możliwości montażu zaprojektowanych grzejników dopuszcza się zastosowanie innych grzejników o mocy nie mniejszej niż wymagana moc grzejnika. 9. OCENA STANU ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI ETAŻOWYCH W zawiązku z przewidywanym wykonaniem instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej w Gliwicach zasilanej za pomocą węzła wymiennikowego dokonano oceny istniejących instalacji grzewczych w poszczególnych lokalach mieszkalnych celem możliwości ich wykorzystania Lokal mieszkalny nr 1 kl.62. Instalacja grzewcza w lokalu mieszkalnym został wyposażona w grzejniki aluminiowe członowe oraz grzejnik łazienkowy tzw. drabinka. Przy grzejnikach zamontowano zawory odcinające. Przewody instalacji c.o. zostały wykonane z rur PP-R prowadzonych po wierzchu ścian nad posadzką oraz w bruzdach ściennych w łazience. Jako źródło ciepła zastosowano piec węglowy zlokalizowany w kuchni. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 9

10 Na podstawie uzyskanych wyników obciążenia go wykonano (80/60 o C) obciążenia go W drabinka 50x W -60% W 10 el. alu W +60% W 10 el. alu W +2% W 12 el. alu W -7% sposób prowadzenia przewodów z rur PP-R pozwala na ich wykorzystania podczas montażu nowej instalacji c.o. zasilanej za pomocą węzła wymiennikowego, większość istniejących grzejników w lokalu ma wystarczającą moc. W związku z powyższym dopuszcza się wykorzystanie istniejących przewodów z rur PP-R w lokalu oraz grzejników w pokojach pod warunkiem pozytywnego przejścia ponownej próbę szczelności wykonanej przed przystąpieniem do prac montażowych nowej instalacji c.o. Grzejnik w łazience zaleca się wymienić na nowy zgodnie z projektem. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz głowice termostatyczne z ogranicznikiem minimalnej temperatury do 16 o C Lokal mieszkalny nr 3 kl.62. Instalacja grzewcza w lokalu mieszkalnym został wyposażona w grzejniki żeliwne członowe oraz grzejnik płytowo typu SILESIA. Przy grzejnikach zamontowano zawory odcinające. Przewody instalacji c.o. zostały wykonane z rur stalowych prowadzonych po wierzchu ścian nad posadzką. Jako źródło ciepła zastosowano piec węglowy zlokalizowany w łazience. Na podstawie uzyskanych wyników obciążenia go wykonano (80/60 o C) obciążenia go W SILESIA W 9 el. żel W -3% W 12el. żel W +119% W % instalacja grzewcza w lokalu została wykonana przy minimalnym nakładzie środków finansowych co skutkuje niskim standardem wykonania, istniejące grzejniki po podłączeniu do nowej instalacji c.o. będą miały zbyt małą moc grzewczą. Wynika to z faktu, że instalacja pracować będzie w regulacji jakościowej wg Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 10

11 krzywej grzewczej węzła go. Zlikwidowany zostanie także piec węglowy, który stanowi dodatkowe źródło ciepła. W związku z powyższym zaleca się wykonanie nowej instalacji c.o. w lokalu zgodnie z niniejszym projektem Lokal mieszkalny nr 4 kl.62. Instalacja grzewcza w lokalu mieszkalnym został wyposażona w grzejniki żeliwne członowe. Przy grzejnikach zamontowano zawory odcinające. Przewody instalacji c.o. zostały wykonane z rur stalowych prowadzonych po wierzchu ścian nad posadzką. Jako źródło ciepła zastosowano piec gazowy dwufunkcyjny. Na podstawie uzyskanych wyników obciążenia go wykonano (80/60 o C) obciążenia go W 5 el. żel. 648 W -2% W zabudowany W 8el. żel W +39% W 12el. żel W +51% instalacja grzewcza w lokalu została wykonana przy minimalnym nakładzie środków finansowych co skutkuje niskim standardem wykonania, większość istniejących grzejników w lokalu ma wystarczającą moc. W związku z powyższym zaleca się wykonanie nowej instalacji c.o. w lokalu zgodnie z niniejszym projektem Lokal mieszkalny nr 7 kl.62. Brak dostępu do lokalu mieszkalnego. Zaleca się wykonanie instalacji c.o. w lokalu zgodnie z dokumentacją projektową Lokal mieszkalny nr 8 kl.62. Brak dostępu do lokalu mieszkalnego. Zaleca się wykonanie instalacji c.o. w lokalu zgodnie z dokumentacją projektową Lokal mieszkalny nr 9 kl.62. Instalacja grzewcza w lokalu mieszkalnym został wyposażona w grzejniki stalowe płytowe z elementami konwekcyjnymi. Przy grzejnikach zamontowano zawory odcinające. Przewody instalacji c.o. zostały wykonane z rur stalowych prowadzonych po wierzchu ścian nad posadzką. Jako źródło ciepła zastosowano piec gazowy dwufunkcyjny. Na podstawie uzyskanych wyników obciążenia go wykonano Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 11

12 (80/60 o C) obciążenia go W zabudowany W zabudowany W 11/60/ W +51% W 11/60/ W -42% instalacja grzewcza w lokalu została wykonana przy minimalnym nakładzie środków finansowych co skutkuje niskim standardem wykonania, grzejniki w lokalu wykazują oznaki zużycia takie jak ślady wycieków, odchodząca farba. W związku z powyższym zaleca się wykonanie nowej instalacji c.o. w lokalu zgodnie z niniejszym projektem Lokal mieszkalny nr 1 kl.64. Instalacja grzewcza w lokalu mieszkalnym został wyposażona w grzejniki stalowe płytowe z elementami konwekcyjnymi. Przy grzejnikach zamontowano zawory odcinające. Przewody instalacji c.o. zostały wykonane z rur stalowych prowadzonych po wierzchu ścian nad posadzką. Jako źródło ciepła zastosowano piec gazowy dwufunkcyjny zlokalizowany w łazience. Na podstawie uzyskanych wyników obciążenia go wykonano (80/60 o C) obciążenia go W 22/60/ W -22% W 22/60/ W +87% W 22/60/ W +9% W 22/60/ W +7% instalacja grzewcza w lokalu została wykonana przy minimalnym nakładzie środków finansowych co skutkuje niskim standardem wykonania, istniejące grzejniki w większości lokalu maja wystarczającą moc grzewczą. W związku z powyższym zaleca się wymianę istniejących przewodów na nowe zgodnie z projektem. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących grzejników pod warunkiem pozytywnego przejścia próbę szczelności wykonanej przed przystąpieniem do prac montażowych nowej instalacji c.o. Zaleca się wymianę w łazience na nowy zgodnie z projektem. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz głowice termostatyczne z ogranicznikiem minimalnej temperatury do 16 o C. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 12

13 9.8. Lokal mieszkalny nr 2 kl.64. Instalacja grzewcza w lokalu mieszkalnym został wyposażona w grzejniki stalowe płytowe z elementami konwekcyjnymi oraz grzejnik łazienkowy tzw. drabinka. Przy grzejnikach zamontowano zawory odcinające. Przewody instalacji c.o. zostały wykonane z rur miedzianych prowadzonych w bruzdach ściennych. Jako źródło ciepła zastosowano piec gazowy dwufunkcyjny zlokalizowany w łazience. Na podstawie uzyskanych wyników obciążenia go wykonano (80/60 o C) obciążenia go W 22/60/ W +38% W 11/60/ W +19% W Drabinka 40x W -44% W 22/60/ W +49% ze względu na prowadzenie przewodów w bruzdach ściennych niemożliwe jest oszacowanie ich stanu technicznego, większość istniejących grzejników w lokalu ma wystarczającą moc. W związku z powyższym zaleca się wykonanie nowej instalacji c.o. w lokalu zgodnie z niniejszym projektem z możliwością wykorzystania istniejących grzejników w pokojach. Grzejnik w łazience zaleca się wymienić na nowy zgodnie z dokumentacją projektową. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną z głowicą termostatyczna z ogranicznikiem minimalnej temperatury do 16 o C Lokal mieszkalny nr 3 kl.64. Instalacja grzewcza w lokalu mieszkalnym został wyposażona w grzejniki stalowe płytowe typu SILESIA. Przy grzejnikach zamontowano zawory odcinające. Przewody instalacji c.o. zostały wykonane z rur stalowych prowadzonych pod sufitem w piwnicy. Jako źródło ciepła zastosowano piec węglowy zlokalizowany w piwnicy. Po przeprowadzonych oględzinach instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym stwierdza sie, że: instalacja grzewcza w lokalu została wykonana przy minimalnym nakładzie środków finansowych co skutkuje niskim standardem wykonania, przewody instalacji grzewczej prowadzone są w piwnicy, W związku z powyższym zaleca się całkowitą wymianę instalacji grzewczej na nową zgodnie z niniejszym projektem Lokal mieszkalny nr 6 kl.64. Brak dostępu do lokalu mieszkalnego. Zaleca się wykonanie instalacji c.o. w lokalu zgodnie z dokumentacją projektową Lokal mieszkalny nr 8 kl.64. Instalacja grzewcza w lokalu mieszkalnym został wyposażona w grzejniki stalowe płytowe z elementami konwekcyjnymi zasilanymi od spodu oraz grzejnik łazienkowy tzw. drabinka. Przy grzejnikach zamontowano zawory termostatyczne. Przewody instalacji c.o. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 13

14 zostały wykonane z rur miedzianych prowadzonych w bruzdach ściennych. Jako źródło ciepła zastosowano piec gazowy dwufunkcyjnych zlokalizowany w łazience. Na podstawie uzyskanych wyników obciążenia go wykonano (90/70 o C) obciążenia go W 22/60/ W +137% W zabudowany W Drabinka 50x W +3% W 22/60/ W +163% ze względu na zabudowę istniejących przewodów instalacji grzewczej w lokalu nie wykonano oceny ich stanu technicznego, istniejące grzejniki po podłączeniu do nowej instalacji c.o. będą miały wystarczającą moc grzewczą. W związku z powyższym zaleca się wykonanie nowej instalacji c.o. w lokalu zgodnie z niniejszym projektem z możliwością wykorzystania istniejących grzejników. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną z głowicą termostatyczna z ogranicznikiem minimalnej temperatury do 16 o C Lokal mieszkalny nr 9 kl.64. Instalacja grzewcza w lokalu mieszkalnym został wyposażona w grzejniki konwektorowe. Grzejniki zostały wyposażone w zawory odcinające. Przewody instalacji c.o. zostały wykonane z rur miedzianych prowadzonych po wierzchu ścian nad posadzką. Jako źródło ciepła zastosowano kocioł gazowy dwufunkcyjny zlokalizowany w kuchni. Na podstawie uzyskanych wyników obciążenia go wykonano (80/60 o C) obciążenia go W R5/ W +38% W R5/ W +48% W R5/ W +84% W R5/ W -50% sposób prowadzenia przewodów z rur miedzianych pozwala na ich wykorzystania podczas montażu nowej instalacji c.o. zasilanej za pomocą węzła wymiennikowego, większość istniejących grzejników ma wystarczającą moc grzewczą. W związku z powyższym dopuszcza się wykorzystanie istniejących przewodów z rur miedzianych prowadzonych nad posadzka w lokalu oraz istniejących grzejników w pokojach Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 14

15 pod warunkiem pozytywnego przejścia ponownej próbę szczelności wykonanej przed przystąpieniem do prac montażowych nowej instalacji c.o. Grzejnik w łazience zaleca się wymienić na nowy zgodnie z projektem. Grzejnik należy wyposażyć w zawór termostatyczny z nastawą wstępną oraz w głowice termostatyczne z ogranicznikiem minimalnej temperatury do 16 o C. Gliwice, ul. Świętojańska PBW instalacji c.o. 15

Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ , fax. 32/

Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ , fax. 32/ 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt Budowlano-Wykonawczy wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ , fax. 32/

Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ , fax. 32/ 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt Budowlano-Wykonawczy wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ , fax. 32/

Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ , fax. 32/ 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt Budowlano-Wykonawczy wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY JBR Progres Jolanta Rabsztyn Tel. 792-648-755 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat opracowania: Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Czechowicach

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Temat opracowania: Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Lokalizacja obiektu: Ul. Kościuszki 25 42-584 Dobieszowice Stadium

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 TEMAT: Remont instalacji centralnego ogrzewania, z wymianą orurowania, grzejników oraz regulacją hydrauliczną instalacji. OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ADRES INWESTYCJI : PŁOCK, ul KREDYTOWA 1 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ADRES INWESTORA : 09-400 PŁOCK, ul KREDYTOWA 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS TECHNICZNY

Spis treści OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W POZNANIU Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32, GLIWICE, UL. WRZOSOWA 14 WYMIANA INSTALACJI C.O.

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32, GLIWICE, UL. WRZOSOWA 14 WYMIANA INSTALACJI C.O. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32, GLIWICE, UL. WRZOSOWA 4 WYMIANA INSTALACJI C.O. OBIEKT: 44-09 INWESTOR: Miasto Gliwice 44-00 Gliwice ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY JBR Progres Jolanta Rabsztyn Tel. 792-648-755 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat opracowania: Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu Branża:

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS TECHNICZNY

Spis treści OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W POZNANIU Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania...2 2. Podstawa opracowania....2 3.....2 4. Uwagi....4 B. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. nr 1. Rzut piwnic. skala 1: 50 Rys. nr 2. Rzut parteru.

Bardziej szczegółowo

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 1 Obiekt: BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz...

Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz... Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz.... I. OPIS TECHNICZNY...2 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2.ZAKRES OPRACOWANIA...2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 4.OPIS STANU PROJEKTOWEGO...3 4.1. INSTALACJA C.O.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi.

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Inwestorem; 1.2. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem; 1.3. Wizja lokalna ; 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl E mail: peckonin@kn.onet.pl

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy modernizacji oraz regulacji instalacji c.o.

Projekt Budowlano-Wykonawczy modernizacji oraz regulacji instalacji c.o. 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlano-Wykonawczy

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17 lokal U2 P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Szkoła Podstawowa w Kupiskach Nowe

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja c.o. 4.2. Bilans ciepła

Bardziej szczegółowo

tel./fax (56) tel Wymiana instalacji c.o. budynku C

tel./fax (56) tel Wymiana instalacji c.o. budynku C Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Temat: Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. Zlecenie Inwestora, Obowiązujące normy i przepisy, Uzgodnienia, Wizja lokalna.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. Zlecenie Inwestora, Obowiązujące normy i przepisy, Uzgodnienia, Wizja lokalna. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, Obowiązujące normy i przepisy, Uzgodnienia, Wizja lokalna. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie wbudowania instalacji

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Warunków technicznych podłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczych Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Załącznik nr 7 do Warunków technicznych podłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczych Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wytyczne do projektowania instalacji odbiorczej przy indywidualnym pomiarze zużytego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Kraków Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: J- Instalacje grzewcze Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03

Bardziej szczegółowo

5. INSTALACJE GRZEWCZE

5. INSTALACJE GRZEWCZE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (PB-W) PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ŁODZI PRZY UL. KILIŃSKIEGO 15 DZ. NR EW. 208 OBRĘB S-1 INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ reprezentowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PB Instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu aneks

PB Instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu aneks Opis techniczny do projektu: PB Instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu aneks Zawartość dokumentacji: Inwestor: Miasto Ustroń ul. Rynek 1 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Informacja nt. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Rysunki:

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Informacja nt. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Rysunki: Opis techniczny 1. Dane ogólne 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Informacja nt. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Rysunki: Instalacja centralnego ogrzewania 1-4. Rzut piwnic w skali 1:100 5-8. Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: SANITARNA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Obiekt: PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Wykonawczy

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Wykonawczy 43-300 Bielsko Biała ul. Poniatowskiego 6 Tel./fax. (0-33) 499 00 14 e-mail: aktyn.bielsko@gazeta.pl Tom I Egz. nr../.. INWESTOR: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu ul. Kreta 6; 43-450 Ustroń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Dane ogólne budynku... 2 3.1 Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania... 2 3.2 Armatura... 3 4. Uwagi realizacyjne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Dane ogólne obiektu Instalacja centralnego ogrzewania

OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Dane ogólne obiektu Instalacja centralnego ogrzewania OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI C.O. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1 W TCZEWIE, UL. GEN. BORA KOMOROWSKIEGO DZ. NR 179/3, 179/2 częściowo 175, 33/7,220/8, 186/3 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Kościuszki 1, Nisko Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Kościuszki 1, Nisko Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE inż. Stefan Tur 37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11 tel. (15) 844-40-86 fax. (15) 642-69-03 kom. 0603-744-221 email: daniel.tur@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Radzymin

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Radzymin TWÓR s.c. ul. Morgowa 1 lok.b4 www.twor.com.pl NIP: 113 28 58 111 tel. 602 337 702 04-224 Warszawa biuro@twor.com.pl REGON: 146270150 tel. 500 188 642 tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WYMIANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Olkusz, ul. Skalska 17

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Olkusz, ul. Skalska 17 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestycji: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 32-300 Olkusz, ul. Skalska 17 Nazwa i adres Inwestora: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny, 16-300 Augustów, ul. Komunalna 2 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnicy instalacja c.o. skala 1:50 rys. nr Sc.o./1

Bardziej szczegółowo

Budynek NZOZ ul. Ks. Pojdy 98A, KsiąŜenice

Budynek NZOZ ul. Ks. Pojdy 98A, KsiąŜenice 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlano-Wykonawczy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa: 1. Cel i podstawa opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Zabezpieczenia p.poż. 4. Uwagi końcowe Cześć rysunkowa: Skala rys.: ZT1 Zagospodarowanie terenu

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. Cieszyn czerwiec 2014 rok. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Górna Cieszyn ul. Górna 30. Zespół projektowy: Branża

OCENA TECHNICZNA. Cieszyn czerwiec 2014 rok. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Górna Cieszyn ul. Górna 30. Zespół projektowy: Branża ZLECENIE Cn - 470 OCENA TECHNICZNA Stanu istniejącego instalacji grzewczych etażowych znajdujących się w budynku mieszkalno-usługowym w CIESZYNIE przy ul. Górnej 30 pod kątem ich wykorzystania w projektowanym

Bardziej szczegółowo

1. ZAKRES OPRACOWANIA

1. ZAKRES OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu budowlanego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosmonautów 8 w Koninie, dz. nr 235/10 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. WOLSKIEJ 113 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. WOLSKIEJ 113 W WARSZAWIE BOMA Bogdan Maciejewski 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 13a m 3 NIP 118-011-70-80 tel/fax 22-633-16-74 tel. 514-068-932 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OBIEKT : BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIDZBARKU WARMIŃSKIM ADRES

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY mgr inŝ. ZYGMUNT DOMARECKI ul. Leśna 2 b, 44-144 śernica NIP: 626-126-04-76 REGON: 2766054 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Nr 24 ADRES BUDOWY: RUDA ŚLĄSKA 6; ul. ENERGETYKÓW

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz Zabrze, ul. Roosevelta 58/1

Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz Zabrze, ul. Roosevelta 58/1 Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 58/1 Tytuł opracowania: Projekt budowlano- wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku Wyższej Szkoły Handlowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH AB PROJEKT BEATA MUCHA, ANNA ŻWIROWSKA-FOLGA SPÓŁKA CYWILNA UL. UNII EUROPEJSKIEJ 1O, 32-600 OŚWIĘCIM tel/fax. 033/8762802 biuro@abprojekt.info.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. Cieszyn czerwiec 2014 rok. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Górna Cieszyn ul. Górna 34. Zespół projektowy: Branża

OCENA TECHNICZNA. Cieszyn czerwiec 2014 rok. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Górna Cieszyn ul. Górna 34. Zespół projektowy: Branża ZLECENIE Cn - 470 OCENA TECHNICZNA Stanu istniejącego instalacji grzewczych etażowych znajdujących się w budynku mieszkalnym w CIESZYNIE przy ul. Górnej 34 pod kątem ich wykorzystania w projektowanym systemie

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD KAN I CO

INSTALACJA WOD KAN I CO Spis treści: INSTALACJA WOD KAN I CO I OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA... 2 3.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.2 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano - Wykonawczy modernizacji instalacji c.o Godów, ul. 1-go Maja 53

Projekt Budowlano - Wykonawczy modernizacji instalacji c.o Godów, ul. 1-go Maja 53 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlano -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O.

PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c. ul. Jana Kurczaba 25, 30-868 Kraków tel. 12 651 20 15, 12 651 20 16 e-mail: biuro@lokumsc.pl tel./fax. 12 659 19 08 http:// www.lokumsc.pl PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY.

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1 Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa i zawartość opracowania 2 2. Charakterystyka obiektu 2 3. Rozwiązanie projektowe 3 3.1. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 3 3.2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy Poczta Polska Punkt rozdzielczo przeładunkowy Ustroń, ul. Daszyńskiego 33 Strona 1 PRZEBUDOWA POCZTA POLSKA Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WALISZEWSKIEGO 5,7,9,11, W GLIWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WALISZEWSKIEGO 5,7,9,11, W GLIWICACH PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WALISZEWSKIEGO 5,7,9,11, W GLIWICACH ADRES INWESTYCJI: 44-100 GLIWICE, ul. Waliszewskiego 5,7,9,11

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Ul. GAWLINY 2 URZĄD GMINY W RUDNIKU UL. KOZIELSKA 1 INSTALACYJNA

METRYKA PROJEKTU. Ul. GAWLINY 2 URZĄD GMINY W RUDNIKU UL. KOZIELSKA 1 INSTALACYJNA METRYKA PROJEKTU TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY ADRES: RUDNIK Ul. GAWLINY 2 INWESTOR: URZĄD GMINY W RUDNIKU RUDNIK UL. KOZIELSKA 1 BRANśA: INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA: RYSUNKI:

TECZKA ZAWIERA: RYSUNKI: TECZKA ZAWIERA: 1. Opis techniczny str. nr 3-6 2. Informacja BIOZ str. nr 7-8 3. Oświadczenie projektantów str. nr 9 4. Uprawnienia projektowe str. nr 10 5. Zaświadczenie z OIIB str. nr 11 6. Informacja

Bardziej szczegółowo

Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szamotulskiej 59B, 61B, 63B, 65B.

Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szamotulskiej 59B, 61B, 63B, 65B. Ekoprodet Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Temat opracowania Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. Centralnego Ogrzewania. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej ul. Wrocławska 33 w m.

Inwentaryzacja. Centralnego Ogrzewania. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej ul. Wrocławska 33 w m. Inwentaryzacja Centralnego Ogrzewania w budynku Internatu i Łącznika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej ul. Wrocławska 33 w m. Nowa Sól Inwentaryzacja Centralnego Ogrzewania Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant: Opracował: Data opracowania: kwiecień 2011 r. inż. Kazimierz Kurkowski

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant: Opracował: Data opracowania: kwiecień 2011 r. inż. Kazimierz Kurkowski 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Modernizacja instalacji ogrzewczej w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej Nr 1 Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 12 Branża: sanitarna Stadium: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE OBIEKT : Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie. ADRES : Skołyszyn 232, 38-242

Bardziej szczegółowo