APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM WARSZAWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM WARSZAWA"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę POLKOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW V Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w czerwcu 2011 r. Zam. 1425/2011

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: ALPOL GIPS Sp. z o.o. Fidor, Końskie stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności : 31 marca 2016 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 31 marca 2011 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2011 zawiera 16 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2011 2/16 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Wyroby wchodzące w skład zestawu ALPOL STROP WM Układy ociepleniowe ALPOL STROP WM PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO - PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE... 14

5 AT /2011 3/16 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobów systemu ALPOL STROP WM, przeznaczony do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów i ścian, w miejscach nienarażonych na uderzenia, w zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych, jak np. garaże, piwnice, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Wykonanie ocieplenia systemem ALPOL STROP WM polega na mocowaniu do ocieplanego podłoża płyt z lamelowej wełny mineralnej oraz pokryciu ich warstwą wykończeniową. Płyty z wełny mineralnej mocowane są do podłoża za pomocą zaprawy klejącej nakładanej na całą powierzchnię płyty lub za pomocą zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, których rodzaj i rozmieszczenie powinny być określone w projekcie technicznym ocieplenia. Warstwa wykończeniowa nakładana jest metodą natrysku mechanicznego bezpośrednio na powierzchnię przyklejonych płyt. W zależności od rodzaju zastosowanej wełny mineralnej i wariantu wykończenia warstwę wykończeniową stanowi: w przypadku wełny mineralnej z fabrycznie zagruntowaną powierzchnią - farba strukturalna lub mineralna wyprawa tynkarska w przypadku wełny mineralnej z niegruntowaną powierzchnią - środek gruntujący i mineralna wyprawa tynkarska Producentem zestawu wyrobów jest firma ALPOL Gips Sp. z o.o. w Fidorze k/końskich. W skład zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL STROP WM wchodzą: 1) Płyty z wełny mineralnej, niegruntowane: FASROCK L o kodzie MW-EN T5-DS(TH)-CS(10\Y)40-TR100-WS-WL(P)- MU1 wg PN-EN 13162:2009, klasy A1 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010, PAROC FAL 1 o kodzie MW-EN T5-DS(TH)-CS(10/Y)50-TR80-WS-WL(P)- MU1 wg PN-EN 13162:2009, klasy A1 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010, ISOFAS LM o kodzie MW-EN T5-DS(TH)-CS(10)40-TR80-WS-MU1-WL(P) wg PN-EN 13162:2009, klasy A1 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010, FASOTERM NF o kodzie MW-EN T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AFr5 wg PN- EN 13162:2009, klasy A1 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010,

6 AT /2011 4/16 2) Płyty z wełny mineralnej, gruntowane: PAROC CGL 20cy o kodzie MW-EN T5-DS(TH)-CS(Y)20-TR20-WS- WL(P)-MU1 wg PN-EN 13162:2009, klasy A1 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010, PAROC Fal 1c (PAROC CGL 80c) o kodzie MW-EN T5-DS(TH)-CS(Y)50- TR80-WS-WL(P)-MU1 wg PN-EN 13162:2009, klasy A1 reakcji na ogień wg PN- EN A1:2010, 3) Zaprawa klejąca o nazwie handlowej Klej do ociepleń na wełnie ALPOL AK 533, przeznaczona do mocowania płyt z wełny mineralnej do podłoża. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 5,0 6,0 l wody na 25 kg suchej mieszanki. 4) Zaprawa klejąca o nazwie handlowej Klej do ociepleń ZIMOWY ALPOL AK 534 (stosowana zamiennie z zaprawą ALPOL AK 533), przeznaczona do mocowania płyt z wełny mineralnej do podłoża. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 4,5 5,25 l na 25 kg suchej mieszanki. 5) Preparat gruntujący ALPOL AG 701, biały lub barwiony, przeznaczony do gruntowania powierzchni płyt z wełny mineralnej pod mineralne wyprawy tynkarskie w przypadku ociepleń, w których stosowane są niegruntowane płyty z wełny mineralnej. Preparat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. 6) Mineralne zaprawy tynkarskie ALPOL AT 320, 325, 326, 327, 330 i 336. Zaprawy dostarczane są w postaci suchych mieszanek, które przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 4,5 5,5 l na 25 kg suchej mieszanki. Maksymalne wielkości ziaren oraz orientacyjne zużycie zapraw na 1 m 2 podano w tablicy 1. Zaprawa tynkarska Maksymalna wielkość ziarna, mm Tablica 1 Orientacyjne zużycie zaprawy na 1 m 2, kg Tynk mineralny biały baranek ALPOL AT 320 2,0 2,5 Tynk mineralny kamyczkowy extra biały ALPOL AT 325 1,5 2,0 Tynk mineralny kamyczkowy extra biały ALPOL AT 326 2,0 3,0 Tynk mineralny szary baranek ALPOL AT 330 2,0 2,5 Tynk mineralny kamyczkowy szary ALPOL AT 336 2,0 3,0 7) Natryskowa farba strukturalna ALPOL AF 641, przeznaczona do stosowania jako warstwa wykończeniowa w przypadku ociepleń, w których użyte są gruntowane płyty z wełny mineralnej. Farba dostarczana jest w postaci gotowej do stosowania, w kolorze białym lub w kolorach wg katalogu Producenta.

7 AT /2011 5/16 Zaprawy klejące ALPOL AK 533 i ALPOL AK 534, preparat gruntujący ALPOL AG 701, zaprawy tynkarskie ALPOL AT 320, 325, 326, 330 i 336 oraz farba strukturalna ALPOL AF 641 produkowane są przez firmę Alpol Gips Sp. z o.o. w Fidorze. Wyroby o nazwach zawierających człon ALPOL i wchodzące w skład zestawu ALPOL STROP WM mogą być produkowane przez firmy, które uzyskały od firmy Alpol Gips Sp. z o.o. w Fidorze prawo do oznaczania wyrobów zastrzeżonym znakiem towarowym ALPOL. Właściwości techniczne wyrobów wchodzących w skład zestawu ALPOL STROP WM oraz wykonanych z ich zastosowaniem ociepleń podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL STROP WM jest przeznaczony do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów w garażach zamkniętych (np. parkingach podziemnych i nadziemnych) oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. piwnice), nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Zestaw wyrobów ALPOL STROP WM jest przeznaczony do stosowania na podłożach mineralnych, w budynkach nowowznoszonych i użytkowanych. W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawu wyrobów ALPOL STROP WM mogą być stosowane: 1) inne niż wymienione w p. 1 Aprobaty niepalne płyty z wełny mineralnej dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, jeżeli wyniki badań układów ociepleniowych z tymi płytami będą zgodne z wymaganiami określonymi w p ) łączniki mechaniczne, dopuszczone do obrotu, 3) materiały do wykańczania miejsc szczególnych, takie jak: listwy, taśmy, siatki wzmacniające oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie technicznym ocieplenia. W ociepleniach ALPOL STROP WM płyty z wełny mineralnej mogą być mocowane za pomocą zapraw klejących ALPOL AK 533 lub ALPOL AK 534 bez łączników mechanicznych, do surowych lub otynkowanych stropów betonowych i belkowopustakowych. Przy klejowym mocowaniu płyt lamelowych, cała powierzchnia płyt powinna być pokryta zaprawą klejącą. Ociepleń ALPOL STROP WM nie należy stosować w pomieszczeniach mokrych i w pomieszczeniach, w których sufity mogą być narażone na uderzenia. Ocieplenia ALPOL STROP WM, stosowane na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 s3, d0 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010) z tynkami mineralnymi ALPOL AT 320, 325, 326, 330 i 336, o maksymalnym zużyciu 3,0 kg/m 3 lub z powłoką malarską z farby strukturalnej ALPOL AF 641, wykonywane z zastosowaniem niepalnych płyt

8 AT /2011 6/16 z wełny mineralnej, uzyskały klasyfikację A2-s2,d0 w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010 oraz zostały sklasyfikowane jako niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniające ognia (NRO) na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami). Stosowanie zestawu wyrobów ALPOL STROP WM powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu. Projekt powinien uwzględniać: postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej, Instrukcje ITB nr 418/2007 i 447/2009, obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami), firmowe wytyczne Wnioskodawcy (opisy na opakowaniach, karty techniczne oraz zalecenia instrukcji wykonawczej), oraz określać co najmniej: sposób przygotowania podłoża, grubość płyt z wełny mineralnej, rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych, sposób mocowania płyt z wełny mineralnej sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, cokołów, dylatacji i in.). Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnić dostarczanie odbiorcom skompletowanych zestawów materiałów i elementów, wchodzących w skład układu ociepleniowego ALPOL STROP WM według specyfikacji materiałów i elementów, zawartych w dokumentacji technicznej obiektów. Roboty budowlane przy ociepleniach powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, zgodnie z wytycznymi wykonania Wnioskodawcy Aprobaty Technicznej. Zaprawa klejąca Klej do ociepleń ZIMOWY ALPOL AK 534 może być nakładana w temperaturze od 0 C do +25 C. Po okresie 8 godzin od nałożenia uzyskuje odporność na przymrozki do 5 C. Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania pozostałych zapraw klejących, gruntu, mineralnych zapraw tynkarskich i farby strukturalnej powinna wynosić od +5 C do +30 C. Przy prowadzeniu robót ociepleniowych należy przestrzegać odstępów czasowych miedzy nakładaniem poszczególnych warstw zgodnie z instrukcją Producenta systemu.

9 AT /2011 7/16 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Wyroby wchodzące w skład zestawu ALPOL STROP WM Zaprawy klejące ALPOL AK 533 i ZIMOWY ALPOL AK 534. Właściwości techniczne zapraw klejących ALPOL AK 533 i ZIMOWY ALPOL AK 534 podano w tablicy 2. Poz. Właściwości Wymagania AK 533 ZIMOWY AK 534 Tablica 2 Metody badań Wygląd (postać handlowa) drobnoziarnisty proszek, bez zbryleń i obcych wtrąceń p Gęstość nasypowa, g/cm 3 1,5 10 % 1,38 10 % PN-EN : Strata prażenia w temp. 450 C, % 1,92 10% 2,14 10% ZUAT-15/V.04/ Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie grubości do 8 mm brak rys ZUAT-15/V.04/ Przyczepność, MPa: a) do betonu: w stanie powietrzno-suchym 0,30 po 24 h zanurzenia w wodzie 0,20 po 5 cyklach termicznowilgotnościowych (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) 0,30 ZUAT-15/V.04/2003 b) do płyt z wełny mineralnej ZUAT-15/V.04/2003 w stanie powietrzno-suchym 0,080* * badanie należy wykonywać przy zastosowaniu płyt z wełny mineralnej o wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych nie mniejszej niż TR Preparat gruntujący ALPOL AG 701. Właściwości techniczne preparatu gruntującego ALPOL AG 701 podano w tablicy 3. Tablica 3 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,60 10 % PN-EN ISO : Zawartość suchej substancji, % 67,11 3,3 ZUAT-15/V.04/ Strata prażenia, %: w temperaturze 450 C w temperaturze 900 C 39,20 3,9 65,43 6,5 ZUAT-15/V.04/2003

10 AT /2011 8/ Zaprawy tynkarskie ALPOL AT: 320, 325, 326, 330 i 336. Właściwości techniczne zapraw tynkarskich ALPOL AT: 320, 325 i 326 podano w tablicy 4, natomiast zapraw ALPOL AT: 330 i 336 w tablicy 5. Poz. Właściwości Wymagania AT 320 AT 325 AT 326 Tablica 4 Metody badań Wygląd zewnętrzny sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i obcych wtrąceń PN-B-10106:1997 wraz z Az1: Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,80 10 % 1,88 10 % PN-85/B Konsystencja, cm 10,0 1,0 PN-85/B Strata prażenia w temp. 450 C, % 0,77 0,08 0,68 0,07 0,68 0,07 ZUAT-15/V.04/ Odporność na występowanie rys skurczowych brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej grubości ziarna, podanej w tablicy 1 ZUAT-15/V.04/2003 Poz. Właściwości Wymagania AT 330 AT 336 Tablica 5 Metody badań Wygląd zewnętrzny sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i obcych wtrąceń PN-B-10106:1997 wraz z Az1: Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,71 10 % 1,5 ± 10 % PN-85/B Konsystencja, cm 10,0 1,0 PN-85/B Strata prażenia w temp. 450 C, % 0,90 0,09 0,60 0,06 ZUAT-15/V.04/ Odporność na występowanie rys skurczowych brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej grubości ziarna, podanej w tablicy 1 ZUAT-15/V.04/ Farba strukturalna ALPOL AF 641. Farba ALPOL AF 641 powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6. Tablica 6 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Wygląd zewnętrzny jednorodna ciecz o barwie zgodnej p z katalogiem Producenta 2 Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,77 5% PN-EN ISO : Zawartość suchej substancji, % 73,24 3,7 ZUAT-15/V.04/ Strata prażenia, %: w temperaturze 450 C 36,24 3,6 ZUAT-15/V.04/2003 w temperaturze 900 C 57,63 5, Układy ociepleniowe ALPOL STROP WM Właściwości techniczne. Wymagane właściwości techniczne układów ociepleniowych ALPOL STROP WM podano w tablicy 7.

11 AT /2011 9/16 Poz. Właściwości niegruntowane płyty z wełny mineralnej+ wyprawa Wymagania gruntowane płyty z wełny mineralnej + wyprawa tynkarska gruntowane płyty z wełny mineralnej + powłoka malarska Tablica 7 Metody badań Przyczepność międzywarstwowa (wytrzymałość na rozciąganie) w stanie powietrzno-suchym, MPa: FASROCK L PAROC FAL 1 ISOFAS LM FASOTERM NF PAROC CGL 20cy PAROC FAL 1c 2 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień 3 Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności 4 Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia 5 Klasyfikacja ogniowa w zakresie kapania i odpadania pod wpływem ognia 0,100 0,080 0,080 0, A2-s2,d0* niepalny* ,020 0,080 nierozprzestrzeniający ognia* niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia* ZUAT- 15/V.04/2003 PN-EN A1:2010 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ** * Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym (klasy A1 lub A2 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010) ** Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Wyroby wchodzące w skład systemu ALPOL STROP WM powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producentów. Do każdego wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, identyfikację wyrobu zawierającą nazwę wyrobu, nr Aprobaty Technicznej ITB AT /2011, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, termin przydatności do użytku jeśli jest określony, masę netto jeśli jest określana, podstawowe warunki stosowania, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności,

12 AT / /16 oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 173/2003, poz. 1679), warunki prawidłowego i bezpiecznego wykonywania robót z uwzględnieniem informacji dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia określonym w karcie charakterystyki wyrobu, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 140/2002, poz. 1171), znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2005, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2005, poz. 881), zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2005, poz. 2041) oceny zgodności zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL STROP WM objętego Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 dokonuje producent, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 na podstawie: a) zadania producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji,

13 AT / /16 badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania wg p , b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu układu ociepleniowego ALPOL STROP WM obejmuje: przyczepność międzywarstwową, klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, klasyfikację ogniową w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany, klasyfikację w zakresie niepalności, klasyfikację w zakresie kapania i odpadania pod wpływem ognia. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie składników, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych.

14 AT / / Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: zapraw klejących ALPOL AK 533 i ZIMOWY ALPOL AK 534 w zakresie: wyglądu zewnętrznego, gęstości nasypowej, preparatu gruntującego ALPOL AG 701 w zakresie: wyglądu zewnętrznego, gęstości objętościowej, mineralnych zapraw tynkarskich ALPOL AT:320, 325, 326, 330 i 336 w zakresie: wyglądu zewnętrznego, gęstości objętościowej. konsystencji, farby ALPOL AF 641w zakresie: wyglądu zewnętrznego, gęstości objętościowej Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: zapraw klejących ALPOL AK 533 i ZIMOWY ALPOL AK 534 w zakresie: odporności na powstawanie rys skurczowych, przyczepności do betonu i wełny mineralnej, preparatu gruntującego ALPOL AG 701 w zakresie: zawartości suchej substancji, starty prażenia, zapraw tynkarskich ALPOL AT:320, 325, 326, 330 i 336, 338 w zakresie: straty prażenia, odporności na występowanie rys skurczowych, farby ALPOL AF 641w zakresie: zawartości suchej substancji, straty prażenia, układu ociepleniowego ALPOL STROP WM w zakresie w zakresie reakcji na ogień.

15 AT / / Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Zasada ogólna. Badania należy wykonywać wg norm wymienionych w tablicach 2 7, ZUAT-15/V.04/2003, oraz wg poniższego opisu. Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w tablicach Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny należy sprawdzać wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle naturalnym, z odległości 0,5 m Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrobów należy uznać za zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna AT /2011 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL STROP WM do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2005, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16 AT / / Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentów wyrobów wchodzących w skład zestawu do wykonywania ociepleń systemem ALPOL STROP WM od odpowiedzialności za właściwą jakość tych materiałów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie i wykonanie rozwiązania technicznego będącego przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych ze stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL STROP WM należy zamieszczać informację o udzielonej temu rozwiązaniu Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest ważna do 31 marca 2016 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K O N I E C INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN ISO 1513:2010 PN-EN ISO :2002 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Cześć 1: Metoda

17 AT / /16 PN-EN :2000 PN-EN 13162:2009 PN-EN A1:2010 PN-85/B PN-90/B PN-B-10106:1997 wraz z Az1:2002 PN-83/N ZUAT-15/V.04/2003 piknometryczna. Badania mechanicznych i chemicznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (WM) produkowane fabrycznie. Specyfikacja Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ETAG-004/2000 Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi Instrukcja ITB Nr 401/2004 Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN Instrukcja ITB nr 418/2007 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny 1. Raporty z badań nr LM /10/Z00NM, LM /10/Z00NM i LM /10/Z00NM, Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa 2011 r. 2. Raporty klasyfikacyjne reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010 nr /11/Z00NPU, /11/Z00NPU i /11/Z00NPU, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2011 r 3. Badania laboratoryjne systemu ociepleniowego ALPOL EKO PLUS WM dla potrzeb aprobacyjnych, NT-673/A/08, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2008 r. 4. Opinia specjalistyczna nr NT-2/BN/413/07, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2007 r. 5. Wybrane badania laboratoryjne zapraw klejących ALPOL AK 532 i ALOPL AK 533, NT- 518/A/07, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2007 r.

18 AT / /16 6. Badania laboratoryjne zaprawy klejącej ALPOL AK 534 ZIMOWA, mas tynkarskich ALPOL oraz systemów ociepleniowych ALPOL EKO PLUS w wersji zimowej i ALPOL EKO PLUS WM w wersji zimowej dla potrzeb aprobacyjnych. Część I Badania zaprawy klejącej ALPOL AK 534 ZIMOWA w zastosowaniu do mocowania płyt termoizolacyjnych. Część III Badanie systemów ociepleniowych ALPOL EKO PLUS w wersji zimowej i ALPOL EKO PLUS WM w wersji zimowej, 7. NT-608/A/06, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2006 r. 8. Opinia specjalistyczna NT-2/BN/199/05 dot. NT-523/A/05, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa, 2005 r. 9. NT-515/A/04, Badania laboratoryjne wyrobów do wykonywania systemu ociepleniowego ALPOL EKO PLUS WM dla potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa, 2004 r.

19 ISBN

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8350/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemami OPTOFLAME 3000 i OPTOFLAME 3001 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9087/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6540/2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS WM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6540/2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS WM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6540/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5022/2011 + ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6566/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7441/2013 +ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9012/2012 Płyty budowlane WIM PLATTE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9215/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9458/2015 Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9289/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST WX i GREINPLAST WS

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST WX i GREINPLAST WS APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7715/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST WX i GREINPLAST WS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9479/2015 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5510/2011 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika PLATINUM W

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika PLATINUM W APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8897/2012 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika PLATINUM W WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2 Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2 1.Producent wyrobu: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, Zakład Produkcyjny: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, 2. Nazwa wyrobu: Zestaw

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7276/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem AKRYS 3000 W WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W Dekllaracja zgodnościi nr W/0211 1. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6372/2010 + ANEKSY NR 1 3 Siatka z włókna szklanego EUROWEK STANDARD / EUROWEK PREMIUM / EUROWEK PROFESIONAL / EUROWEK PROFESIONAL SYSTEM WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3056/2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3056/2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie -

Bardziej szczegółowo

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 20 / 3

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 20 / 3 Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 20 / 3 1.Producent wyrobu: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, Zakład Produkcyjny: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, 2. Nazwa wyrobu: Zestaw

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WS GREINPLAST WX, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WS GREINPLAST WX, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF Dekllaracja zgodnościi nr W/0. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. -007 Krasne B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. -007 Krasne B. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy wyrobów do wykonywania

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA DOCIEPLEŃ STROPÓW SYSTEMEM FAST WG-S

INSTRUKCJA WYKONANIA DOCIEPLEŃ STROPÓW SYSTEMEM FAST WG-S INSTRUKCJA WYKONANIA DOCIEPLEŃ STROPÓW SYSTEMEM FAST WG-S Ogólna charakterystyka systemu oraz opis technologii wykonania System FAST WG-S jest zestawem wyrobów przeznaczonych do wykonywania ociepleń: zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9100/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8979/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3. Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplania ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3. Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplania ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4583/2011 + ANEKSY NR 1 3 Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplania ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX T

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX T APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9319/2014 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX T WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BECCO WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BECCO WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8397/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BECCO WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7378/2013 ŁĄCZNIKI WIERCĄCE, SAMOGWINTUJĄCE MCF (tzw. wkręty farmerskie) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

WEBAC 1403 i WEBAC 1404

WEBAC 1403 i WEBAC 1404 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7436/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie:

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie: Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata 23 A W PN-EN 13500:2005 Obowiązuje od dnia: Zmieniona / wycofana w dniu: System oceny zgodności: Oznakowanie: Numer i data wydania (krajowej)

Bardziej szczegółowo

WEBAC 4101 i WEBAC 4110

WEBAC 4101 i WEBAC 4110 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

weberbase UNI W klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej

weberbase UNI W klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej weberbase UNI W klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6918/2006 Kotwy HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r.

A B ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. weber.pas modelino C tynk silikonowy modelarski Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

weber KS143 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej

weber KS143 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej weber KS143 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym

Bardziej szczegółowo

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/2017 z dnia

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/2017 z dnia Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/2017 z dnia 02.01.2017 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem EUROTHERM

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7190/2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/01 wydanie 1

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/01 wydanie 1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/01 wydanie 1 ZŁOŻONE ZESTAWY IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI (ETICS) Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW Z WEŁNY

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8830/2012 Dwukomponentowa pianka poliuretanowa FOMO 1,5K Strawfoam WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

AT /99 2/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI

AT /99 2/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI AT-15-2583/99 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA...4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem CAPATECT 100

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem CAPATECT 100 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3042/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem CAPATECT 100 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006. Zestaw preparatów ochronno-wzmacniających powierzchnie betonowe LITORIN I i LITORIN II WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006. Zestaw preparatów ochronno-wzmacniających powierzchnie betonowe LITORIN I i LITORIN II WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2657/2006 Zestaw preparatów ochronno-wzmacniających powierzchnie betonowe LITORIN I i LITORIN II WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0033/2017

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0033/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0033/2017 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem RENOX ST 2. Oznaczenie typu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7687/2013 CHEMI SPECTRUM FOLIA W PŁYNIE masa polimerowa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7508/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7418/2012 Stalowe łączniki rozporowe KHA oraz KHA-S WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie:

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie: Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata 1 A PN-EN 13499:2005 Obowiązuje od dnia: Zmieniona / wycofana w dniu: System oceny zgodności: Oznakowanie: Numer i data wydania (krajowej)

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7070/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0454 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r.

A B ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0454 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r. weber ZP418 klej do płytek ceramicznych Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Rodzaj

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7375/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8858/2012 Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010. Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010. Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010 Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4449/2011 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST A, GREINPLAST T i GREINPLAST G WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

weberbase UNI S klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej

weberbase UNI S klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej weberbase UNI S klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4099/2011 Pianki poliuretanowe CERESIT PU FOAM UNIVERSAL TS 61 / CERESIT PU GUNFOAM UNIVERSAL TS 62 / CERESIT PU GUNFOAM LOW EXPANSION FOAM TS 63 / MAKROFLEX / BOSMAN / FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0054/2017

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0054/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0054/2017 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem RENOX 2. Oznaczenie typu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6666/2010 Zaprawa zalewowa PAGEL V1/40 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Barbarę DŁUŻEWSKĄ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. C

A B ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. C weber.ton metalic farba fasadowa akrylowa z efektem metalicznym Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9536/2015 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /98

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /98 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3124/98 Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych

Bardziej szczegółowo