APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę POLKOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW V Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w czerwcu 2011 r. Zam. 1411/2011

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: ALPOL GIPS Sp. z o.o. Fidor, Końskie stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności : 24 marca 2016 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 24 marca 2011 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2007. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2011 zawiera 23 strony. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2011 2/23 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Wyroby wchodzące w skład zestawu ALPOL EKO PLUS Układy ociepleniowe ALPOL EKO PLUS PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań kontrolnych Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO - PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE... 20

5 AT /2011 3/23 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS, polegającym na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe mogą być mocowane za pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy klejącej i łączników mechanicznych. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS występuje w czterech odmianach: ALPOL EKO PLUS M z tynkami mineralnymi, ALPOL EKO PLUS N z tynkami akrylowymi, ALPOL EKO PLUS SIS z tynkami silikatowo-silikonowymi ALPOL EKO PLUS ZIMOWA z zaprawą klejącą o nazwie handlowej Klej do ociepleń ZIMOWY ALPOL AK 534 oraz tynkiem mineralnym ZIMOWY ALPOL AT 326 lub z tynkami mineralnymi albo akrylowymi, objętymi niniejszą aprobatą, nakładanymi w temperaturze otoczenia oraz podłoża powyżej + 5 o C. Producentem zestawu wyrobów jest firma ALPOL Gips Sp. z o.o. w Fidorze k/końskich. W skład zestawu wyrobów ALPOL EKO PLUS wchodzą następujące wyroby: 1) Zaprawa klejąca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: Klej do styropianu ALPOL AK 530 lub Klej do styropianu STANDARD ALPOL AK 525, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży. Dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 5,0 5,5 l na 25 kg suchej mieszanki. 2) Zaprawy klejące: o nazwie handlowej Klej do ociepleń biały ALPOL AK 531, o zamiennie stosowanych nazwach handlowych Klej do ociepleń na styropianie ALPOL AK 532 lub Klej do ociepleń na styropianie STANDARD ALPOL AK 527, przeznaczone do wykonywania warstwy zbrojonej oraz do mocowania płyt styropianowych do podłoży (stosowane zamiennie z zaprawą ALPOL AK 530 / STANDARD ALPOL AK 525). Dostarczane są w postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 5,0 6,0 l na 25 kg suchej mieszanki.

6 AT /2011 4/23 3) Zaprawa klejąca o nazwie handlowej Klej do ociepleń ZIMOWY ALPOL AK 534, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej oraz do mocowania płyt styropianowych do podłoży w ociepleniach odmiany ALPOL EKO PLUS ZIMOWA. Dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 4,5 5,25 l na 25 kg suchej mieszanki. 4) Preparat gruntujący ALPOL AG 701 biały lub barwiony, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralną wyprawę tynkarską. Dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. 5) Preparat gruntujący ALPOL AG 705 biały lub barwiony, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod akrylową wyprawę tynkarską. Dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. 6) Preparat gruntujący ALPOL AG 706 biały lub barwiony, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod silikatowo-silikonową wyprawę tynkarską. Dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. 7) Siatki z włókna szklanego: o nazwie handlowej ALPOL 145, o gramaturze 145 g/m 2. Siatka dostarczana jest w rolkach o szerokości 1 m, a długość siatki w rolce wynosi nie mniej niż 50 m. o nazwie handlowej AKE 145, wg AT /2005, produkowana przez firmę Vertex a.s. w Republice Czeskiej, o nazwie handlowej Zaltan 145, wg AT /2009, produkowana przez P.P.H.U. Zaltan w Końskich. 8) Mineralne zaprawy tynkarskie ALPOL AT 320, 321, 322, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 336 i 338 oraz ZIMOWY ALPOL AT 326. Zaprawy są dostarczane w postaci suchych mieszanek, które przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 4,5 5,5 l na 25 kg suchej mieszanki. Maksymalne wielkości ziaren oraz orientacyjne zużycie zapraw na 1 m 2 podano w tablicy 1. Zaprawa tynkarska Maksymalna wielkość ziarna, mm Tablica 1 Orientacyjne zużycie zaprawy na 1 m 2, kg Tynk mineralny biały baranek ALPOL AT 320 2,0 2,5 Tynk mineralny biały kornik ALPOL AT 321 2,0 3,0 Tynk mineralny biały kornik ALPOL AT 322 3,0 4,0 Tynk mineralny kamyczkowy extra biały ALPOL AT 325 1,5 2,0 Tynk mineralny kamyczkowy extra biały ALPOL AT 326 2,0 3,0 Tynk mineralny kamyczkowy extra biały ZIMOWY ALPOL AT 326 2,0 3,0 Tynk mineralny kamyczkowy extra biały ALPOL AT 327 2,5 3,5 Tynk mineralny szary baranek ALPOL AT 330 2,0 2,5 Tynk mineralny szary kornik ALPOL AT 331 2,0 3,0 Tynk mineralny szary kornik ALPOL AT 332 3,0 4,0 Tynk mineralny kamyczkowy szary ALPOL AT 336 2,0 3,0 Tynk mineralny kamyczkowy szary ALPOL AT 338 3,0 4,0

7 AT /2011 5/23 9) Akrylowe masy tynkarskie ALPOL AT 350, 351, 352, 356, 357 i 358. Masy są dostarczane w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wg wzornika Producenta (barwione w masie). Maksymalne wielkości ziaren oraz orientacyjne zużycie mas na 1 m 2 podano w tablicy 2. Tablica 2 Masa tynkarska Maksymalna wielkość ziarna, mm Orientacyjne zużycie masy na 1 m 2, kg Tynk akrylowy baranek ALPOL AT 350 1,0 1,7 Tynk akrylowy baranek ALPOL AT 351 1,5 2,3 Tynk akrylowy baranek ALPOL AT 352 2,0 3,0 Tynk akrylowy kornik ALPOL AT 356 1,5 1,7 Tynk akrylowy kornik ALPOL AT 357 2,0 2,5 Tynk akrylowy kornik ALPOL AT 358 2,5 3,6 10) Silikatowo-silikonowe masy tynkarskie ALPOL AT 370, 371, 372, 376, 377 i 378. Masy są dostarczane w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wg wzornika Producenta (barwione w masie). Maksymalne wielkości ziaren oraz orientacyjne zużycie mas na 1 m 2 podano w tablicy 3. Tablica 3 Masa tynkarska Maksymalna wielkość Orientacyjne zużycie ziarna, mm masy na 1 m 2, kg Tynk silikatowo-silikonowy baranek ALPOL AT 370 1,0 1,7 Tynk silikatowo-silikonowy baranek ALPOL AT 371 1,5 2,3 Tynk silikatowo-silikonowy baranek ALPOL AT 372 2,0 3,0 Tynk silikatowo-silikonowy kornik ALPOL AT 376 1,5 1,7 Tynk silikatowo-silikonowy kornik ALPOL AT 377 2,0 2,5 Tynk silikatowo-silikonowy kornik ALPOL AT 378 2,5 3,6 11) Akrylowa farba elewacyjna ALPOL AF 640, przeznaczona do malowania akrylowych i mineralnych wypraw tynkarskich, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wg katalogu Producenta. 12) Silikatowa farba elewacyjna ALPOL AF 660, przeznaczona do malowania mineralnych i silikatowo-silikonowych wypraw tynkarskich, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wg katalogu Producenta. 13) Silikonowa farba elewacyjna ALPOL AF 680, przeznaczona do malowania mineralnych wypraw tynkarskich, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wg katalogu Producenta.

8 AT /2011 6/23 Zaprawy klejące ALPOL AK 530 / STANDARD ALPOL AK 525, ALPOL AK 531, ALPOL AK 532 / STANDARD ALPOL AK 527 i ZIMOWY ALPOL AK 534, preparaty gruntujące ALPOL AG 701, 705 i 706, zaprawy i masy tynkarskie ALPOL AT 320, 321, 322, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 336, 338, ALPOL AT 350, 351, 352, 356, 357, 358, ALPOL AT 370, 371, 372, 376, 377, 378 oraz ZIMOWY ALPOL AT 326 produkowane są przez firmę Alpol Gips Sp. z o.o. w Fidorze. Wyroby o nazwach zawierających człon ALPOL i wchodzące w skład zestawu ALPOL EKO PLUS mogą być produkowane przez firmy, które uzyskały od firmy Alpol Gips Sp. z o.o. w Fidorze prawo do posługiwania się Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznaczania wyrobów zastrzeżonym znakiem towarowym ALPOL. Właściwości techniczne wyrobów wchodzących w skład zestawu ALPOL EKO PLUS oraz wykonanych z ich zastosowaniem ociepleń podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Zestaw wyrobów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS przeznaczony jest do ocieplania ścian zewnętrznych w budynkach nowowznoszonych i użytkowanych. Może być stosowany na podłożach mineralnych. W ociepleniach z zastosowaniem zestawu wyrobów ALPOL EKO PLUS powinny być stosowane: 1) płyty styropianowe o kodach EPS EN T2 L2 W2 S2 P3 BS115 CS(10)70 DS(N)2 DS(70,-)2 TR100 lub EPS EN T2 L2 W2 S2 P4 BS125 CS(10)80 DS(N)2 DS(70,-)2 TR100 wg PN-EN 13163:2009, co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010 (odpowiadającej określeniu "samogasnące" wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75, poz. 690), o grubości zgodnej z projektem ocieplenia i spełniające dodatkowo następujące wymagania: wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 600 x 1200 mm, powierzchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków, krawędzie płyt: proste, ostre bez wyszczerbień, 2) łączniki mechaniczne, dopuszczone do obrotu, 3) materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, siatki narożnikowe oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie technicznym ocieplenia. Układy ociepleniowe ALPOL EKO PLUS, zgodne z poniższym opisem, stosowane na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 s3, d0 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010):

9 AT /2011 7/23 ALPOL EKO PLUS odmiana M z mineralną wyprawą tynkarską ALPOL AT 320, 321, 322, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 336 lub 338, grubości min. 1,5 mm, z powłoką malarską z farby akrylowej ALPOL AF 640, z farby silikatowej ALPOL AF 660, z farby silikonowej ALPOL AF 680 lub bez powłoki malarskiej, ALPOL EKO PLUS odmiana N z akrylową wyprawą tynkarską ALPOL AT 350, 351, 352, 356, 357 i 358, grubości min. 1,0 mm, z powłoką malarską z farby akrylowej ALPOL AF 640 lub bez powłoki malarskiej, ALPOL EKO PLUS odmiana SIS z silikatowo-silikonową wyprawą tynkarską ALPOL AT 370, 371, 372, 376, 377 lub 378, grubości min. 1,0 mm, z powłoką malarską z farby silikatowej ALPOL AF 660 lub bez powłoki malarskiej, ALPOL EKO PLUS odmiana ZIMOWA z: mineralną wyprawą tynkarską ZIMOWY ALPOL AT 326, grubości min. 2,0 mm, z powłoką malarską z farby akrylowej ALPOL AF 640, z farby silikatowej ALPOL AF 660, z farby silikonowej ALPOL AF 680 lub bez powłoki malarskiej, mineralną wyprawą tynkarską ALPOL AT 320, 321, 322, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 336 lub 338, grubości min. 1,5 mm, z powłoką malarską z farby akrylowej ALPOL AF 640, z farby silikatowej ALPOL AF 660, z farby silikonowej ALPOL AF 680 lub bez powłoki malarskiej, akrylową wyprawą tynkarską ALPOL AT 350, 351, 352, 356, 357 i 358, grubości min. 1,0 mm, z powłoką malarską z farby akrylowej ALPOL AF 640 lub bez powłoki malarskiej, oraz z płytami styropianowymi o grubości do 250 mm, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz. Stosowanie zestawu wyrobów ALPOL EKO PLUS powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu. Projekt powinien uwzględniać: obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami, postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej, Instrukcje ITB nr 418/2007 i 447/2009, firmowe wytyczne Wnioskodawcy (opisy na opakowaniach, karty techniczne, oraz instrukcję wykonawczą System ociepleń ALPOL EKO PLUS ), oraz określać co najmniej: sposób przygotowania podłoża, grubość płyt styropianowych, rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych,

10 AT /2011 8/23 sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, cokołów, dylatacji i in.). Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnić dostarczanie odbiorcom skompletowanych zestawów wyrobów, wchodzących w skład systemowego układu ociepleniowego ALPOL EKO PLUS - według specyfikacji materiałów i elementów, zawartych w dokumentacji technicznej obiektów. Roboty budowlane związane ze stosowaniem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemem ALPOL EKO PLUS powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, zgodnie z wytycznymi Wnioskodawcy Aprobaty Technicznej. Klej do ociepleń ZIMOWY ALPOL AK 534 oraz tynk mineralny ZIMOWY ALPOL AT 326 mogą być nakładane w temperaturze od 0 do +25 C. Po okresie 8 godzin od nałożenia uzyskują odporność na przymrozki do 5 C. Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania pozostałych zapraw klejących powinna wynosić od +5 C do +30 C, mineralnych i akrylowych zapraw tynkarskich od +5 do +25 C, natomiast silikatowo-silikonowych mas tynkarskich - od +8 do +25 C. Przy prowadzeniu robót ociepleniowych należy przestrzegać odstępów czasowych miedzy nakładaniem poszczególnych warstw zgodnie z instrukcją Producenta systemu. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Wyroby wchodzące w skład zestawu ALPOL EKO PLUS Zaprawy klejące ALPOL AK 530 / STANDARD ALPOL AK 525, ALPOL AK 531, ALPOL AK 532 / STANDARD ALPOL AK 527 i ZIMOWY ALPOL AK 534. Właściwości techniczne zapraw klejących ALPOL AK 530 / STANDARD ALPOL AK 525, ALPOL AK 531, ALPOL AK 532 / STANDARD ALPOL AK 527 i ZIMOWY ALPOL AK 534 podano w tablicach 4 i 5. Tablica 4 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań AK 530 / AK 525 AK Wygląd (postać handlowa) drobnoziarnisty proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń ZUAT-15/V.03/ Gęstość nasypowa, g/cm 3 1,5 10 % 1,5 10% PN-EN : Strata porażenia w temp. 450 C, % 1,59 10% 1,79 10% ZUAT-15/V.03/ Odporność na występowanie rys skurczowych brak rys ZUAT-15/V.03/2003

11 AT /2011 9/23 5 Przyczepność, MPa: a) do betonu: w stanie powietrzno-suchym 0,25 ETAG nr 004 po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia 0,08 ZUAT-15/V.03/2010 po 48 h zanurzenia w wodzie 0, dni suszenia Poz. b) do styropianu w stanie powietrzno-suchym 0,08 po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia 0,03 po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia 0,08 Właściwości Wymagania AK 532 / AK 527 AK 534 ETAG nr 004 ZUAT-15/V.03/2010 Tablica 5 Metody badań Wygląd (postać handlowa) drobnoziarnisty proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń ZUAT-15/V.03/ Gęstość nasypowa, g/cm 3 1,5 10 % 1,38 10 % PN-EN : Strata porażenia w temp. 450 C, % 1,84 10% 2,14 10% ZUAT-15/V.03/ Odporność na występowanie rys skurczowych brak rys ZUAT-15/V.03/ Przyczepność, MPa: a) do betonu: w stanie powietrzno-suchym 0,25 ETAG nr 004 po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia 0,08 ZUAT-15/V.03/2010 po 48 h zanurzenia w wodzie 0, dni suszenia b) do styropianu w stanie powietrzno-suchym 0,08 po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia 0,03 po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia 0,08 ETAG nr 004 ZUAT-15/V.03/ Preparaty gruntujące ALPOL AG 701, ALPOL AG 705 i ALPOL AG 706. Właściwości techniczne preparatów gruntujących ALPOL AG 701, ALPOL AG 705 i ALPOL AG 706 podano w tablicy 6. Tablica 6 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,60 10 % 1,47 10 % 1,45 10 % PN-82/C Zawartość suchej substancji, % 67,11 3,3 55,66 2,8 53,67 2,7 ZUAT- 15/V.03/ Strata prażenia, %: w temperaturze 450 C w temperaturze 900 C 39,20 3,9 65,43 6,5 51,18 5,1 71,89 7,1 51,83 5,1 62,33 6,2

12 AT / / Siatka z włókna szklanego ALPOL 145. Właściwości techniczne siatki z włókna szklanego ALPOL 145 podano w tablicy 7. Tablica 7 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Rodzaj splotu gazejski ZUAT-15/V.03/ Długość, m 50 ZUAT-15/V.03/ Szerokość, m 1 5% ZUAT-15/V.03/ Wymiary oczek w świetle, mm 4,5 x 5,0 10% ZUAT-15/V.03/ Masa powierzchniowa, g/m ZUAT-15/V.03/ Strata prażenia w temp. 625 o C, % 17,7 5 ZUAT-15/V.03/ Siła zrywająca po starzeniu, N/mm 20 ETAG Wytrzymałość na zerwanie po starzeniu, % wytrzymałości próbek w stanie dostawy 50 ETAG 004 9* Wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu, % 2,0 ETAG 004 * właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Zaprawy tynkarskie ALPOL AT: 320, 321, 322, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 336, 338 i ZIMOWA ALPOL AT 326. Właściwości techniczne zapraw tynkarskich ALPOL AT: 320, 321 i 322 podano w tablicy 8, zapraw ALPOL AT: 325, 326 i w tablicy 9, zapraw ALPOL AT: 330, 331 i 332 w tablicy 10, natomiast zapraw ALPOL AT: 336, 338 i ZIMOWA ALPOL AT 326 w tablicy 11. Tablica 8 Wymagania Poz. Właściwości Metody badań AT 320 AT 321 AT Wygląd zewnętrzny sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i obcych wtrąceń PN-B-10106:1997 wraz z Az1: Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,80 10 % 1,85 10 % PN-85/B Konsystencja, cm 10,0 1,0 PN-85/B Strata prażenia w temp. 450 C, % 0,77 0,08 0,59 ± 0,06 0,80 0,08 ZUAT-15/V.03/ Odporność na występowanie rys skurczowych brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej grubości ziarna, podanej w tablicy 1 ZUAT-15/V.03/2003 Poz. Właściwości Wymagania AT 325 AT 326 AT 327 Tablica 9 Metody badań Wygląd zewnętrzny sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i obcych wtrąceń PN-B-10106:1997 wraz z Az1: Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,88 10 % PN-85/B Konsystencja, cm 10,0 1,0 PN-85/B-04500

13 AT / / Strata prażenia w temp. 450 C, % 5 Odporność na występowanie rys skurczowych 0,68 0,07 0,68 0,07 0,60 ± 0,06 ZUAT-15/V.03/2003 brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej grubości ziarna, podanej w tablicy 1 ZUAT-15/V.03/2003 Poz. Właściwości Wymagania AT 330 AT 331 AT 332 Tablica 10 Metody badań Wygląd zewnętrzny sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i obcych wtrąceń PN-B-10106:1997 wraz z Az1: Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,71 10 % 1,69 10 % PN-85/B Konsystencja, cm 10,0 1,0 PN-85/B Strata prażenia w temp. 450 C, % 0,90 0,09 0,91 0,09 0,90 0,09 ZUAT-15/V.03/ Odporność na występowanie rys skurczowych brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej grubości ziarna, podanej w tablicy 1 ZUAT-15/V.03/2003 Poz. Właściwości Wymagania AT 336 AT 338 ZIMOWY AT 326 Tablica 11 Metody badań Wygląd zewnętrzny sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i obcych wtrąceń PN-B-10106:1997 wraz z Az1: Gęstość nasypowa, g/cm ,45 10 % PN-EN : Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,5 ± 10 % 1,5 ± 10 % 1,79 10 % PN-85/B Konsystencja, cm 10,0 1,0 9,5 1,0 PN-85/B Strata prażenia w temp. 450 C, % 0,60 0,06 0,60 0,06 0,46 0,05 ZUAT-15/V.03/ Odporność na występowanie rys skurczowych brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej grubości ziarna, podanej w tablicy 1 ZUAT-15/V.03/ Akrylowe masy tynkarskie ALPOL AT: 350, 351, 352, 356, 357 i 358. Właściwości techniczne mas tynkarskich ALPOL AT 350, 351, 352, 356, 357 i 358 podano w tablicy 12. Poz. Właściwości AT 350 Wymagania AT 351 i AT 352 AT 356, AT 357 i AT 358 Tablica 12 Metody badań Wygląd zewnętrzny jednorodna masa, bez zbryleń i obcych wtrąceń p Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,89 10 % 1,87 10 % 1,88 10 % PN-85/B Konsystencja, cm 10,5 1,0 11,0 1,0 10,5 1,0 PN-85/B Zawartość suchej substancji, % 85,10 4,3 85,50 4,3 84,00 4,2 ZUAT-15/V.03/2003

14 AT / /23 5 Strata prażenia, %: w temperaturze 450 C w temperaturze 900 C 6 Odporność na występowanie rys skurczowych 21,16 2,1 54,68 5,5 20,78 2,1 53,14 5,3 22,17 2,2 50,99 5,1 brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej grubości ziarna, podanej w tablicy 2 ZUAT-15/V.03/2003 ZUAT-15/V.03/ Silikatowo-silikonowe masy tynkarskie ALPOL AT: 370, 371, 372, 376, 377 i 378. Właściwości techniczne silikatowo-silikonowych mas tynkarskich ALPOL AT 370, 371, 372, 376, 377 i 378 podano w tablicy 13. Tablica 13 Wymagania Poz. Właściwości AT 371 AT 376, AT 377 Metody badań AT 370 i AT 372 i AT Wygląd zewnętrzny PN-B-10106:1997 jednorodna masa bez zbryleń i obcych wtrąceń wraz z Az1: Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,84 10% 1,89 10 % 1,85 10 % PN-85/B Konsystencja, cm 11,0 1,0 11,0 1,0 11,0 1,0 PN-85/B Zawartość suchej substancji, % 83,44 4,2 84,08 4,2 82,73 4,1 ZUAT-15/V.03/ Strata prażenia, %: w temperaturze 450 C 22,38 2,2 21,97 2,2 22,66 2,3 ZUAT-15/V.03/2003 w temperaturze 900 C 43,95 4,4 45,09 4,5 45,11 4,5 6* Odporność na występowanie rys brak rys w warstwie wyprawy o grubości skurczowych równej grubości ziarna, podanej w tablicy 3 ZUAT-15/V.03/2003 * właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Farby elewacyjne ALPOL AF 640, AF 660 i AF 680. Farby ALPOL AF 640, AF 660 i AF 680 powinny spełniać wymagania normy PN-C-81913:1998. Ponadto farby powinny spełniać wymagania podane w tablicy 14. Tablica 14 Poz. Właściwości Wymagania AF 640 AF 660 AF 680 Metody badań Wygląd zewnętrzny jednorodna ciecz biała lub barwiona p Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,59 5% 1,55 5% 1,52 5% PN-EN ISO : Zawartość suchej substancji, % 63,90 3,2 61,45 3,1 60,4 3,0 ZUAT-15/V.03/2003 Strata prażenia, %: 4 w temperaturze 450 C 46,73 4,7 45,65 4,6 50,33 5,0 ZUAT-15/V.03/2003 w temperaturze 900 C 52,34 5,2 53,16 5,3 54,32 5, Układy ociepleniowe ALPOL EKO PLUS Wymagane właściwości techniczne układów ociepleniowych ALPOL podano w tablicach 15 i 16. EKO PLUS

15 AT / /23 Lp. Właściwości Wymagania odmiana ALPOL EKO PLUS Tablica 15 Metody badań M N SIS Wodochłonność, g/m 2, w badaniu na próbkach: po 8 h zanurzenia w wodzie 600 po 24 h zanurzenia w wodzie Mrozoodporność próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian (np. rysy, pęcherze, odspojenie warstw) 3 Odporność na starzenie próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy wyprawy 4 Przyczepność międzywarstwowa, MPa, w badaniu na próbkach: w stanie powietrzno-suchym 0,1 poddanych cyklom mrozoodporności 0,1 5 Odporność na uderzenie, J, w badaniu na próbkach: w stanie powietrzno-suchym poddanych cyklom starzeniowym 6 Opór dyfuzyjny względny (warstwa zbrojona + środek gruntujący + wyprawa tynkarska + farba jeśli występuje), m 7* Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nierozprzestrzeniający ognia; układy ociepleniowe z płytami styropianowymi o grubości 25 cm, z wyprawą tynkarską: ZUAT- 15/V.03/2003 ZUAT- 15/V.03/2003 ZUAT- 15/V.03/2003 ZUAT- 15/V.03/2003 ZUAT- 15/V.03/2003 PN-97/B mineralną o grubości 1,5 mm akrylową o grubości 1,0 mm silikatowosilikonową o grubości 1,0 mm PN-90/B i powłoką malarską * Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym (co najmniej klasy A2 s3, d0 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010) Lp. Właściwości Wymagania odmiana ALPOL EKO PLUS ZIMOWA z tynkami: mineralnymi akrylowymi Tablica 16 Metody badań Wodochłonność, g/m 2, w badaniu na próbkach: po 8 h zanurzenia w wodzie 600 po 24 h zanurzenia w wodzie Mrozoodporność próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian (np. rysy, pęcherze, odspojenie warstw) 3 Odporność na starzenie próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy wyprawy ZUAT- 15/V.03/2003 ZUAT- 15/V.03/2003 ZUAT- 15/V.03/2003

16 AT / /23 4 Przyczepność międzywarstwowa, MPa, w badaniu na próbkach: w stanie powietrzno-suchym poddanych cyklom mrozoodporności 5 Odporność na uderzenie, J, w badaniu na próbkach: w stanie powietrzno-suchym poddanych cyklom starzeniowym 6 Opór dyfuzyjny względny (warstwa zbrojona + środek gruntujący + wyprawa tynkarska + farba jeśli występuje), m 7* Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany 1 1 0,1 0, nierozprzestrzeniający ognia; układy ociepleniowe z płytami styropianowymi o grubości 25 cm, z wyprawą tynkarską: mineralną o grubości 1,5 mm akrylową o grubości 1,0 mm ZUAT- 15/V.03/2003 ZUAT- 15/V.03/2003 PN-97/B PN-90/B i powłoką malarską * Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym (co najmniej klasy A2 s3, d0 reakcji na ogień wg PN-EN A1:2010) 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Wyroby wchodzące w skład systemu ALPOL EKO PLUS powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta. Do każdego wyrobu producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, identyfikację wyrobu zawierającą nazwę wyrobu, nr Aprobaty Technicznej ITB AT /2011, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, termin przydatności do użytku, jeśli jest określony, masę netto, jeśli jest określana, podstawowe warunki stosowania, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. 53/2009, poz. 439), znak budowlany.

17 AT / /23 Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2005, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2005, poz. 881), zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2005, poz. 2041) oceny zgodności zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS objętego Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 dokonuje producent, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 na podstawie: a) zadania producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania wg p , b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.

18 AT / / Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu układu ociepleniowego ALPOL EKO PLUS, odmian M, N, SIS i ZIMOWA obejmuje: wodochłonność, mrozoodporność, odporność na starzenie, przyczepność międzywarstwową, odporność na uderzenie, opór dyfuzyjny względny, klasyfikację ogniową w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie składników, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: badania bieżące, badania okresowe.

19 AT / / Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: zapraw klejących ALPOL AK 530 / STANDARD ALPOL AK 525, ALPOL AK 531, ALPOL AK 532 / STANDARD ALPOL AK 527 i ZIMOWY ALPOL AK 534 w zakresie: wyglądu zewnętrznego, gęstości nasypowej, preparatów gruntujących ALPOL AG 701, 705 i 706 w zakresie: gęstości objętościowej, siatki z włókna szklanego ALPOL w zakresie: wymiarów oczek, wymiarów siatki, masy powierzchniowej, mineralnych zapraw tynkarskich ALPOL AT:320, 321, 322, 325, 326, 327, 330, 331, i 338 w zakresie: wyglądu zewnętrznego, gęstości objętościowej, konsystencji, mineralnej zaprawy tynkarskiej ZIMOWY ALPOL AT 326 w zakresie: wyglądu zewnętrznego, gęstości objętościowej. mas tynkarskich ALPOL AT: 350, 351, 352, 356, 357, 358, 370, 371, 372, 376, 377 i 378 w zakresie: wyglądu zewnętrznego, gęstości objętościowej, konsystencji. farb ALPOL AF 640, AF 660 i AF 680 w zakresie: wyglądu zewnętrznego, gęstości objętościowej Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: zapraw klejących ALPOL AK 530 / STANDARD ALPOL AK 525, ALPOL AK 531, ALPOL AK 532 / STANDARD ALPOL AK 527 i ZIMOWY ALPOL AK 534 w zakresie: odporności na występowanie rys skurczowych, przyczepności do betonu i styropianu, preparatów gruntujących ALPOL AG 701, 705 i 706 w zakresie:

20 AT / /23 zawartości suchej substancji, strat prażenia, siatki z włókna szklanego ALPOL w zakresie: straty prażenia, wytrzymałości na zerwanie po starzeniu, zapraw tynkarskich ALPOL AT:320, 321, 322, 325, 326, 327, 330, 331, , 338 i ZIMOWY ALPOL AT 326 w zakresie: straty prażenia, odporności na występowanie rys skurczowych, mas tynkarskich ALPOL AT: 350, 351, 352, 356, 357, 358, 370, 371, 372, 376, 377 i 378 w zakresie: zawartości suchej substancji, straty prażenia, odporności na występowanie rys skurczowych, farb ALPOL AF 640, AF 660 i AF 680 w zakresie: zawartości suchej substancji, strat prażenia. układów ociepleniowych ALPOL EKO PLUS odmian M, N, SIS i ZIMOWA w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany Częstotliwość badań kontrolnych Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań W badaniach należy stosować metody badań według dokumentów wymienionych w tablicach Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w tablicach Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny należy sprawdzać wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle naturalnym, z odległości 0,5 m Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N

21 AT / / Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrobów należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna ITB zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna AT /2011 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2005, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentów wyrobów wchodzących w skład zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS od odpowiedzialności za właściwą jakość tych materiałów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie i wykonanie rozwiązania technicznego będącego przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

22 AT / / W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych ze stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS należy zamieszczać informację o udzielonej temu rozwiązaniu Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest ważna do 24 marca 2016 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-90/B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany PN-85/B Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych wraz z Az1:2002 PN-EN ISO :2002 Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Cześć 1: Metoda piknometryczna. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-EN :2000 Badania mechanicznych i chemicznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

23 AT / /23 ZUAT-15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ZUAT-15/V.03/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS) ETAG-004/2000 Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi Instrukcja ITB nr 418/2007 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. AT /2009 Siatka z włókna szklanego ZALTAN 145 AT /2005 Siatka z włókna szklanego VERTEX 145A/AKE 145A Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny 1. Badania laboratoryjne klejów ALPOL: AK 530, AK 531, AK 532 i ZIMOWY AK 534 w zakresie oznaczenia przyczepności do podłoża dla celów aprobacyjnych, Nr 3130/10/Z00NM (LM /10/Z00NM), Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa 2011 r. 2. Opinia specjalistyczna nr NT-2/BN/413/07, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2007 r. 3. Wybrane badania laboratoryjne zapraw klejących ALPOL AK 532 i ALOPL AK 533, NT- 518/A/07, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2007 r. 4. Badania laboratoryjne dotyczące wprowadzenia tynków silikatowo-silikonowych do systemów ociepleniowych ALPOL EKO PLUS i ALOPL EKO PLUS WM dla potrzeb aprobacyjnych, NT-527/A/06, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2007 r. 5. Badania laboratoryjne zaprawy klejącej ALPOL AK 534 ZIMOWA, mas tynkarskich ALPOL oraz systemów ociepleniowych ALPOL EKO PLUS w wersji zimowej i ALPOL EKO PLUS WM w wersji zimowej dla potrzeb aprobacyjnych. Część I Badania zaprawy klejącej ALPOL AK 534 ZIMOWA w zastosowaniu do mocowania płyt termoizolacyjnych. Część II Badania mas tynkarskich ALPOL AT 350 i ALPOL AT 360 w systemach ociepleniowych ALPOL EKO PLUS N i ALPOL EKO PLUS WM, Część III Badanie systemów ociepleniowych ALPOL EKO PLUS w wersji zimowej i ALPOL EKO PLUS WM w wersji zimowej, NT-608/A/06, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2006 r.

24 AT / /23 6. Badania laboratoryjne wyrobów do wykonywania systemu ociepleniowego ALPOL EKO PLUS dla potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych. Część I Badania siatki ZALTAN w systemie ALPOL EKO PLUS. Część III Badania farb ALPOL: AF 640, AF 660, AF 680 w systemie ALPOL EKO PLUS, NT-592/A/05, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2005 r. 7. Opinia specjalistyczna nr NT-3/BN/580/05 z dnia r., Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2005 r. 8. Raport z badania nr LT-308/05/2, Laboratorium Badań Materiałów Wykończeniowych ITB, Warszawa 2005 r. 9. Badania laboratoryjne wyrobów do wykonywania systemów ociepleniowych firmy ALPOL dla potrzeb badań okresowych, NT-591/A/05, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2005 r. 10. Badania laboratoryjne tynku AT 338 oraz kleju AK 532 w systemie ociepleniowym ALPOL EKO PLUS dla potrzeb aprobacyjnych, NT-647/A/04, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2005 r. 11. Oznaczenie strat prażenia dla 5 tynków mineralnych firmy ALPOL, NT-691/C/04, Zakład Nowych technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2005 r. 12. Raport z badania nr LT-814/04/1, Laboratorium Badań Materiałów Wykończeniowych, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa2004 r. 13. Badania laboratoryjne zapraw klejących ALPOL AK 530, AK 531, AK 532 dla celów badań kontrolnych i certyfikacji, NT-568/A/04, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2004 r. 14. Badania laboratoryjne zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO-PLUS M dla potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych, NT-769/00, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2001 r. 15. Badania laboratoryjne systemów ociepleniowych ALPOL EKO-PLUS N i ALPOL EKO- PLUS P dla potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych, NT-551/02, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2002 r. 16. Raporty z badań nr LT-516/01/1 i LT-516/01/2, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2001 r. 17. Badania laboratoryjne zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń KABE THERM dla potrzeb badań okresowych i aprobacyjnych NT-531/01, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, Warszawa 2001 r. 18. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzenienia ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji NP-620.1/07/KP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa, 2007 r.

25 AT / / Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzenienia ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji NP /06/TG (rozszerzenie NP-803.3/06/TG), Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa, 2006 r. 20. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzenienia ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji NP-803.1/06/TG, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa, 2006 r. 21. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzenienia ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji NP-803.2/06/TG, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa, 2006 r. 22. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzenienia ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji NP-803.3/06/TG, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa, 2006 r. 23. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr NP- 1115/00/TG, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2001 r. 24. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr NP- 1110/02/TG, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2003 r. 25. Klasyfikacje ogniowe w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz NP-596.1/05/TG, NP-596.2/05/TG i NP-596.3/05/TG, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2005 r. 26. Sprawozdanie z badań tynków silikatowo-silikonowych ALPOL, DKJ/1/2011, Alpol Gips Sp. z o.o., Fidor, r.

26 ISBN

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2 Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2 1.Producent wyrobu: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, Zakład Produkcyjny: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, 2. Nazwa wyrobu: Zestaw

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6566/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9087/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9458/2015 Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9289/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9479/2015 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6540/2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS WM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6540/2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS WM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6540/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8616/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7441/2013 +ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 20 / 3

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 20 / 3 Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 20 / 3 1.Producent wyrobu: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, Zakład Produkcyjny: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, 2. Nazwa wyrobu: Zestaw

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9012/2012 Płyty budowlane WIM PLATTE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9215/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6372/2010 + ANEKSY NR 1 3 Siatka z włókna szklanego EUROWEK STANDARD / EUROWEK PREMIUM / EUROWEK PROFESIONAL / EUROWEK PROFESIONAL SYSTEM WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika PLATINUM W

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika PLATINUM W APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8897/2012 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika PLATINUM W WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BECCO WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BECCO WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8397/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BECCO WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3. Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplania ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3. Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplania ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4583/2011 + ANEKSY NR 1 3 Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplania ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7276/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem AKRYS 3000 W WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9100/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8979/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST WX i GREINPLAST WS

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST WX i GREINPLAST WS APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7715/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST WX i GREINPLAST WS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7070/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8350/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemami OPTOFLAME 3000 i OPTOFLAME 3001 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX T

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX T APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9319/2014 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX T WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W Dekllaracja zgodnościi nr W/0211 1. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WS GREINPLAST WX, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WS GREINPLAST WX, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF Dekllaracja zgodnościi nr W/0. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. -007 Krasne B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. -007 Krasne B. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy wyrobów do wykonywania

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3056/2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3056/2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie -

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4449/2011 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST A, GREINPLAST T i GREINPLAST G WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5510/2011 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010. Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010. Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010 Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

weberbase UNI S klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej

weberbase UNI S klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej weberbase UNI S klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

weber KS143 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej

weber KS143 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej weber KS143 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

weberbase UNI W klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej

weberbase UNI W klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej weberbase UNI W klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie:

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie: Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata 1 A PN-EN 13499:2005 Obowiązuje od dnia: Zmieniona / wycofana w dniu: System oceny zgodności: Oznakowanie: Numer i data wydania (krajowej)

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. C

A B ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. C weber.ton metalic farba fasadowa akrylowa z efektem metalicznym Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r.

A B ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. weber.pas modelino C tynk silikonowy modelarski Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/01 wydanie 1

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/01 wydanie 1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/01 wydanie 1 ZŁOŻONE ZESTAWY IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI (ETICS) Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW Z WEŁNY

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0033/2017

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0033/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0033/2017 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem RENOX ST 2. Oznaczenie typu

Bardziej szczegółowo

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie 11 ust.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie 11 ust. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr SP-130701 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GREINPLAST SP 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację

Bardziej szczegółowo

weber KS122 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej

weber KS122 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej weber KS122 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+ WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+ WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6738/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+ WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0054/2017

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0054/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0054/2017 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem RENOX 2. Oznaczenie typu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7241/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/2017 z dnia

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/2017 z dnia Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/2017 z dnia 02.01.2017 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem EUROTHERM

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie:

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie: Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata 23 A W PN-EN 13500:2005 Obowiązuje od dnia: Zmieniona / wycofana w dniu: System oceny zgodności: Oznakowanie: Numer i data wydania (krajowej)

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

A B AT /2016 z 2016 r. ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r. C

A B AT /2016 z 2016 r. ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r. C weber.ton color farba fasadowa silikonowa Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WEBAC 1403 i WEBAC 1404

WEBAC 1403 i WEBAC 1404 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2693/2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2693/2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2693/2011 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/02 wydanie 1

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/02 wydanie 1 . INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/02 wydanie 1 ZŁOŻONE ZESTAWY IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI (ETICS) Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZE

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0353 wydanie 1 z 2018 r.

A B ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0353 wydanie 1 z 2018 r. weberbase BIAŁY klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7378/2013 ŁĄCZNIKI WIERCĄCE, SAMOGWINTUJĄCE MCF (tzw. wkręty farmerskie) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7436/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r. C

A B ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r. C weber PH930 / Kingspan Kooltherm K5 płyta termoizolacyjna z piany rezolowej (fenolowej) Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0454 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r.

A B ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0454 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r. weber ZP418 klej do płytek ceramicznych Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Rodzaj

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6407/2011 + ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych systemem ASTEX-TERM / TERMO SYSTEM ARBET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

WEBAC 4101 i WEBAC 4110

WEBAC 4101 i WEBAC 4110 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7687/2013 CHEMI SPECTRUM FOLIA W PŁYNIE masa polimerowa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

weber.pas modelino D tynk silikonowy modelarski Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent:

weber.pas modelino D tynk silikonowy modelarski Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: weber.pas modelino D tynk silikonowy modelarski nformacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7508/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ISO 9001:2008 AQAP2110:2009 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA OUTSULATION 1 K identyfikacyjny typu wyrobu DRYVITETAOUTSULATION 2 Typ wyrobu i numer serii Patrz etykieta wyrobu 3 Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja towarzysząca oznakowaniu Baumit ProContact

Informacja towarzysząca oznakowaniu Baumit ProContact wchodzi w skład systemów ociepleniowych: A) znakowanych znakiem budowlanym: - Baumit Keramik - Baumit - Baumit MG - Baumit MG-M 14 Baumit sp. z o.o. ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław Zestaw wyrobów do wykonywania

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7190/2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6918/2006 Kotwy HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

weber TD352 tynk mozaikowy Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent:

weber TD352 tynk mozaikowy Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: weber TD352 tynk mozaikowy Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006. Zestaw preparatów ochronno-wzmacniających powierzchnie betonowe LITORIN I i LITORIN II WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006. Zestaw preparatów ochronno-wzmacniających powierzchnie betonowe LITORIN I i LITORIN II WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2657/2006 Zestaw preparatów ochronno-wzmacniających powierzchnie betonowe LITORIN I i LITORIN II WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7241/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8830/2012 Dwukomponentowa pianka poliuretanowa FOMO 1,5K Strawfoam WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo