APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT WARSZAWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT WARSZAWA"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW V Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w październiku 2011 r. Zam. 1663/2011

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: AKAMIT Sp. z o.o Bodzentyn, ul. Wolności 3 stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 25 września 2014 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa, 27 września 2011 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2011 z września 2011 r. jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2011 z marca 2011 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2011 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2011 2/20 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Wyroby wchodzące w skład zestawu Układ ociepleniowy PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE... 18

5 AT /2011 3/20 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT. System polega na umocowaniu do istniejących ścian, od ich zewnętrznej strony, płyt styropianowych i nałożeniu na nie kolejno warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej siatką z włókna szklanego, warstwy gruntującej i warstwy wyprawy tynkarskiej oraz w przypadku tynku mineralnego o strukturze baranek - powłoki z farby elewacyjnej. Płyty styropianowe mocowane są do ścian za pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie technicznym ocieplenia. Producentem zestawu jest firma AKAMIT Sp. z o. o., Bodzentyn, ul. Wolności 3. W skład zestawu wchodzą następujące wyroby: 1. Zaprawa klejąca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych KAMIT KS-01 Klej do Styropianu lub PSB ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU albo Platinum Klej ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU, produkowana na bazie cementu i odpowiednio dobranych modyfikatorów, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoża, dostarczana w postaci suchej mieszanki. Zaprawę gotową do zastosowania otrzymuje się po zarobieniu suchej mieszanki wodą w proporcji wagowej 100 : 20 22, co w praktyce oznacza, że do zarobienia 25 kg suchej mieszanki (1 worek) należy zużyć 5,0 5,5 l wody. 2. Zaprawa klejąca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych KAMIT KS-02 Klej do Styropianu i Zatapiania Siatki lub PSB ZAPRAWA KLEJĄCO ZBROJĄCA DO SIATKI i STYROPIANU albo Platinum Klej Uniwersalny ZAPRAWA KLEJĄCO ZBROJĄCA DO SIATKI I STYROPIANU, produkowana na bazie cementu i odpowiednio dobranych modyfikatorów, przeznaczona do wykonywania na styropianie warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską. Zaprawa może być również stosowana do mocowania płyt styropianowych do podłoża. Wyrób dostarczany jest w postaci suchej mieszanki. Zaprawę gotową do zastosowania otrzymuje się po zarobieniu suchej mieszanki wodą w proporcji wagowej 100 : 20 22, co w praktyce oznacza, że do zarobienia 25 kg suchej mieszanki (1 worek) należy zużyć 5,0 5,5 l wody. 3. Środek gruntujący o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: KAMIT GT lub Platinum Grunt albo PSB ŚRODEK GRUNTUJĄCY, wytwarzany na bazie wodnych dyspersji żywic syntetycznych. Środek przeznaczony jest do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie mineralne KAMIT TMB, akrylowe KAMIT TAB i mozaikowe KAMIT TM. Dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. 4. Środek gruntujący o nazwie handlowej KAMIT GTS, wytwarzany na bazie wodnych dyspersji żywic syntetycznych. Środek przeznaczony jest do gruntowania warstwy zbrojonej pod silikonową wyprawę tynkarską KAMIT TSB i dostarczany w postaci gotowej do stosowania.

6 AT /2011 4/20 5. Mineralna zaprawa tynkarska o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: KAMIT TMB lub Platinum Tynk albo PSB MINERALNA ZAPRAWA TYNKARSKA, dostarczana w postaci suchej mieszanki, produkowana na bazie spoiw hydraulicznych, dodatków polimerowych i kruszyw dolomitowych i węglanowych. Zaprawę tynkarską KAMIT TMB / Platinum Tynk / PSB MINERALNA ZAPRAWA TYNKARSKA, gotową do zastosowania, otrzymuje się przez zarobienie suchej mieszanki wodą w proporcji wagowej 100 : Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej. 6. Akrylowa masa tynkarska o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: KAMIT TAB lub Platinum TAB Tynk Akrylowy albo PSB TAB AKRYLOWA MASA TYNKARSKA, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, produkowana na bazie kruszyw i żywic akrylowo styrenowych. Masa KAMIT TAB / Platinum TAB Tynk Akrylowy / PSB TAB AKRYLOWA MASA TYNKARSKA przeznaczona jest do wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej. 7. Akrylowa masa tynkarska o nazwie handlowej KAMIT TM do wykonywania tynków mozaikowych, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w kolorach zgodnych z wzornikiem Producenta, wytwarzana na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego o granulacji według tablicy Silikonowa masa tynkarska KAMIT TSB, przeznaczona do wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej, dostarczana w postaci gotowej do stosowania w kolorach wg wzornika Producenta, 9. Farba elewacyjna o nazwie handlowej KAMIT SIL, w kolorach zgodnych z wzornikiem Producenta, produkowana na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Farba przeznaczona jest do wykonywania powłok dekoracyjno ochronnych o grubości nie przekraczającej 200 m na tynku mineralnym KAMIT TMB / Platinum Tynk / PSB MINERALNA ZAPRAWA TYNKARSKA. Odmiany wyrobów tynkarskich ze względu na uziarnienie oraz minimalne grubości warstwy tynku podano w tablicy 1. Tablica 1 Nazwa zaprawy / masy Rodzaj tynku / struktura (struktura uzyskiwana przez zacieranie pacą) Minimalna grubość warstwy tynku i maksymalna frakcja wypełniacza, mm KAMIT TMB KAMIT TAB tynk mineralny / baranek tynk akrylowy / baranek 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5

7 AT /2011 5/ c.d. Tablicy 1 KAMIT TM tynk mozaikowy 1,0 1,6 KAMIT TSB tynk silikonowy 1,5 2,0 Producentem zapraw klejących KAMIT KS-01 Klej do Styropianu / PSB ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU / Platinum Klej ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU, KAMIT KS-02 Klej do Styropianu i Zatapiania Siatki / PSB ZAPRAWA KLEJĄCO ZBROJĄCA DO SIATKI i STYROPIANU / Platinum Klej Uniwersalny ZAPRAWA KLEJĄCO ZBROJĄCA DO SIATKI i STYROPIANU, środka gruntującego KAMIT GT / Platinum Grunt / PSB ŚRODEK GRUNTUJĄCY, środka gruntującego KAMIT GTS, mineralnej zaprawy tynkarskiej KAMIT TMB / Platinum Tynk / PSB MINERALNA ZAPRAWA TYNKARSKA, akrylowej masy tynkarskiej KAMIT TAB / Platinum TAB Tynk Akrylowy / PSB TAB AKRYLOWA MASA TYNKARSKA, mas tynkarskich KAMIT TM i KAMIT TSB oraz farby elewacyjnej KAMIT SIL jest firma AKAMIT Sp. z o. o., Bodzentyn, ul. Wolności 3. Wymagane właściwości techniczne wyrobów stosowanych w układach ociepleniowych oraz układów ociepleniowych KAMIT podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Zestaw wyrobów systemu KAMIT, objęty niniejszą Aprobatą Techniczną, jest przeznaczony do ocieplania ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych. Może być stosowany na mineralnych podłożach betonowych i murowych. W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem wymienionego wyżej zestawu wyrobów powinny być stosowane: 1) płyty styropianowe o kodach EPS - EN T2 - L2 - W2 - S1 - P4 - BS DS(N)2 - DS(70,-)2 - TR100 lub EPS - EN T2 - L2 - W2 - S1 - P4 - BS125 - DS(N)2 - DS(70,-)2 - TR100 według PN-EN 13163:2009, co najmniej klasy E reakcji na ogień według PN-EN A1:2010 (odpowiadającej określeniu samogasnące według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami) i spełniające dodatkowo następujące wymagania: wymiary powierzchniowe - nie więcej niż 600 x 1200 mm, powierzchnie płyt (po krojeniu z bloków) - szorstkie, krawędzie - proste, ostre, bez wyszczerbień,

8 AT /2011 6/20 2) siatka z włókna szklanego VERTEX 145 A / AKE 145 A, produkowana przez czeską firmę SAINT GOBAIN VERTEX s.r.o., objęta Aprobatą Techniczną ITB AT /2007 lub siatka z włókna szklanego TG-22 produkowana przez niemiecką firmę TG TEXTILGLAS, objęta Aprobatą Techniczną ITB AT /2007, 3) łączniki mechaniczne dopuszczone do obrotu, określone w projekcie ocieplenia, 4) materiały i wyroby do wykańczania miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie technicznym ocieplenia. Materiały i wyroby do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być wybrane z asortymentu materiałów i elementów uzupełniających stosowanych w systemie KAMIT. Układy ociepleniowe KAMIT z płytami styropianowymi o grubości nie większej niż 200 mm oraz warstwą mineralnej wyprawy tynkarskiej KAMIT TMB / Platinum Tynk / PSB MINERALNA ZAPRAWA TYNKARSKA o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm (z powłoką z farby elewacyjnej KAMIT SIL o grubości nie przekraczającej 200 m lub bez farby) lub z warstwą akrylowej wyprawy tynkarskiej KAMIT TAB / Platinum TAB Tynk Akrylowy / PSB TAB AKRYLOWA MASA TYNKARSKA o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, lub z warstwą akrylowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej KAMIT TM o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm, lub z warstwą silikonowej wyprawy tynkarskiej KAMIT TSB o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, stosowane na podłożach niepalnych co najmniej klasy A2-s3, d0 reakcji na ogień według PN-EN A1:2010, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Stosowanie zestawu wyrobów wchodzącego w skład systemu objętego niniejszą Aprobatą Techniczną ITB powinno być zgodne z projektem technicznym ocieplenia, opracowanym dla określonego budynku. Projekt powinien uwzględniać: obowiązujące normy i przepisy budowlane, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami), Instrukcje ITB nr 418/2006 i 447/2009, postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz określać co najmniej: sposób przygotowania podłoża, grubość płyt styropianowych, rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych (jeżeli są stosowane), sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, cokołów, dylatacji i itp.). Ocieplenia budynków systemem KAMIT powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, z uwzględnieniem firmowych wytycznych Wnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej

9 AT /2011 7/20 ITB. Przy nakładaniu i wiązaniu zapraw klejących i wyrobów tynkarskich temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od 15 C do 25 C, a wilgotność względna powietrza od 50 % do 70 %. Prace ociepleniowe powinny być prowadzone w czasie bezdeszczowej i bezwietrznej pogody. Materiały stosowane w systemie ociepleniowym KAMIT otrzymały Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie nr HK/B/0295/01/2011. Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnić dostarczenie odbiorcom skompletowanych zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń systemem KAMIT, według specyfikacji materiałów i elementów, zawartych w dokumentacji technicznej ociepleń. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Wyroby wchodzące w skład zestawu Zaprawy klejące. Wymagane właściwości techniczne zapraw klejących KAMIT KS-01 Klej do Styropianu / PSB ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU / Platinum Klej ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU i KAMIT KS-02 Klej do Styropianu i Zatapiania Siatki / PSB ZAPRAWA KLEJĄCO ZBROJĄCA DO SIATKI i STYROPIANU / Platinum Klej Uniwersalny ZAPRAWA KLEJĄCO ZBROJĄCA DO SIATKI i STYROPIANU podano w tablicy 2. Tablica 2 Wymagania Metoda badania Poz. Właściwości według KAMIT KS-01/... KAMIT KS-02/ Wygląd (postać handlowa) jednolita sucha mieszanka o szarej barwie, bez zanieczyszczeń mechanicznych ZUAT-15/V.03/ Zawartość popiołu w temp. 450 C, % 94,7 99,9 ZUAT-15/V.03/ Gęstość nasypowa suchej 3 1,63 10% 1,56 10% PN-EN :2000 mieszanki, g/cm 4 Odporność na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości 8 mm brak rys ZUAT-15/V.03/ Przyczepność do betonu, MPa: - warunki lab., - woda 2 dni + suszenie 2h, - woda + suszenie 7 dni 0,25 0,08 0,25 ZUAT-15/V.03/2010

10 AT /2011 8/20 c.d. Tablicy Przyczepność do styropianu, MPa: - warunki lab., - woda 2 dni + suszenie 2h, - woda + suszenie 7 dni 0,08 0,03 0,08 ZUAT-15/V.03/ Środki gruntujące. Wymagane właściwości techniczne środków gruntujących KAMIT GT / Platinum Grunt / PSB ŚRODEK GRUNTUJĄCY i KAMIT GTS oraz dotyczące tych właściwości wymagania i metody badań podano w tablicy 3. Tablica 3 Poz. Właściwości Wymagania KAMIT GT KAMIT GTS Metody badań Wygląd jednorodna, niespieniona ciecz o jednolitej barwie, bez zanieczyszczeń mechanicznych PN-EN ISO 1513: Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,40 10 % 1,63 10 % PN-EN ISO 1513: Zawartość suchej substancji, % 64,7 3,2 69,1 3,5 ZUAT-15/V.04/ Strata prażenia, %: w temperaturze 450 C w temperaturze 900 C 43,5 4,3 67,4 6,7 37,3 3,7 62,8 6,3 ZUAT-15/V.04/ Wyroby tynkarskie. Właściwości techniczne mineralnej zaprawy tynkarskiej KAMIT TMB / Platinum Tynk / PSB MINERALNA ZAPRAWA TYNKARSKA ( baranek ), akrylowej masy tynkarskiej KAMIT TAB / Platinum TAB Tynk Akrylowy / PSB TAB AKRYLOWA MASA TYNKARSKA ( baranek ) i akrylowej mozaikowej masy tynkarskiej KAMIT TM oraz dotyczące tych właściwości wymagania i metody badań podano w tablicy 4. Wymagane właściwości techniczne silikonowej masy tynkarskiej KAMIT TSB podano w tablicy 5. Tablica 4 Wymagania Metoda badania Poz. Właściwości KAMIT TMB/... KAMIT TAB/... KAMIT TM według Wygląd (postać fabryczna) jednolita, biała sucha mieszanka, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych niespieniona masa o jednolitej białej barwie, bez zanieczyszczeń mechanicznych jednorodna, niespieniona i nierozwarstwiająca się masa o jednolitej barwie, z ziarnami wypełniacza, bez zbryleń i obcych zanieczyszczeń ZUAT- 15/V.03/2003

11 AT /2011 9/20 c.d. Tablicy Konsystencja, cm 11,0 1,0 *) 8,5 1,0 *) 8,0 1,0 *) PN-85/B Gęstość nasypowa, g/cm 3 1,71 10 % - PN-EN : Gęstość objętościowa g/cm 3-1,98 10 % 1,74 10 % PN-85/B Strata prażenia w temperaturze 450 C, % 6 Strata prażenia w temperaturze 900 C, % 0,17 0,02 26,4 2,6 34,3 3,4 ZUAT- 15/V.03/ ,4 5,7 34,4 3,4 ZUAT- 15/V.03/ Odporność na powstawanie rys skurczowych brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej średnicy największego ziarna i wynikającej z technologii nakładania ZUAT- 15/V.03/ Zawartość suchej substancji, % - 82,2 4,1 78,0 3,9 ZUAT- 15/V.03/ *) Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień A1 **) - PN-EN A1:2010 PN-EN ISO 1716:2004 PN-EN ISO 1182:2004 *) **) właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów wyrób odpowiadający określeniu niepalny według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) Poz. Właściwości Wymagania Masa tynkarska KAMIT TSB Tablica 5 Metody badań Wygląd zewnętrzny sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych 2 Gęstość objętościowa, g/cm 3 1,98 10 % 3 Konsystencja, cm 11,0 1,0 PN-B-10106:1997 wraz z Az1:2002 PN-85/B Strata prażenia w temp. 450 C, % 21,2 ± 2,1 5 Strata prażenia w temp. 900 C, % 52,1 ± 5,2 6 Zawartość suchej substancji, % 84,5 ± 4,2 7 Odporność na występowanie rys skurczowych brak rys w warstwie wyprawy o grubości równej grubości ziarna i wynikającej z technologii nakładania ZUAT-15/V.04/2003

12 AT / / Farba elewacyjna. Farba elewacyjna KAMIT SIL powinna spełniać wymagania normy PN-C-81913:1998 oraz podane w tablicy 6. Tablica 6 Poz. Właściwości Wymagania Metoda badania według Wygląd jednorodna niespieniona płynna masa, o jednolitym zabarwieniu, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych PN-EN ISO 1513: Gęstość objętościowa g/cm 3 1,50 10 % PN-EN ISO : Strata prażenia w temperaturze 450 C, % 52,31 5,23 ZUAT-15/V.03/ Strata prażenia w temperaturze 900 C, % 68,43 6,84 ZUAT-15/V.03/ Zawartość suchej substancji, % 56,96 2,85 ZUAT-15/V.03/ Układ ociepleniowy Wymagane właściwości techniczne układu ociepleniowego KAMIT z tynkiem mineralnym KAMIT TMB/Platinum Tynk/ PSB MINERALNA ZAPRAWA TYNKARSKA ( baranek ), z akrylową masą tynkarską KAMIT TAB Platinum TAB Tynk Akrylowy/PSB TAB AKRYLOWA MASA TYNKARSKA ( baranek ) lub tynkiem mozaikowym KAMIT TM oraz wymagania i metody badań podano w tablicy 7. Tablica 7 Poz. Właściwości Wymagania Metoda badania Uklad ociepleniowy z tynkiem KAMIT TMB/ z farbą lub bez farby Uklad ociepleniowy z tynkiem KAMIT TAB/ Uklad ociepleniowy z tynkiem mozaikowym KAMIT TM według Wodochłonność, g/m 2 : po 8 h zanurzenia w wodzie po 24 h zanurzenia w wodzie ZUAT- 15/V.03/2003

13 AT / /20 2 Mrozoodporność, określona wyglądem próbek po działaniu 25 cykli zamrażania i odmrażania brak zmian wyglądu próbek po wykonanym badaniu ZUAT- 15/V.03/ Przyczepność międzywarstwowa, MPa: w stanie powietrzno suchym po badaniu mrozoodporności 0,1 0,1 ZUAT- 15/V.03/ Odporność na uderzenie, J: w stanie powietrzno-suchym po badaniach starzeniowych ZUAT- 15/V.03/ Odporność na starzenie po wykonanym badaniu na próbkach brak znaczących zmian barwy wyprawy ZUAT- 15/V.03/ *) Funkcjonalność po wykonanym badaniu na próbkach brak spękań i zawilgoceń warstwy zbrojonej 7 Opór dyfuzyjny względny, m 2,0 ZUAT- 15/V.03/ Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) (układ z płytami styropianowymi o grubości 200 mm oraz z tynkiem akrylowym KAMIT TAB/ o grubości 1,5 mm lub tynkiem mineralnym KAMIT TMB/ o grubości 1,5 mm lub tynkiem mozaikowym KAMIT TM o grubości 1,0 mm) PN-90/B /Az1:2001 *) właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Wymagane właściwości techniczne układu ociepleniowego KAMIT z tynkiem silikonowym KAMIT TSB podano w tablicy 8.

14 AT / /20 Tablica 8 Poz. Właściwości Wymagania Metoda badania Uklad ociepleniowy z tynkiem KAMIT TSB według Wodochłonność po 1h, g/m 2 : warstwa zbrojona warstwa wierzchnia Wodochłonność po 24h, g/m 2 : warstwa zbrojona warstwa wierzchnia 315 ± 10% 190 ± 10% 3 Mrozoodporność (dla warstwy wierzchniej) brak zniszczeń typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia 4 *) Przyczepność warstwy zbrojonej do styropianu, MPa, po cyklach mrozoodporności ZUAT- 15/V.03/ Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, warunki laboratoryjne 6 Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po starzeniu 7 Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po cyklach mrozoodporności 0,08 8 Odporność na uderzenie, kategoria III 9 Opór dyfuzyjny względny, m 2,0 10 **) Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) (układ z płytami styropianowymi o grubości 200 mm oraz z tynkiem silikonowym KAMIT TSB o grubości 1,5 mm) PN-90/B /Az1:2001 *) badanie wykonywane w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów **) klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym, klasy co najmniej A2-s3,d0 reakcji na ogień wg normy PN-EN A1:2010

15 AT / /20 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Wyroby wchodzące w skład zestawu, objętego niniejszą Aprobatą Techniczną ITB, powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób bezpieczny i zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2011, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, termin przydatności do użycia (jeśli jest określony), oznakowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53/2009, poz. 439), masę netto (o ile jest określona), znak budowlany. Sposób znakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodności zestawu wyrobów do wykonywania

16 AT / /20 ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011, dokonuje Producent, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 na podstawie: a) zadania Producenta: - wstępnego badania typu, - zakładowej kontroli produkcji, - badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p , b) zadania akredytowanej jednostki: - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu układu ociepleniowego KAMIT z tynkiem akrylowym KAMIT TAB / Platinum TAB Tynk Akrylowy / PSB TAB AKRYLOWA MASA TYNKARSKA, tynkiem mineralnym KAMIT TMB / Platinum Tynk / PSB MINERALNA ZAPRAWA TYNKARSKA z farbą KAMIT SIL lub bez farby, tynkiem mozaikowym KAMIT TM obejmuje: wodochłonność, mrozoodporność, przyczepność międzywarstwową, odporność na uderzenie, odporność na starzenie, opór dyfuzyjny względny, klasyfikację ogniową w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Wstępne badanie typu układu ociepleniowego KAMIT z tynkiem silikonowym KAMIT TSB obejmuje: wodochłonność po 1 i 24h, mrozoodporność (dla warstwy wierzchniej), przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (w warunkach laboratoryjnych, po starzeniu, po mrozoodporności),

17 AT / /20 odporność na uderzenie, opór dyfuzyjny względny, klasyfikację ogniową w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych zestawu wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) sprawdzanie surowców i składników wyrobów oraz specyfikację wyrobów, wchodzących w skład zestawu i sprawdzanie dokumentów potwierdzających ich właściwości techniczno użytkowe, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że zestaw wyrobów jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby wchodzące w skład zestawu spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: badania bieżące, badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 1) zapraw klejących w zakresie: wyglądu, gęstości nasypowej, 2) środka gruntującego w zakresie: wyglądu, gęstości objętościowej, 3) mas tynkarskich w zakresie:

18 AT / /20 wyglądu, gęstości objętościowej, 4) zaprawy tynkarskiej w zakresie: wyglądu, gęstości nasypowej, 5) farby elewacyjnej w zakresie: wyglądu, gęstości objętościowej Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: 1) zapraw klejących w zakresie: zawartości suchej substancji, zawartości popiołu, odporności na powstawanie rys skurczowych, przyczepności do betonu i styropianu, 2) środka gruntującego w zakresie: zawartości suchej substancji, strat prażenia (450 0 C i C), 3) mas tynkarskich w zakresie: strat prażenia (450 0 C i C), zawartości suchej substancji, odporności na powstawanie rys skurczowych, 4) zaprawy tynkarskiej w zakresie: odporności na powstawanie rys skurczowych, strat prażenia (450 0 C), 5) farby elewacyjnej w zakresie: strat prażenia (450 0 C i C), zawartości suchej substancji, 6) układu ociepleniowego w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz.

19 AT / / Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Metody badań należy przyjąć zgodnie z tablicami 2 8. Otrzymane wyniki należy porównać odpowiednio z wymaganiami podanymi w tych tablicach Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo według PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby oraz skompletowane zestawy wyrobów należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT /2011 z marca Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20 AT / / Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej Instytut Techniki Budowlanej, wydając Aprobatę Techniczną, nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentów materiałów stosowanych w ociepleniach od odpowiedzialności za właściwą jakość tych materiałów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów, związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT należy zamieszczać informację o udzielonej temu zestawowi Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest ważna do 25 września 2014 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-90/B-02867/Az1:2001 PN-85/B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

21 AT / /20 PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-EN :2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN ISO 1513:2010 Farby i lakiery. Sprawdzenie i przygotowywanie próbek do badań PN-EN ISO 1182:2004 Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Badania niepalności PN-EN ISO 1716:2004 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Określanie ciepła spalania PN-EN ISO :2002 Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część I. Metoda piknometryczna AT /2007 Siatka z włókna szklanego VERTEX 145 / AKE 145 AT /2007 Siatka z włókna szklanego TG-22 ZUAT-15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ZUAT-15/V.03/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS) Instrukcja ITB Nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków ETAG nr 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków Sprawozdania z badań, raporty i oceny 1. Sprawozdania z badań nr 65/11/SG, 305/10, 66/11/SG, 306/10, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej 2. LM /11/Z00NM. Raport z badań zapraw klejących KAMIT KS-01 i KAMIT KS-02, Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, 2011

22 AT / /20 3. NM-00119R:02/RZ/11. Opinia specjalistyczna, Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, Sprawozdania z badań nr 34/06, 35/06, 36/06, 37/06, 38/06, 39/06, 40/06 Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej 5. Sprawozdania z badań nr 183/09, 184/09, 185/09, 186/09, 111/08, 236/09, 237/09, 561/09 Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, Zakład Badań Kontrolnych 6. Sprawozdanie z badań nr 3/2008, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice 7. Opinia specjalistyczna nr NT-2/RZ/624/06, Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB 8. Opinia specjalistyczna nr NT-3/RZ/413-(514)/09, Zakład Materiałów Budowlanych ITB 9. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień tynku mineralnego KAMIT TMB 15 nr NP /06/TG, Zakład badań Ogniowych ITB 10. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz nr NP-657.1/06/TG, (Raporty z badań nr: LPK-657.1/11-31/06, LPK-657.2/11-30/06), Zakład Badań Ogniowych ITB 11. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz nr NP-657.2/06/TG, Zakład Badań Ogniowych ITB 12. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz nr ISCMOiB/BG-07/08 (Sprawozdania z badań nr 112/08, 113/08), Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej 13. Sprawozdanie nr 210/08/BC z badań porównawczych ciepła spalania tynku mozaikowego i akrylowego, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie, Sprawozdanie nr 270/09/BC z badań porównawczych ciepła spalania siatek z włókna szklanego AKE 145 i TG 22, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Cementu 15. Klasyfikacja nr SG-57/11 w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, NM-04704R:03/RZ/11. Opinia specjalistyczna, Zakład Materiałów Budowlanych, Warszawa, Atest Higieniczny HK/B/0295/01/2011wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

23 ISBN

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2 Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2 1.Producent wyrobu: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, Zakład Produkcyjny: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, 2. Nazwa wyrobu: Zestaw

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6566/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 20 / 3

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 20 / 3 Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 20 / 3 1.Producent wyrobu: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, Zakład Produkcyjny: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, 2. Nazwa wyrobu: Zestaw

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6383/2013 +ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM ST PL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9087/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem DREIER MW WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7441/2013 +ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SEMPRE TERM WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9289/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BECCO WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BECCO WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8397/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BECCO WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9458/2015 Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5022/2011 + ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL EKO PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3. Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplania ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3. Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplania ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4583/2011 + ANEKSY NR 1 3 Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplania ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9479/2015 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9012/2012 Płyty budowlane WIM PLATTE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika PLATINUM W

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika PLATINUM W APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8897/2012 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika PLATINUM W WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9100/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX 10YG-P WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7276/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem AKRYS 3000 W WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8979/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE mplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9215/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX T

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX T APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9319/2014 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX T WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8350/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemami OPTOFLAME 3000 i OPTOFLAME 3001 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4449/2011 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST A, GREINPLAST T i GREINPLAST G WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST WX i GREINPLAST WS

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST WX i GREINPLAST WS APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7715/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami GREINPLAST WX i GREINPLAST WS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WS GREINPLAST WX, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WS GREINPLAST WX, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF Dekllaracja zgodnościi nr W/0. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. -007 Krasne B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. -007 Krasne B. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy wyrobów do wykonywania

Bardziej szczegółowo

weberbase UNI S klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej

weberbase UNI S klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej weberbase UNI S klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W Dekllaracja zgodnościi nr W/0211 1. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8616/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem ALPOL STROP WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6372/2010 + ANEKSY NR 1 3 Siatka z włókna szklanego EUROWEK STANDARD / EUROWEK PREMIUM / EUROWEK PROFESIONAL / EUROWEK PROFESIONAL SYSTEM WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+ WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+ WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6738/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+ WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6540/2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS WM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6540/2011. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS WM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6540/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ALPOL EKO PLUS WM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5510/2011 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

weber KS143 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej

weber KS143 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej weber KS143 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7241/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/01 wydanie 1

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/01 wydanie 1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/01 wydanie 1 ZŁOŻONE ZESTAWY IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI (ETICS) Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW Z WEŁNY

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie:

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie: Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata 1 A PN-EN 13499:2005 Obowiązuje od dnia: Zmieniona / wycofana w dniu: System oceny zgodności: Oznakowanie: Numer i data wydania (krajowej)

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3056/2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3056/2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie -

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k

Bardziej szczegółowo

weberbase UNI W klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej

weberbase UNI W klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej weberbase UNI W klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

weber KS122 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej

weber KS122 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej weber KS122 klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie 11 ust.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie 11 ust. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr SP-130701 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GREINPLAST SP 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. C

A B ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. C weber.ton metalic farba fasadowa akrylowa z efektem metalicznym Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r.

A B ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2017/0269 wydanie 1 z 2017 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. weber.pas modelino C tynk silikonowy modelarski Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

weber.pas modelino D tynk silikonowy modelarski Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent:

weber.pas modelino D tynk silikonowy modelarski Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: weber.pas modelino D tynk silikonowy modelarski nformacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/2017 z dnia

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/2017 z dnia Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/2017 z dnia 02.01.2017 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem EUROTHERM

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7508/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

A B AT /2016 z 2016 r. ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r. C

A B AT /2016 z 2016 r. ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r. C weber.ton color farba fasadowa silikonowa Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0353 wydanie 1 z 2018 r.

A B ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0353 wydanie 1 z 2018 r. weberbase BIAŁY klej do systemów ociepleń, do mocowania płyt styropianowych Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie:

KARTA TECHNICZNA. Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata. System oceny zgodności: Oznakowanie: Nr karty: Wydanie: Nazwa handlowa, kod wyrobu: Norma / Aprobata 23 A W PN-EN 13500:2005 Obowiązuje od dnia: Zmieniona / wycofana w dniu: System oceny zgodności: Oznakowanie: Numer i data wydania (krajowej)

Bardziej szczegółowo

weber TD352 tynk mozaikowy Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent:

weber TD352 tynk mozaikowy Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: weber TD352 tynk mozaikowy Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7241/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/02 wydanie 1

WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/02 wydanie 1 . INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARUNKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO WO-KOT/04/02 wydanie 1 ZŁOŻONE ZESTAWY IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI (ETICS) Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0033/2017

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0033/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0033/2017 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem RENOX ST 2. Oznaczenie typu

Bardziej szczegółowo

WEBAC 1403 i WEBAC 1404

WEBAC 1403 i WEBAC 1404 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0454 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r.

A B ITB-KOT-2018/0456 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0454 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r. weber ZP418 klej do płytek ceramicznych Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Rodzaj

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9500/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

WEBAC 4101 i WEBAC 4110

WEBAC 4101 i WEBAC 4110 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ISO 9001:2008 AQAP2110:2009 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA OUTSULATION 1 K identyfikacyjny typu wyrobu DRYVITETAOUTSULATION 2 Typ wyrobu i numer serii Patrz etykieta wyrobu 3 Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0054/2017

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0054/2017 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0054/2017 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem RENOX 2. Oznaczenie typu

Bardziej szczegółowo

A B ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r. C

A B ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r. ITB-KOT-2018/0452 wydanie 1 z 2018 r. C weber PH930 / Kingspan Kooltherm K5 płyta termoizolacyjna z piany rezolowej (fenolowej) Informacja towarzysząca oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010. Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010. Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010 Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2693/2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2693/2011. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2693/2011 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BOLIX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7378/2013 ŁĄCZNIKI WIERCĄCE, SAMOGWINTUJĄCE MCF (tzw. wkręty farmerskie) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6407/2011 + ANEKS NR 1 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych systemem ASTEX-TERM / TERMO SYSTEM ARBET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7436/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6918/2006 Kotwy HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7687/2013 CHEMI SPECTRUM FOLIA W PŁYNIE masa polimerowa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6666/2010 Zaprawa zalewowa PAGEL V1/40 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Barbarę DŁUŻEWSKĄ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Informacja towarzysząca oznakowaniu Baumit ProContact

Informacja towarzysząca oznakowaniu Baumit ProContact wchodzi w skład systemów ociepleniowych: A) znakowanych znakiem budowlanym: - Baumit Keramik - Baumit - Baumit MG - Baumit MG-M 14 Baumit sp. z o.o. ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław Zestaw wyrobów do wykonywania

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006. Zestaw preparatów ochronno-wzmacniających powierzchnie betonowe LITORIN I i LITORIN II WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006. Zestaw preparatów ochronno-wzmacniających powierzchnie betonowe LITORIN I i LITORIN II WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2657/2006 Zestaw preparatów ochronno-wzmacniających powierzchnie betonowe LITORIN I i LITORIN II WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo