Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

2 Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne wysuwanie dysków... 9 Zarządzanie dyskami...10 Aktualizowanie oprogramowania Znaczenie wskaźników stanu LED Korzystanie z funkcji Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych) Rejestrowanie oprogramowania Memeo LifeAgent Przywracanie plików Uzyskiwanie pomocy dotyczącej programu Memeo Korzystanie z usługi Internet Drive Rejestracja w usłudze Memeo Zarządzanie za pomocą okna Utilities (Narzędzia) Dostosowywanie lampek dysku Uruchamianie testów diagnostycznych dysku Odinstalowywanie oprogramowania FreeAgent Indeks...24 i

3 Wstęp Oprogramowanie FreeAgent Pro udostępnia następujące funkcje: Tworzenie/przywracanie kopii zapasowych w celu ochrony danych Usługa Internet Drive umożliwiająca zdalny dostęp i udostępnianie plików Narzędzia umożliwiające kontrolę lampek i diagnostykę dysku Oprogramowanie FreeAgent Pro jest załadowane na dysku. Oprogramowanie zostało skonfigurowane dla systemu operacyjnego Windows, dlatego dysk i oprogramowanie należy odpowiednio przygotować przed zainstalowaniem na komputerze Macintosh. Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh Narzędzie do ponownego formatowania dla komputera Macintosh automatycznie przygotowuje oprogramowanie Drive Manager do zainstalowania na komputerze Macintosh. Aby użyć narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh: Krok 1: Podłącz dysk do komputera. Na pulpicie zostanie wyświetlona ikona FreeAgent Drive (Dysk FreeAgent): Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh 1

4 Krok 2: Kliknij dwukrotnie ikonę FreeAgent Drive (Dysk FreeAgent). Zostanie otwarte okno FreeAgent Drive (Dysk FreeAgent) programu Finder: Rysunek 1: Okno FreeAgent Drive (Dysk FreeAgent) programu Finder W oknie FreeAgent Drive (Dysk FreeAgent) programu Finder znajduje się ikona narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh. Krok 3: Kliknij dwukrotnie ikonę MacInstall. Zostanie otwarte okno Mac Reformatting Tool (Narzędzie do ponownego formatowania dla komputera Macintosh): Rysunek 2: Okno narzędzia do ponownego formatowania dla komputerów/macintosh Krok 4: Po przeczytaniu opisu działania programu do ponownego formatowania: (a) Utwórz kopię wszystkich danych znajdujących się na dysku i przeznaczonych do zapisania. (b) Kliknij przycisk Reformat (Sformatuj ponownie), aby sformatować dysk przeznaczony dla komputera Macintosh. Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh 2

5 Pozostała część procesu przygotowania oprogramowania jest przeprowadzana automatycznie. Przebieg operacji wyświetlany na ekranie: Dysk zostanie odmontowany i ponownie sformatowany: Rysunek 3: Trwa ponowne formatowanie Po ukończeniu ponownego formatowania na pulpicie pojawi się ikona pliku FreeAgentPro.dmg: Zostanie otwarte okno powitalne instalatora programu FreeAgent: Rysunek 4: Okno powitalne Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh 3

6 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Programy FreeAgent Pro i Memeo LifeAgent wspomagające tworzenie i przywracanie kopii zapasowych są już załadowane na dysku FreeAgent i przygotowane do zainstalowania na komputerze. Aby zainstalować oprogramowanie: Krok 1: W oknie Welcome (Okno powitalne) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Zostanie otwarte okno Read Me (Okno dokumentacji wstępnej): Rysunek 5: Okno dokumentacji wstępnej Instalowanie oprogramowania FreeAgent 4

7 Krok 2: Po przeczytaniu informacji kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Zostanie otwarte okno License Agreement (Umowa licencyjna): Rysunek 6: Okno License Agreement (Umowa licencyjna) Krok 3: Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby zaakceptować warunki umowy. Zostanie wyświetlona karta z pytaniem o zgodę na kontynuowanie instalacji: Rysunek 7: Potwierdzenie na ekranie umowy licencyjnej Instalowanie oprogramowania FreeAgent 5

8 Krok 4: Kliknij przycisk Agree (Zgadzam się) na karcie. Zostanie wyświetlone okno Select a Destination (Wybierz miejsce docelowe): Rysunek 8: Miejsce docelowe Krok 5: Wybierz dysk twardy na komputerze Macintosh i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Uwaga: Oprogramowanie można zainstalować tylko na woluminie rozruchowym. Zostanie otwarte okno Easy Install (Łatwa instalacja): Rysunek 9: Okno Installation Type (Typ instalacji) Instalowanie oprogramowania FreeAgent 6

9 Krok 6: Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). Zostanie wyświetlona karta informująca o konieczności ponownego uruchomienia komputera: Rysunek 10: Informacja o konieczności ponownego uruchomienia komputera Krok 7: Kliknij na karcie opcję Continue Installation (Kontynuuj instalację). Pasek postępu informuje o postępie instalacji: Rysunek 11: Instalowanie programu Drive Manager Instalowanie oprogramowania FreeAgent 7

10 Po zakończeniu instalacji zostanie otwarte okno Restart (Ponowne uruchomienie): Rysunek 12: Okno ponownego uruchomienia Krok 8: Kliknij opcję Restart (Uruchom ponownie), aby uruchomić ponownie komputer i ukończyć instalację. Po ponownym uruchomieniu komputera na pulpicie będzie widoczna ikona oprogramowania FreeAgent: Instalowanie oprogramowania FreeAgent 8

11 Krok 9: Kliknij dwukrotnie ikonę oprogramowania FreeAgent, aby uruchomić aplikację FreeAgent Tools: Rysunek 13: Aplikacje Drive Manager Bezpieczne wysuwanie dysków Ważne jest, aby przy wysuwaniu dysku z komputera postępować zgodnie z odpowiednią procedurą, tak aby nie doszło do utraty lub uszkodzenia danych. Aby bezpiecznie wysunąć dysk: Krok 1: Kliknij znajdującą się na pulpicie ikonę dysku, który ma zostać odłączony, iprzeciągnij ją do ikony Trash (Kosz). Krok 2: Gdy ikona Trash (Kosz) zostanie zmieniona na ikonę Eject (Wysuń), zwolnij ikonę dysku za pomocą myszy: Krok 3: Po zniknięciu ikony dysku z pulpitu odłącz zasilanie i połączenie USB od dysku. Bezpieczne wysuwanie dysków 9

12 Zarządzanie dyskami Okno Your Drives (Twoje dyski) jest centralnym punktem, z którego można zarządzać dyskami FreeAgent. Są w nim wyświetlane wszystkie urządzenia FreeAgent podłączone do komputera: Rysunek 14: Okno Your Drives (Twoje dyski) Karty znajdujące się w górnej części okna umożliwiają uzyskanie dostępu do funkcji dysku oraz narzędzi do obsługi dysków. Uwaga: Dyski zewnętrzne są automatycznie wykrywane i wyświetlane na liście Your Drives (Twoje dyski). Wykrycie urządzenia w programie Drive Manager może zająć kilka sekund. Jeśli urządzenie nie zostanie wyświetlone, należy upewnić się, że jest ono poprawnie podłączone i włączone. 10

13 Aktualizowanie oprogramowania Funkcja Software Update (Aktualizacja oprogramowania) automatycznie wyświetla co miesiąc informacje o stanie aktualności oprogramowania. Można także sprawdzić ręcznie dostępność aktualizacji lub wyłączyć funkcję Software Update (Aktualizacja oprogramowania). Uwaga: Ręczne sprawdzenie dostępności aktualizacji oprogramowania lub wyłączenie funkcji Software Update (Aktualizacja oprogramowania) można wykonać w dowolnym oknie. Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji lub wyłączyć funkcję Software Update (Aktualizacja oprogramowania): Krok 1: Z paska menu wybierz kolejno polecenia FreeAgent > Check for Updates (Sprawdź dostępność aktualizacji): Rysunek 15: Sprawdzanie aktualizacji oprogramowania Aktualizowanie oprogramowania 11

14 Zostanie otwarte okno Software Update (Aktualizacja oprogramowania): Jeśli aktualizacja jest dostępna, można ją pobrać, korzystając z okna Software Update (Aktualizacja oprogramowania): Rysunek 16: Informacja o dostępności aktualizacji Krok 2: Kliknij przycisk OK, aby pobrać aktualizację oprogramowania. Pasek postępu wskazuje stan pliku do pobierania: Rysunek 17: Postęp aktualizacji oprogramowania Po pobraniu aktualizacji oprogramowania zostanie otwarte okno powitalne kreatora instalacji. Krok 3: Wykonaj kolejne kroki kreatora instalacji, aby zainstalować aktualizację. Jeśli oprogramowanie jest zaktualizowane, w oknie Software Update (Aktualizacja oprogramowania) zostanie wyświetlona odpowiednia informacja: Rysunek 18: Informacja o aktualności oprogramowania Aktualizowanie oprogramowania 12

15 Znaczenie wskaźników stanu LED Na dysku FreeAgent znajdują się dwa wskaźniki stanu LED, które informują o stanie dysku: Rysunek 19: Wskaźniki LED dysku Tabela 1: Wskaźniki stanu działania LED Wskaźnik: miga szybko Działanie: wył. Opis wskaźnika LED Wskaźnik: świeci światłem ciągłym/jasnym Działanie: wył. Wskaźnik: świeci światłem ciągłym/jasnym Działanie: miga wolno Wskaźnik: świeci światłem ciągłym/przygaszony Działanie: wył. Stan Awaria dysku Urządzenie włączone; dane nie są przesyłane Przesyłanie danych Stan uśpienia Znaczenie wskaźników stanu LED 13

16 Korzystanie z funkcji Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych) Funkcja Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych) jest obsługiwana przez oprogramowanie Memeo LifeAgent dołączone do dysku FreeAgent. Funkcja ta umożliwia tworzenie kopii zapasowych folderów znajdujących się w sieci, na dyskach flash i urządzeniach ipod, archiwizowanie danych przez Internet oraz korzystanie z funkcji Shutterfly w celu udostępniania zdjęć w Internecie. Rejestrowanie oprogramowania Memeo LifeAgent Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania Memeo LifeAgent należy je zarejestrować. Do ukończenia procesu rejestracji wymagany jest klucz produktu dostarczony z podręcznikiem Szybkie wprowadzenie znajdującym się w opakowaniu dysku FreeAgent. Uwaga: Do przeprowadzenia rejestracji oprogramowania Memeo LifeAgent wymagane jest połączenie internetowe. Aby zarejestrować oprogramowanie Memeo LifeAgent: Krok 1: Uruchom aplikację FreeAgent. Rejestrowanie oprogramowania Memeo LifeAgent 14

17 Krok 2: Kliknij kartę Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych). Zostanie otwarte okno Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych): Rysunek 20: Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych) Krok 3: Kliknij przycisk Open Now (Otwórz teraz), aby otworzyć okno rejestracji oprogramowania Memeo LifeAgent. Krok 4: Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zarejestrować oprogramowanie Memeo LifeAgent i rozpocząć korzystanie z niego w celu tworzenia kopii zapasowych plików. Rejestrowanie oprogramowania Memeo LifeAgent 15

18 Przywracanie plików Aby przywrócić pliki, których kopia zapasowa została utworzona w programie Memeo LifeAgent: Krok 1: Kliknij kartę Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych). Zostanie otwarte okno Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych): Rysunek 21: Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych) Krok 2: Kliknij przycisk Open Now (Otwórz teraz), aby otworzyć okno programu Memeo LifeAgent. Krok 3: Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby użyć programu Memeo LifeAgent do przywrócenia plików z kopii zapasowej. Przywracanie plików 16

19 Uzyskiwanie pomocy dotyczącej programu Memeo Program Memeo obsługuje funkcję tworzenia i przywracania kopii zapasowych na dysku FreeAgent. Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą procedur i funkcji programu Memeo, należy skorzystać z podręcznika Memeo LifeAgent User Guide (Podręcznik użytkownika programu Memeo LifeAgent). Aby otworzyć podręcznik Memeo LifeAgent User Guide (Podręcznik użytkownika programu Memeo LifeAgent): Krok 1: Kliknij kartę Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych). Zostanie otwarte okno Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych): Rysunek 22: Backup & Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych) Krok 2: Kliknij przycisk Open Now (Otwórz teraz), aby otworzyć okno programu Memeo LifeAgent. Krok 3: Z paska menu wybierz kolejno polecenia Help (Pomoc) > Memeo LifeAgent Help (Pomoc programu Memeo LifeAgent): Rysunek 23: Polecenie Memeo LifeAgent Help (Pomoc programu Memeo LifeAgent) W przeglądarce sieci Web zostanie wyświetlony podręcznik Memeo LifeAgent User Guide (Podręcznik użytkownika programu Memeo LifeAgent). Uzyskiwanie pomocy dotyczącej programu Memeo 17

20 Korzystanie z usługi Internet Drive Usługa Internet Drive firmy Seagate obsługiwana przez program Memeo udostępnia chronioną hasłem przestrzeń dyskową na serwerach firmy Seagate. Umożliwia ona uzyskiwanie dostępu do plików z dowolnego komputera oraz udostępnianie ich innym użytkownikom. Rejestracja w usłudze Memeo W usłudze Internet Drive firmy Seagate należy zarejestrować się przy użyciu klucza produktu dostarczonego z podręcznikiem Szybkie wprowadzenie znajdującym się w opakowaniu dysku FreeAgent. Aby zarejestrować się w usłudze Internet Drive i rozpocząć korzystanie z niej: Krok 1: Kliknij kartę Internet Drive. Zostanie wyświetlone okno Internet Drive: Rysunek 24: Okno usługi Internet Drive Krok 2: Kliknij przycisk Open Now (Otwórz teraz), aby otworzyć okno usługi Memeo Internet Drive firmy Seagate. Krok 3: Aby zarejestrować się w usłudze Internet Drive i rozpocząć korzystanie z niej, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Rejestracja w usłudze Memeo 18

21 Zarządzanie za pomocą okna Utilities (Narzędzia) Okno Utilities (Narzędzia) umożliwia dostosowywanie lampek i uruchamianie testów diagnostycznych dysku FreeAgent. Dostosowywanie lampek dysku Lampki znajdujące się na dysku FreeAgent migają, wskazując działanie i stan dysku. W razie potrzeby można wyłączyć lampki. Krok 1: Kliknij kartę Utilities (Narzędzia). Zostanie wyświetlone okno Utilities (Narzędzia): Rysunek 25: Okno Utilities (Narzędzia) Krok 2: Użyj pola wyboru Display Status & Activity Lights (Lampki stanu i działania dysku), aby włączyć lub wyłączyć lampki dysku. Dostosowywanie lampek dysku 19

22 Uruchamianie testów diagnostycznych dysku Test diagnostyczny dysku FreeAgent należy uruchamiać regularnie jako część ogólnej procedury konserwacji. Testy diagnostyczne dysku umożliwiają określenie spójności danych na dysku oraz pomagają rozwiązywać potencjalne problemy dotyczące powierzchni nośnika, partycji oraz rozpoznawania dysku. Testy wykonywane przez narzędzie diagnostyczne nie naruszają danych zapisanych na dysku. Aby uruchomić testy diagnostyczne dysku: Krok 1: Zamknij wszystkie otwarte pliki znajdujące się na dysku FreeAgent. Krok 2: Kliknij kartę Utilities (Narzędzia). Zostanie otwarte okno Utilities (Narzędzia): Rysunek 26: Okno Utilities (Narzędzia) Uruchamianie testów diagnostycznych dysku 20

23 Krok 3: Kliknij przycisk Test Now (Testuj teraz). Pasek stanu wskazuje postęp testu diagnostycznego: Rysunek 27: Postęp testu diagnostycznego Po jego ukończeniu zostanie wyświetlone okno Utilities (Narzędzia) z wynikami: Rysunek 28: Wyniki testów diagnostycznych dysku Jeśli w czasie testowania dysk napotka błąd, w oknie testu zostanie wyświetlony kod błędu oraz zalecenia dotyczące kontaktu z firmą Seagate w celu przeprowadzenia naprawy i uzyskania pomocy technicznej. Uruchamianie testów diagnostycznych dysku 21

24 Odinstalowywanie oprogramowania FreeAgent Aby odinstalować oprogramowanie FreeAgent: Krok 1: Wybierz kolejno polecenia Applications (Aplikacje) > FreeAgent > FreeAgent Uninstaller (Dezinstalator programu FreeAgent) i kliknij dwukrotnie ikonę Uninstaller (Dezinstalator): Rysunek 29: Okno dezinstalatora programu FreeAgent Zostanie otwarte okno powitalne dezinstalatora programu FreeAgent: Rysunek 30: Okno powitalne dezinstalatora Odinstalowywanie oprogramowania FreeAgent 22

25 Krok 2: Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). W oknie zostanie wyświetlony monit o zapisanie planów kopii zapasowych programu Memeo LifeAgent: Rysunek 31: Zapisywanie planów kopii zapasowych Krok 3: Zdecyduj, czy chcesz zapisać bieżące plany kopii zapasowych i kliknij odpowiedni przycisk. Po ukończeniu dezinstalacji zostanie wyświetlone okno z informacją opomyślnym ukończeniu operacji: Rysunek 32: Informacja o ukończeniu dezinstalacji Odinstalowywanie oprogramowania FreeAgent 23

26 Indeks A aktualizowanie oprogramowania 11 B Backup & Restore 14 Przywracanie plików 16 rejestrowanie oprogramowania Memeo LifeAgent 14 uzyskiwanie pomocy dotyczącej programu Memeo 17 bezpieczne wysuwanie dysków 9 D dostosowywanie lampek dysku 19 I instalowanie oprogramowania FreeAgent 4 K korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh 1 M Memeo 14, 18 O odinstalowywanie oprogramowania FreeAgent 22 okno usługi Internet Drive 18 rejestracja w usłudze Memeo 18 okno Utilities (Narzędzia) 19 dostosowywanie lampek dysku 19 uruchamianie testów diagnostycznych dysku 20 P przywracanie plików 16 R rejestracja w usłudze Memeo 18 rejestrowanie oprogramowania Memeo LifeAgent 14 24

27 U uruchamianie testów diagnostycznych dysku 20 uzyskiwanie pomocy dotyczącej programu Memeo 17 W Wstęp 1 bezpieczne wysuwanie dysków 9 instalowanie oprogramowania FreeAgent 4 korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh 1 Z zarządzanie dyskami 10 25

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania... 4 Bezpieczne wysuwanie dysków...

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14 Spis treści Wstęp... 1 Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku... 1 Odłączanie urządzeń esata i 1394... 2 Urządzenia esata... 3 Urządzenia 1394... 4 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA DO INSTALACJI: Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania WorldShip za pomocą płyty DVD z aplikacją WorldShip. Oprogramowanie WorldShip można również

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja Virtual PC

Laboratorium - Instalacja Virtual PC 5.0 5.4.1.4 Laboratorium - Instalacja Virtual PC Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zainstalujesz i skonfigurujesz Tryb XP w Windows 7. Następnie uruchomisz podstawowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja VPN Check Point Mobile Apple macos Hight Sierra (v )

Instalacja VPN Check Point Mobile Apple macos Hight Sierra (v ) W celu zainstalowania klienta aplikacji VPN należy wejść na stronę internetową http://ci.ue.poznan.pl następnie wybrać kafelek Aplikacja VPN dostęp zdalny. W menu po prawej stronie artykułu znajduje się

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatów bezlusterkowych, obiektywów NIKKOR Z i zgodnych akcesoriów

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatów bezlusterkowych, obiektywów NIKKOR Z i zgodnych akcesoriów Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatów bezlusterkowych, obiektywów NIKKOR Z i zgodnych akcesoriów Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta

Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Zarządzanie licencjami dla opcji Fiery na komputerze klienta Aby udostępnić opcję Fiery zainstalowaną na komputerze klienta, należy aktywować jej licencję. Opcja Fiery wymaga unikalnego kodu aktywacyjnego

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika Paragon Software Group - PSG ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl E-mail: kontakt@paragon-software.pl Paragon Camptune X Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs *Wersja dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) Spis treści 1. Instalacja oprogramowania Java Sun Microsystems oraz czytnika GemPC Twin...

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 I. Przeglądarka Firefox 56.0.1 Producenci przeglądarki Firefox wprowadzili nowy mechanizm do obsługi dodatków - WebExtension. Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 I. Firefox w wersji 64 bitowej W przypadku, gdy przeglądarka Firefox v 56.0 (32 bity) samoczynnie aktualizuje się do wersji 56.0 (64

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania (firmware) serwera DESKTOP 1.0 systemu F&Home RADIO.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania (firmware) serwera DESKTOP 1.0 systemu F&Home RADIO. Instrukcja aktualizacji oprogramowania (firmware) serwera DESKTOP 1.0 systemu F&Home RADIO. 1. Upewnij się, że masz serwer w wersji DESKTOP 1.0 jak na zdjęciu powyżej z trzema portami USB na froncie. Opisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E182E

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E182E Niniejsza instrukcja pozwoli Ci sprawnie i bez ryzyka zaktualizować oprogramowanie Twojego modemu. Wszelkie odstępstwa od opisanych poniżej czynności mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu. PAMIĘTAJ!

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie oprogramowania...1 Korzystanie z ikony Maxtor na pasku zadań...6 Przywracanie ikony na pasku zadań...8

Instalowanie oprogramowania...1 Korzystanie z ikony Maxtor na pasku zadań...6 Przywracanie ikony na pasku zadań...8 Spis treści Wstęp...............................................................1 Instalowanie oprogramowania....................................1 Korzystanie z ikony Maxtor na pasku zadań.........................6

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE!

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! (W_1 z dnia 14.06.2013) UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą Instrukcją gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 1 Oprogramowanie diagnostyczne Delphi Licencja CAR MAX Licencja TRUCK Licencja CAR MAX, Licencja TRUCK 3 Gratulujemy zakupu oprogramowania testera diagnostycznego Delphi. Wysokiej jakości tester diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Paragon HFS+ for Windows

Paragon HFS+ for Windows PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com Email sales@paragon-software.com Paragon

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E220 do wersji HSDPA 7.2.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E220 do wersji HSDPA 7.2. Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E220 do wersji HSDPA 7.2. Aby korzystać z blueconnect z szybkością HSDPA do 7.2 Mbps należy zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne modemu FW oraz aplikację

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista 5.0 10.3.1.5 Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium wykonasz kopię zapasową danych. Przeprowadzisz również

Bardziej szczegółowo

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu O programie Memeo Backup Premium pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Memeo Backup Premium regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików, zapobiegając

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo