3. Europa od Napoleona do Wiosny Ludów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Europa od Napoleona do Wiosny Ludów"

Transkrypt

1 3. Europa od Napoleona do Wiosny Ludów KLASA 3 Europa od Napoleona do Wiosny Ludów Pytanie 1/72 Czym był Kodeks Napoleona? A. zestawem nowych ustaw w cesarstwie francuskim B. kodeksem cywilnym regulującym wiele kwestii społeczno-gospodarczych C. kodeksem cywilnym obowiązującym w Księstwie Warszawskim D. kodeksem z zakresu prawa karnego i cywilnego Pytanie 2/72 Kiedy Napoleon koronował się na cesarza Francuzów? A B C D Pytanie 3/72 Które z bitew zostały przegrane przez wojska napoleońskie? A. pod Jeną i Auerstedt B. pod Lipskiem i Trafalgarem C. pod Borodino i Austerlitz D. pod Lipskiem i Austerlitz Pytanie 4/72 Czym była blokada kontynentalna nałożona w 1806 roku przez Napoleona? A. zakazem handlu z Rosją i Anglią B. zakazem handlu z Anglią C. zakazem handlu z Rosją D. zakazem Handlu z IV koalicją Pytanie 5/72 Terminem konkordat określa się: A. umowę między Francją a Watykanem B. umowę między papieżem a danym państwem C. podatek kościelny D. regularne pensje księży Pytanie 6/72 Która z bitew napoleońskich była bitwą morską? A. pod Borodino B. pod Austerlitz C. pod Trafalgarem D. pod Auerstedt Pytanie 7/72 Które z wydarzeń przypieczętowało klęskę Napoleona? A. przeprawa przez rzekę Berezynę B. bitwa pod Lipskiem 1

2 C. odwrót z Moskwy D. bitwa pod Borodino Pytanie 8/72 Gdzie zesłano Napoleona po jego abdykacji? A. na Wyspę Świętej Heleny B. na Korsykę C. na wyspę Elbę D. na Sycylię Pytanie 9/72 Które z państw europejskich było najlepszym sojusznikiem Polaków na emigracji? A. Anglia B. Belgia C. Francja D. Włochy Pytanie 10/72 Kiedy sformowano Legiony Polskie we Włoszech? A. we wrześniu 1799 B. w styczniu 1797 C. w styczniu 1799 D. we wrześniu 1797 Pytanie 11/72 Kto objął dowództwo nad Legionami? A. Józef Poniatowski, Józef Wybicki, Jan Henryk Dąbrowski B. Adam Mickiewicz, Józef Poniatowski, Józef Wybicki C. Józef Poniatowski, Józef Wybicki, Adam Mickiewicz D. Jan Henryk Dąbrowski, Henryk Kniaziewicz, Józef Wybicki Pytanie 12/72 Kto jest autorem Mazurka Dąbrowskiego? A. Jan Henryk Dąbrowski B. Adam Mickiewicz C. Józef Wybicki D. Henryk Kniaziewicz Pytanie 13/72 Jak nazywała się inna polska formacja wojskowa, dołączona do Legionów Polskich? A. Legia Polska B. Armia Warszawska C. Legia Naddunajska D. Wielka Armia Pytanie 14/72 Na mocy którego pokoju utworzono Księstwo Warszawskie? A. w Lunéville B. w Schönbrunn C. w Tylży 2

3 D. w Preszburgu Pytanie 15/72 Z których ziem utworzono w 1807 Księstwo Warszawskie? A. z III zaboru austriackiego B. z II i III zaboru pruskiego C. z II i III zaboru pruskiego oraz III zaboru austriackiego D. z II zaboru pruskiego i III zaboru austriackiego Pytanie 16/72 Księstwo Warszawskie miało ustrój monarchii konstytucyjnej i łączyła je unia personalna z europejskim krajem. Którym? A. Francją, głową Księstwa był Napoleon B. Austrią, głową Księstwa był Franciszek I C. Saksonią, głową Księstwa był Fryderyk August D. Prusami, głową Księstwa był Wilhelm I Pytanie 17/72 Kto zwyciężył w bitwie pod Raszynem? A. Francja B. wojska Księstwa Warszawskiego i Francji C. Austria D. bitwa pozostała nierozstrzygnięta Pytanie 18/72 Na mocy którego pokoju dołączono do Księstwa Warszawskiego ziemie z III zaboru austriackiego? A. w Lunéville B. w Schönbrunn C. w Tylży D. w Preszburgu Pytanie 19/72 W 1809 do Księstwa dołączono: A. Kraków, Sandomierz i Lublin B. Kraków, okręg białostocki i tarnopolski C. Kraków, Sandomierz i okręg tarnopolski D. Kraków, Lublin i okręg białostocki Pytanie 20/72 Kongres wiedeński obradował w latach: A B C D Pytanie 21/72 Ile państw wzięło udział w kongresie? A. 5 B. 13 C. 15 3

4 D. 16 Pytanie 22/72 Państwa mające decydujący głos na kongresie to: A. Rosja, Austria, Prusy, Belgia B. Francja, Rosja, Prusy, Holandia C. Wielka Brytania, Rosja, Austria, Hiszpania D. Rosja, Austria, Prusy, Francja, Wielka Brytania Pytanie 23/72 Jedną z najważniejszych postaci na kongresie był austriacki minister spraw zagranicznych. Jak się nazywał? A. Robert Stewart Castlereagh B. Klemens Metternich C. Franciszek I D. Gebhard Blücher Pytanie 24/72 Kto reprezentował na kongresie interesy Francji? A. Robert Stewart Castlereagh B. Klemens Metternich C. Charles Talleyrand D. Franciszek I Pytanie 25/72 Wśród zasad kongresu wiedeńskiego NIE znalazła się zasada: A. legitymizmu B. Świętego Przymierza C. restauracji D. równowagi sił Pytanie 26/72 Kiedy Napoleon poniósł ostateczną klęskę? A. 18 czerwca 1815 pod Waterloo B. 19 października 1813 pod Lipskiem C. po wyprawie na Moskwę w 1812 roku D. 7 września 1812 pod Borodino Pytanie 27/72 W ramach postanowień kongresu wiedeńskiego Rosja otrzymała: A. Besarabię, Finlandię i ziemie Pomorza z Rugią B. ziemie Pomorza z Rugią i ziemie Księstwa Warszawskiego C. Finlandię, Besarabię i ziemie Księstwa Warszawskiego D. Finlandię, Besarabię i ziemie Pomorza z Rugią Pytanie 28/72 Księstwo Warszawskie po kongresie wiedeńskim: A. zostało rozdzielone między Rosję (otrzymała najwięcej), Prusy i Austrię B. przekształciło się w Królestwo Polskie C. przekształciło się w Wielkie Księstwo Poznańskie 4

5 D. przekształciło się w Rzeczpospolitą Krakowską Pytanie 29/72 Królestwo Zjednoczonych Niderlandów powstało dzięki połączeniu: A. Belgii z Danią B. Belgii z Holandią C. Holandii z Danią D. Holandii ze Szwecją Pytanie 30/72 Po kongresie wiedeńskim utworzono: A. Związek Reński B. Związek Niemiecki C. Federację Niemiec D. II Rzeszę Niemiecką Pytanie 31/72 KLASA 3 Europa od Napoleona do Wiosny Ludów Święte Przymierze było: A. jedną z zasad kongresu wiedeńskiego B. sojuszem między państwami chrześcijańskimi a Turcją C. sojuszem państw chrześcijańskich chroniącym porządek pokongresowy D. jedną z tajnych organizacji spiskowych Pytanie 32/72 Święte Przymierze zawarto: A. w 1814 B. w 1815 C. w 1818 D. w 1816 Pytanie 33/72 Z czyjej inicjatywy powstało Święte Przymierze? A. Franciszka I B. Fryderyka Wilhelma III C. Klemensa von Metternicha D. Aleksandra I Pytanie 34/72 Gdzie najdynamiczniej rozwijał się ruch karbonariuszy? A. w Hiszpanii B. we Francji C. we Włoszech D. Niemczech Pytanie 35/72 Jednym z założycieli ruchu karbonariuszy był: A. La Fayette B. Giuseppe Mazzini C. Giuseppe Garibaldi D. Filippo Buonarotti 5

6 Pytanie 36/72 Powstanie dekabrystów wybuchło w grudniu 1825 roku w: A. Prusach B. Francji C. Rosji D. Włoszech Pytanie 37/72 Dlaczego we Francji wybuchał rewolucja lipcowa? A. ludność domagała się chleba od króla Karola X B. ludność domagała się swobód obywatelskich C. ludność domagała się pracy D. ludność sprzeciwiała się rządom Karola X Pytanie 38/72 Kiedy wybuchło powstanie Greków przeciwko Turkom? A B C D Pytanie 39/72 Które państwa okazały pomoc Grekom w wojnie z Turcją? A. Francja, Prusy, Rosja B. Wielka Brytania, Francja, Rosja C. Rosja, Prusy, Austria D. Wielka Brytania, Szwecja, Piemont Pytanie 40/72 Na mocy pokoju w Adrianopolu w 1829: A. Grecja uzyskała niepodległość i dołączono do niej Wołoszczyznę B. Grecja uzyskała niepodległość a Serbia, Mołdawia i Wołoszczyzna autonomię C. Grecja uzyskała niepodległość a Serbia, Mołdawia i Wołoszczyzna zostały przyłączone do Rosji D. Grecja, Serbia, Mołdawia i Wołoszczyzna uzyskały niepodległość Pytanie 41/72 Kto zasiadł na tronie niepodległej Belgii? A. Ludwik XVIII B. Ludwik Filip Burbon C. Leopold II D. Filip III Pytanie 42/72 Kiedy zatwierdzono niepodległość Belgii? A. na konferencji w Londynie w 1830 B. podczas traktatu pokojowego w Adrianopolu w 1829 C. na konferencji w Paryżu w 1831 D. na konferencji w Londynie w

7 Pytanie 43/72 Rewolucją przemysłową określamy: A. rewolucją urbanizacyjną B. urbanizacją C. przemiany społeczno-gospodarcze zaszłe na przełomie XVIII i XIX wieku zapoczątkowane w Wielkiej Brytanii D. zapotrzebowanie na różnorodne towary, powstawanie fabryk Pytanie 44/72 Industrializacja to inaczej: A. urbanizacja B. uprzemysłowienie C. cywilizacja przemysłowa D. metropolizacja Pytanie 45/72 W pierwszym etapie rewolucji przemysłowej najdynamiczniej rozwijał się przemysł: A. chemiczny, włókienniczy i tekstylny B. elektryczny, chemiczny i maszynowy C. chemiczny, maszynowy i włókienniczy D. maszynowy, włókienniczy i tekstylny Pytanie 46/72 Które z państw europejskich były najbardziej uprzemysłowione? A. Prusy, USA, Wielka Brytania B. Wielka Brytania, Prusy, Belgia C. Belgia, USA, Wielka Brytania D. Niemcy, Austria, Wielka Brytania Pytanie 47/72 Kto w 1809 zbudował pierwszy parostatek? A. Robert Fulton B. George Stephenson C. Louis Daguerre D. Michael Faraday Pytanie 48/72 Czyje liczne prace miały znaczący wpływ na zjawisko elektryczności? A. Georgesa Stephensona B. Roberta Fultona C. Michaela Faradaya D. Louisa Daguerre a Pytanie 49/72 Wśród nowych grup społecznych powstałych wskutek rewolucji przemysłowej nie pojawili się: A. kapitaliści B. burżuje C. robotnicy D. proletariat 7

8 Pytanie 50/72 W drugim etapie rewolucji przemysłowej najdynamiczniej rozwijał się przemysł: A. zbrojny, chemiczny, elektryczny i elektrotechniczny B. tekstylny, elektrotechniczny, zbrojny i włókienniczy C. maszynowy, elektrotechniczny, elektryczny i tekstylny D. elektryczny, elektrotechniczny i chemiczny Pytanie 51/72 W drugim etapie rewolucji przemysłowej najszybciej uprzemysławiały się: A. Belgia, Prusy, Rosja B. Belgia, USA, Niemcy C. Niemcy, USA, Anglia D. Anglia, Belgia, Francja Pytanie 52/72 Nowymi ideologiami XIX wieku były: A. luddyzm, czartyzm, nacjonalizm, socjalizm, konserwatyzm B. liberalizm, luddyzm, socjalizm, konserwatyzm, komunizm C. liberalizm, konserwatyzm, nacjonalizm, socjalizm, luddyzm D. liberalizm, konserwatyzm, nacjonalizm, socjalizm, komunizm Pytanie 53/72 Luddyści to: A. przeciwnicy konserwatystów B. liberałowie C. przeciwnicy mechanizacji D. związek zawodowy Pytanie 54/72 Przedstawiciele liberalizmu to: A. John Stuart Mill, Adam Smith, Giuseppe Mazzini B. Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Adam Smith C. Edmund Burke, Ned Ludd, Alexis de Tocqueville D. John Stuart Mill, Adam Smith, Edmund Burke Pytanie 55/72 Liberalizm zakładał: A. wolność jednostki, równość wszystkich obywateli wobec prawa, swobodę gospodarczą B. krytykę absolutyzmu i feudalizmu, zachowanie tradycyjnych wartości C. zachowanie dotychczasowej hierarchii społecznej, swobodę gospodarczą D. równość wszystkich obywateli wobec prawa, rozbudowanie aparatu bezpieczeństwa w państwie Pytanie 56/72 Konserwatyzm zakładał: A. równość wszystkich obywateli wobec prawa, swobodę gospodarczą B. zachowanie dotychczasowej hierarchii społecznej, swobodę gospodarczą C. zachowanie dotychczasowej hierarchii społecznej i tradycyjnych wartości D. krytykę absolutyzmu i feudalizmu, zachowanie tradycyjnych wartości Pytanie 57/72 8

9 Przedstawicielami konserwatyzmu byli: A. Edmund Burke, Ned Ludd, Alexis de Tocqueville B. Edmund Burke, Joseph de Maistre C. Joseph de Maistre, Giuseppe Mazzini D. Karol Marks, Joseph de Maistre Pytanie 58/72 Autorami Manifestu komunistycznego są: A. Edmund Burke, Karol Marks B. Fryderyk Engels, Ned Ludd C. Claude de Saint-Simon, Ned Ludd D. Karol Marks, Fryderyk Engels Pytanie 59/72 Socjalizm zakładał: A. postulowanie zmian w prawie, organizowaniu pracy, poprawy warunków pracy i życia robotników, zniesienie własności prywatnej, rewolucję robotniczą B. głoszenie stworzenia systemu opartego na sprawiedliwości społecznej, postulowanie zmian w prawie, organizowaniu pracy, poprawy warunków pracy i życia robotników C. postulowanie zmian w prawie, organizowaniu pracy, poprawy warunków pracy i życia robotników, rewolucję proletariacką D. rewolucję proletariacką, głoszenie stworzenia systemu opartego na sprawiedliwości społecznej Pytanie 60/72 Czartyzm był: A. tajną organizacją spiskową w Prusach B. ruchem robotników w Wielkiej Brytanii C. ruchem narodowym we Włoszech D. ruchem proletariackim w Rosji Pytanie 61/72 Wśród przyczyn wybuchu Wiosny Ludów nie znalazły się: A. czynniki ekonomiczne, ruchy antyfeudalne, robotnicze B. domaganie się rozszerzenia praw obywatelskich C. idee zjednoczeniowe, powstania niepodległościowe D. fale nieurodzaju i głodu, wojna krymska Pytanie 62/72 Wiosna Ludów trwała w latach: A B C D Pytanie 63/72 Gdzie wybuchła rewolucja lutowa? A. we Francji B. w Niemczech C. na Węgrzech D. we Włoszech 9

10 Pytanie 64/72 Kto wygrał powszechne wybory prezydenckie we Francji w grudniu 1848? A. Ludwik Napoleon Bonaparte B. Ludwik Filip C. Karol X D. Franciszek Józef Pytanie 65/72 W którym państwie europejskim Wiosna Ludów przebiegła pomyślnie dla zbuntowanej ludności? A. Francji B. Włoszech C. Niemczech D. Węgrzech Pytanie 66/72 Kogo wybrano na przedstawiciela węgierskiego rządu w marcu 1848? A. Józefa Bema B. Lajosa Kossutha C. Ludwika Mierosławskiego D. Jánosa Irinyi a Pytanie 67/72 Kto dowodził wojskami rosyjskimi w walce z powstańcami węgierskimi? A. Iwan Dybicz B. Iwan Paskiewicz C. Aleksander Uszakow D. Konstanty Rozwadowski Pytanie 68/72 Które państwo pomogło papieżowi w walce z włoskimi rewolucjonistami? A. Prusy B. Austria C. Francja D. Wielka Brytania Pytanie 69/72 Wojna krymska toczyła się między: A. Królestwem Obojga Sycylii i Turcją B. Turcją i Grecją C. Rosją i Turcją D. Wielką Brytanią i Rosją Pytanie 70/72 Które państwa wsparły Turcję w wojnie krymskiej? A. Rosja, Francja i Austria B. Anglia, Francja i Rosja C. Sardynia, Anglia i Grecja D. Anglia, Francja i Sardynia 10

11 Pytanie 71/72 W jakich latach trwała wojna krymska? A B C D Pytanie 72/72 Decydującym wydarzeniem w wojnie krymskiej było: A. oblężenie Stambułu B. obrona Adrianopola C. obrona Sewastopola D. oblężenie Odessy 11

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy Kongres wiedeński Kongres się nie posuwa, on tańczy 1. Zwołanie kongresu w Wiedniu Wiosna 1814 r. armie VI koalicji wchodzą do Paryża i detronizują Napoleona Królem został Ludwik XVIII, Bonaparte na Elbie

Bardziej szczegółowo

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I Strona1 Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis rodziców:... 1. Podkreśl

Bardziej szczegółowo

Europa po kongresie wiedeńskim

Europa po kongresie wiedeńskim Europa po kongresie wiedeńskim 1. Przeciwnicy ładu wiedeńskiego Kongres ma przywrócić często to co było znienawidzone (ustrój feudalny) Arystokracja wraca do władzy mniejsze wpływy bogatego mieszczaństwa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Autor: Zuzanna Czubek VIB

Autor: Zuzanna Czubek VIB Autor: Zuzanna Czubek VIB 1795r.- III rozbiór Polski (dokonany przez Prusy, Austrię i Rosję), Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy i świata. Prusy w wyniku trzech rozbiorów zagarnęli: Pomorze, Wielkopolskie,

Bardziej szczegółowo

KOMU ZAWDZIĘCZAMY TO, ŻE POLSKA WYBIŁA SIĘ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?

KOMU ZAWDZIĘCZAMY TO, ŻE POLSKA WYBIŁA SIĘ NA NIEPODLEGŁOŚĆ? KOMU ZAWDZIĘCZAMY TO, ŻE POLSKA WYBIŁA SIĘ NA NIEPODLEGŁOŚĆ? ROZBIORY POLSKI PRZYCZYNĄ UTRATY NIEPODLEGŁOŚCI NASTĄPIŁY W II POŁOWIE XVIII W. NA DRODZE CESJI TERYTORIUM I RZECZYPOSPOLITEJ DOKONANEJ PRZEZ

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian II: Europa i ziemie polskie w I połowie XIX wieku

Sprawdzian II: Europa i ziemie polskie w I połowie XIX wieku Sprawdzian II: Europa i ziemie polskie w I połowie XIX wieku 1. Masz przed sobą sprawdzian składający się z 20 zadań. 2. Rozwiązania zadań od 1. do 9. oraz od 11. do 17. zaznacz, zamalowując odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego 2018/2019 stopień wojewódzki Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

Wojewódzki Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego 2018/2019 stopień wojewódzki Klucz odpowiedzi i schemat punktowania Wojewódzki Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego 2018/2019 stopień wojewódzki Klucz odpowiedzi i schemat punktowania Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania 50. W nawiasach

Bardziej szczegółowo

TESTY I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH Z PRZEDMIOTU

TESTY I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH Z PRZEDMIOTU TESTY I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH Z PRZEDMIOTU HISTORIA Iwona Wierzbicka Sprawdzian modyfikowany dla uczniów klasy VII I wojna światowa. 1. Z podanych państw wybierz te, które wchodziły w

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec Zjednoczenie Niemiec 1. Drugie Cesarstwo we Francji lipiec 1851 - Ludwik Napoleon żąda od Zgromadzenia rewizji konstytucji, gdyż chce być wybrany po raz drugi (konstytucja nie przewidywała reelekcji prezydenta);

Bardziej szczegółowo

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które?

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? Quiz 11 Listopada 1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? a) Był prezydentem b) Był premierem c)był ministrem spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej Szymon Andrzejewski IV rok, gr. I TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik. Klasa II, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zapoznaj się z treścią współczesnego hymnu polskiego, a następnie wykonaj polecenie. Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła,

Zadanie 1. Zapoznaj się z treścią współczesnego hymnu polskiego, a następnie wykonaj polecenie. Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła, Karta pracy 16. Temat: Polacy w epoce napoleońskiej. Oś czasu: 1797 utworzenie Legionów Polskich we Włoszech 1807 powstanie Księstwa Warszawskiego 1812 początek wojny z Rosją 1815 - kongres wiedeński i

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Jeszcze Polska nie zginęła. czyli Polacy walczą u boku Napoleona

Jeszcze Polska nie zginęła. czyli Polacy walczą u boku Napoleona Jeszcze Polska nie zginęła czyli Polacy walczą u boku Napoleona Legiony Dąbrowskiego W 1795 r 3 sąsiednie mocarstwa Rosja, Prusy i Austria podzieliły RP na 3 części. Zagrozili wojną każdemu Państwu, które

Bardziej szczegółowo

HISTORIA EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA VI. Imię:... Nazwisko:... Data:...

HISTORIA EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA VI. Imię:... Nazwisko:... Data:... HISTORIA EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA VI Imię:... Nazwisko:... Data:... 1. Połącz pojęcia z ich wyjaśnieniami (0-5p.) ententa obóz polityczny mający na celu uzdrowienie państwa polskiego plebiscyt

Bardziej szczegółowo

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie Księstwo Warszawskie 1. Ziemie Rzeczypospolitej po III rozbiorze Zabór rosyjski Ziemie podzielno na gubernie, zarządzanie przez carskich urzędników Za czasów Katarzyny represje Za czasów Pawła I i Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta. Nazwa miasta... https://www.google.pl/search?q=

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do klasy 3GM. - historia

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do klasy 3GM. - historia Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do klasy 3GM. - historia Podstawa programowa Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący -wymienia idee oświecenia i

Bardziej szczegółowo

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku 4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Pytanie 1/37 Po kongresie wiedeńskim z ziem polskich powstały: A. Królestwo Polskie B. Wielkie Księstwo Poznańskie C. Rzeczpospolita Krakowska Pytanie 2/37 Królestwo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania 50. W nawiasach kwadratowych podano inne odpowiedzi uznawane za poprawne.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania 50. W nawiasach kwadratowych podano inne odpowiedzi uznawane za poprawne. Wojewódzki Konkurs Historyczny dla uczniów ośmioletnich szkół podstawowych województwa wielkopolskiego 2018/2019 stopień wojewódzki Klucz odpowiedzi i schemat punktowania Łączna liczba punktów możliwych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z historii dla klasy 1II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z historii dla klasy 1II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z historii dla klasy 1II Temat lekcji 1. Oświecenie w Europie odkrycia naukowe epoki oświecenia główne idee oświeceniowe powstanie wolnomularstwa sztuka

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1II Temat lekcji 1. Oświecenie w Europie 2. Nowe potęgi europejskie Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Od konsulatu do cesarstwa 2. Legiony i Księstwo Warszawskie Zagadnienia, materiał nauczania przejęcie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Historia administracji

Historia administracji Historia administracji Administracja lokalna i centralna Księstwa Warszawskiego dr Karol Dąbrowski ...po bitwach pod Jeną i Auerstedt (październik 1806), zakończeniu kampanii pruskiej, powstaniu wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2014/2015 TEST - ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Wiosna Ludów w Europie - w Polsce, w Niemczech, we Francji, na Węgrzech, w Austrii, we Włoszech

Wiosna Ludów w Europie - w Polsce, w Niemczech, we Francji, na Węgrzech, w Austrii, we Włoszech Wiosna Ludów w Europie - w Polsce, w Niemczech, we Francji, na Węgrzech, w Austrii, we Włoszech Pojęciem Wiosna Ludów określa się dziś ruchy rewolucyjne jakie miały miejsce na terenie niemal całej Europy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13. Europa Świętego Przymierza

Rozdział 13. Europa Świętego Przymierza Rozdział 13. Europa Świętego Przymierza Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz ustala związki poprzedzania i następstwa.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Rozdział I. Europa i naród polski w pierwszej połowie XIX wieku -zna postać Napoleona, daty 1804,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z historii dla klasy III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z historii dla klasy III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z historii dla klasy III Temat lekcji 1. Oświecenie w Europie odkrycia naukowe epoki oświecenia główne idee oświeceniowe powstanie wolnomularstwa sztuka

Bardziej szczegółowo

Notatki klasa VII. Kongres wiedeński

Notatki klasa VII. Kongres wiedeński Kongres wiedeński Notatki klasa VII 1. Po klęsce Napoleona zwołano we Wiedniu tzw. Kongres wiedeński, który miał przywrócić pokój w Europie. a. Uczestniczyło w nim 16 państw, ale decydujący głos miały

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian III: Europa w II połowie XIX wieku

Sprawdzian III: Europa w II połowie XIX wieku Sprawdzian III: Europa w II połowie XIX wieku 1. Masz przed sobą sprawdzian składający się z 20 zadań. 2. Rozwiązania zadań od 1. do 9. oraz od 11. do 17. zaznacz, zamalowując odpowiadające im kratki w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA III. Imię:... Nazwisko:... Data:...

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA III. Imię:... Nazwisko:... Data:... EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA III Imię:... Nazwisko:... Data:... Część pisemna I. Wybierz poprawną odpowiedź: 1. Legiony Polskie we Włoszech A. współtworzył książę Józef Poniatowski. B. powstały

Bardziej szczegółowo

Droga Do Wolności

Droga Do Wolności Droga Do Wolności 1795-1918 W historii Polski, tak się składa, Był kiedyś ponad wiek niewoli; Jedenastego listopada Nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, By przez szacunek dla przeszłości,

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej DOKTRYNY POLITYCZNE XIX i XX wieku pod redakcją: Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza Liberalizm Konserwatyzm Socjalizm Doktryna socjaldemokracji Nauczanie społeczne Kościoła Totalitaryzm

Bardziej szczegółowo

Niepodległa polska 100 lat

Niepodległa polska 100 lat Niepodległa polska 100 lat 1918-2018 UTRATA NIEPODLEGŁOŚCI Ostatni z trzech rozbiorów Polski przypieczętowała klęska powstania kościuszkowskiego w lipcu 1794 roku. W roku następnym 3 stycznia 1795 Rosja,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie w klasie III gimnazjum historia.

Wymagania na poszczególne stopnie w klasie III gimnazjum historia. Wymagania na poszczególne stopnie w klasie III gimnazjum historia. Nr lekcji Temat 1. Temat: Wrzenie. Społeczeństwo i dwór w przededniu rewolucji : 1. Sytuacja gospodarcza Francji za rządów Ludwika XVI.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2018 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2018 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2018 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Jak nazywamy ten rodzaj najstarszego pisma:..

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚCI! DĄŻENIA NASZYCH PRZODKÓW BYŁY UKIERUNKOWANE NA ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI, POPRZEZ:

WOLNOŚCI! DĄŻENIA NASZYCH PRZODKÓW BYŁY UKIERUNKOWANE NA ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI, POPRZEZ: 1 P O L S K A 1 9 1 8 2 0 1 8 /Cz.1 lata 1772-1918/ Zostawcie to Polakom. Dla nich nie ma nic niemożliwego. laissez faire aux Polonais! Napoleon Bonaparte. Samosierra w 1808 r. 100 lat minęło, kiedy NASZE

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną. umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI,

Wymagania na ocenę dostateczną. umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI, Nr lekcji Temat Wymagania na ocenę dopuszczając Wymagania na ocenę dostateczną Wymagania na ocenę dobrą Wymagania na ocenę bardzo dobrą Wymagania na ocenę celującą 1. Temat: Wrzenie. Społeczeństwo i dwór

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dobrą. dostateczną umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI,

Wymagania na ocenę dobrą. dostateczną umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI, Nr lekcji Temat 1. Temat: Wrzenie. Społeczeństwo i dwór w przededniu rewolucji : 1. Sytuacja gospodarcza Francji za rządów Ludwika XVI. 2. Podział społeczeństwa we Francji. 3. Charakterystyka stanów. 4.

Bardziej szczegółowo

Bank pytań i odpowiedzi z działu: Historia powszechna i Polski XIX w.

Bank pytań i odpowiedzi z działu: Historia powszechna i Polski XIX w. Bank pytań i odpowiedzi z działu: Historia powszechna i Polski XIX w. 1. Jak zorganizowany był ustrój polityczny Królestwa Polskiego? - Królestwo Polskie /kongresówka/ - unia personalna z Rosją /car Aleksander

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASA SIÓDMA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASA SIÓDMA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASA SIÓDMA EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM uczeń: DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY -wymienia decyzje kongresu dotyczące ziem polskich, zna jego datę

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny: dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Konkurs tematyczny: dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 atronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu edagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia. a) Zamaluj kolorem zielonym państwa należące do Trójprzymierza. b) Zamaluj kolorem niebieskim państwa należące do Trójporozumienia. c)

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Przedstawiamy propozycję ramowego rozkładu materiału na 4 lata nauki historii w liceum. Rozkład jest uproszczony i ma charakter orientacyjny. Właściwy rozkład materiału z celami

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Przygotowano na podstawie publikacji: 1) Podręcznik: Historia część 2, autorzy: Jolanta Choińska Mika, Piotr Szlanta, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Notatki klasa VII. Kongres wiedeński

Notatki klasa VII. Kongres wiedeński Kongres wiedeński Notatki klasa VII 1. Po klęsce Napoleona zwołano we Wiedniu tzw. Kongres wiedeński, który miał przywrócić pokój w Europie. a. Uczestniczyło w nim 16 państw, ale decydujący głos miały

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2016 rok. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2016 rok. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2016 rok Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1 (1 pkt) Podaj nazwę miasta przedstawionego na ilustracji.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI,

Wymagania na ocenę dostateczną umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI, Nr lekcji Temat 1. Temat: Wrzenie. Społeczeństwo i dwór w przededniu rewolucji : 1. Sytuacja gospodarcza Francji za rządów Ludwika XVI. 2. Podział społeczeństwa we Francji. 3. Charakterystyka stanów. 4.

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Emigranci i spiskowcy

Emigranci i spiskowcy Emigranci i spiskowcy Historia Polski Klasa II LO Plan Powtórzenie Początki emigracji Przemarsz przez Niemcy Emigranci we Francji Komitet Lelewelowski Towarzystwo Demokratyczne Gromady Ludu Polskiego Hotel

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS PRZEDMIOTOWY HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ... pieczątka WKK... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu, Witaj na II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Francja od konsulatu do cesarstwa. Każdy z Was nosi w plecaku buławę marszałkowską Napoleon Bonaparte

Francja od konsulatu do cesarstwa. Każdy z Was nosi w plecaku buławę marszałkowską Napoleon Bonaparte Francja od konsulatu do cesarstwa Każdy z Was nosi w plecaku buławę marszałkowską Napoleon Bonaparte 1. Rządy dyrektoriatu Forma rządów po zamachu 9 thermidora Rada Starszych i Rada 500-set wybierała 5

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z HISTORII GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI MODEL ODPOWIEDZI. Zadanie Model odpowiedzi Schemat punktowania E. 1 pkt za każdą 4 2. C.

KONKURS Z HISTORII GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI MODEL ODPOWIEDZI. Zadanie Model odpowiedzi Schemat punktowania E. 1 pkt za każdą 4 2. C. KONKURS Z HISTORII GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI MODEL ODPOWIEDZI Zadanie Model odpowiedzi Schemat punktowania Zadanie/części Punkty za poszczególne Punkty zadania części zadania za całe zadanie 1. 1. E. 4

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z historii klasa III gimnazjum

Kryteria ocen z historii klasa III gimnazjum Kryteria ocen z historii klasa III gimnazjum Nr lekcji Temat 1. Temat: Wrzenie. Społeczeństwo i dwór w przededniu rewolucji : 1. Sytuacja gospodarcza Francji za rządów Ludwika XVI. 2. Podział społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWA POLSKA W OKRESIE NAPOLEOŃSKIM

SPRAWA POLSKA W OKRESIE NAPOLEOŃSKIM SPRAWA POLSKA W OKRESIE NAPOLEOŃSKIM 1. Legiony polskie we Włoszech a) Utworzenie legionów polskich we Włoszech b) Udział legionów w walkach do pokoju w Luneville w 1801 r.. c) Powstanie Legii Naddunajskiej

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII

XV WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII XV WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 III

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM Uczeń: Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminów:

ROZDZIAŁ I: EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM Uczeń: Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminów: Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 7 Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Etap Centralny III Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów Rok szkolny 2018/2019 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

Etap Centralny III Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów Rok szkolny 2018/2019 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Nr zadania Model /klucz Punktacja Schemat punktowania 1.1. PF 0 2 2 pkt za dwie poprawne 1.2. Jeden z np.: Umowa - Rosja z Prusami i Turcją w 1720 r., Umowa - Rosja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Rozdział I. Początki administracji... 1 1. Starożytność... 1 I. Despotie wschodnie... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Administracja centralna i terytorialna... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Okres Napoleoński. Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Napoleon Bonaparte

Okres Napoleoński. Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Napoleon Bonaparte Okres Napoleoński Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte (1769-1821) Napoleon Bonaparte Pierwszy konsul Republiki Francuskiej 1799-1804, cesarz Francuzów w

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Tematyczny:

Małopolski Konkurs Tematyczny: Małopolski Konkurs Tematyczny: Na Polu Chwały... - Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i

Bardziej szczegółowo

TESTY I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH Z PRZEDMIOTU

TESTY I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH Z PRZEDMIOTU TESTY I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH Z PRZEDMIOTU HISTORIA Iwona Wierzbicka Karta pracy modyfikowana dla uczniów klasy IV Określanie czasu. 1. Do podanych cyfr i liczb dopisz cyfry rzymskie:

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2017 rok

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2017 rok Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2017 rok Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Zaznacz, z jakiej cywilizacji pochodzi poniższy zabytek

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony)

HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) Temat DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1. Przemiany cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Rosja i Turcja w połowie XIX wieku

Rosja i Turcja w połowie XIX wieku Rosja i Turcja w połowie XIX wieku 1. Bałkany na początku XIX wieku Bałkany znajdowały się pod panowaniem tureckim; byli innego wyznania (chrześcijanie) i musieli ponosić większe obciążenia podatkowe Jedynie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony HISTORIA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 25 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo