1. Wprowadzenie. Obecnie dostępne są dwa dokumenty:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie. Obecnie dostępne są dwa dokumenty:"

Transkrypt

1

2 1. Wprowadzenie W chwili obecnej z niecierpliwością oczekujemy na oficjalne wydanie standardów specyfikujących system okablowania strukturalnego kategorii 6. Przez długi czas były dostępne jedynie drafty tychże standardów, tj. robocze teksty wydawane przez Komitety Normalizacyjne i rozsyłane do swoich członków w celu zapoznania się i ewentualnej akceptacji. Zwykle jednak na kolejnym posiedzeniu wprowadzano nieznaczne zmiany i proces powtarzał się od nowa. Coraz częściej pojawiają się jednak informacje o rzekomym oficjalnym zatwierdzeniu kategorii, tak więc aktualnie dostępne drafty z dużym prawdopodobieństwem można traktować jako wersje finalne. Obecnie dostępne są dwa dokumenty: - Komitet EIA/TIA wydał w marcu 2002 kolejny 11 draft tzw. Preliminary (przedwstepny) TIA/EIA-568-B.2-1 (Addendum No. 1 to ANSI/TIA/EIA-568-B.2) Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components, Addendum 1: Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100Ω Category 6 Cabling. Zgodnie z informacją dostępną w internecie aktualny tekst draftu TIA/EIA-568-B.2-1 został zaakceptowany 24 czerwca 2002 do publikacji i będzie wydany w postaci normy. A więc można go traktować jako oficjalną normę. - Komitet ISO/IEC wydał nowy draft FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises z dnia Oczekuje się, iż powyższy dokument zostanie oficjalnie wydany i zatwierdzony we wrześniu

3 2. Porównanie W nowo wydanych dokumentach wprowadzono wiele znaczących zmian, poniżej zostanie przedstawione porównanie ze sobą dwóch norm ISO, najnowszego wydania (draftu) oraz pierwszego wydania z ISO/IEC 11801:1995 Information technology Generic cabling for customer premises Wprowadzenie W pierwszych rozdziałach ostatniego draftu znajdują się podstawowe informacje wprowadzające czytelnika w zagadnienia okablowania strukturalnego. Jest tu mowa o zakresie stosowania normy oraz wykaz używanego słownictwa. W tabeli 1 podano ważniejsze różnice oraz nowości. Problem (Zagadnienie) Przewidywany okres życia instalacji Zakres Nazewnictwo FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises. (DRAFT) Przewiduje się, że System Okablowania Strukturalnego będzie wykorzystywany nie krócej niż 10 lat. [strona 11, Introduction] Norma jest zoptymalizowana dla Systemów Okablowania Strukturalnego w których maksymalna długość kanału transmisyjnego wynosi 2000m. Zasady opisane w standardzie mogę mieć zastosowanie również w bardziej rozległych instalacjach. [strona 12, Scope] Centralised optical fibre cabling technika scentralizowanego okablowania optycznego umożliwia stworzenie kanału obejmującego część okablowania pionowego oraz poziomego. [strona 16, Definitions] ISO/IEC 11801:1995(E) Information technology Generic cabling for customer premises. Przewiduje się, że System Okablowania Strukturalnego będzie wykorzystywany nie krócej niż 10 lat. [strona ix, Introduction] Standard ma zastosowanie w instalacjach o rozpiętości geograficznej nie większej niż 3000m (wynika to z dopuszczalnych odległości), powierzchni nie większej niż m 2 oraz liczby pracowników pomiędzy 50 a 50 tys. Zalecane jest aby opisane zasady stosować również w instalacjach przekraczających opisany rozmiar. [strona 1, Scope] Uwagi Podobieństwo Różnica Consolidation Point Punkt konsolidacyjny, tj. punkt w obrębie okablowania poziomego, w którym mogą łączyć się ze sobą dwa odcinki kabla. [strona 16, Definitions] Stare wydanie normy używało nazwy Transition Point Różnica -3-

4 CP cable kabel łączący Punkt Konsolidacyjny z Gniazdem Abonenckim. [strona 17, Definitions] CP link część połączenia Permanent Link pomiędzy Punktem Dystrybucyjnym a Punktem Konsolidacyjnym włączając złącza z obu stron. [strona 17, Definitions] External network interface punkt połączenia publicznej sieci zewnętrznej z systemem okablowania strukturalnego. [strona 17, Definitions] Fixed horizontal cable kabel łączący Punkt Dystrybucyjny z Punktem Konsolidacyjnym (jeśli jest zastosowany) lub gniazdem abonenckim. [strona 17, Definitions] Permanent Link część okablowania pomiędzy dwoma interfejsami okablowania strukturalnego z wyłączeniem kabli przyłączających urządzenia, kabli obszaru roboczego oraz kabli krosowych ale z uwzględnieniem złączy stosowanych na obu końcach okablowania. [strona 19, Definitions] Small form factor connector złącze optyczne zaprojektowane tak, aby obsługiwać dwa lub więcej włókien światłowodowych posiadające wymiary zbliżone do złącz stosowanych w systemach miedzianych. [strona 19, Definitions] Tabela 1. Ważniejsze nowości i różnice znajdujące się w sekcji Wprowadzenie, Zakres oraz Słownictwo. -4-

5 2.2. Struktura systemu okablowania strukturalnego Rozdział 5 zawiera podstawowe informacje na temat struktury Systemów Okablowania Strukturalnego oraz krótki opis poszczególnych podsystemów. Generalnie w sprawach merytorycznych nie pojawiły się jakieś znaczne zmiany, w tabeli 2 zawarto najistotniejsze nowości i różnice. Problem (Zagadnienie) Podsystemy okablowania strukturalnego FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises. (DRAFT) W porównaniu z pierwotnym wydaniem wprowadzono dwa dodatkowe elementy a w jednym zmieniono nazwę: - Consolidation point cable (CP) kabel łączący Punkt Konsolidacyjny z Gniazdem Abonenckim. - Multi-user telecommunication outlet (MUTO) a więc jedno gniazdo abonenckieobsługujące kilku użytkowników, którzy przyłączani są do niego długimi kablami obszaru roboczego. ISO/IEC 11801:1995(E) Information technology Generic cabling for customer premises. Uwagi Consolidation Point (dawniej Transition point) - tj. punkt w obrębie okablowania poziomego, w którym mogą łączyć się ze sobą dwa odcinki kabla. Stosowany zwykle w architekturze biurowej typu open space dodatkowo uelastyczniając okablowanie strukturalne. Dopuszczalne jest stosowanie tylko jednego CP w okablowaniu poziomym. Nie wolno dokonywać w nim krosowania ani przyłączać urządzeń aktywnych. W nowej wersji normy zamieszczono nieco rozbudowaną informację na ten temat: Transition Point [strona 9, Functional elements] Różnica - punkty konsolidacyjne (CP) powinny być rozmieszczone tak, aby przynajmniej jeden przypadał na grupę roboczą; -5-

6 - jeden CP powinien obsługiwać maksymalnie 12 obszarów roboczych; - powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu; - w przypadku stosowania skrętki odległość pomiędzy CP a Punktem Dystrybucyjnym powinna wynosić min. 15m; - CP powinien być częścią systemu administracyjnego Nowy standard uwzględnia wpływ Punktu Konsolidacyjnego na parametry transmisyjne systemu. [strona 24, 5.2 Functional elements,strona 33, Consolidation Point] Building backbone cabling subsytem system okablowania pionowego. Większość informacji bez zmian, nowością jest informacja o tym, iż kable łączące urządzenia aktywne z systemem kablowym nie są wliczane do podsystemu [strona 26, Building backbone cabling subsystem] Horizontal cabling subsystem (Okablowanie Poziome) jak powyżej, kable przyłączające urządzenia aktywne i terminale do systemu okablowania nie są zaliczane jako część podsystemu. [strona 26, Horizontal cabling subsystem] Okablowanie poziome może być rozpatrywane jako: - połączenie typu Channel, a więc okablowanie poziome wraz z kablem krosowym wpiętym w panel panel krosowy i kablem obszaru roboczego wpiętym w gniazdo abonenckie - połączenie typu Permanent Link połączenie pomiędzy dwoma odpowiadającymi sobie interfejsami okablowania strukturalnego z wyłączeniem kabli pomiarowych, kabli obszaru roboczego i połączeń Bez zmian -6-

7 typu cross-connection ale z uwzględnieniem złącz na obydwu końcach. W przypadku okablowania strukturalnego jest to okablowanie rozciągające się pomiędzy panelem krosowym i gniazdem abonenckim z wyłączeniem wpływu kabli pomiarowych a uwzględnieniem zastosowanych złączy. Opcjonalnie może zawierać Punkt Konsolidacyjny. [strona 29-30, Channel and permanent link] Multi-user TO assembly gniazdo MUTO przeznaczone do obsługi wielu użytkowników. Tego typu rozwiązanie było znane z amerykańskiego biuletynu TSB75, w standardzie ISO pojawiło się po raz pierwszy. Stosowane jest zwykle w biurach typu open office. Nowy draft normy dodatkowo precyzuje następujące warunki stosowania: - Gniazdo MUTO powinno być w ten sposób umieszczane w budynku, aby jedna przestrzeń robocza była obsługiwana przez min dwa gniazda RJ45; - Gniazdo MUTO powinno obsługiwać nie więcej niż 12 przestrzeni roboczych; - Gniazdo powinno być w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników na elementach będących trwałą częścią budowli jak np. kolumny czy ściany umiejscowione tak, aby nie utrudniało komunikacji; - Długość kabli powinna być ograniczona aby zapewniać łatwość zarządzania nimi w przestrzeni roboczej. [strona 33, Multi-user TO assembly Tabela 2. Ważniejsze zmiany dotyczące struktury systemu kablowego. -7-

8 2.3. Parametry transmisyjne W stosunku do pierwotnego wydania pojawiło się szereg zmian, które zostaną przedstawione w tabeli 3. Problem (Zagadnienie) Klasyfikacja kabli typu skrętka FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises. (DRAFT) Draft przewiduje 6 klas okablowania strukturalnego: A do 100 MHz B do 1 MHz C do 16 MHz D do 100 MHz E do 250 MHz F do 600 MHz ISO/IEC 11801:1995(E) Information technology Generic cabling for customer premises. Pierwotne wydanie normy przewidywało tylko 4 klasy. A do 100 MHz B do 1 MHz C do 16 MHz D do 100 MHz Różnice Return Loss (opcja channel) Parametr wymagany tylko w przypadku klas C, D, E i F. Klasa Pasmo Minimalna wartość return loss C 1<=f<=16 15dB D 1<=f<= log(f) E 1<=f<= log(f) 40<=f<= log (f) F 1<=f<= log(f) 40<=f<= log(f) Klasa Pasmo Minimalna wartość return loss C 1<=f<=10 18dB (do dalszych badań) 10<=f<=16 15dB (do dalszych badań) D 1<=f<=10 18dB (do dalszych badań) 10<=f<=16 15dB (do dalszych badań) 16<=f<=20 15dB (do dalszych badań) 20<=f<=100 10dB (do dalszych badań) Różnice gdzie f to częstotliwość. W nowej propozycji widać zdecydowanie dwie zmiany, nieco zaostrzono wymagania w stosunku do kanału transmisyjnego oraz zastosowano nowy opis limitu w formie formuły matematycznej będące funkcją częstotliwości, a nie w postaci przedziałów i stałej wartości parametru. -8-

9 Insertion Loss (opcja channel) Klasa A f=0.1mhz 16dB Klasa B f=0.1mhz 5.5dB f=1 5.8dB Klasa C 1<=f<=16MHz 1.05*(3.238sqrt(f))=4*0.2 [db] Klasa D 1<=f<=100MHz 1.05*( *sqrt (f)+0.022*f + 0.2/sqrt (f)) + 4*0.04*sqrt(f) [db] Klasa E 1<=f<=250MHz 1.05*(1.82*sqrt(f) *f+0.25/sqrt(f))+4*0.02*sqrt( f) [db] MHz A B C D dB 5.5dB dB 3.7dB 2.5dB dB 4.8dB dB 7.5dB dB 9.4dB dB dB dB dB W pierwszej wersji standardu używano określenia Attenuation (Tłumienie) mierzonej w db. Różnice i nowości Klasa F 1<=f<=600MHz 1.05*(1.8*sqrt(f)+0.01*f+0.2/sqrt(f))+4*0.02*sqrt(f) [db] gdzie f to częstotliwość. NEXT (opcja channel) W nowej wersji standardu wprowadzono określenie Insertion loss jako bardziej odpowiadające charakterystyce zjawiska. Graniczna wartość parametru w całym testowanym przedziale określona jest jako formuła matematyczna. Pojawiły się dwie dodatkowe klasy E i F. Klasa A f=0.1mhz 27[dB] Klasa B 0.1<=f<=1MHz 25-15*log(f) [db] Klasa C 1<=f<=16MHz *log(f) [db] Klasa D 1<=f<=100MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f))) + 2*10^( dB 40dB dB 39dB 54dB dB 45dB dB 39dB dB 36dB dB dB Różnice -9-

10 0.05*(83-20*log(f)))) [db] Klasa E 1<=f<=250MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f))) + 2*10^(- 0.05*(94-20*log(f)))) [db] dB dB Norma specyfikuje wartości minimalne Klasa F 1<=f<=600MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f))) + 2*10^(- 0.05*( *log(f)))) [db] PS NEXT (opcja channel) Mowy standard przewiduje dwie dodatkowe klasy (E i F), wartość graniczna parametru opisana jest matematyczną formułą. Dotyczy tylko klas D, E, F Klasa D 1<=f<=100MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+2*10^(-0.05*(80-20*log(f)))) [db] Klasa E 1<=f<=250MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+2*10^(-0.05*(90-20*log(f)))) [db] Klasa F 1<=f<=600MHz -20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+2*10^(- 0.05*( *log(f)))) [db] Parametr nie był specyfikowany w pierwszym wydaniu. Wprowadzony aby uwzględnić wpływ zakłóceń pochodzący od wszystkich par. Grupa tego typu parametrów została wprowadzona do standardów w związku z pojawieniem się protokołów wykorzystujących jednocześnie wszystkie pary w kablu np. Gigabit Ethernet 1000 Base-T -10-

11 Pair-to-pair ACR ACR jk = NEXT jk - α k Gdzie: i numer pary zakłócającej k numer pary zakłócanej NEXT ik przesłuch powstały w parze k pochodzący z pary i α k Tłumienie (insertion loss) MHz ACR [db] Klasa D Klasa E Klasa F (2 połączenia) , N/A N/A N/A 1.1 ACR (Attenuation to crosstalk ratio) stosunek tłumienia do przesłuchu, wyliczany jako różnica parametru NEXT i tłumienia. ACR[dB] = a N [db] a[db] Gdzie: a N NEXT Pair-to-Pair a - Attenuation Wartości zaczerpnięte z normy: MHz ACR [db] , Podobieństwo PS ACR W obu dokumentach parametr jest zdefiniowany w ten sam sposób, w przypadku nowej propozycji normy wartości parametru zostały zaostrzone. PS ACR k = NEXT k - α k Gdzie: k numer zakłócanej pary PS NEXT k przesłuch zbliżny Power Sum zmierzony w parze k α k Tłumienie (Insertion Loss) MHz PS ACR [db] Klasa D Klasa E Klasa F (2 połączenia) ,

12 N/A N/A N/A -1.9 ELFEXT Pair-to-pair (opcja channel) Wymagania w stosunku do PS ACR są nieco złagodzone w porównaniu z ACR z uwagi na składanie się szkodliwego oddziaływania z trzech pozostałych par. Wymagany tylko w klasach D, E, F. ELFEXT (z ang. Equal-Level Far End Crosstalk) jest to przesłuch zdalny, mierzony po przeciwnej stronie kanału w stosunku do sygnału zakłócającego, przy czym wartość sygnału zakłócającego jest odniesiona do zdalnego końca toru transmisyjnego tak, aby zniwelować wpływ tłumienia kanału. Parametr wyznacza się następująco: ELFEXT ik = FEXT ik - α k Gdzie i numer pary zakłócającej k numer pary zakłócanej FEXT ik wartość parametru FEXT pomiędzy parami i oraz k α k tłumienie (Insertion Loss) Parametr odnosi się tylko do klas D, E i F Klasa D 1<=f<=100-20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+4*10^(- 0.05*( log(f)))) [db] Klasa E 1<=f<=250-20*log(10^(-0.05*( *log(f)))+4*10^(- 0.05*( log(f)))) [db] Klasa F 1<=f<=

13 PS ELFEXT -20*log(10^(-0.05*(94-20*log(f)))+4*10^(-0.05*(90-15log(f)))) [db] PS ELFEXT jest to parametr ELFEXT przy uwzględnieniu zakłóceń pochodzących od trzech pozostałych par (tzw. podejście Power Sum). PS ELFEXT k = -10logΣ n i=1,i k 10 -ELFEXT/10 Klasa D 1<=f<=100MHz -20log(10^(-0.05*( log (f)))+4*10^(-0.05*( log(f)))) [db] Klasa E 1<=f<=250MHz -20log(10^(-0.05*( log (f)))+4*10^(-0.05*( log(f)))) [db] Klasa F 1<=f<=600MHz -20log(10^(-0.05*(91-20log (f)))+4*10^(-0.05*(87-15log(f)))) [db] Current carrying capacity Propagation delay (opcja channel) Minimalna przewodność elektryczna, nowy parametr, który pojawił się w projekcie normy. Wymaga się, aby przewodniki kanałów transmisyjnych klasy C, D, E, F były zdolne do przewodzenia prądu o natężeniu min A każdy bez względu na temperaturę otoczenia. Musi to być uwzględnione podczas projektowania komponentów. Opóźnienie - czas przebiegu sygnału wzdłuż kanału transmisyjnego, określony w µs. Opóźnienie czas przebiegu sygnału wzdłuż kanału transmisyjnego, określony w µs. Różnica Klasa A f= µs Klasa B 0.1<=f<=1 5µs Klasa C 1<=f<= /sqrt(f)+4*0.0025µs Klasa Częstotliwość testowania Opóźnienie A 0.01 MHz 20.0 B 1 MHz 5.0 C 10 MHz 1.0 D 30 MHz

14 Klasa D 1<=f<= /sqrt(f)+4*0.0025µs Klasa E 1<=f<= /sqrt(f)+4*0.0025µs Klasa F 1<=f<= /sqrt(f)+4*0.0025µs Voltage capacity Power Capacity Delay Skew (opcja channel) W porównaniu z pierwszym wydaniem normy dopuszczalne wartości zostały nieco zaostrzone dla wyższych klas oraz w miejsce stałej wartości dla danego kanału wprowadzono formułę będącą funkcją częstotliwości. Minimalne napięcie wymagane jest, aby każda para kanału transmisyjnego klasy D, E, F mogła przewodzić prąd o napięciu min.72v prądu stałego. bez względu na temperaturę pracy. Warunek musi być uwzględniony podczas projektowania komponentu. Minimalna moc wymaga się, aby każda para kanału klasy D, E, F mogła przewodzić energię elektryczną o mocy 10W bez względu na temperaturę pracy. Warunek musi być uwzględniony podczas projektowania komponentu. Różnica opóźnień parametr ten określa różnicę opóźnienia transmisji pomiędzy najszybszą i najwolniejszą parą w miedzianym kablu skrętkowym. Przy dużych prędkościach transmisji może powstać problem ze spójnością sygnału nadawanego wszystkimi parami kabla skrętkowego na odległym końcu, gdyż odbiornik nie będzie w stanie zdekodować poprawnie informacji przychodzącej po wszystkich czterech parach przewodnika Klasa Zakres[MHz] Wartość max. [µs] -14-

15 A f=0.1 - B 0.1<=f<=1 - C 1<=f<= D 1<=f<= E 1<=f<= F 1<=f<= Tabel 3. Zmiany dotyczące parametrów transmisyjnych (przedstawione dla opcji pomiarowej channel). -15-

16 2.4. Okablowanie poziome i pionowe W kwestii okablowania poziomego oraz pionowego wprowadzono pewne dodatkowe modyfikacje wynikające głównie ze zwiększonych wymagań w stosunku do okablowania oraz coraz bardziej rozbudowanych modeli i parametrów je opisujących. W przypadku okablowania poziomego sformułowano następujące wymagania: - długość kanału transmisyjnego nie może przekraczać 100m; - długość okablowania poziomego pomiędzy Punktem Dystrybucyjnym a Punktem Abonenckim lub Punktem Dystrybucyjnym a Punktem Konsolidacyjnym, tzw. fixed horizontal cable nie powinna przekroczyć 90m. Jeśli sumaryczna długość kabli krosowych, kabli połączeniowych oraz kabli obszaru roboczego przekroczy 10m, dopuszczalną długość okablowania fixed horizontal cable należy obliczyć wg. wzorów przedstawionych w Tabeli 4. Model Połączenia Interconnect - TO połączenie zbudowane z elementów: urządzenie aktywne, kabel krosowy, panel krosowy, okablowanie poziome, gniazdo abonenckie, kabel obszaru roboczego, urządzenie. Crossconnect - TO połączenie zbudowane z elementów: urządzenie aktywne, kabel połączeniowy, panel odwzorowujący urządzenie aktywne, kabel krosowy, panel krosowy okablowania poziomego, okablowanie poziome, gniazdo abonenckie, kabel obszaru roboczego, urządzenie. Klasa D, kanał zbudowany z komponentów kat.5 H=109-FX H=107-FX Klasa E, kanał zbudowany z komponentów kat.6 H=107-3-FX H=106-3-FX Klasa F, kanał zbudowany z komponentów kat.7 H=107-2-FX H=106-3-FX -16-

17 Interconnect CP-TO połączenie H=107-FX-CY H=106-3-FX-CY H=106-3-FX-CY zbudowane z elementów: urządzenie aktywne, kabel krosowy, panel okablowania poziomego, okablowanie poziome, punkt konsolidacyjny, CP kabel, gniazdo abonenckie, kabel obszaru roboczego, urządzenie Crossconnect CP-TO połączenie zbudowane z elementów: urządzenie aktywne, kabel połączeniowy, panel odwzorowujący urządzenie aktywne, kabel krosowy, panel okablowania poziomego, okablowania poziome, punkt konsolidacyjny, CP kabel, gniazdo abonenckie, kabel obszary roboczego, urządzenie. H=105-FX-CY H=105-3-FX-CY H=105-3-FX-CY Tabela 4. Formuły pozwalające na obliczenie długości okablowania poziomego, tzw. fixed horizontal cable [m]. gdzie: H maksymalna długość okablowania fixed horizontal cable F sumaryczna długość kabli krosowych, kabli połączeniowych oraz obszaru roboczego C długość części CP cable X stosunek tłumienia kabli krosowych do tłumienia okablowania fixed horizontal cable Y stosunek tłumienia CP cable do tłumienia okablowania fixed horizontal cable UWAGA! Jeśli system ma pracować w temperaturze wyższej, niż 20 C, długość H powinna być zmniejszona o 0.2% na każdy stopień Celsjusza dla kabli ekranowanych i 0.4% dla kabli nie ekranowanych. - w systemach w których zastosowano rozwiązanie MUTO maksymalna długość obszaru roboczego nie powinna przekroczyć 20m; - długość kabli krosowych, kabli połączeniowych nie powinna przekraczać 5m W przypadku okablowania pionowego reguły przedstawione w pierwszej edycji normy nie uległy zmianie, w dalszym ciągu maksymalna długość okablowania pionowego kat. 5 bądź wyższej nie powinna przewyższać długości 100m. -17-

18 Nowością jest informacja że w przypadku torów transmisyjnych posiadających 4 połączenia (tj. gdy urządzenia aktywne są odwzorowane na panelach krosowych) długość kanału nie może być mniejsza, niż 15m. Dodatkowo zostały podane formuły pozwalające na obliczenie maksymalnej długości okablowania danej klasy zbudowanego w oparciu o komponenty określonej kategorii (Tabela 5). Kategoria komponentów Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E Klasa F B=250-FX B=170-FX B=105-FX B=260-FX B=185-FX B=111-FX B=105-3-FX B=260-FX B=190-FX B=115-FX B=107-3-FX B=105-3-FX Tabela 5. Formuły służące do obliczenia długości okablowania pionowego. gdzie: B = długość okablowania pionowego F = sumaryczna długość kabli krosowych oraz połączeniowych. X = stosunek tłumienia kabli krosowych do tłumienia okablowania pionowego UWAGA! Jeśli system ma pracować w temperaturze wyższej, niż 20 C, długość H powinna być zmniejszona o 0.2% na każdy stopień Celsjusza dla kabli ekranowanych i 0.4% dla kabli nie ekranowanych. -18-

19 2.5. Okablowanie światłowodowe Punkt ósmy normy pt. Performance of optical fibre cabling przedstawia informacje na temat okablowania światłowodowego. Można to znaleźć kilka interesujących informacji które zostaną przedstawione w Tabeli 6. Problem (Zagadnienie) Klasy okablowania FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises. (DRAFT) Nowa norma wprowadziła klasy okablowania światłowodowego w zależności od długości kanału. Klasa OF zapewnia pracę protokołów przeznaczonych do pracy na danym typie włókna światłowodowego na długości minimum 300m ISO/IEC 11801:1995(E) Information technology Generic cabling for customer premises. Uwagi Klasa OF zapewnia pracę protokołów przeznaczonych do pracy na danym typie włókna światłowodowego na długości minimum 500m Tłumienie kanału światłowodowego [db] Typy włókna optycznego Klasa OF zapewnia pracę protokołów przeznaczonych do pracy na danym typie włókna światłowodowego na długości minimum 2000m [strona 55, 8.1 General] Klasa włókno MM włókno SM 850nm 1300nm 1310nm 1550nm OF OF OF Tłumienie okablowania przypisano do klasy okablowania, a nie jak było w poprzednim wydaniu podsystemu. Nowe wydanie normy specyfikuje cztery typy włókna optycznego. Określając poszczególne typy wzięto pod uwagę nie tylko średnicę rdzenia, ale i szerokość pasma transmisyjnego MHz x km. Podsystem max. dł. SM MM 1310nm 1550nm 850nm 1300nm ok. poziome ok. pionowe ok. kampusowe Różnice Dopuszczalne tłumienie [db/km] 850nm 1300nm 1310nm -19-

20 1550nm OM OM OM OS Szerokość pasma transmisyjnego [MHz x km] 850nm 1300nm OM1 50 lub 62.5um OM2 50 lub 62.5um OM3 50 lub 62.5um OS1 Odnośnie włókna jednomodowego podane są informacje, iż: - parametry powinny być zgodne z IEC typ B1 oraz ITU-T G parametry mechaniczne powinny być zgodne z IEC oraz IEC Tabela 6 Informacje dot. okablowania światłowodowego. -20-

21 2.6. Testowanie Aneks B drugiego wydania normy zawiera informacje na temat procedur testowania. Można się z niego dowiedzieć, że okablowanie miedziane należy testować zgodnie z normą europejską IEC , a światłowodowe IEC wydanie 1.0, IEC wydanie 1 oraz IEC wydanie 1. Jednocześnie wprowadzono trzy rodzaje testów: a) test akceptacji tj. test potwierdzający zgodność danego okablowania z wybraną klasą gdy tor transmisyjnyjest zbudowany z komponentów spełniających wymagania danej klasy; b) test zgodności test potwierdzający zgodność okablowania z określoną klasą w sytuacji, kiedy jest ono z budowane z różnych, czasami nieznanych, komponentów; c) test odniesienia test przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu porównania wyników z tymi uzyskiwanymi z pomiarów wykonywanych w warunkach polowych. Test umożliwia sprawdzenie parametrów, których nie da się zmierzyć w warunkach polowych. Tabele 7 i 8 zawiera wykaz parametrów mierzonych w poszczególnych rodzajach testów Parametr Rodzaj testu Test akceptacji Test zgodności Test odniesienia Return Loss I N N Insertion Loss I N N NEXT I N N PS NEXT C C C ACR I N N ELFEXT I C C PS ELFEXT I N N DC loop resistance C C C Opóźnienie I N N Różnica opóźnień I N N Unbalance attenuation, near end (TCL) I N N -21-

22 Coupling attenuation N Długość kanału W trakcie badań Mapa połączeń I I N Ciągłość przewodników, ekranu, zwarcie, otwarte obwody N N N Tabela 7 Wykaz parametrów mierzonych w poszczególnych testach (dotyczy systemów miedzianych). Parametr Rodzaj testu Test akceptacji Test zgodności N N Test odniesienia N Tłumienie Szerokość pasma MHz x km Opóźnienie I N N Długość C C C Test poprawnej polaryzacji N N N Tabela 8 Wykaz parametrów mierzonych w systemach światłowodowych. Gdzie: I informacyjnie, N wymagane, C wyliczane z pozostałych parametrów 2.7. Wymagania protokołów Aneks F zawiera informacje na temat wymagań poszczególnych protokołów w stosunku do okablowania, tj. wymaganą klasę okablowani oraz ilość wykorzystywanych par. W tabeli 9 zebrano kilka najnowszych protokołów. Protokół Piny 1&2 Piny 3&6 Piny 4&5 Piny 7&8 ATM 155 kategoria 3 Klasa C Klasa C ATM 155 Kategoria 5 Klasa D Klasa D CSMA/CD 100BASE-T4 Klasa C Klasa C Klasa C Klasa C CSMA/CD 100BASE -T2 Klasa C Klasa C CSMA/CD 100BASE -TX Klasa C Klasa C CSMA/CD 1000BASE -T Klasa D Klasa D Klasa D Klasa D Tabela 9. Wymagania protokołów przeznaczonych do pracy na okablowaniu miedzianym. -22-

23 3. Podsumowanie Powyższe zestawienie ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na zmiany jakie zaszły w normie ISO począwszy od pierwszego wydania. Zmian było bardzo wiele, w tekście zwrócono uwagę jedynie na te najważniejsze. Aby w pełni zrozumieć dokument należy sięgnąć również do norm związanych mówiących o testowaniu, itp. W Polsce normę można zamawiać w Polskim Komitecie Normalizacji, wydział Marketingu i Sprzedaży, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa. LITERATURA: 1) TIA/EIA-568-B.2-1 (Addendum No. 1 to ANSI/TIA/EIA-568-B.2) Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components, Addendum 1: Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100Ω Category 6 Cabling. 2) FCD ISO/IEC nd edition: IT Cabling for customer premises -23-

1. Wprowadzenie. 2. Dostępne standardy

1. Wprowadzenie. 2. Dostępne standardy 1. Wprowadzenie Na świecie istnieje mnóstwo organizacji zajmujących się ustanawianiem i wydawaniem standardów przemysłowych. Generalnie w każdym państwie jest organizacja odpowiedzialna za tego typu działalność.

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne Okablowanie strukturalne Media transmisji miedź Standardy okablowania budynków Przeznaczenie TIA/EIA-568A Stworzenie standardu okablowania telekomunikacyjnego zaspokajającego wymagania różnych producentów

Bardziej szczegółowo

Standard TIA/EIA-568A

Standard TIA/EIA-568A Standard TIA/EIA-568A Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Przeznaczenie TIA/EIA-568A Stworzenie standardu okablowania telekomunikacyjnego zaspokajającego wymagania różnych producentów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja okablowania od 5e do 7 A

Specyfikacja okablowania od 5e do 7 A Specyfikacja okablowania od 5e do 7 A Normy okablowania strukturalnego specyfikują podstawy, topologię instalacji i wytyczne projektowania, normy te charakteryzowane są przez kategorie i klasy niezawodności

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych TEMAT: Pomiary systemów transmisyjnych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami pomiarów systemów transmisyjnych.

Bardziej szczegółowo

10 Gb w okablowaniu strukturalnym?

10 Gb w okablowaniu strukturalnym? 10 Gb w okablowaniu strukturalnym? Czy w systemach okablowania strukturalnego uzyskuje się przepustowości rzędu 10Gb? Czy obecnie istniej zapotrzebowanie na tak dużą przepustowość? Jakie kable umożliwiające

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.5e U/UTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 9 1. Spis

Bardziej szczegółowo

2. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6A i 7

2. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6A i 7 BEZNARZĘDZIOWE EKRANOWANE GNIAZDA MODULARNE RJ5 TYPU KEYSTONE STP KAT. 6A Beznarzędziowe, ekranowane gniazda transmisyjne A-LAN służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2 POZYCJA 2 SIEĆ STRUKTURALNA Zawartość: 3. Opis techniczny... 2 3.1. Normy i zalecenia... 2 3.2. ZałoŜenia projektowe... 2 3.3. Zakres opracowania... 2 3.4. Dobór i opis instalacji strukturalnej... 2 3.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

UTP/FTP/STP category 6 patch module

UTP/FTP/STP category 6 patch module 8705 LIMOGES Cedex Telephone: (+33) 05 55 06 87 87 - Fax: (+33) 05 55 06 88 88 UTP/FTP/STP category 6 patch module Catalogue number(s): 300/3002/3003 Page. Introduction.... 2. Selection chart... 3. Overall

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.6 U/FTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 8 1. Spis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV - 32413000-1 Nazwa Obiektu: Biuro Obsługi Lokali nr 11 Nazwa Inwestycji: Instalacja teletechniczna w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne -przegląd

Okablowanie strukturalne -przegląd Okablowanie strukturalne -przegląd Pojęcie okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne to tak przeprowadzona sieć kablowa w budynku, by z każdego stanowiska pracy, które tego wymaga, był dostęp

Bardziej szczegółowo

Projektowanie okablowania sieci światłowodowej

Projektowanie okablowania sieci światłowodowej Projektowanie okablowania sieci światłowodowej Standardy TIA/EIA-568 Structured Cabling Standard Standard is now composed of the following three discrete Standards: TIA/EIA-568B.1,Commercial Building Telecommunications

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS. testowanie okablowania światłowodowego

KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS. testowanie okablowania światłowodowego KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS testowanie okablowania światłowodowego testowanie okablowania światłowodowego wprowadzenie przygotowanie Okablowanie światłowodowe wzbudza

Bardziej szczegółowo

Okablowanie Strukturalne

Okablowanie Strukturalne Okablowanie Strukturalne Michał Kalewski http://www.cs.put.poznan.pl/mkalewski mkalewski@cs.put.poznan.pl $Id: wizwiossl.lyx,v 1.3 2004/09/16 12:09:44 mkalewski Exp $ Spis treści 1 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego:

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego: 1. Część ogólna 1.1 Przedmiot projektu Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu okablowania logicznego i wydzielonej sieci zasilania dla modernizowanego budynku internatowego nr 3 w Legionowie.

Bardziej szczegółowo

Audyt okablowania strukturalnego. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt okablowania strukturalnego. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt okablowania strukturalnego Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Co badamy? Technologie Dostosowanie do potrzeb Schematy połączeń Topologia z uwzględnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 0-0 Lublin tel. (0) 0 tel/fax. (0) 0 0 Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-. e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl tel. (0) -9-9 .Wstęp Wieloportowy koncentrator

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ W USTRONIU SST E5 ROBOTY ELEKTRYCZNE OKABLOWANIE STRUKTURALNE GRUPA: Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia pomiarowe

Urządzenia pomiarowe 221 Urządzenia pomiarowe W Spis treści Testery kablowe i mierniki do certyfikacji sieci WireXpert... 224 Fluke DSX-5000 CableAnalyzer... 225 Usługi wypożyczania sprzętu pomiarowego... 225 222 w TESTER

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 04-894 WARSZAWA, UL. SZACHOWA 1 T: 22 5128 360 F: 22 5128 180 E-mail: lbut@itl.waw.pl www.itl.waw.pl/lbut

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY...2 1.Dane Ogólne...2 1.1.Zakres rzeczowy projektu...2 1.2. Podstawa opracowania...2 2.Założenia projektowe...2 3.Okablowanie strukturalne...2 4.GPD...3 5.Połączenie szkieletowe...3

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Typowe aplikacje w obszarze roboczym o dużym zagęszczeniu

Tabela 1: Typowe aplikacje w obszarze roboczym o dużym zagęszczeniu Współdzielenie okablowania w branży budownictwa komercyjnego: redukcja kosztów, uproszczenie zarządzania okablowaniem i współdzielenie aplikacji za pomocą jednego medium kabla skrętkowego. Współdzieleniem

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury sieci

Budowa infrastruktury sieci Budowa infrastruktury sieci Zadania 1. Należy przygotować kabel skrośny długości około 1 metra zgodnie z ogólnie przyjętymi normami (EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B). Za pomocą urządzeń testowych należy wykazać

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Kategorie/klasy okablowania strukturalnego

DANE TECHNICZNE. Kategorie/klasy okablowania strukturalnego DANE TECHNICZNE Kategorie/klasy okablowania strukturalnego Kategoria 3 (klasa C) okablowanie przenosi sygnały o częstotliwościach do 16 MHz (są to kable telekomunikacyjne wieloparowe) Kategoria 5 (klasa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Okablowanie strukturalne dla Domu Akademickiego

Projekt: Okablowanie strukturalne dla Domu Akademickiego Projekt: Okablowanie strukturalne dla Domu Akademickiego Obiekt: Dom Akademicki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Adres: Poznań, ul. Nieszawska 3 Inwestor: Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Henryka Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Temat opracowania: Projekt wymiany instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń w Domu Asystenta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. TOM II Instalacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29. Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-K

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-K SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-K REMONT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SIECI LOGICZNYCH KOMPUTEROWYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM REJONU G.D.D.K.i A. W RZESZOWIE ul. SIKORSKIEGO 49C Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Normy okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP www.systimax.com Spis treści Wprowadzenie 1 SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Wydajność kanału 2 SYSTIMAX GigaSPEED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe Wiadomości wstępne

Media sieciowe Wiadomości wstępne Media sieciowe Wiadomości wstępne Opracował: Arkadiusz Curulak WSIiE TWP w Olsztynie Data aktualizacji : 10-12-2002 Pierwsza edycja : 10-12-2002 Spis treści Media sieciowe... 2 Wprowadzenie... 2 Skrętka

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO IMPOLNET Migda, Migda, Chyba Spółka jawna 30-017 Kraków, ul. Racławicka 58 Tel.: (012) 638 51 05 NIP 677-20-74-467 E-mail: info@impolnet.com Obiekt Starostwo Powiatowe w Głogowie TEMAT INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Okablowanie strukturalne

1. Dane ogólne. 2. Okablowanie strukturalne 1. Dane ogólne Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu uwzględniające ich wymagania, istniejący stan tych systemów w budynku biurowym oraz inne warunki techniczno - użytkowe,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCH MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW KOMUSIŃSKI 43 300 BIELSKO BIAŁA - ul. Akademii Umiejętności 7 NIP : 547-105 - 86-39 - tel/fax: 33 82-16 - 291

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 czerwca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 18/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034.

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne:

Okablowanie strukturalne: Okablowanie strukturalne: Pierwsze amerykańskie standardy okablowania, znane jako kategorie (EIA/TIA 568, 1991 r.), szybko ustąpiły miejsca kolejnym udoskonalonym wersjom, obejmującym kable skręcane parami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacji pomieszczeń na 5 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową Świlcza, 12.04.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową Zamawiający: Zespół

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034. Idealny

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

10G Ethernet przez miedziane okablowanie strukturalne

10G Ethernet przez miedziane okablowanie strukturalne Zagadnienia ogólne 10G Ethernet przez miedziane okablowanie strukturalne Ostatnie badanie rynku wykazało wzrost zapytań w ruchu Internetowym. Wraz ze wzrostem użytkowników pojawiło się kilka nowych aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera SE-34 wersja 850 nm i 1300 nm

Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera SE-34 wersja 850 nm i 1300 nm LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 5 70 Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera wersja 850 nm i 100 nm e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje teletechniczne okablowanie strukturalne

Obiekt: Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje teletechniczne okablowanie strukturalne Obiekt: Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu PROJEKT WYKONAWCZY Faza: Instalacje teletechniczne okablowanie strukturalne Nazwa inwestycji: Budowa sieci internetowej w Zespole Szkól Budowlanych w Mielcu Obiekt

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne budowy sieci LAN

Wymagania techniczne budowy sieci LAN Wymagania techniczne budowy sieci LAN Ver. 1.5 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Świdnicka 53; 50-030 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne budowy sieci LAN

Wymagania techniczne budowy sieci LAN Wymagania techniczne budowy sieci LAN Ver. 1.7 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Budynek Collegium Historicum ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont

Bardziej szczegółowo

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D FTF-S1XG-S31L-010D Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D Opis: Moduł SFP+ FTF-S1XG-S31L-010D to interfejs 10Gb przeznaczony dla urządzeń pracujących w sieciach

Bardziej szczegółowo

4. PRODUKTY NIEEKRANOWANE KATEGORII 6

4. PRODUKTY NIEEKRANOWANE KATEGORII 6 PATCH PANEL NIEEKRANOWANY UTP 2 KAT. 6 Podstawowy element systemu kategorii 6 zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych nienarażonych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INFORMATYCZNA - OKABLOWANIE STRUKTURALNE Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wykonane okablowanie musi być zgodne z następującymi normami definiującymi system okablowania strukturalnego.

Wykonane okablowanie musi być zgodne z następującymi normami definiującymi system okablowania strukturalnego. 2. Normy Wykonane okablowanie musi być zgodne z następującymi normami definiującymi system okablowania strukturalnego. 1. PN-EN 50173-1:2009 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W POWIATOWYM CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny 1. Informacje ogólne Konwerter HDMI na RF umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu kabla koncentrycznego

Bardziej szczegółowo

Program Gwarancyjny Systemu Okablowania Strukturalnego FibrainDATA

Program Gwarancyjny Systemu Okablowania Strukturalnego FibrainDATA Strona 2 / 8 Program Gwarancyjny Systemu Okablowania Strukturalnego FibrainDATA 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES GWARANCJI... 5 3. WARUNKI GWARANCJI... 5 4. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI... 6 5. ZASADY ROZSZERZENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora BMK-33

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora BMK-33 LANEX S.A. ul. Diamentowa 0- Lublin tel. (0) 0 do 0 tel/fax. (0) 0 9 Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora e-mail: info@lanex.lublin.pl Dział Serwisu www.lanex.lublin.pl tel. (0) --0 do 0 wew.3

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania i montażu sieci lokalnych

Zasady projektowania i montażu sieci lokalnych Zasady projektowania i montażu sieci lokalnych Model hierarchiczny Budowa sieci przyjmuje postać modułową, co zwiększa jej skalowalność i efektywność działania. W modelu hierarchicznym można wyróżnić trzy

Bardziej szczegółowo

DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2)

DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2) Kompaktowe rozwiązania dla serwerowni DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2) Skuteczne i trwałe rozwiązania okablowania w miedzi (RJ45 Cat.6 A )i światłowodach w dużej gęstości upakowania dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Datwyler Distribution Partner

Datwyler Distribution Partner Datwyler Distribution Partner Warunki certyfikacji Datwyler gwarantuje, że przez okres 25 lat system okablowania Datwyler od momentu instalacji spełni lub nawet przewyższy wartości określone w normach.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Norma na domowy kabel

Norma na domowy kabel 23 października 2012, Wydanie 01 Strona 1 z 6 Systemy okablowania strukturalnego, które sformalizowane zostały w postaci norm na początku lat dziewięćdziesiątych początkowo dedykowano dla przestrzeni biurowych.

Bardziej szczegółowo

Certyfikator okablowania

Certyfikator okablowania PROFESJONALNE TESTOWANIE SIECI I ANALIZA PROTOKOŁÓW 4500 Certyfikator okablowania SZYBKO I ŁATWO WireXpert wykonuje test certyfikacji dla kat. 6A w mniej niż 9 sekund, a Klasy FA w 15 sekund. Oferuje intuicyjną

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Budynek Collegium Chemicum ul. Grunwaldzkiej 6, 60-780 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32 Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego e-mail: info@lanex.pl www.lanex.pl 1 1.Wstęp Modułowy repeater umożliwia połączenie siedmiu segmentów sieci Ethernet. Posiada możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław

Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław Ver. 1.1 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax.

Bardziej szczegółowo

7 Powodów dlaczego warto używać do pomiarów okablowania produktu linii Versiv

7 Powodów dlaczego warto używać do pomiarów okablowania produktu linii Versiv Linia produktów Versiv DSX 5000 7 Powodów dlaczego warto używać do pomiarów okablowania produktu linii Versiv System zarządzania gestami Taptive TM System zarządzania projektami ProjX TM Zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 ZALECENIA

Załącznik nr 15 ZALECENIA Załącznik nr 15 Wymagania w zakresie sieci teleinformatycznej Wymagania dotyczą instalacji teletechnicznych objętych projektami przebudów pomieszczeń na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe II. Uniwersytet Warszawski Podanie notatek

Sieci komputerowe II. Uniwersytet Warszawski Podanie notatek Sieci komputerowe II Notatki Uniwersytet Warszawski Podanie notatek 03-01-2005 Wykład nr 1: 03-01-2005 Temat: Transmisja danych łączami 1 Podstawowe pojęcia Dla uporządkowania przypomnijmy podstawowe używane

Bardziej szczegółowo

Uziemienie ekranowanych systemów okablowania strukturalnego

Uziemienie ekranowanych systemów okablowania strukturalnego Uziemienie ekranowanych systemów okablowania strukturalnego Od wielu lat preferowanym rodzajem infrastruktury kablowej na całym świecie są różnego typu systemy ekranowane. Kable opisywane jako osłonięte

Bardziej szczegółowo

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie topologii i dobór elementów sieci teleinformatycznej. dr inż.

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie topologii i dobór elementów sieci teleinformatycznej. dr inż. Projektowanie miejsc pracy przy komputerze Wykład: Projektowanie topologii i dobór elementów sieci teleinformatycznej dr inż. Walery Susłow Normy dot. budowy sieci telekomunikacyjnych Organizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien o

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E . PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII E m, mm,,m,, m, m mm, m m Podstawowy element systemu kategorii e zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych,

Bardziej szczegółowo