Termohigrometr Conrad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termohigrometr Conrad"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu Strona 1 z 10

2 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego czujnika, który bezprzewodowo przesyła wartości temperatury i wilgotności powietrza do stacji bazowej przez radio. Stacja bazowa pobiera datę i czas od sygnału czasu DCF. Można je również ustawić ręcznie (w przypadku problemów z odbiorem). Jakiekolwiek użycie, inne niż opisane powyżej, może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz inne zagrożenia. Należy przestrzegać wszystkich uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Przeczytaj instrukcję obsługi dokładnie. Zawiera ona bardzo ważne informacje na temat instalacji, eksploatacji i obsługi. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa. Zawartość opakowania: - wyświetlacz konsoli - czujnik temperatury zewnętrznej - instrukcja obsługi Rozpoczynanie pracy Ze względu na niższe napięcie dostarczone przez baterie akumulatorowe (zwykłe baterie 1,5 V, baterie akumulatorowe 1,2 V) i ich niższej zdolności, żywotność baterii jest krótsza. Ponadto baterie akumulatorowe są bardziej wrażliwe na temperaturę niż zwykłe baterie. W związku z tym zaleca się używać wysokiej jakości baterii alkaicznych, w celu zapewnienia długiej i bezpiecznej pracy. - Otwórz komorę baterii z tyłu czujnika zewnętrznego i włóż dwie baterie typu AA/Mignon, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij komorę baterii. - Otwórz komorę baterii z tyłu stacji bazowej i włóż dwie baterie typu AAA/Micro, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij komorę baterii. - Po zainstalowaniu baterii w stacji bazowej, wszystkie segmenty wyświetlacza pojawią się na krótko, a następnie stacja bazowa rozpocznie wyszukiwanie dostępnych czujników zewnętrznych. W lewym górnym rogu ekranu, symbol odbioru zacznie migać. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej i nie naciskaj żadnych przycisków. Strona 2 z 10

3 Stacja bazowa może odbierać i wyświetlać wartości pomiarowe z maksymalnie trzech czujników zewnętrznych. Jeden czujnik zewnętrzny znajduje się w opakowaniu, a pozostałe są dostępne jako akcesoria. Czujnik jest ustawiony na stałe na Kanał 1. (to nie może być zmienione). Jeśli chcesz dodać czujniki zewnętrzne, upewnij się, że można je ustawić na kanał 2. lub 3. (każdy czujnik musi być ustawiony na inny kanał). - Po około 2 minutach wyszukiwanie czujnika zakończy się. Następnie stacja bazowa zacznie szukać sygnał DCF. Symbol zacznie migać. To może trwać około 5 minut, aż sygnał czasu zostanie wykryty i prawidłowy czas pojawi się na wyświetlaczu. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej i nie naciskaj żadnych przycisków. - Jeśli prawidłowy czas nie został wyświetlony po około 10 minutach, należy zmienić lokalizację instalacji i rozpocząć nowe wyszukiwanie sygnału DCF (patrz poniżej). - Z tyłu czujnika zewnętrznego znajduje się otwór do zawieszania za pomocą śrub lub gwoździ na ścianie. Czujnik może być również umieszczony na powierzchni poziomej, za pomocą stałej bazy, która jest na spodzie obudowy. Czujnik zewnętrzny jest odpowiedni do stosowania w chronionych miejscach na zewnątrz. Powinien być umieszczony tak, by nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to doprowadzić do fałszywego odczytu temperatury. Opady spadające na czujnik mogą także doprowadzić do fałszywego odczytu temperatury, ponieważ chłodzą obudowę. Nigdy nie zanurzaj czujnika zewnętrznego w wodzie, ponieważ możesz go zniszczyć! Aby czujnik mierzył prawidłową temperaturę, zalecamy starannie wybrać miejsce instalacji. - Stacja bazowa może być zawieszona na gwoździu lub śrubie za pomocą otworu mocowania z tyłu. Alternatywnie, podstawka z tyłu może być rozłożona. Ustaw stację bazową na płaskiej, stabilnej powierzchni. Chroń cenne powierzchnie mebli, używając odpowiedniej maty. Włączenie/Wyłączenie sygnału DCF/Rozpoczęcie wyszukiwania ręcznego Sygnał DCF jest odbierany z odbiornika w Mainflingen (koło Frankfurtu nad Menem). Jego zasięg wynosi około 1500 km, a przy idealnych warunkach obioru nawet do km. Sygnał DCF zawiera dokładny czas (teoretyczne odchylenie 1 sekunda na milion lat) i datę. To eliminuje nużące ustawienie czasu letniego i zimowego w stacji meteorologicznej, ponieważ zmiana czasu następuje automatycznie. Pierwsza próba odbioru sygnału DCF jest wykonywana, gdy baterie są włożone. Dalsze próby odbioru nastąpią automatycznie w godzinach: 0.00, 03.00, i Tylko jeden udany odbiór dziennie trzyma odchylenie zegara kwarcowego w stacji bazowej do mniej niż jednej sekundy. Strona 3 z 10

4 - Jeśli chcesz ustawić datę i godzinę ręcznie (na przykład w przypadku braku odbioru DCF jest to możliwe, np. w piwnicy), odbiór DCF musi być wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż symbol DCF po lewej stronie zniknie. Aby ustawić datę i godzinę, zobacz odpowiednie sekcje tej instrukcji. - Aby włączyć go ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy po raz kolejny. Następnie stacja ponownie rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF. To trwa około 5 minut. Symbol zacznie migać. W tym czasie nie ruszaj stacji bazowej oraz nie naciskaj żadnych przycisków. Ręczne wyszukiwanie czujników zewnętrznych W stacji bazowej można rozpocząć wyszukiwanie dostępnych czujników zewnętrznych, np. gdy chcesz podłączyć drugi lub trzeci czujnik do stacji bazowej lub po wymianie baterii (punkt zamiast symbolu oznacza, że odbiór danych nie był możliwy w ciągu jednej godziny lub, że baterie w czujniku zewnętrznym są wyczerpane. - Rozpocznij wyszukiwanie czujnika przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około 3 sekundy, aż symbol w lewym górnym rogu zacznie migać. - Wyszukiwanie czujnika trwa około dwóch minut. Proces wyszukiwania zakończy się automatycznie. Wybór języka dla dnia tygodnia, Przełączanie jednostek temperatury O C/ O F, ręczne ustawienie daty/czasu, wybór trybu 12h/24h - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż język dnia tygodnia w prawym górnym rogu wyświetli się. Symbol DCF w ten sposób zamieni się w symbol. To pokazuje, że data lub czas nie są dokładne jak sygnał DCF (niezależnie od tego, czy data lub czas były zmieniane). Data i czas są poprawiane ponownie podczas następnej próby odbioru; symbol pojawi się na wyświetlaczu. Ważne: Jeśli zdecydujesz się ustawić datę i godzinę ręcznie, wyłącz odbiór sygnału DCF. Twoje ustawienia daty i czasu nie zostaną zastąpione przypadkowo przez pomyślny odbiór DCF. - Język może zostać wybrany za pomocą przycisków i : DE niemiecki IT - włoski FR francuski SP hiszpański DU holenderski SW szwedzki Strona 4 z 10

5 EN angielski - Krótko naciśnij przycisk MODE, wewnątrz i na zewnątrz zamiga temperatura. Użyj przycisków lub, aby wybrać wartość temperatury, która powinna być wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Farenheita. - Krótko naciśnij przycisk MODE. Rok zacznie migać. Ustaw rok za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Miesiąc zacznie migać. Ustaw miesiąc za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Data zacznie migać. Ustaw datę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Kolejno wyświetlone miesiące i data zaczną migać na wyświetlaczu. Aby je zmienić użyj przycisków lub - Krótko naciśnij przycisk MODE, 12h lub 24h zaczną migać na wyświetlaczu. Można przełączyć tryb 12-godzinny i 24-godzinny, używając przycisków lub. W trybie 12-godzinnym, AM znajduje się po lewej stronie w czasie pierwszej połowy dnia, a PM pojawia się w drugiej połowie dnia. - Krótko naciśnij przycisk MODE. Zacznie migać godzina. Ustaw godzinę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Krótko naciśnij przycisk MODE. Minuta zacznie migać. Ustaw minutę za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Po raz ostatni krótko naciśnij przycisk MODE. Sekundy są automatycznie resetowane do 00 i ustawienia zostaną zamknięte. Ustawiony czas pojawi się wcześniej. Kiedy tryb ustawień jest uruchomiony, odbiór sygnału DCF jest wyłączony. Jeśli chcesz podjąć próbę odbioru sygnału DCF, rozpocznij ręczne wyszukiwanie sygnału DCF (patrz w odpowiednim rozdziale instrukcji obsługi). Ustawienia języka wyświetlanych dni tygodnia, jednostki temperatury w stopniach Celsjusza i Farenheita, tryb 12h/24h są zatrzymane. Strona 5 z 10

6 Przełączanie wyświetlania czasu (sekundy/data/strefa czasowa) Krótko naciśnij przycisk MODE kilka razy, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami wyświetlania: Godzina: Minuta: Sekunda Godzina: Minuta: Dzień tygodnia Godzina: Minuta: Dzień tygodnia (dla drugiej strefy czasowej) Godzina: Minuta: Sekunda (dla drugiej strefy czasowej) Data: Miesiąc lub Miesiąc: Data Jeśli dane dla drugiej strefy czasowej są pokazane, ZONE pojawi się na ekranie powyżej wyświetlonego czasu. Ustawienie strefy czasowej - Krótko naciśnij przycisk MODE kilka razy, aż ZONE pojawi się nad wyświetlonym czasem. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż zacznie migać wskazanie dla strefy czasowej w dolnej linii wyświetlacza (0:00+). - Ustaw strefę czasową za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). Zakres: -13 i +15 h (wyświetlany od 13:00- do ). - Krótko naciśnij przycisk MODE, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień. Wybór funkcji alarmu Krótko naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pojawi się żądana funkcja alarmu. Symbol piątku. : Funkcja alarmu zostanie uruchomiona tylko w dni robocze od poniedziałku do Symbol : Funkcja alarmu jest uruchomiona tylko raz, następnie zostanie automatycznie wyłączona ( OFF ). Symbol PRE AL. : Przy niskich temperaturach zewnętrznych, poniżej 0 stopni Celsjusza (mierzona przez czujnik zewnętrzny z kanału 1.). Tak zwany alarm wstępny jest uruchamiany w regulowanym czasie (15, 30, 45, 60 lub 90 minut) przed rzeczywistym czasem alarmu. Oznacza to, że masz wystarczająco dużo czasu, aby zeskrobać lód na przedniej szybie samochodu. Dla alarmu wstępnego (wyświetlonego jako PRE AL ) musi być włączony lub ustawiony, albo funkcja alarmu lub musi być włączona jako pierwsza. Strona 6 z 10

7 Przełączanie funkcji alarmu/włączenie/wyłączenie (ON/OFF) - Naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pojawi się żądana funkcja alarmu (patrz sekcja: Wybieranie funkcji alarmu lub Wyświetlanie czasu alarmu ). - Wybierz funkcję alarmu. Włącz lub wyłącz alarm, używając przycisków lub. Dla alarmu wstępnego (wyświetlonego jako PRE AL ) musi być włączony lub ustawiony, albo funkcja alarmu lub musi być włączona jako pierwsza. Ustawienie alarmu - Krótko naciśnij przycisk ALARM kilka razy, aż pożądana funkcja alarmu lub pojawi się na wyświetlaczu. - Włącz wstępnie wybraną funkcję alarmu ( naciśnij lub ) czas alarmu zostanie wyświetlony (przykładowo 7:00 ) zamiast OFF - Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aż godzina czasu alarmu zacznie migać. Ustaw godzinę czasu alarmu za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Naciśnij krótko przycisk ALARM, minuty dla alarmu zaczną migać. Ustaw minuty za pomocą przycisków lub (dłużej przytrzymaj przycisk dla szybszej regulacji). - Naciśnij krótko przycisk ALARM, aby zakończyć tryb konfiguracji. Włączenie/Wyłączenie/Ustawienie alarmu Alarm wstępny jest uruchomiony przed właściwym czasem alarmu ( lub ), jeśli czujnik zewnętrzny (tylko kanał 1) mierzy temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza. Czas dla alarmu wstępnego można ustawić na , 45, 60 i 90 minut. Przykład: Ustaw czas alarmu na 06:00 i alarm wstępny do 45 minut. Jeśli czujnik zewnętrzny (kanał 1) mierzy temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza na 05:15, stacja bazowa emituje wczesny sygnał alarmowy. - Najpierw włącz funkcje alarmu, lub. - Następnie wybierz alarm wstępny, naciśnij krótko przycisk ALARM, aż PRE AL pojawi się na wyświetlaczu. - Przełącz alarm za pomocą przycisków lub. Kiedy alarm wstępny jest wyłączony OFF jest wyświetlone. Strona 7 z 10

8 Kiedy alarm wstępny jest włączony czas 15, 30, 45, 60 lub 90 minut jest wyświetlony. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aż wyświetlony numer (15, 30, 45, 60 lub 90) zacznie migać. Ustaw minuty do alarmu wstępnego, używając przycisków lub. - Naciśnij krótko przycisk ALARM, aby zakończyć tryb konfiguracji. Zatrzymanie sygnału alarmowego Sygnał alarmowy może być wyciszony w ustalonym czasie poprzez naciśnięcie przycisku ALARM. Wybór czujnika zewnętrznego Stacja bazowa może odbierać i wyświetlać dane pomiarowe z maksymalnie 3 czujników zewnętrznych. Każdy czujnik zewnętrzny należy ustawić na inny kanał transmisji. Czujnik zewnętrzny zamknięty jest ustawiony na stałe na kanał 1, co nie może być zmienione. Czujniki dostępne jako akcesoria zawierają przełącznik wyboru kanału, za pomocą którego można przełączyć na kanał 2. lub kanał 3. Naciśnij krótko przycisk CHANNEL, aby wybrać żądany czujnik zewnętrzny temperatury/wilgotności powietrza. Numer kanału pokazano w lewej górnej części ekranu. Automatyczne przełączanie czujników zewnętrznych Jeśli używasz więcej niż jednego czujnika, stacja bazowa może automatycznie przełączać się maksymalnie do 3 kanałów. Zmierzone wartości z jednego czujnika są więc wyświetlane co 5 sekund na wyświetlaczu, a następnie przechodzi do następnego czujnika. Funkcja ta jest możliwa, gdy więcej niż jeden czujnik jest zarejestrowany w stacji bazowej. - Aby uaktywnić tę funkcję należy nacisnąć i przytrzymać przycisk CHANNEL, aż symbol pojawi się w lewym górnym rogu na wyświetlaczu. - Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL, aż symbol zniknie. Wyświetlanie wartości minimalnych/maksymalnych - Jeśli korzystasz z więcej niż jednego czujnika, wybierz odpowiedni kanał (1,2 lub 3) z CHANNEL. - Krótko naciśnij przycisk MEM, minimalne wartości dla temperatury i wilgotności pojawią się na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem MIN. - Krótko naciśnij przycisk MEM ponownie, maksymalne wartości temperatury i wilgotności pojawią się na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem na MAX. Strona 8 z 10

9 - Przy kolejnym naciśnięciu przycisku MEM można powrócić do wyświetlania obecnych pomiarów. Kasowanie minimalnych/maksymalnych wartości Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEM przez 3 sekundy. Maksymalne i minimalne wartości zostaną usunięte. Obecnie mierzone wartości są zapisywane jako nowe wartości minimalne i maksymalne, dopóki nie nastąpi zmiana. Wyświetlacz tendencji temperatury i wilgotności powietrza Symbol strzałki dla zewnętrznej/wewnętrznej temperatury i zewnętrznej/wewnętrznej wilgotności powietrza pokazuje aktualny trend wartości (rośnie, stały, spada ). Poziom komfortu Poziom komfortu jest wyświetlany nad temperaturą wewnętrzną/wilgotnością. Oblicza się go, łącząc temperaturę wewnętrzną i wilgotność: COM idealna, WET zbyt wilgotno, DRY zbyt sucho. Zasięg transmisji Zasięg transmisji sygnałów radiowych między czujnikiem zewnętrznym a stacją bazową wynosi do 30 m w optymalnych warunkach. Zakres ten odnosi się do tzw. danych zakresu wolnego pola. To idealne rozwiązanie (na przykład jeśli stacja bazowa i czujnik zewnętrzny znajduje się na równinie lub łące bez drzew domów etc ) nigdy nie występuje w praktyce. Ze względu na różne oddziaływania transmisji radiowej nie ma zagwarantowanego określonego zakresu. Jednakże bezproblemowa operacja jest zwykle możliwa w domu jednorodzinnym. Zakres może być znacznie zmniejszony, gdy w pobliżu są kable, rury, kawałki metalu, urządzenia elektroniczne itp. Grube mury, konstrukcje stalowe, izolacje, szkło laminowane, szyby także mogą zmniejszyć zakres znacząco. DANE TECHNICZNE Stacja bazowa1 Zasilanie: 2 baterie typu AAA/Micro Zakres pomiaru temperatury: -5 O C do +50 O C Zakres pomiaru wilgotności powietrza: od 30% do 80% wilgotności względnej Wymiary: 70 x 140 x 22 mm ( szerokość x wysokość x głębokość) Strona 9 z 10

10 Waga: około 119 g (bez baterii) Czujnik zewnętrzny Zasilanie: 2 baterie typu AA Zakres pomiaru temperatury: - 20 O C do +60 O C Zakres pomiaru wilgotności powietrza: od 30% do 80% wilgotności względnej Częstotliwość transmisji: 443 MHz Interwał transmisji: w przybliżeniu sekund Zasięg transmisji: maksymalnie 30 m (pole swobodne, bezpośredni kontakt wzrokowy) Wymiary: 38 x 105 x 18 mm (szerokość x wysokość x głębokość) Waga: w przybliżeniu 36 g (bez baterii) Strona 10 z 10

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672607 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 8 Przeznaczenie Budzik radiowy z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do dekodowania sygnału radiowego DCF nadawanego z zegara

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała Nr produktu 672685 Strona 1 z 7 Zastosowanie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz

Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672694 Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny Nr produktu 672717 Strona 1 z 7 Sposób użycia Produkt ten przeznaczony jest do wyświetlania czasu, daty,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 Nr produktu 672612 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS 6750 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zaznajomić się z właściwościami i trybami pracy. Szczegóły techniczne

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99%

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% Nr produktu 404664 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Zegar cyfrowy Jumbo jest przeznaczony do dekodowania

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 91 i, 433 MHz, zew. -30 do 60 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 91 i, 433 MHz, zew. -30 do 60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 91 i, 433 MHz, zew. -30 do 60 C Nr produktu 672720 Strona 1 z 16 1. Przeznaczenie Stacja pogodowa służy do wyświetlania temperatury wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy TFA Cube

Budzik radiowy TFA Cube INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik radiowy TFA Cube Nr produktu 672097 Strona 1 z 6 1. Cechy: Budzik radiowy wysokiej precyzji Wskaźnik wewnętrznej temperatury Z funkcją strefy czasowej, i ustawień ręcznych Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1307738 Budzik TFA Kat.Nr. 60.2015, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Zegar z projektorem Eurochron

Zegar z projektorem Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar z projektorem Eurochron Nr produktu 672865 Strona 1 z 10 Sposób użycia Oprócz konwencjonalnego wyświetlacza LCD, urządzenie wyposażone jest w projektor który może wyświetlać czas

Bardziej szczegółowo

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C Nr produktu 672593 Strona 1 z 6 Zastosowanie Ten wewnętrzny/zewnętrzny termometr służy do wyświetlania temperatury w miejscu instalacji oraz

Bardziej szczegółowo

AX-WS100 Instrukcja obsługi

AX-WS100 Instrukcja obsługi AX-WS100 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi I. Główne funkcje: 1. prognoza pogody z czterema stanami: słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurno, deszczowo. 2. dzień wyświetlany w siedmiu językach:

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Conrad, wew C, zew C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Conrad, wew C, zew C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Conrad, wew. 0 +50 C, zew. -20 +50 C Nr produktu 672776 Strona 1 z 8 Wyświetlacz LCD A1 Godzina A2 Prognoza pogody A3 Wewnętrzna temperatura i wilgotność

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Sterowany radiowo TFA , Srebrny (DxSxW) 98 x 112 x 110 mm

Zegar -Budzik Sterowany radiowo TFA , Srebrny (DxSxW) 98 x 112 x 110 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000393280 Zegar -Budzik Sterowany radiowo TFA 60.2514, Srebrny (DxSxW) 98 x 112 x 110 mm Strona 1 z 7 Rysunek 1 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór tego urządzenia formy TFA.

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr , 0 do +60 C, 20 do 90 %

Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr , 0 do +60 C, 20 do 90 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 01323370 Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr. 30.3054.10, 0 do +60 C, 20 do 90 % Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Dziękujemy za zakup tego urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo

Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo Nr produktu 672677 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art 3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art. 650161 Zastosowanie 3-kanałowy termometr radiowy wskazuje temperaturę w pomieszczeniu (czujnik zintegrowany w termometrze), temperaturę przekazywaną do termometru

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME]

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME] Kolorowa stacja s1 1. Przycisk [SNOOZE] Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie tego przycisku przerwiesz sygnał dźwiękowy, włączając jednocześnie funkcję ponownego budzenia. Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron EFW 9001, 130 x 90 x 50 mm, srebrny, czarny

Budzik radiowy Eurochron EFW 9001, 130 x 90 x 50 mm, srebrny, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672606 Budzik radiowy Eurochron EFW 9001, 130 x 90 x 50 mm, srebrny, czarny Strona 1 z 8 Przeznaczenie produktu Radio budzik z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001058135 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Ten zegar sterowany radiem wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny Nr produktu 00067628 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Budzik ten zapewnia następujące funkcje: Wyświetlanie dokładnego czasu, ustawienie czasu za

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary INSTRUKCJA OBSŁUGI Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary Nr produktu 672616 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Ten wodoodporny minutnik może być stosowany jako zegar z wyświetlaczem czasu odliczanego

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C

Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101838 Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C Strona 1 z 6 Rys.1 Rys 2 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax Nr produktu 672399 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. Wprowadzenie Na nowa stacja pogodowa zawiera stację bazową z czujnikiem wewnętrznym dla pomiaru

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zegar RMR391P / RMR391PA / RMR391PU Nr produktu

Zegar RMR391P / RMR391PA / RMR391PU Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar RMR391P / RMR391PA / RMR391PU Nr produktu 000101146 Strona 1 z 9 PL PRZEGLĄD WIDOK Z PRZODU 1. SNOOZE / LIGHT: Aktywowanie alarmu drzemki; włączanie podświetlenia tła i projektora;

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA , C

Termometr bezprzewodowy TFA , C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1538722 Termometr bezprzewodowy TFA 30.3061.02, 0 - +50 C Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Nr produktu: 672453 Strona 1 z 11 STACJA TEMPERATURY Otwór do zawieszenia Wyświetlacz LCD Komora baterii Podstawka Przycisk SET Przycisk MIN/MAX/+ FUNKCJE:

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny Nr produktu 00103787 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu bezdotykowego miernika wilgotności Extech MO257. Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu: Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672410 1. CZĘŚCI SKŁADOWE 1.1 ODBIORNIK GŁÓWNY Panel przedni Panel tylni WYŚWIETLACZ Dzień 2 (jutro) Dzień 3 Dzień 4 1.2 NADAJNIK 2. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Nr produktu

Stacja pogodowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Nr produktu 000679471 Strona 1 z 12 OSTROŻNIE: NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZĘSTO ODNOSI SIĘ DO ILUSTRACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OSTATNIEJ STRONIE. CZYTAJĄC NINIEJSZĄ

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Eurochron

Stacja pogodowa Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672577 Stacja pogodowa Eurochron Strona 1 z 20 PRZEZNACZENIE Radiowa stacja pogody jest wysokiej jakości uniwersalnym urządzeniem pomiarowym pogody, który przetwarza dużą

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy PCR c31 z projektorem

Budzik cyfrowy PCR c31 z projektorem INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy PCR 156 8935c31 z projektorem Nr produktu 398856 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Celem zegara jest dekodowanie sygnału radiowego DCF który zawiera czas cezowego zegara atomowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu

Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu 000646341 Strona 1 z 7 MIAMI bezprzewodowy termometr basenowy 8 9 1. Właściwości do basenów i sadzawek bezprzewodowa temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa TFA , 433 MHz, 30 m, Od -20 do 50 C, Od 20 do 99 %, Czarny, srebrny

Stacja pogodowa, cyfrowa TFA , 433 MHz, 30 m, Od -20 do 50 C, Od 20 do 99 %, Czarny, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000393286 Stacja pogodowa, cyfrowa TFA 35.1085, 433 MHz, 30 m, Od -20 do 50 C, Od 20 do 99 %, Czarny, srebrny Strona 1 z 9 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 9 1. Funkcje - Bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Budzik ze stacją pogodową DCF

Budzik ze stacją pogodową DCF Budzik ze stacją pogodową DCF Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr bezprzewodowy TFA

Termohigrometr bezprzewodowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr bezprzewodowy TFA 31.1028 Produkt nr 393279 Spis treści Strona 1 z 5 1. Obsługa 1.1. Ogólne wskazówki 1.2. Eksploatacja 1.3. Włączanie / wyłączanie 1.4. Funkcje 1.4.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Budzik kwarcowy HD-TRC210, 140 g, czarny

Budzik kwarcowy HD-TRC210, 140 g, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik kwarcowy HD-TRC210, 140 g, czarny Nr produktu 275879 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu dnia ponadto posiada

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy TFA

Zegar ścienny cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy TFA 60.4514.01 Nr produktu 1558322 Strona 1 z 8 1. Wstęp Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa radiowa Oregon Scientific BAR206, 30 m

Stacja pogodowa radiowa Oregon Scientific BAR206, 30 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001543807 Stacja pogodowa radiowa Oregon Scientific BAR206, 30 m Strona 1 z 9 Przegląd funkcji Opis części przedniej (ilustracja 1 ) 1. Wskaźnik odbioru czujnika zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Środki bezpieczeństwa

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Środki bezpieczeństwa Zegar cyfrowy sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671633 Środki bezpieczeństwa Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa TE338NL. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 11/11. Przeznaczenie

Stacja pogodowa TE338NL. Instrukcja obsługi.   Nr produktu: Wersja 11/11. Przeznaczenie Stacja pogodowa TE338NL Instrukcja obsługi Nr produktu: 672550 Wersja 11/11 Przeznaczenie Produkt wyświetla temperaturę wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia, datę oraz porę dnia. Dzięki wbudowanemu odbiornikowi

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Eurochron EFW 750, Srebrny (SxWxG) 129 x 102 x 51 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Eurochron EFW 750, Srebrny (SxWxG) 129 x 102 x 51 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001301798 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Eurochron EFW 750, Srebrny (SxWxG) 129 x 102 x 51 mm Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672681 Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlenia daty

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA Sterowany radiowo, (ØxG) 30.5 cmx4.3 cm

Zegar ścienny TFA Sterowany radiowo, (ØxG) 30.5 cmx4.3 cm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001407482 Zegar ścienny TFA 60.3523.02 Sterowany radiowo, (ØxG) 30.5 cmx4.3 cm Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup tego produktu marki TFA. 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody z kolorowym wyświetlaczem

Stacja pogody z kolorowym wyświetlaczem Stacja pogody z kolorowym wyświetlaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody z kolorwym wyświetlaczem (PV8796). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy Techno Line WS 8001 Sterowany radiowo, srebrny, (DxSxW) 290 x 25 x 190 mm

Zegar ścienny cyfrowy Techno Line WS 8001 Sterowany radiowo, srebrny, (DxSxW) 290 x 25 x 190 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672154 Zegar ścienny cyfrowy Techno Line 02666 WS 8001 Sterowany radiowo, srebrny, (DxSxW) 290 x 25 x 190 mm Strona 1 z 8 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr,

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672714 Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wskazuje czas dnia w łatwy i czytelny sposób na

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, radiowa Mebus Meteotime 40290

Stacja pogodowa, radiowa Mebus Meteotime 40290 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, radiowa Mebus Meteotime 40290 Nr produktu: 1574067 Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt ten spełnia wymogi przepisów prawa krajowego i europejskiego.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Deszczomierz Nr produktu

Deszczomierz Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Deszczomierz Nr produktu 000679472 Strona 1 z 9 PL PRZEGLĄD 1. Symbol odbioru DCF 2. Godzina i data 3. Temperatura wewnątrz 4. Temperatura na zewnątrz 5. Symbol odbioru z deszczomierza

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 %

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001267773 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % Strona 1 z 12 Dziękujemy za zakup tego urządzenia, proszę uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268319 Zegar TFA 60.1508.02 -Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik Oregon Scientific

Radiobudzik Oregon Scientific INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik Oregon Scientific Nr produktu 344887 Strona 1 z 10 Widok przedni (FIG.1) 1. PM: wskazuje PM (tryb 12 godzin) 2. Przesunięcie strefy czasowej 3. Wskaźnik odbioru sygnału zegara

Bardziej szczegółowo