Zegar z projektorem Eurochron

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zegar z projektorem Eurochron"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar z projektorem Eurochron Nr produktu Strona 1 z 10

2 Sposób użycia Oprócz konwencjonalnego wyświetlacza LCD, urządzenie wyposażone jest w projektor który może wyświetlać czas oraz temperaturę na przykład na suficie w pokoju. Czas i data są automatycznie synchronizowane do sygnału czasu DCF. Jednakże mogą zostać również ustawione ręcznie ( na przykład gdy pojawią się problemy z odbiorem ). Czujnik zewnętrzny zamontowany w urządzeniu przenosi zmierzone wartości temperatury do zegara projekcyjnego drogą radiową. Zasilanie zegara projekcyjnego odbywa się poprzez dołączony zasilacz sieciowy lub poprzez baterie. Jeśli jasność otoczenia jest odpowiednia, zasilanie przejmuje zintegrowane ogniwo słoneczne. Przeczytaj instrukcję obsługi dokładnie i do końca ponieważ zawiera bardzo ważne informacje dotyczące montażu, eksploatacji oraz obsługi. Zawsze należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i wszystkich pozostałych informacji zawartych w poniższej instrukcji obsługi. Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy i produktów są znakami towarowymi odpowiadających im właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość zestawu - Radiowy zegar projekcyjny - Czujnik zewnętrzny - Zasilacz - Instrukcja obsługi Sterowanie Strona 2 z 10

3 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT z zintegrowanym ogniwem słonecznym 2. Obszar wyświetlania czasu, dnia tygodnia 3. Obszar wyświetlania daty, czasu budzika, wewnętrznej/zewnętrznej temperatury 4. Przycisk TIME 5. Przycisk ALARM 6. Przycisk UP 7. Przycisk DOWN 8. Przycisk MAX/MIN 9. Obrotowy projektor 10. Przycisk do włączenia projekcji ( 180 O ) 11. Przełącznik regulacji ostrości rozdzielczości projekcji 12. Niskonapięciowe gniazdo do podłączenia zasilacza 13. Przycisk RECEIVE do odbioru sygnału DCF 14. Przycisk O C/ O F 15. Przełącznik On/Off ( włączenia/wyłączenia) funkcji wiadomości 16. Ogniwo słoneczne 17. Przycisk RESET do zresetowania urządzenia 18. Komora baterii do 3 baterii typu AAA A. Dioda LED (miga podczas transferu danych) B. Przełącznik do wyboru kanałów (1, 2, lub 3) C. Przycisk RESET do resetowania urządzenia D. Komora baterii ( na 2 baterie typu AA ) E. Pokrywa komory baterii F. Otwór do montaży na ścianie Rozpoczęcie pracy a) Czujnik zewnętrzny Otwórz komorę baterii czujnika zewnętrznego ( D ) przez naciśnięciu w dół jej pokrywy ( E ). Wybierz kanał transmisji za pomocą przełącznika ( B ) przed włożeniem baterii. Zegar projekcyjny może wyświetlać dane z maksymalnie 3 czujników zewnętrznych, jeden czujnik zewnętrzny jest dostarczany w komplecie, pozostałe 2 czujniki można zamówić dodatkowo jako akcesoria. Strona 3 z 10

4 Każdy czujnik zewnętrzny należy ustawić na inny kanał transmisji. - Włóż 2 baterie typu AA pamiętając o zachowaniu właściwej polaryzacji ( obserwuj bieguny dodatni/+, ujemny/-). Odpowiedni schemat znajdziesz w komorze baterii. Przycisk RESET (C) w komorze baterii może być użyty do zresetowania zewnętrznego czujnika, alternatywnie wyjmij baterie na kilka sekund z komory baterii. - Zamknij komorę baterii - Czerwona dioda LED (A) umieszczona na przedniej części czujnika zamiga krótko, jeśli dane są przesyłane. b) Zegar projekcyjny W trybie baterii, zintegrowany projektor jest włączony (ok. 5 sekund) tylko wtedy gdy naciśniesz przycisk SNOOZE/LIGHT (1) znajdujący się w jego górnej części. Jeśli używasz do zasilania dołączonego zasilacza, projekcja jest włączona na stałe. Baterie mogą służyć jako wsparcie zasilania, na przykład podczas awarii prądu. - Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazda (12) znajdującego się na zegarze projekcyjnym i podłącz zasilacz do gniazdka. - Otwórz komorę baterii (18) z tyłu zegara projekcyjnego przesuwając jej osłonę w dół. - Włóż 3 baterie typu AA pamiętając o właściwej polaryzacji. ( obserwuj bieguny dodatni/+, ujemny/- ). Odpowiedni schemat znajdziesz w komorze baterii Po włożeniu baterii, zegar projekcyjny wyemituje krótki sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pokażą się jego wszystkie elementy. - Jeśli na wyświetlaczu pojawią się niezrozumiałe symbole, naciśnij przycisk RESET (17) w komorze baterii lub wyciągnij baterie na kilka sekund lub odłącz zasilacz z gniazda. - Zamknij komorę baterii - Zegar projekcyjny rozpocznie próbę odbioru sygnału i próbę wykrycia dostępnych zewnętrznych czujników, czujnik który znajduje się na dole wyświetlacza zamiga. Próba odbioru sygnału może trwać do kilku minut. Nie umieszczaj zegara projekcyjnego w pobliżu urządzeń elektronicznych, metalowych części, kabli itp. Ponieważ ich obecność może pogorszyć odbiór sygnału. Obecność tych urządzeń ma również wpływ na odbiór sygnału DCF. Zły odbiór sygnału może być również spowodowany na przykład przez obecność żelbetonowych ścian, specjalnych powlekanych tapet, lub obecność w piwnicy. - Zegar projekcyjny próbuje odbierać sygnał DCF, próbę odbioru można zaobserwować poprzez miganie symbolu wieży radiowej po prawej stronie wyświetlacza - Wykrywanie i ocena sygnału DCF może potrwać do 5 minut. W tym czasie nie ruszaj zegara projekcyjnego. Nie wolno używać też żadnych przycisków. - Kiedy zegar projekcyjny odczyta sygnał DCF poprawnie bieżący i data zostanie wyświetlony a symbol wieży radiowej na wyświetlaczu przestanie migać. Latem DST (Daylight Saving Time = czas letni ) zostanie pokazany powyżej symbolu wieży radiowej. Strona 4 z 10

5 - Sygnał DCF jest sygnałem nadawanym od nadawcy w Mainflingen ( niedaleko Frankfurtu ). Jego zasięg wynosi do 1500 km, a w idealnych warunkach odbioru nawet do 2000 km. Sygnał DCF zawiera między innymi dokładny czas i datę (jego odchylenie wynosi szacunkowo 1 sekundę na 1 milion lat!) Oznacza to że nie jest potrzebne skomplikowane ustawienie czasu zimowego i letniego ręcznie. - Synchronizacja zegara projekcyjnego z sygnałem DCF jest wykonywana codziennie w godzinach: 02:00, 08:00, 14:00 oraz 20:00. Jedna udana próba odbioru na dzień wystarczy zachować odchylenie czasu na wyświetlaczu poniżej jednej sekundy. Symbol wieży radiowej ilustruje jak silny jest odbierany sygnał DCF. Im więcej linii tym silniejszy jest sygnał. Jeśli nie ma aktualnego czasu pokazanego na wyświetlaczu zegara po 10 minutach, zmień lokalizację czujnika zewnętrznego. Następnie naciśnij przycisk RECEIVE i przytrzymaj przez krótką chwilę aby zrestartować próbę odbioru sygnału DCF przez zegar projekcyjny. Alternatywnie, czas i datę można ustawić ręcznie na zegarze. Instalacja/montaż - Zegar projekcyjny oraz zasilacz może być obsługiwany wyłącznie w suchych, zamkniętych pokojach. Umieść zegar projekcyjny na poziomej, stabilnej powierzchni zachowaj odpowiednio dużo wolnego miejsca. Zabezpiecz cenne powierzchnie meblowe poprzez użycie odpowiedniego podkładu, gdyż mogą pojawić się zarysowania. - Czujnik zewnętrzny jest przeznaczony do instalacji w obszarze zewnętrznym. Umieść go poprzez zawieszenie na śrubie lub gwoździu, służy do tego odpowiedni otwór (F). Należy chronić czujnik zewnętrzny przed bezpośrednim wpływem na opady oraz nie wystawiać go na wpływ światła słonecznego, w przeciwnym razie temperatura powietrza nie może być zmierzona poprawnie. Nie wolno korzystać z zewnętrznego czujnika pod wodą, dojdzie wtedy do uszkodzenia czujnika. Ręczne ustawianie czasu/daty Jeśli godzina lub data zostanie zmieniona, odbiór sygnału DCF zostanie automatycznie wyłączony. - Przytrzymaj krótko przycisk SET (4) na około 2 sekundy aż rok zacznie migać - Korzystając z przycisków UP (6) oraz DOWN (7) można ustawić rok Jeśli odpowiedni przycisk zostanie przytrzymany przez dłuższy czas, przełączy się szybkie ustawienie. Strona 5 z 10

6 Dotyczy to również ustawiania miesiąca, daty, godzin i minut. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund, zegar projekcyjny zapisze wszystkie ustawienia i wyjdzie z trybu ustawień automatycznie. Jeśli chcesz wcześniej wyjść z trybu ustawień, przytrzymaj przycisk TIME (4) przez około 2 sekundy. - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) miesiąc zamiga. Korzystając z przycisków UP (6) i DOWN (7) możesz ustawić miesiąc - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) data zamiga. Korzystając z przycisków UP (6) i DOWN (7) możesz ustawić datę - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) godzina zamiga. Korzystając z przycisków UP (6) i DOWN (7) możesz ustawić godziny - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) minuta zamiga. Korzystając z przycisków UP (6) i DOWN (7) możesz ustawić minuty - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) sekundy zamigają. Jeśli naciśniesz przycisk UP (6) lub DOWN (7) sekundy zostaną ustawione na 00 - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) i język wyświetlania dnia tygodnia zamiga w prawym górnym rogu. Ustaw język używając przycisków UP (6) lub DOWN (7) ( GER =Niemiecki, ENG =Angielski, FRA =Francuski, SPA =Hiszpański, ITA =Włoski ) - Krótko naciśnij przycisk TIME (4) ponownie aby wyjść z trybu ustawień. Wszystkie ustawiania zostaną zapisane. Alternatywnie można zaczekać 30 sekund bez naciskania żadnych przycisków. Zegar projekcyjny zapisze wszystkie dane i wpisy i wyjdzie z trybu ustawień automatycznie. Ręczne wyszukiwanie sygnału DCF Naciśnij przycisk RECEIVE (13) w komorze baterii zegara projekcyjnego. Symbol wieży radiowej znajdujący się tuż obok sekund zacznie migać. Próba odbioru będzie trwać ok. 5 minut, nie przesuwaj zegara projekcyjnego w tym czasie, nie naciskaj żadnych przycisków. Jeśli aktualny czas i data nie zostaną wyświetlone po upływie tego okresu czasu należy wybrać inną lokalizację dla zegara projekcyjnego i ponownie przeprowadzić próbę odbioru sygnału. Nie umieszczaj zegara projekcyjnego w pobliżu urządzeń elektronicznych, metalowych części, kabli itp. Ponieważ ich obecność może pogorszyć odbiór sygnału. Zły odbiór sygnału może być również spowodowany na przykład przez obecność żelbetonowych ścian, specjalnych powlekanych tapet, lub obecności w piwnicy. Ręczny start odbioru sygnału czujnika zewnętrznego Przytrzymaj przycisk DOWN (7) przez około 3 sekundy, aż do momentu gdy numer kanału czujnika zewnętrznego nie zacznie migać. Wyszukiwanie czujnika może potrwać kilka minut. W tym czasie nie ruszaj czujnika ani zegara projekcyjnego, nie należy naciskać żadnych przycisków w tym czasie. Strona 6 z 10

7 Przełączanie jednostek temperatury O C/ O F Krótko naciśnij przycisk O C/ O F (14) w komorze baterii aby przełączyć między stopniami Celsjusza i stopniami Fahrenheita Przełączanie pomiędzy trybami 12H/24H Krótko naciśnij przycisk DOWN (7), aby przełączyć między trybem 12 godzinnym i 24 godzinny. W trybie 12 godzinnym, symbol AM pojawi się pojawi się w czasie pierwszej połowy dnia i PM pojawi się podczas 2 połowy dnia. Funkcje projektora W trybie baterii, projektor włączy się na kilka sekund gdy naciśniesz przycisk SNOOZE/LIGHT (1). Jeśli zasilacz sieciowy jest w podłączony projektor zostanie włączony na stałe. Aby włączyć projekcję 180 O, naciśnij przycisk (10) na górnej stronie zegara projekcyjnego. Projekcja może być wyostrzona poprzez przełącznik regulacji ostrości znajdujący się z tyłu urządzenia. Przesuń projektor (9) do przodu lub do tyłu, w celu wyświetlenia projekcji dla żądanej pozycji. Projekcja pokazuje czas i wartości temperatury ( temperatura wyświetlana w pomieszczeniu i na zewnątrz, symbol OUT jest wyświetlany dodatkowo gdy zewnętrzna temperatura jest wyświetlana ) Funkcja lampki nocnej Funkcję lampki nocnej można włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika (15) znajdującego się w komorze baterii. Podświetlenie włącza się automatycznie ( w przyciemnionej jasności), jeśli panuje w pokoju bardzo niski poziom oświetlenia - ta funkcja działa się z pomocą ogniwa baterii słonecznej (16). Przełącz pozycję na ON funkcja lampki nocnej jest aktywna Przełącz pozycję na OFF funkcja lampki nocnej jest nie aktywna Funkcja alarmu a) Wybieranie i ustawianie czasu budzenia 1 lub 2 - Naciśnij przycisk TIME (4) kilkukrotnie aby przełączyć pomiędzy wyświetlaniem daty, 1 czasu budzenia ( ALM1 ) i 2 czasu budzenia ( ALM2 ) - Po tym jak 1 czas budzenia ( ALM1 ) lub 2 czas budzenia ( ALM2 ) jest wyświetlony przytrzymaj przycisk ALARM przez 2 sekundy tak żeby godziny czasu alarmu zaczęły migać. - Ustaw godziny czasu alarmu, używając przycisków UP (6) lub DOWN (7) (przytrzymaj te przyciski dłużej dla szybkiego ustawienia). - Krótko naciśnij przycisk ALARM (5) minuty czasu alarmu zaczną migać. Strona 7 z 10

8 - Ustaw minuty czasu alarmu, używając przycisków UP (6) lub DOWN (7) (przytrzymaj te przyciski dla szybkiego ustawienia) - Naciśnij przycisk ALARM (5). Tryb ustawień zostanie zamknięty (alternatywnie nie naciskaj żadnego przycisku przez 30 sekund). b) Włączenie funkcji alarmu on/off (włączony/wyłączony) - Data musi być wyświetlona na dolnej części wyświetlacza. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk TIME (4) kilkukrotnie do momentu aż nie pojawi się data. - Krótko naciśnij przycisk ALARM (5) aby przejść do żądanej funkcji alarmu włączona lub wyłączona. Dwie funkcje alarmu mogą być włączone jednocześnie w razie potrzeby. Mały symbol dzwonka pojawi się w górnej części wyświetlacza, wskazuje on ile funkcji alarmu jest włączonych. Czas alarmu 1 jest włączony Czas alarmu 2 jest włączony oraz Czas alarmu 1 i 2 jest włączony Brak symbolu Funkcja alarmu jest wyłączona c) Temperatura przed alarmem on/off (włączona/wyłączona) Temperatura przed alarmem jest ustawiona na 30 minut przed normalnym czasem alarmu, gdy temperatura otoczenia w tym czasie jest mniejsza niż -3 O C (26 O F). Włączenie funkcji temperatury przed alarmem jest możliwe tylko wtedy gdy odpowiednia funkcja alarmu (Czas alarmu 1 lub 2) jest włączona. Można włączyć lub wyłączyć temperaturę przez alarmem dla każdych 2 czasów alarmu oddzielnie. - Na początku naciśnij przycisk TIME (4) kilkukrotnie aby wybrać czas alarmu 1 (wyświetli się ALM1 ) czas alarmu 2 (wyświetli się ALM2 ) - Kilkukrotnie naciśnij przycisk ALARM (5) aby przełączyć pomiędzy następującymi funkcjami: - Funkcja alarmu jest włączona oraz - Funkcja alarmu jest włączona, temperatura przed alarmem jest włączona Brak symbolu Funkcja alarmu jest wyłączona Jeśli temperatura przed alarmem jest włączona, symbol wyświetlaczu daty. pojawi się również na d) Funkcja drzemki (snooze) Jeśli sygnał alarmowy jest emitowany, naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT (1) na górnej części zegara projekcyjnego. Odpowiedni symbol 1 lub 2 zamiga. Sygnał alarmowy zostanie przerwany na Strona 8 z 10

9 około 5 minut, po czym rozpocznie się od nowa. Aby wcześniej zakończyć funkcję drzemki naciśnij przycisk ALARM (5). Odpowiedni symbol 1 lub 2 przestanie migać. e) Zatrzymanie sygnału alarmowego Gdy sygnał alarmowy jest emitowany po ustawieniu czasu alarmu, może zostać zatrzymany poprzez naciśnięcie przycisku ALARM (5). Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty, sygnał alarmu wyłączy się po 2 minutach. Usuwanie wartości maksymalnych/minimalnych - Krótko naciśnij przycisk MAX/MIN (8) aby przełączyć pomiędzy maksymalnymi wartościami (wyświetlacz pokaże MAX ), minimalnymi wartościami ( MIN ) i aktualnie mierzonymi wartościami. - Ady usunąć zapisane wartości maksymalne i minimalne, przytrzymaj przycisk MAX/MIN (8) przez co najmniej 3 sekundy. Wybieranie kanałów czujnika - Krótko naciśnij przycisk UP (6) aby przełączyć między 3 kanałami czujników zewnętrznych. Odpowiedni numer kanału jest wyświetlany po lewej stronie wyświetlonej mierzonej wartości na czujniku zewnętrznym. - Dla wszystkich kanałów, które mają być wyświetlone jeden po drugim automatycznie (przez 3 sekundy każdy), przytrzymaj przycisk UP (6) (przez około 3 sekundy) aż sygnał dźwiękowy będzie słyszalny. Następnie zwolnij przycisk. Aby zakończyć tryb automatyczny, należy nacisnąć przycisk UP (6) Aktywacja podświetlania wyświetlacza/projekcji Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT (1) aby włączyć podświetlenie na kilka sekund, następnie podświetlenie wyłączy się automatycznie ( w trybie baterii, projektor zostanie włączony również na krótko ) Wskaźnik tendencji temperatury Zegar projekcyjny wyświetla tendencję temperatury za pomocą graficznego symbolu odpowiednio dla temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Strona 9 z 10

10 - rosnąca temperatura - stała temperatura - malejąca temperatura Dane techniczne a) Zegar projekcyjny Zasilanie: 3 baterie typu AA Zakres pomiaru temperatury: 0 O C do +50 O C Odchylenie: 0,1 O C Tolerancja: +/-1,5 O C Zewnętrzne czujniki: maksymalnie 3 Wymiary: 136x91x40 mm Waga: 197 g (bez baterii) b) Zewnętrzny czujnik Zasilanie: 2 baterie typu AA Zakres pomiaru temperatury: -20 O C do +50 O C Odchylenie: 0,1 O C (lub 1 O C w zasięgu poniżej -10 O C) Tolerancja: +/-1 O C Częstotliwość transmisji: 433 MHz Zasięg: Maksymalnie to 30 m Wymiary: 65x100x35 mm Waga: 74 g (bez baterii ) c) Zasilacz Napięcie pracy: 230 V/AC, 50 Hz Przepustowość: 4.5 V/DC, 300 ma Strona 10 z 10

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała Nr produktu 672685 Strona 1 z 7 Zastosowanie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672607 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 8 Przeznaczenie Budzik radiowy z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do dekodowania sygnału radiowego DCF nadawanego z zegara

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 Nr produktu 672612 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME]

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME] Kolorowa stacja s1 1. Przycisk [SNOOZE] Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie tego przycisku przerwiesz sygnał dźwiękowy, włączając jednocześnie funkcję ponownego budzenia. Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy TFA Cube

Budzik radiowy TFA Cube INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik radiowy TFA Cube Nr produktu 672097 Strona 1 z 6 1. Cechy: Budzik radiowy wysokiej precyzji Wskaźnik wewnętrznej temperatury Z funkcją strefy czasowej, i ustawień ręcznych Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99%

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% Nr produktu 404664 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Zegar cyfrowy Jumbo jest przeznaczony do dekodowania

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax Nr produktu 672399 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. Wprowadzenie Na nowa stacja pogodowa zawiera stację bazową z czujnikiem wewnętrznym dla pomiaru

Bardziej szczegółowo

AX-WS100 Instrukcja obsługi

AX-WS100 Instrukcja obsługi AX-WS100 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi I. Główne funkcje: 1. prognoza pogody z czterema stanami: słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurno, deszczowo. 2. dzień wyświetlany w siedmiu językach:

Bardziej szczegółowo

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem Nr produktu 365068 Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Zegar sterowany radiowo Dziękujemy za wybór tego produktu z TFA. 1. Przed

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1307738 Budzik TFA Kat.Nr. 60.2015, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Eurochron EFW 750, Srebrny (SxWxG) 129 x 102 x 51 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Eurochron EFW 750, Srebrny (SxWxG) 129 x 102 x 51 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001301798 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Eurochron EFW 750, Srebrny (SxWxG) 129 x 102 x 51 mm Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Conrad

Termohigrometr Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu 672479 Strona 1 z 10 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy PCR c31 z projektorem

Budzik cyfrowy PCR c31 z projektorem INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy PCR 156 8935c31 z projektorem Nr produktu 398856 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Celem zegara jest dekodowanie sygnału radiowego DCF który zawiera czas cezowego zegara atomowego

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001058135 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Ten zegar sterowany radiem wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy DCF Conrad z projektorem

Zegar cyfrowy DCF Conrad z projektorem Zegar cyfrowy DCF Conrad z projektorem Instrukcja obsługi Nr produktu: 671650 1. Opis funkcji Sygnał radiowy DCF wskazujący dokładną godzinę, jest kodowany i nadawany z nadajnika znajdującego się w Maiflingen,

Bardziej szczegółowo

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C Nr produktu 672593 Strona 1 z 6 Zastosowanie Ten wewnętrzny/zewnętrzny termometr służy do wyświetlania temperatury w miejscu instalacji oraz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron EFW 9001, 130 x 90 x 50 mm, srebrny, czarny

Budzik radiowy Eurochron EFW 9001, 130 x 90 x 50 mm, srebrny, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672606 Budzik radiowy Eurochron EFW 9001, 130 x 90 x 50 mm, srebrny, czarny Strona 1 z 8 Przeznaczenie produktu Radio budzik z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000562367 Zegar -Budzik Kwarcowy TFA 98.1054 (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm Strona 1 z 5 Budzik wielofunkcyjny Funkcje: - Idealny dla osób w podróży - Temperatura wewnętrzna ( C

Bardziej szczegółowo

Zegar RMR391P / RMR391PA / RMR391PU Nr produktu

Zegar RMR391P / RMR391PA / RMR391PU Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar RMR391P / RMR391PA / RMR391PU Nr produktu 000101146 Strona 1 z 9 PL PRZEGLĄD WIDOK Z PRZODU 1. SNOOZE / LIGHT: Aktywowanie alarmu drzemki; włączanie podświetlenia tła i projektora;

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny

Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny, cyfrowy, radiowy Eurochron EFWU 1601, 254 x 254 x 40 mm, czarny Nr produktu 672717 Strona 1 z 7 Sposób użycia Produkt ten przeznaczony jest do wyświetlania czasu, daty,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS 6750 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zaznajomić się z właściwościami i trybami pracy. Szczegóły techniczne

Bardziej szczegółowo

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268319 Zegar TFA 60.1508.02 -Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny Nr produktu 00067628 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Budzik ten zapewnia następujące funkcje: Wyświetlanie dokładnego czasu, ustawienie czasu za

Bardziej szczegółowo

Zegarek BNC 007 DCF BRAUN

Zegarek BNC 007 DCF BRAUN Zegarek BNC 007 DCF BRAUN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396331 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Środki ostrożności dotyczące baterii 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko alkalicznych baterii AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Sterowany radiowo TFA , Srebrny (DxSxW) 98 x 112 x 110 mm

Zegar -Budzik Sterowany radiowo TFA , Srebrny (DxSxW) 98 x 112 x 110 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000393280 Zegar -Budzik Sterowany radiowo TFA 60.2514, Srebrny (DxSxW) 98 x 112 x 110 mm Strona 1 z 7 Rysunek 1 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór tego urządzenia formy TFA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL Instrukcja obsługi Radio z zegarem CRL-340 www.denver-electronics.com Przed korzystaniem z tego produktu proszę uważnie i w pełni przeczytać tę instrukcję obsługi. 1. Funkcja 1.1 Godzina na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy DCF z projektorem Oregon Scientific RM308P

Zegar cyfrowy DCF z projektorem Oregon Scientific RM308P INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00672382 Zegar cyfrowy DCF z projektorem Oregon Scientific RM308P Strona 1 z 7 Przedni widok 1. SNOOZE/LIGHT (podświetlanie/drzemka) : włączenie alarmu drzemki; włączenie

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Nr produktu: 672453 Strona 1 z 11 STACJA TEMPERATURY Otwór do zawieszenia Wyświetlacz LCD Komora baterii Podstawka Przycisk SET Przycisk MIN/MAX/+ FUNKCJE:

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz

Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672694 Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 91 i, 433 MHz, zew. -30 do 60 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 91 i, 433 MHz, zew. -30 do 60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 91 i, 433 MHz, zew. -30 do 60 C Nr produktu 672720 Strona 1 z 16 1. Przeznaczenie Stacja pogodowa służy do wyświetlania temperatury wewnątrz

Bardziej szczegółowo

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art 3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art. 650161 Zastosowanie 3-kanałowy termometr radiowy wskazuje temperaturę w pomieszczeniu (czujnik zintegrowany w termometrze), temperaturę przekazywaną do termometru

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA , analogowy, Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, czarny, biały, czerwony, (DxSxW) 115 x 4

Budzik TFA , analogowy, Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, czarny, biały, czerwony, (DxSxW) 115 x 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1368971 Budzik TFA 60.1511.01, analogowy, Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, czarny, biały, czerwony, (DxSxW) 115 x 4 Strona 1 z 8 Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Deszczomierz Nr produktu

Deszczomierz Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Deszczomierz Nr produktu 000679472 Strona 1 z 9 PL PRZEGLĄD 1. Symbol odbioru DCF 2. Godzina i data 3. Temperatura wewnątrz 4. Temperatura na zewnątrz 5. Symbol odbioru z deszczomierza

Bardziej szczegółowo

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup wyjątkowej bezprzewodowej stacji pogodowej. Podczas opracowywania i produkcji urządzenia zastosowaliśmy najwyższe

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Eurochron

Stacja pogodowa Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672577 Stacja pogodowa Eurochron Strona 1 z 20 PRZEZNACZENIE Radiowa stacja pogody jest wysokiej jakości uniwersalnym urządzeniem pomiarowym pogody, który przetwarza dużą

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Oregon DCF, funkcja stacji pogodowej

Zegar cyfrowy z projektorem Oregon DCF, funkcja stacji pogodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy z projektorem Oregon DCF, funkcja stacji pogodowej Nr produktu 672129 Strona 1 z 10 Przegląd Przedni widok 1. Snooze (Drzemka) włączenia alarmu drzemki, włączenie podświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary INSTRUKCJA OBSŁUGI Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary Nr produktu 672616 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Ten wodoodporny minutnik może być stosowany jako zegar z wyświetlaczem czasu odliczanego

Bardziej szczegółowo

Budzik kwarcowy HD-TRC210, 140 g, czarny

Budzik kwarcowy HD-TRC210, 140 g, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik kwarcowy HD-TRC210, 140 g, czarny Nr produktu 275879 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu dnia ponadto posiada

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Conrad, wew C, zew C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Conrad, wew C, zew C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Conrad, wew. 0 +50 C, zew. -20 +50 C Nr produktu 672776 Strona 1 z 8 Wyświetlacz LCD A1 Godzina A2 Prognoza pogody A3 Wewnętrzna temperatura i wilgotność

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Stacji Pogody MODEL TW369

Instrukcja Obsługi Stacji Pogody MODEL TW369 Instrukcja Obsługi Stacji Pogody MODEL TW369 NOTATKI 2 Jednostka główna 1) przycisk SNOOZE/LIGHT 2) godzina i data 3) temperatura, prognoza 4) przycisk TIME 5) przycisk ALARM 6) przycisk UP 7) przycisk

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672451 Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem Strona 1 z 8 Instalacja Dla uzyskania najlepszego najlepszego odbioru czasu sterowanego radiowo trzymaj

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672681 Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlenia daty

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem wyświetlającym godziny Sterowany radiowo TFA , Czarny, (DxS) 84 mm x 165 mm

Zegar cyfrowy z projektorem wyświetlającym godziny Sterowany radiowo TFA , Czarny, (DxS) 84 mm x 165 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001082151 Zegar cyfrowy z projektorem wyświetlającym godziny Sterowany radiowo TFA 60.5009.05, Czarny, (DxS) 84 mm x 165 mm Strona 1 z 8 Obrazek 1 Strona 2 z 8 Obrazek 2

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr,

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672714 Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wskazuje czas dnia w łatwy i czytelny sposób na

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA , cyfrowy, Sterowany radiowo

Budzik TFA , cyfrowy, Sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001538716 Budzik TFA 60.2536.01, cyfrowy, Sterowany radiowo Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA. 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną

INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną Polish INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA 1. Odsuń pokrywę baterii z tyłu urządzenia,

Bardziej szczegółowo

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję 006042 CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. Dbaj o środowisko!

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 %

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001267773 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % Strona 1 z 12 Dziękujemy za zakup tego urządzenia, proszę uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Budzik ze stacją pogodową DCF

Budzik ze stacją pogodową DCF Budzik ze stacją pogodową DCF Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

E0202WT STACJA POGODOWA

E0202WT STACJA POGODOWA STACJA POGODOWA Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu STACJA POGODOWA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny Nr produktu 00103787 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu bezdotykowego miernika wilgotności Extech MO257. Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

Stacja meteo WS 6830 Nr produktu

Stacja meteo WS 6830 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja meteo WS 6830 Nr produktu 672730 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi WS 6830 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do stelaża z tyłu (jak pokazano) meteorologicznej stacji diodowej,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa z kamerą Full HD

Stacja pogodowa z kamerą Full HD Stacja pogodowa z kamerą Full HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogodowej z kamerą Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Oregon Crystal Moments CW101, zew. -20 do + 60 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Oregon Crystal Moments CW101, zew. -20 do + 60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Oregon Crystal Moments CW101, zew. -20 do + 60 C Nr produktu 672951 Strona 1 z 12 Środki ostrożności - Nie wolno narażać produktu na wpływ nadmiernej siły,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik Oregon Scientific

Radiobudzik Oregon Scientific INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik Oregon Scientific Nr produktu 344887 Strona 1 z 10 Widok przedni (FIG.1) 1. PM: wskazuje PM (tryb 12 godzin) 2. Przesunięcie strefy czasowej 3. Wskaźnik odbioru sygnału zegara

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Eurochron

Stacja pogodowa Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672409 Stacja pogodowa Eurochron Strona 1 z 16 1. Wstęp Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt spełnia wszystkie aktualne wytyczne ustawowe - europejskie

Bardziej szczegółowo