Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie BHP oraz oceny ryzyka zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie BHP oraz oceny ryzyka zawodowego"

Transkrypt

1 Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie BHP oraz oceny ryzyka zawodowego 1. Ramowy program szkolenia wstępne szkolenie bhp ( instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy) 2. ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy 3. Ramowy program szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 4. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 5. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno technicznych 6. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 7. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno - biurowych biurowych i innych Poniżej przeprowadzone szkolenia 1 / 43

2 Zapraszamy do kontaktu Wstępne szkolenie bhp ( stanowiska adm- biurowe) FHU BARTIM w Zawierciu Wstępne szkolenie bhp ( stanowisko biurowe, robotnicze) Auto Szyby Danuta Chołuj w Zawierciu Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami Auto Szyby Danuta Chołuj w Zawierciu / 43

3 Wstępne szkolenie bhp stanowiska robotnicze Odlewnia Zawiercie Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami MMS- LIFT Zofia Sieradzka Wstępne szkolenie bhp dla stanowiska sprzedawca FHU LUSSI Lucyna Opiłka w Zawierciu Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami 3 / 43

4 FHU LUSSI Lucyna Opiłka w Zawierciu Wstępne szkolenie bhp ( stanowiska robotnicze) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EK.C Ewa Szklarska Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EK.C Ewa Szklarska Wstępne szkolenie bhp FHU SCORPION -SERWIS w Zawierciu / 43

5 Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami FHU SCORPION -SERWIS w Zawierciu Wstępne szkolenie bhp FIRMA REMTOWO BUDOWLANA BUDOSTART SYLWIA BOROWIK Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami FIRMA REMTOWO BUDOWLANA BUDOSTART SYLWIA BOROWIK Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA REMONT PAWEL KRASZCZYNSKI 5 / 43

6 Szkolenia bhp są regulowane przez prawo i pozwalają spełnić obowiązek pracodawcy względem Państwowej Inspekcji Pracy. Szkoleniom bhp podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w firmie. Ten obowiązek dotyczy również pracodawców. Szkolenia bhp różnią się między sobą : tematyką szkolenia, ramami czasowymi, wydawanym zaświadczeniem przez organizatora szkolenia. Każde szkolenie przeprowadza się w oparciu o szczegółowy program szkolenia opracowany przez organizatora szkolenia. Program ten uzależnia się od następujących czynników: - Od stanowisk pracy jakie zajmują słuchacze - Stażu pracy na zajmowanym stanowiskach Pamiętajmy,że szkolenia bhp organizowane są w formie szkolenia wstępnego, szkolenia okresowego. O częstotliwości okresowych szkoleń bhp decyduje pracodawca po konsultacjach z pracownikami np. z działem służby bhp jeżeli u pracodawcy nie ma takiego działu to ze specjalistą ds. bhp z poza zakładu pracy. Wstępne szkolenie bhp Wstępne szkolenie bhp adresowane jest przede wszystkim do: - Wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy nie zależnie od formy zatrudnienia tych pracodawników ( umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) - Osób odbywających u danego pracodawcy staż z Urzędu Pracy - Osoby odbywające praktykę zawodową lub praktykę studencką u danego pracodawcy 6 / 43

7 Okresowe szkolenie bhp Okresowemu szkoleniu bhp podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy. O częstotliwości przeprowadzania szkoleń bhp decyduje pracodawca po opracowaniu planu przeprowadzania szkoleń bhp w przedsiębiorstwie. Plan przeprowadzania szkoleń opracowuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr.180,poz 1860). RAMOWE PROGRAMY SZKOLEŃ BHP Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr.180,poz 1860). 7 / 43

8 Opracował: inż. Grzegorz Guździk- specjalista ds. bhp Spis programów szkolenia bhp 1. Ramowy program szkolenia wstępne szkolenie bhp ( instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy) 1. ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Ramowy program szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 1. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 1. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno technicznych 8 / 43

9 1. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 1. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników adm- biurowych i innych 1. Informacje ogólne Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr.180,poz 1860). Rozporządzenie określa : - Szczegółowe zasady szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy, zwane dalej szkoleniem - Zakres szkolenia - Wykonywania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia - Sposobu dokonywania szkolenia - Przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia Obowiązki pracodawcy 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazywanie mu informacji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. 1. W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika 9 / 43

10 innego pracodawcy pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem. Cel szkolenia 1. Zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi 1. Poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp 1. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz udzielanie pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Rodzaje szkoleń Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Zasady tworzenia programów 1. Programy szkolenia wstępnego, oraz szkolenie okresowego, określające szczegółową tematykę, form realizacji, czas trwania szkolenia 1. Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia 1. Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców 10 / 43

11 1. Niżej przedstawiam ramowe programy szkolenia bhp, które określa rozporządzenie. Te programy będą dostosowane do grupy słuchaczy i stanowisk pracy, które zajmują. 2 Stosowane pojęcia i formy organizacyjne okresowych szkoleń bhp Szkolenie wstępne bhp Szkolenie wstępne bhp odbywa się przed przyjęciem do pracy pracownika. Szkolenie to odbywa się w formie instruktażu. Czas takiego szkolenia jest nie krutrzym niż dwie godziny. Wstępne szkolenie bhp składa się z instruktażu ogólnego, który przeprowadza pracownik służby bhp( np. specjalista ds. bhp z poza zakładu pracy lub pracodawca, który posiada odpowiednie uprawnienia i instruktaż stanowiskowy, który przeprowadza bezpośredni przełożony. Wstępne szkolenie bhp przechodzą wszyscy pracownicy ( instruktaż ogólny): - Nowo zatrudnieni u danego pracodawcy, - Osoby zatrudnione u danego pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych - Osoby odbywające tzw staż absolwencki, przygotowanie zawodowe z powiatowego urzędu pracy u danego pracodawcy - Studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie, - Uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż stanowiskowy Przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: 1. pracownika zatrudnionego na stanowiskach robotniczych oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, 11 / 43

12 1. pracownika przenoszonego na inne stanowisko pracy 1. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką 1. pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk 1. czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 1. instruktaż stanowiskowy przeprowadza przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca jeśli osoby takiej nie posiada. 1. Fakt odbycia szkolenia wstępnego, a więc instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego potwierdza pracownik własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia bhp Formy organizacyjne szkoleń bhp Seminarium- rozumianego jako szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp. Kursu- rozumianego jako szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp Samokształcenia kierowanego- rozumianego jako szkolenie umożliwiające uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazywanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla 12 / 43

13 wykładowców. Z tej formy szkolenia mogą korzystać : pracodawcy osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno- biurowi, pracownicy kadry inżynieryjno technicznej. - Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która: - Przedłożyła aktualne zaświadczenie w tym okresie szkolenia u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego, - Odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na tym stanowisku należącej do grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy. Cel szkolenia okresowego Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają: - Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności mistrzowie i brygadziści, - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach produkcyjnych - Pracownicy inżynieryjno- techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy procesu produkcyjnego, - Pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby, - Pracownicy administracyjno biurowi i inni nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp. 1. Ramowe program instruktażu ogólnego Cel szkolenia 13 / 43

14 Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z - Podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kp,układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy - Przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy - Zasadami udzielania pierwszej pomocy Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynają pracę u danego pracodawcy Organizacja szkolenia Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy na podstawie szczegółowych programów opracowanych przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych w szczególności filmów, tablic, foli do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Ramowy program szkolenia instruktażu ogólnego Lp. Temat Szkolenia 14 / 43

15 Liczba godzin 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 0,6 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacy 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy. 15 / 43

16 0,5 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie oraz podstawowe środki zapobiegawcze. 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz 0,4 7. Zasady przydziały odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w 0,5 16 / 43

17 8. Porządek i czystość w miejscu pracy- ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika. 9. Profilaktyczna opieka lekarska zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego 10. Zasady ochrony przeciwpożarowej Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy / 43

18 Razem: 3-4 godziny 1.Program szkolenia osób podejmujących pracę po raz pierwszy związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut program szkolenia instruktażu stanowiskowego Czas trwania: Instruktaż stanowiskowy odbywa się w czasie pracy i jego czas powinien być uzależniony od: - Przygotowania zawodowego pracownika, - Dotychczasowego stażu pracy, - Rodzaju pracy i zagrożeń występujących występującym na danym stanowisku pracy, jednak nie powinien być krótszy niż 8 godzin Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występują narażenie na działanie czynników szkodliwych dla drowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno organizacyjnych tj w razie zmiany procesu 18 / 43

19 technologicznego,zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienionych narzędzi, maszyn, i innych urządzeń. Szkolenie to jest przeznaczone dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Sposób organizacji szkolenia Szkolenie to powinno być prowadzone w formie instruktażu na stanowisku którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy: 1. rozmowę wstępną instruktora z instruowanym 2.pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika 1. Próbę wykonywania procesu pracy samodzielnie oraz korygowanie przez instruktora 1. samodzielna praca na zajmowanym stanowisku 1. sprawdzenie procesu pracy przez instruktora 1. sprawdzenie i ocena procesu pracy Sposób i realizacja szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. 19 / 43

20 2 Ramowy program szkolenia instruktażu stanowiskowego Lp Temat szkolenia Liczba godzin 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonych zadań na zajmowanym stanowisku, a szczeg 1. omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy w, którym ma pracować pracownik, mających wpływ na waru - elementów stanowiska roboczego mający wpływ bhp np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejs 1. omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wynikó 2. omówienie wyposażenia stanowiska pracy ( sprzedawca, kierowca) / 43

21 Pokaz przez pracodawcę lub osobę przez niego wyznaczoną procesu pracy na stanowisku pracy, które 0,5 3 Próbne wykonywanie przez pracownika pracy na zajmowanym stanowisku pod kontrolą pracodawcy lu 0,5 4 Próba wykonania samodzielnej pracy na stanowisku pracy pod nadzorem pracodawcy lub osoby przez 4 5 Omówienie i ocena wykonywanej pracy na zajmowanym stanowisku sprzedawca, kierowca 4 21 / 43

22 Instruktaż stanowiskowy powinien trwać 45minut. 3. Ramowy program szkolenia pracowników wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 1. identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 1. prowadzenie kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp 1. organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych 1. ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych a także określenie niezbędnych działań profilaktycznych 22 / 43

23 1. metod i organizacji szkoleń bhp 1. popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy Utrzestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla osób, któtórzy w zakładzie pracy wykonują zadania służby bhp jak i pracodawców, którzy będą wykonywać zadania tej służby Sposób organizacji szkolenia Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium, samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem ćwiczeń oraz wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, foli do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia powinni również otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki bhp objętej programem szkolenia Ramowy program szkolenia Lp Temat szkolenia Liczba godzin 23 / 43

24 1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem ź - źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy o - ochrona pracy kobiet i młodocianych - profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników - ogólne i szczegółowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy - świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w w - system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zd - nadzór i kontrola warunków pracy 8 2 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna) 5 3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami: 24 / 43

25 - zagrożenia wypadkowe - hałas i drgania mechaniczne - szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły - czynniki biologiczne - promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe - pola elektromagnetyczne - energia elektryczna i elektryczność statyczna - mikroklimat środowiska pracy - oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy - zagrożenia pożarowe lub wybuchowe - zagrożenia w transporcie wewnątrz zakładowym oraz składowaniu materiałów 10 4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia 15 5 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla p / 43

26 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5( w tym 2 godziny ćwiczeń) 7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyk 2 8 Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby 6 ( w tym 2 godziny ćwiczeń) 9 Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problem 4( w tym 2 godziny ćwiczeń) 26 / 43

27 10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w 3 11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 3 Razem Minimum 64 godziny w tym 6 ćwiczeń 4. Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Cel szkolenia 27 / 43

28 Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla : 1. pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, 1. innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Sposób organizacji szkolenia 28 / 43

29 Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, folii do wyświetlania informacji, tablic. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych). Ramowy program szkolenia Lp Temat szkolenia Liczba godzin 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omów a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: - obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz - odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, - ochrona pracy kobiet i młodocianych, - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, - szkolenia w zakresie bhp, - organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy 29 / 43

30 b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 3 2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecz 3 3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem 3 4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi prof 2 30 / 43

31 5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem meto 2 6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w 1 7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składk 1 8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 31 / 43

32 1 Razem: Minimum Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, 1. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, 1. c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń Uczestnicy szkolenia 32 / 43

33 Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Sposób organizacji szkolenia Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych Ramowy program szkolenia Lp Temat szkolenia Liczba godzin 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanyc 1 33 / 43

34 2 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ogranicze 3 3 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w 2 4 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz zwią 4 Razem : minimum 8 34 / 43

35 1. 6. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno technicznych Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu 1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, 1. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 1. c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia Sposób organizacji szkolenia 35 / 43

36 Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych. Ramowy program szkolenia Lp Temat szkolenia Liczba godzin 1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: - praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz - odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanych z wykonywanym zawo 36 / 43

37 - wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń zakładu pracy ( w tym pomieszczeń higieniczno- sa 1. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i urządzeń technicznych 2. systemu i oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp 3. nadzoru i kontroli warunków pracy b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 3 2 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebe 3 3 Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w z / 43

38 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństw 2 5 Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w proje 3 6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w 1 Razem: 16 godzin 7. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych 38 / 43

39 Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 1. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 1. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 1. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sposób organizacji szkolenia Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. 39 / 43

40 Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych) Ramowy program szkolenia Lp Temat szkolenia Liczba godzin 1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzgl a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, b) ochrony pracy kobiet i młodocianych, 40 / 43

41 c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nim związanych, d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. 2 2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie me 2 3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym 2 4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielan 41 / 43

42 2 Razem: 8 Podsumowanie W/W programy szkoleń bhp określają zagadnienia programowe, które musi zawierać każdy program. Programy szkoleniowe muszą być dostosowane do stanowiska pracy słuchaczy. Jeżeli szkolimy pracodawców opieramy się ramowym programie szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Jeżeli szkolimy w zakresie szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych np. budowlańców, którzy wykonują pracę na wysokości szkolimy przy pomocy programu dla stanowisk robotniczych Szczegółowe programy szkolenia nie muszą się zgadzać zależy to bowiem od wykładowcy. W praktyce takie szkolenie okresowe bhp przeprowadzane jest 1. przy pomocy specjalisty ds. bhp 1. ratownika medycznego, który słuchaczy wykłada zagadnienie udzielania pierwszej 42 / 43

43 pomocy oraz postępowanie w sytuacjach wypadków w pracy. 43 / 43

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.05.116.97 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.0.80.860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 00 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 00 r.) Na podstawie art. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:. Uczestnicy szkolenia a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.04.80.860 007..4 zm. Dz.U.007.96.40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 004

Bardziej szczegółowo

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1 (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 005 r. Nr 116, poz. 97, z 007

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 005 r. Nr 116, poz. 97, z 007 r. Nr 196,

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY: Uwzględnia następujące AKTY PRAWNE: DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 180 POZ DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 196 POZ.

TEKST UJEDNOLICONY: Uwzględnia następujące AKTY PRAWNE: DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 180 POZ DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 196 POZ. TEKST UJEDNOLICONY: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.04.180.1860 005.07.01 zm. Dz.U.05.116.97 1 007.11.4 zm. Dz.U.07.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. z 2005 r Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.004.180.1860 007.11.4 zm. Dz.U.007.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) Dz.U.004.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.005.116.97 1 007-11-4 zm. Dz.U.007.196.140

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ) z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2 )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ) z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2 ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ) z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2 ) tekst ujednolicony przez redakcję Na podstawie art. 237 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.2004.180.1860 2005.07.01 zm. Dz.U.2005.116.972 1 2007.11.24 zm. Dz.U.2007.196.1420 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r. Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia 02.01.2009 r. W sprawie: organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zatrudnianych pracowników. W celu zapoznania zatrudnianych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

SZKOLENIA OKRESOWE BHP SZKOLENIA OKRESOWE BHP DEDAL I. SZKOLENIE PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2009r. Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 9 grudnia 009r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie ust. i 5 ust. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz ramowych programów szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Na podstawie art. 37 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r.

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r. Zarządzenie nr 7/0 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 lutego 0r. w sprawie: wprowadzenia ramowych programów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie procedur w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 33 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin)

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.005.116.97 1 007-11-4 zm. Dz.U.007.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) 1 z 18 2011-02-14 00:32 Dziennik Ustaw rok 2004 nr 180 poz. 1860 wersja obowiązująca od 24.11.2007, ost.zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 196 poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY ZARZĄDZENIE Nr 54/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 czerwca 005r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DECYZJA NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 014 r. w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Szkolenie art. 237 2-5 art. 237.3 Nie wolno dopuścid pracownika do pracy, do której wykonywania

Bardziej szczegółowo

Metodyka szkolenia. Rodzaje szkoleń w zakresie BHP. wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy), okresowe. materiały szkoleniowe

Metodyka szkolenia. Rodzaje szkoleń w zakresie BHP. wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy), okresowe. materiały szkoleniowe Metodyka szkolenia materiały szkoleniowe Rodzaje szkoleń w zakresie BHP wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy), okresowe 1 Metodyka szkolenia wstępnego: Instruktaż, czyli udzielanie instrukcji, instruowanie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/49/W/2007

Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01.08.2007 w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownik owi, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) Art. 237 2 Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 22. Szkolenia z zakresu bhp

TARBONUS. 22. Szkolenia z zakresu bhp 22. Szkolenia z zakresu bhp 22.1. Przepisy ogólne Szczegółowe dane dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp od dnia 1 lipca 2005 r. zawiera rozporządzenie MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. poz. 1860 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjnobiurowych

Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjnobiurowych Temat: Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjnobiurowych Czas trwania: Cena netto: Termin: Zgłoszenia prosimy nadsyłać: Nabór: 1 dzień 129 zł w każdy roboczy poniedziałek Na 7 dni przed planowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia

Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 06.07.2005 Dotyczy: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób nowo zatrudnianych lub zmieniających stanowiska pracy oraz już

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Szkolenie w dziedzinie bhp

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Szkolenie w dziedzinie bhp Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Szkolenie w dziedzinie bhp Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie szkolenia w dziedzinie BHP Kodeks pracy w dziedzinie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 INSTRUKCJA W SPRAWIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU BHP Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/34/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 5 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/34/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 5 czerwca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 120/34/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta Tychy Na podstawie art. 237 3.

Bardziej szczegółowo

5. ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLEO BHP

5. ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLEO BHP 5. ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLEO BHP Kodeks Pracy Dział X BHP VIII. SZKOLENIE VIII. SZKOLENIE Art. 237 1. Nie wolno dopuścid pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 1996 r. Nr 62 TREŚĆ: POZ.: ROZPORZĄDZENIA : 285 - Ministra Pra cy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szc z egółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Podstawa prawna: KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (brzmienie od 1.03.2006 r.) Dział X. Rozdział VIII. Szkolenia. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik do Zarządzenia Nr 11/12 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 20 stycznia 2012r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie Nr 37/08 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Karta szkolenia wstępnego. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Karta szkolenia wstępnego. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ... (nazwa pracodawcy (pieczęć)) Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie:.. 2. Nazwa komórki organizacyjnej:.. 3. Instruktaż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4, 02/ZO/2019

Załącznik nr 4, 02/ZO/2019 Załącznik nr 4, 02/ZO/2019 Szkolenia okresowe (z zakresu BHP) dla żołnierzy i pracowników RON 25. WOG w Białymstoku i jednostek zaopatrywanych oraz żołnierzy TSW 1. PBOT w Białymstoku 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz

4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz 4/2.2 Strona 1 4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KASJER i SPRZEDWACA.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KASJER i SPRZEDWACA. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KASJER i SPRZEDWACA. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ

SZKOLENIA BHP DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ SZKOLENIA BHP DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ Kilka słów o nas 2 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno technicznych Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/79/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/79/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/79/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3 i art. 237 4 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników, studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) Oceny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 7

SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 7 SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 7 VII. ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY VII.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2013 STAROSTY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 24 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2013 STAROSTY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 24 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2013 STAROSTY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji zadań z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Proszowicach

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Kursy Uprawnienia 29/03/14

Szkolenia Kursy Uprawnienia 29/03/14 Szkolenia Kursy Uprawnienia 29/03/14 Szkolenie wstępne okresowe Szkolenia dla pracodawców Szkolenia dla osób kierujących pracownikami Szkolenie dla wykładowców i instruktorów na kursach i instruktarzach

Bardziej szczegółowo

www.szkoleniabhp.net

www.szkoleniabhp.net Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń! Zaproszenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, w ramach realizacji zadań dotyczących prewencji wypadkowej, przy współpracy z firmą ASEKOR, zaprasza chętnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja szkolenia BHP

Organizacja szkolenia BHP Organizacja szkolenia BHP 1. Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych - Program ramowy: Lp. Temat szkolenia 1. Wybrane regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak ZARZĄDZENIE Nr 96(86)/07 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Programu czasu trwania i częstotliwości przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I SZCZEGÓŁOWY PROGRAM szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych

I SZCZEGÓŁOWY PROGRAM szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych "- ' G-"""""'ez.! I szkolenia okresowego dla pracowników adistracyjno-biurowych Strona 1 z 5 Nr programu szkolenia: 04 1. CELSZKOLENIA 1.1. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian opracowane przez: Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy ul. Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg

Propozycje zmian opracowane przez: Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy ul. Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg Propozycje zmian w dziedzinie szkoleń bhp, opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych ( miejscowość i data) PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych 1. Cel szkolenia a. zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Liczba Godzin 1 Istota bezpieczeństwa i higieny studiów i studiów doktoranckich 0,1

Liczba Godzin 1 Istota bezpieczeństwa i higieny studiów i studiów doktoranckich 0,1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55 Rektora ASP z dnia 3 lipca 2017 r. PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W AKADEMII SZTUK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2019 r. Poz. 1099 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

1. Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

1. Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz szkolenie okresowe w zakresie BHP dla osób kierujących pracownikami. 1. Szkolenie okresowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! E-INSPEKTOR SDK /-/Justyna Czubaty. e-inspektor SDK tel. 0 503 074 745 http://www.einspektor.pl e-mail: szkolenia@einspektor.

Szanowni Państwo! E-INSPEKTOR SDK /-/Justyna Czubaty. e-inspektor SDK tel. 0 503 074 745 http://www.einspektor.pl e-mail: szkolenia@einspektor. Szanowni Państwo! W związku z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników pragniemy przedstawić

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357. Przepisy wstępne Art. 1.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357. Przepisy wstępne Art. 1. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357. Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2009 r.

Zarządzenie nr 5/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2009 r. Zarządzenie nr 5/2009/200 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 48/2019. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 48/2019. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 1 października 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1160/ BHP /2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 1160/ BHP /2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 1160/ BHP /2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie opisu Samodzielnego stanowiska ds. BHP. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH (SALOWE I PODOBNE), PERSONELU MEDYCZNEGO, STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw Celem i korzyścią szkolenia jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach ich przeciwdziałania poprzez: a. nabycie umiejętności oceny zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo