PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU"

Transkrypt

1 Inwestor: ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY ul. Hoża 13a Warszawa Projektant: POROST MR Sp. z o. o. ul. Polna 9C Baranów tel NIP REGON Projekt wyposażenia placu zabaw dla dorosłych w Parku Sieleckim w Warszawie w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego pn. Lokalizacja: północna część Parku Sieleckiego, Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa Działka ewidencyjna: cz. dz. ew. nr 17/1 obr Kategoria obiektu budowlanego VIII PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis SW-43/2008 ARCHITEKTURA w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Andrzej Matynia Projektant do projektowania bez ograniczeń mgr inż. arch. kraj. Marta Miłosz - Opracowanie KONSTRUKCJE Projektant mgr inż. Tomasz Jerzy Zieliński LUB/0196/PWOK/13 Data sporządzenia: r.

2 2 SPIS CAŁOŚCI DOKUMENTACJI: TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM II STWiOR TOM III KOSZTORYS TOM IV PRZEDMIAR SPIS DOKUMENTACJI TOMU I: A. ZAŁĄCZNIKI Zał.1. Mapa do celów projektowych- str. 3 Zał.2. Decyzja nr W/1074/2019 wydana przez WUOZ dnia str. 4-5 Zał.3. Uprawnienia projektantów str. 6-9 Zał.4. Oświadczenie projektantów str. 10 B. OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot inwestycji Lokalizacja Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Zalecenia ogólne OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Ochrona konserwatorska Inwentaryzacja terenu opracowania Zagadnienia bhp Dokumentacja Fotograficzna OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ukształtowanie terenu Urządzenia placu zabaw dla dorosłych Zalecenia do konserwacji urządzeń UWAGI Dostęp osób niepełnosprawnych Warunki ochrony przeciwpożarowej Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie Wpływ Eksploatacji Górniczej BILANS POWIERZCHNI OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI POSADOWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA C. RYSUNKI 1. STAN ISTNIEJĄCY, SKALA 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- WYMIAROWANIE, SKALA1: FUNDAMENTOWANIE KOSZA NA ŚMIECI, ŁAWEK, STOŁÓW I TRAMPOLINY, SKALA 1:20 K.1 FUNDAMENTOWANIE- HUŚTAWKA Z ŁAWECZKĄ, SKALA 1:25 K.2 FUNDAMENTOWANIE- HUŚTAWKA Z SIEDZISKIEM, SKALA 1:25 K.3 FUNDAMENTOWANIE- TABLICA DO RYSOWANIA, SKALA 1:25 K.4 FUNDAMENTOWANIE- TABLICA INFORMACYJNA, SKALA 1:25 K.5 FUNDAMENTOWANIE- HAMAK, SKALA 1:25 K.6 FUNDAMENTOWANIE- HAMAK BOCIANIE GNIAZDO, SKALA 1:25 Dokumentacja składa się z ponumerowanych stron.

3 11 B. OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest montaż elementów małej architektury, składającej się na wyposażenie placu zabaw dla dorosłych. Inwestycja obejmuje zakup nowych elementów małej architektury oraz umiejscowienie ich na istniejącym trawniku. Obszar inwestycji posiada powierzchnię 2205,8 m LOKALIZACJA Przedmiotowy teren opracowania znajduje się w Warszawie, w północnej części Parku Sieleckiego (Dzielnica Mokotów), na tyłach Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Kazimierza, w pobliżu ulicy Jazgarzewskiej PODSTAWA OPRACOWANIA Inwestorem jest: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa Ryc.1. Lokalizacja placu zabaw [źródło: Materiałami wyjściowymi do sporządzenia projektu były: - Umowa zawarta pomiędzy Zarządem Zieleni m.st. Warszawy z dnia r., a pracownią projektową POROST MR Sp. z o. o.; - Mapa do celów projektowych; - Wytyczne Inwestora; - Wizja lokalna i materiał własny; - Aktualne przepisy i normy 1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest montaż elementów małej architektury (urządzenia placu zabaw dla dorosłych) na istniejącym trawniku, na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zawierającej załączniki, część opisową i graficzną w postaci rysunków.

4 12 Zakres opracowania przewiduje usytuowanie w terenie nowoprojektowanych elementów małej architektury ZALECENIA OGÓLNE Certyfikaty i atesty. Wszystkie materiały, instalowane elementy małej architektury i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace budowlane. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robót. Prace te mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym Inwestycją, a po zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku (tj. należy założyć trawnik w zniszczonych miejscach, zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 4). 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1. OCHRONA KONSERWATORSKA Park, na terenie którego zlokalizowana jest inwestycja, wpisany jest do rejestru zabytków jako zespół pałacowy Sielce przy ul. Chełmskiej 21 (park krajobrazowy) w Warszawie, pod nr A-50 decyzją z dnia r., zmienioną decyzją nr 913/2002 dnia r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podejmowanie działań mogących mieć wpływ na zmianę wyglądu zabytku, wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Przedmiotowy teren mieści się na obszarze Sielc, dla którego prognozowane jest uchwalenie planu miejscowego na rok INWENTARYZACJA TERENU OPRACOWANIA Teren opracowania od północy graniczy z murem Kościoła, od wschodu z ogrodzeniem metalowym na betonowej podmurówce, od zachodu z ścieżką ziemną, a od południa z otwartym terenem parkowym. Wzdłuż muru i ogrodzenia teren porastają drzewa i krzewy liściaste, nie kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowy obszar wyposażony jest w małą architekturę w postaci dwóch stolików do ping-ponga a także mobilnych ławek i koszy betonowo drewnianych. Teren opracowania jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Nie przewiduje się rozbiórek ZAGADNIENIA BHP Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i zamknąć dla osób postronnych. Całość wymaganych robót należy wykonać z przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami.

5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Zdj.1.Teren przeznaczony pod inwestycję. [źródło własne] Zdj.3. Stoły do ping-ponga, przeznaczone do adaptacji, w tle ławki i kosze betonowo - drewniane (mobilne). [źródło własne]

6 14 3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU Nie przewiduje się zmian związanych z ukształtowaniem terenu URZĄDZENIA PLACU ZABAW DLA DOROSŁYCH Plac zabaw dla dorosłych planuje się wyposażyć w: - huśtawkę z siedziskiem w postaci deseczki (mała architektura), - huśtawkę dwuosobową z siedziskiem w postaci ławki (mała architektura), - dwie tablice do rysowania kredą (mała architektura), - dwa hamaki z lin z taśmy poliestrowej, z dwoma punktami zawieszenia (mała architektura), - hamak bocianie-gniazdo (urządzenie zabawowe zgodne z normą PN-EN 1176), - trampolinę montowaną na poziomie gruntu (urządzenie zabawowe zgodne z normą PN-EN 1176), - tablicę z regulaminem (mała architektura), - dwa stoliki piknikowe z ławami (mała architektura), - trzy kosze na śmieci (mała architektura), - ławkę z oparciem (mała architektura), Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.

7 Huśtawka z siedziskiem w postaci deseczki SPECYFIKACJA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Materiały: Profil kwadratowy (analogiczny do huśtawki w postaci ławy), stal cynkowana i lakierowana proszkowo na kolor RAL Siedzisko aluminiowe powlekane certyfikowaną czarną gumą Wysokość siedziska- 50 cm, wysokość swobodnego upadku 1 m. Długość zawiesia dostosować do wysokości swobodnego upadku. Całkowita wysokość huśtawki 2,4 m. Huśtawka montowana na trawie. Maksymalna ilość użytkowników: 1 osoba UWAGA. W projekcie przewidziano montaż jednej huśtawki z siedziskiem. Huśtawka w postaci ławy z oparciem Materiały: Profil kwadratowy, stal cynkowana i lakierowana proszkowo na kolor RAL Drewno liściaste o twardości min. 40 MPa, malowane lakierobejcą. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Całkowita wysokość huśtawki: 2,4 m Całkowita szerokość huśtawki: 4,0 m Szerokość ławki: 1,8 m Huśtawka montowana na trawie. Maksymalna ilość użytkowników: 3 osoby UWAGA. W projekcie przewidziano montaż jednej huśtawki w postaci ławy.

8 16 Dwie tablice do rysowania Materiały: Stal cynkowana i lakierowana proszkowo na kolor RAL Przestrzeń do rysowania z odpornego tworzywa, malowana farbą tablicową. Wymiary całkowite tablicy (wys. x szer.) 1,5 x 1,8 m Wymiary przestrzeni do rysowania (wys. x szer.) 0,9 x 1,7 m Wymiar ramy: 5x5 cm Tablice montowane na trawie. UWAGA. W projekcie przewidziano montaż dwóch tablic do rysowania. Ławka z oparciem Materiały: Odlew aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor RAL Drewno liściaste o twardości min. 40 MPa, malowane lakierobejcą. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary ławki: 1,8 x 0,64 m Wysokość ławki: 0,85 m Ławka montowana na trawie. UWAGA. W projekcie przewidziano montaż jednej ławki z oparciem.

9 17 Drewniane stoły z ławami z oparciem Materiały: Stal cynkowana i lakierowana proszkowo oraz odlew aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor RAL Drewno liściaste o twardości min. 40 MPa, malowane lakierobejcą. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Stół szachowy z betonu architektonicznego (jasnoszary) Wymiary stołu: 2,0 x 1,2 m Długość: 2,0 m Wymiary ławek: 2,0 x 0,64 m Wysokość: 0,85 m Stoły z ławkami montowane na trawie. Maksymalna ilość użytkowników: 6 osób. Hamaki z dwoma punktami podwieszenia UWAGA. W projekcie przewidziano montaż dwóch stołów z ławami. Materiały: Słupy: stal cynkowana i lakierowana proszkowo na kolor RAL Łańcuchy, szekle- stal kwasoodporna Pasy wykonane są z taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne, niszczące działanie związków chemicznych i temperatury. Kolor neutralny- piaskowy Szekle klejone lub spawane zapobiegną kradzieży hamaka. Rozstaw słupów 4,63 m ; Ø słupów: 14 cm Wysokość słupów: 1,3 m Długość hamaka 2,33 m ; Szerokość hamaka 1,4 m Oczko hamaka 7 x 7 cm Strefa bezpieczeństwa 8,88 x 5,2 m Hamak montowany na trawie Maksymalna ilość użytkowników: 2 osoby UWAGA. W projekcie przewidziano montaż dwóch hamaków.

10 18 Hamak bocianie gniazdo Trampolina montowana na poziomie gruntu Materiały: Rozkraki oraz belka górna, stanowiące konstrukcję huśtawki, wykonane są z rury ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo (kolor RAL 7016); o średnicy 76,1 mm. Siedzisko huśtawki - rama wykonana z okręgu metalowego o średnicy 1,0 m, na który nawinięta jest lina. Wypełnienie siedziska, w kształcie przypominającym pajęczą sieć, wykonane jest z liny. Lina zbrojona jest stalą ocynkowaną galwanicznie i pokryta oplotem polipropylenowym. Liny w kolorze niebieskim i czerwonym. Łączniki, łańcuchy i zawiesia wykonane są ze stali nierdzewnej. W zawiesiach zastosowane jest bezobsługowe łożysko toczne. Zaślepki wykonane są z tworzywa sztucznego. Producent powinien dostarczyć wraz z urządzeniem deklarację zgodności z normą PN- EN 1176 Długość: 3,8 m Szerokość: 2,3 m Średnica bocianiego gniazda: 1,0 m Wysokość: nie wyższa niż 2,2 m Przestrzeń minimalna: 2,25 x 7,3 m Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m Hamak montowany na trawie Maksymalna ilość użytkowników: 1 osoba Materiały: Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali odpornej na korozję. Mata skokowa trampoliny antywandal wykonana jest z klocków odpornych na promieniowanie UV. Producent powinien dostarczyć wraz z urządzeniem certyfikat i deklarację zgodności z normą PN- EN 1176 Trampolina montowana na równi z gruntem (nie jest wyniesiona ponad poziom terenu) Kolor maty skokowej- piaskowy, kolor obrzeża gumowego - zielony Pole skakania: 150 x 150 cm Wymiary trampoliny: 200 x 200 x 44 cm Maksymalna ilość użytkowników: 1 osoba (120 kg) UWAGA. W projekcie przewidziano montaż jednej trampoliny. Skrzynia trampoliny montowana jest w gruncie, elementy widoczne po zamontowaniu to mata skokowa i obrzeże gumowe.

11 19 Kosze na śmieci Materiały: Stal cynkowana, lakierowana proszkowo (kolor RAL 7016). Pojemność 100 l Wysokość kosza 0,84 m Ø kosza 0,45 m Daszek wyposażony w popielniczkę. Tablica z regulaminem UWAGA. W projekcie przewidziano montaż trzech koszy na śmieci. Materiały: Stal cynkowana i lakierowana proszkowo (kolor RAL 7016). Przestrzeń informacyjna o wymiarze min. 60 x 85 cm, przeznaczona pod regulamin placu zabaw (regulamin wraz z informacjami użytkowymi takimi jak: maksymalna ilość użytkowników, sposób użytkowania, realizacja projektu z Budżetu Partycypacyjnego) oraz na przestrzeń ogłoszeniową i informacyjną. Wysokość całkowita tablicy 2,0 m Szerokość tablicy 0,95 m UWAGA. W projekcie przewidziano montaż jednej tablicy z regulaminem.

12 20 UWAGA. Stosować urządzenia proponowane lub równoważne ZALECENIA DO KONSERWACJI URZĄDZEŃ Raz do roku zalecana jest kontrola podstawowa stanu technicznego urządzeń. Podczas tej kontroli należy sprawdzić ogólny poziom bezpieczeństwa elementów, stan fundamentów, ocenić wpływ warunków atmosferycznych na urządzenia, stan rozkładu i korozji oraz ocenić zmiany poziomu bezpieczeństwa na skutek przeprowadzonych napraw Stal cynkowana Konieczne jest okresowe sprawdzanie stanu powłok lakierniczych. Wszelkie zarysowania i ubytki należy niezwłocznie reperować. W przypadku wystąpienia plam uciążliwych, skuteczne będą łagodne domowe środki czyszczące w formie kremu. Nie należy stosować proszków do szorowania, ponieważ mogą zostawić na powierzchni zadrapania. Poważne plamy pochodzące z oleju lub smarów powinny być usuwane przy pomocy produktów opartych na alkoholu, łącznie ze spirytusem metylowym i alkoholem izopropylowym lub przy pomocy innych rozpuszczalników, takich jak aceton. Środki te nie stanowią niebezpieczeństwa dla własności antykorozyjnych powłoki. Najlepszym narzędziem do aplikacji kremów i rozpuszczalników będą mokre tkaniny, skóry zamszowe. Do bardziej opornych zabrudzeń zaleca się nylonowe gąbki, Ze względu na ryzyko zarysowań, należy unikać stalowych gąbek, wełny czyszczącej i szczotek drucianych. Farby i graffiti mogą być usuwane środkami stosowanymi do usuwania powłok malarskich, opartymi na związkach alkalicznych lub rozpuszczalnikach. Należy unikać stosowania twardych skrobaków lub noży, gdyż można nimi zarysować powłokę poliestrową. Wszystkie zadrapania powstałe na skutek przejawów wandalizmu likwiduje się poprzez punktowe nałożenie nowej warstwy lakieru, po wcześniejszym oczyszczeniu zadrapanej powierzchni. Okresy między czyszczeniem należ dostosować do stopnia zabrudzenia Drewno malowane lakierobejcą Elementy drewniane czyścić w razie potrzeby miękkimi szmatkami lub gąbkami z wodą i delikatnym detergentem. Konieczne jest regularne odnawianie powłoki ochronnej z lakierobejcy. Nową warstwę należy nakładać nie rzadziej niż co 5 lat Aluminium (ławki), beton architektoniczny (stół piknikowy), taśmy poliestrowe (hamak) Wskazane elementy czyścić w razie potrzeby miękkimi szmatkami lub gąbkami z wodą i delikatnym detergentem. Istnieje możliwość odpięcia hamaka i umycia pod myjką ciśnieniową Trampolina Czyszczenie lamelek miękką szmatką z delikatnym detergentem, w razie potrzeb czyszczenie dna trampoliny z zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia ubytków w macie trampoliny, należy wymienić brakujące lamelki. Co pół roku należy sprawdzać prawidłowe osadzenie trampoliny w gruncie.

13 21 4. UWAGI Przed rozpoczęciem robót budowlanych elementy powinny być wyznaczone geodezyjnie. Realizację należy przeprowadzić zgodnie z projektem. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych. Zmian w projekcie można dokonać za zgodą autora projektu. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Prowadzenia Robót Budowlano Montażowych. Podczas prowadzenia robót należy wprowadzić właściwe oznakowanie i przestrzegać przepisy BHP, aby nie spowodować wypadków. Wszystkie projektowane elementy wyposażenia muszą być objęte gwarancją. Wykonawca wraz z urządzeniami: hamak, huśtawka z siedziskiem, huśtawka z ławką, bocianie gniazdo, oprócz stosownych certyfikatów powinien dostarczyć obliczenia konstrukcyjne (zarówno dla urządzeń jak i fundamentowania). Po zakończeniu budowy teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. W miejscach ubytków trawnika (po wykonanych pracach) należy wykonać dosiewkę, rozpoczynając od spulchnienia miejsca, a następnie rozsypania gotowej ziemi ogrodniczej i starannego rozgrabienia. Kolejnym krokiem jest rozrzucenie nasion traw i przykrycie cienką warstwą gleby. Na koniec miejsca siewu należy obficie podlać wodą DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ulokowany jest na istniejącym gruncie (trawniku), dostępny jest więc dla osób niepełnosprawnych. Same urządzenia wyposażenia placu zabaw (hamaki, huśtawki, trampolina) nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Nie dotyczy WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Nie pogorszy wizualnych i urbanistycznych walorów tego terenu, jak również wartości użytkowych terenów sąsiadujących, a ewentualne uciążliwości nie przekroczą granic władania WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Nie dotyczy. 5. BILANS POWIERZCHNI Stan istniejący Stan projektowany Powierzchnia opracowania 2205,8 m ,8 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna 2203,72 m 2 99,9% 2198,8 m 2 99,7% 6. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI POSADOWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

14 22 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI POSADOWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA Do projektu wyposażenie placu zabaw dla dorosłych w Parku Sieleckim w Warszawie w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego pn. 1. Konstrukcja 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. W zakresie jest wykonanie projektu posadowienia gotowych elementów wyposażenia placu zabaw dla dorosłych w Parku Sieleckim w Warszawie. 1.2 Konstrukcja projektowanego obiektu, parametry Materiały fundamentów: Beton elementów konstrukcyjnych: C20/25 (B25) Beton pozostałych elementów: Stal zbrojeniowa: B10 RB500W Materiały urządzeń: wg specyfikacji dostawcy urządzeń. 1.3 Strefy oddziaływań klimatycznych Strefa obciążenia śniegiem: Strefa obciążenia wiatrem: Głębokość przemarzania: II I 1,0 m p p t

15 Zabranie obciążeń. Żelbet: 25kN/m 3 Stal: 78,50kN/m 3 Ciężar dorosłego człowieka: 1,5kN Współczynnik obliczeniowy dla obciążeń zmiennych użytkowych: 1,5 2.1 Huśtawka z ławeczką pozycja obliczeniowa 1.0 Ciężar konstrukcji urządzenia: Ciężar ławeczki: Ciężar od użytkowników: (3,3x2+4)x0,3=3,18kN 1,0kN 4,5kN (maksymalnie 3 użytkowników) Wielkości wymiarujące sił: Reakcja charakterystyczna na fundament: 0,5x3,18+0,5x1,0+0,5x4,5+1,0x1,8x0,25x19[kN]=1,59+0,5+2,25+8,55=11,32kN Reakcja obliczeniowa na fundament: 1,59x1,1+0,5x1,1x2,25x1,5x8,55x1,1=1,75+0,55+3,375+9,405=15,05kN Moment zginający: Siła pozioma:f h=1,253x10x550[m/s 2 xkg]=6892n=6,90kn C dyn=1+1/n=1,33, gdzie n liczba użytkowników M max=6,90x1,33x3,3x0,5=15,14knm WYNIKI-PROJEKTOWANIE WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 825,3 kn Nr = 101,2 kn < m QfN = 0,81 825,3 kn = 668,5 kn (15,1%) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 46,0 kn Tr = 0,0 kn < m QfT = 0,72 46,0 kn = 33,1 kn (0,0%) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 16,15 knm, moment utrzymujący MuB,2-3 = 82,87 knm Mo = 16,15 knm < m Mu = 0,72 82,9 knm = 59,7 knm (27,1%) Osiadanie: Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtórne s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,05 cm s = 0,05 cm < sdop = 1,00 cm (5,3%) OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002 Nośność na przebicie:

16 24 Pole powierzchni wielokąta A = 0,15 m 2 Siła przebijająca NSd = (g+q)max A = 12,7 kn Nośność na przebicie NRd = 391,8 kn NSd = 12,7 kn < NRd = 391,8 kn (3,2%) Wymiarowanie zbrojenia: Wzdłuż boku B: Zbrojenie potrzebne As = 1,20 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm o As = 6,79 cm 2 Wzdłuż boku L: Zbrojenie potrzebne As = 0,58 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 10 prętów 12 mm o As = 11,31 cm Huśtawka z siedziskiem. Pozycja obliczeniowa 2.0. Ciężar konstrukcji urządzenia: Ciężar ławeczki: Ciężar od użytkowników: 7,5x0,3kN=2,25kN 1,0kN 1,5kN (maksymalnie 1 użytkownik) Wielkości wymiarujące sił: Reakcja charakterystyczna na fundament: 0,5x(2,25+1,0+1,5kN)=2,375kN Reakcja obliczeniowa na fundament: 2,25x1,1+1,0x1,1+1,5x1,5=2,475+1,1+2,25=5,83kN Siła pozioma: F h=1,253x10x150[m/s 2 xkg]=1880n=1,88kn Moment zginający w płaszczyźnie konstrukcji: (2,25x1,1+1,0x1,1+1,5x1,5)x1,13=(2,475+1,1+2,25)x1,13=5,83kNm Moment zginający z płaszczyzny konstrukcji: 1,88x1,0x3,4=6,4kNm WYNIKI-PROJEKTOWANIE WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 1108,0 kn, QfNL = 902,7 kn Nr = 71,1 kn < m QfN = 0,81 902,7 kn = 731,2 kn (9,7%) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 29,4 kn Tr = 0,0 kn < m QfT = 0,72 29,4 kn = 21,2 kn (0,0%) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje moment wywracający MoL,3-4 = 4,10 knm, moment utrzymujący MuL,3-4 = 29,43 knm Mo = 4,10 knm < m Mu = 0,72 29,4 knm = 21,2 knm (19,3%) Osiadanie:

17 25 Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,02 cm s = 0,02 cm < sdop = 1,00 cm (2,0%) OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002 Nośność na przebicie: Pole powierzchni wielokąta A = 1,10 m 2 Siła przebijająca NSd = (g+q)max A = 44,2 kn Nośność na przebicie NRd = 481,8 kn NSd = 44,2 kn < NRd = 481,8 kn (9,2%) Wymiarowanie zbrojenia: Wzdłuż boku B: Zbrojenie potrzebne As = 2,47 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm o As = 6,79 cm 2 Wzdłuż boku L: Zbrojenie potrzebne As = 0,31 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 14 prętów 12 mm o As = 15,83 cm Tablica do rysowania pozycja obliczeniowa 3.0 Ciężar konstrukcji urządzenia: Parcie/ssanie wiatru: 2,5kN 0,227x1,8=0,41kN Wielkości wymiarujące sił: Reakcja charakterystyczna na fundament: 2,25kN Reakcja obliczeniowa na fundament: 0,5x2,25kNx1,1=1,24kN Reakcja obliczeniowa w poziomie posadowienia: 1,24kN+0,5x0,6x0,5x25x1,1kN=1,24kN+4,13kN=5,317kN Moment zginający od wiatru: 0,5x0,41x1,5x1,66kNm=0,52kNm WYNIKI-PROJEKTOWANIE WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 141,6 kn Nr = 8,3 kn < m QfN = 0,81 141,6 kn = 114,7 kn (7,3%) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 3,4 kn

18 26 Tr = 0,0 kn < m QfT = 0,72 3,4 kn = 2,5 kn (0,0%) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,52 knm, moment utrzymujący MuB,2-3 = 2,05 knm Mo = 0,52 knm < m Mu = 0,72 2,0 knm = 1,5 knm (35,3%) Osiadanie: Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,00 cm s = 0,00 cm < sdop = 1,00 cm (0,5%) OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002 Nośność na przebicie: dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie Wymiarowanie zbrojenia: Wzdłuż boku B: Zbrojenie potrzebne As = 0,04 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 4 prętów 12 mm o As = 4,52 cm 2 Wzdłuż boku L: Zbrojenie potrzebne As = 0,03 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 4 prętów 12 mm o As = 4,52 cm Tablica informacyjna. Pozycja obliczeniowa 4.0 Jak pozycja Hamak. Pozycja obliczeniowa 5.0 Ciężar konstrukcji urządzenia: Ciężar ławeczki: Ciężar od użytkowników: (3,3x2+4)x0,3=3,18kN 1,0kN 4,5kN (maksymalnie 3 użytkowników) Wielkości wymiarujące sił: Reakcja charakterystyczna na fundament: 0,25x3,18+0,25x1,0+0,25x4,5+0,25x0,25x19[kN]=1,59+0,5+2,25+4,75=9,09kN Reakcja obliczeniowa na fundament: 1,59x1,1+0,5x1,1x2,25x1,5+4,75x1,1=1,75+0,55+3,375+5,23kN=10,91kN Moment zginający: Siła pozioma:f h=1,253x10x550[m/s 2 xkg]=6892n=6,90kn C dyn=1+1/n=1,33, gdzie n liczba użytkowników M max=6,90x1,33x2,35x0,5=10,79knm WYNIKI-PROJEKTOWANIE WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

19 27 Nośność pionowa podłoża: Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 841,3 kn Nr = 64,8 kn < m QfN = 0,81 841,3 kn = 681,5 kn (9,5%) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 27,4 kn Tr = 0,0 kn < m QfT = 0,72 27,4 kn = 19,8 kn (0,0%) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 10,80 knm, moment utrzymujący MuB,2-3 = 38,42 knm Mo = 10,80 knm < m Mu = 0,72 38,4 knm = 27,7 knm (39,0%) Osiadanie: Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,01 cm s = 0,01 cm < sdop = 1,00 cm (1,3%) OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002 Nośność na przebicie: dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie Wymiarowanie zbrojenia: Wzdłuż boku B: Zbrojenie potrzebne As = 0,64 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów 12 mm o As = 9,05 cm 2 Wzdłuż boku L: Zbrojenie potrzebne As = 0,64 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów 12 mm o As = 9,05 cm Hamak bocianie gniazdo. Pozycja obliczeniowa 6.0 Ciężar urządzenia: Ciężar od użytkowników: 1,0kN na fundament 4,5kN (maksymalnie 3 użytkowników) Wielkości wymiarujące sił: Reakcja charakterystyczna na fundament: 1,0+2,25+0,2x19x0,5x0,5=3,2kN Reakcja obliczeniowa na fundament: 1,0x1,1+2,25x1,5+0,2x19x0,5x0,5x1,1=1,1+3,375+2,12=6,6kN

20 28 2. Wytyczne wykonawcze Bezwzględnie zachować minimalnie wielkości zbrojenia wyznaczone dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych Przed wykonaniem fundamentów należy sprawdzić spodziewane warunki gruntowe. Należy potwierdzić sprawdzenie jakości gruntu w wykopie poprzez wpis do dziennika budowy wykonany przez uprawnionego geologa. Wszystkie zakłady prętów zbrojeniowych, konieczne wielkości konstrukcyjne dozbrojeń wg PN/B Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wszelkie niejasności wyjaśnić z zespołem projektowym Na czas robót zapewnić nadzór osoby uprawnionej Fundamenty niezwymiarowane zbroić konstrukcyjnie. Oprócz zwymiarowanej siatki dolnej, wszystkie fundamenty zbroić przypowierzchniowo siatką zbrojeniową #8co15cm. Dla przekrojów o grubości powyżej 45cm, stosować siatki pośrednie (w połowie wysokości przekroju) #8co15cm. UWAGA: Bezwzględnie na etapie wykonania należy dokonać sprawdzenia zgodności przyjętych warunków gruntowych ze stanem zastanym, oraz wielkości przyjętych obciążeń wymiarujących fundamenty. Obliczenia wykonał: mgr inż. Tomasz Jerzy ZIELIŃSKI nr upr. bud.: LUB/0196/PWOK/13

21 SP SP Legenda granica opracowania granica działek ewidencyjnych numer działki ewidencyjnej SP stoliki do ping-ponga kosz betonowo - drewniany; element mobilny ławka betonowo - drewniana; element mobilny mur przykościelny ogrodzenie na betonowej podmurówce FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POROSTMRSp.zo.o. porost tel : e-mai.com l l NIP REGON KRS PROJEKTANT: ul.polna9c96-314baranów NR UPR. INWESTOR: PODPIS: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa Projekt wyposażenia placu zabaw dla dorosłych w Parku Sieleckim NAZWA w Warszawie w ramach realizacji projektu z budżetu PRZEDSIĘWZIĘCIA: partycypacyjnego pn. cz. dz. ew. nr 17/1 obr TYTUŁ RYSUNKU: STAN ISTNIEJĄCY NR RYS.: DATA: ELEMENTY ISTNIEJĄCE drzewa liściaste grupa krzewów ścieżka ziemna z obrzeżem betonowym trawnik mgr inż. arch. kraj. Marta Miłosz - 01 REW: 04/2019 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W METRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 0 SKALA: 1:250

22 LOKALIZACJA (BEZ SKALI) SP SP FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Legenda Projekt wyposażenia placu zabaw dla dorosłych w Parku Sieleckim w Warszawie w ramach realizacji projektu z budżetu NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: partycypacyjnego pn. cz. dz. ew. nr 17/1 obr granica opracowania granica działek ewidencyjnych ELEMENTY PROJEKTOWANE numer działki ewidencyjnej ELEMENTY ISTNIEJĄCE drzewa liściaste grupa krzewów SP stoliki do ping-ponga mur przykościelny ogrodzenie na betonowej podmurówce ścieżka ziemna z obrzeżem betonowym trawnik huśtawka z siedziskiem huśtawka dwuosobowa drewniane stoły z ławami hamaki z dwoma punktami podwieszenia hamak - bocianie gniazdo trampolina ławka z oparciem Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa INWESTOR: POROSTMRSpzo. Pu.onla9C963-14Barnów TYTUŁ RYSUNKU: 60298m poesrtl:com eg-.lmaliai NP529I181R838E5GON36831K38R63S PROJEKTANT: NR UPR. mgr inż. arch. Andrzej Matynia architektura SW-43/2008 mgr inż. Tomasz Jerzy ZIELIŃSKI konstrukcje LUB/0196/ PWOK/13 mgr inż. arch. kraj. Marta Miłosz zagosp. terenu - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODPIS: NR RYS.: DATA: 02 04/2019 REW: SKALA: 0 1:500 kosz na śmieci tablica z regulaminem ściana do rysowania WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W METRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

23 FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POROSTMRSp.zo.o. porost tel : e-mai.com l l NIP REGON KRS ul.polna9c96-314baranów INWESTOR: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa Projekt wyposażenia placu zabaw dla dorosłych w Parku Sieleckim NAZWA w Warszawie w ramach realizacji projektu z budżetu PRZEDSIĘWZIĘCIA: partycypacyjnego pn. cz. dz. ew. nr 17/1 obr TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYMIAROWANIE PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS: NR RYS.: DATA: mgr inż. arch. Andrzej Matynia SW-43/ /2019 mgr inż. arch. kraj. Marta Miłosz - REW: WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W METRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 0 SKALA: 1:250

24 KOSZ NA ŚMIECI POJ. 100 l STÓŁ Z ŁAWAMI ŁAWKA Z OPARCIEM blat z drewna liściastego krajowego z polem do gry w szachy z betonu architektonicznego 80 stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo 180 stal kwasoodporna szlifowana odlew aluminiowy malowany proszkowo kotwa montażowa 35 kotwy montażowe Ø45 fundament betonowy C25/30 Ø45x35 cm 20 fundamenty betonowe C25/30 20x35x30 cm 30 fundamenty betonowe C25/30 20x35x30 cm TRAMPOLINA poziom gruntu 225 UWAGA. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa 45 NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:. cz. dz. ew. nr 17/1 obr skrzynia trampoliny POROSTMRSp.zo.o. porost tel : e-mai.com l l NIP REGON KRS ul.polna9c96-314baranów TYTUŁ RYSUNKU: FUNDAMENTOWANIE KOSZA NA ŚMIECI, ŁAWEK, STOŁÓW I TRAMPOLINY podsypka piaskowocementowa gr. 3 cm podbudowa z kruszywa o frakcji mm, gr.15 cm podsypka piask. gr. 5 cm PROJEKTANT: mgr inż. arch. Andrzej Matynia mgr inż. arch. kraj. Marta Miłosz NR UPR. SW-43/ PODPIS: NR RYS.: REW: DATA: SKALA: 1:20 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO /2019

25 Fundament nr. 1 Huśtawka z ławeczką MATERIAŁY: BETON KONSTRUKCYJNY: 1. B25 (C20/25) STAL ZBROJENIOWA: 2. AIIIN RB500W; B500SP BETON PODKŁADOWY: 3. B10 UWAGA. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:. cz. dz. ew. nr 17/1 obr POROSTMRSp.zo.o. porost tel : e-mai.com l l NIP REGON KRS ul.polna9c96-314baranów TYTUŁ RYSUNKU: FUNDAMENTOWANIE. HUŚTAWKA Z ŁĄWECZKĄ PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS: NR RYS.: DATA: mgr inż. Tomasz Jerzy ZIELIŃSKI LUB/0196/PWOK/13 SKALA: 1:25 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. K.1 REW: 0 04/2019

26 Fundament nr. 2 Huśtawka z siedziskiem MATERIAŁY: BETON KONSTRUKCYJNY: 1. B25 (C20/25) STAL ZBROJENIOWA: 2. AIIIN RB500W; B500SP BETON PODKŁADOWY: 3. B10 UWAGA. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:. cz. dz. ew. nr 17/1 obr POROSTMRSp.zo.o. porost tel : e-mai.com l l NIP REGON KRS ul.polna9c96-314baranów TYTUŁ RYSUNKU: FUNDAMENTOWANIE. HUŚTAWKA Z SIEDZISKIEM PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS: NR RYS.: DATA: mgr inż. Tomasz Jerzy ZIELIŃSKI LUB/0196/PWOK/13 SKALA: 1:25 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. K.2 REW: 0 04/2019

27 Fundament nr. 3 Tablica do rysowania MATERIAŁY: BETON KONSTRUKCYJNY: 1. B25 (C20/25) STAL ZBROJENIOWA: 2. AIIIN RB500W; B500SP BETON PODKŁADOWY: 3. B10 UWAGA. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:. cz. dz. ew. nr 17/1 obr POROSTMRSp.zo.o. porost tel : e-mai.com l l NIP REGON KRS ul.polna9c96-314baranów TYTUŁ RYSUNKU: FUNDAMENTOWANIE. TABLICA DO RYSOWANIA PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS: NR RYS.: DATA: mgr inż. Tomasz Jerzy ZIELIŃSKI LUB/0196/PWOK/13 SKALA: 1:25 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. K.3 REW: 0 04/2019

28 Fundament nr. 4 Tablica informacyjna MATERIAŁY: BETON KONSTRUKCYJNY: 1. B25 (C20/25) STAL ZBROJENIOWA: 2. AIIIN RB500W; B500SP BETON PODKŁADOWY: 3. B10 UWAGA. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:. cz. dz. ew. nr 17/1 obr POROSTMRSp.zo.o. porost tel : e-mai.com l l NIP REGON KRS ul.polna9c96-314baranów TYTUŁ RYSUNKU: FUNDAMENTOWANIE. TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS: NR RYS.: DATA: mgr inż. Tomasz Jerzy ZIELIŃSKI LUB/0196/PWOK/13 SKALA: 1:25 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. K.4 REW: 0 04/2019

29 Fundament nr. 5 Hamak MATERIAŁY: BETON KONSTRUKCYJNY: 1. B25 (C20/25) STAL ZBROJENIOWA: 2. AIIIN RB500W; B500SP BETON PODKŁADOWY: 3. B10 UWAGA. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:. cz. dz. ew. nr 17/1 obr POROSTMRSp.zo.o. porost tel : e-mai.com l l NIP REGON KRS ul.polna9c96-314baranów TYTUŁ RYSUNKU: FUNDAMENTOWANIE. HAMAK PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS: NR RYS.: DATA: mgr inż. Tomasz Jerzy ZIELIŃSKI LUB/0196/PWOK/13 SKALA: 1:25 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. K.5 REW: 0 04/2019

30 Fundament nr. 6 Hamak - bocianie gniazdo MATERIAŁY: BETON KONSTRUKCYJNY: 1. B25 (C20/25) STAL ZBROJENIOWA: 2. AIIIN RB500W; B500SP BETON PODKŁADOWY: 3. B10 UWAGA. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a Warszawa NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:. cz. dz. ew. nr 17/1 obr POROSTMRSp.zo.o. porost tel : e-mai.com l l NIP REGON KRS ul.polna9c96-314baranów TYTUŁ RYSUNKU: FUNDAMENTOWANIE. HAMAK BOCIANIE GNIAZDO PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS: NR RYS.: DATA: mgr inż. Tomasz Jerzy ZIELIŃSKI LUB/0196/PWOK/13 SKALA: 1:25 WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. K.6 REW: 0 04/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

06/2018 1:100. POROST MR Sp. z o. o. ul.polna 9C Baranów tel NIP REGON

06/2018 1:100. POROST MR Sp. z o. o. ul.polna 9C Baranów tel NIP REGON WYMIAROWANIE OGRODZENIA mgr inż. arch. Andrzej Matynia SW-43/28 4 1:1 wysokość istniejącego krawężnika dostosować do wys. projektowanego chodnika warstwa EPDM+SBR= 4cm warstwa EPDM+SBR= 4cm warstwa EPDM+SBR=

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 122/42 obr. 13 ul. 17 Sierpnia

PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 122/42 obr. 13 ul. 17 Sierpnia PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 122/42 obr. 13 ul. 17 Sierpnia Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projekt Budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Brzeziny Lokalizacja: Dz. nr 2570/4 ul. Konstytucji 3 Maja 95-060 Brzeziny Inwestor: Miasto Brzeziny ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projekt Budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stalowa Wola Dz. nr 708/13, ul. Wojska Polskiego 15 Lokalizacja: Inwestor: 37-450 Stalowa Wola Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta Warszawa, 31.08.2017 Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane projektant mgr inż. Maciej Rozum posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły

PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW INWESTOR: ADRES BUDOWY: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły Opracował: mgr inż. Radosław Małyszko

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BRZEZINACH

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BRZEZINACH ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BRZEZINACH działka nr ew. 2574 Brzeziny, Sienkiewicza 17 /dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę/

Bardziej szczegółowo

Utworzenie placu zabaw obiektów małej architektury w miejscowości Wola Drwińska. Działka nr 357 w Woli Drwińskiej, Gmina Drwinia

Utworzenie placu zabaw obiektów małej architektury w miejscowości Wola Drwińska. Działka nr 357 w Woli Drwińskiej, Gmina Drwinia Inwestor: Gmina Drwinia 32-709 Drwinia 57 Projekt: Utworzenie placu zabaw obiektów małej architektury w miejscowości Wola Drwińska Lokalizacja: Działka nr 357 w Woli Drwińskiej, Gmina Drwinia Projektant:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Spis zawartości opracowania 2. Odbitka z mapy zasadniczej w skali 1 : 500 3. Opis techniczny do projektu budowy piłkochwytów 4. CZĘŚC GRAFICZNA 5. Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU Nazwa: Projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej w nowoprojektowanym parku w Mielcu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ TERENU SPORTOWO- REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ TERENU SPORTOWO- REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC Załącznik nr 2 do zapytania cenowego SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ TERENU SPORTOWO- REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC Zestaw siłowni zewnętrznej składać się będzie z następujących elementów:

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( PF-U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( PF-U) Program Funkcjonalno Użytkowy 1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( PF-U) Załącznik do SIWZ NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8 w ramach II

Bardziej szczegółowo

Widok mostu z talerzyków do balansowania

Widok mostu z talerzyków do balansowania Widok mostu z talerzyków do balansowania 2.5.7 HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 1 SZT. Grupa wiekowa: 3-14 Wysokość swobodnego upadku: 1,5m Przestrzeń minimalna: 2,8x7,5m Maksymalna wysokość: 2,4m Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kacicach Pułtusk, Rynek 41

Opis techniczny. do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kacicach Pułtusk, Rynek 41 Opis techniczny do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6, Kacice, gm. Pułtusk PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie

Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie Zał. nr 5 Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 ; 18-500 Kolno tel. /086/ 278 21 33, tel/fax /086/ 278 31 00 REGON 000523324

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W LUBIĄŻU INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES INWESTYCJI : GMINA WOŁÓW Rynek - Ratusz 56-100 WOŁÓW Autorska Pracownia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA PLACU ZABAW - MONTAŻ OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY KOPARKA DLA DZIECI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA PLACU ZABAW - MONTAŻ OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY KOPARKA DLA DZIECI PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY: ARCHITEKTURA projektant Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa Woźnicki Zdanowicz architekci Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu obiektów małej architektury oraz utwardzeniu części działki celem utworzenia małego szkolnego placu

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MAŁA ARCHITEKTURA, URZĄDZENIA PLACU ZABAW I URZĄDZENIA SIŁOWNI TERENOWEJ KOD CPV 45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 83 W ŁODZI UL. PODMIEJSKA 21

ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 83 W ŁODZI UL. PODMIEJSKA 21 TEMAT OPRACOWANIA:` OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 83 W ŁODZI UL. PODMIEJSKA 21 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019 zadanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Inwestor: Gmina Miasto Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski Adres inwestycji: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Górnicza, dz. 401/10, 406/24 obręb ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU KREATYWNY PLAC ZABAW WRAZ Z ESTETYZACJĄ OGRODU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W GŁOGOWIE Lokalizacja: Inwestor: Aleja Wolności 17, 67-200 Głogów Nr działki:

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów.

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Str. 1 Spis zawartości opracowania. Str. 7 Opis techniczny. Str. 8 Rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu. Str. 9 Rys. nr Rozmieszczenie elementów. Str. 10 Rys. nr 3 Strefy bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech Temat opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech Lokalizacja: ul. Bytomska działka 1055/2; 1056/2 Orzech 0002 Skrzyżowanie Mickiewicza z Bytomską

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA KARUZELA CZTEROSOBOWA

KARTA TECHNICZNA KARUZELA CZTEROSOBOWA KARTA TECHNICZNA KARUZELA CZTEROSOBOWA Karuzela typu A, której konstrukcja wykonana jest z 4 ramion połączonych z pionową podporą. Stanowiska stanowią siedziska zamocowane na końcach ramion. Podpora środkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM I CZĘŚĆ 1.1 Projekt architektoniczny

PROJEKT BUDOWLANY TOM I CZĘŚĆ 1.1 Projekt architektoniczny PROJEKT BUDOWLANY TOM I CZĘŚĆ 1.1 Projekt architektoniczny Temat opracowania: Lokalizacja: Zamawiający: Projekt budowlany montażu czterech dwustronnych tablic informacyjnych. Kategoria obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw. Opis usytuowania: Plac zabaw z urządzeniami fitness usytuowany zostanie na terenie przy Remizie OSP w Szastarce. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

A R C H I K O P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ W KOSZALINIE INWESTOR: OBIEKT:

A R C H I K O P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ W KOSZALINIE INWESTOR: OBIEKT: A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 P R O

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Budowa zatoki postojowej i chodnika wraz z elementami małej architektury, przy ul. M. Dąbrowskiej, działka nr 221/1, 1317/1, 1316/1 i 1321/1. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNICZNE

OPRACOWANIE TECHNICZNE INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI NR DZIAŁKI BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Wszewilki, gmina Milicz INWESTOR Gmina Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2 STADIUM JEDNOSTKA PROJEKTOWA Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y. MONIKA KOŚCIESZA tel , I.

P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y. MONIKA KOŚCIESZA tel , I. I. ZAŁĄCZNIKI 6 II. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Wizja lokalna z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych 2. Program operacyjny infrastruktura i środowisko 3. Uzgodnienia z inwestorem 4. Mapa do celów

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania wyspy i nadbrzeża obiektu rekreacyjnego Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247

Projekt zagospodarowania wyspy i nadbrzeża obiektu rekreacyjnego Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247 Projekt zagospodarowania wyspy i nadbrzeża obiektu rekreacyjnego Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Warszawa 18 kwietnia 2016 Sporządził mgr Michał Kwasieborski

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień i specjalność podpis PROJEKTANT Projektował: mgr inż. Andrzej Bielewski GPB.I /98

1. Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień i specjalność podpis PROJEKTANT Projektował: mgr inż. Andrzej Bielewski GPB.I /98 NAZWA INWESTYCJI: Budowa pawilonu portowego o funkcji usługowej, miasto Konin, teren Bulwarów Nadwarciańskich LOKALIZACJA: INWESTOR: woj. wielkopolskie, powiat koniński, miasto Konin, obręb 00018 Starówka,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO:

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: ul Garncarska 5, 70-377 Szczecin wwwarchicoeu Tel 91/880 38 93 Projekt placu zabaw Radosna Szkoła w Redle przy Zespole Szkół Publicznych im SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: 1 PODSTAWY FORMALNE2 11 Określenie

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA 1 DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z PODBABIOGÓRSKIM SZACHOWISKIEM JAKO MIEJSCA REKREACJI W ZAWOI WEŁCZA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWOJA NUMERY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia E-Technika Artur Pióro 03-307 Warszawa ul. Gersona 10m.2 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112720- Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

S k r z e s z e w, gm. Wieliszew Działka nr 559 w m. Skrzeszew

S k r z e s z e w, gm. Wieliszew Działka nr 559 w m. Skrzeszew P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: plac zabaw w S k r z e s z e w i e Adres: S k r z e s z e w, gm. Wieliszew Działka nr 559

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu doposażenia placu zabaw przy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu doposażenia placu zabaw przy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu doposażenia placu zabaw przy ulicy Stoczniowców 70 w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W BRZOZIE

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W BRZOZIE Dokumentacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W BRZOZIE NAZWA I ADRES INWESTORA ADRES INWESTYCJI JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego DOKUMENTACJA TECHNICZNA Temat: BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI PLENEROWEJ, PLACU ZABAW I STREFY RELAKSU W MIEJSCOWOŚCI BŁAŻOWA NA DZIAŁCE O NR EWID. 123/3 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452521 1. Rozbiórka murów 452550 1. Wykonanie murów i słupów z kształtek betonowych łupanych 454511 1. Wykonanie przęseł stalowych 454422

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPERACJI: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna. II część zamówienia

NAZWA OPERACJI: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna. II część zamówienia Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NAZWA OPERACJI: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna II część zamówienia NAZWA ZADANIA:

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt placu zabaw w Zimnowodzie ZGŁOSZENIE BUDOWY. I. Projekt techniczny

Projekt placu zabaw w Zimnowodzie ZGŁOSZENIE BUDOWY. I. Projekt techniczny Tel./Fax 01586433 95, Projekt: Projekt placu zabaw w Zimnowodzie Faza: ZGŁOSZENIE BUDOWY Temat: I. Projekt techniczny Inwestor: Gmina Bogoria ul. Opatowska 13 28-210 Bogoria Biuro projektowe: Tel./fax.

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o Kościerzyna ul. Strzelnica 2 tel./fax: kom

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o Kościerzyna ul. Strzelnica 2 tel./fax: kom ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna ul. Strzelnica 2 tel./fax: +48 58 680 83 69 kom. 0 605 10 22 46 e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu PROJEKT WYKONAWCZY EG R 1 AWA IWESTYCI IWESTR ZMIANA

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. 11-go listopada 62, Wyszków K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. 11-go listopada 62, Wyszków K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 8,05m x 3,75m, wysokość 2,44m Podesty na wysokości 1,26m Wysokość swobodnego upadku: 1,26m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład zestawu:

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Zestaw Kaczeniec 1 szt Opis urządzenia: zestaw zabawowy składający się z zadaszonej wieży, podestów oraz ścianki zręcznościowej wyposażonej w drabinki do wspinania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw w Stubnie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw w Stubnie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw w Stubnie OBIEKT Plac zabaw w Stubnie ADRES OBIEKTU Stubno gm. Stubno NUMER DZIAŁKI nr działki 1397 INWESTOR ADRES INWESTORA STADIUM OPRACOWAŁ: Gmina Stubno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W WOŁOWIE INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES INWESTYCJI : GMINA WOŁÓW Rynek - Ratusz 56-100 WOŁÓW Autorska Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. Lasek Dz. Nr 100 Gmina Udanin. Budowa Placu Zabaw. luty Adres. Obiekt. Data sporządzenia. Sporządził

OPIS ROBÓT. Lasek Dz. Nr 100 Gmina Udanin. Budowa Placu Zabaw. luty Adres. Obiekt. Data sporządzenia. Sporządził OPIS ROBÓT Adres Obiekt Data sporządzenia Lasek Dz. Nr 100 Gmina Udanin Budowa Placu Zabaw luty 2019 Sporządził SPIS ZAWARTOŚCI: Strona tytułowa. Spis zawartości. Mapka terenu. Podstawa opracowania. Cel

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Sława ul. Henryka Pobożnego 10, Sława

Inwestor: Gmina Sława ul. Henryka Pobożnego 10, Sława 1. ZESTAW ZABAWOWY ORIENTACYJNE WYMIARY: Wymiary urządzenia 514 x 476 cm Strefa bezpieczeństwa: 864 x 761 cm Wysokość całkowita: 345 cm Wysokość podestu: 90, 140 cm Wysokość swobodnego upadku: 140 cm SKAŁD

Bardziej szczegółowo

III / 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Opis techniczny. Spis treści

III / 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Opis techniczny. Spis treści III / 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Opis techniczny Spis treści 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres projektowanych prac 4. Projektowany układ funkcjonalno przestrzenny 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ANNA DREZNER ARCHITEKT mobile: +48 603623232 ANNA DREZNER ARCHITEKT mobile: +48 603623232 dg.pracownia@gmail.com 72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 66 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTOR: PROJEKT: NADLEŚNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wyciąg górny - siłownie ze zmiennym obciążeniem

Wyciąg górny - siłownie ze zmiennym obciążeniem ATUT Tomasz Skiba ul. Leśmiana 5 62-050 Mosina e-mail: biuro@atut-placezabaw.pl www.atut-placezabaw.pl tel: 880081631 Wyciąg górny - siłownie ze zmiennym obciążeniem Ryc.1. Wizualizacja zewnętrznego urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA REALIZACJI ZADAŃ PN.:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA REALIZACJI ZADAŃ PN.: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA REALIZACJI ZADAŃ PN.: 1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej 2. Zakup i montaż stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej 3. Zakup i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 31 W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 4 NA DZIAŁCE O NR GEOD.

PROJEKT BUDOWY MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 31 W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 4 NA DZIAŁCE O NR GEOD. PROJEKT BUDOWY MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 31 W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 4 NA DZIAŁCE O NR GEOD. 210/1 Obiekt: Plac zabaw Adres: Białystok ul. Świętokrzyska 4 Działka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV 45342000-6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE OSIR W ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 SST ZT.04

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Adres inwestycji: Smardzewo, dz. nr ewid. 278/5 i 278/6. Szczaniec 73, Szczaniec

PROJEKT BUDOWLANY. Adres inwestycji: Smardzewo, dz. nr ewid. 278/5 i 278/6. Szczaniec 73, Szczaniec BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ANETA WOJEWÓDKA Os. Kopernika 128, 66-200 Świebodzin tel. 502224475 email swiebud@swiebud.pl NIP 9271816043 REGON 080848222 PROJEKT BUDOWLANY Adres inwestycji: Smardzewo, dz.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Część I zamówienia place zabaw LGD

Część I zamówienia place zabaw LGD Część I zamówienia place zabaw LGD I. PLAC ZABAW NA UL. JAGIEŁŁY SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: 1. Regulaminu korzystania z placu zabaw. Konstrukcja wykonana z rur

Bardziej szczegółowo

ul. Regucka 3, Celestynów PROJEKT plac - targowisko przy ul. Norwida w m. Stara Wieś gmina Celestynów

ul. Regucka 3, Celestynów PROJEKT plac - targowisko przy ul. Norwida w m. Stara Wieś gmina Celestynów PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks (022) 6634051 tel. kom. 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Celestynów

Bardziej szczegółowo