P R Z E D M I A R R O B Ó T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 P R Z E D M I A R R O B Ó T ZADANIE 2, ETAP 2A Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków ulica Staszica POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Transportowa Krotoszyn Poznań grudzień 2009 r.

2 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT Strona 2/14 Nr Opis robót 1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Kod CPV: ROBOTY ZIEMNE 1.2. ROBOTY MONTAŻOWE 2. WPUSTY ULICZNE 2.1. ROBOTY ZIEMNE 2.2. ROBOTY MONTAŻOWE 3. PRZYKANALIKI ODWODNIEŃ LINIOWYCH 3.1. ROBOTY ZIEMNE 3.2. ROBOTY MONTAŻOWE

3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 3/14 1 KNNR /08 2 KNNR /02 3 KNNR /02 4 KNNR /03 5 KNNR /02 6 Analiza 1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Kod CPV: ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km wykopy obiektowe S - st1 2,50 2,50 2,94 m3 18,38 S - st2 2,50 2,50 2,14 m3 13,38 S - st3 2,50 2,50 2,12 m3 13,25 S - st4 2,50 2,50 2,22 m3 13,88 S - st5 2,50 2,50 2,32 m3 14,50 S - st6 2,50 2,50 2,43 m3 15,19 S - st7 2,50 2,50 1,67 m3 10,44 S - st8 2,50 2,50 1,04 m3 6,50 Sistn - Sst8 ((1,55 + 1,10) 0,5 + 0,07-0,38) 6,65 1,10 m3 7,42 Szapr2 - Sst2 ((2,32 + 2,26) 0,5 + 0,01-0,38) 4,50 1,10 m3 9,50 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej wraz z kosztem składowania na wysypisku (Krotność= 9) Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km (Krotność= 0,5) razem m3 122,44 m3 122,44 Sistn - Sst8 ((1,55 + 1,10) 0,5 + 0,07-0,38) 4,00 1,10 m3 4,47 wykop na podsypkę 2,50 2,50 0,15 8 m3 7,50 10,65 1,10 0,15 m3 1,76 Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km (Krotność= 0,5) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej wraz z kosztem składowania na wysypisku (Krotność= 9) Umocnienie obudową stalową wraz z rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wykopy obiektowe razem m3 13,73 m3 13,73 m3 13,73 S - st1 2,50 3,47 4 m2 34,70 S - st2 2,50 2,67 4 m2 26,70 S - st3 2,50 2,65 4 m2 26,50 S - st4 2,50 2,75 4 m2 27,50

4 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 4/14 7 Analiza 8 KNNR /02 9 KNNR /04 10 KNNR /03 11 Analiza 12 Analiza S - st5 2,50 2,85 4 m2 28,50 S - st6 2,50 2,96 4 m2 29,60 S - st7 2,50 2,20 4 m2 22,00 S - st8 2,50 1,57 4 m2 15,70 Umocnienie obudową stalową wraz z rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1,10m i głębokości do 3,0m razem m2 211,20 Sistn - Sst8 ((1,55 + 1,10) 0,5 + 0,07 + 0,15) 10,65 2 m2 32,91 Szapr2 - Sst2 ((2,32 + 2,26) 0,5 + 0,01 + 0,15) 4,50 2 m2 22,05 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 10km wykop na podsypkę razem m2 54,96 2,50 2,50 0,15 8 m3 7,50 10,65 1,10 0,15 m3 1,76 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 10km wykopy obiektowe razem m3 9,26 S - st1 2,50 2,50 2,94-2,94 1,36 m3 14,38 S - st2 2,50 2,50 2,14-2,14 1,36 m3 10,46 S - st3 2,50 2,50 2,12-2,12 1,36 m3 10,37 S - st4 2,50 2,50 2,22-2,22 1,36 m3 10,86 S - st5 2,50 2,50 2,32-2,32 1,36 m3 11,34 S - st6 2,50 2,50 2,43-2,43 1,36 m3 11,88 S - st7 2,50 2,50 1,67-1,67 1,36 m3 8,17 S - st8 2,50 2,50 1,04-1,04 1,36 m3 5,09 (7,42 + 9,50) - 0, ,15 m3 16,02 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 10km razem m3 98,57 Sistn - Sst8 ((1,55 + 1,10) 0,5 + 0,07-0,38) 4,00 1,10 m3 4,47-4,00 0,0804 m3-0,32 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na szerokości wykopu razem m3 4,15 telefon 1 kpl 1,00 woda 1 kpl 1,00 W przypadku wystąpienia kolizj, istniejące uzbrojenie przełożyć, a rozliczenia dokonać kosztorysem powykonawczym na podstawie protokołu konieczności, z uwagi na brak możliwości ustalenia głęb. posadowienia razem kpl 2,00 kpl 1,00

5 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 5/14 13 Analiza 14 Analiza 15 KNNR /05 16 KNNR /03 17 KNNR /04 18 KNNR /04 19 KNNR /08 Z uwagi na niski poziom wód gruntowych oraz stosunkowo niewielką głębokość wykopów nie zachodzi potrzeba odwadniania wykopów. Natomiast w przypadku pojawienia się wody w wykopach podczas wykonywania prac budowlanych odwodnienie wykonać drenażem lub igłofiltrami i rozliczyć na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru Nadzór archeologiczny nad inwestycją 1.2. ROBOTY MONTAŻOWE Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity) o średnicy 315mm łączone na wcisk kpl 1,00 kpl 1,00 19,40 m 19,40 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 2,0m w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) - za każde następne 0,5m różnicy głębokości razem m 19,40 studnia 8,00 S - st1 2 0,5m 2,00 S - st2 1 0,5m 1,00 S - st3 1 0,5m 1,00 S - st4 1 0,5m 1,00 S - st5 1 0,5m 1,00 S - st6 1 0,5m 1,00 S - st7 0 0,5m 0,00 S - st8-1 0,5m -1,00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV (1 próba - odcinek między studzienkami) 2. WPUSTY ULICZNE 2.1. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km wykopy obiektowe razem 0,5m 6,00 próba 2,00 ST1L 1,80 1,80 2,08 m3 6,74 ST1P 1,80 1,80 2,08 m3 6,74 ST2L 1,80 1,80 2,04 m3 6,61 ST2P 1,80 1,80 2,04 m3 6,61 ST3L 1,80 1,80 2,04 m3 6,61 ST3P 1,80 1,80 2,04 m3 6,61 ST3aL 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST4L 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST4P 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST5L 1,80 1,80 2,08 m3 6,74 ST5P 1,80 1,80 2,07 m3 6,71 ST6L 1,80 1,80 2,06 m3 6,67

6 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 6/14 ST6P 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST7L 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST7P 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST8L 1,80 1,80 2,02 m3 6,54 ST8P 1,80 1,80 2,02 m3 6,54 ST9L 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST9P 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST11L 1,80 1,80 2,07 m3 6,71 ST11P 1,80 1,80 2,07 m3 6,71 ST12L 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST12P 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST13L 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST13P 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST14L 1,80 1,80 2,09 m3 6,77 ST14P 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST15L 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST15P 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST16L 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST16P 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST17L 1,80 1,80 2,66 m3 8,62 ST17P 1,80 1,80 2,66 m3 8,62 ST18L 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST18P 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST19L 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST19P 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST19aL 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST19bL 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST20L 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST20P 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST21L 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST21P 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST22L 1,80 1,80 2,00 m3 6,48 ST22P 1,80 1,80 2,02 m3 6,54 ST23L 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST23P 1,80 1,80 2,02 m3 6,54 ST24L 1,80 1,80 2,04 m3 6,61 ST24P 1,80 1,80 2,04 m3 6,61 ST25L 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST25P 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST26L 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST26P 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST27L 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST27P 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST28L 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST28P 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST29L 1,80 1,80 2,06 m3 6,67 ST29P 1,80 1,80 2,06 m3 6,67

7 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 7/14 20 KNNR /02 21 KNNR /02 22 KNNR /03 ST30L 1,80 1,80 2,07 m3 6,71 ST30P 1,80 1,80 2,07 m3 6,71 ST31L 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST31P 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST32L 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST32P 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST33L 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST33P 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 ST34L 1,80 1,80 1,60 m3 5,18 ST34P 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ST35L 1,80 1,80 2,02 m3 6,54 ST35P 1,80 1,80 2,02 m3 6,54 ŁK1L 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ŁK1P 1,80 1,80 2,05 m3 6,64 ŁK2L 1,80 1,80 1,93 m3 6,25 ŁK2P 1,80 1,80 1,94 m3 6,29 ŁK3L 1,80 1,80 2,07 m3 6,71 ŁK3P 1,80 1,80 1,96 m3 6,35 KL1L 1,80 1,80 1,95 m3 6,32 KL1P 1,80 1,80 1,95 m3 6,32 BOL1L 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 BOL1P 1,80 1,80 2,03 m3 6,58 BOL1aP 1,80 1,80 1,96 m3 6,35 BOL2L 1,80 1,80 1,58 m3 5,12 BOL2P 1,80 1,80 1,56 m3 5,05 150,61 1,52 1,00 m3 228,93 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej wraz z kosztem składowania na wysypisku (Krotność= 9) Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km (Krotność= 0,5) razem m3 783,55 m3 783,55 64,55 1,52 1,00 m3 98,12 wykop na podsypke 1,80 1,80 0,15 84 m3 40,82 215,15 1,00 0,15 m3 32,27 Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km (Krotność= 0,5) razem m3 171,21 m3 171,21

8 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 8/14 23 KNNR /02 24 Analiza Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej wraz z kosztem składowania na wysypisku (Krotność= 9) Umocnienie obudową stalową wraz z rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wykopy obiektowe m3 171,21 ST1L 1,80 2,61 4 m2 18,79 ST1P 1,80 2,61 4 m2 18,79 ST2L 1,80 2,57 4 m2 18,50 ST2P 1,80 2,57 4 m2 18,50 ST3L 1,80 2,57 4 m2 18,50 ST3P 1,80 2,57 4 m2 18,50 ST3aL 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST4L 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST4P 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST5L 1,80 2,61 4 m2 18,79 ST5P 1,80 2,60 4 m2 18,72 ST6L 1,80 2,59 4 m2 18,65 STP 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST7L 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST7P 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST8L 1,80 2,55 4 m2 18,36 ST8P 1,80 2,55 4 m2 18,36 ST9L 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST9P 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST11L 1,80 2,60 4 m2 18,72 ST11P 1,80 2,60 4 m2 18,72 ST12L 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST12P 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST13L 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST13P 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST14L 1,80 2,62 4 m2 18,86 ST14P 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST15L 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST15P 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST16L 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST16P 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST17L 1,80 3,19 4 m2 22,97 ST17P 1,80 3,19 4 m2 22,97 ST18L 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST18P 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST19L 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST19P 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST19aL 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST19bL 1,80 2,58 4 m2 18,58

9 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 9/14 ST20L 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST20P 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST21L 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST21P 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST22L 1,80 2,53 4 m2 18,22 ST22P 1,80 2,55 4 m2 18,36 ST23L 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST23P 1,80 2,55 4 m2 18,36 ST24L 1,80 2,57 4 m2 18,50 ST24P 1,80 2,57 4 m2 18,50 ST25L 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST25P 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST26L 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST26P 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST27L 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST27P 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST28L 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST28P 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST29L 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST29P 1,80 2,59 4 m2 18,65 ST30L 1,80 2,60 4 m2 18,72 ST30P 1,80 2,60 4 m2 18,72 ST31L 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST31P 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST32L 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST32P 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST33L 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST33P 1,80 2,56 4 m2 18,43 ST34L 1,80 2,13 4 m2 15,34 ST34P 1,80 2,58 4 m2 18,58 ST35L 1,80 2,55 4 m2 18,36 ST35P 1,80 2,55 4 m2 18,36 ŁK1L 1,80 2,58 4 m2 18,58 ŁK1P 1,80 2,58 4 m2 18,58 ŁK2L 1,80 2,46 4 m2 17,71 ŁK2P 1,80 2,47 4 m2 17,78 ŁK3L 1,80 2,60 4 m2 18,72 ŁK3P 1,80 2,49 4 m2 17,93 KL1L 1,80 2,48 4 m2 17,86 KL1P 1,80 2,48 4 m2 17,86 BOL1L 1,80 2,56 4 m2 18,43 BOL1P 1,80 2,56 4 m2 18,43 BOL1aP 1,80 2,49 4 m2 17,93 BOL2L 1,80 2,11 4 m2 15,19 BOL2P 1,80 2,09 4 m2 15,05 razem m ,23

10 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 10/14 25 Analiza 26 KNNR /02 27 KNNR /04 Umocnienie obudową stalową wraz z rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1,00m i głębokości do 3,0m 215,15 (1,52 + 0,15) 2 m2 718,60 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 10km wykop na podsypke razem m2 718,60 1,80 1,80 0,15 84 m3 40,82 215,15 1,00 0,15 m3 32,27 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 10km wykopy obiektowe razem m3 73,09 ST1L 1,80 1,80 2,08-2,08 0,28 m3 6,16 ST1P 1,80 1,80 2,08-2,08 0,28 m3 6,16 ST2L 1,80 1,80 2,04-2,04 0,28 m3 6,04 ST2P 1,80 1,80 2,04-2,04 0,28 m3 6,04 ST3L 1,80 1,80 2,04-2,04 0,28 m3 6,04 ST3P 1,80 1,80 2,04-2,04 0,28 m3 6,04 ST3aL 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST4L 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST4P 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST5L 1,80 1,80 2,08-2,08 0,28 m3 6,16 ST5P 1,80 1,80 2,07-2,07 0,28 m3 6,13 ST6L 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST6P 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST7L 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST7P 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST8L 1,80 1,80 2,02-2,02 0,28 m3 5,98 ST8P 1,80 1,80 2,02-2,02 0,28 m3 5,98 ST9L 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST9P 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST11L 1,80 1,80 2,07-2,07 0,28 m3 6,13 ST11P 1,80 1,80 2,07-2,07 0,28 m3 6,13 ST12L 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST12P 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST13L 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST13P 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST14L 1,80 1,80 2,09-2,09 0,28 m3 6,19 ST14P 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST15L 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST15P 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST16L 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST16P 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST17L 1,80 1,80 2,66-2,66 0,28 m3 7,87

11 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 11/14 ST17P 1,80 1,80 2,66-2,66 0,28 m3 7,87 ST18L 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST18P 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST19L 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST19P 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST19aL 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST19bL 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST20L 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST20P 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST21L 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST21P 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST22L 1,80 1,80 2,00-2,00 0,28 m3 5,92 ST22P 1,80 1,80 2,02-2,02 0,28 m3 5,98 ST23L 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST23P 1,80 1,80 2,02-2,02 0,28 m3 5,98 ST24L 1,80 1,80 2,04-2,04 0,28 m3 6,04 ST24P 1,80 1,80 2,04-2,04 0,28 m3 6,04 ST25L 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST25P 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST26L 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST26P 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST27L 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST27P 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST28L 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST28P 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST29L 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST29P 1,80 1,80 2,06-2,06 0,28 m3 6,10 ST30L 1,80 1,80 2,07-2,07 0,28 m3 6,13 ST30P 1,80 1,80 2,07-2,07 0,28 m3 6,13 ST31L 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST31P 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST32L 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST32P 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST33L 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST33P 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 ST34L 1,80 1,80 1,60-1,60 0,28 m3 4,74 ST34P 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ST35L 1,80 1,80 2,02-2,02 0,28 m3 5,98 ST35P 1,80 1,80 2,02-2,02 0,28 m3 5,98 ŁK1L 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ŁK1P 1,80 1,80 2,05-2,05 0,28 m3 6,07 ŁK2L 1,80 1,80 1,93-1,93 0,28 m3 5,71 ŁK2P 1,80 1,80 1,94-1,94 0,28 m3 5,74 ŁK3L 1,80 1,80 2,07-2,07 0,28 m3 6,13 ŁK3P 1,80 1,80 1,96-1,96 0,28 m3 5,80 KL1L 1,80 1,80 1,95-1,95 0,28 m3 5,77 KL1P 1,80 1,80 1,95-1,95 0,28 m3 5,77

12 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 12/14 28 KNNR /03 29 Analiza 30 Analiza 31 Analiza 32 KNNR /03 33 KNNR /01 34 KNR 4-05t1 0411/02 35 KNNR /02 36 Analiza BOL1L 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 BOL1P 1,80 1,80 2,03-2,03 0,28 m3 6,01 BOL1aP 1,80 1,80 1,96-1,96 0,28 m3 5,80 BOL2L 1,80 1,80 1,58-1,58 0,28 m3 4,68 BOL2P 1,80 1,80 1,56-1,56 0,28 m3 4,62 150,61 1,52 1,00 m3 228,93-0, ,61 m3-4,73 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 10km razem m3 731,08 64,55 1,52 1,00 m3 98,12-64,55 0,0314 m3-2,03 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na szerokości wykopu razem m3 96,09 telefon 2 kpl 2,00 gaz 35 kpl 35,00 W przypadku wystąpienia kolizj, istniejące uzbrojenie przełożyć, a rozliczenia dokonać kosztorysem powykonawczym na podstawie protokołu konieczności, z uwagi na brak możliwości ustalenia głęb. posadowienia Z uwagi na niski poziom wód gruntowych oraz stosunkowo niewielką głębokość wykopów nie zachodzi potrzeba odwadniania wykopów. Natomiast w przypadku pojawienia się wody w wykopach podczas wykonywania prac budowlanych odwodnienie wykonać drenażem lub igłofiltrami i rozliczyć na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 2.2. ROBOTY MONTAŻOWE Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity) o średnicy 200mm łączone na wcisk razem kpl 37,00 kpl 1,00 kpl 1,00 352,95 m 352,95 Kanały z rur żelbetowych typu WIPROS o średnicy 200x60mm łączonych na uszczelkę gumową (z rozwieziem rur na skraj wykopu) F=600 kn/m, klasa obciążenia A razem m 352,95 11,70 m 11,70 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu (z kratą wpustu ulicznego kl. D400) razem m 11,70 kpl 11,00 84 szt 84,00 Montaż połączeń projektowanych przykanalików z istniejącą siecią kanalizacyjną (przyłącze siodłowe z przegubem kulowym 0-11 FABEKUN CONNEX Dn 200mm) razem szt 84,00 13 szt 13,00

13 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 13/14 37 KNNR /02 38 KNNR /05 39 KNNR /07 40 KNNR /08 41 KNNR /02 42 KNNR /02 43 KNNR /03 44 KNNR /02 45 Analiza 46 KNNR /02 Montaż trójników WEHOLITE-SPIRO o średnicy 300x200mm Montaż trójników WEHOLITE-SPIRO o średnicy 600x200mm Montaż trójników WEHOLITE-SPIRO o średnicy 800x200mm 3. PRZYKANALIKI ODWODNIEŃ LINIOWYCH 3.1. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km razem szt 13,00 szt 2,00 szt 5,00 szt 2,00 48,54 1,96 1,00 m3 95,14 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej wraz z kosztem składowania na wysypisku (Krotność= 9) Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km (Krotność= 0,5) razem m3 95,14 m3 95,14 32,36 1,96 1,00 m3 63,43 wykop na podsypke 80,90 1,00 0,15 m3 12,14 Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km (Krotność= 0,5) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej wraz z kosztem składowania na wysypisku (Krotność= 9) Umocnienie obudową stalową wraz z rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1,00m i głębokości do 3,0m razem m3 75,57 m3 75,57 m3 75,57 80,90 (1,96 + 0,15) 2 m2 341,40 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 10km wykop na podsypke razem m2 341,40 80,90 1,00 0,15 m3 12,14 razem m3 12,14

14

15 3.3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 56 rozbiórka istniejącej nawierzchni pod kanalizację m Rozbiórka podbudowy tłuczniowej pod kanalizację m Cięcie nawierzchni pod kanalizację mb Odtworzenie podbudowy tłuczniowej o grubości 25 cm m zaklinowanie masą w ilości 50 kg/m2 m rozbiórka istniejącej nawierzchni pod przykanaliki m Rozbiórka podbudowy tłuczniowej pod przykanaliki m Cięcie nawierzchni pod przykanaliki mb Odtworzenie podbudowy tłuczniowej o grubości 25 cm m zaklinowanie masą w ilości 50 kg/m2 m 2 353

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2013-12-28 Grzegorz Gawlik, kosztorysant...

Przedmiar robót. 2013-12-28 Grzegorz Gawlik, kosztorysant... Przedmiar robót Budowa: Remont kanalizacji deszczowej - ETAP Ia Nazwa obiektu lub robót: Gimnazjum nr4 i Szkoła Podstawowa nr4 Lokalizacja: Knurów uljana Kilińskiego 6 Nazwy i kody CPV: 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja deszczowa sanitarna 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Przedmiar robót Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Budowa: Przebudowa Kanalizacji Deszczowej Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Piaski O b i e k t : Budowa chodnika w ciagu ul.warszawskiej A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski W y k o n a

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa Kosztorys ofertowy Zbiornik retencyjny PRUŚLIN Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł (7 / 5) Wartość zł 1 2 3 4 5 6 7 1 Kanalizacja deszczowa 1.1 Roboty ziemne i budowlane 1 2 3 4 5 6 7 Igłofiltry

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespolu Domu Pomocy Spolecznej i Dom Wsparcia - Przebudowa i remont piwnicy w budynku glownym ADRES INWESTYCJI : Minska 15, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Gostyń ul.wrocławska 256, 63-800 Gostyń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Obiekt Budowa Inwestor miejscowość Krynki Urząd Gminy Brody ul.s.staszica 3 27-230 Brody Kraków 4 październik 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/11/12

Przedmiar robót 1/0/11/12 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/11/12 Odwodnienie terenów utwardzonych Obiekt Budowa ul. Batorego 63-400 Ostrów Wielkopolski Inwestor Gmina MIasto Ostrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKO na dz. nr ew.gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej na dz. nr 2523 w Ustce Rodzaj robót Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej na dz. nr 2523 w Ustce Rodzaj robót Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Obiekt Rodzaj robót Kanalizacja deszczowa Branża sanitarna Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja Ustka, ul.

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I n w e s t o r : Gmina Jutrosin ul.rynek 26,63-930 Jutrosin W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV )

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV ) Zbiór: 2736 ZUZIA (C) DataComp 1994-1998 strona nr 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV 45232130-2) Data: 15/03/17

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej.

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Obiekt Kanalizacja sanitarna-odprowadzenie ścieków z szaletu publicznego, w rejonie ul.wł.sikorskiego, dz. nr 7, obręb nr 5, miasto Kołobrzeg. Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie Nr zlec. Z 1 / 2018 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie ADRES: KAT. OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : Wartość robót ogółem :... zł... zł... zł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca Przedmiar robót Kody CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Obiekt: Przyłącze kanalizacji odwadniającej działkę gminną nr 3653/58 w obrębie Lipnik w celu zabezpieczenia posesji usytuowanych poniżej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina. CPV: Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina. CPV: Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów Samolicz PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej na odc.od istn.studni D28 do studni D40 Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 08-02-2016 Samolicz SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Zadanie : Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Starzyny Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/1/04/13

Przedmiar robót 1/1/04/13 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/1/04/13 Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45215000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH - E. MUDROW

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH - E. MUDROW 10 PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH - E. MUDROW 62-504 KONIN ul. E. KWIATKOWSKIEGO 7/3 tel. ( 0-63 ) 244-34-66 kom.. 506 122 173 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku Inwestor: Uniwersytet im.adama Mickiewicza w Poznaniu ul.wieniawskiego 1 61-712 Poznań Wykonawca: Poznań 2007-11-17 Przedmiar Robót Kod CPV : 45212225-9/45332300-6 Data oprac.: 2007-11-17 Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Inwestor: GMINA SWARZĘDZ Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 01-07-2013 SPIS DZIAŁÓW Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW. Inwestor / Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Scott Wilson Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa Biuro Kraków ul. Słowicza 3,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Budowa : Obiekt : Data : 17.01.2017 Str: 1 1 Wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Kórnickiego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Branża: Roboty budowlane Rodzaj: Przedmiar robót BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wyspiańskiego Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej Adres inwestycji: Piątnica-Poduchowna, ul. Forteczna Zamawiający: Urząd Gminy Piątnica Rodzaje robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 0420

Przedmiar robót 0420 Przedmiar robót 0420 Obiekt Budowa Inwestor ul. Anny Morkowicz-Olczakowj Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sporządził inż. Krzysztof Syrek Kraków 20 czerwiec 2015 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 8/0 05-806 Komorów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) I. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA LP Podstawa OPIS ROBÓT wyceny 1 PODBUDOWY. 1 1 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie. 0119-02

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

TOM 02 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1

TOM 02 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 TOM 02 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Siedziba: 62-069 Dąbrowa, ul. Graniczna 27 Biuro: 60-461 Poznań, ul. Ajschylosa 23 tel. +48 606 920 888 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. P.Sapiehy w Białymstoku wraz z ciągami pieszo - jezdnymi oraz rozbiórką i budową

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00%

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00% Przedmiar Data: 2010-02-03 Budowa: KANALIZACJA SANITARNA Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45122000-8 Próbne wykopy 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg. Opracownie zawiera: - opis techniczny; - stronę

Bardziej szczegółowo

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. -Obmiar L.p. Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. LIPOWEJ, RÓŻANEJ I TOPOLOWEJ 1.1 S 01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym 0.27 km ( 127,75

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie

KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie KodCPV KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie realizacji Nazwa jednostki Ilość Cena jedn. (PLN*) Wartość (PLN*) 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Tytuł projektu: Kanalizacja deszczowa na ulicy Cmentarnej w Wilczogórze wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR ROBÓT. Tytuł projektu: Kanalizacja deszczowa na ulicy Cmentarnej w Wilczogórze wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej PRZEDMIAR ROBÓT Tytuł projektu: Kanalizacja deszczowa na ulicy Cmentarnej w Wilczogórze wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej Nazwa obiektu: Kanalizacja deszczowa i sanitarna Lokalizacja: Obręb Wilczogóra

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Chechlanej w Chrzanowie Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Chechlana 919/4, 162/5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Bipro Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka Malewska ul. Hetmańska 42 lok. 210; 15-727 Białystok PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo