PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa"

Transkrypt

1 DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej ADRES INWESTYCJI : ul.zawady w Białymstoku INWESTOR : Prezydent Miasta Białegostoku ADRES INWESTORA : ul. Słonimska 1, Białystok BRANŻA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. I.Kozłowska DATA OPRACOWANIA : r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 Budowa kanalizacji deszczowej w ul.zawady w Białymstoku 1 S ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 1.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o średnicy 300 mm - m S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 194/1000 km RAZEM S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <W1-D5>4.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D5-D4>28.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D4-D3>43.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D3-D2>37.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D2-D1>38.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <W1-D5>4.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D6-D7>39.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) S S S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania 90%/ <W1-D5>((1.1*0.5*( )*4.5)-(4.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.318))*0.9 <D5-D4>((1.1*0.5*( )*28.0)-(28.0*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.978))*0.9 <D4-D3>((1.1*0.5*( )*43.0)-(43.0*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-3.038))*0.9 <D3-D2>((1.1*0.5*( )*37.5)-(37.5*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.649))*0.9 <D2-D1>((1.1*0.5*( )*38.0)-(38.0*1.1* *3.14*0.15* * 1.1*( )-1.193))*0.9 <W2-D6>((1.1*0.5*( )*4.0)-(4.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.283))*0.9 <D6-D7>((1.1*0.5*( )*39.0)-(39.0*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.755))*0.9 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania 10%/ <W1-D5>((1.1*0.5*( )*4.5)-(4.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.318))*0.1 <D5-D4>((1.1*0.5*( )*28.0)-(28.0*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.978))*0.1 <D4-D3>((1.1*0.5*( )*43.0)-(43.0*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-3.038))*0.9 <D3-D2>((1.1*0.5*( )*37.5)-(37.5*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.649))*0.1 <D2-D1>((1.1*0.5*( )*38.0)-(38.0*1.1* *3.14*0.15* * 1.1*( )-1.193))*0.1 <W2-D6>((1.1*0.5*( )*4.0)-(4.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.283))*0.1 <D6-D7>((1.1*0.5*( )*39.0)-(39.0*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.755))*0.1 RAZEM RAZEM RAZEM Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do... m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <W1-D5>2*0.5*( )* <D5-D4>2*0.5*( )* <D4-D3>2*0.5*( )* <D3-D2>2*0.5*( )* <D2-D1>2*0.5*( )* <W2-D6>2*0.5*( )* <D6-D7>2*0.5*( )*

3 RAZEM S Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa, żwir <W1-D5>4.5*1.1* <D5-D4>28.0*1.1* <D4-D3>43.0*1.1* <D3-D2>37.5*1.1* <W2-D6>4.0*1.1* <D6-D7>39.0*1.1* RAZEM S Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom mm m <W1-D5>4.5 m <D5-D4> <D4-D3>43.0 m <D3-D2> <W2-D6>4.0 m <D6-D7> S Rurociąg tymczasowy odprowadzający wody z pompowania m 156 m S Pompowanie wody z wykopu m-g 1140 m-g S Pompy przeponowe z napędem indywidualnym kpl. 2 kpl S RAZEM RAZEM RAZEM Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm /podłoże pod kanały z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp. M=0,5/ <W1-D5>4.5*1.1* <D5-D4>28.0*1.1* <D4-D3>43.0*1.1* <D3-D2>37.5*1.1* <W2-D6>4.0*1.1* <D6-D7>39.0*1.1* S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm <D2-D1>38.0*1.1* S RAZEM RAZEM Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. 300 mm - wykopy m umocnione /Rury kanalizacyjne z żywic piliestrowych o śr. 300 mm/ <W1-D5>4.5 m <D5-D4> <D4-D3>43.0 m <D3-D2> <D2-D1> <W2-D6>4.0 m <D6-D7> S Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym <W1-D5>4.5*1.1*( ) <D5-D4>28.0*1.1*( ) <D4-D3>43.0*1.1*( ) <D3-D2>37.5*1.1*( ) <D2-D1>38.0*1.1*( ) <W2-D6>4.0*1.1*( ) <D6-D7>39.0*1.1*( ) S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt pozyskany - 100%/ RAZEM RAZEM

4 <W1-D5>((1.1*0.5*( )*4.5)-(4.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.318)) <D5-D4>((1.1*0.5*( )*28.0)-(28.0*1.1* *1.1* *3.14* * *1.1*( )-1.978)) <D4-D3>((1.1*0.5*( )*43.0)-(43.0*1.1* *1.1* *3.14* * *1.1*( )-3.038)) <D3-D2>((1.1*0.5*( )*37.5)-(37.5*1.1* *1.1* *3.14* * *1.1*( )-2.649)) <D2-D1>((1.1*0.5*( )*38.0)-(38.0*1.1* *3.14*0.15* * *( )-1.193)) <W2-D6>((1.1*0.5*( )*4.0)-(4.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.283)) <D6-D7>((1.1*0.5*( )*39.0)-(39.0*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.755)) RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM S Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1 prób. poz.13/200 odc. -1 prób RAZEM Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 315 mm - m 6,50 18 S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <D7-Wp11>2.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D7-Wp13>4.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) S S S Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania 10%/ <D7-Wp11>(1.1*0.5*( )*2.0)-(2.0*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-0.141) <D7-Wp13>(1.1*0.5*( )*4.5)-(4.5*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-0.318) RAZEM RAZEM Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szero- kości...m i głębokości do 3,0m <D7-Wp11>2*0.5*( )* <D7-Wp13>2*0.5*( )* RAZEM Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom mm m <D7-Wp11> <D7-Wp13>4.5 m S Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa, żwir <D7-Wp11>2.0*1.1* <D7-Wp13>4.5*1.1* S Rurociąg tymczasowy odprowadzający wody z pompowania m 6.5 m RAZEM RAZEM RAZEM S Pompowanie wody z wykopu m-g 56 m-g RAZEM S Pompy przeponowe z napędem indywidualnym kpl. 2 kpl

5 26 S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm /podłoże pod kanały z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp. M=0,5/ <D7-Wp11>2.0*1.1* <D7-Wp13>4.5*1.1* S Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m <D7-Wp11> <D7-Wp13>4.5 m S Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym <D7-Wp11>2.0*1.1*( ) <D7-Wp13>4.5*1.1*( ) S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt pozyskany - 100%/ <D7-Wp11>((1.1*0.5*( )*2.0)-(2.0*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-0.141)) <D7-Wp13>((1.1*0.5*( )*4.5)-(4.5*1.1* *1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-0.318)) RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM S Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm odc. -1 prób. 6.5/200 odc. -1 prób RAZEM Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm - m S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 53.0/1000 km RAZEM S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w 34 S /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <D1-Wp1>3.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D1-Wp2>5.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D2-Wp3>3.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D2-Wp4>5.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D3-Wp5>3.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D3-Wp6>5.0*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D4-Wp7>3.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D4-Wp8>5.0*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D6-Wp9>5.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D6-Wp10>6.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <Wp11-Wp12>0.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <Wp13-Wp14>0.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D8-Wp15>2.0*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D8-Wp16>4.0*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( ) Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 100%/ <D1-Wp1>((0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.110)) <D1-Wp2>((0.5*( )*5.0)-(5.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.157)) <D2-Wp3>((0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.110)) <D2-Wp4>((0.5*( )*5.0)-(5.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.157)) <D3-Wp5>((0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *1* *3.14*0.1* * 1.0*( )-0.110)) RAZEM

6 <D3-Wp6>((0.5*( )*5.0)-(5.0*1* *1* *3.14*0.1* * *( )-0.157)) <D4-Wp7>((0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *1* *3.14*0.1* * *( )-0.110)) <D4-Wp8>((0.5*( )*5.0)-(5.0*1* *1* *3.14*0.1* * *( )-0.157)) <D6-Wp9>((0.5*( )*5.5)-(5.5*1* *1* *3.14*0.1* * *( )-0.173)) <D6-Wp10>((0.5*( )*6.5)-(6.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.204)) <Wp11-Wp12>((0.5*( )*0.5)-(0.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.016)) <Wp13-Wp14>((0.5*( )*0.5)-(0.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.016)) <D8-Wp15>((0.5*( )*2.0)-(2.0*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.063)) <D8-Wp16>((0.5*( )*4.0)-(4.0*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.126)) RAZEM S Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do... m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <D1-Wp1>0.5*( )* <D1-Wp2>0.5*( )* <D2-Wp3>0.5*( )* <D2-Wp4>0.5*( )* <D3-Wp5>0.5*( )* <D3-Wp6>0.5*( )* <D4-Wp7>0.5*( )* <D4-Wp8>0.5*( )* <D6-Wp9>0.5*( )* <D6-Wp10>0.5*( )* <Wp11-Wp12>0.5*( )* <Wp13-Wp14>0.5*( )* <D8-Wp15>0.5*( )* <D8-Wp16>0.5*( )* RAZEM S Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa, żwir <D3-Wp5>3.5*1* <D3-Wp6>5.0*1* <D4-Wp7>3.5*1* <D4-Wp8>5.0*1* <D6-Wp9>5.5*1* <D6-Wp10>6.5*1* <Wp11-Wp12>0.5*1* <Wp13-Wp14>0.5*1* <D8-Wp15>2.0*1* <D8-Wp16>4.0*1* S Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom mm m <D3-Wp5> <D3-Wp6>5.0 m <D4-Wp7> <D4-Wp8>5.0 m <D6-Wp9>5.5 m <D6-Wp10>6.5 m <Wp11-Wp12>0.5 m <Wp13-Wp14>0.5 m <D8-Wp15> <D8-Wp16>4.0 m S Rurociąg tymczasowy odprowadzający wody z pompowania m 40.5 m S Pompowanie wody z wykopu m-g 244 m-g RAZEM RAZEM RAZEM

7 RAZEM S Pompy przeponowe z napędem indywidualnym kpl. 2 kpl S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm /podłoże pod kanały z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp. M=0,5/ <D3-Wp5>3.5*1* <D3-Wp6>5.0*1* <D4-Wp7>3.5*1* <D4-Wp8>5.0*1* <D6-Wp9>5.5*1* <D6-Wp10>6.5*1* <Wp11-Wp12>0.5*1* <Wp13-Wp14>0.5*1* <D8-Wp15>2.0*1* <D8-Wp16>4.0*1* S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm <D1-Wp1>3.5*1* <D1-Wp2>5.0*1* <D2-Wp3>3.5*1* <D2-Wp4>5.0*1* S Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m <D1-Wp1> <D1-Wp2>5.0 m <D2-Wp3> <D2-Wp4>5.0 m <D3-Wp5> <D3-Wp6>5.0 m <D4-Wp7> <D4-Wp8>5.0 m <D6-Wp9>5.5 m <D6-Wp10>6.5 m <Wp11-Wp12>0.5 m <Wp13-Wp14>0.5 m <D8-Wp15> <D8-Wp16>4.0 m S Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym <D1-Wp1>3.5*1.0*( ) <D1-Wp2>5.0*1.0*( ) <D2-Wp3>3.5*1.0*( ) <D2-Wp4>5.0*1.0*( ) <D3-Wp5>3.5*1.0*( ) <D3-Wp6>5.0*1.0*( ) <D4-Wp7>3.5*1.0*( ) <D4-Wp8>5.0*1.0*( ) <D6-Wp9>5.5*1.0*( ) <D6-Wp10>6.5*1.0*( ) <Wp11-Wp12>0.5*1.0*( ) <Wp13-Wp14>0.5*1.0*( ) <D8-Wp15>2.0*1.0*( ) <D8-Wp16>4.0*1.0*( ) S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt pozyskany - 100%/ <D1-Wp1>((0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.110)) <D1-Wp2>((0.5*( )*5.0)-(5.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.157)) <D2-Wp3>((0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.110)) RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM

8 <D2-Wp4>((0.5*( )*5.0)-(5.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.157)) <D3-Wp5>((0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *1* *3.14*0.1* * *( )-0.110)) <D3-Wp6>((0.5*( )*5.0)-(5.0*1* *1* *3.14*0.1* * *( )-0.157)) <D4-Wp7>((0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *1* *3.14*0.1* * *( )-0.110)) <D4-Wp8>((0.5*( )*5.0)-(5.0*1* *1* *3.14*0.1* * *( )-0.157)) <D6-Wp9>((0.5*( )*5.5)-(5.5*1* *1* *3.14*0.1* * *( )-0.173)) <D6-Wp10>((0.5*( )*6.5)-(6.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.204)) <Wp11-Wp12>((0.5*( )*0.5)-(0.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.016)) <Wp13-Wp14>((0.5*( )*0.5)-(0.5*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.016)) <D8-Wp15>((0.5*( )*2.0)-(2.0*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.063)) <D8-Wp16>((0.5*( )*4.0)-(4.0*1* *1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.126)) RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM S Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 53.0/200 odc. -1 prób RAZEM Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm - szt S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/ <studnia D5>3.14*0.75*0.75* <studnia D6>3.14*0.75*0.75* S S S S S S RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 100%/ <studnia D5>((2.4*2.4*2.19)-(3.14*0.75*0.75*2.19)) <studnia D6>((2.4*2.4*2.15)-(3.14*0.75*0.75*2.15)) RAZEM Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szero- kości...m i głębokości do 3,0m <studnia D5>4*2.4* <studnia D6>4*2.4* Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o stud. o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d5/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o stud. o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d6/ RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt pozyskany - 100%/ <studnia D5>((2.4*2.4*2.19)-(3.14*0.75*0.75*2.19)) <studnia D6>((2.4*2.4*2.15)-(3.14*0.75*0.75*2.15)) Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III RAZEM

9 poz RAZEM Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm - szt S S S S S S S S S S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/ <studnia D1>3.14*0.60*0.60* <studnia D2>3.14*0.60*0.60* <studnia D3>3.14*0.60*0.60* <studnia D4>3.14*0.60*0.60* <studnia D7>3.14*0.60*0.60* RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 100%/ <studnia D1>((2.2*2.2*1.83)-(3.14*0.60*0.60*1.83)) <studnia D2>((2.2*2.2*1.65)-(3.14*0.60*0.60*1.65)) <studnia D3>((2.2*2.2*1.47)-(3.14*0.60*0.60*1.47)) <studnia D4>((2.2*2.2*1.29)-(3.14*0.60*0.60*1.29)) <studnia D7>((2.2*2.2*0.84)-(3.14*0.60*0.60*0.84)) RAZEM Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do... m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <studnia D1>4*2.2* <studnia D2>4*2.2* <studnia D3>4*2.2* <studnia D4>4*2.2* <studnia D7>4*2.2* Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o stud. o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d1/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o stud. o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d2/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o stud. o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d3/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o stud. o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d4/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o stud. o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d7/ RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt pozyskany - 100%/ <studnia D1>((2.2*2.2*1.83)-(3.14*0.60*0.60*1.83)) <studnia D2>((2.2*2.2*1.65)-(3.14*0.60*0.60*1.65)) <studnia D3>((2.2*2.2*1.47)-(3.14*0.60*0.60*1.47)) <studnia D4>((2.2*2.2*1.29)-(3.14*0.60*0.60*1.29)) <studnia D7>((2.2*2.2*0.84)-(3.14*0.60*0.60*0.84)) RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz

10 Lp. Nr spec. 1.6 Wykonanie studzienek ściekowych - szt.16 S S S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl.... km sam.samowyład. /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość wpustu/ <Wp1>3.14*0.33*0.33* <Wp2>3.14*0.33*0.33* <Wp3>3.14*0.33*0.33* <Wp4>3.14*0.33*0.33* <Wp5>3.14*0.33*0.33* <Wp6>3.14*0.33*0.33* <Wp7>3.14*0.33*0.33* <Wp8>3.14*0.33*0.33* <Wp9>3.14*0.33*0.33* <Wp10>3.14*0.33*0.33* <Wp11>3.14*0.33*0.33* <Wp12>3.14*0.33*0.33* <Wp13>3.14*0.33*0.33* <Wp14>3.14*0.33*0.33* <Wp15>3.14*0.33*0.33* <Wp16>3.14*0.33*0.33* RAZEM RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania-100%/ <Wp1>((1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50)) <Wp2>((1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50)) <Wp3>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25)) <Wp4>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.52)) <Wp5>((1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00)) <Wp6>((1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00)) <Wp7>((1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00)) <Wp8>((1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00)) <Wp9>((1.40*1.40*1.93)-(3.14*0.33*0.33*1.93)) <Wp10>((1.40*1.40*1.91)-(3.14*0.33*0.33*1.91)) <Wp11>((1.40*1.40*1.85)-(3.14*0.33*0.33*1.85)) <Wp12>((1.40*1.40*1.83)-(3.14*0.33*0.33*1.83)) <Wp13>((1.40*1.40*1.83)-(3.14*0.33*0.33*1.83)) <Wp14>((1.40*1.40*1.81)-(3.14*0.33*0.33*1.81)) <Wp15>((1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50)) <Wp16>((1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50)) RAZEM Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do... m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <Wp1>4*1.40* <Wp2>4*1.40* <Wp3>4*1.40* <Wp4>4*1.40* <Wp5>4*1.40* <Wp6>4*1.40* <Wp7>4*1.40* <Wp8>4*1.40* <Wp9>4*1.40* <Wp10>4*1.40* <Wp11>4*1.40* <Wp12>4*1.40* <Wp13>4*1.40* <Wp14>4*1.40* <Wp15>4*1.40* <Wp16>4*1.40* RAZEM S Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu / szt. Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp1, Wp2, Wp14, Wp15, Wp16/ 1 szt

11 Lp. 69 Nr spec. S Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu / Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp3, Wp4/ 2 szt S Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu / szt. Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp5, Wp6, Wp7, Wp8, Wp9, Wp10/ 6 szt RAZEM S Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu / szt. Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp11, Wp13/ 2 szt S Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu / szt. Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym- /Wp12, Wp14/ 73 S szt Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt pozyskany - 100%/ <Wp1>((1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50)) <Wp2>((1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50)) <Wp3>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25)) <Wp4>((1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.52)) <Wp5>((1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00)) <Wp6>((1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00)) <Wp7>((1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00)) <Wp8>((1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00)) <Wp9>((1.40*1.40*1.93)-(3.14*0.33*0.33*1.93)) <Wp10>((1.40*1.40*1.91)-(3.14*0.33*0.33*1.91)) <Wp11>((1.40*1.40*1.85)-(3.14*0.33*0.33*1.85)) <Wp12>((1.40*1.40*1.83)-(3.14*0.33*0.33*1.83)) <Wp13>((1.40*1.40*1.83)-(3.14*0.33*0.33*1.83)) <Wp14>((1.40*1.40*1.81)-(3.14*0.33*0.33*1.81)) <Wp15>((1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50)) <Wp16>((1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50)) RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM Wykonanie wylotów betonowych z kratą 75 S Wykonanie wylotu betonowego o sr.300 mm z kratą wylot. 76 S S S S S wylot Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr cm wbitych na 1. m w m gr.kat.i-iii Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 1.5* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - druga warstwa 1.5* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 1.5* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - druga warstwa szt

12 1.5* RAZEM S Izolacje geowłókniną 1* S Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi /umocnienie skarp oraz dna rowu płytami ażurowymi - zgodnie z rys. 4* RAZEM S Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową M * RAZEM Ocieplenie kanalizacji deszczowej warstwą keramzytu o grubości 0,5 mb na odcinku 58,5 m 84 d.1.8 S S d.1.8 Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszczeniem mechanicznym o gr. warstwy 20 cm <D6-D7>3.14*0.15* <D6-Wp9>3.14*0.15* <D6-Wp10>3.14*0.1* <D7-Wp12>3.14*0.1* <D7-Wp14>3.14*0.1* RAZEM Izolacje ciepłochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 cm Krotność = 30 poz RAZEM

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. J. Skrzetuskiego w Białymstoku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. P.Sapiehy w Białymstoku wraz z ciągami pieszo - jezdnymi oraz rozbiórką i budową

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012 Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót azwa zamówienia: Część I - Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu pn.: Gospodarka wodno ściekowa w mieście

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT- LP. POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA 1 2 3 4 5 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ILOŚĆ 1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV-45111200-0 - Roboty ziemne CPV-45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - ST-25 NAZWA INWESTYCJI : Zbiornik na ścieki sanitarne

Bardziej szczegółowo

DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. B.Kalinowska DATA OPRACOWANIA : 15 październik 2017 r.

DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. B.Kalinowska DATA OPRACOWANIA : 15 październik 2017 r. DROGOWIEC Sp z oo ul Zwierzyniecka lok PRZEDMIAR ROBÓT -kanalizacja deszczowa z przebudową węzła hydrantowego NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul Łąkowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach INWESTOR: Gmina Czernica 1. Opracownie zawiera: - stronę tytułową - opis techniczny - spis działów - przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: rurociąg o śr 315mm 603.00 1. 1. 1. KNNR 00-01-0502-0100 1. 1. 2. KNNR 00-01-0210-0400 1. 1. 3. KNNR 00-01-0307-0500 1. 1. 4. KNNR 00-01-0312-0200 1. 1. 5. KNNR 00-01-0214-0300

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg. Opracownie zawiera: - opis techniczny; - stronę

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA GRANICZNA W WITOBLU KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA GRANICZNA W WITOBLU KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew NAZWA INWESTYCJI: ZADANIE BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA GRANICZNA W WITOBLU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nowa Wieś Wielka, Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka

PRZEDMIAR ROBÓT. Nowa Wieś Wielka, Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka Nowa Wieś Wielka, 2008-07-29 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie. Kod

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 8/0 05-806 Komorów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

- - KOSZTORYS OFERTOWY

- - KOSZTORYS OFERTOWY - - NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 ADRES INWESTYCJI :, działki nr 3411, 3412,3415/1, 3410 INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. : ul. 1 Maja 16 ; Sochaczew

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. : ul. 1 Maja 16 ; Sochaczew USŁUGI 4 Hanna Szustecka? P R O J E K T O W E Hanna Szustecka '' USŁUGI PROJEKTOWE '' 96 500 Sochaczew,ul. Porzeczkowa 20 NIP 837 116 52 tel. (fax) 046 862 42 10,kom. 600033443 e mail: uphs@o2.pl PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie. 1.1 m2 8 730,43 1.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC.

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. 5.. KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. (poprawiony 2) Lp. Indeks Nazwa Jednostka Obmiar Koszt miary jednostko wy 2 3 4 5 6 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Tryb. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 45 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice (obwodnica wschodnia) wraz z przedłużeniem ul. Krótkiej 1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01. 2 KNR

Bardziej szczegółowo

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. -Obmiar L.p. Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. LIPOWEJ, RÓŻANEJ I TOPOLOWEJ 1.1 S 01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym 0.27 km ( 127,75

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO. ul. Józefa Miedzińskiego 6H Rawicz

KOSZTORYS OFERTOWY. Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO. ul. Józefa Miedzińskiego 6H Rawicz Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO ul. Józefa Miedzińskiego 6H 10 63-900 Rawicz KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZELCACH WIELKICH KANALIZACJA DESZCZOWA

Bardziej szczegółowo

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7 KANAŁ DESZCZOWY W UL. KONSTYTUCJI -GO MAJA W BIAŁYMSTOKU. KANAŁ DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE d.. ST. -... o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-II z transp.urobku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Bipro Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka Malewska ul. Hetmańska 42 lok. 210; 15-727 Białystok PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie Nr zlec. Z 1 / 2018 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie ADRES: KAT. OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 1r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2013

PRZEDMIAR ROBÓT. 1r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2013 Załącznik nr 13 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Zadanie 5 pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie, wchodzące w skład Projektu Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Skierniewice ul. Piłsudskiego 17 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION MICHAŁ KRAWCZYK

KOSZTORYS OFERTOWY Skierniewice ul. Piłsudskiego 17 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION MICHAŁ KRAWCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION MICHAŁ KRAWCZYK 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 17 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.remigiusz Pirogowicz (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.remigiusz Pirogowicz (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia AB Industry SA 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul Wojska Polskiego 7, Macierzysz Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45330- Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca Przedmiar robót Kody CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Obiekt: Przyłącze kanalizacji odwadniającej działkę gminną nr 3653/58 w obrębie Lipnik w celu zabezpieczenia posesji usytuowanych poniżej

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45334- Roboty drogowe 4533-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I

KOSZTORYS OFERTOWY I BUD - MIR COMPLEX MIROSŁAW WOŹNIAK SZCZYTNO UL. KOCHANOWSKIEGO 19 KOSZTORYS OFERTOWY I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232130-2

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku Inwestor: Uniwersytet im.adama Mickiewicza w Poznaniu ul.wieniawskiego 1 61-712 Poznań Wykonawca: Poznań 2007-11-17 Przedmiar Robót Kod CPV : 45212225-9/45332300-6 Data oprac.: 2007-11-17 Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka km 0+000-0+960 Lp Normatyw Opis Suma 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka ADRES INWESTYCJI : Ksawerów ul. Konopnicka INWESTOR : Gmina Ksawerów ADRES INWESTORA : Ksawerów ul. Kosciuszki h WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Branża: Roboty budowlane Rodzaj: Przedmiar robót BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wyspiańskiego Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja deszczowa sanitarna 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTÓW USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 0 tel.(046) 86-4-0 tel. Kom. 600-033-443 mail. uphs@o.pl ; NIP 837-6-5-0 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen :

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen : Załącznik 7a K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232400-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja deszczowa PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI 5-52 Wrocław ul. Micińskiego 6a PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja deszczowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Przedmiar robót Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Budowa: Przebudowa Kanalizacji Deszczowej Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

KANALIZCJA DESZCZOWA II ETAP. ADRES BUDOWY: tereny targowiska Nowogród działki nr geod. ( 626/2, 245, 627,374 ) Miasto Nowogród

KANALIZCJA DESZCZOWA II ETAP. ADRES BUDOWY: tereny targowiska Nowogród działki nr geod. ( 626/2, 245, 627,374 ) Miasto Nowogród TARGOWISKA W NOWOGRODZIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ POŁOŻONYM NA DZIAŁKACH NR 66/ i 45 ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH POŁOŻONYM NA DZIAŁKACH NR 67 i 374 W NOWOGRODZIE KANALIZCJA DESZCZOWA II ETAP

Bardziej szczegółowo

m-mały lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR KNR KNR

m-mały lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR KNR KNR m-mały2006-62lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 1 0111-02 2 KNR AT-03 0101-01 3 0802-03 4 0801-05 5 KNR 4-01 0108-18 6 KNR 4-01 0108-20 2 45111200-0 7 0213-01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa Kosztorys ofertowy Zbiornik retencyjny PRUŚLIN Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł (7 / 5) Wartość zł 1 2 3 4 5 6 7 1 Kanalizacja deszczowa 1.1 Roboty ziemne i budowlane 1 2 3 4 5 6 7 Igłofiltry

Bardziej szczegółowo

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D Lp. Numer Specyfikacji Technicznej KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ Obiekt : Budowa zjazdu z drogi publicznej DROGĘ GMINNĄ KLASY L Inwestor : URZĄD GMINY CZERWONAK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Inwestor: GMINA SWARZĘDZ Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 01-07-2013 SPIS DZIAŁÓW Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

ŚLEPY KOSZTORYS Przebudowa i Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn - Występy

ŚLEPY KOSZTORYS Przebudowa i Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn - Występy ŚLEPY KOSZTORYS Przebudowa i Rozbudowa drogi powiatowej Nr 65T Mieczyn - Występy Mieczyn - Występy 820mb Załącznik Nr 11 Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość Roboty pomiarowe - kod CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. BUDRIM Kazimierz Wierciński. ul.witosa 15, - Kunice

PRZEDMIAR. BUDRIM Kazimierz Wierciński. ul.witosa 15, - Kunice BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 15, - Kunice PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233253-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV )

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV ) Zbiór: 2736 ZUZIA (C) DataComp 1994-1998 strona nr 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV 45232130-2) Data: 15/03/17

Bardziej szczegółowo

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem Strona 7/7 55 KNNR 11 0406/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - elementów z tworzyw sztucznych-poz.zast. dn600pcv z włazem C-24-h=2,8m studnia 2 56 KNNR 11 0406/06 Kancelaria Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespolu Domu Pomocy Spolecznej i Dom Wsparcia - Przebudowa i remont piwnicy w budynku glownym ADRES INWESTYCJI : Minska 15, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T Zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie

P R Z E D M I A R R O B Ó T Zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie P R Z E D M I A R R O B Ó T Zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie Data: 08/12/14 Inwestor: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

Cena jedn.netto. Wartość (netto) Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. Lp

Cena jedn.netto. Wartość (netto) Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. Lp KOSZTORYS OFERTOWY - sieć c.o i c.w.u os. Witosa w Jarosławiu Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn.netto Wartość (netto) 1 1.1 1 d.1.1 2 d.1.1 3 d.1.1 4 d.1.1 SIEĆ CIEPLNA POMIĘDZY BUDYNKIEM NR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Złotów październik 2016 r.

Przedmiar. Złotów październik 2016 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi gminnej - ul. Maćkowiczów w Złotowiena dz. ewid. 676/2, 661, 727. Remont nawierzchni istniejącego chodnika na dz. ewid/. wraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo