Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy DN300 PK300 3,14*(0,3^2)/4 0,07 Pole przekroju kanału o średnicy DN400 PK400 3,14*0,4^2/4 0,13 Pole przekroju kanału o średnicy DN500 PK500 3,14*0,5^2/4 0,20 Pole przekroju kanału o średnicy DN600 PK600 3,14*0,6^2/4 0,28 Pole przekroju studni DN500 PS500 3,14*0,5^2/4 0,20 Pole przekroju studni DN1000 PS1000 3,14*1,3^2/4 1,33 Pole przekroju studni DN1200 PS1200 3,14*1,5^2/4 1,77 Pole przekroju studni DN1500 PS1500 3,14*1,8^2/4 2,54 Pole przekroju studni DN2000 PS2000 3,14*2,3^2/4 4,15 Pole przekroju studni DN2500 PS2500 3,14*2,8^2/4 6,15 Pole przekroju studni DN3000 PS3000 3,14*3,3^2/4 8,55 Kosztorys Branża kanalizacja deszczowa - etap I 1 Grupa Nr STWiOR: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Element Nr STWiOR: WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym kanał Distn-D12 282,4/1000 = 0, kanał D6-D ,5/1000 = 0, kanał D9-D9.4 96,8/1000 = 0, Ogółem: 0,5 km 0,5 1.2 Element Nr STWiOR: ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm kanał Distn-D12 (81,8+17,1+42,3+3,3)*1,1 = 158, przykanaliki Distn-D12 (1,7)*1,0 = 1, studnie na kanale Distn-D12 6*(3*3)+1*(3,3*3,3) = 64, kanał D6-D6.3 (108,5)*1,1 = 119, przykanaliki D6-D6.3 (9+2,2+2,6)*1,0 = 13, studnie na kanale D6-D6.3 3*(3*3) = 27, studnie ściekowe na kanale D6-D6.3 3*(2*2) = 12, Element Nr STWiOR: ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm kanał Distn-D12 2*(45,8+52,6+10,6) = 218, przykanaliki Distn-D12 2*(1,4+1,7+3,8+3,3+3+5) = 36, studnie na kanale Distn-D12 4*4*(3,0) = 48, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 2*3*(2,0) = 12, kanał D9-D9.4 2*(2,1) = 4, przykanaliki D9-D9.4 2*(4,3) = 8, studnie na kanale D9-D9.4 2*4*3,3 = 26, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 2*3*(2,0) = 12, Ogółem: 365,6 m 365, KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1 cm głębokości (ponad 5) kanał Distn-D12 2*(45,8+52,6+10,6) = 218, EKKOM Sp. z o.o. Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1

2 przykanaliki Distn-D12 2*(1,4+1,7+3,8+3,3+3+5) = 36, studnie na kanale Distn-D12 4*4*(3,0) = 48, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 2*3*(2,0) = 12, kanał D9-D9.4 2*(2,1) = 4, przykanaliki D9-D9.4 2*(4,3) = 8, studnie na kanale D9-D9.4 2*4*3,3 = 26, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 2*3*(2,0) = 12, Ogółem: 365,6 m 365, KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie kanał Distn-D12 1,1*(45,8+52,6+10,6) = 119, przykanaliki Distn-D12 1,0*(1,4+1,7+3,8+3,3+3+5) = 18, studnie na kanale Distn-D12 4*(3,0*3,0) = 36, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 2*(2,0*2,0) = 8, kanał D9-D9.4 1,1*(2,1) = 2, przykanaliki D9-D9.4 1,0*(4,3) = 4, studnie na kanale D9-D9.4 2*(3,3*3,3) = 21, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 2*(2,0*2,0) = 8, Ogółem: 218,5 m2 218, KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie kanał Distn-D12 1,1*(45,8+52,6+10,6) = 119, przykanaliki Distn-D12 1,0*(1,4+1,7+3,8+3,3+3+5) = 18, studnie na kanale Distn-D12 4*(3,0*3,0) = 36, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 2*(2,0*2,0) = 8, kanał D9-D9.4 1,1*(2,1) = 2, przykanaliki D9-D9.4 1,0*(4,3) = 4, studnie na kanale D9-D9.4 2*(3,3*3,3) = 21, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 2*(2,0*2,0) = 8, Ogółem: 218,5 m2 218, KNR 225/405/3 Nawierzchnie żwirowe, na gruncie piaszczystym grubości 20 cm - rozebranie kanał Distn-D12 1,1*(23,8+5) = 31, przykanaliki Distn-D12 1,0*(2,6) = 2, studnie na kanale Distn-D12 1*(3*3) = 9, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 1*(2*2) = 4, kanał D9-D9.4 1,1*(83,3) = 91, przykanaliki D9-D9.4 1,0*(4+4+4,1) = 12, studnie na kanale D9-D9.4 3*(3*3) = 27, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 3*(2*2) = 12, Ogółem: 190,0 m2 190, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km kanał Distn-D12 (119,9*0,10)+(119,9*0,3)+(31,7*0,2) = 54, przykanaliki Distn-D12 (18,2*0,10)+(18,2*0,3)+(2,6*0,2) = 7, studnie na kanale Distn-D12 (36*0,10)+(36*0,3)+(9*0,2) = 16, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 (8*0,10)+(8*0,3)+(4*0,2) = 4, kanał D9-D9.4 (2,3*0,10)+(2,3*0,3)+(91,6*0,2) = 19, przykanaliki D9-D9.4 (4,3*0,10)+(4,3*0,3)+(12,1*0,2) = 4, studnie na kanale D9-D9.4 (21,8*0,10)+(21,8*0,3)+(27*0,2) = 14, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 (8*0,10)+(8*0,3)+(12*0,2) = 5, Ogółem: 125,4 m3 125, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 125,4 = 125, EKKOM Sp. z o.o. Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 2

3 Ogółem: 125,4 m3 125,4 2 Grupa Nr STWiOR: ROBOTY ZIEMNE 2.1 Element Nr STWiOR: WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV - przyjęto 10% ręcznie kanał Distn-D12 0,1*(1,1*(166,7+56,2)-(158,95*0,15)- (54,3)) = 16, przykanaliki Distn-D12 0,1*((28,4)-(1,7*0,15)-(7,8)) = 2, kanał D6-D6.3 0,1*(1,1*(259,75)-(119,35*0,15)) = 26, przykanaliki D6-D6.3 0,1*((11,51)-(13,8*0,15)) = 0, kanał D9-D9.4 0,1*(1,1*(159,5)-(19,24)) = 15, przykanaliki D9-D9.4 0,1*((17,8)-(4,14)) = 1, Ogółem: 63,5 m3 63, KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV - przyjęto 90% mechanicznie kanał Distn-D12 0,9*(1,1*(166,7+56,2)-(158,95*0,15)- (54,3)) = 150, przykanaliki Distn-D12 0,9*((28,4)-(1,7*0,15)-(7,8)) = 18, kanał D6-D6.3 0,9*(1,1*(259,75)-(119,35*0,15)) = 241, przykanaliki D6-D6.3 0,9*((11,51)-(13,8*0,15)) = 8, kanał D9-D9.4 0,9*(1,1*(159,5)-(19,24)) = 140, przykanaliki D9-D9.4 0,9*((17,8)-(4,14)) = 12, Ogółem: 571,1 m3 571, KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV kanał Distn-D12 (167,05)-134,7*1,1*(0,15+0,3+0,3) = 55, przykanaliki Distn-D12 13,8 = 13, kanał D6-D6.3 (267,82)-108,5*1,1*(0,15+0,3+0,3) = 178, przykanaliki D6-D6.3 2,54 = 2, kanał D9-D9.4 (156,2)-96,8*1,1*(0,15+0,3+0,3) = 76, przykanaliki D9-D9.4 7,2 = 7, Ogółem: 334,1 m3 334, KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m kanał Distn-D12 (166,5+56,2)*2 = 445, przykanaliki Distn-D12 63,5 = 63, kanał D6-D6.3 (259,75)*2 = 519, przykanaliki D6-D6.3 11,51 = 11, kanał D9-D9.4 (159,5)*2 = 319, przykanaliki D9-D9.4 40,6 = 40, Ogółem: 1 399,5 m , KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 6,0 m, kategoria gruntu III-IV kanał Distn-D12 1,1*570,3 = 627, kanał D9-D9.4 1,1*148,4 = 163, Ogółem: 790,6 m3 790, KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV kanał Distn-D12 627,33-147,7*1,1*(0,15+0,3+0,3)-98 = 407, EKKOM Sp. z o.o. Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 3

4 kanał D9-D ,24-36,7*1,1*(0,15+0,3+0,3) = 132, Ogółem: 540,4 m3 540, KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6 m kanał Distn-D12 (570,3)*2 = 1 140, kanał D9-D9.4 (148,4)*2 = 296, Ogółem: 1 437,4 m , KNNR 1/308/4 Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV studnie na kanale Distn-D12 3*3*(2,0+1,5+1,5+1,8+1,9+2,3+2,9)- (64,89*0,15)-(16,2) = 99, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 (64,4)-(16*0,15)-(4,0) = 58, studnie na kanale D6-D6.3 3*3*(2,1+2,2+3,2)-(27*0,15) = 63, studnie ściekowe na kanale D6-D6.3 (29,6)-(12*0,15) = 27, studnie na kanale D9-D9.4 3*3*(2,9+2,6+2,55)-(14,1) = 58, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 (41,6)-(5,6) = 36, Ogółem: 342,8 m3 342, KNNR 1/319/4 Zasypywanie wykopów szerokości ponad 2,5-4,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV studnie na kanale Distn-D12 99,17-PS1200*(1,8+1,3+1,3+1,6+1,7+ 2,1+2,7) = 77, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 61,2 = 61, studnie na kanale D6-D6.3 63,45-PS1200*(1,9+2+3) = 51, studnie ściekowe na kanale D6-D6.3 28,1 = 28, studnie na kanale D9-D9.4 58,3-PS1200*(2,7+2,4+2,35) = 45, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 39,6 = 39, Ogółem: 302,4 m3 302, KNNR 1/315/4 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3,0 m studnie na kanale Distn-D12 2*3*(2,0+1,5+1,5+1,8+1,9+2,3+2,9) = 83, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 68,6 = 68, studnie na kanale D6-D6.3 2*3*(2,1+2,2+3,2) = 45, studnie ściekowe na kanale D6-D6.3 31,4 = 31, studnie na kanale D9-D9.4 2*3*(2,9+2,6+2,55) = 48, studnie ściekowe na kanale D9-D = 44, Ogółem: 320,7 m2 320, KNNR 1/308/6 Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 6,0 m, kategoria gruntu III-IV studnie na kanale Distn-D12 3*3*(4,7+3,7+3,2+3,2)+3,3*3,3*(5,2) = 189, studnie na kanale D9-D9.4 3,3*3,3*(4,5) = 49, Ogółem: 238,8 m3 238, KNNR 1/319/6 Zasypywanie wykopów szerokości ponad 2,5-4,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 6,0 m, kategoria gruntu III-IV studnie na kanale Distn-D12 189,83-PS1200*(4,5+3,5+3+3)-PS1500* (5,0) = 152, studnie na kanale D9-D PS1500*(4,3) = 38, Ogółem: 190,4 m3 190, KNNR 1/315/5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 6,0 m EKKOM Sp. z o.o. Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 4

5 studnie na kanale Distn-D12 2*3*(4,7+3,7+3,2+3,2)+2*3,3*(5,2) = 123, studnie na kanale D9-D9.4 2*3,3*(4,5) = 29, Ogółem: 152,8 m2 152, KNNR 1/202/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV wykop-zasyp (63,5+571,1+790,6+342,8+238,8)- (334,1+540,4+302,4+190,4) = 639, Ogółem: 639,5 m3 639, KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t 639,5 = 639, Ogółem: 639,5 m3 639,5 3 Grupa Nr STWiOR: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO. 3.1 Element Nr STWiOR: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm - Analogia: podsypka 15cm pod przewody + 30cm obsypka kanał Distn-D12 282,4*(1,1*(0,15+0,3+0,3)-PK300) = 213, przykanaliki Distn-D12 22,5*(1,0*(0,15+0,2+0,3)-PK200) = 13, kanał D6-D ,5*(1,1*(0,15+0,3+0,3)-PK300) = 81, przykanaliki D6-D6.3 13,8*(1,0*(0,15+0,2+0,3)-PK200) = 8, kanał D9-D9.4 96,8*(1,1*(0,15+0,3+0,3)-PK300) = 73, przykanaliki D9-D9.4 16,4*(1,0*(0,15+0,2+0,3)-PK200) = 10, Ogółem: 400,5 m3 400, KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm - Analogia: podsypka żwirowa pod studnie 20cm studnie na kanale Distn-D12 11*(3,0*3,0)*0,2+1*(3,3*3,3)*0,2 = 21, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 7*(2,0*2,0)*0,2 = 5, studnie na kanale D6-D6.3 3*(3,0*3,0)*0,2 = 5, studnie ściekowe na kanale D6-D6.3 3*(2,0*2,0)*0,2 = 2, studnie na kanale D9-D9.4 3*(3,0*3,0)*0,2+1*(3,3*3,3)*0,2 = 7, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 4*(2,0*2,0)*0,2 = 3, Ogółem: 46,2 m3 46, KNNR 11/502/ KNNR 11/502/8 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne, Dn 200 mm, połączenia na kształtki dwukielichowe - analogia przykanaliki z rur typu PP, o średnicy 200mm przykanaliki Distn-D12 1,4+1,7+5,5+3, ,6 = 22, przykanaliki D6-D ,2+2,6 = 13, przykanaliki D9-D9.4 4, ,1 = 16, Ogółem: 52,7 m 52,7 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne, Dn 300 mm, połączenia na kształtki dwukielichowe - analogia rury kanalizacyjne typu PP, o średnicy 300mm kanał Distn-D12 282,4 = 282, kanał D6-D ,5 = 108, kanał D9-D9.4 96,8 = 96, Ogółem: 487,7 m 487, KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym studnie na kanale Distn-D12 6 = 6, studnie na kanale D6-D6.3 3 = 3, EKKOM Sp. z o.o. Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 5

6 studnie na kanale D9-D9.4 4 = 4, Ogółem: 13,0 szt 13, KNNR 4/1424/3 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, bez osadnika i syfonu studnie na kanale Distn-D12 1 = 1, Ogółem: 1,0 szt 1, KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m studnie na kanale Distn-D12 10 = 10, studnie na kanale D6-D6.3 3 = 3, studnie na kanale D9-D9.4 3 = 3, Ogółem: 16,0 szt 16, KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m - analogia studnia Fi 1200mm z osadnikiem studnie na kanale Distn-D14 1 = 1, Ogółem: 1,0 szt 1, KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości studnie na kanale Distn-D = -18, studnie na kanale D6-D = -4, studnie na kanale D9-D = -3, Ogółem: -25,0 0.5 m -25, KNNR 4/1413/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m studnie na kanale Distn-D12 1 = 1, studnie na kanale D9-D9.4 1 = 1, Ogółem: 2,0 szt 2, KNNR 4/1413/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości studnie na kanale Distn-D12 +1 = 1, studnie na kanale D9-D = 3, Ogółem: 4,0 0.5 m 4, KNR 405/409/3 (2) KNNR 4/1610/ KNNR 4/1610/4 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm o głębokości 3 m studnie na kanale Distn-D12 1 = 1, Ogółem: 1,0 kpl 1,0 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 200 mm, betonowych - analogia: Próba szczelności lub monitoring kanałów rurowych Fi 200 mm, przykanaliki Distn-D12 7 = 7, przykanaliki D6-D6.3 3 = 3, przykanaliki D9-D9.4 4 = 4, Ogółem: 14,0 próba 14,0 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 300 mm, betonowych- analogia: Próba szczelności lub monitoring kanałów rurowych Fi 300 mm, kanał Distn-D12 11 = 11, kanał D6-D6.3 3 = 3, kanał D9-D9.4 4 = 4, EKKOM Sp. z o.o. Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 6

7 Ogółem: 18,0 próba 18,0 4 Grupa Nr STWiOR: PODBUDOWY 4.1 Element Nr STWiOR: PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE KNKRB 6/104/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna - Analogia: Zasypanie wykopów kuszywem do stanu istniejącego kanał Distn-D12 (119,9*0,15)+(119,9*0,3)+(31,7*0,2) = 60, przykanaliki Distn-D12 (18,2*0,15)+(18,2*0,3)+(2,6*0,2) = 8, studnie na kanale Distn-D12 (36*0,15)+(36*0,3)+(9*0,2) = 18, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 (8*0,15)+(8*0,3)+(4*0,2) = 4, kanał D9-D9.4 (2,3*0,15)+(2,3*0,3)+(91,6*0,2) = 19, przykanaliki D9-D9.4 (4,3*0,15)+(4,3*0,3)+(12,1*0,2) = 4, studnie na kanale D9-D9.4 (21,8*0,15)+(21,8*0,3)+(27*0,2) = 15, studnie ściekowe na kanale D9-D9.4 (8*0,15)+(8*0,3)+(12*0,2) = 6, Ogółem: 136,3 m3 136,3 5 Grupa Nr STWiOR: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 5.1 Element Nr STWiOR: HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ SKARP KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III kanał Distn-D12 158,95 = 158, przykanaliki Distn-D12 1,7 = 1, studnie na kanale Distn-D12 64,89 = 64, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 0 = 0, kanał D6-D ,35 = 119, przykanaliki D6-D6.3 13,8 = 13, studnie na kanale D6-D = 27, studnie ściekowe na kanale D6-D = 12, KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm kanał Distn-D12 158,95 = 158, przykanaliki Distn-D12 1,7 = 1, studnie na kanale Distn-D12 64,89 = 64, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 0 = 0, kanał D6-D ,35 = 119, przykanaliki D6-D6.3 13,8 = 13, studnie na kanale D6-D = 27, studnie ściekowe na kanale D6-D = 12, KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu kanał Distn-D12 158,95 = 158, przykanaliki Distn-D12 1,7 = 1, studnie na kanale Distn-D12 64,89 = 64, studnie ściekowe na kanale Distn-D12 0 = 0, kanał D6-D ,35 = 119, przykanaliki D6-D6.3 13,8 = 13, studnie na kanale D6-D = 27, studnie ściekowe na kanale D6-D = 12, EKKOM Sp. z o.o. Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 7

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Podpis. Nazwa opracowania. Obiekt budowlany. Adres obiektu. Nazwa i adres Zamawiającego. Nazwa i adres jednostki projektowej

PRZEDMIAR ROBÓT. Podpis. Nazwa opracowania. Obiekt budowlany. Adres obiektu. Nazwa i adres Zamawiającego. Nazwa i adres jednostki projektowej EKKOM Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40 e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl Gdańsk: ul. Arkońska 27 A, 80-387 Gdańsk, tel./fax: (58) 346-12-18

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Przedmiar robót Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Budowa: Przebudowa Kanalizacji Deszczowej Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. P.Sapiehy w Białymstoku wraz z ciągami pieszo - jezdnymi oraz rozbiórką i budową

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 250

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 250 Przedmiar robót Data: 2011-03-25 Budowa: Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Klikuszowa, Lasek, Trute, Morawczyna i Pyzówka gm. Nowy Targ - etap I obejmujacy Lasek, część Trutego i część Klikuszowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Branża: Roboty budowlane Rodzaj: Przedmiar robót BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wyspiańskiego Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca Przedmiar robót Kody CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Obiekt: Przyłącze kanalizacji odwadniającej działkę gminną nr 3653/58 w obrębie Lipnik w celu zabezpieczenia posesji usytuowanych poniżej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego z uzbrojeniem podziemnym i remont chodników przy placu kościelnym i ul. Ks. Antoniego Szlęzaka w Odporyszowie Data: 2012-02-27

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2011-03-07 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty drogowe i betonowe - place dojazdowe, chodniki wokół szkoły 1.1 KNR 231/810/5 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00%

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00% Przedmiar Data: 2010-02-03 Budowa: KANALIZACJA SANITARNA Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45122000-8 Próbne wykopy 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W STALOWEJ WOLI - KANALIZACJA DESZCZOWA.

Przedmiar robót PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W STALOWEJ WOLI - KANALIZACJA DESZCZOWA. HSW - Zakład Projektowo - Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: BRANŻA SANITARNA Lokalizacja: Jedn ewid.: 181901_1 Stalowa Wola Obręb: 181901_1.0001 Charzewice

Bardziej szczegółowo

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012 Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót azwa zamówienia: Część I - Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu pn.: Gospodarka wodno ściekowa w mieście

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

ul. Szeroka Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ul. Szeroka Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 CJ 11/2006/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, średnia głębokość frezowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: i kanalizacja deszczowa Adres obiektu budowlanego: 34-470 Czarny Dunajec Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Czarny Dunajec ul Piłsudskiego 2; 34-470 Czarny Dunajec Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. J. Skrzetuskiego w Białymstoku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. -Obmiar L.p. Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. LIPOWEJ, RÓŻANEJ I TOPOLOWEJ 1.1 S 01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym 0.27 km ( 127,75

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: rurociąg o śr 315mm 603.00 1. 1. 1. KNNR 00-01-0502-0100 1. 1. 2. KNNR 00-01-0210-0400 1. 1. 3. KNNR 00-01-0307-0500 1. 1. 4. KNNR 00-01-0312-0200 1. 1. 5. KNNR 00-01-0214-0300

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie Nr zlec. Z 1 / 2018 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie ADRES: KAT. OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach. Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach. Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381 KATOWICE JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu.

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Przedmiar robót Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Budowa: Budowa miejsc parkingowych, jezdni manewrowej, chodników.

Bardziej szczegółowo

"Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3"

Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3 Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Cena jedn. Wartość Kosztorys "Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3" 1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

80 m2 80, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca cm

80 m2 80, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca cm 1 W O DO CIĄG 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,08 0,08 km 0,08 1.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 1.3 Mechaniczne rozebranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Numer pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena jednostkowa (zł)

Przedmiar robót. Numer pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena jednostkowa (zł) Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej Przedmiar robót pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena jednostkowa 1 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ Obiekt : Budowa zjazdu z drogi publicznej DROGĘ GMINNĄ KLASY L Inwestor : URZĄD GMINY CZERWONAK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Kolektory grawitacyjne z przyłączami Adres : Bodzewo gm. Piaski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Chechlanej w Chrzanowie Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Chechlana 919/4, 162/5

Bardziej szczegółowo

Załącznik Strona 2/10

Załącznik Strona 2/10 Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar Kanalizacja burzowa przy ul. Kościuszki w Kocku Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie terenie gminy Przeciszów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie terenie gminy Przeciszów Załącznik Nr 1 do SIWZ Sprawa Nr: : PN - 16/2011 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie terenie gminy Przeciszów na Ogólna charakterystyka robót: Zakres zadania obejmuje 120 mb na

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne Przedmiar robót Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne Data: 2010-11-10 Budowa: Przebudowa istn. budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny Bielsko - Biała ul. Partyzantów 62, 62a Kody CPV: 45231300-8

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika ADRES INWESTYCJI : Karczemki ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie. 1.1 m2 8 730,43 1.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1 1 KNR-0201-01-19-3 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) (245,00+230,00-217,65+28,45)/1000 = 0,2858 Ilość: 0,2858 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu

Przedmiar robót. Przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu Przedmiar robót Data: 2008-05-31 Budowa: Kanal. sanitarna, deszcowa, wodociąg Obiekt: Przebudowa Amfiteatru w Żywcu Zamawiający: Urząd Miasta w Żywcu; ul. Rynek 2 Kosztorys opracowali: mgr inż. Jerzy Olearczyk,...

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : Wartość robót ogółem :... zł... zł... zł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 0420

Przedmiar robót 0420 Przedmiar robót 0420 Obiekt Budowa Inwestor ul. Anny Morkowicz-Olczakowj Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sporządził inż. Krzysztof Syrek Kraków 20 czerwiec 2015 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach.

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach. Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1.1 Nr STWiOR: D.00.00.00 Kalkulacja własna Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 = 1,000000 1,00 1,00 kpl

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku Inwestor: Uniwersytet im.adama Mickiewicza w Poznaniu ul.wieniawskiego 1 61-712 Poznań Wykonawca: Poznań 2007-11-17 Przedmiar Robót Kod CPV : 45212225-9/45332300-6 Data oprac.: 2007-11-17 Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ZADANIE 2, ETAP 2A Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg. Opracownie zawiera: - opis techniczny; - stronę

Bardziej szczegółowo

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem Strona 7/7 55 KNNR 11 0406/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - elementów z tworzyw sztucznych-poz.zast. dn600pcv z włazem C-24-h=2,8m studnia 2 56 KNNR 11 0406/06 Kancelaria Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Zadanie : Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Starzyny Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Piaski O b i e k t : Budowa chodnika w ciagu ul.warszawskiej A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski W y k o n a

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 8/0 05-806 Komorów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Bipro Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka Malewska ul. Hetmańska 42 lok. 210; 15-727 Białystok PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV )

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV ) Zbiór: 2736 ZUZIA (C) DataComp 1994-1998 strona nr 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV 45232130-2) Data: 15/03/17

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile Kosztorys ofertowy Budowa: Parking - ul. Wyspiańskiego w Pile, dz. 1270 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

Bardziej szczegółowo