PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa"

Transkrypt

1 Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej ADRES INWESTYCJI : ul. Mokra Białystok INWESTOR : Prezydent Miasta Białegostoku ADRES INWESTORA : ul. Słonimska 1, Białystok BRANŻA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. I.Kozłowska DATA OPRACOWANIA : VI Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 Budowa kanalizacji deszczowej przy "Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej" 1 S ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 1.1 Roboty przygotowawcze 1 S Przebudowa studni ściekowej ulicznej betonowej ist.d1 o śr studnia d.1.1 mm w gruncie kat. I-II o głębokości 4,0m. z odkopaniem, wycięciem otworu wiertnicą pod projektowany kanał, przebudową kinety zgodnie z projektowanym i istniejącym przepływem ścieków, zasypaniem wykopów po rozbiórce, zagęszczeniem gruntu i dwozem materiałów z rozbiórki 1 studnia S Przebudowa studni ściekowej ulicznej betonowej ist.d7 o śr studnia d.1.1 mm w gruncie kat. I-II o głębokości 4,0m. z odkopaniem, wycięciem otworu wiertnicą pod projektowany kanał, przebudową kinety zgodnie z projektowanym i istniejącym przepływem ścieków, zasypaniem wykopów po rozbiórce, zagęszczeniem gruntu i dwozem materiałów z rozbiórki 1 studnia Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o średnicy 300 mm - m S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w km terenie równinnym /1000 km RAZEM S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <ist.d1-d2>6.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D2-D3>22.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D3-D4>36.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * *( ) <D4-D5>34.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1* ( ) <D5-D6>38.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1* ( ) <ist.d7-d8>21.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * *( ) <D8-D9>12.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1* ( ) <D9-D10>16.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * *( ) <D10-D11>40.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * *( ) <D11-D12>40.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * 1.1*( ) S Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <ist.d1-d2>((1.1*0.5*( )*6.5)-(6.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.459))*0.9 <D2-D3>((1.1*0.5*( )*22.0)-(22.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-1.554))*0.9 <D3-D4>((1.1*0.5*( )*36.0)-(36.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.543))*0.9 <D4-D5>((1.1*0.5*( )*34.0)-(34.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.402))*0.9 <D5-D6>((1.1*0.5*( )*38.5)-(38.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.720))*0.9 <ist.d7-d8>((1.1*0.5*( )*21.0)-(21.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.484))*0.9 <D8-D9>((1.1*0.5*( )*12.0)-(12.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.848))*0.9 <D9-D10>((1.1*0.5*( )*16.0)-(16.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.130))*0.9 <D10-D11>((1.1*0.5*( )*40.0)-(40.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.826))* RAZEM

3 Lp. Nr spec. 6 S S <D11-D12>((1.1*0.5*( )*40.5)-(40.5*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.861))*0.9 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV <ist.d1-d2>((1.1*0.5*( )*6.5)-(6.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.459))*0.1 <D2-D3>((1.1*0.5*( )*22.0)-(22.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-1.554))*0.1 <D3-D4>((1.1*0.5*( )*36.0)-(36.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.543))*0.1 <D4-D5>((1.1*0.5*( )*34.0)-(34.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.402))*0.1 <D5-D6>((1.1*0.5*( )*38.5)-(38.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.720))*0.1 <ist.d7-d8>((1.1*0.5*( )*21.0)-(21.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.484))*0.1 <D8-D9>((1.1*0.5*( )*12.0)-(12.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.848))*0.1 <D9-D10>((1.1*0.5*( )*16.0)-(16.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.130))*0.1 <D10-D11>((1.1*0.5*( )*40.0)-(40.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.826))*0.1 <D11-D12>((1.1*0.5*( )*40.5)-(40.5*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.861))* Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi m 2 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <ist.d1-d2>2*0.5*( )*6.5 m <D2-D3>2*0.5*( )*22.0 m <D3-D4>2*0.5*( )*36.0 m <D4-D5>2*0.5*( )*34.0 m <D5-D6>2*0.5*( )*38.5 m <ist.d7-d8>2*0.5*( )*21.0 m <D8-D9>2*0.5*( )*12.0 m <D9-D10>2*0.5*( )*16.0 m <D10-D11>2*0.5*( )*40.0 m <D11-D12>2*0.5*( )*40.5 m RAZEM RAZEM RAZEM S Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4, kpl 0m 9 S Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. typ ciężki; element o rozpiętości 4 m 1 kpl S Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości kpl 4,0m 11 S Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. typ ciężki; element o rozpiętości 4 m 1 kpl S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm <ist.d1-d2>6.5*1.1* <D2-D3>22.0*1.1* <D3-D4>36.0*1.1* <D4-D5>34.0*1.1* <D5-D6>38.5*1.1* <ist.d7-d8>21.0*1.1* <D8-D9>12.0*1.1* <D9-D10>16.0*1.1* <D10-D11>40.0*1.1* <D11-D12>40.5*1.1* RAZEM

4 Lp. 13 Nr spec. S Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. 300 mm - wykopy umocnione /Rury kanalizacyjne z żywic poliestrowych o śr. 300 mm/ <ist.d1-d2>6.50 m <D2-D3>22.00 m <D3-D4> <D4-D5> <D5-D6> <ist.d7-d8>21.00 m <D8-D9>12.00 m <D9-D10>16.00 m <D10-D11>40.00 m <D11-D12>40.50 m S Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym <ist.d1-d2>6.5*1.1*( ) <D2-D3>22.0*1.1*( ) <D3-D4>36.0*1.1*( ) <D4-D5>34.0*1.1*( ) <D5-D6>38.5*1.1*( ) <ist.d7-d8>21.0*1.1*( ) <D8-D9>12.0*1.1*( ) <D9-D10>16.0*1.1*( ) <D10-D11>40.0*1.1*( ) <D11-D12>40.5*1.1*( ) S S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /zasypanie wykopów gruntem z odkładu-100%/ <ist.d1-d2>(1.1*0.5*( )*6.5)-(6.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.459) <D2-D3>(1.1*0.5*( )*22.0)-(22.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-1.554) <D3-D4>(1.1*0.5*( )*36.0)-(36.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.543) <D4-D5>(1.1*0.5*( )*34.0)-(34.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.402) <D5-D6>(1.1*0.5*( )*38.5)-(38.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.720) <ist.d7-d8>(1.1*0.5*( )*21.0)-(21.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.484) <D8-D9>(1.1*0.5*( )*12.0)-(12.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.848) <D9-D10>(1.1*0.5*( )*16.0)-(16.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-1.130) <D10-D11>(1.1*0.5*( )*40.0)-(40.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.826) <D11-D12>(1.1*0.5*( )*40.5)-(40.5*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.861) m RAZEM RAZEM RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM S Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1 prób /200 odc. -1 prób. 1.3 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm - m 75,5 S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w km terenie równinnym RAZEM /1000 km RAZEM

5 19 S S S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <D2-Wp1>8.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D2-Wp2>8.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D4-Wp3>3.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D4-Wp4>9.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D8-Wp5>2.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D8-Wp6>3.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D10-Wp7>4.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D10-Wp8>5.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D11-Wp9>3.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D11-Wp10>4.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D12-Wp11>3.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D12-Wp12>4.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <ist.d13-wp13>4.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <ist.d14-wp14>11.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) RAZEM Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV <D2-Wp1>(0.5*( )*8.5)-(8.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.267) <D2-Wp2>(0.5*( )*8.0)-(8.0*1* *3.14*0.1* * *( )-0.251) <D4-Wp3>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D4-Wp4>(0.5*( )*9.5)-(9.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.298) <D8-Wp5>(2.5*( )*2.5)-(2.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.079) <D8-Wp6>(0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.110) <D10-Wp7>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <D10-Wp8>(0.5*( )*5.5)-(5.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.173) <D11-Wp9>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D11-Wp10>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <D12-Wp11>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D12-Wp12>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <ist.d13-wp13>(0.5*( )*4.0)-(4.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.126) <ist.d14-wp14>(0.5*( )*11.5)-(11.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.361) RAZEM Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi m 2 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <D2-Wp1>2*(0.5*( )*8.5) m <D2-Wp2>2*(0.5*( )*8.0) m <D4-Wp3>2*(0.5*( )*3.0) m <D4-Wp4>2*(0.5*( )*9.5) m <D8-Wp5>2*(2.5*( )*2.5) m <D8-Wp6>2*(0.5*( )*3.5) m <D10-Wp7>2*(0.5*( )*4.5) m <D10-Wp8>2*(0.5*( )*5.5) m <D11-Wp9>2*(0.5*( )*3.0) m <D11-Wp10>2*(0.5*( )*4.5) m <D12-Wp11>2*(0.5*( )*3.0) m <D12-Wp12>2*(0.5*( )*4.5) m <ist.d13-wp13>2*(0.5*( )*4.0) m <ist.d14-wp14>2*(0.5*( )*11.5) m RAZEM

6 22 S Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl typu lekkiego o rozpiętości 4,0m 23 S Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4, kpl 0m 24 S Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl typu lekkiego o rozpiętości 4,0m 25 S Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości kpl 4,0m 26 S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm <D2-Wp1>8.5*1.0* <D2-Wp2>8.0*1.0* <D4-Wp3>3.0*1.0* <D4-Wp4>9.5*1.0* <D8-Wp5>2.5*1.0* <D8-Wp6>3.5*1.0* <D10-Wp7>4.5*1.0* <D10-Wp8>5.5*1.0* <D11-Wp9>3.0*1.0* <D11-Wp10>4.5*1.0* <D12-Wp11>3.0*1.0* <D12-Wp12>4.5*1.0* <ist.d13-wp13>4.0*1.0* <ist.d14-wp14>11.5*1.0* RAZEM S Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m <D2-Wp1>8.5 m <D2-Wp2>8.0 m <D4-Wp3> <D4-Wp4>9.5 m <D8-Wp5>2.5 m <D8-Wp6> <D10-Wp7>4.5 m <D10-Wp8>5.5 m <D11-Wp9> <D11-Wp10>4.5 m <D12-Wp11> <D12-Wp12>4.5 m <ist.d13-wp13>4.0 m <ist.d14-wp14>11.5 m RAZEM S Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym <D2-Wp1>8.5*1.0*( ) <D2-Wp2>8.0*1.0*( ) <D4-Wp3>3.0*1.0*( ) <D4-Wp4>9.5*1.0*( ) <D8-Wp5>2.5*1.0*( ) <D8-Wp6>3.5*1.0*( ) <D10-Wp7>4.5*1.0*( ) <D10-Wp8>5.5*1.0*( ) <D11-Wp9>3.0*1.0*( ) <D11-Wp10>4.5*1.0*( ) <D12-Wp11>3.0*1.0*( ) <D12-Wp12>4.5*1.0*( ) <ist.d13-wp13>4.0*1.0*( ) <ist.d14-wp14>11.5*1.0*( ) RAZEM

7 29 S S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt z odkładu/ <D2-Wp1>(0.5*( )*8.5)-(8.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.267) <D2-Wp2>(0.5*( )*8.0)-(8.0*1* *3.14*0.1* * *( )-0.251) <D4-Wp3>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D4-Wp4>(0.5*( )*9.5)-(9.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.298) <D8-Wp5>(2.5*( )*2.5)-(2.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.079) <D8-Wp6>(0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.110) <D10-Wp7>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <D10-Wp8>(0.5*( )*5.5)-(5.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.173) <D11-Wp9>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D11-Wp10>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <D12-Wp11>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D12-Wp12>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <ist.d13-wp13>(0.5*( )*4.0)-(4.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.126) <ist.d14-wp14>(0.5*( )*11.5)-(11.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.361) RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM S Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 75.5/200 odc. -1 prób. 1.4 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm - szt RAZEM S S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/ <studnia D2>3.14*0.60*0.60* <studnia D4>3.14*0.60*0.60* <studnia D8>3.14*0.60*0.60* <studnia D9>3.14*0.60*0.60* <studnia D10>3.14*0.60*0.60* <studnia D11>3.14*0.60*0.60* <studnia D12>3.14*0.60*0.60* RAZEM Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <studnia D2>(2.2*2.2*2.55)-(3.14*0.60*0.60*2.55) <studnia D4>(2.2*2.2*2.28)-(3.14*0.60*0.60*2.28) <studnia D8>(2.2*2.2*1.48)-(3.14*0.60*0.60*1.91) <studnia D9>(2.2*2.2*1.79)-(3.14*0.60*0.60*1.79) <studnia D10>(2.2*2.2*1.65)-(3.14*0.60*0.60*1.65) <studnia D11>(2.2*2.2*1.72)-(3.14*0.60*0.60*1.72) <studnia D12>(2.2*2.2*1.97)-(3.14*0.60*0.60*1.97) RAZEM

8 34 S S S S S S S S S S S Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi m 2 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <studnia D2>4*2.2*2.55 m <studnia D4>4*2.2*2.28 m <studnia D8>4*2.2*1.91 m <studnia D9>4*2.2*1.79 m <studnia D10>4*2.2*1.65 m <studnia D11>4*2.2*1.72 m <studnia D12>4*2.2*1.97 m żelbetowej-d2/ żelbetowej-d3/ żelbetowej-d4/ żelbetowej-d5/ żelbetowej-d6/ żelbetowej-d8/ żelbetowej-d9/ żelbetowej-d10/ żelbetowej-d11/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym żelbetowej-d12/ stud. RAZEM

9 45 S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warst- wy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /zasypanie wykopów gruntem z odkładu/ <studnia D2>(2.2*2.2*2.55)-(3.14*0.60*0.60*2.55) <studnia D3>(2.2*2.2*2.38)-(3.14*0.60*0.60*2.38) <studnia D4>(2.2*2.2*2.28)-(3.14*0.60*0.60*2.28) <studnia D5>(2.2*2.2*1.64)-(3.14*0.60*0.60*1.64) <studnia D6>(2.2*2.2*1.15)-(3.14*0.60*0.60*1.15) <studnia D8>(2.2*2.2*1.48)-(3.14*0.60*0.60*1.91) <studnia D9>(2.2*2.2*1.79)-(3.14*0.60*0.60*1.79) <studnia D10>(2.2*2.2*1.65)-(3.14*0.60*0.60*1.65) <studnia D11>(2.2*2.2*1.72)-(3.14*0.60*0.60*1.72) <studnia D12>(2.2*2.2*1.97)-(3.14*0.60*0.60*1.97) RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM Wykonanie studni rewizyjnych tworzywowych o średnicy 600 mm - szt S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/ <studnia D3>3.14*0.30*0.30* <studnia D5>3.14*0.30*0.30* S S S S S S Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <studnia D3>(1.4*1.4*2.38)-(3.14*0.34*0.34*2.38) <studnia D5>(1.4*1.4*1.64)-(3.14*0.34*0.34*1.64) Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) m 2 wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m <studnia D3>4*1.4*2.38 m <studnia D5>4*1.4*1.64 m Studnie kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm m /Kompletna studnia z dennicą z kinetą monolityczną o śr. 600 mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d3/ 1 m Studnie kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm m /Kompletna studnia z dennicą z kinetą monolityczną o śr. 600 mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d5/ 1 m RAZEM RAZEM RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warst- wy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /zasypanie wykopów gruntem z odkładu/ <studnia D3>(1.4*1.4*2.38)-(3.14*0.34*0.34*2.38) <studnia D5>(1.4*1.4*1.64)-(3.14*0.34*0.34*1.64) RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spois- tym kategorii III poz RAZEM Wykonanie studni osadnikowych o śr.1000mm-szt.1 54 S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/ - 9 -

10 <studnia D6>3.14*0.60*0.60* RAZEM S Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <studnia D6>(2.2*2.2*2.15)-(3.14*0.60*0.60*2.15) RAZEM S Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) m 2 wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m <studnia D6>4*2.2*2.15 m RAZEM S wykopie o głębok. 3m /Kompletna studnia z osadnikiem H=1,0 m, śr mm i zwieńczeniu w postaci wpustu żeliwnego jezdniowego D400 -D6/ 58 S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warst- wy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /zasypanie wykopów gruntem z odkładu/ <studnia D6>(2.2*2.2*2.15)-(3.14*0.60*0.60*2.15) RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM Wykonanie studzienek ściekowych - szt S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość wpustu/ <Wp1>3.14*0.33*0.33* <Wp2>3.14*0.33*0.33* <Wp3>3.14*0.33*0.33* <Wp4>3.14*0.33*0.33* <Wp5>3.14*0.33*0.33* <Wp6>3.14*0.33*0.33* <Wp7>3.14*0.33*0.33* <Wp8>3.14*0.33*0.33* <Wp9>3.14*0.33*0.33* <Wp10>3.14*0.33*0.33* <Wp11>3.14*0.33*0.33* <Wp12>3.14*0.33*0.33* <Wp13>3.14*0.33*0.33* <Wp14>3.14*0.33*0.33* S S Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <Wp1>(1.40*1.40*3.00)-(3.14*0.33*0.33*3.00) <Wp2>(1.40*1.40*3.00)-(3.14*0.33*0.33*3.00) <Wp3>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp4>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp5>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp6>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp7>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) <Wp8>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) <Wp9>(1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25) <Wp10>(1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25) <Wp11>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp12>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp13>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp14>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m 2 RAZEM RAZEM

11 Lp. Nr spec. 63 S S S S S S S <Wp1>4*1.40*3.00 m <Wp2>4*1.40*3.00 m <Wp3>4*1.40*2.75 m <Wp4>4*1.40*2.50 m <Wp5>4*1.40*2.50 m <Wp6>4*1.40*2.50 m <Wp7>4*1.40*2.00 m <Wp8>4*1.40*2.00 m <Wp9>4*1.40*2.25 m <Wp10>4*1.40*2.25 m <Wp11>4*1.40*2.75 m <Wp12>4*1.40*2.75 m <Wp13>4*1.40*2.50 m <Wp14>4*1.40*2.00 m Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp1-wp2/ 2 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp3, Wp11, Wp12/ 3 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp4, Wp5, Wp6, Wp13/ 4 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp7, Wp8, Wp14/ 3 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp9, Wp10/ 2 szt RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warst- wy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt z odkładu/ <Wp1>(1.40*1.40*3.00)-(3.14*0.33*0.33*3.00) <Wp2>(1.40*1.40*3.00)-(3.14*0.33*0.33*3.00) <Wp3>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp4>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp5>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp6>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp7>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) <Wp8>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) <Wp9>(1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25) <Wp10>(1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25) <Wp11>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp12>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp13>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp14>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spois- tym kategorii III poz RAZEM

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. J. Skrzetuskiego w Białymstoku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. P.Sapiehy w Białymstoku wraz z ciągami pieszo - jezdnymi oraz rozbiórką i budową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach INWESTOR: Gmina Czernica 1. Opracownie zawiera: - stronę tytułową - opis techniczny - spis działów - przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. -Obmiar L.p. Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. LIPOWEJ, RÓŻANEJ I TOPOLOWEJ 1.1 S 01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym 0.27 km ( 127,75

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC.

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. 5.. KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. (poprawiony 2) Lp. Indeks Nazwa Jednostka Obmiar Koszt miary jednostko wy 2 3 4 5 6 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina. CPV: Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina. CPV: Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów Samolicz PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej na odc.od istn.studni D28 do studni D40 Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 08-02-2016 Samolicz SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 8/0 05-806 Komorów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012 Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót azwa zamówienia: Część I - Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu pn.: Gospodarka wodno ściekowa w mieście

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg. Opracownie zawiera: - opis techniczny; - stronę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: rurociąg o śr 315mm 603.00 1. 1. 1. KNNR 00-01-0502-0100 1. 1. 2. KNNR 00-01-0210-0400 1. 1. 3. KNNR 00-01-0307-0500 1. 1. 4. KNNR 00-01-0312-0200 1. 1. 5. KNNR 00-01-0214-0300

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV-45111200-0 - Roboty ziemne CPV-45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - ST-25 NAZWA INWESTYCJI : Zbiornik na ścieki sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Bipro Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka Malewska ul. Hetmańska 42 lok. 210; 15-727 Białystok PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie Nr zlec. Z 1 / 2018 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie ADRES: KAT. OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Tryb. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 45 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Przedmiar robót Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Budowa: Przebudowa Kanalizacji Deszczowej Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7 KANAŁ DESZCZOWY W UL. KONSTYTUCJI -GO MAJA W BIAŁYMSTOKU. KANAŁ DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE d.. ST. -... o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-II z transp.urobku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 1r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2013

PRZEDMIAR ROBÓT. 1r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2013 Załącznik nr 13 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Zadanie 5 pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie, wchodzące w skład Projektu Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka ADRES INWESTYCJI : Ksawerów ul. Konopnicka INWESTOR : Gmina Ksawerów ADRES INWESTORA : Ksawerów ul. Kosciuszki h WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Inwestor: GMINA SWARZĘDZ Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 01-07-2013 SPIS DZIAŁÓW Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie. 1.1 m2 8 730,43 1.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Gostyń ul.wrocławska 256, 63-800 Gostyń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ANEKS BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ (OBECNIE BERKA JOSELEWI- CZA i SINGERA)

PRZEDMIAR ROBÓT- ANEKS BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ (OBECNIE BERKA JOSELEWI- CZA i SINGERA) PRZEDMIAR ROBÓT- ANEKS BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ (OBECNIE BERKA JOSELEWI- CZA i SINGERA) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT: 1) KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT: 1) KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT: ) KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Parking dla samochodów osobowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Usługi Projektowe i Nadzorowanie Robót Juliusz Kolęda 62-700 TUREK, os. Wyzwolenia 2/14 KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UGiM w Tuliszkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA : "INSTALAND" Andrzej Białecki ul. Jana Cybisa 6 m 46 02-784 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Kazimierz Jancewicz Identyfikator: KJ Data utworzenia: 2011-03-25 Sieć kanalizacji grawitacyjnej we wsi Kramkowo i sieć kanalizacji tłocznej relacji Oczyszczalnia ścieków w Wiźnie - Kramkowo Tabela przedmiaru

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74 PRZEDMIAR

Biuro Projektów BIPRO Grzegorz Ciurla Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74 PRZEDMIAR Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. : ul. 1 Maja 16 ; Sochaczew

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. : ul. 1 Maja 16 ; Sochaczew USŁUGI 4 Hanna Szustecka? P R O J E K T O W E Hanna Szustecka '' USŁUGI PROJEKTOWE '' 96 500 Sochaczew,ul. Porzeczkowa 20 NIP 837 116 52 tel. (fax) 046 862 42 10,kom. 600033443 e mail: uphs@o2.pl PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.remigiusz Pirogowicz (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.remigiusz Pirogowicz (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia AB Industry SA 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul Wojska Polskiego 7, Macierzysz Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45330- Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTÓW USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 0 tel.(046) 86-4-0 tel. Kom. 600-033-443 mail. uphs@o.pl ; NIP 837-6-5-0 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych PROSBED s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz ADRES INWESTYCJI : Sarcz - gmina Trzcianka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska ul Jugosłowiańska 1; 60-301 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 5111-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I n w e s t o r : Gmina Jutrosin ul.rynek 26,63-930 Jutrosin W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO. ul. Józefa Miedzińskiego 6H Rawicz

KOSZTORYS OFERTOWY. Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO. ul. Józefa Miedzińskiego 6H Rawicz Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO ul. Józefa Miedzińskiego 6H 10 63-900 Rawicz KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZELCACH WIELKICH KANALIZACJA DESZCZOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie

KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie KodCPV KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie realizacji Nazwa jednostki Ilość Cena jedn. (PLN*) Wartość (PLN*) 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa Kosztorys ofertowy Zbiornik retencyjny PRUŚLIN Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł (7 / 5) Wartość zł 1 2 3 4 5 6 7 1 Kanalizacja deszczowa 1.1 Roboty ziemne i budowlane 1 2 3 4 5 6 7 Igłofiltry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja deszczowa PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI 5-52 Wrocław ul. Micińskiego 6a PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja deszczowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10 Proenco Kielce, Warszawska 30/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ

Przedmiar robót ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ Przedmiar robót ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową, przebudową i rozbudową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespolu Domu Pomocy Spolecznej i Dom Wsparcia - Przebudowa i remont piwnicy w budynku glownym ADRES INWESTYCJI : Minska 15, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV )

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV ) Zbiór: 2736 ZUZIA (C) DataComp 1994-1998 strona nr 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV 45232130-2) Data: 15/03/17

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice - etap II

NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice - etap II GZGK Sp. z o.o. Chojnice ul. Drzymały 14, 89-600 Chojnice 2. CZĘŚĆ I - Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Piaski O b i e k t : Budowa chodnika w ciagu ul.warszawskiej A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski W y k o n a

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja deszczowa sanitarna 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

ARGOTECH PIOTR DROZDA

ARGOTECH PIOTR DROZDA ARGOTECH PIOTR DROZDA ul. Paderewskiego 52/12, 59-300 Lubin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU

Bardziej szczegółowo

KANALIZCJA DESZCZOWA II ETAP. ADRES BUDOWY: tereny targowiska Nowogród działki nr geod. ( 626/2, 245, 627,374 ) Miasto Nowogród

KANALIZCJA DESZCZOWA II ETAP. ADRES BUDOWY: tereny targowiska Nowogród działki nr geod. ( 626/2, 245, 627,374 ) Miasto Nowogród TARGOWISKA W NOWOGRODZIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ POŁOŻONYM NA DZIAŁKACH NR 66/ i 45 ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH POŁOŻONYM NA DZIAŁKACH NR 67 i 374 W NOWOGRODZIE KANALIZCJA DESZCZOWA II ETAP

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo