Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja"

Transkrypt

1 Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE wskzuj potnjlni nizpizną sytuję, któr moż oprowzić o śmiri lu powżnyh orżń ił. UWAGA wskzuj potnjlni nizpizną sytuję, któr moż oprowzić o niwilkih lu umirkownyh orżń ił. 1 Rozpkuj urzązni OSTRZEŻENIE Urzązni jst pkown w plstikow torki. Plstikow opkowni ni służy o zwy. Ay uniknąć zgrożni uusznim, opkowni nlży przhowywć z l o zii i nimowląt i opowinio j usunąć. Zjmij tśmę ohronną i olię osłnijąą urzązni, równiż z krnu LCD. Zjmij pomrńzowy lmnt ohronny, unoszą prznią zść urzązni i poiągją opkowni. 1 Zjmij plstikową torę zwirjąą wkły trmntow, znjująą się w górnj zęśi ty n ppir. 2 Otwórz pokrywę sknr, włóż tę n płyty o mijs przhowywni po prwj stroni pokrywy sknr, nstępni zmknij pokrywę sknr. Inormj Korzystją z unkji rukowni n płyth upwnij się, ż z urząznim jst pon 10 m wolngo mijs. POL Wrsj 0 1

2 2 Dołązni pokrywy pnlu strowni Dołąz pokrywę pnlu strowni o urzązni. Dokłni przkrtkuj stos ppiru, y zpoi lokowniu i niwłśiwmu powniu. Inormj Zwsz pmiętj o tym, y ppir ni ył zwinięty lu pomrszzony. Upwnij się, ż ppir lży płsko w ty. WAŻNE Upwnij się, ż ppiru ni włożono zyt lko; rkusz mogą się poniść w tylnj zęśi ty i spowoowć prolmy z pownim ppiru 3 Złuj zwykły ppir o rozmirz A4 Wyiągnij tę n ppir łkowii z urzązni. Otwórz pokrywę ty ppiru. Używją ou rąk liktni wiśnij i przsuń ozn prowni ppiru, nstępni prowni ługośi ppiru, y opsowć rozmir ppiru. Upwnij się, ż trójkątn oznzni n oznyh prownih ppiru i n prownih ługośi ppiru są zstwion z oznznim rozmiru ppiru, z którgo korzystsz. 1 g h i Dliktni opsuj oim rękmi ozn prowni ppiru o ppiru. Zmknij pokrywę ty ppiru wyruku. Powoli wsuń łą tę ppiru o urzązni. Przytrzymują tę ppiru, poiągnij poporę o momntu, ż zlokuj się w opowinim położniu, nstępni ognij klpę popory ppiru

3 4 Połąz przwó zsiljąy 6 Zinstluj wkły trmntow OSTRZEŻENIE Urzązni musi yć wyposżon w wtyzkę z uziminim. WAŻNE NIE NALEŻY jszz połązć przwou USB (w przypku używni przwou USB). Połąz przwó zsiljąy. Inormj Ostrzgwz io LED n pnlu strowni ęzi świić się o momntu, gy wkły trmntow zostną zinstlown. UWAGA Jśli trmnt ostni się o ozu, nlży ntyhmist przmyć j woą, ntomist w przypku porżnini nlży skontktowć się z lkrzm. Inormj Pmiętj, y w pirwszj koljnośi zinstlowć wkły trmntow ostrzon z urząznim. Upwnij się, ż zsilni jst włązon. Otwórz pokrywę wkłu trmntowgo. 5 Wyirz język Niśnij lu, y wyświtlić wymgny język i niśnij żąną pozyję. Niśnij Ys (Tk) lu No (Ni). Zjmij pomrńzową zęść zzpizjąą. 3

4 Rozpkuj wkł trmntowy. 7 Sprwź jkość ruku Po zkońzniu prosu przygotowwzgo n krni LCD wyświtlny jst komunikt: Ustw ppir i wiśnij strt. Niśnij przyisk Strt Kolor. Sprwź jkość ztrh loków koloru n krt. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jśli wszystki lini są wyrźn i wiozn, niśnij Tk, y zkońzyć sprwzni jkośi, nstępni przjź o kroku 8. Jżli rkuj krótkih linii, niśnij Ni i postępuj wług kroków przntownyh n krni LCD. WAŻNE NIE wstrząsj wkłmi trmntowymi. Jśli trmnt zruzi skórę lu urni, ntyhmist przmyj j woą z myłm lu innym trgntm. Zinstluj kży wkł trmntowy w kirunku wskznym przz strzłkę n tykii. Dliktni niśnij tylną zęść wkłu trmntowgo oznzoną symolm PUSH (Niśnij) ż o ztrzśnięi. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmntowyh zmknij pokrywę wkłów trmntowyh. g 8 Ustw tę i gozinę Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Wstępn ustw. Niśnij przyisk Wstępn ustw. Niśnij przyisk Dt i gozin. Wprowź osttni wi yry roku n krni otykowym, nstępni niśnij przyisk OK. Powtórz zynnośi l ustwiń misią, ni i goziny w ormi 24-gozinnym. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 4

5 9 Wyirz typ połązni Ninijsz instrukj instlji otyzą systmu Winows XP Hom/XP Prossionl (x32/x64 Eition), Winows Vist, Winows 7 orz M OS X (w wrsji , 10.5.x i 10.6.x). Inormj Strowniki l systmu Winows Srvr 2003/2008/2008 R2 możn znlźć n stroni z mtriłmi o porni l Twojgo molu, n stroni Jśli Twój komputr ni ysponuj npęm CD-ROM, moższ porć njnowsz strowniki, poręzniki i progrmy użytkow l Twojgo molu z strony Cntrum rozwiązń Brothr - Niktór plikj ołązon n płyi CD-ROM mogą yć niostępn o porni. Użytkowniy intrjsu USB W przypku systmu Winows przjź o Stron 6 W przypku systmu Mintosh przjź o Stron 8 Użytkowniy sii przwoowj W przypku systmu Winows przjź o Stron 10 W przypku systmu Mintosh przjź o Stron 12 USB Sić przwoow Winows Mintosh Winows Mintosh Użytkowniy sii zprzwoowj Winows i Mintosh, przjź o Stron 13 Sić zprzwoow 5

6 USB Winows Użytkowniy intrjsu USB (l systmów Winows XP Hom/XP Prossionl/Winows Vist /Winows 7) 10 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. 12 Połąz przwó USB 11 Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkit MFL-Pro nstępni w przypku zgoy n wrunki umów linyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Wyirz pozyję Połązni lokln (USB), nstępni kliknij przyisk Dlj. Instlj ęzi kontynuown. USB Po wyświtlniu tgo krnu przjź o nstępngo kroku. 6

7 USB Winows WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu. 13 Zkońz i uruhom ponowni Kliknij przyisk Zkońz, y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. Zostną wyświtlon poniższ krny. Gy wyświtlony zostni krn Sprwź ostępność ktulizji irmwr, wyirz wymgn ustwini ostępnośi ktulizji irmwr, nstępni kliknij przyisk OK. Gy uruhomi się progrm Progrm ń i pomoy thniz. urzązń Brothr, postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Gy wyświtlony zostni krn Wyruk przykłowgo zjęi, postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni, y wyrukowć tstową oitkę. Inormj Dostęp o Intrntu jst wymgny w lu zktulizowni oprogrmowni i progrmu Progrm ń i pomoy thniz. urzązń Brothr. USB Winows Mintosh g Instlj ęzi kontynuown utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Po wyświtlniu krnu Rjstrj On-Lin, wyirz opowini opj i postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Jśli urzązni ni m yć rukrką omyślną, usuń zznzni pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępni kliknij Dlj. Zkońz Trz przjź o Instlj zostł zkońzon. Przjź o zęśi Zinstluj plikj opjonln n Stron 20. Inormj Strownik rukrki XML Ppr Spiition Strownik rukrki XML Ppr Spiition jst njlpszym wyorm w systmi Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, któr korzystją z okumntów typu XML Ppr Spiition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm 7

8 USB Mintosh Użytkowniy intrjsu USB (l systmów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 10 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. USB 11 Połąz przwó USB WAŻNE NIE połązj urzązni o portu USB w klwiturz lu nizsilnym konntrtorz USB. Połąz urzązni zpośrnio o komputr Mintosh. WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu. 8

9 USB Mintosh 12 Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX), w lu instlji. Wyirz pozyję Lol Conntion (USB) (Połązni lokln (USB)), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Zzkj n zinstlowni oprogrmowni. Po zkońzniu instlji oprogrmowni Brothr rozpozni wyszukiwni urzązni Brothr. Potrw to kilk hwil. Wyirz urzązni z listy i kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się tn krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). Pojwi się okno ilogow z zpytnim, zy hsz porć oprogrmowni NwSot CD Llr. Postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Moższ równiż zinstlowć oprogrmowni NwSot CD Llr z poziomu krnu Brothr Support (Pomo thnizn Brothr). USB Winows Mintosh Zkońz Instlj zostł zkońzon. 9

10 Sić przwoow Winows Użytkowniy intrjsu sii przwoowj (l systmów Winows XP Hom/XP Prossionl/Winows Vist /Winows 7) 10 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. 11 Połąz przwó siiowy WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu. USB 10

11 Sić przwoow Winows 12 g Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkit MFL-Pro nstępni w przypku zgoy n wrunki umów linyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Wyirz pozyję Połązni klm siiowym (Ethrnt), nstępni kliknij przyisk Dlj. Po wyświtlniu krnu Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę ogniową wyirz opję Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln) i kliknij przyisk Dlj. Jśli używsz zpory innj niż Zpor systmu Winows, nlży zpoznć się z inormjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. Do sknowni sii oj port UDP Jśli nl występują prolmy z połąznim siiowym, oj port UDP 137 i 161. Inormj Jśli o sii połązon jst więj niż jno urzązni, wyirz swoj urzązni z listy, nstępni kliknij Dlj. Jśli urzązni ni zostło znlzion w sii, potwirź ustwini postępują zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Instlowni strowników Brothr rozpozni się utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Po wyświtlniu krnu Rjstrj On-Lin, wyirz opowini opj i postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Jśli urzązni ni m yć rukrką omyślną, usuń zznzni pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępni kliknij Dlj. 13 Zkońz i uruhom ponowni Kliknij przyisk Zkońz, y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. Zostną wyświtlon poniższ krny. Gy wyświtlony zostni krn Sprwź ostępność ktulizji irmwr, wyirz wymgn ustwini ostępnośi ktulizji irmwr, nstępni kliknij przyisk OK. Gy uruhomi się progrm Progrm ń i pomoy thniz. urzązń Brothr, postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Gy wyświtlony zostni krn Wyruk przykłowgo zjęi, postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni, y wyrukowć tstową oitkę. Inormj Dostęp o Intrntu jst wymgny w lu zktulizowni oprogrmowni i progrmu Progrm ń i pomoy thniz. urzązń Brothr. Zkońz Trz przjź o Instlj zostł zkońzon. Przjź o zęśi Zinstluj plikj opjonln n Stron 20. Inormj Strownik rukrki XML Ppr Spiition Strownik rukrki XML Ppr Spiition jst njlpszym wyorm w systmi Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, któr korzystją z okumntów typu XML Ppr Spiition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm Sić przwoow Winows Mintosh 11

12 Sić przwoow Mintosh Użytkowniy intrjsu sii przwoowj (l systmów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 10 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 11 Połąz przwó siiowy 12 Zinstluj pkit MFL-Pro USB Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX), w lu instlji. Wyirz pozyję Wir Ntwork Conntion (Ethrnt) (Połązni klm siiowym (Ethrnt)), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Zzkj n zinstlowni oprogrmowni. Po zkońzniu instlji oprogrmowni Brothr rozpozni wyszukiwni urzązni Brothr. Potrw to kilk hwil. Jśli urzązni zostło skonigurown o pry w sii, wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się tn krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). Pojwi się okno ilogow z zpytnim, zy hsz porć oprogrmowni NwSot CD Llr. Postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Moższ równiż zinstlowć oprogrmowni NwSot CD Llr z poziomu krnu Brothr Support (Pomo thnizn Brothr). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 12

13 Dl użytkowników zprzwoowgo intrjsu siiowgo Dl użytkowników sii zprzwoowj 10 Prz rozpozęim Mimo, ż rukrk Brothr DCP-J925DW moż yć używn zrówno w siih przwoowyh, jk i zprzwoowyh, jnozśni możn używć tylko jngo sposou łązni. Inormj Jśli wzśnij skonigurowno ustwini zprzwoow urzązni, prz ponownym skonigurownim ustwiń zprzwoowyh nlży wyzrowć ustwini sii LAN. Niśnij przyisk Mnu n urzązniu. Niśnij przyisk Sić. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić pozyję Rstuj sić, nstępni niśnij Rstuj sić. Niśnij przyisk Tk, y zkptowć. Przytrzymj przyisk Tk przz 2 skuny, y ztwirzić. Inormj Ay skonigurowć urzązni w tryi -ho (zyli połązyć j z komputrm osługująym sić zprzwoową z pośrnitw punktu ostępowgo/routr), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM z okumntją. Możn wyświtlić Instrukję osługi l sii, postępują zgoni z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputr. Włóż płytę CD-ROM o npęu CD-ROM. W systmi Winows : 2 Wyirz mol i język. Pojwi się mnu główn płyty CD-ROM. 3 Kliknij pozyję Dokumntj, nstępni kliknij Dokumnty w ormi PDF. Zostni wyświtlon główn stron. 4 Kliknij Instrukj osługi l sii. W systmi Mintosh: 2 Dwukrotni kliknij pozyję Doumnttion (Dokumntj), nstępni kliknij wukrotni ktlog z Twoim językim. 3 Dwukrotni kliknij pozyję top.p, nstępni kliknij Instrukj osługi l sii. 11 Wyirz mtoę instlji zprzwoowj Poniższ instrukj orują trzy sposoy instlji urzązni Brothr w śroowisku sii zprzwoowj. Konigurj z użyim instltor CD-ROM i przwou USB (tylko systm Winows ) Nlży tymzsowo skorzystć z przwou USB pozs konigurji (przwó ni znjuj się w zstwi). N potrzy tj mtoy zl się korzystni z komputr połązongo zprzwoowo z siią. Jśli korzystsz z systmu Winows XP lu ktulni korzystsz z komputr połązongo o punktu ostępowgo/routr z pośrnitwm przwou siiowgo, musisz zoyć inormj o ustwinih sii zprzwoowj. Spisz ustwini sii zprzwoowj w polu Stron 14. Trz przjź o Stron 15 Sić zprzwoow 13

14 Dl użytkowników zprzwoowgo intrjsu siiowgo SSID (nzw sii) / Kluz siiowy Prosimy ni kontktowć się z ziłm osługi klint irmy Brothr w lu uzyskni pomoy, jśli ni są ostępn inormj otyzą zpizństw sii zprzwoowj. Ni możmy pomó w znlziniu ustwiń zpizństw sii. Elmnt SSID (nzw sii) Zpisni iżąyh ustwiń sii zprzwoowj Kluz siiowy * Kluz siiowy moż yć równiż opisywny jko Psswor (hsło), Surity Ky (kluz zpizństw) lu Enryption Ky (kluz szyrowni). Inormj Bz znjomośi tyh inormji (SSID i kluz siiowy) ni jst możliw lsz konigurowni sii zprzwoowj. W jki sposó możn znlźć t inormj? 1) Zpoznj się z okumntją ołązoną o zprzwoowgo punktu ostępowgo/routr. 2) Wstępn nzw sii moż yć nzwą prount lu nzwą molu. 3) Jśli inormj otyzą zzpizń ni są znn, skontktuj się z prountm routr, ministrtorm systmu lu ostwą Intrntu. Ręzn konigurj z poziomu pnlu strowni (Winows i Mintosh) Jśli zprzwoowy punkt ostępowy/routr ni osługuj unkji WPS (Wi-Fi Prott Stup) lu AOSS, zpisz ustwini sii zprzwoowj zprzwoowgo punktu ostępowgo lu routr w powyższym polu. Trz przjź o Stron 17 Jnoprzyiskow konigurj przy użyiu WPS lu AOSS (Winows i Mintosh) Jśli zprzwoowy routr/punkt ostępowy osługuj (jnoprzyiskową) mtoę konigurji zprzwoowj (Wi-Fi Prott Stup lu AOSS ), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM z okumntją. Ay skonigurowć urzązni w innym śroowisku zprzwoowym (try -ho), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM z okumntją. 14

15 Dl użytkowników zprzwoowgo intrjsu siiowgo 12 Konigurj z użyim instltor CD-ROM i przwou USB (tylko systm Winows ) Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkit MFL-Pro nstępni w przypku zgoy n wrunki umów linyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgoni z instrukjmi n krni. g h Tymzsowo połąz przwó USB (niołązony) zpośrnio o komputr i urzązni. Jśli pojwi się krn z potwirznim, zznz pol i kliknij Dlj, przjź o h. W prziwnym rzi przjź o i. Gy pojwi się poniższy krn, zznz opję Tk, jśli hsz połązyć się z SSID n liśi. Kliknij Dlj i przjź o k. Wyirz pozyję Połązni zprzwoow, nstępni kliknij przyisk Dlj. Po wyświtlniu krnu Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę ogniową wyirz opję Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln) i kliknij przyisk Dlj. Jśli używsz zpory innj niż Zpor systmu Winows, nlży zpoznć się z inormjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. Do sknowni sii oj port UDP Jśli nl występują prolmy z połąznim siiowym, oj port UDP 137 i 161. Wyirz opję Bzpośrnio, tj. z pomoą komputr lu pnlu strowni urzązni, nstępni kliknij Dlj. Wyirz pozyję Tymzsow użyi kl USB (zln), nstępni kliknij przyisk Dlj. Inormj Jśli pojwi się krn Wżn uwg, zznz pol po potwirzniu SSID i kluz siiowgo, nstępni kliknij Dlj. i Gy pojwi się poniższy krn, krtor wyszuk sii zprzwoow ostępn l Twojgo urzązni. Wyirz SSID, który spisłś l Twojj sii w kroku 11- n Stron 13, nstępni kliknij Dlj. Inormj Jśli list jst pust, sprwź zy punkt ostępowy jst zsilny i zy rozgłsz SSID, nstępni sprwź, zy urzązni i punkt ostępowy znjują się w zsięgu komunikji zprzwoowj. Nstępni kliknij Oświż. Jśli punkt ostępowy ni jst ustwiony tk, y rozsyłł intyiktor SSID, moższ ręzni oć tę unkję, klikją przyisk Zwnsowny. Postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni i uzupłnij pol Nzw (SSID), nstępni kliknij Dlj. Sić zprzwoow 15

16 Dl użytkowników zprzwoowgo intrjsu siiowgo j Wprowź Kluz sii, który spisno w kroku 11- n Stron 13, nstępni wprowź kluz ponowni w polu Potwirź kluz sii i kliknij Dlj. Inormj Jśli Twoj sić ni jst skonigurown w zkrsi uwirzytlnini i szyrowni, wyświtlony zostni nstępująy krn. Ay kontynuowć konigurowni, kliknij OK i przjź o k. k Kliknij Dlj. Ustwini zostną wysłn o Twojgo urzązni. l Inormj Ustwini pozostną nizminion, jśli kliknisz Anuluj. Jśli hsz ręzni wprowzić ustwini rsu IP urzązni, kliknij opję Zmiń rs IP i wprowź potrzn ustwini rsu IP l swojj sii. Jśli pojwi się krn łęu konigurji zprzwoowj, kliknij Ponów i spróuj ponowni o kroku i. Ołąz przwó USB łąząy komputr i urzązni. m Kliknij Dlj, y kontynuowć instlję pkitu MFL-Pro. Konigurj zprzwoow jst zkońzon. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suit, przjź o kroku 14- n Stron 18. Trz przjź o Stron 18 16

17 Dl użytkowników zprzwoowgo intrjsu siiowgo 12 Ręzn konigurj z poziomu pnlu strowni (Winows i Mintosh) Niśnij przyisk Mnu n urzązniu. Niśnij przyisk Sić. Niśnij przyisk WLAN. Niśnij Krtor kon. Jśli zostni wyświtlony komunikt Przłązyć intrjs siiowy n zprzwoowy?, niśnij Tk, y zkptowć. Uruhomiony zostni krtor konigurji zprzwoowj. Ay nulowć, niśnij Ni. Urzązni wyszuk ostępn intyiktory SSID. Wyświtlni ostępnyh intyiktorów SSID potrw kilk skun. Jśli zostni wyświtlon list intyiktorów SSID, niśnij przyisk lu, y wyrć intyiktor SSID zpisny w kroku 11- n Stron 14. Wyirz intyiktor SSID, z którym hsz się połązyć. Jśli zprzwoowy punkt ostępowy/routr wyrngo SSID osługuj stnr WPS, urzązni wymg jgo stosowni, przjź o. Jśli urzązni wymg poni kluz siiowgo, przjź o. W prziwnym rzi przjź o. Inormj Jśli list intyiktorów SSID ni zostł wyświtlon, upwnij się, ż punkt ostępowy jst włązony. Przysuń urzązni liżj o punktu ostępowgo i spróuj zząć jszz rz. Jśli punkt ostępowy ni jst ustwiony tk, y rozsyłł intyiktor SSID, konizn ęzi ręzn oni nzwy SSID. Szzgółow inormj możn znlźć w Instrukji osługi l sii. Niśnij Tk, y połązyć urzązni przy użyiu unkji WPS. (W przypku wyoru pozyji Ni w lu kontynuowni ustwini ręzngo, przjź o kroku, y wprowzić kluz siiowy). Kiy n krni LCD pojwi się pozyj Uruhom unkję WPS, niśnij przyisk WPS n zprzwoowym punki ostępowym/routrz, nstępni niśnij przyisk Dlj, y kontynuowć. Przjź o kroku. Wprowź kluz siiowy zpisny w kroku 11- n Stron 14 z pomoą krnu otykowgo. Znki są wyświtln w nstępująj koljnośi: mł litry, nstępni uż litry. Niśnij, y przhozić pomięzy litrmi, numrmi lu znkmi spjlnymi. (Dostępn znki mogą się różnić w zlżnośi o krju). Ay przsunąć kursor w lwo lu w prwo, niśnij przyisk lu. Po wprowzniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępni niśnij przyisk Tk, y zstosowć ustwini. Urzązni rozpozni próę połązni z siią zprzwoową. Moż to trwć kilk minut. Komunikt o wyniku połązni jst wyświtlny przz 60 skun n krni LCD i utomtyzni zostni wyrukowny rport o zprzwoowj sii LAN. Konigurj zprzwoow jst zkońzon. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suit, przjź o kroku 13. Użytkowniy systmu Winows : Trz przjź o Stron 18 Użytkowniy komputrów Mintosh: Trz przjź o Stron Sić zprzwoow

18 Sić zprzwoow Winows Instlj strowników i oprogrmowni (systm Winows XP Hom/XP Prossionl/Winows Vist /Winows 7) 13 Prz rozpozęim instlji h Jśli urzązni ni m yć rukrką omyślną, usuń zznzni pol Ustw jko rukrkę omyślną, nstępni kliknij Dlj. 18 Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. 14 g Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Zostni wyświtlon mnu główn płyty CD-ROM. Kliknij pozyję Zinstluj pkit MFL-Pro nstępni w przypku zgoy n wrunki umów linyjnyh kliknij pozyję Tk. Postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Wyirz pozyję Połązni zprzwoow, nstępni kliknij przyisk Dlj. Po wyświtlniu krnu Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę ogniową wyirz opję Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln) i kliknij przyisk Dlj. Jśli używsz zpory innj niż Zpor systmu Winows, nlży zpoznć się z inormjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. Do sknowni sii oj port UDP Jśli nl występują prolmy z połąznim siiowym, oj port UDP 137 i 161. Wyirz urzązni z listy i kliknij przyisk Dlj. Inormj Jśli w przypku używni unkji WEP n krni LCD zostni wyświtlony komunikt Połązony, l urzązni ni zostni onlzion w sii, upwnij się, ż wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wilkość litr w kluzu WEP jst istotn. Instlowni strowników Brothr rozpozni się utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Po wyświtlniu krnu Rjstrj On-Lin, wyirz opowini opj i postępuj zgoni z instrukjmi n krni. 15 Zkońz i uruhom ponowni Kliknij przyisk Zkońz, y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. Zostną wyświtlon poniższ krny. Gy wyświtlony zostni krn Sprwź ostępność ktulizji irmwr, wyirz wymgn ustwini ostępnośi ktulizji irmwr, nstępni kliknij przyisk OK. Gy uruhomi się progrm Progrm ń i pomoy thniz. urzązń Brothr, postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Gy wyświtlony zostni krn Wyruk przykłowgo zjęi, postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni, y wyrukowć tstową oitkę. Inormj Dostęp o Intrntu jst wymgny w lu zktulizowni oprogrmowni i progrmu Progrm ń i pomoy thniz. urzązń Brothr. Zkońz Trz przjź o Instlj zostł zkońzon. Przjź o zęśi Zinstluj plikj opjonln n Stron 20. Inormj Strownik rukrki XML Ppr Spiition Strownik rukrki XML Ppr Spiition jst njlpszym wyorm w systmi Winows Vist i Winows 7 przy rukowniu z plikji, któr korzystją z okumntów typu XML Ppr Spiition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm

19 Sić zprzwoow Mintosh Instlj strowników i oprogrmowni (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 13 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 14 Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązoną płytę instlyjną CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX), w lu instlji. Wyirz pozyję Wirlss Ntwork Conntion (Połązni zprzwoow), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Oprogrmowni Brothr rozpozni wyszukiwni urzązni Brothr w sii zprzwoowj. Jśli urzązni zostło skonigurown o pry w okrślonj sii, wyirz urzązni, któr m zostć zinstlown, nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Inormj Jśli wprowzni ustwiń zprzwoowyh ni powizi się, pojwi się krn Wirlss Dvi Stup Wizr (Krtor konigurji urzązni zprzwoowgo). Postępuj zgoni z instrukjmi n krni, y zkońzyć konigurję zprzwoową. 15 Po zkońzniu instlji wyirz urzązni z listy i kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się tn krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). Pojwi się okno ilogow z zpytnim, zy hsz porć oprogrmowni NwSot CD Llr. Postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Moższ równiż zinstlowć oprogrmowni NwSot CD Llr z poziomu krnu Brothr Support (Pomo thnizn Brothr). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Sić zprzwoow Winows Mintosh 19

20 Zinstluj opjonln plikj Winows 1 Instlj opjonlnyh plikji Moższ zinstlowć nstępują plikj. FFiltr Stuio/BookSn & Whitor Suit irmy Rllusion, In NwSot CD Llr irmy NwSot 1 Hompg Print 2 irmy Corpus 1 1 Szzgółow inormj zwir Instrukj oprogrmowni. Inormj Urzązni musi yć WŁĄCZONE i połązon o komputr. Niktór plikj wymgją ostępu o Intrntu. Użytkownik musi yć zlogowny z uprwninimi ministrtor. Wspomnin plikj ni jst ostępn l systmów Winows Srvr 2003/ Zinstluj pomo l progrmu FFiltr Stuio Ay uruhomić progrm FFiltr Stuio, przjź o mnu Strt/ Wszystki progrmy/rllusion/ FFiltr Stuio n komputrz użytkownik. Kliknij opję Chk or Upts (Sprwź ktulizj) n krni lu kliknij przyisk w prwym górnym rogu krnu, y przjść o strony intrntowj ktulizji Rllusion. Kliknij przyisk Downlo (Poirz) i wyirz ktlog, w którym plik m zostć zpisny. Zmknij plikję FFiltr Stuio prz uruhominim instltor pomoy FFiltr Stuio Hlp. Kliknij wukrotni porny plik z okrślongo ktlogu i postępuj zgoni z instrukjmi instlyjnymi wyświtlonymi n krni. Ponowni otwórz mnu główn przz wysunięi, nstępni wsunięi płyty CD-ROM lu przz wukrotn kliknięi progrmu strt.x w ktlogu głównym. Zostni wyświtlon mnu główn CD-ROM. Wyirz język, nstępni kliknij pozyję Dotkow plikj. Kliknij przyisk plikji, któr m zostć zinstlown. Wróć o krnu Dotkow plikj, y zinstlowć koljn plikj. Inormj Ay wyświtlić płną pomo progrmu FFiltr Stuio Hlp, wyirz pozyję Strt/Wszystki progrmy/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio Hlp. 20

21 Dl użytkowników intrjsu siiowgo Zrstuj ustwini sii o ryznyh ustwiń omyślnyh Ay przywróić wszystki ustwini sii w wwnętrznym srwrz ruku/sknowni o ryznyh ustwiń omyślnyh, wykonj poniższ kroki. g Upwnij się, ż urzązni ni pruj, nstępni ołąz o nigo wszystki przwoy (z wyjątkim przwou zsiljągo). Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk Sić. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję Rstuj sić, nstępni niśnij przyisk Rstuj sić. Niśnij przyisk Tk. Przytrzymj przyisk Tk przz 2 skuny, y ztwirzić. Gy urzązni zostni uruhomion ponowni, połąz przwoy. Wprowzni tkstu w ustwinih zprzwoowyh Do kżgo przyisku n krni otykowym są przypisn mksymlni ztry litry. Kilkkrotn niśnięi opowinigo przyisku pozwl wprowzić żąny znk. Niśnij, y przhozić pomięzy litrmi, numrmi lu znkmi spjlnymi. (Dostępn znki mogą się różnić w zlżnośi o krju). Wstwini spji Ay wprowzić spję, nlży nisnąć, nstępni nisnąć przyisk spji lu. Dokonywni poprwk Ay zminić łęni wprowzoną litrę, niśnij przyisk lu w lu przsunięi kursor o łęngo znku, nstępni niśnij przyisk. Wprowź ponowni prwiłowy znk. Istnij tkż możliwość kopiowni i wstwini znków. Powtrzni znków Ay wprowzić znk, który znjuj się n tym smym przyisku, o poprznio wprowzony znk, niśnij przyisk w lu przsunięi kursor w prwo, nstępni ponowni niśnij wyrny przyisk. 21

22 Znki towrow Logo Brothr jst zstrzżonym znkim towrowym Brothr Inustris, Lt. Brothr jst zstrzżonym znkim towrowym Brothr Inustris, Lt. Nzw Winows Vist jst znkim towrowym lu zstrzżonym znkim towrowym irmy Mirosot Corportion n trni Stnów Zjnozonyh i/lu innyh krjów. Winows i Winows Srvr są zstrzżonymi znkmi towrowymi irmy Mirosot Corportion w Stnh Zjnozonyh i/lu innyh krjh. Mintosh i M OS są znkmi towrowymi irmy Appl In. zrjstrownymi n trni Stnów Zjnozonyh i/lu innyh krjów. FFiltr Stuio jst znkim towrowym irmy Rllusion, In. AOSS jst znkim towrowym irmy Bulo In. WPA, WPA2 i Wi-Fi Prott Stup są znkmi hnlowymi lu zstrzżonymi znkmi towrowymi Wi-Fi Allin w Stnh Zjnozonyh i/lu w innyh krjh. Kż irm, którj nzw oprogrmowni jst wyminion w tym poręzniku, posi umowę linyjną oprogrmowni otyząą progrmów ęąyh jj włsnośią. Wszystki nzwy hnlow orz nzwy prouktów spółk występują n proukth Brothr, powiązn okumnty orz wszlki inn mtriły są znkmi towrowymi lu zstrzżonymi znkmi towrowymi opowinih spółk. Oprowni i pulikj Tn poręznik zostł oprowny i wyny po nzorm Brothr Inustris Lt. i zwir njnowsz opisy i n thnizn prouktu. Trść ninijszgo poręznik orz n thnizn wyrou polgją zminom z powiomini. Firm Brothr zstrzg soi prwo o okonywni zmin z powiomini w spyikjh i okumntji zwrtyh w ninijszj instrukji i ni ponosi opowizilnośi z jkikolwik szkoy (tkż pośrni) spowoown korzystnim z tyh inormji, w tym tkż z łęy typogrizn i inn, któr mogą występowć w tj pulikji. Prwo utorski i linj 2011 Brothr Inustris, Lt. Wszlki prw zstrzżon. Tn proukt zwir oprogrmowni oprown przz nstępująyh prountów: PACIFIC SOFTWORKS, INC Dvisp Sotwr, In. Tn proukt zwir oprogrmowni KASAGO TCP/IP oprown przz spółkę ZUKEN ELMIC,In. Znjź inspirję. Jśli korzystsz z systmu Winows, wukrotni kliknij ikonę Brothr CrtivCntr n pulpii, y uzyskć ostęp o DARMOWEJ strony intrntowj zwirjąj wil pomysłów i zsoów o użytku osoistgo i zwoowgo. Użytkowniy komputrów M mogą uzyskć ostęp o strony Brothr CrtivCntr po rsm:

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu.

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu. Rgulmin rmontów orz wykorzystywni śroków z funuszu rmontowgo Spółzilni Miszkniowj Ark w Wrołwiu złąznik o uhwły 67/03 I Postnowini ogóln 1. Rgulmin okrśl oowiązki Spółzilni i jj Członków w zkrsi nprw wwnątrz

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Okno z roletą zewnętrzną. wysokość otworu z miejscem na -0,02. SD1- słupek drewniany wg rys. więźby dachowej OB2. 2x15. hp= 0 1/5. dachu.

Okno z roletą zewnętrzną. wysokość otworu z miejscem na -0,02. SD1- słupek drewniany wg rys. więźby dachowej OB2. 2x15. hp= 0 1/5. dachu. 9 00 0 9 9 9 9 9 0 0,% 9 00 0 0 0 0 0% x L 9.. 00 0 9 x Ø0 9 x Ø x,/ x x ø0 9 miejscem na skrzynkę: cm O miejscem na skrzynkę: cm ramę wykonać bez progu Posadzka na tarasie: płytki mrozoodporne na zaprawie

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Czas trwania procedury: 5 miesięcy Interaktywna instrukcja składania wniosku Właściciel procedury: Departament Instrumentów Polityki Naukowej

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 Strona 1 z 9 Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A 1. wejście USB 2. wskaźnik diodowy

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi ADS-2600W OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj ADS-2600W Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj konfigurji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzmin mturlny mj 009 INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Informtyk poziom podstwowy CZ I Nr zdni Nr podpunktu Mks. punktj z z zdni Mks. punktj z zdnie 1. Z poprwne uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001244554 Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo Strona 1 z 13 Kamera do obserwacji natury instrukcja obsługi Deklaracja zgodności znajduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL !!install_ar070_pol.book ページ 004 年 月 日 月 曜 日 午 前 0 時 0 分 MODEL AR-M6 AR-M76 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA Str. WPROWADZENIE... i OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M0/M70...

Bardziej szczegółowo

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms Obsługa centrali: Sygnały akustyczne centrali (w słuchawce): W trakcie użytkowania centrali mogą występować następujące sygnały akustyczne: Nazwa sygnału Rytm sygnału Opis zgłoszenia centrali ciągły ton

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora Wyślij sterownik Podręcznik administratora Styczeń 2013 www.lexmark.com Przegląd 2 Przegląd Aplikacja Wyślij sterownik umożliwia łatwe uzyskanie sterownika dla wybranego modelu drukarki. Aplikacja wysyła

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych Automatya i Rootya Aaliza Wyład dr Adam Ćmil cmil@agh.du.pl SZEREGI POTĘGOWE ( c ciąg licz zspoloych c ( z z - szrg potęgowy, gdzi ( c - ciąg współczyiów szrgu, z C - środ, ctrum (ustalo, z C - zmia. Dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo