Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG"

Transkrypt

1 Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011

2 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 2 z 26 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI I OGRANICZENIAMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UPRAWNIENIA I OGRANICZENIA PODMIOTÓW Procedura dodania nowego uprawnienia/ograniczenia Procedura edycji uprawnienia/ograniczenia przypisanego do działalności gospodarczej Procedura unieważnienia uprawnienia/ograniczenia przypisanego do działalności gospodarczej Procedura usunięcia uprawnienia/ograniczenia przypisanego do działalności gospodarczej IMPORT UPRAWNIEŃ I OGRANICZEŃ PRZEGLĄDANIE I WYSZUKIWANIE WPISÓW CEIDG WYSZUKIWANIE WPISÓW WPISY W CEIDG Historia wpisu WPISY Z KRS SPIS RYSUNKÓW... 25

3 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 3 z Informacje wstępne Niniejsza dokumentacja dotyczy stanu Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 12 września 2011 roku. Instrukcja jest przeznaczona dla pracowników urzędów wprowadzających w ST CEIDG dane odnośnie uprawnień i ograniczeń podmiotów i ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji w zakresie obsługi uprawnień i ograniczeń podmiotów w ST CEIDG.

4 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 4 z Zarządzanie uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej START Wybranie opcji Uprawnienia i ograniczenia podmiotów Wybór zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS NIE Czy podmiot KRS? TAK Wybór zakładki Podmioty zarejestrowane w KRS Wyszukiwanie przedsiębiorcy Wyszukiwanie podmiotu z KRS KONIEC NIE Czy istnieje wyszukiwany wpis? Wprowadzenie podmiotu do bazy CEIDG na podstawie danych z KRS NIE Czy istnieje wyszukiwany podmiot? TAK TAK Wybranie opcji edycji uprawnieo/ograniczeo dla wyszukanego podmiotu Wybranie zakładki dotyczącej uprawnieo lub ograniczeo Jaki rodzaj operacji? Rysunek 1. Procedura wejścia do panelu nadawania uprawnień/ograniczeń wybranego podmiotu

5 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 5 z 26 Jaki rodzaj operacji? Dodanie nowego Edycja Usunięcie/unieważnienie Wybranie opcji Dodaj Wybranie opcji edycji dla wskazanego uprawnienia/ ograniczenia Liczba elementów do unieważnienia/ usunięcia > 1 Wprowadzenie danych dotyczących uprawnienia/ ograniczenia. W opisie należy określid zakres terytorialny. Wprowadzenie zmian w informacji o ograniczeniu/ uprawnieniu Kliknięcie ikony unieważnienia lub usunięcia dla wybranego elementu Zaznaczenie elementów do unieważnienia/ usunięcia Wybranie opcji unieważnij lub usuo Zapisanie uprawnienia/ ograniczenia Zapisanie zmian Zatwierdzenie operacji usunięcia lub unieważnienia KONIEC Rysunek 2. Procedura dodania, edycji, usunięcia/unieważnienia uprawnienia/ograniczenia dla wybranego podmiotu 2.1 Uprawnienia i ograniczenia podmiotów Schemat blokowy procedury przejścia do panelu nadawania/ uprawnień opisanej w tym rozdziale zamieszczono na Rysunek 1. W celu odnalezienia i edycji aktualnego wykazu uprawnień/ ograniczeń przypisanych do konkretnego podmiotu gospodarczego, użytkownik powinien wybrać z Menu głównego opcję Uprawnienia i ograniczenia -> Uprawnienia i ograniczenia podmiotów. Okno zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej składa się z dwóch zakładek zawierających listy działalności gospodarczych: Podmioty niezarejestrowane w KRS lista działalności gospodarczych niezarejestrowanych w KRS. Lista zawierać będzie wykaz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowaną wyłącznie w systemie CEIDG.

6 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 6 z 26 Rysunek 3. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej Podmioty zarejestrowane w KRS lista działalności gospodarczych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rysunek 4. Widok zakładki Podmioty zarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej W celu przefiltrowania: listy podmiotów niezarejestrowanych w KRS, należy wprowadzić dane do jednej lub wielu komórek znajdujących się pod tytułami poszczególnych kolumn: Numer wpisu, Nazwa, NIP i PESEL i zatwierdzić wprowadzone kryteria klawiszem Enter. W przypadku filtrowania listy podmiotów niezarejestrowanych w KRS numery NIP i PESEL muszą być wprowadzane w całości, by filtrowanie zadziałało poprawnie. Lista podmiotów niezarejestrowanych w KRS możliwa jest

7 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 7 z 26 także do sortowania według numeru wpisu w tym celu, należy wybrać ikonę w kolumnie Numer wpisu. Listy podmiotów zarejestrowanych w KRS, należy wprowadzić dane do komórki znajdującej się pod tytułem kolumny Numer KRS i/ lub Nazwa podmiotu. Lista podmiotów zarejestrowanych w KRS możliwa jest także do sortowania według numeru KRS w tym celu, należy wybrać ikonę Numer KRS. w kolumnie a) Aby dodać nowy podmiot z rejestru KRS, należy w zakładce Podmioty zarejestrowane w KRS wybrać przycisk. Rysunek 5. Widok okna dodawania nowego podmiotu z rejestru KRS W nowym oknie należy wprowadzić numer KRS i nazwę podmiotu pola obligatoryjne. Do zatwierdzenia dodania służy przycisk. Dodatkowo, przycisk umożliwia dostęp do wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowniczym z poziomu strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Rysunek 6. Widok okna wyszukiwarki w Krajowym Rejestrze Sadowym

8 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 8 z 26 Rysunek 7. Widok okna wyszukiwarki podmiotów w KRS Procedura dodania nowego uprawnienia/ograniczenia W pierwszym kroku należy wejść na panel Uprawnienia i ograniczenia -> Uprawnienia i ograniczenia podmiotów (schemat nadawania uprawnień/ ograniczeń znajduje się na Rysunek 2). Rysunek 8. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej Następnie należy wybrać podmiot z wybranej zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS lub Podmioty zarejestrowane w KRS. W celu wejścia do panelu edycji uprawnień/ograniczeń danego podmiotu należy wybrać przycisk. UWAGA: W przypadku nieodnalezienia wybranego podmiotu z KRS na liście Podmioty zarejestrowane w KRS w pierwszym kroku należy wprowadzić taki podmiot do CEIDG

9 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 9 z 26 zgodnie z procedurą dodawania podmiotów z KRS w CEIDG opisaną w Aby dodać nowy podmiot z rejestru KRS, należy w zakładce Podmioty zarejestrowane w KRS wybrać przycisk., a dopiero po dodaniu przejść do panelu edycji uprawnień/ograniczeń danego podmiotu należy wybrać przycisk. Rysunek 9. Widok okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami podmiotu W celu wyświetlenia ograniczeń lub uprawnień przypisanych do danej działalności gospodarczej, należy odpowiednio wybrać zakładkę lub. Wyświetlona zostanie wówczas lista dostępnych uprawnień/ ograniczeń. Do dodania nowego ograniczenia/uprawnienia do wybranej działalności gospodarczej służy przycisk widoczny pod listą wyświetlanych ograniczeń/ uprawnień. W oknie dodania nowego elementu należy wprowadzić następujące dane: Ograniczenie/Uprawnienie należy wybrać z listy wprowadzonych do systemu i dostępnych z poziomu uprawnień danego użytkownika ograniczeń/uprawnień poprzez klawisz. Listę uprawnień oraz listę ograniczeń można sortować po dostępnych nagłówkach kolumn Symbol, Nazwa, Rodzaj działalności oraz filtrować wprowadzając dane do jednej lub wielu komórek znajdujących się pod tytułami poszczególnych kolumn i zatwierdzając wprowadzone dane z klawiatury klawiszem Enter. Wybór danego uprawnienia/ograniczenia następuje poprzez kliknięcie na niego.

10 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 10 z 26 Rysunek 10. Widok okna wyboru uprawnień Data ważności (od do) wybierana z kalendarza, Opis należy zdefiniować przy użyciu klawiatury, Sygnatura sprawy należy zdefiniować przy użyciu klawiatury, Numer dokumentu należy zdefiniować przy użyciu klawiatury, Dokument załącznik, należy wybierać z żądanej lokalizacji. Wypełnienie pól oznaczonych * jest obligatoryjne. Rysunek 11. Widok okna dodawania nowego ograniczenia W celu zapisania dodawanego ograniczenia/uprawnienia należy wybrać klawisz. Anulowanie dodawania wymaga wyboru klawisza. Po dodaniu uprawnienie/ograniczenie będzie widoczne w panelu zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami podmiotu (Rysunek 12) lub z poziomu przeglądania wpisu (dla podmiotów niezarejestrowanych w KRS Rysunek 29, dla podmiotów z KRS Rysunek 33).

11 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 11 z 26 Rysunek 12. Widok okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami podmiotu zakładka Ograniczenia W celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzonego uprawnienia/ograniczenia, należy wyświetlić szczegóły danego uprawnienia/ograniczenia korzystając z przycisku Procedura edycji uprawnienia/ograniczenia przypisanego do działalności gospodarczej W pierwszym kroku należy wejść na panel Uprawnienia i ograniczenia -> Uprawnienia i ograniczenia podmiotów (schemat edycji uprawnień/ ograniczeń znajduje się na Rysunek 2). Rysunek 13. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej Następnie należy wybrać podmiot z wybranej zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS lub Podmioty zarejestrowane w KRS. W celu wejścia do panelu edycji uprawnień/ograniczeń danego podmiotu należy wybrać przycisk. W nowym oknie wyświetlone zostaną szczegóły działalności, zawierające:

12 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 12 z 26 Dane podmiotu: o o w przypadku niezarejestrowanych w KRS: numer wpisu, nazwę podmiotu, NIP, PESEL, kody PKD, w przypadku zarejestrowanych w KRS: numer KRS i nazwa podmiotu. Zakładki ograniczeń i uprawnień przypisanych do danego podmiotu. Rysunek 14. Widok zakładki Uprawnienia dla wybranego podmiotu zarejestrowanego w KRS W celu wyświetlenia ograniczeń lub uprawnień przypisanych do danej działalności gospodarczej, należy odpowiednio wybrać zakładkę lub. Wyświetlona zostanie wówczas lista dostępnych uprawnień/ ograniczeń. W celu wyświetlenia zestawienia wszystkich uprawnień/ ograniczeń, niezależnie od ich okresu obowiązywania i statusu ważności, należy wybrać opcję znajdującą się pod listą ograniczeń/ uprawnień. W przypadku wyświetlenia się na liście uprawnienia/ ograniczenia przeterminowanego i unieważnionego, widoczny będzie przycisk unieważnienia podświetlony na kolor szary. Uprawnienia/ ograniczenia aktualnie obowiązujące, posiadają przycisk unieważnienia w kolorze czerwonym. Listy ograniczeń i uprawnień można dodatkowo sortować po nagłówkach kolumn Symbol, Nazwa ograniczenia/nazwa uprawnienia, Rodzaj działalności, Od oraz Do. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wybranego uprawnienia/ ograniczenia należy wybrać przycisk, dostępny przy wybranym ograniczeniu/ uprawnieniu na liście wyświetlanych ograniczeń/ uprawnień dla danej działalności gospodarczej.

13 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 13 z 26 Rysunek 15. Widok okna szczegółów uprawienia przypisanego do działalności gospodarczej Okno szczegółów uprawnienia/ograniczenia zawiera informację: nazwę uprawnienia/ ograniczenia, datę jego ważności (od do), opis, sygnaturę sprawy, numer dokumentu. Może także zawierać załącznik plik dokumentu związanego z dodaniem uprawienia/ ograniczenia w polu Dokument. Edycja wybranego ograniczenia/uprawnienia wymaga wyboru przycisku, dostępnego przy wybranym ograniczeniu/ uprawnieniu na liście wyświetlanych ograniczeń/ uprawnień dla danej działalności gospodarczej. W oknie edycji uprawnienia/ograniczenia dostępne do modyfikacji są następujące pola: Uprawnienie/ograniczenie obligatoryjne do uzupełnienia, Data ważności obligatoryjne do uzupełnienia, z możliwością uzupełnienia okresu obowiązywania za pomocą kalendarza, Opis pozwalający na wprowadzenie szczegółów dotyczących danego uprawnienia/ ograniczenia, Sygnatura sprawy Numer dokumentu obligatoryjne do uzupełnienia Dokument pozwalający na dołączenie załącznika pliku dokumentu związanego z dodaniem uprawienia/ograniczenia.

14 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 14 z 26 Rysunek 16. Widok okna Edycja uprawnienia Zapisanie wprowadzonych zmian wymaga wyboru klawisza. Aby anulować wprowadzone w zakresie uprawnienia/ograniczenia modyfikacje, należy wybrać klawisz. W celu sprawdzenia prawidłowości modyfikowanych danych, należy wyświetlić szczegóły danego uprawnienia/ ograniczenia przycisk Procedura unieważnienia uprawnienia/ograniczenia przypisanego do działalności gospodarczej W pierwszym kroku należy wejść na panel Uprawnienia i ograniczenia -> Uprawnienia i ograniczenia podmiotów (schemat unieważnienia uprawnień/ ograniczeń znajduje się na Rysunek 2). Rysunek 17. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej

15 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 15 z 26 Następnie należy wybrać podmiot z wybranej zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS lub Podmioty zarejestrowane w KRS. W celu wejścia do panelu edycji uprawnień/ograniczeń danego podmiotu należy wybrać przycisk. Rysunek 18. Widok zakładki Uprawnienia dla wybranego podmiotu zarejestrowanego w KRS W celu unieważnienia wybranego ograniczenia/ uprawnienia należy posłużyć się klawiszem przypisanym do tego ograniczenia/ uprawnienia. Rysunek 19. Okno wyboru opcji pojedynczego unieważnienia wybranego uprawnienia W dalszej kolejności, wybór użytkownika będzie skutkował potwierdzeniem podjętej czynności. Rysunek 20. Komunikat potwierdzający unieważnienie wybranego uprawnienia Wybór klawisza Klawisz spowoduje zapisanie ograniczenia/ uprawnienia, jako unieważnionego. umożliwia wycofanie się z procesu unieważnienia ograniczenia/ uprawnienia. Unieważnione uprawnienie/ ograniczenie widoczne będzie na liście uprawnień/ ograniczeń, jako opatrzone przyciskiem unieważnienia podświetlonym na kolor szary.

16 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 16 z 26 Rysunek 21 Widok uprawnienia unieważnionego na liście uprawnień przypisanych do danej działalności gospodarczej Unieważnienie większej liczby uprawnień/ ograniczeń w ramach danej działalności gospodarczej jest możliwe poprzez zaznaczenie pola dla wielu ograniczeń/uprawnień i wyboru przycisku dostępnego pod listą Procedura usunięcia uprawnienia/ograniczenia przypisanego do działalności gospodarczej W pierwszym kroku należy wejść na panel Uprawnienia i ograniczenia -> Uprawnienia i ograniczenia podmiotów (schemat usunięcia uprawnień/ ograniczeń znajduje się na Rysunek 2). Rysunek 22. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej Następnie należy wybrać podmiot z wybranej zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS lub Podmioty zarejestrowane w KRS. W celu wejścia do panelu edycji uprawnień/ograniczeń danego podmiotu należy wybrać przycisk.

17 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 17 z 26 Rysunek 23. Widok zakładki Uprawnienia dla wybranego podmiotu zarejestrowanego w KRS Do pojedynczego usunięcia wybranego ograniczenia/ uprawnienia służy przycisk. Rysunek 24. Okno wyboru opcji pojedynczego usuwania wybranego ograniczenia W celu usunięcia ograniczenia/ uprawnienia, użytkownik będzie proszony o potwierdzenie decyzji. Rysunek 25. Komunikat potwierdzający usuwanie wybranego ograniczenia Wybór klawisza spowoduje usunięcie danego ograniczenia/ uprawnienia z listy uprawnień/ ograniczeń przypisanych do danej działalności gospodarczej. Klawisz umożliwia wycofanie się z procesu usuwania ograniczenia/ uprawnienia. Usunięcie większej liczby uprawnień/ ograniczeń w ramach danej działalności gospodarczej jest możliwe poprzez zaznaczenie pola dla wielu ograniczeń/uprawnień i wyboru przycisku dostępnego pod listą uprawnień i ograniczeń.

18 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 18 z Import uprawnień i ograniczeń Opcja umożliwia importowanie list uprawnień i ograniczeń z wybranej lokalizacji. Rysunek 26. Widok okna Import uprawnień i ograniczeń Korzystając z funkcji należy wskazać z wybranej lokalizacji plik XML skompresowany w formacie.zip zawierający zestaw uprawnień i ograniczeń do działalności gospodarczej. Zatwierdzenie zaimportowania uprawnień i ograniczeń następuje przy wykorzystaniu przycisku.

19 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 19 z Przeglądanie i wyszukiwanie wpisów CEIDG 3.1 Wyszukiwanie wpisów Panel Przeglądanie wpisów umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wpisów w CEIDG według zadanych kryteriów. WAŻNE: W terminie do 31 grudnia 2011 roku, w oknie Wyszukiwanie wpisów pojawiać się będzie komunikat związany z trwającym do tego dnia procesem migracji danych do ST CEIDG w zakresie przedsiębiorców zarejestrowanych przed 1 lipca 2011 roku. Rysunek 27. Widok okna wyszukiwania wpisów w CEIDG według dostępnych kryteriów Sekcja Kryteria wyszukiwania pozwala na określenie listy wpisów w CEIDG, która ma zostać wyświetlona, przy użyciu poniższych kryteriów wyszukiwania: NIP należy podać przy użyciu klawiatury wprowadzając pełen numer NIP podmiotu, Numer KRS należy podać przy użyciu klawiatury wprowadzając pełen numer KRS podmiotu, WAŻNE: Wprowadzenie numeru KRS w kryteriach wyszukiwania i wybranie przycisku Szukaj powoduje wyświetlenie linku do danego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo w przypadku, gdy dla danego podmiotu z KRS nadano w CEIDG uprawnienia lub ograniczenia po wyszukaniu go po numerze KRS tego podmiotu zostaną wyświetlone przypisane mu uprawnienia i ograniczenia. Uwzględnij wykreślone należy podać zaznaczając pole wyboru, REGON należy podać przy użyciu klawiatury wprowadzając pełen numer REGON podmiotu, Nazwa firmy należy podać przy użyciu klawiatury wprowadzając pełną nazwę firmy lub początek nazwy z gwiazdką * na końcu, np. Kow*. W celu wyświetlenia listy wpisów odpowiadających zdefiniowanym kryteriom wyszukiwania należy wybrać przycisk.

20 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 20 z 26 Przycisk usuwa zdefiniowane dane w polach kryteria wyszukiwania. W przypadku, gdy lista zawiera więcej niż jedną stronę, w dolnej części znajduje się możliwość nawigacji pomiędzy stronami listy za pomocą przycisków Poprzednia, Następna lub też możliwość wskazania konkretnej strony za pomocą przycisków z numerami stron. 3.2 Wpisy w CEIDG Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania i wybraniu przycisku w panelu Przeglądanie wpisów wyświetlana jest lista wpisów CEIDG odpowiadających zadanym kryteriom wyszukiwania. Rysunek 28. Widok listy wyszukanych, według wybranego kryterium, wpisów CEIDG W celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat dowolnego wpisu z listy należy wybrać przycisk. W oknie szczegółów wyświetlane są dane publiczne zawarte w danym wpisie w CEIDG podzielone na sekcje Dane podstawowe, Dane kontaktowe, Dane adresowe, Dane dodatkowe oraz Uprawnienia i ograniczenia.

21 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 21 z 26 Rysunek 29. Widok okna szczegółów wpisu CEIDG Po zapoznaniu się ze szczegółami wpisu, pracownik urzędu gminy może: 1. Wyświetlić historię wpisu procedura opisana w p Historia wpisu 2. Wydrukować/ pobrać wpis w pliku PDF.

22 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 22 z 26 Zdefiniowanie wydruku określonego wpisu realizowane jest poprzez wybór przycisku. W nowym oknie należy wybrać opcje i wskazać miejsce zapisu pliku PDF, z którego w dalszej kolejności możliwe jest zdefiniowanie wydruku Historia wpisu W celu przejrzenia dotychczasowej historii wpisu należy wybrać przycisk. Rysunek 30. Widok okna Historia wpisu W oknie historii wpisu wyświetlana jest list wszystkich złożonych wniosków dotyczących danego wpisu. Każdy wniosek na liście opisany jest następującymi parametrami Data oraz Rodzaj wniosku i Organ wprowadzający zmianę. Panel historii wpisu podzielony jest na dwie sekcje: Zmiany wynikające ze złożonych wniosków w sekcji tej znajduje się pełna historia wniosków złożonych dla danego wpisu wraz z informacjami o zaistniałych zmianach we wpisie w związku ze złożeniem każdego z wniosków. W celu przejrzenia zmian we wpisie wynikających z danego wniosku należy wybrać przycisk.

23 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 23 z 26 Rysunek 31. Widok okna przeglądu zmian wynikłych ze złożenia danego wniosku Pozostałe zmiany w sekcji tej znajduje się pełna historia nadanych uprawnień/ograniczeń (informacje o dodaniu, edycji, unieważnieniu, usunięcie uprawnienia/ograniczenia) oraz ewentualne informacje na temat: o o o przekształcenia podmiotu w spółkę kapitałową, dotyczące upadłości, na temat ograniczenia, utraty zdolności do czynności prawnych oraz ustanowienie kuratora. 3.3 Wpisy z KRS Po zdefiniowaniu w kryteriach wyszukiwania numeru KRS i wybraniu przycisku w panelu Przeglądanie wpisów lub w panelu Wyszukiwanie zaawansowane wyświetlany jest link do wpisu w KRS oraz w przypadku, gdy dla danego podmiotu z KRS nadano w CEIDG uprawnienia lub ograniczenia dodatkowo jest także wyświetlana informacja na ich temat.

24 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 24 z 26 Rysunek 32. Widok okna wyszukiwania podmiotu z KRS, dla którego nie ma wprowadzonych w CEIDG informacji o uprawnieniach i ograniczeniach Rysunek 33. Widok okna informacji o podmiocie z KRS, dla którego w CEIDG zostały nadane uprawnienia/ograniczenia

25 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 25 z Spis rysunków Rysunek 1. Procedura wejścia do panelu nadawania uprawnień/ograniczeń wybranego podmiotu... 4 Rysunek 2. Procedura dodania, edycji, usunięcia/unieważnienia uprawnienia/ograniczenia dla wybranego podmiotu... 5 Rysunek 3. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej... 6 Rysunek 4. Widok zakładki Podmioty zarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej... 6 Rysunek 5. Widok okna dodawania nowego podmiotu z rejestru KRS... 7 Rysunek 6. Widok okna wyszukiwarki w Krajowym Rejestrze Sadowym... 7 Rysunek 7. Widok okna wyszukiwarki podmiotów w KRS... 8 Rysunek 8. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej... 8 Rysunek 9. Widok okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami podmiotu... 8 Rysunek 10. Widok okna wyboru uprawnień Rysunek 11. Widok okna dodawania nowego ograniczenia Rysunek 12. Widok okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami podmiotu zakładka Ograniczenia Rysunek 13. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej Rysunek 14. Widok zakładki Uprawnienia dla wybranego podmiotu zarejestrowanego w KRS Rysunek 15. Widok okna szczegółów uprawienia przypisanego do działalności gospodarczej Rysunek 16. Widok okna Edycja uprawnienia Rysunek 17. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej Rysunek 18. Widok zakładki Uprawnienia dla wybranego podmiotu zarejestrowanego w KRS Rysunek 19. Okno wyboru opcji pojedynczego unieważnienia wybranego uprawnienia Rysunek 20. Komunikat potwierdzający unieważnienie wybranego uprawnienia... 15

26 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Strona 26 z 26 Rysunek 21 Widok uprawnienia unieważnionego na liście uprawnień przypisanych do danej działalności gospodarczej Rysunek 22. Widok zakładki Podmioty niezarejestrowane w KRS okna zarządzania uprawnieniami i ograniczeniami działalności gospodarczej Rysunek 23. Widok zakładki Uprawnienia dla wybranego podmiotu zarejestrowanego w KRS Rysunek 24. Okno wyboru opcji pojedynczego usuwania wybranego ograniczenia Rysunek 25. Komunikat potwierdzający usuwanie wybranego ograniczenia Rysunek 26. Widok okna Import uprawnień i ograniczeń Rysunek 27. Widok okna wyszukiwania wpisów w CEIDG według dostępnych kryteriów Rysunek 28. Widok listy wyszukanych, według wybranego kryterium, wpisów CEIDG Rysunek 29. Widok okna szczegółów wpisu CEIDG Rysunek 30. Widok okna Historia wpisu Rysunek 31. Widok okna przeglądu zmian wynikłych ze złożenia danego wniosku Rysunek 32. Widok okna wyszukiwania podmiotu z KRS, dla którego nie ma wprowadzonych w CEIDG informacji o uprawnieniach i ograniczeniach Rysunek 33. Widok okna informacji o podmiocie z KRS, dla którego w CEIDG zostały nadane uprawnienia/ograniczenia... 24

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do systemu... 4 3. Widok menu Administracja dla użytkownika o

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A.

Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A. Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A. Korzystanie z systemu rejestrowania i śledzenia przesyłek wymaga uzyskania nazwy użytkownika (tzw. login)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika . Wstęp Biblioteka AutoCad jest narzędziem przeznaczonym do specyfikowania aparatury niskiego i średniego napięcia w oparciu o sparametryzowany katalog produktów.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

e-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika

e-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika e-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika Podkarpacki Bank Spółdzielczy Departament Informatyki Wrzesień 2008 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 Uruchomienie systemu...3 Rejestracja uŝytkownika...3 Menu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

, dnia roku (miejscowość)

, dnia roku (miejscowość) Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub uwierzytelnionych kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza,

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. korzystania z ograniczeń obrotu w taryfie celnej TARIC

Instrukcja. korzystania z ograniczeń obrotu w taryfie celnej TARIC Instrukcja korzystania z ograniczeń obrotu w taryfie celnej TARIC W aktualnej wersji taryfy celnej TARIC (FRAKTAL Studio Celne) dostępne są takŝe ograniczenia obrotu. Po wyszukaniu towaru, do którego są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Wersja1.0 Spis treści: 1. Wybór formularza 3 2. Wybór jednostki ARR 3 3. Wypełnianie formularza 3 4. Załączniki 4 5. Generowanie dokumentu xml 4 6. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą

Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą 1. Rejestracja konta samorejestracja osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zapisu do grup

Instrukcja zapisu do grup POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instrukcja zapisu do grup Zapisy ogólnouczelniane, semestr Zimowy 2011/2012 Zespół JSOS 2011-09-20 Od semestru zimowego 2010/2011 zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się przez

Bardziej szczegółowo

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina KROK 1. REJESTRACJA ZAKŁADANIE KONTA W IRK Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów instrukcja http://irk.chopin.edu.pl/ Aby założyć konto wybierz jedną z opcji:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Wersja 1.0 Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa, Luty 2016 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne dotyczące aplikacji internetowej Obroty Paliw...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI 29 sierpnia 2012 r. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE blokada pola Status pole jest blokowane do edycji w chwili utworzenia Umowy/ decyzji o dofinansowaniu dla danego wniosku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 4 2 Logowanie do systemu:... 4 3 Panel podatnika... 6 4 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Procedura Zarządzania Profilami Zaufanymi epuap. w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Procedura Zarządzania Profilami Zaufanymi epuap. w Urzędzie Miejskim w Mosinie Załącznik nr do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr IN.0050.630.204 z dnia 27 czerwca 204 r. Procedura Zarządzania Profilami Zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Mosinie Strona z 62 Spis treści Użyte

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Informujemy, że zgodnie z 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=29412&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... Spółka komandytowo-akcyjna. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... Spółka komandytowo-akcyjna. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z2 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Formularz

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT

Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JavaTech Team 3 lipca 2009 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 2 Autor i Recenzent 4 2.1 Logowanie i przypomnienie hasła.......................... 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

System Obsługa WZ. Instrukcja użytkownika. wersja 5.2

System Obsługa WZ. Instrukcja użytkownika. wersja 5.2 System Obsługa WZ Instrukcja użytkownika wersja 5.2 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Potwierdzenie wniosku certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa:

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa: OPIS SYSTEMU (PRZYKŁADOWA APLIKACJA) Oprogramowanie napisane jest w języku java, toteż współpracuje z dowolnym systemem operacyjnym (polecam XP, Vista, Linux). Rejestracja danych oraz ich archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia.

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia. Informacja dla rodziców szóstoklasistów, kandydatów ubiegających się o przyjęcie do I-ej klasy gimnazjum obwodowego oraz rekrutujących do I-ej klasy gimnazjum spoza obwodu. Nabór do gliwickich publicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego.

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Załącznik 3 do poradnika dotyczącego planowania i projektowania sieci klasy NGA Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Wersja 1.0 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów Rekrutacja do oddziało w przedszkolnych. Rejestracja kandydata. S t r o n a 0 Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Elektroniczny w system szkołach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo