KOSZTORYS ŚLEPY Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS ŚLEPY Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu"

Transkrypt

1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja i remont częśc wspólnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego ADRES INWESTYCJI : ul. Struga 15,17, Stargard Szczeciński INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Struga 15, 17, 19 ADRES INWESTORA : ul. Struga 15,17, Stargard Szczeciński Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw spo rządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okrś.lonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ETAP I Zagospodarowanie działki ulega zmianie w małym zakresie dotyczącym jedynie części przyległej do wiatrołapów oraz opaski przy budynku. W celu zrealizowania zamierzenia projektowego, przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: - rozebranie istniejących i wykonanie nowych schodów betonowych wylewanych prowadzących do wiatrołapów, - wykonanie podjazdów dla wózków o konstrukcji stalowej prowadzących do wiatrołapów, - rozebranie istniejącej oraz wykonanie nowej opaski z kostki. Wielorodzinny budynek mieszkalny W celu zrealizowania zamierzenia projektowego, przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: Termomodernizacja: - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na wszystkich ścianach zewnętrznych budynku w poziomie kondygnacji piwnic, - uszczelnienie oraz naprawa złączy pionowych i poziomych ścian zewnętrznych wielkopłytowych, - docieplenie styropianem i wełną mineralną wszystkich ścian zewnętrznych budynku (prócz ścian wiatrołapów oraz ścian pomiędzy loggiami), - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na wszystkich ścianach zewnętrznych budynku powyżej kondygnacji piwnic, - wykonanie oblicowania z płytek klinkierowych na wszystkich ścianach zewnętrznych budynku w poziomie kondygnacji piwnic, - wykonanie nowych zewnętrznych podokienników okien i obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej., - zabezpieczenie otworów wentylujących obszar już docieplonej przestrzeni poddasza, - demontaż i ponownym montaż na elewacji istniejącej instalacji CCTV. Wykonanie instalacji odgromowej budynku: - wykonanie instalacji odgromowej dachu i poprowadzenie zwodów po ścianach budynku do istn. uziemienia. Remont elementów dachu budynku: - naprawa ozdobnego wieńca żylety na dachu budynku, - wykonać odsunięcie i remont drabiny zamontowanej na ścianie nadszybia. Remont loggii w budynku: - skucie istniejących i wykonanie nowych warstw izolacyjnych, spadkowych oraz wykończeniowych wraz z położeniem płytek - terakotowych na płytach loggii w technologii Sika, - wykonanie obróbek blacharskich, - naprawa i modernizacja balustrad stalowo-żelbetowych wraz z wykonaniem ich montażu do czoła płyt loggii, - naprawa szczelin i uszkodzeń spowodowanych wadliwą pracą złączy w płytach oraz ścianach konstrukcyjnych loggii, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na wszystkich loggiach budynku, Remont wiatrołapów: - wymiana stolarki drzwiowej do klatek 15, 17, 19: do wiatrołapów, do wewn. klatek schodowych, - malowanie stolarki drzwiowej: do pom. zsypowego, - montaż wycieraczek czyszczących (z kraty stalowej lub aluminiowej) przed wejściami do wiatrołapów, - uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i stropodachu, - wykonanie szpachlowania ścian, spodów stropodachów gładzią gipsową, - malowanie ścian, spodów stropodachów, - wykonanie ozdobnych tynków mozaikowych na ścianach oraz cokołach przyściennych, - naprawa istniejącej nawierzchni oraz położenie na posadzkach warstwy wykończeniowej z poliuretanowej elastycznej powłoki posadzkowej, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na wszystkich ścianach zewnętrznych wiatrołapu powyżej cokołu, - wykonanie oblicowania z płytek klinkierowych przy domofonie i na wszystkich ścianach zewnętrznych w poziomie cokołu, wykonanie obróbek blacharskich na ścianie zewn. budynku nad stropodachami wiatrołapów, wykonanie prac drobnych: montaż uchwytów do flag, nr budynku itp. ETAP II Wielorodzinny budynek mieszkalny W celu zrealizowania zamierzenia projektowego, przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: remont klatek schodowych: - wymiana stolarki drzwiowej: do pom. zsypów, na dach, - uzupełnienie tynków na ścianach, spodach schodów i stropów (ubytek 5%), - wykonanie szpachlowania ścian, spodów schodów i stropów gładzią gipsową, - malowanie ścian, spodów schodów i stropów, - wykonanie ozdobnych tynków mozaikowych na ścianach oraz cokołach przyściennych, - remont stopnic i malowanie balustrad schodów oraz krat do piwnicy/na dach, - malowanie drzwi do wind, grzejników i pionów, rur C.O., - naprawa istniejącej nawierzchni i położenie na posadzkach oraz schodach warstwy wykończeniowej z poliuretanowej elastycznej powłoki posadzkowej

3 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 ETAP I 2 Termomodernizacja - Elewacja od strony klatek schodowtch 1 d.2 KNR AT KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 0-23 d KNR 0-17 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-31 d KNR 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 2-02 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d Zabezpieczenie okien folią 2.95*1.47* *1.47* *0.85* Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 57.91* *3* *3*0.4+60*2.95* *1.44* *1.42*0.25+5* *0.2+3*1.01*0.2 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości m 3 do 1.5 m w gruncie kat. IV 1.5*1.5*33.68 m Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych m ścian zewnętrznych Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 22.5*( )-( )+3.87*( )+7.6* *3+2.8* *19.2-poz.1 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie poz Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ( )*( ) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa poz Ocieplenie na ścianach w poziomie kondygnacji piwnic płyty styropianowe gr. 8 cm poz Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i m 3 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV poz.3 m Cokół budynku : - wyrównanie powierzchni cokołu pod ułożenie płytek klinkierowych 1.2*( ) Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian cokołu poz Montaż listew cokołowych lub początkowych m m Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 22.5*( )-( )-2.95*1.47* *1.47* * *44 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podłoża l wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie powy- żej 25 metrów 3.87*( )+7.6*2.55*3+2.8* * *1.47* *1.47* *0.85*21 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian 5szt/ szt. m2 (poz.14+poz.15)*5 szt Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 0.2*48*(2* )+0.2*45*( *2)+0.2*44*(1.42+2*0.85)

4 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 18 KNR 0-33 Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej gr. 2 cm klejonymi do podłoża wraz d z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 12*0.2*(2.95+2*1.47)+12*0.2*(1.44+2*1.47)+21*0.2*(1.42+2*0.85) KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem d *( ) KNR 0-33 Ochrona narożników wypukłych kątownikami m d *(2* )+45*( *2)+44*(1.42+2*0.85)+12*(2.95+2*1.47)+12* (1.44+2*1.47)+21*(1.42+2*0.85) m KNR 2-02 Montaż parapetów zewnętrznych przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z d blachy ocynkowanej 0.25*(60* * *1.42) KNR 2-02 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej d * *( ) KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. d szt KNR 2-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 38 m - interpolacja d / *( )+3.87*( )+7.6*2.55*3+2.8* * KNNR 2 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych d poz d.2 Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,5,6,9,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25) 3 Termomodernizacja - Elewacja od strony loggi 27 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią d *2.95* *2.95* *0.83* KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 0-23 d KNR 4-01 d KNR 0-17 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-31 d Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.5*( *3)+0.3*(9.46*11+4.5* *10+14*10+9.5* )+0.25*(2.95*120) Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości m 3 do 1.5 m w gruncie kat. IV 1.5*1.5*58.04 m Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych m ścian zewnętrznych 75 m Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 26.5* * *19.22-poz Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i m 3 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV poz.29 m Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie poz Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 58.04*( ) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa poz Ocieplenie na ścianach w poziomie kondygnacji piwnic płyty styropianowe gr. 8 cm - 4 -

5 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz poz KNR-W 4-01 Cokół budynku : d wyrównanie powierzchni cokołu pod ułożenie płytek klinkierowych 0.92* KNR 2-02 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian cokołu d poz KNR 0-33 Montaż listew cokołowych lub początkowych m d m KNR 0-33 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża d wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 22.5*( )-2.95*1.47*24-(72*2.95* *1)+22.5*6* KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 0-33 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d /07 53 KNNR 2 d Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podłoża l wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie powy- żej 25 metrów 4.05* * * *2.6*7.6-6*2.95* *(2.95* *1) +(4.05*2+6.85*2+9.65*2)* Ocieplenie ściany zewnętrznej przy loggii płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 22.5*12* Ocieplenie ściany zewnętrznej przy loggii płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm klejonymi do podłoża l wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie powyżej 25 metrów (4.05*4+6.85*4+9.65*4)* Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian 5szt/ szt. m2 (poz.40+poz.41+poz.42+poz.43)*5 szt Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 0.2*96*(2.95+2*1.47) Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej gr. 2 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 0.2*24*(2.95+2*1.47) Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem 3*2* Ochrona narożników wypukłych kątownikami m 120*(2.95+2*1.47)+2*( )+4*2.6 m Montaż parapetów zewnętrznych przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 120*2.95* Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0.5*( *3)+0.3*(9.46*11+4.5* *10+14*10+9.5* ) Obsadzenie kratek wentylacyjnych lub tulei dla ptaków w ścianach szt. 18 szt Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 38 m - interpolacja 26.5* * * Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz

6 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 54 d.3 Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:27,28,30,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51) 4 Termomodernizacja - Elewacja od strony ściany szczytowej 55 KNR 4-01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów d itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.5*( *4.35) KNR 4-01 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości m 3 d do 1.5 m w gruncie kat. IV 1.5*15*15.86 m KNR 2-02 Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych m d ścian zewnętrznych 9 m KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie d mechaniczne i zmycie 15.86* *( )*6.7* KNR 0-17 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza d jednokrotnie poz KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno d z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 15.86*( ) KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno d z emulsji asfaltowej - druga warstwa poz KNR 4-01 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i m 3 d ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV poz.56 m KNR-W 4-01 Cokół budynku : d wyrównanie powierzchni cokołu pod ułożenie płytek klinkierowych 15.86* KNR AT-31 Ocieplenie na ścianach w poziomie kondygnacji piwnic płyty styropianowe gr. 8 cm d poz KNR 2-02 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian cokołu d poz KNR 0-33 Montaż listew cokołowych lub początkowych m d m KNR 0-33 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża d wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 22.5* KNR 0-33 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podłoża d l wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie powy- żej 25 metrów 9.65* *( )*6.7* KNR 0-33 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian 5szt/ szt. d m2 (poz.67+poz.68)*5 szt KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem d * KNR 0-33 Ochrona narożników wypukłych kątownikami m d * *2.7 m KNR 2-02 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej d poz

7 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 73 KNR 2-02 d /07 74 KNNR 2 d Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 38 m - interpolacja 15.86* Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz d.4 Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:55,57,58,59,67,68,69,71,72) 5 Remont elementów dachu budynku 76 d.5 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - w budynkach o wys kondygnacji - w budowlach o wys m KNR-W KNR 0-33 d KNR 2-02 d *(13*3+19*3)* Naprawa ozdobnego wieńca "żylety" (13+2*19.4)*0.6*2* Drabiny zewnętrzne m 3*3.6 m Remont loggii 79 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych d *4.55* KNR-W 7-12 d KNR-W 7-12 d KNR AT-27 d KNR-W 2-02 d z.o KNR AT-27 d Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - w budynkach o wys kondygnacji - w budowlach o wys m poz Odtłuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - w budynkach o wys kondygnacji - w budowlach o wys m poz Wykonanie warstwy sczepnej - Sika Repair 10 F poz Warstwa naprawcza aplikowana w warstwach od 4 do 20 mm - Sika Repair 20 F poz Wykonanie warstwy szpachlowej aplikowanej w warstwach od 1,5 do 4 mm - Sika- Repair 30 F poz KNR 2-02 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą d z.sz. zwykłą - bud.o wysokości 38 m Pow. do 10,0 m z.sz. 5.7.a poz KNR 2-02 d z.sz z.sz. 5.7.a 87 d.6 analiza indywidualna Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - bud.o wysokości 38 m Pow. do 10,0 m m Naprawa i modernizacja balustrad stalowo-żelbetowych wraz z wykonaniem ich szt montażu do czoła płyt loggii 90 szt m - 7 -

8 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 88 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych d *3.05* KNR 0-33 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na płytach balustrad d *(0.84* * *2.33)* Remont wiatrołapów 90 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 d *1.47* KNR 0-19 Montaż drzwi aluminiowych d poz KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowe d z.sz z.sz * KNR 2-02 Montaż wycieraczek czyszczących przed wejściami do wiatrołapów, szt. d szt KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby d *( )*3* KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej d na ścianach poz KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej d na stropach (2.88* *1.67)* KNR 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach d poz KNR 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach d poz KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków d gładkich bez gruntowania poz KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów d poz KNR K-04 Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach oraz cokołach przyściennych d *(2* *2)-1.5*( ) KNR 0-33 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na wszystkich ścianach zewnętrznych d wiatrołapu powyżej cokołu ( )* * * KNR 2-02 Wykonanie oblicowania z płytek klinkierowych przy domofonie i na wszystkich d ścianach zewnętrznych w poziomie cokołu (0.7*( *2)+1.45*( ))* KNR 2-02 Uchwyty do flag szt. d szt KNR-W 7-12 d Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - 8 -

9 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz poz KNR-W 7-12 Odtłuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych d poz KNR AT-33 d KNR AT-33 d d.8 Gruntowanie podłoży preparatami Sikafloor 161 z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1 mm Krotność = 2 poz Powłoka wierzchnia wykonana preparatami Sikafloorz-264 Krotność = 2 poz Zagospodarowanie terenu KNR 2-31 Rozbiórka opaski z płyt betonowych KNR 4-04 d KNR 2-31 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d KNR 2-02 d d.8 0.5*( * *3+4.4* * ) Rozebranie schodów zewnętrznych m (5.85*1+0.98* *0.8)*3 m Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu m 3 - ręczne układanie betonu 4.36* * *0.95 m Wykonanie opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.109+(3*3.5+3*2.8)* Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m 3 3*(13*0.2*0.2*1) m Wykonanie podjazdu dla wózków o konstrukcji stalowej prowadzących do wiatrołapu szt 3 szt ETAP II 10 Remont klatek schodowych 116 KNR 4-01 d KNR 0-19 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 2*0.8* Montaż drzwi aluminiowych poz Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ((4.67+2*1.4+2*0.41+2*0.42+2* )*2.62*24+3*(2*( ) *0.41+2* )*2.62+( *2.25+2* )* *( *0.42+2*0.41+2* )+( *2+2.25*2+4.63*2+4.65*2+0.15*2+2.24*2+1.39* *3+2*0.42+2* )*2.62+(2.21+2* * * 2.97)* *2*( )+2.23*2.64*(8+9+10)+5.03*2.23*3+14.5*2*3-0.8* 2.06*( )-1.18*2.05*( )-0.9*2.07*3)* 0.05 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (11.2*( ) *( ) *2.23*( ))*0.05 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz

10 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 121 KNR 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach d poz KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków d gładkich bez gruntowania 6.54*2*(8+9+10)+4.67*1.12*(8+9+10)+3*2*19+3*1.6* *( * * * *0.26+3* ) KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów d *( ) *( ) *2.23*( ) KNR K-04 Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach oraz cokołach przyściennych d *(2* *2)-1.5*( ) KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych d *2*( )+3* *2.62*3* KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi windy d *1.18*2.05*( ) KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych i pionów rur c.o d *(6*0.36*1.5+2*6*0.13*1.5)+6*2*3.14*0.05* KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych szt. d *( )+21 szt KNR 4-01 Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 szt. d poz.128 szt KNR-W 7-12 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych d * *(7+8+9) * KNR-W 7-12 Odtłuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych d poz KNR AT-33 d KNR AT-33 d KNR K-04 d Gruntowanie podłoży preparatami Sikafloor 161 z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1 mm Krotność = 2 poz Powłoka wierzchnia wykonana preparatami Sikafloorz-264 Krotność = 2 poz Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach 1.5*( * * * *0.26+3* )+9*2*(8+9+10)+1.5*4.66* (8+9+10)+1.5*2.24*( )+3*1.5*(2*3+2.21)

11 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 1 ETAP I R M S PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) ETAP I Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

12 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 2 Termomodernizacja - Elewacja od strony klatek schodowtch 1 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią d przedmiar = R M S 0.12r-g/ r-g * folia ochronna 1.1 / 3* materiały pomocnicze % %(od M) 2 KNR 4-01 d Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = r-g r-g/ 3 KNR 4-01 d Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przedmiar = m 3 r-g r-g/m 3 4 KNR 2-02 d Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych przedmiar = m m 3 m r-g/m 2* kit trwale plastyczny 1.04kg/m 3* materiały pomocnicze r-g kg * środek transportowy m-g m-g/m 5 KNR 0-23 d Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przedmiar = r-g r-g/ 6 KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie przedmiar =

13 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 0.06r-g/ r-g * BOLIX - GLO COMPLEX - PREPARAT GLONO I GRZYBOBÓJCZY 0.045dm 3 / 3* materiały pomocnicze dm m-g * środek transportowy m-g/ 7 KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa przedmiar = r-g/ r-g dm * emulsja asfaltowa izolacyjna 0.35dm 3 / 3* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/ 8 KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa przedmiar = r-g/ r-g dm * emulsja asfaltowa izolacyjna 0.3dm 3 / 3* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/ 9 KNR AT-31 d Ocieplenie na ścianach w poziomie kondygnacji piwnic płyty styropianowe gr. 8 cm przedmiar = r-g/ r-g m * Styropian grafitowy Termo Organika GOLD m 3 / 3* Zaprawa klejąca do styropianu FOVEO TECH KS kg/ kg

14 0.00 m kg Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 4* Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU 21 kg kg/ 5* woda m 3 / 6* siatka z włókna szklanego 1.18 / 7* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy m-g/ 10 KNR 4-01 d Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV przedmiar = m 3 r-g r-g/m 3 11 KNR-W 4-01 d Cokół budynku : - wyrównanie powierzchni cokołu pod ułożenie płytek klinkierowych przedmiar = r-g/ r-g t m m kg * cement portlandzki z dodatkami"25" t/ 3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m 3 / 4* piasek do zapraw m 3 / 5* środek uplastyczniający do zapraw cementowych' kg/ 6* materiały pomocnicze 2%(od M) % m-g * wyciąg 0.01m-g/ 12 KNR 2-02 d Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian cokołu przedmiar = r-g/ r-g m m * płytki klinkierowe 0.86 / 3* zaprawa cementowo-wapienna m m 3 / 4* zaprawa cementowa m m 3 / 5* materiały pomocnicze m

15 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S m-g m-g * żuraw okienny przenośny m-g/ 7* środek transportowy m-g/ 13 KNR 0-33 d Montaż listew cokołowych lub początkowych przedmiar = m m 0.133r-g/m 2* listwa cokołowa z aluminium 0.525szt./m 3* kołki rozporowe z wkrętami 3.02szt./m 4* materiały pomocnicze r-g szt szt * środek transportowy m-g m-g/m 14 KNR 0-33 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie przedmiar = r-g/ r-g m * Styropian Termo Organika SILVER fasada m 3 / 3* Zaprawa klejąca do styropianu FOVEO TECH kg KS kg/ 4* Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU 21 kg kg/ 5* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA 11 kg kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy 0.04m-g/ 15 KNR 0-33 d Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podłoża l wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie powyżej 25 metrów przedmiar = r-g/ r-g

16 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* Płyta z wełny minetalnej FASOTERM NF ISO- VER gr 15 cm 1.08 / 3* Zaprawa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW 12 5kg/ 4* Masa szpachlowa zbrojeniowa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW 12 5kg/ kg kg * siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA 11 kg kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy m-g/ 16 KNR 0-33 d Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian 5szt/m2 przedmiar = szt. szt r-g/szt. 2* Dyble plastikowe "z grzybkami"' 1.04szt./szt. 3* materiały pomocnicze r-g szt * żuraw okienny m-g m-g/szt. 5* środek transportowy m-g m-g/szt. 17 KNR 0-33 d Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie przedmiar = r-g/ r-g * Styropian Termo Organika SILVER fasada gr 2 m cm m 3 / 3* Zaprawa klejąca do styropianu FOVEO TECH kg KS kg/ 4* Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU 21 kg kg/ 5* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA kg/ kg

17 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy 0.028m-g/ 18 KNR 0-33 d Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej gr. 2 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie przedmiar = r-g/ r-g * Płyta z wełny minetalnej FASOTERM NF ISO- VER gr 2 cm 1.08 / 3* Zaprawa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW 12 5kg/ 4* Masa szpachlowa zbrojeniowa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW 12 5kg/ kg kg * siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA 11 kg kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy m-g/ 19 KNR 0-33 d Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem przedmiar = r-g/ r-g kg * Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU kg/ 3* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego 1.18 / 4* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny 0.007m-g/ 6* środek transportowy m-g/ 20 KNR 0-33 d Ochrona narożników wypukłych kątownikami przedmiar = m m

18 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 0.16r-g/m r-g * Profil narożnikowy z siatką szklaną 1.005m/m 3* Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU kg/m 4* materiały pomocnicze m kg * żuraw okienny m-g m-g/m 6* środek transportowy m-g m-g/m 21 KNR 2-02 d Montaż parapetów zewnętrznych przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej przedmiar = r-g/ r-g kg kg m * blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm 5.55kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC kg/ 4* zaprawa cementowa m m 3 / 5* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/ 22 KNR 2-02 d Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej przedmiar = r-g/ r-g kg kg m * blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm 5.55kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC kg/ 4* zaprawa cementowa m m 3 / 5* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/ 23 KNR 4-01 d Obsadzenie kratek wentylacyjnych przedmiar = szt. szt. 0.68r-g/szt. r-g

19 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* cegła budowlana pełna szt szt./szt. 3* cement portlandzki 35 bez dodatków t t/szt. 4* piasek do zapraw m m 3 /szt. 5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe szt x14 cm 1szt./szt. 6* woda z rurociągu m m 3 /szt. 7* materiały pomocnicze 24 KNR 2-02 d /07 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 38 m - interpolacja przedmiar = r-g/ r-g m m m kg kg * płyty pomostowe robocze' / 3* płyty komunikacyjne długie' / 4* płyty komunikacyjne krótkie' / 5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m 3 / 6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m 3 / 7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m 3 / 8* haki do muru 0.012kg/ 9* drut stalowy okrągły 3 mm 0.009kg/ 10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm / 11* materiały pomocnicze m-g * rusztowanie rurowe m-g/ 25 d.2 KNNR Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych przedmiar = r-g/ r-g * siatka' 0.14 / 26 d.2 Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,5,6,9,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, 25) 1* Rusztowanie rurowe zewnętrzne o wysokości do 40 m (100 m2 pow. rusztowania) /(0.84*5)= m-g m-g

20 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Termomodernizacja - Elewacja od strony klatek schodowtch Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

21 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 3 Termomodernizacja - Elewacja od strony loggi 27 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folią d przedmiar = R M S 0.12r-g/ r-g * folia ochronna 1.1 / 3* materiały pomocnicze % %(od M) 28 KNR 4-01 d Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = r-g r-g/ 29 KNR 4-01 d Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przedmiar = m 3 r-g r-g/m 3 30 KNR 2-02 d Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych przedmiar = m m 3 m r-g/m 2* kit trwale plastyczny 1.04kg/m 3* materiały pomocnicze r-g kg * środek transportowy m-g m-g/m 31 KNR 0-23 d Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przedmiar = r-g r-g/ 32 KNR 4-01 d Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV przedmiar = m 3 m

22 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S r-g r-g/m 3 33 KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie przedmiar = r-g/ r-g * BOLIX - GLO COMPLEX - PREPARAT GLONO I GRZYBOBÓJCZY 0.045dm 3 / 3* materiały pomocnicze dm m-g * środek transportowy m-g/ 34 KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa przedmiar = r-g/ r-g dm * emulsja asfaltowa izolacyjna 0.35dm 3 / 3* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/ 35 KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa przedmiar = r-g/ r-g dm * emulsja asfaltowa izolacyjna 0.3dm 3 / 3* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/ 36 KNR AT-31 d Ocieplenie na ścianach w poziomie kondygnacji piwnic płyty styropianowe gr. 8 cm przedmiar =

23 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S r-g/ r-g m * Styropian grafitowy Termo Organika GOLD m 3 / 3* Zaprawa klejąca do styropianu FOVEO TECH kg KS kg/ 4* Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU 21 kg kg/ 5* woda m m 3 / 6* siatka z włókna szklanego / 7* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy m-g/ 37 KNR-W 4-01 d Cokół budynku : - wyrównanie powierzchni cokołu pod ułożenie płytek klinkierowych przedmiar = r-g/ r-g t m m kg * cement portlandzki z dodatkami"25" t/ 3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m 3 / 4* piasek do zapraw m 3 / 5* środek uplastyczniający do zapraw cementowych' kg/ 6* materiały pomocnicze 2%(od M) % m-g * wyciąg 0.01m-g/ 38 KNR 2-02 d Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian cokołu przedmiar = r-g/ r-g m m * płytki klinkierowe 0.86 / 3* zaprawa cementowo-wapienna m m 3 / 4* zaprawa cementowa m m 3 / 5* materiały pomocnicze

24 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S m-g m-g * żuraw okienny przenośny m-g/ 7* środek transportowy m-g/ 39 KNR 0-33 d Montaż listew cokołowych lub początkowych przedmiar = m m 0.133r-g/m 2* listwa cokołowa z aluminium 0.525szt./m 3* kołki rozporowe z wkrętami 3.02szt./m 4* materiały pomocnicze r-g szt szt * środek transportowy m-g m-g/m 40 KNR 0-33 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie przedmiar = r-g/ r-g m * Styropian Termo Organika SILVER fasada m 3 / 3* Zaprawa klejąca do styropianu FOVEO TECH kg KS kg/ 4* Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU 21 kg kg/ 5* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA 11 kg kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy 0.04m-g/ 41 KNR 0-33 d Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podłoża l wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie powyżej 25 metrów przedmiar = r-g/ r-g

25 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* Płyta z wełny minetalnej FASOTERM NF ISO- VER gr 15 cm 1.08 / 3* Zaprawa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW 12 5kg/ 4* Masa szpachlowa zbrojeniowa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW 12 5kg/ kg kg * siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA 11 kg kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy m-g/ 42 KNR 0-33 d Ocieplenie ściany zewnętrznej przy loggii płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie przedmiar = r-g/ r-g * Styropian Termo Organika SILVER fasada gr cm / 3* Zaprawa klejąca do styropianu FOVEO TECH kg KS kg/ 4* Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU 21 kg kg/ 5* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA 11 kg kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy 0.04m-g/ 43 KNR 0-33 d Ocieplenie ściany zewnętrznej przy loggii płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm klejonymi do podłoża l wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie powyżej 25 metrów przedmiar = r-g/ r-g

26 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* Płyta z wełny minetalnej FASOTERM NF ISO VER gr 10 cm 1.08 / 3* Zaprawa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW kg kg/ 4* Masa szpachlowa zbrojeniowa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW 12 kg kg/ 5* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA 11 kg kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy m-g/ 44 KNR 0-33 d Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian 5szt/m2 przedmiar = szt. szt r-g/szt. 2* Dyble plastikowe "z grzybkami"' 1.04szt./szt. 3* materiały pomocnicze r-g szt * żuraw okienny m-g m-g/szt. 5* środek transportowy m-g m-g/szt. 45 KNR 0-33 d Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie przedmiar = r-g/ r-g * Styropian Termo Organika SILVER fasada gr 2 m cm m 3 / 3* Zaprawa klejąca do styropianu FOVEO TECH kg KS kg/ 4* Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU 21 kg kg/ 5* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA 11 kg kg/ 8* materiały pomocnicze

27 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy 0.028m-g/ 46 KNR 0-33 d Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej gr. 2 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie przedmiar = r-g/ r-g * Płyta z wełny minetalnej FASOTERM NF ISO- VER gr 2 cm 1.08 / 3* Zaprawa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW 12 5kg/ 4* Masa szpachlowa zbrojeniowa Klejąca do wełny FOVEO TECH KW 12 5kg/ kg kg * siatka zbrojeniowa z włókna szklanego / 6* Podkład Gruntujący FOVEO TECH PA 10 kg kg/ 7* Tynk Akrylowy FOVEO TECH TA 11 kg kg/ 8* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny m-g/ 10* środek transportowy m-g/ 47 KNR 0-33 d Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem przedmiar = r-g/ r-g kg * Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU kg/ 3* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego 1.18 / 4* materiały pomocnicze m-g m-g * żuraw okienny 0.007m-g/ 6* środek transportowy m-g/ 48 KNR 0-33 d Ochrona narożników wypukłych kątownikami przedmiar = m m 0.16r-g/m r-g

28 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* Profil narożnikowy z siatką szklaną 1.005m/m 3* kątownik ochronny składany 1.005m/m 4* Zaprawa Klejąca do siatki FOVEO TECH KU kg/m 5* materiały pomocnicze m m kg * żuraw okienny m-g m-g/m 7* środek transportowy m-g m-g/m 49 KNR 2-02 d Montaż parapetów zewnętrznych przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej przedmiar = r-g/ r-g kg kg m * blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm 5.55kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC kg/ 4* zaprawa cementowa m m 3 / 5* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/ 50 KNR 2-02 d Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej przedmiar = r-g/ r-g kg kg m * blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm 5.55kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC kg/ 4* zaprawa cementowa m m 3 / 5* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/ 51 KNR 4-01 d Obsadzenie kratek wentylacyjnych lub tulei dla ptaków w ścianach przedmiar = szt. szt. 0.68r-g/szt. r-g

29 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* cegła budowlana pełna szt szt./szt. 3* cement portlandzki 35 bez dodatków t t/szt. 4* piasek do zapraw m m 3 /szt. 5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe szt x14 cm 1szt./szt. 6* woda z rurociągu m m 3 /szt. 7* materiały pomocnicze 52 KNR 2-02 d /07 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 38 m - interpolacja przedmiar = r-g/ r-g m m m kg kg * płyty pomostowe robocze' / 3* płyty komunikacyjne długie' / 4* płyty komunikacyjne krótkie' / 5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m 3 / 6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m 3 / 7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m 3 / 8* haki do muru 0.012kg/ 9* drut stalowy okrągły 3 mm 0.009kg/ 10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm / 11* materiały pomocnicze m-g * rusztowanie rurowe m-g/ 53 d.3 KNNR Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych przedmiar = r-g/ r-g * siatka' 0.14 / 54 d.3 Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:27,28,30,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50, 51) 1* Rusztowanie rurowe zewnętrzne o wysokości do 40 m (100 m2 pow. rusztowania) /(0.84*5)= m-g m-g

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY KAMFONIK RYSZARD SZCZEPAN 69-200 Sulęcin, Miechów 24 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku socjalnego i cz. stolarni ADRES INWESTYCJI : Kijany gm. Spiczyn INWESTOR : Zespól Szkól Rolniczych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w obiekcie Koncertowa ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.koncertowa 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE

ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-88 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4545000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Obiekt Budowa KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Inwestor ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną sufit sala sport kop 200 ZERO OBMIAR Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną KNR 4-0 Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych d. 0429-06

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 kalkulacja Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. d.1 asna obiar = 1.000kpl. kalk. w asna ' 1r-g/kpl. r-g 1.0000 0.000000 0.00 2 KNR 0-23 d.1 2611-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262311-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia KOSZTORYS NAK ADCZY - LEPY Lp. Podstawa 1 1 kalkulacja d.1 asna kalk. w asna Opis j Nak ady R M S PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. obiar = 1.000kpl. --

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2008-09-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39 Adres inwestycji: Gaudynek 39, dz. 107 obręb Gaudynek Zamawiający: Nadleśnictwo Drygały, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Data: 2012-07-06 Budowa: Klatki schodowe Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych Obiekt: Żłobek

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko Urząd Miejski w GiŜycku al 1 Maja 14 11-500 GiŜycko PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWEYCJI : ZAĘPCZE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - USUNIECIE UEREK PO ROBOTACH BUDO- WLANYCH WYKONANYCH W RAMACH ZADANIA PN "BUDOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów, prześwitu bramowego, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 IZOLACJA COKO U I OPASKA BUDYNKU czne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 IZOLACJA COKO U I OPASKA BUDYNKU czne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m 2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 IZOLACJA COKO U I OPASKA BUDYNKU 1 KNR 2-31 d.1 0805-02 czne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej 5*0.5 2.500 RAZEM 2.500 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Obiekt "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkoły na pomieszczenie sanitarne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 87-134 Zławieś Wielka, Czarnowo dz. nr 307/5 Inwestor Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY REMONTOWE BUDYNEK KOSZAROWY NR 2 GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO 161 NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe łazienki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W JAROCINIE Kosztorys ofertowy REMONT DACHU W Budowa: REMONT DACHU W Obiekt lub rodzaj robót: REMONT DACHU W Inwestor: STOWARZYSZENIE WYCHOWACZO-OPIEKU CZO-DYDAKTYCZNE UL. BATOREGO 5 63-200 JAROCIN kosztorysu: z Data

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 12.227,52 Słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem i 52/100 PLN. Poziom cen I kwartał 2011

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 12.227,52 Słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem i 52/100 PLN. Poziom cen I kwartał 2011 Wartość kosztorysowa 12.227,52 Słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem i 52/100 PLN Kosztorys Poziom cen I kwartał 2011 Stawka robocizny 14,43 PLN/r-g Koszty zakupu 6,7% Koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/2013

Przedmiar robót 2/2013 Przedmiar robót 2/2013 Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa 40-003 Katowice, ul. Teatralna 16 działki nr 66/4, 66/5, 37/1, 37/2 Inwestor Państwowa Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45320000-6 - Roboty izolacyjne Stare Świerczyny Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR : URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Lp. Podstawa ustalenia 1 wg nakładów KNR 2-020908-01- Opis robót Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT CIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU INTERNATU ADRES INWESTYCJI : KO MIN WLKP. UL.KLASZTORNA 39 INWESTOR : ODZIEZOWY O RODEK WYCHOWAWCZY ADRES INWESTORA : 63-720 KO MIN

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR

Spółdzielnia Mieszkaniowa Karłowice 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR SPÓŁDZIELNIA MlESZKANlOVVA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR N/l.zWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Forma zlecenia robót: Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kosztorys inwestorski Budowa: Konin Obiekt lub rodzaj robót: budowlane Lokalizacja: Konin, ul Kard. St. Wyszyńskiego Inwestor: Paaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Nadleśnictwo Piotrków zs. w Łęcznie Leśniczówka Wierzeje Adres : 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśników 4 Inwestor : Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego. Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego. Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka Przedmiar Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Zapadłe 5, 6, 7 Opracowany przez: Cena kosztorysowa: słownie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA PODSTAWOWEJ W GOSTWICY ADRES INWESTYCJI : GOSTWICA GM. PODEGRODZIE INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo