DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA : ogólnobudowlana DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW L Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Docieplenie ścian styropianem 1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m d m Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściana tylna ściana boczna wschodnia 2 KNR 0-17 d ściana boczna zachodnia ościeża (1.1*( )+2.2*2*31)* ((1+1.25*2)*7)* ( *2)*2* ( *2)*3* ( *2)*3* KNR 0-17 d KNR 0-17 d KNR 0-17 d KNR 0-17 d KNR 0-17 d KNR 0-17 d KNR 0-17 d otwory drzwiowe 10 NNRNKB d Parapety zewnętrzne 11 KNR 0-17 d KNR 0-17 d KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy szt. użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły *4 szt Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy m użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ( *2)*2+( *2) (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (1.15*31+2.8*3+1.5*3)* Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW L Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 14 KNR 0-15II Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm - rury spustowe z demontażu m d m KNR 2-02 d d.1 analiza indywidualna 2 Ankrowanie 17 KNR 4-01 d KNR 4-01 d Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m 19* *(21+1.5) *16+3*12.5+(9+4.5)* Czas pracy rusztowań m-g m-g Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 185 m Wykonanie i montaż ściagów na wysokości do 2. pietra kg 185*1.1*3.14*0.032*0.032*0.25*7850 kg KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na m d pełno' 185 m Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 20 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne d z PCV d.3 analiza indywidualna Odrestaurowanie drzwi zewnętrznych 22 KNR 0-19 d Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV - wymiana drzwi zewnętrznych 1.6*2.85* Docieplenie ścian piwnic 23 KNR 4-01 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów m 3 d o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III ściana ( * )*1.0*0.6 m tylna+ wschodnia ściana zachodnia ( )*1.0*0.6 m ściana frontowa ( )*1.0*0.6 m taras ( *2)*1.0*0.6 m KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - rozbiórka kostki betonowej brukowej, d kostka do odzysku 25* KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 0-29 d Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych / Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 - tynki zewnętrzne / Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w technologii CERESIT - gruntowanie CP41 ręcznie - 3 -

4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW L Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem / KNR 0-29 d KNR 0-29 d KNNR-W 3 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą CP / Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo w technologii Ceresit / Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni / Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m m 3 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III m Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m m 3 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - zasypanie wykopu pospółką m KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m 3 d grunt.kat. III m KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m 3 d Krotność = m KNR 0-17 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie d mechaniczne i zmycie 97.39* KNR 0-17 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem d wzmacniającym CT 17 jednokrotnie KNR 0-17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy d użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego do ścian KNR 0-17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy szt. d użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły *4 szt KNR 0-17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy d użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie d na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. d mm z gotowej mieszanki żywicznej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Romont elewacji zabytkowej 42 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach d o pow.odbicia ponad 5 m * * (1.7*3+1.6* *1.7)* *2.2* KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

5 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW L Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 19.66* * KNR 0-17 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem d wzmacniającym CT 17 jednokrotnie TZKNBK VIII Tynki boniowane o pow.do 1 m2 - zaprawa wa lub cem.-wa d (19.66* *3.5)*30% KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR d KNR d Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itz blachy nie nadającej się do użytku 1.1*0.25*6* *0.2* *2*0.2* *0.2* *0.2* *0.2* *0.25* Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt. 7 szt Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm m (11.2*6+19.7*7)*15% m Gzymsy z cegieł budowlanych - uzupełnienia m m Renowacja i szpachlowanie detali architektonicznych, gzymsy, opaski d.5 kalk. własna KNR K-04 d KNR K-04 d KNR 2-02 d KNR K-04 d KNR 2-02 d d.5 analiza indywidualna Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy TYNK Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy TYNK 555 (2*2+1.1)*0.2* Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku ( )*0.3* *0.35* (3+1.2)* *0.3* Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania * * Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m ( )* Czas pracy rusztowań m-g 180 m-g

6 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 1 Docieplenie ścian styropianem 1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej m d się do użytku obmiar = 51m R M S 0.21r-g/m 2 KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar = ściana tylna ściana boczna wschodnia ściana boczna zachodnia ościeża (1.1*( )+2.2*2*31)* ((1+1.25*2)*7)* ( *2)*2* ( *2)*3* ( *2)*3* r-g r-g/ r-g KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie obmiar = r-g/ r-g dm * preparat wzmacniający podłoże (CT17) 0.2dm 3 / 4* środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-17 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian obmiar = = r-g/ r-g * płyty styropianowe gr.13 cm 1.05 / 3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg (CT83) 6kg/ 4* materiały pomocnicze 5* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g/ m-g

7 m-g L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 6* środek transportowy 0.01m-g/ 5 KNR 0-17 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży obmiar = r-g/ r-g * płyty styropianowe gr 3 cm 1.05 / 3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg (CT83) 6kg/ 4* materiały pomocnicze 5* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 6 KNR 0-17 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły obmiar = *4 = szt. szt r-g/szt. 2* dyble plastikowe "z grzybkami" 1.04szt/szt. r-g szt * żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g/szt. 5* środek transportowy 7 KNR 0-17 d m-g/szt. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach obmiar = m-g m-g r-g/ r-g * zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) 5kg/ kg * siatka z włókna szklanego / * materiały pomocnicze - 7 -

8 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 5* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 8 KNR 0-17 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach obmiar = r-g/ r-g * zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) 5kg/ kg * siatka z włókna szklanego / * materiały pomocnicze 5* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 9 KNR 0-17 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar = ( *2)*2+( *2) = m m 0.22r-g/m 2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) 0.9kg/m 3* kątownik aluminiowy 1.176m/m 4* materiały pomocnicze r-g kg * żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g/m 6* środek transportowy 10 NNRNKB 202 d m-g/m (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = (1.15*31+2.8*3+1.5*3)*0.45 = m-g m-g r-g/ r-g * blacha powlekana płaska 1.23 /

9 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 3* zaprawa cementowa M m 3 / 4* materiały pomocnicze R M S 5* środek transportowy 0.008m-g/ m-g KNR 0-17 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa obmiar = r-g/ r-g dm * farba gruntująca CT dm 3 / 4* środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-17 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych obmiar = r-g/ r-g * gotowy tynk akrylowy o grubości ziarna do 2,5 mm (CT60) 2.5kg/ kg * żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/ 13 KNR 0-17 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywicznomineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm obmiar = r-g/ r-g * gotowy tynk akrylowy o grubości ziarna do 2,5 mm (CT60) 2.75kg/ kg

10 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 4* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/ 14 KNR 0-15II d Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm - rury spustowe z demontażu obmiar = 51m m 0.556r-g/m 2* obejmy do rur spustowych 0.5szt/m r-g szt * środek transportowy 0.003m-g/m 15 KNR 2-02 d Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m obmiar = 19* *(21+1.5) *16+3*12.5+(9+4.5)* m-g r-g/ r-g m m m kg kg kg * bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m 3 / 3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m 3 / 4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m 3 / 5* haki do muru 0.012kg/ 6* drut stalowy okrągły 3 mm 0.009kg/ 7* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg/ 8* materiały pomocnicze 9* rusztowania ramowe m-g/ m-g d.1 analiza indywidualna Czas pracy rusztowań obmiar = 400m-g m-g 1* Rusztowania 1m-g/m-g m-g

11 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Docieplenie ścian styropianem Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

12 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 2 Ankrowanie 17 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach m d z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- nej obmiar = 185m R M S 1.5r-g/m 18 KNR 4-01 d Wykonanie i montaż ściagów na wysokości do 2. pietra obmiar = 185*1.1*3.14*0.032*0.032*0.25*7850 = kg r-g kg 0.04r-g/kg 2* pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 1kg/kg 3* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr mm 0.1kg/kg 4* materiały pomocnicze 2% r-g kg kg % * spawarka elektryczna wirująca do 300 A 0.03m-g/kg 19 KNR 4-01 d Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/ 2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' obmiar = 185m m-g m 0.68r-g/m 2* cegła budowlana pełna 8szt/m 3* cement portlandzki 35 bez dodatków 1.1kg/m 4* wapno suchogaszone 0.67kg/m 5* piasek do zapraw 0.006m 3 /m 6* materiały pomocnicze r-g szt kg kg m * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/m 8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.04m-g/m m-g m-g

13 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Ankrowanie Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

14 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 20 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane d i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV obmiar = R M S 4.58r-g/ r-g szt dm kg * kotwy stalowe 6szt/ 3* pianka poliuretanowa 0.33dm 3 / 4* gips szpachlowy 2.35kg/ 5* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg kg/ 6* materiały pomocnicze 7* okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 / * wyciąg m-g m-g/ 9* środek transportowy m-g m-g/ 21 d.3 analiza indywidualna Odrestaurowanie drzwi zewnętrznych obmiar = * Odrestaurowanie drzwi zewnętrznych 1 / KNR 0-19 d Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV - wymiana drzwi zewnętrznych obmiar = 1.6*2.85*2 = r-g/ r-g szt dm * kotwy stalowe 5.28szt/ 3* pianka poliuretanowa 0.33dm 3 / 4* materiały pomocnicze 5* drzwi zewnetrzne drewniane 1 / * wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/

15 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

16 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 4 Docieplenie ścian piwnic 23 KNR 4-01 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu m 3 d odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III obmiar = ściana tylna+ ( * )*1.0* wschodnia ściana zachodnia ( )*1.0* ściana frontowa ( )*1.0* taras ( *2)*1.0* m 3 R M S 4.2r-g/m 3 r-g KNR 4-01 d Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - rozbiórka kostki betonowej brukowej, kostka do odzysku obmiar = 25*1.0 = r-g/ r-g KNR 4-01 d Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych obmiar = /0.6 = r-g/ r-g KNR 4-01 d Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 - tynki zewnętrzne obmiar = /0.6 = r-g/ r-g t m m * cement portlandzki z dodatkami t/ 3* ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.002m 3 / 4* piasek do zapraw m 3 / 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 0.02m-g/ 7* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02m-g/ m-g KNR 0-29 d Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w technologii CERESIT - gruntowanie CP41 ręcznie obmiar = /0.6 =

17 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S r-g/ r-g dm * środek gruntujący CP dm 3 / 4* środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-29 d Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą CP43 obmiar = /0.6 = r-g/ r-g kg * masa uszczelniająca CP43 1.5kg/ 4* środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-29 d Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo w technologii Ceresit obmiar = /0.6 = r-g/ r-g kg * masa uszczelniająca CP43 2kg/ 3* płyty XPS gr 10cm 1.05 / 4* materiały pomocnicze 5* środek transportowy m-g/ m-g KNNR-W 3 d Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni obmiar = /0.6 = r-g/ r-g * folia kubełkowa 1.1 / % %

18 L 31 d.4 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem m 3 ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III obmiar = = m 3 KNR R M S 1.41r-g/m 3 r-g KNR 4-01 d Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - zasypanie wykopu pospółką obmiar = m r-g/m 3 r-g * pospółka 1.1m 3 /m 3 m KNR 4-01 d Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III obmiar = m 3 m r-g/m 3 r-g * opłata za składowanie ziemi na wysypisku 1m 3 /m 3 m * samochód samowyładowczy 5 t 0.63m-g/m 3 m-g KNR 4-01 d Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 obmiar = m 3 m 3 1* samochód samowyładowczy 5 t 0.03*4=0.12m-g/m 3 m-g KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar = 97.39*1.75 = m r-g/ r-g KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie obmiar = r-g/ r-g

19 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S dm * preparat wzmacniający podłoże (CT17) 0.2dm 3 / 4* środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-17 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego do ścian obmiar = r-g/ r-g * płyty styropianowe XPS gr 10cm 1.05 / 3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg (CT83) 6kg/ 4* materiały pomocnicze 5* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 38 KNR 0-17 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły obmiar = *4 = szt. szt r-g/szt. 2* dyble plastikowe "z grzybkami" 1.04szt/szt. r-g szt * żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g/szt. 5* środek transportowy 39 KNR 0-17 d m-g/szt. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach obmiar = m-g m-g r-g/ r-g

20 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg (CT85) 5kg/ 3* siatka z włókna szklanego / 4* materiały pomocnicze 5* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 40 KNR 0-17 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa obmiar = r-g/ r-g dm * farba gruntująca CT dm 3 / 4* środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-17 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki żywicznej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych obmiar = r-g/ r-g * gotowy tynk żywiczny o grubości ziarna do 2,5 mm 2.5kg/ kg * żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/

21 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Docieplenie ścian piwnic Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

22 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 5 Romont elewacji zabytkowej 42 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowowapiennej d na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 obmiar = 10.20* * (1.7*3+1.6* *1.7)* *2.2* R M S 0.33r-g/ r-g KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar = 19.66* *17.15 = r-g/ r-g KNR 0-17 d Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie obmiar = r-g/ r-g dm * preparat wzmacniający podłoże (CT17) 0.2dm 3 / 4* środek transportowy m-g/ m-g TZKNBK VIII d Tynki boniowane o pow.do 1 m2 - zaprawa wa lub cem.-wa obmiar = (19.66* *3.5)*30% = r-g/ r-g kg kg m * cement 5.85kg/ 3* wapno hydratyzowane 4.23kg/ 4* piasek 0.035m 3 / 5* materiały pomocnicze 18.3% % * betoniarka 150 l m-g m-g/ 7* żurawik okienny m-g m-g/

23 L 46 d.5 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itz blachy nie nadającej się do użytku obmiar = KNR *0.25*6* *0.2* *2*0.2* *0.2* *0.2* *0.2* *0.25* R M S 0.3r-g/ r-g KNR 4-01 d Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 obmiar = 7szt. szt. 4.11r-g/szt. 2* cegła budowlana pełna 26szt/szt. 3* cement portlandzki 35 bez dodatków 6.47kg/szt. 4* piasek do zapraw 0.017m 3 /szt. 5* materiały pomocnicze r-g szt kg m * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/szt. 7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 48 KNR d m-g/szt. Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm obmiar = (11.2*6+19.7*7)*15% = m m-g m-g m 2.25r-g/m 2* zaprawa cementowo-wapienna M m 3 /m 3* zaprawa cementowo-wapienna M m 3 /m 4* sucha mieszanka do tynków 3.72kg/m 5* materiały pomocnicze 3% r-g m m kg % * wyciąg 0.29m-g/m 49 KNR d Gzymsy z cegieł budowlanych - uzupełnienia m 3 obmiar = 0.5m 3 m-g r-g/m 3 r-g

24 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S szt m * cegła budowlana pełna 380szt/m 3 3* zaprawa 0.24m 3 /m 3 4* materiały pomocnicze 2.5% % * betoniarka 150 dm3 m-g m-g/m 3 6* wyciąg m-g m-g/m 3 50 d.5 kalk. własna Renowacja i szpachlowanie detali architektonicznych, gzymsy, opaski obmiar = r-g/ r-g * szpachla renowacyjna 4kg/ kg KNR K-04 d Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy TYNK 555 obmiar = r-g/ r-g t * zaprawa cem-wap TYNK t/ 2% % * agregat tynkarski m-g/ m-g KNR K-04 d Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy TYNK 555 obmiar = (2*2+1.1)*0.2*27 = r-g/ r-g t * zaprawa cem-wap TYNK t/ 2% % * agregat tynkarski 0.066m-g/ m-g

25 L 53 d.5 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku obmiar = KNR ( )*0.3* *0.35* (3+1.2)* *0.3* R M S 1.816r-g/ r-g kg kg m * blacha z cynku 0.55 mm 4.88kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC kg/ 4* zaprawa cementowa M m 3 / 5* materiały pomocnicze 6* środek transportowy m-g/ m-g KNR K-04 d Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania obmiar = * * r-g/ r-g dm * farba SILIKATOWA SA 0.3dm 3 / 4* środek transportowy m-g/ m-g KNR 2-02 d Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m obmiar = ( )*18.85 = r-g/ r-g * bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m m 3 / 3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m m 3 / 4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m m 3 / 5* haki do muru kg kg/ 6* drut stalowy okrągły 3 mm kg kg/ 7* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/

26 L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 8* materiały pomocnicze 9* rusztowania ramowe m-g/ m-g d.5 analiza indywidualna Czas pracy rusztowań obmiar = 180m-g m-g 1* Rusztowania 1m-g/m-g m-g PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Romont elewacji zabytkowej Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku socjalnego i cz. stolarni ADRES INWESTYCJI : Kijany gm. Spiczyn INWESTOR : Zespól Szkól Rolniczych

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w obiekcie Koncertowa ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.koncertowa 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262311-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin, al. Piastów 18 PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń stajni w Akademickim Ośrodku Jeździeckim

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY URZ D MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZ- Rokosowo 1 63-805 Ł ka Mała TWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU O rodek Integracji Europejskiej w Rokosowie 45000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY KAMFONIK RYSZARD SZCZEPAN 69-200 Sulęcin, Miechów 24 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów, prześwitu bramowego, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 kalkulacja Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. d.1 asna obiar = 1.000kpl. kalk. w asna ' 1r-g/kpl. r-g 1.0000 0.000000 0.00 2 KNR 0-23 d.1 2611-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia KOSZTORYS NAK ADCZY - LEPY Lp. Podstawa 1 1 kalkulacja d.1 asna kalk. w asna Opis j Nak ady R M S PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. obiar = 1.000kpl. --

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej okna skrzynkowe na okna zespolone z drewna klejonego ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Cegielskiego 1 INWESTOR : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wojsk.Spec. P.L.S.P. ZOZ Braniewo, KOSZTORYS NAKŁADCZY 1 E1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYSTOSOWANIE A1 DEMONTAśE, ROZBIÓRKI P1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o m2 0354-0500 powierzchni ponad 2

Bardziej szczegółowo

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013 .. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : Baćkowice, dz. nr ew. 181/5 INWESTOR : Gina Baćkowice ADRES INWESTORA : Baćkowice 84, 27-552

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Mali ski Ryszard - tel; 6048886 lub 09 4885585 szczecin ul Szczrbcowa -A PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 454000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS ŚLEPY Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja i remont częśc wspólnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego ADRES INWESTYCJI : ul. Struga 15,17,19 73-110 Stargard Szczeciński INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W JAROCINIE Kosztorys ofertowy REMONT DACHU W Budowa: REMONT DACHU W Obiekt lub rodzaj robót: REMONT DACHU W Inwestor: STOWARZYSZENIE WYCHOWACZO-OPIEKU CZO-DYDAKTYCZNE UL. BATOREGO 5 63-200 JAROCIN kosztorysu: z Data

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1.60 046-03 Rozebranie boazerii drewnianej KNR 0-19 099-06 3 KNR 0-19 099-06 4 KNR 0-19 099-05 5 0535-08 (1.4+0.83)*30.15 Wymiana okien

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH A.F. PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania: REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H. Iwaniura DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H. Iwaniura DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Remontów KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej ADRES INWESTYCJI : Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Piłsudskiego 17 w Piekarach Śląskich

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR : URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT CIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU INTERNATU ADRES INWESTYCJI : KO MIN WLKP. UL.KLASZTORNA 39 INWESTOR : ODZIEZOWY O RODEK WYCHOWAWCZY ADRES INWESTORA : 63-720 KO MIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY REMONTOWE BUDYNEK KOSZAROWY NR 2 GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO 161 NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe łazienki

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT I NAPRAWA ŚCIAN I INNYCH ELEMENTÓW BU- DYNKU ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul.kredowa 1 INWESTOR : ZARTZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH ADRES INWESTORA : Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu nad halą

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa miejsc garaŝowych dla OSP ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin INWESTOR : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej 2 0101-02 24.00 2 24.000 2 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 2 0101-03 31.20 2 31.200

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Obiekt Budowa KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Inwestor ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty

Bardziej szczegółowo

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy 87-312 Pokrzydowo kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14 NR 2/NW/14 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku internatu ADRES INWESTYCJI : ul. Krakusa 16, Gliwice INWESTOR : Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul.chorzowska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS nakładczy NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : WEWNĘTRZNY INWESTOR : POOZ ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.KRÓL DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROZBIÓRKA BUDYNKU NAKLADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO

KOSZTORYS ROZBIÓRKA BUDYNKU NAKLADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO KOSZTORYS ROZBIÓRKA BUDYNKU NAKLADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO KOD CPV-45111300-1 Roboty rozbiórkowe ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. PARKOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA PODSTAWOWEJ W GOSTWICY ADRES INWESTYCJI : GOSTWICA GM. PODEGRODZIE INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Dotyczy : przetargu nieograniczonego jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Września 29.04.2011r. Dotyczy : przetargu nieograniczonego jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Na podst. art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający odpowiada na następujące

Bardziej szczegółowo