KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Wznoszenie rusztowań Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty elewacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacji elewacji "A" wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica PAN - -część do uskoku od strony ul. Nowy Świat ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL NOWY ŚWIAT 72 INWESTOR : POLSKA AKADEMIA NAUK ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL NOWY ŚWIAT 72 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej GNIADY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % Rbezp, Sbezp Zysk [Z]... % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA "A" - część do uskoku od strony ul. Nowy Świat oraz część do uskoku od strony ul. Kopernika Rusztowania 1 d.1.1 KNR KNR 2-02 d KNNR 2 d KNR 4-01 d KNNR 3 d KNR 4-01 d Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - z kosztami najmu (20,05+17,84)*19+19,0*2*6 947,91 947,91 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.1 947,91 947,91 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (20,05+17,84)*19, 719,91 719,91 Przygotowanie terenu, roboty wyburzeniowe i ziemne, usuwanie gruzu - Wykonanie daszków zabezpieczających 20,05*3,0 60,15 60,15 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 100,0 100,00 100,00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość m 3 30 km poz.5*0,02 m 3 2,00 2, Remont elewacji zewnętrznej A -część frontowa od strony Krakowskiego Przedmieścia 7 KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d KNR 4-04 d KNR 0-28 d Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (20,05+17,84)*0,55+[(1,13+0,12)*6+(1,13+0,8)*5]*0,18+(20,05+17,84)*0, ,98 2,08*0,34*9+2,20*11*0,18+1,20*0,20*11+0,6*2*11*0,18+(20,05+17,84)*0,48+ (20,05+17,84)*0,15+(20,05+17,84)*0,38+19,0*2*0,25+19,0*2*0,38+19,0*2*0,38 132,98 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 2*17,5 m 35,00 35,00 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy typu Baumit - ANALOGIA 0,9*poz.7 119,68 119,68 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa poz.9 119,68 119,68 (z.iv) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z miedzi 4,35+5,02 9,37 9,37 (z.iv) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi poz.7-poz ,61 123,61 (z.iv) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 12 cm m poz.8 m 35,00 35,00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 t km (poz.7*6,57+2,447*poz.8)/1000 t 0,96 0,96 Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni środkiem typu Akryl Stonimit jw. (1,12+0,15*2)*7+(1,12+0,8*2)*6 +(1,3*2+3,5+2,4+1,4+1,2)*13*0,15+(20,05+ 17,84)*5,63-2,0*4,0*(5+4)+(20,05+17,84)*(0,4+0,15+0,10+0,5)+(20,05+17,84)* (1,08+0,15+0,05+0,10+0,05)+1,0*13*7+(0,30*2+2,1+2,1*0,20)*11+(0,4*2+0,55* 0,4*2)*11+0,6*3,5*2*24+1,5*0,30*11+2,3*2,2*11+0,6*2*2,3*11+1,2*0,2*11+ (20,05+17,84)*(0,5+0,10+0,15+0,15)+(20,05+17,84)*1,3+(20,05+17,84)*(0,5+ 0,10+0,15+0,15) ,81

3 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 737,81 16 KNR 0-28 Naprawa ubytków w cegle; przygotowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - d elementy jak kapitele, konsole, kostki 13*1,0 13,00 13,00 17 TZKNBK IV - d KNR 4-01 d KNR 23 d KNNR 3 d KNR AT-25 d TZKNBK VIII d TZKNBK VIII d kalk. własna 24 TZKNBK IX d b 25 TZKNBK IX d b cz.o. w.sp d.1.4 Naprawa powierzchni muru środkami np. firmy Coverax typu Stonimit C + Akryl Stonimit jw. 13*1,0 13,00 13,00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - po wymianie parapetów 1,15*6*2+1,2*5*2 25,80 25,80 Przygotowanie podłoża, gruntowanie 1-krotne przed malowaniem poz ,81 737,81 Malowanie tynków zewnętrznych, farbą silikonową dwukrotnie, z przetarciem tynku zaprawą szpachlową, z przygotowaniem powierzchni poz ,81 737,81 Scalenie rys w murze ceglanym o rozwarciu powyżej 2 mm metodą iniekcji środkami typu BEVEDOL WF/BEVEDAN m 1 3,0+2,0+2,5+2,2+1,9*2*4 4,90 24,90 Wypełnienie ubytków w warstwie tynku 5,5*1,5 8,25 8,25 Do renowacji (przetarcia powierzchniowe - drobne naprawy tynkarskie) - elementy wystroju architektonicznego: bonie, kostki konsole, półtralki (0,25*0,3*4)*71+(0,2*0,2+0,2*0,2) 21,38 21,38 Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie odlewów cementowych szt. 31 szt. 31,00 31,00 Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - montaż odlewów cementowych - szt. prace wewnętrzne powyżej 10 do 15 m 31 szt. 31,00 31, Remont cokołu z piaskowaca KNR 4-02 Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm kalk. własna 27 KNR BC-02 d KNNR-W 3 d KNR BC-02 d Obmiar dodatkowy - łączna długość 4 m 4,00 2 msc. 2,00 2,00 Czyszczenie powierzchni cokołu z piaskowca strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych (1,15+2*0,15)*1,20*5+(1,15+2*0,8)*1,20*4 21,90 21,90 Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. do 1.0 m2 - wymiana okładziny kamiennej z piaskowca szydłowieckiego 1,2*5*1,0*0,3+1,2*1,12*3 5,83 5,83 Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach z kamienia - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych poz.27 21,90 21, Roboty towarzyszące msc.

4 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 30 TZKNBK VII Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych - powierzchnia d do 1 m2 (1,3*4+3,8*2)*0,6+2*0,2*13+0,9*13*0,2+2,86*4 26,66 26,66 31 TZKNBK VII Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia d do 2 m2 (1,3*4+3,8*2)*0,6 7,68 7,68 32 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych d z.o <Osk 5>11*2,4+<Osk 6>11*3,99+<Osk 7>36*8,0 358,29 358,29 33 KNNR 3 Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej m 3 d ,8*1,2*4*0,06 m 3 0,23 0,23 34 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 m 3 d km (poz.32+52,67)*0,3+poz.33 m 3 123,52 123,52 35 KNR 4-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej m d na ościeżach szerokości do 40 cm 11*(1,4+2,85)+11*(1,2+2,0)+288*1,16 m 416,03 416,03 36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d poz ,03 416,03 37 KNR d kalk. własna Przekrycia fosy zewnętrznej - cegła szklana ROALIT 0,8*1,2*4 3,84 3,84-4 -

5 1 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA "A" - część do uskoku od strony ul. Nowy Świat oraz część do uskoku od strony ul. Kopernika Rusztowania 1 KNR 2-02 d KNR 2-02 d Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - z kosztami najmu obmiar = 947,91 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m obmiar = 947,91 0,0055 r-g/ r-g 5,21 m 0,85 2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) 0,0009 m/ 3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów szt. 0,38 0,0004 szt./ 4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,28 0,0003 kg/ 5* materiały pomocnicze 6* Rusztowanie rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 pow. rusztowania) 0,0016 m-g/ 3 d.1.1 KNNR Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych obmiar = 719,91 m-g 1,52 0,032 r-g/ r-g 23,04 100,79 2* Siatka z tworzyw sztucznych 0,14 / Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Uproszczone Rusztowania Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: - 5 -

6 KNR 4-01 d Przygotowanie terenu, roboty wyburzeniowe i ziemne, usuwanie gruzu - Wykonanie daszków zabezpieczających obmiar = 60,15 0,97 r-g/ r-g 58,35 2* Deski iglaste obrzynane, wymiarowe mm m 3 0,18 kl. III 0,003 m 3 / 3* Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, m 3 0,06 korowane 0,001 m 3 / 4* maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm 12,63 0,21 / 5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 18,05 0,3 kg/ 6* materiały pomocnicze % 2,00 2 %(od M) 5 d.1.2 KNNR Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach obmiar = 100,00 r-g 36,00 0,36 r-g/ 6 d.1.2 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km obmiar = 2,00 m 3 0,86 r-g/m 3 r-g 1,72 m-g 2,16 2* Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,5+29*0,02=1,08 m-g/m 3 m 3 PODSUMOWANIE Słownie: Koszty pośrednie [Kp] Przygotowanie terenu, roboty wyburzeniowe i ziemne, usuwanie gruzu - Robocizna Materiały Sprzęt Zysk [Z] OGÓŁEM - 6 -

7 Remont elewacji zewnętrznej A -część frontowa od strony Krakowskiego Przedmieścia 7 KNR 4-01 d Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 132,98 r-g 39,89 0,3 r-g/ 8 KNR 4-01 d Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 35,00 m m 0,11 r-g/m 9 KNR 2-02 d Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy typu Baumit - ANALOGIA obmiar = 119,68 r-g 3,85 1,1681 r-g/ r-g 139,80 kg 3351,04 2* Zaprawa klejowa wyrównawcza 28 kg/ 3* materiały pomocnicze m-g 17,08 4* Żurawik okienny przenośny 0,15 t 0,1427 m-g/ 10 KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 119,68 0,0733 r-g/ r-g 8,77 2* Izolacja bitumiczna Dysperbit dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 0,3 kg/ 3* Izolacja bitumiczna Dysperbit dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 0,35 kg/ 4* materiały pomocnicze kg 35,90 kg 41,89 m-g 0,14 m-g 0,11 5* wyciąg 0,0012 m-g/ 6* Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0009 m-g/ - 7 -

8 11 NNRNKB 202 d (z.iv) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z miedzi obmiar = 9,37 3,6488 r-g/ r-g 34,19 2* Blacha z miedzi walcowana na zimno o gr. 0,5-1,0 mm 6,57 kg/ kg 61,56 3* Spoiwa cynowo-ołowiane LC40, LC40A kg 0,52 0,055 kg/ 4* zaprawa cementowa m. 80 m 3 0,02 0,002 m 3 / 5* materiały pomocnicze m-g 0,07 6* Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0075 m-g/ 12 NNRNKB 202 d (z.iv) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi obmiar = 123,61 2,3145 r-g/ r-g 286,10 2* Blacha z miedzi walcowana na zimno o gr. 0,5-1,0 mm 6,598 kg/ kg 815,58 3* Spoiwa cynowo-ołowiane LC40, LC40A kg 6,92 0,056 kg/ 4* zaprawa cementowa m. 80 m 3 0,12 0,001 m 3 / 5* materiały pomocnicze m-g 0,93 6* Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0075 m-g/ 13 NNRNKB 202 d (z.iv) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 12 cm obmiar = 35,00 m m 1,0316 r-g/m 2* Blacha z miedzi walcowana na zimno o gr. 0,5-1,0 mm 2,447 kg/m 3* Spoiwa cynowo-ołowiane LC40, LC40A 0,04 kg/m 4* uchwyty do rur spustowych z miedzi 0,33 kpl./m 5* materiały pomocnicze 6* Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0036 m-g/m r-g 36,11 kg 85,65 kg 1,40 kpl. 11,55 m-g 0,13-8 -

9 14 d.1.3 KNR Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km obmiar = 0,96 t t 1,71 r-g/t 2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)' 0,83+29*0,036=1,874 m-g/t 15 KNR 0-28 d Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni środkiem typu Akryl Stonimit jw. obmiar = 737,81 r-g 1,64 m-g 1,80 0,0662 r-g/ r-g 48,84 kg 147,56 2* środek typu Akryl STONIMIT 0,2 kg/ 3* materiały pomocnicze m-g 0,07 4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0001 m-g/ 16 KNR 0-28 d Naprawa ubytków w cegle; przygotowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - elementy jak kapitele, konsole, kostki obmiar = 13,00 0,272 r-g/ r-g 3,54 2* materiały pomocnicze 17 TZKNBK IV - d Naprawa powierzchni muru środkami np. firmy Coverax typu Stonimit C + Akryl Stonimit jw. obmiar = 13,00 1,52*2=3,04 r-g/ r-g 39,52 kg 1029,60 kg 257,40 2* składnik 1 typ STONIMIT C 1800*0,04*1,1=79,2 kg/ 3* składnik 2 środek zarobory typ Akryl STONIMIT 0,25*79,2=19,8 kg/ 4* materiały pomocnicze 7 %(od M) % 7,00 5* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,31 m-g/ m-g 4,03-9 -

10 6* wyciąg 0,02 m-g/ 18 KNR 4-01 d Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - po wymianie parapetów obmiar = 25,80 1,47 r-g/ r-g 37,93 t 0,11 t 0,15 m 3 0,59 m 3 0,14 2* cement portlandzki z dodatkami 25 0,0042 t/ 3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem 0,0058 t/ 4* piasek do zapraw 0,0229 m 3 / 5* woda z rurociągu 0,0053 m 3 / 6* materiały pomocnicze m-g 0,77 m-g 1,03 7* wyciąg 0,03 m-g/ 8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,04 m-g/ 19 KNR d Przygotowanie podłoża, gruntowanie 1-krotne przed malowaniem obmiar = 737,81 0,0662 r-g/ r-g 48,84 2* Preparat gruntujący typ Baumit 0,3 kg/ kg 221,34 m-g 0,07 3* Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0001 m-g/ 20 d.1.3 KNNR Malowanie tynków zewnętrznych, farbą silikonową dwukrotnie, z przetarciem tynku zaprawą szpachlową, z przygotowaniem powierzchni obmiar = 737,81 0,43 r-g/ r-g 317,26 kg 368,91 2* Farba silikonowa typ BAUMIT 0,5 kg/ 3* Zaprawa szpachlowa - sucha mieszanka typ kg 1106,72 Baumit 1,5 kg/ 4* materiały pomocnicze 2 %(od M) % 2,

11 5* wyciąg 0,001 m-g/ 21 KNR AT-25 d TZKNBK VIII d Scalenie rys w murze ceglanym o rozwarciu powyżej 2 mm metodą iniekcji środkami typu BEVE- DOL WF/BEVEDAN 1 obmiar = 24,90 m Wypełnienie ubytków w warstwie tynku obmiar = 8,25 m 1,97 r-g/ r-g 16,25 t 0,05 t 0,03 m 3 0,29 2* cement 0,00558 t/ 3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem 0,00423 t/ 4* piasek 0,035 m 3 / 5* materiały pomocnicze 2 %(od M) % 2,00 m-g 0,47 m-g 2,24 6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,057 m-g/ 7* Żurawik okienny przenośny 0,15 t 0,271 m-g/ 23 TZKNBK VIII d kalk. własna Do renowacji (przetarcia powierzchniowe - drobne naprawy tynkarskie) - elementy wystroju architektonicznego: bonie, kostki konsole, półtralki obmiar = 21,38 1,75*1,3=2,275 r-g/ r-g 48,64 2* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu kg 0,00547 t/ t 0,12 3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,07 0,00305 t/ 4* piasek m 3 0,60 0,028 m 3 / 5* materiały pomocnicze 2 %(od M) % 2,00 m-g 1,22 m-g 5,79 6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,057 m-g/ 7* Żurawik okienny przenośny 0,15 t 0,271 m-g/ 24 TZKNBK IX d b Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie odlewów cementowych obmiar = 31,00 szt. szt

12 r-g 45,57 1,47 r-g/szt. 25 d.1.3 TZKNBK IX 3907b cz.o. w. sp.2. Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - szt. montaż odlewów cementowych - prace wewnętrzne powyżej 10 do 15 m obmiar = 31,00 szt. 1,62*1,15=1,863 r-g/szt. r-g 57,75 Koszty pośrednie [Kp] PODSUMOWANIE Remont elewacji zewnętrznej A -część frontowa od strony Krakowskiego Przedmieścia Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt Zysk [Z] OGÓŁEM Słownie:

13 Remont cokołu z piaskowaca 26 KNR 4-02 d kalk. własna Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm obmiar ilość odcinków = 2,00 msc. łączna długość = 4,00 m ms c. 2,11 r-g/msc. 2* rury żeliwne kanalizacyjne jednokielichowe śr. 150 mm 1,05 m/m 3* Hak stalowy do rur o średnicy 150 mm 1 szt/msc. 4* sznur konopny smołowany 0,7 kg/msc. 5* materiały pomocnicze 4 %(od M) 27 KNR BC-02 d Czyszczenie powierzchni cokołu z piaskowca strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych obmiar = 21,90 r-g 4,22 m 4,20 szt 2,00 kg 1,40 % 4,00 0,3 r-g/ r-g 6,57 m 3 1,23 2* woda z rurociągu 0,056 m 3 / 3* materiały pomocnicze 1 %(od M) % 1,00 m-g 5,26 m-g 0,64 m-g 0,64 4* agregat wodny ciśnieniowy 0,24 m-g/ 5* Ciągnik kołowy kw [40-50 KM] (1) 0,029 m-g/ 6* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,029 m-g/ 28 KNNR-W 3 d Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. do 1.0 m2 - wymiana okładziny kamiennej z piaskowca szydłowieckiego obmiar = 5,83 6,88 r-g/ r-g 40,11 2* pręty okrągłe śr.6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 1,17 3H13 (gr. stali 94) 0,2 kg/ 3* zaprawa cementowa M 12 m 3 0,17 0,03 m 3 / 4* materiały pomocnicze % 16,00 16 %(od M2+M3) 5* elementy kamienne 1,02 / 5,95 6* wyciąg 0,42 m-g/ m-g 2,

14 29 KNR BC-02 d Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach z kamienia - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych obmiar = 21,90 0,15 r-g/ r-g 3,29 dm 3 3,29 2* Środek gruntujący do piaskowca 0,15 dm 3 / 3* materiały pomocnicze % 1,00 1 %(od M) Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Remont cokołu z piaskowaca Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

15 Roboty towarzyszące 30 TZKNBK VII - d Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych - powierzchnia do 1 m2 obmiar = 26,66 r-g 7,36 0,276 r-g/ 31 TZKNBK VII - d Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 2 m2 obmiar = 7,68 0,191 r-g/ r-g 1,47 kg 1,10 2* Fungomur 0,143 kg/ 32 d.1.5 KNNR z.o Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych obmiar = 358,29 4,61*(1+1*0,02)=4,7022 r-g/ r-g 1684,75 70,29 637,76 288,00 2* okna skrzynkowe osk 5,6 70,29/358,29=0, / 3* szkło płaskie okienne ciągnione 1,78 / 4* okna skrzynkowe osk 7 288,0/358,29=0, / 5* materiały pomocnicze 7,5 %(od M) % 7,50 m-g 22,14 m-g 25,08 6* wyciąg 0,06*(1+1*0,03)=0,0618 m-g/ 7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,07 m-g/ 33 d.1.5 KNNR Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej obmiar = 0,23 m 3 r-g 0,17 0,72 r-g/m 3 34 d.1.5 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km obmiar = 123,52 m 3 1,39 r-g/m 3 r-g 171,69 m 3 m

16 2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)' m-g 160,58 0,72+29*0,02=1,3 m-g/m 3 35 KNR 4-01 d Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm obmiar = 416,03 m m 0,95 r-g/m 2* cement portlandzki z dodatkami 25 0,0021 t/m 3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem 0,0026 t/m 4* piasek do zapraw 0,0106 m 3 /m 5* woda z rurociągu' 0,0027 m 3 /m 6* materiały pomocnicze 7* wyciąg 0,02 m-g/m 8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,03 m-g/m 36 KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 416,03 r-g 395,23 t 0,87 t 1,08 m 3 4,41 m 3 1,12 m-g 8,32 m-g 12,48 0,119 r-g/ r-g 49,51 dm 3 118,98 2* farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm 3 / 3* materiały pomocnicze % 2,00 2 %(od M) 37 KNR d kalk. własna Przekrycia fosy zewnętrznej - cegła szklana RO- ALIT obmiar = 3,84 1,83 r-g/ r-g 7,03 szt. 142,08 m 3 0,04 2* cegła szklanabarwiona 24x11,7x5,3 cm 37 szt./ 3* Zaprawa cementowa M 7 0,01 m 3 / 4* materiały pomocnicze 1 %(od M) % 1,00 m-g 0,04 m-g 0,31 5* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,01 m-g/ 6* wyciąg 0,08 m-g/

17 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Roboty towarzyszące Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] OGÓŁEM Słownie: Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] PODSUMOWANIE ELEWACJA ZEWNĘTRZNA "A" - część do uskoku od strony ul. Nowy Świat oraz część do uskoku od strony ul. Kopernika Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt Uproszczone CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej okna skrzynkowe na okna zespolone z drewna klejonego ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Cegielskiego 1 INWESTOR : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OGRODZENIA ADRES INWESTYCJI : 61-659 POZNAŃ UL BRANDSTAETTERA 6 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 ADRES INWESTORA : 61-659 POZNAŃ UL. BRANDSTAETTERA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262311-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Mali ski Ryszard - tel; 6048886 lub 09 4885585 szczecin ul Szczrbcowa -A PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 454000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN"

DZIAŁ TECHNICZNY SSM CZYN DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN" Kosztorysowanie FORTE 13.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Załącznik nr 8 - kosztorys pomocniczy bm.zyg.augusta 76, Piłsudskiego 1D odnowienie ścian szczytowych w istniejącej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU Przedmiar robót OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU WYCHOWAWCZA W POZNANIU Data: 2010-12-28 Budowa: Obiekt: BUDYNEK DOMU UL. WOJSKA POLSKIEGO 53 Zamawiający: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 61-841

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wojsk.Spec. P.L.S.P. ZOZ Braniewo, KOSZTORYS NAKŁADCZY 1 E1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYSTOSOWANIE A1 DEMONTAśE, ROZBIÓRKI P1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o m2 0354-0500 powierzchni ponad 2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY URZ D MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZ- Rokosowo 1 63-805 Ł ka Mała TWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU O rodek Integracji Europejskiej w Rokosowie 45000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT CIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU INTERNATU ADRES INWESTYCJI : KO MIN WLKP. UL.KLASZTORNA 39 INWESTOR : ODZIEZOWY O RODEK WYCHOWAWCZY ADRES INWESTORA : 63-720 KO MIN

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. Y NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji ceglanej ADRES INWESTYCJI : Torun ul Rabiańska 8 INWESTOR : Centrum Astronomiczne PAN ADRES INWESTORA : Toruń ul Rabiańska 8 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI UL. SANATORYJNA 8/4, 8-550 PRABUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł Strona 1 z 8 Licencja : 305590424/07/2011 ul. Sienkiewicza 5a 32-300 Olkusz KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji :Strona tytułowa do przykładowego kosztorysu Adres inwestycji :ul Sienkiewicza 5a 32-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H. Iwaniura DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H. Iwaniura DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Remontów KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej ADRES INWESTYCJI : Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Piłsudskiego 17 w Piekarach Śląskich

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW O b i e k t : BUDYNEK TECHNICZNY A d r e s : SZAMOTUŁY, ul.nowowiejskiego I n w e s t o r : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Tynkowanie Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Tynkowanie Instalowanie okien z tworzyw sztucznych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45410000-4 Tynkowanie 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wymiany okien sali gimnastycznej i szatni. ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1.60 046-03 Rozebranie boazerii drewnianej KNR 0-19 099-06 3 KNR 0-19 099-06 4 KNR 0-19 099-05 5 0535-08 (1.4+0.83)*30.15 Wymiana okien

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH A.F. PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania: REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kolejowa 5A. Biuro Projektowe Żero Wojciech Żero

KOSZTORYS ŚLEPY. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kolejowa 5A. Biuro Projektowe Żero Wojciech Żero Biuro Projektowe Żero Wojciech Żero 17-1 Bielsk Podlaski ul. Kolejowa 5A KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja i zastosowanie odnawialnych żródeł energii cieplnej w Powiecie Bielski Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W JAROCINIE Kosztorys ofertowy REMONT DACHU W Budowa: REMONT DACHU W Obiekt lub rodzaj robót: REMONT DACHU W Inwestor: STOWARZYSZENIE WYCHOWACZO-OPIEKU CZO-DYDAKTYCZNE UL. BATOREGO 5 63-200 JAROCIN kosztorysu: z Data

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Obiekt Budowa KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Inwestor ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Pabianice ul. św. Rocha 8. Kosztorys Nakładczy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Pabianice ul. św. Rocha 8. Kosztorys Nakładczy Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Pabianice ul. św. Rocha 8 Kosztorys Nakładczy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 451110-6 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY PRZEDMIAR - TARAS DOLNY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okładzin schodów zewn.i posadzki tarasu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Adinistracyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin, al. Piastów 18 PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń stajni w Akademickim Ośrodku Jeździeckim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45261920-9 - Konserwacja dachów 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestycja: Prz edszkole nr 23 wykonanie robót iz olacyjnych w budynku prz edszkola. Adres: ul. Górnośląska 21 44-270 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestycja: Prz edszkole nr 23 wykonanie robót iz olacyjnych w budynku prz edszkola. Adres: ul. Górnośląska 21 44-270 Rybnik PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Prz edszkole nr 23 wykonanie robót iz olacyjnych w budynku prz edszkola Adres: ul. Górnośląska 21 44-270 Rybnik Kod 1: 45320000-6 Nazwa wg 1: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku socjalnego i cz. stolarni ADRES INWESTYCJI : Kijany gm. Spiczyn INWESTOR : Zespól Szkól Rolniczych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE

ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-88 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4545000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014. Stawka roboczogodziny : 4 kw. 13 :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014. Stawka roboczogodziny : 4 kw. 13 : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU -SEKRETARIAT, KSIĘGOWOŚĆ ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124 INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MET-BUD LESZCZAK JACEK, LESZCZAK KRZYSZTOF, LESZCZAK TOMASZ SP. JAW- NA UL. SPÓŁDZIELCZA A 38-00 STRZYŻÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja placu na materiały sypkie o powierzchni 5 ar.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa S łownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Remont oraz renowacja Obiekt Budowa S łupsk, Plac Zwycięstwa 3 Inwestor MIASTO SŁUPK 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Dubois 36 INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 IZOLACJA COKO U I OPASKA BUDYNKU czne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 IZOLACJA COKO U I OPASKA BUDYNKU czne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m 2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 IZOLACJA COKO U I OPASKA BUDYNKU 1 KNR 2-31 d.1 0805-02 czne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej 5*0.5 2.500 RAZEM 2.500 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów, prześwitu bramowego, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną sufit sala sport kop 200 ZERO OBMIAR Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną KNR 4-0 Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych d. 0429-06

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w obiekcie Koncertowa ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.koncertowa 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Podatek VAT 0% Cena kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Kod CPV 45000000 Roboty budowlane Budowa Izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSIR sektor

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 kalkulacja Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. d.1 asna obiar = 1.000kpl. kalk. w asna ' 1r-g/kpl. r-g 1.0000 0.000000 0.00 2 KNR 0-23 d.1 2611-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie 1 2 3 4 5 1 FUNDAMENTY I POSADZKI - PIWNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL.KAWĘCZYŃSKA 2 INWESTOR : URZAD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : NADARZYN - PRZEDSZKOLE INWESTOR : GMINA NADARZYN ADRES

Bardziej szczegółowo

"NAKŁADCZY" Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

NAKŁADCZY Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 "NAKŁADCZY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45332300-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 7 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Temat nr : ZZO-000-001 P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Inwestor : Nadleśnictwo Krucz 64-720 Lubasz Inwestor : Wykonawca : P R Z E D M I A R

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 45314310-7 Układanie kabli (zabezpieczenie kabli energetycznych)

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia KOSZTORYS NAK ADCZY - LEPY Lp. Podstawa 1 1 kalkulacja d.1 asna kalk. w asna Opis j Nak ady R M S PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. obiar = 1.000kpl. --

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Urzd Miasta Szubin. Szubin ul. Kcyska 12. Rodzaj robót: instalacja wentylacji i klimatyzacji

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Urzd Miasta Szubin. Szubin ul. Kcyska 12. Rodzaj robót: instalacja wentylacji i klimatyzacji PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Urzd Miasta Szubin Szubin ul. Kcyska 12 Rodzaj robót: instalacja wentylacji i klimatyzacji Zakres robót: Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszcze biurowych Lokalizacja robót: Szubin

Bardziej szczegółowo