Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Roboty remontowe i renowacyjne Roboty izolacyjne Stare Świerczyny Gmina Bartniczka, ul.brodnicka 8, Bartniczka

2 Przedmiar Strona 2/21 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR /04 2 KNR /02 3 KNR-W /01 4 KNR /01 5 KNR /01 6 KNR /08 7 KNR /04 8 KNR /06 9 KNR /15 10 KNR /07 11 KNR /07 12 KNR /01 13 KNR /03 14 KNR /05 15 KNR /01 16 KNR /02 17 KNR /01 18 KNR /01 Prace demontazowe i przygotowawcze Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm (22,57+12,56x2+1)x0,3x0,7 m3 10,2249 razem m3 10,2249 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III (22,57+12,56x2+1)x0,3x0,7 m3 10,225 razem m3 10,225 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŝu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uŝyteczności publicznej (22,57+12,56x2+1)x0,15x(0,7+0,2) m3 6,573 razem m3 6,573 Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłoŝu gruntowym przy budynku (22,57+12,56x2+1)x0,5 m2 24,345 razem m2 24,345 Remonty cząstkowe nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej 14x12cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- przełoŝenie kostki 1x1,5 m2 1,500 razem m2 1,500 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŝytku 0,35x(2x0,75+2,15x4+4,04+0,4x4)x2 m2 11,018 razem m2 11,018 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do uŝytku - rynna PCV 2x21,6 m 43,200 razem m 43,200 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku 4x4 m 16,000 razem m 16,000 Wykucie z muru kaŝdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych 4x3 szt 12,000 razem szt 12,000 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do uŝytku - parapety DemontaŜ parapetów zewnętrznych 0,25x(2,21x6+1,4+1,31x2+0,7x6) m2 5,370 razem m2 5,370 MontaŜ konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoŝa - skrzynka zasilania elektrycznego na elewacji szt 1,000 Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5m2 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do uŝytku szt 6,000 1,85x3,70 m2 6,845 razem m2 6,845 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - wspornik lamp i zadaszenia 3,0 m2 3,000 razem m2 3,000 Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łat 16cm- daszek nad wejściem Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2 m2 7,000 okna piwnic i naświetla strychu 5x0,6 m2 3,000 razem m2 3,000 Izolacja cieplna ścian i wykonanie elewacji Osłony okien folią polietylenową 6x2,2x1,95+1,4x1,9x3+6x0,7x0,7+0,6x2+3x0,6 m2 39,660 razem m2 39,660 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

3 Przedmiar Strona 3/21 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 19 KNR /03 20 KNR /04 21 KNR /11 22 KNR /01 23 KNR /02 24 KNR /01 25 KNR /08 26 KNR /06 27 KNR-W /05 Ściana zachodnia 82,50+4,76+2,42-2,55x2-4,31x3+0,25x0,71x2 m2 72,005 Ściana wschodnia 82,43+9,84-4,31x3-2,73-3,32-0,6+0,25x0,71x2 m2 73,045 Ściana północna 63,39+7,04-0,56-6x0,5 m2 66,870 Ściana południowa 56,71+9,82-0,56-2x0,6 m2 64,770 razem m2 276,690 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą Ściana zachodnia 82,50+4,76+2,42-2,55x2-4,31x3+0,25x0,71x2 m2 72,005 Ściana wschodnia 82,43+9,84-4,31x3-2,73-3,32-0,6+0,25x0,71x2 m2 73,045 Ściana północna 63,39+7,04-0,56-6x0,5 m2 66,870 Ściana południowa 56,71+9,82-0,56-2x0,6 m2 64,770 razem m2 276,690 Sprawdzenie przyczepności do podłoŝa zaprawy klejącej Ściana zachodnia 82,50+4,76+2,42-2,55x2-4,31x3+0,25x0,71x2 m2 72,005 Ściana wschodnia 82,43+9,84-4,31x3-2,73-3,32-0,6+0,25x0,71x2 m2 73,045 Ściana północna 63,39+7,04-0,56-6x0,5 m2 66,870 Ściana południowa 56,71+9,82-0,56-2x0,6 m2 64,770 razem m2 276,690 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy uŝyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoŝa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 21,6x2+12,7x2 m 68,600 razem m 68,600 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm Ściana zachodnia 82,50+2,42-2,55x2-4,31x3+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 68,157 Ściana wschodnia 82,43-4,31x3-2,73-3,32+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 64,717 Ściana północna 63,39-0,56-6x0,5 m2 59,830 Ściana południowa 56,71-0,56 m2 56,150 razem m2 248,854 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeŝy płyt styropianowych gr. 2cm 6x(2,2+1,95x2)x0,3+(2,5x2+1,3+1,4+2x1,3+1,95x6+0,7x4x6+1x3+0,6x6)x0,3 m2 24,600 razem m2 24,600 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm - cokół Ściana zachodnia 4,76+2,42+(0,85+0,56)x0,1 m2 7,321 Ściana wschodnia 9,84--0,6 +(0,53+0,56)x0,1 m2 10,549 Ściana północna 7,04 m2 7,040 Ściana południowa 9,82-2x0,6 m2 8,620 razem m2 33,530 Ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 2x5,44+2x0,56+2x4,91+0,53+0,85+2,15x4x2+4,04x2+12,60x2+4,58x2+0,53x2+17,03x2 m 117,960 okna 6x2,2x2+6x1,95x2+2,5x2+1,3+1,4x2+1,95x2+2x1,95x2+1,3x2x2+0,7x4x6 m 92,600 razem m 210,560 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi Ściana zachodnia 82,50+2,42-2,55x2-4,31x3+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 68,157 Ściana wschodnia 82,43-4,31x3-2,73-3,32+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 64,717 Ściana północna 63,39-0,56-6x0,5+0,12x3,8x2 m2 60,742 Ściana południowa 56,71-0,56+0,12x3,8x2 m2 57,062 Ściana zachodnia -cokól 4,76+2,42+(0,85+0,56)x0,1 m2 7,321 Ściana wschodnia -cokół 9,84--0,6 +(0,53+0,56)x0,1 m2 10,549 Ściana północna - cokół 7,04+ (0,53+0,56)x0,1 m2 7,149 Ściana południowa - cokół 9,82-2x0,6+(0,85+0,56)x0,1 m2 8,761 razem m2 284,458 Docieplenie ścian budynków - dodatkowa warstwa siatki na parterze Ściana zachodnia 82,50+2,42-2,55x2-4,31x3+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 68,157 Ściana wschodnia 82,43-4,31x3-2,73-3,32+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 64,717 Ściana północna 63,39-0,56-6x0,5+0,12x3,8x2 m2 60,742 Ściana południowa 56,71-0,56+0,12x3,8x2 m2 57,062 Ściana zachodnia -cokól 4,76+2,42+(0,85+0,56)x0,1 m2 7,321 Ściana wschodnia -cokół 9,84--0,6 +(0,53+0,56)x0,1 m2 10,549 Ściana północna - cokół 7,04+ (0,53+0,56)x0,1 m2 7,149 Ściana południowa - cokół 9,82-2x0,6+(0,85+0,56)x0,1 m2 8,761

4 Przedmiar Strona 4/21 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 28 KNR /07 29 KNR-W /07 30 KNR /01 31 KNR /02 32 KNR /04 33 KNR /01 34 KNR /03 35 NNRNKB /02 36 KNR /05 37 KSNR 2u1 W1003/02 38 KNR-W /01 39 KNR-W 4-01r /03 40 KNR-W /02 Przyklejenie warstwy siatki na ościeŝach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi razem m2 284,458 6x(2,2+1,95x2)x0,3+(2,5x2+1,3+1,4+2x1,3+1,95x6+0,7x4x6+1x3+0,6x6)x0,3 m2 24,600 razem m2 24,600 Docieplenie ościeŝy - dodatkowa warstwa siatki 6x(2,2+1,95x2)x0,3+(2,5x2+1,3+1,4+2x1,3+1,95x6+0,7x4x6+1x3+0,6x6)x0,3 m2 24,600 razem m2 24,600 NałoŜenie na podłoŝe podkładowej masy tynkarskiej Ściana zachodnia 82,50+2,42-2,55x2-4,31x3+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 68,157 Ściana wschodnia 82,43-4,31x3-2,73-3,32+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 64,717 Ściana północna 63,39-0,56-6x0,5+0,12x3,8x2 m2 60,742 Ściana południowa 56,71-0,56+0,12x3,8x2 m2 57,062 razem m2 250,678 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Ściana zachodnia 82,50+2,42-2,55x2-4,31x3+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 68,157 Ściana wschodnia 82,43-4,31x3-2,73-3,32+0,25x0,71x2+0,12x3,8x2 m2 64,717 Ściana północna 63,39-0,56-6x0,5+0,12x3,8x2 m2 60,742 Ściana południowa 56,71-0,56+0,12x3,8x2 m2 57,062 razem m2 250,678 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ościeŝach o szerokości do 30cm 6x(2,2+1,95x2)x0,3+(2,5x2+1,3+1,4+2x1,3+1,95x6+0,7x4x6+1x3+0,6x6)x0,3 m2 24,600 razem m2 24,600 Wyprawa elewacyjna z gotowej masy Ŝywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - nałoŝenie na podłoŝe pierwszej warstwy farby gruntującej Ściana zachodnia -cokól 4,76+2,42+(0,85+0,56)x0,1 m2 7,321 Ściana wschodnia -cokół 9,84--0,6 +(0,53+0,56)x0,1 m2 10,549 Ściana północna - cokół 7,04+ (0,53+0,56)x0,1 m2 7,149 Ściana południowa - cokół 9,82-2x0,6+(0,85+0,56)x0,1 m2 8,761 razem m2 33,780 Wyprawa elewacyjna z gotowej masy Ŝywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Ściana zachodnia -cokól 4,76+2,42+(0,85+0,56)x0,1 m2 7,321 Ściana wschodnia -cokół 9,84--0,6 +(0,53+0,56)x0,1 m2 10,549 Ściana północna - cokół 7,04+ (0,53+0,56)x0,1 m2 7,149 Ściana południowa - cokół 9,82-2x0,6+(0,85+0,56)x0,1 m2 8,761 razem m2 33,780 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety Parapety okien (1,4x1+2,2x6+0,7x6+2x1,3)x0,37 m2 7,918 razem m2 7,918 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm 3,24x1,52+(3,24+1,52x2+3,82+2x1,81+4,4+2x2,1+4,98+2x2,38)x0,15+(3,82+4,40+4,98+1,52x2+1,81x2+2, m2 16,952 1x2)x0,3 razem m2 16,952 Boazerie z listew drewnianych - podbitka okapu 21,6x0,3x2 m2 12,960 razem m2 12,960 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m - ściany sczytowe o wys. powyŝej 4,5 m ściana pólnocna 5,6x12,6 m2 70,560 ściana południowa 6,02x12,6 m2 75,852 razem m2 146,412 Montaz rynien i rur spustowych Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 32mm - deska czołowa deska czołowa 0,25x21,6x2 m2 10,800 razem m2 10,800 MontaŜ z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej 21,6x2 m 43,200 razem m 43,200

5 Przedmiar Strona 5/21 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 41 KNR-W /01 42 KNR /37 43 KNR /01 44 KNR /02 45 KNR /01 46 KNR /02 47 KNR /04 48 KNR /05 49 KNR /06 MontaŜ z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm 4x4 m 16,000 razem m 16,000 Renowacja pokrycia dachu Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad mm - wywietrzaki dachowe 3x1 m 3,000 razem m 3,000 NałoŜenie na podłoŝe podkładowej masy tynkarskiej- kominy ponad dachem (0,8x0,8x2+0,4x0,8x2)x2 m2 3,840 razem m2 3,840 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (0,8x0,8x2+0,4x0,8x2)x2 m2 3,840 razem m2 3,840 Przygotowanie podłoŝa pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną modyfikowana SBS 2x7,0x21,2 m2 296,800 razem m2 296,800 Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej modyfikowaną SBS 2x7,0x21,2 m2 296,800 razem m2 296,800 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za kaŝde dalsze 5cm szerokości (Krotność= 4) Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnejmodyfikowanej SBS m 28,000 m 28,000 2x1,2x2 m obwodu 4,800 razem m obwodu 4,800

6 Kosztorys Strona 6/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Prace demontazowe i przygotowawcze 1 KNR /04 Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm 10,2249 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,23 12,577 2 KNR /02 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 10,225 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,63 16,667 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,85 8,691 3 KNR-W /01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŝu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uŝyteczności publicznej 6,573 m3 Robotnicy r-g 4,32 28,395 Pospółka do betonów m3 1,08 7,099 pomocnicze % 1,5 4 KNR /01 Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłoŝu gruntowym przy budynku 24,345 m2 Betoniarze gr.ii r-g 1,54 37,491 Robotnicy gr.i r-g 0,79 19,233 Cement portlandzki 35 t 0,049 1,193 Piasek do betonów zwykłych m3 0,071 1,728 Piasek do zapraw m3 0,021 0,511 świr do betonów wielofrakcyjny m3 0,123 2,994 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,002 0,049 Woda m3 0,045 1,096 pomocnicze % 2 5 KNR /01 Remonty cząstkowe nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej 14x12cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- przełoŝenie kostki 1,5 m2 Brukarze gr.iii r-g 0,8767 1,315 Robotnicy gr.ii r-g 1,0328 1,549 Robotnicy gr.i r-g 0,6317 0,948 Piasek m3 0,0993 0,149 Woda m3 0,01 0,015 pomocnicze % 0,5 6 KNR /08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŝytku 11,018 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,3 3,305

7 Kosztorys Strona 7/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 7 KNR /04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do uŝytku - rynna PCV 43,2 m Robotnicy gr.i r-g 0,15 6,480 8 KNR /06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku 16 m Robotnicy gr.i r-g 0,11 1,760 9 KNR /15 Wykucie z muru kaŝdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych 12 szt Robotnicy gr.i r-g 0,19 2, KNR /07 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do uŝytku - parapety 5,37 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,39 2, KNR /07 MontaŜ konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoŝa - skrzynka zasilania elektrycznego na elewacji 1 szt Elektromonterzy gr.ii r-g 0,24 0,240 Elektromonterzy gr.iii r-g 0,03 0,030 Skrzynki lub rozdzielnice szt 1 1,000 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,01 0, KNR /01 Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5m2 6 szt Robotnicy gr.i r-g 0,32 1,920 Papier ścierny ark 0,28 1,680 pomocnicze % 2 13 KNR /03 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do uŝytku 6,845 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,12 0, KNR /05 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - wspornik lamp i zadaszenia 3 m2 Malarze gr.ii r-g 0,61 1,830 Robotnicy gr.i r-g 0,33 0,990 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,231 Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,231 Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,102

8 Kosztorys Strona 8/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Papier ścierny ark 0,56 1,680 pomocnicze % 2 15 KNR /01 Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łat 16cm- daszek nad wejściem 7 m2 Blacharze gr.ii r-g 0,01 0,070 Dekarze gr.ii r-g 1,2184 8,529 Robotnicy gr.i r-g 0,0114 0,080 Blacha trapezowa powlekana m2 1,1 7,700 Wkręty samowiertne z uszczelką szt 20,2 141,400 Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/op.) dm3 0,005 0,035 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0036 0,025 Środek transportowy m-g 0,005 0, KNR /02 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2 3 m2 Monterzy gr.ii r-g 9,14 27,420 Kotwy szt 12,9 38,700 Pianka poliuretanowa dm3 0,47 1,410 Silikon dm3 0,11 0,330 Gips budowlany szpachlowy kg 4,47 13,410 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 8,04 24,120 Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 m2 1 3,000 Wyciąg m-g 0,05 0,150 Środek transportowy m-g 0,06 0,180 Izolacja cieplna ścian i wykonanie elewacji 17 KNR /01 Osłony okien folią polietylenową 39,66 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,2101 8,333 Robotnicy gr.i r-g 0,0026 0,103 Deski iglaste obrzynane kl.iii m3 0, ,013 Folia kalandrowana z PCW m2 0, ,202 Gwoździe budowlane gołe kg 0,0072 0,286 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0, KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 276,69 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,272 75, KNR /03 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą 276,69 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, ,637

9 Kosztorys Strona 9/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Preparat gruntujący pod docieplenie kg 0,3 83,007 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0002 0, KNR /04 Sprawdzenie przyczepności do podłoŝa zaprawy klejącej 276,69 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,01 2,767 Płyty styropianowe m3 0, ,069 Zaprawa klejowa do styropianu - sucha mieszanka kg 0,03 8,301 pomocnicze % 1,5 21 KNR /11 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy uŝyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoŝa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 68,6 m Tynkarze gr.ii r-g 0,223 15,298 Robotnicy gr.i r-g 0,014 0,960 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58 176,988 Listwy cokołowe m 1,05 72,030 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0002 0, KNR /01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm 248,854 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0, ,045 Tynkarze gr.ii r-g 0, ,045 Robotnicy gr.i r-g 0,099 24,637 Płyty styropianowe m3 0,126 31,356 Zaprawa klejowa do styropianu - sucha mieszanka kg ,124 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 3,360 Środek transportowy m-g 0,01 2, KNR /02 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeŝy płyt styropianowych gr. 2cm 24,6 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,738 18,155 Tynkarze gr.ii r-g 0,738 18,155 Robotnicy gr.i r-g 0,119 2,927 Płyty styropianowe m3 0,021 0,517 Zaprawa klejowa do styropianu - sucha mieszanka kg 6 147,600 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,332 Środek transportowy m-g 0,01 0,246

10 Kosztorys Strona 10/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 24 KNR /01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm - cokół 33,53 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,615 20,621 Tynkarze gr.ii r-g 0,615 20,621 Robotnicy gr.i r-g 0,099 3,319 Płyty styropianowe m3 0,1050 3,521 Zaprawa klejowa do styropianu - sucha mieszanka kg 6 201,180 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,453 Środek transportowy m-g 0,01 0, KNR /08 Ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 210,56 m Tynkarze gr.iii r-g 0, ,467 Tynkarze gr.ii r-g 0, ,467 Robotnicy gr.i r-g 0,0066 1,390 Zaprawa klejowa do styropianu - sucha mieszanka kg 0,9 189,504 Kątowniki aluminiowe m 1, ,619 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,147 Środek transportowy m-g 0,0005 0, KNR /06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 284,458 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,275 78,226 Tynkarze gr.ii r-g 0,275 78,226 Robotnicy gr.i r-g 0, ,409 Zaprawa klejowa do styropianu - sucha mieszanka kg ,832 Siatka z włókna szklanego m2 1, ,860 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,007 1,991 Środek transportowy m-g 0,0052 1, KNR-W /05 Docieplenie ścian budynków - dodatkowa warstwa siatki na parterze 284,458 m2 Robotnicy r-g 0, ,804 Masa klejąca m3 0, ,839 Siatka z włókna szklanego m2 1, ,766 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0108 3,072 Środek transportowy m-g 0,0037 1, KNR /07 Przyklejenie warstwy siatki na ościeŝach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 24,6 m2

11 Kosztorys Strona 11/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Tynkarze gr.iii r-g 0, ,299 Tynkarze gr.ii r-g 0, ,299 Robotnicy gr.i r-g 0,1382 3,400 Zaprawa klejowa do styropianu - sucha mieszanka kg 4 98,400 Siatka z włókna szklanego m2 1,643 40,418 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,172 Środek transportowy m-g 0,0052 0, KNR-W /07 Docieplenie ościeŝy - dodatkowa warstwa siatki 24,6 m2 Robotnicy r-g 1,38 33,948 Masa klejąca m3 0, ,073 Siatka z włókna szklanego m2 1,643 40,418 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0124 0,305 Środek transportowy m-g 0,0108 0, KNR /01 NałoŜenie na podłoŝe podkładowej masy tynkarskiej 250,678 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0, ,255 Robotnicy gr.i r-g 0,0242 6,066 Wyprawa tynkarska podkładowa kg 0,3 75,203 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0004 0, KNR /02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 250,678 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0, ,969 Robotnicy gr.i r-g 0,028 7,019 Wyprawa tynkarska akrylowa kornik R 200 kg 3 752,034 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,009 2,256 śuraw okienny przenośny m-g 0,0064 1, KNR /04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ościeŝach o szerokości do 30cm 24,6 m2 Tynkarze gr.iii r-g 1, ,607 Robotnicy gr.i r-g 0,0288 0,708 Wyprawa tynkarska akrylowa kornik R 200 kg 3,3 81,180 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,009 0,221 śuraw okienny przenośny m-g 0,0064 0,157

12 Kosztorys Strona 12/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 33 KNR /01 Wyprawa elewacyjna z gotowej masy Ŝywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - nałoŝenie na podłoŝe pierwszej warstwy farby gruntującej 33,78 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,0808 2,729 Robotnicy r-g 0,0242 0,817 Preparat gruntujący pod masę Ŝywiczno-mineralną dm3 0,3 10,134 Środek transportowy m-g 0,0004 0, KNR /03 Wyprawa elewacyjna z gotowej masy Ŝywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 33,78 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0, ,370 Robotnicy r-g 0,028 0,946 Wyprawa tynkarska Ŝywiczno -mineralna - gotowa masa kg 3 101,340 Środek transportowy m-g 0,0068 0,230 śuraw okienny przenośny m-g 0,0049 0, NNRNKB /02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety 7,918 m2 Blacharze gr.ii r-g 0,64 5,068 Robotnicy gr.i r-g 0,71 5,622 Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lakierem m2 1,23 9,739 poliestrowym gr. 0,75 mm Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2 136,190 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,008 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy (1) m-g 0,008 0, KNR /05 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm 16,952 m2 Posadzkarze gr.ii r-g 1, ,305 Robotnicy gr.i r-g 0,2475 4,196 Zaprawa klejąca kg 5,2 88,150 Zaprawa spoinująca kg 0,4 6,781 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,03 17,461 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0295 0,500 Środek transportowy m-g 0,0275 0, KSNR 2u1 W1003/02 Boazerie z listew drewnianych - podbitka okapu 12,96 m2 Robotnicy r-g 3,55 46,008

13 Kosztorys Strona 13/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Listwy boazeryjne lakierowane m2 1,03 13,349 pomocnicze % 2 Wyciąg m-g 0,11 1, KNR-W /01 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m - ściany sczytowe o wys. powyŝej 4,5 m 146,412 m2 Robotnicy r-g 0,336 49,194 Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,908 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,029 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.ii gr.50mm m3 0, ,026 Deski iglaste obrzynane kl.ii 19-25mm m3 0, ,019 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,0003 0,044 Haki do muru kg 0,012 1,757 Drut stalowy 3mm kg 0,009 1,318 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie ramowe m-g 0, ,924 Montaz rynien i rur spustowych 39 KNR-W 4-01r /03 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 32mm - deska czołowa 10,8 m2 Robotnicy r-g 0,6 6,480 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,1 1,080 Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.ii 28-45mm m3 0,035 0,378 pomocnicze % 2 40 KNR-W /02 MontaŜ z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej 43,2 m Robotnicy r-g 0,455 19,656 Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rynny m 1,03 44,496 półokrągłe Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,019 0,821 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 86,400 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0032 0, KNR-W /01 MontaŜ z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm 16 m Robotnicy r-g 0,513 8,208 Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowane - rury m 1,03 16,480 spustowe okrągłe Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,003 0,048 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 5,280 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0024 0,038

14 Kosztorys Strona 14/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Renowacja pokrycia dachu 42 KNR /37 Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad mm - wywietrzaki dachowe 3 m Malarze gr.ii r-g 0,28 0,840 Robotnicy gr.i r-g 0,12 0,360 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,073 0,219 Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,231 Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,102 Papier ścierny ark 0,23 0,690 pomocnicze % 2 43 KNR /01 NałoŜenie na podłoŝe podkładowej masy tynkarskiej- kominy ponad dachem 3,84 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,0808 0,310 Robotnicy gr.i r-g 0,0242 0,093 Wyprawa tynkarska podkładowa kg 0,3 1,152 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0004 0, KNR /02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 3,84 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,4706 1,807 Robotnicy gr.i r-g 0,028 0,108 Wyprawa tynkarska akrylowa kornik R 200 kg 3 11,520 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,009 0,035 śuraw okienny przenośny m-g 0,0064 0, KNR /01 Przygotowanie podłoŝa pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną modyfikowana SBS 296,8 m2 Dekarze gr.ii r-g 0,09 26,712 Robotnicy gr.i r-g 0,0225 6,678 Abizol P kg 1,6 474,880 śuraw okienny m-g 0,0003 0, KNR /02 Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej modyfikowaną SBS 296,8 m2 Dekarze gr.ii r-g 0, ,836 Robotnicy gr.i r-g 0, ,417 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej gr. 5,2 mm m2 1,18 350,224

15 Kosztorys Strona 15/21 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Gaz propan, butan kg 0, ,047 Kominki wentylacyjne szt 0,02 5,936 Wyciąg m-g 0,003 0,890 Środek transportowy m-g 0,005 1, KNR /04 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm 28 m Dekarze gr.ii r-g 0,144 4,032 Robotnicy gr.i r-g 0,109 3,052 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS na m2 0,322 9,016 osnowie z włókniny poliestrowej gr. 5,2 mm Gaz propan, butan kg 0,047 1,316 Wyciąg m-g 0,0006 0,017 Środek transportowy m-g 0,0011 0, KNR /05 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za kaŝde dalsze 5cm szerokości (Krotność= 4) 28 m Dekarze gr.ii r-g 0,024 2,688 Robotnicy gr.i r-g 0,009 1,008 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS na m2 0,054 6,048 osnowie z włókniny poliestrowej gr. 5,2 mm Gaz propan, butan kg 0,079 8,848 Wyciąg m-g 0,0001 0,011 Środek transportowy m-g 0,0002 0, KNR /06 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnejmodyfikowanej SBS 4,8 m obwodu Dekarze gr.ii r-g 0,177 0,850 Robotnicy gr.i r-g 0,068 0,326 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS na m2 0,346 1,661 osnowie z włókniny poliestrowej gr. 5,2 mm Gaz propan, butan kg 0,048 0,230 Wyciąg m-g 0,0006 0,003 Środek transportowy m-g 0,0011 0,005 OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys

16 Kosztorys Strona 16/21 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość Prace demontazowe i przygotowawcze 1 KNR /04 Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej m3 10,2249 (humusu) grubości do 30cm 2 KNR /02 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, m3 10,225 grunt kategorii III 3 KNR-W /01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŝu gruntowym w m3 6,573 budownictwie mieszkaniowym i uŝyteczności publicznej 4 KNR /01 Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i m2 24,345 wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłoŝu gruntowym przy budynku 5 KNR /01 Remonty cząstkowe nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki m2 1,500 betonowej 14x12cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- przełoŝenie kostki 6 KNR /08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z m2 11,018 blachy nie nadającej się do uŝytku 7 KNR /04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do uŝytku - rynna PCV m 43,200 8 KNR /06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku m 16,000 9 KNR /15 Wykucie z muru kaŝdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych szt 12, KNR /07 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z m2 5,370 blachy nadającej się do uŝytku - parapety 11 KNR /07 MontaŜ konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o szt 1,000 masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoŝa - skrzynka zasilania elektrycznego na elewacji 12 KNR /01 Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do szt 6,000 0,5m2 13 KNR /03 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się m2 6,845 do uŝytku 14 KNR /05 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - m2 3,000 wspornik lamp i zadaszenia 15 KNR /01 Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy m2 7,000 rozstawie łat 16cm- daszek nad wejściem 16 KNR /02 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW m2 3,000 o powierzchni do 0,6m2 Izolacja cieplna ścian i wykonanie elewacji 17 KNR /01 Osłony okien folią polietylenową m2 39, KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą m2 276,690 poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 19 KNR /03 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą m2 276,690 poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą 20 KNR /04 Sprawdzenie przyczepności do podłoŝa zaprawy klejącej m2 276, KNR /11 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków m 68,600 płytami styropianowymi przy uŝyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoŝa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 22 KNR /01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. m2 248, cm 23 KNR /02 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeŝy płyt m2 24,600 styropianowych gr. 2cm 24 KNR /01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. m2 33, cm - cokół 25 KNR /08 Ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym przy m 210,560 ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 26 KNR /06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian m2 284,458 budynków płytami styropianowymi 27 KNR-W /05 Docieplenie ścian budynków - dodatkowa warstwa siatki na parterze m2 284, KNR /07 Przyklejenie warstwy siatki na ościeŝach przy ociepleniu ścian m2 24,600 budynków płytami styropianowymi 29 KNR-W /07 Docieplenie ościeŝy - dodatkowa warstwa siatki m2 24, KNR /01 NałoŜenie na podłoŝe podkładowej masy tynkarskiej m2 250, KNR /02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków m2 250,678 dekoracyjnych R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 32 KNR /04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków m2 24,600 dekoracyjnych R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ościeŝach o szerokości do 30cm 33 KNR /01 Wyprawa elewacyjna z gotowej masy Ŝywiczno-mineralnej wykonana m2 33,780 ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - nałoŝenie na podłoŝe pierwszej warstwy farby gruntującej 34 KNR /03 Wyprawa elewacyjna z gotowej masy Ŝywiczno-mineralnej wykonana m2 33,780 ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 35 NNRNKB /02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety m2 7,918

17 Kosztorys Strona 17/21 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 36 KNR /05 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o m2 16,952 wymiarach 30x30cm 37 KSNR 2u1 W1003/02 Boazerie z listew drewnianych - podbitka okapu m2 12, KNR-W /01 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości m2 146,412 do 10m - ściany sczytowe o wys. powyŝej 4,5 m Montaz rynien i rur spustowych 39 KNR-W 4-01r /03 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 32mm - m2 10,800 deska czołowa 40 KNR-W /02 MontaŜ z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o m 43,200 średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej 41 KNR-W /01 MontaŜ z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur m 16,000 spustowych okrągłych o średnicy 10cm Renowacja pokrycia dachu 42 KNR /37 Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o m 3,000 średnicy ponad mm - wywietrzaki dachowe 43 KNR /01 NałoŜenie na podłoŝe podkładowej masy tynkarskiej- kominy ponad m2 3,840 dachem 44 KNR /02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków m2 3,840 dekoracyjnych R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 45 KNR /01 Przygotowanie podłoŝa pod renowację starych dachów krytych papą m2 296,800 termozgrzewalną modyfikowana SBS 46 KNR /02 Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej modyfikowaną SBS m2 296, KNR /04 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości m 28,000 30cm 48 KNR /05 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za kaŝde dalsze 5cm szerokości m 28,000 (Krotność= 4) 49 KNR /06 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnejmodyfikowanej SBS Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys m obwodu 4,800

18 Tabela elementów Strona 18/21 Nr Opis robót Wartość % J.O. Ilość Wskaźnik Prace demontazowe i przygotowawcze Izolacja cieplna ścian i wykonanie elewacji Montaz rynien i rur spustowych Renowacja pokrycia dachu Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

19 Zestawienie robocizny Strona 19/21 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarze gr.ii r-g 37,491 2 Blacharze gr.ii r-g 5,138 3 Brukarze gr.iii r-g 1,315 4 Dekarze gr.ii r-g 164,647 5 Elektromonterzy gr.ii r-g 0,240 6 Elektromonterzy gr.iii r-g 0,030 7 Malarze gr.ii r-g 2,670 8 Monterzy gr.ii r-g 27,420 9 Posadzkarze gr.ii r-g 19, Robotnicy gr.i r-g 301, Robotnicy gr.ii r-g 1, Robotnicy r-g 367, Tynkarze gr.ii r-g 323, Tynkarze gr.iii r-g 514,193 Razem 1.766,182

20 Zestawienie materiałów Strona 20/21 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Abizol P kg 474,880 2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.ii gr.50mm m3 0,026 3 Benzyna do lakierów dm3 0,204 4 Blacha trapezowa powlekana m2 7,700 5 Cement portlandzki 35 t 1,193 6 Deski iglaste obrzynane kl.ii 19-25mm m3 0,019 7 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,093 8 Deski iglaste obrzynane kl.iii m3 0,013 9 Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.ii 28-45mm m3 0, Drut stalowy 3mm kg 1, Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowane - rury spustowe okrągłe m 16, Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rynny półokrągłe m 44, Farba olejna do gruntowania dm3 0, Farba olejna nawierzchniowa dm3 0, Folia kalandrowana z PCW m2 15, Gaz propan, butan kg 103, Gips budowlany szpachlowy kg 13, Gwoździe budowlane gołe kg 0, Gwoździe budowlane ocynkowane kg 1, Haki do muru kg 1, Kątowniki aluminiowe m 247, Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 176, Kominki wentylacyjne szt 5, Kotwy szt 38, Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/op.) dm3 0, Listwy boazeryjne lakierowane m2 13, Listwy cokołowe m 72, Masa klejąca m3 0, Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 m2 3, Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny m2 366,949 poliestrowej gr. 5,2 mm 31 Papier ścierny ark 4, Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lakierem poliestrowym gr. 0,75 mm m2 9, Pianka poliuretanowa dm3 1, Piasek do betonów zwykłych m3 1, Piasek do zapraw m3 0, Piasek m3 0, Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 17, Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0, Płyty pomostowe robocze m2 0, Płyty styropianowe m3 35, Pospółka do betonów m3 7, Preparat gruntujący pod docieplenie kg 83, Preparat gruntujący pod masę Ŝywiczno-mineralną dm3 10, Siatka z włókna szklanego m2 715, Silikon dm3 0, Skrzynki lub rozdzielnice szt 1, Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0, Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 24, Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5, Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 86, Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 136, Wkręty samowiertne z uszczelką szt 141, Woda m3 1, Wyprawa tynkarska akrylowa kornik R 200 kg 844, Wyprawa tynkarska podkładowa kg 76, Wyprawa tynkarska Ŝywiczno -mineralna - gotowa masa kg 101, Zaprawa cementowa m. 80 m3 0, Zaprawa klejąca kg 88, Zaprawa klejowa do styropianu - sucha mieszanka kg 3.275, Zaprawa spoinująca kg 6, świr do betonów wielofrakcyjny m3 2,994 Razem pomocnicze Razem

21 Zestawienie sprzętu Strona 21/21 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Rusztowanie ramowe m-g 13,924 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 8,691 3 Środek transportowy (1) m-g 0,063 4 Środek transportowy m-g 11,427 5 Wyciąg m-g 6,399 6 śuraw okienny przenośny m-g 8,942 7 śuraw okienny m-g 0,089 Razem 49,536

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 87-134 Zławieś Wielka, Czarnowo dz. nr 307/5 Inwestor Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W JAROCINIE Kosztorys ofertowy REMONT DACHU W Budowa: REMONT DACHU W Obiekt lub rodzaj robót: REMONT DACHU W Inwestor: STOWARZYSZENIE WYCHOWACZO-OPIEKU CZO-DYDAKTYCZNE UL. BATOREGO 5 63-200 JAROCIN kosztorysu: z Data

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Roboty budowlane

Przedmiar robót Roboty budowlane Przedmiar robót Roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45.21.42.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe Budowa Zespół Szkół w Borowym

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Obiekt Budowa KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Inwestor ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł Strona 1 z 8 Licencja : 305590424/07/2011 ul. Sienkiewicza 5a 32-300 Olkusz KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji :Strona tytułowa do przykładowego kosztorysu Adres inwestycji :ul Sienkiewicza 5a 32-300

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 kalkulacja Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. d.1 asna obiar = 1.000kpl. kalk. w asna ' 1r-g/kpl. r-g 1.0000 0.000000 0.00 2 KNR 0-23 d.1 2611-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia KOSZTORYS NAK ADCZY - LEPY Lp. Podstawa 1 1 kalkulacja d.1 asna kalk. w asna Opis j Nak ady R M S PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. obiar = 1.000kpl. --

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : ul. Sukiennicza 30, wiebodzin

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : ul. Sukiennicza 30, wiebodzin KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : ul. Sukiennicza 30, wiebodzin INWESTOR : GMINA WIEBODZIN ADRES INWESTORA : 66-200 wiebodzin, ul. Rynkowa 2 NARZUTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1.60 046-03 Rozebranie boazerii drewnianej KNR 0-19 099-06 3 KNR 0-19 099-06 4 KNR 0-19 099-05 5 0535-08 (1.4+0.83)*30.15 Wymiana okien

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa S łownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Remont oraz renowacja Obiekt Budowa S łupsk, Plac Zwycięstwa 3 Inwestor MIASTO SŁUPK 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku socjalnego i cz. stolarni ADRES INWESTYCJI : Kijany gm. Spiczyn INWESTOR : Zespól Szkól Rolniczych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Rozbiórka budynku na stanicy harcerskiej w Strącznie nr ew. 109/400 Budynek kuchni z zapleczem

Kosztorys Ofertowy Rozbiórka budynku na stanicy harcerskiej w Strącznie nr ew. 109/400 Budynek kuchni z zapleczem Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Ofertowy Rozbiórka budynku na stanicy harcerskiej w Strącznie nr ew. 109/400 Obiekt Budowa Inwestor Poziom cen Budynek kuchni z zapleczem Strączno

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Data: 2012-07-06 Budowa: Klatki schodowe Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych Obiekt: Żłobek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w obiekcie Koncertowa ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.koncertowa 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Lp. Podstawa ustalenia 1 wg nakładów KNR 2-020908-01- Opis robót Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Data: 2015-06-18 Budowa: ul. Poniatowskiego 13 22-400 Zamość

Kosztorys ofertowy. Data: 2015-06-18 Budowa: ul. Poniatowskiego 13 22-400 Zamość Kosztorys ofertowy Data: 2015-06-18 Budowa: ul. Poniatowskiego 13 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Kody CPV: 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 45333000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY KAMFONIK RYSZARD SZCZEPAN 69-200 Sulęcin, Miechów 24 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Przedmiar robót Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Obiekt lub rodzaj robót: Remont pokrycia dachowego. Inwestor: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów 9 Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu nad halą

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 30-32,44-100

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Inwestor: GMINA PLEŚNA Stawka r-g: 12,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA PODSTAWOWEJ W GOSTWICY ADRES INWESTYCJI : GOSTWICA GM. PODEGRODZIE INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty ogólnobudowlane

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty ogólnobudowlane PRZEDMIAR ROBÓT Roboty ogólnobudowlane Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa Ul. Sempołowskiej 54 A, 51-661 Wrocław Inwestor ODT "Światowid" ul. Sempołowskiej 54 A, 51-661 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy - urządzenie kapieliska i budowa pomostu w Płowężu :

Kosztorys ofertowy - urządzenie kapieliska i budowa pomostu w Płowężu : Kosztorys ofertowy - urządzenie kapieliska i budowa pomostu w Płowężu : Obiekt Budowa, remont i przebudowa małej infrastruktury turystycznej, tras turystycznych wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Wymiana okien w pawilonie Domu Pomocy Społecznej w Psarach Data: 2008-10-22 Budowa: Dom Pomocy Społecznej w Psarach - pawilon - wymiana okien Kody CPV: 45-21-52-13-3 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013 .. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : Baćkowice, dz. nr ew. 181/5 INWESTOR : Gina Baćkowice ADRES INWESTORA : Baćkowice 84, 27-552

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu nad lokalami mieszkalnymi ul. Polna 10B/24,33, 34, 35

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu nad lokalami mieszkalnymi ul. Polna 10B/24,33, 34, 35 Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: ul. Polna 10B Obiekt lub rodzaj robót: Remont pokrycia dachu Lokalizacja: ul. Polna 10B 22-400 Zamość Nazwa i kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego. Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego. Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka Przedmiar Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Zapadłe 5, 6, 7 Opracowany przez: Cena kosztorysowa: słownie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont wentylacji, malowanie kuchni

Przedmiar robót. Remont wentylacji, malowanie kuchni Przedmiar robót Budowa: Placówka Oświatowa, remont Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 162/ Roboty remontowe Lokalizacja: 31-481 Kraków ul. Kazimierza Odnowiciela 4 Inwestor: ZEO w Krakowie, 31-450

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Mali ski Ryszard - tel; 6048886 lub 09 4885585 szczecin ul Szczrbcowa -A PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 454000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH A.F. PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania: REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST PRZEDMIAR Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SP NR 16 W GDYNI - WZMOCNIENIE STROPODACHU 1 WZMOCNIENIE STROPU 1.1 Zabezpieczenie podłóg folią

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45261920-9 - Konserwacja dachów 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy prace remontowe dekarskie Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6 Lp. Poz. ST Podstawa wyceny robót Opis jm Ilość Cena jednostkowa (zł) Wartość robót(zł) (6x7) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Kosztorys. Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt 1 2 3 Docieplenie - Blok Nr 5 Słowackiego 5 - ciana od strony klatek wejsciowych KNR 2-02 1610/02 wyd.v 1995 - Rusztowania ramowe zewnętrzne przycienne o wysokoci do 16m 70,0 * 16,2 1134 m2 Monterzy gr.ii

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo