PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice ADRES INWESTORA : Sieroszewice ul. Ostrowska 65 BRANŻA : Roboty budowlane DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU KOD CPV Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Uwaga Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655). OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy - Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. ZAKRES PRAC Rozbiórki - demontaż okien i drzwi - wykucie nowych otworów - skucie posadzki wraz z podłożami - skucie tynków na istniejących ścianach Roboty nowe - zamurowanie otworów i wymurowanie nowych ścian - podłoą pod posadzkę wraz z izolacjami cieplnymi - tynki na ścianach nowych i starych - stolarka okienna wraz z parapetami - stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna - okładziny ceramiczne na posadzce i ścianach - gładzie gipsowe wraz z powłokami malarskimi - sufi z płyt G/K w części biurowej i sanitariatach - pomalowanie elewacji wraz z uzupełnieniem docieplenia - 2 -

3 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH L Nazwa 1 Roboty rozbiórkowe 2 Ściany i zamurowania 3 Podłoża 4 Posadzki - warstwy izolacyjne i okładziny 4.1 Warstwy izolacyjne 4.2 Okładziny posadzek 5 Tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian 6 Sufity podwieszane z płyty G/K 7 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 8 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 9 Roboty malarskie 10 Elewacja - 3 -

4 OBMIAR L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad m 3 d cm - posadzka wraz z podłożem <0,6>58.56 m <0,7>41.02 m KNR 4-01 Zdjęcie warstwy podsypki m 3 d poz.1*0.20 m KNR 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie m 3 d wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.10*0.50*1 m *2.10*0.50*1 m *0.90*0.50*1 m *1.45*0.50*1 m *2.50*0.50*1 m *2.20*0.50*1 m *2.05*0.28*1 m KNR 4-01 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m d ( )*0.5* KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, d pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <0,6>( )*2*( )* <0,7>( )*2*( )* KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach d płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Wykucie z muru bramy *2.05* Wykucie z muru bramy 2.07*2.05* Wykucie z muru okien 2.78*0.90* Usunięcie z budynku gruzu i ziemi m 3 poz.11 m KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 m 3 d km d.2 poz.1*0.20 m poz.2 m poz.3 m poz.4*0.12*0.12 m poz.5*0.02 m poz.6*0.02 m Ściany i zamurowania KNR 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej m bloczkami z betonu komórkowego - zamurowania otworów ( )*0.90*0.50 m *0.50*2.05 m *2.05*0.28 m KNR 4-01 d KNR 4-01 d Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej m 3 bloczkami z betonu komórkowego - projektowane ściany ( *2)*( )*0.5*0.12 m *( )*0.5*0.18 m Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek m *0.25*0.40*1 m *0.25*0.40*1 m *0.25*0.40*1 m

5 OBMIAR L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1.40*0.25*0.40*1 m *0.25*0.40*1 m *0.25*0.28*1 m KNR 4-01 d KNR 2-02 d d.3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie m belek stalowych I NP mm 1.70*3*1 m *3*1 m *3*1 m *3*1 m *3*1 m *2*1.600 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m *1.20*4 m Podłoża KNR 2-02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15 cm m z.sz poz.1*0.15 m Posadzki - warstwy izolacyjne i okładziny 4.1 Warstwy izolacyjne 18 d.4.1 KNR KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR KNR 2-02 d d.4.2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa poz Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa poz Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr. 5 cm poz Wylewka betonowa gr. 15 cm poz Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz Okładziny posadzek NNRNKB 202 (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej NNRNKB 202 d NNRNKB 202 d KNR 2-02 d d.5 <0,6> <0,7> <0,8> <0,9> <0,10> <0,11> <0,12> (z.vi) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m poz.23*1.1 m (z.vi) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca m poz.24 m Zatarcie posadzki - garaż <0,13> Tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian KNR 2-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach <0,6>( )*2* <0,7>( )*2* <0,8>( )*2* <0,9>( )*2*

6 OBMIAR L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem <0,10>( )*2* <0,11>( )*2*( )* <0,12>( )*2*( )* <0,13>( )*2*( )* KNR 2-02 d KNR 0-12 d d.6 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach <0,6> <0,7> <0,8> <0,9> <0,10> <0,11> <0,12> <0,13> Licowanie ścian płytkami - na klej <0,6>( )*2* Sufity podwieszane z płyty G/K NNRNKB 202 Sufity podwieszone z płyty G/K <0,6> <0,7> <0,8> <0,9> <0,10> Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 31 KNR 0-19 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką d obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1.40*1.45* KNR 0-19 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką d obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2.78*0.90* KNR 2-02 d analogia Montaż parapetów wewnętrznych m 34 NNRNKB 202 d KNR 0-19 d KNR 0-19 d d *3 m *3 m (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne poz.33* Montaż drzwi wejściowych 1.30*2.10* *2.10* Montaż bram garażowych 1.50*2.20* *2.50* Stolarka drzwiowa wewnętrzna KNR 2-02 Montaż drzwi typu n PORTA KNR 2-02 d analogia 39 KNR 2-02 d d *2.05* Dodatek za montaż ościeżnic szt. 4 szt Montaż drzwi przesuwnych 0.90*2.05* Roboty malarskie KNR 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach <0,6> <0,7>

7 OBMIAR L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem <0,8> <0,9> <0,10> <0,11> <0,12> KNR 2-02 d NNRNKB 202 d KNR 2-02 d d.10 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach <0,6>( )*2* <0,7>( )*2* <0,8>( )*2* <0,9>( )*2* <0,10>( )*2* <0,11>( )*2*( )* <0,12>( )*2*( )* Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania podłoży gipsowych - ściany i sufity przed malowaniem poz Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych poz poz <0,13>( )*2*( )* Elewacja NNRNKB 202 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu n "plettac KOMBI" o wysokości do 1621a m 6.62*( )*0.5* * * KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR AT-31 d KNR 0-23 d Tynk cieńkowarstwowy na siatce, styropian gr. 12 cm - uzupełnienia Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz Jednokrotne gruntowanie emulsją poz Malowanie elewacji farbą elewacyjną poz Dodatek za elementy w różnej kolorystyce poz

8 1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych m 3 d.1 02 niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - posadzka wraz z podłożem obmiar = m 3 r-g r-g/m 3 2 d.1 KNR Zdjęcie warstwy podsypki obmiar = m 3 m 3 r-g r-g/m 3 3 d.1 KNR Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = m 3 r-g r-g/m 3 4 d.1 KNR Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowowapiennej obmiar = m m 3 m 0.48 r-g/m 5 KNR d.1 05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = r-g r-g r-g/ 6 d.1 KNR Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = r-g r-g/ 7 d.1 KNR Wykucie z muru bramy obmiar = r-g r-g/ 8 d.1 KNR Wykucie z muru bramy obmiar = r-g/ r-g

9 9 KNR Wykucie z muru okien d.1 08 obmiar = r-g r-g/ 10 d.1 KNR Usunięcie z budynku gruzu i ziemi obmiar = m 3 m 3 r-g r-g/m 3 11 d.1 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km obmiar = m r-g/m 3 r-g * koszt utylizacji gruzu 1 m 3 /m 3 m * samochód skrzyniowy do 5 t *0.02=0.8 m-g/m 3 m-g m 3 PODSUMOWANIE Roboty rozbiórkowe Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

10 2 Ściany i zamurowania 12 KNR Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów m 3 d.2 02 w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowania otworów obmiar = m r-g/m 3 r-g * bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana o wym. 49x24x24 cm 34.5 szt./m 3 szt * cement portlandzki 35 bez dodatków kg kg/m 3 4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m m 3 /m 3 5* piasek do zapraw m m 3 /m 3 6* materiały pomocnicze m-g * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13 m-g/m 3 8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 0.9 m-g/m 3 13 KNR d.2 02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowowapiennej bloczkami z betonu komórkowego - projektowane ściany obmiar = m r-g/m 3 r-g * bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana o wym. 49x24x24 cm 34.5 szt./m 3 m 3 szt * cement portlandzki 35 bez dodatków kg kg/m 3 4* wapno suchogaszone kg kg/m 3 5* piasek do zapraw m m 3 /m 3 6* materiały pomocnicze m-g * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13 m-g/m 3 8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 0.9 m-g/m 3 14 KNR d.2 03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek obmiar = m r-g/m 3 r-g * cegła budowlana pełna 401 szt./m 3 szt m

11 3* cement portlandzki 35 bez dodatków 108 kg/m 3 4* piasek do zapraw 0.28 m 3 /m 3 5* drewno okrągłe na stemple budowlane m 3 /m 3 6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.iii m 3 /m 3 7* deski iglaste obrzynane mm kl.iii m 3 /m 3 8* gwoździe budowlane okrągłe gołe 2.68 kg/m 3 9* klamry ciesielskie 4.69 kg/m 3 10* materiały pomocnicze m-g * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.46 m-g/m 3 12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 2.45 m-g/m 3 15 KNR d.2 05 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP mm obmiar = m m 2.16 r-g/m 2* cegła budowlana pełna 12 szt./m 3* cement portlandzki 35 bez dodatków 13.7 kg/m 4* piasek do zapraw m 3 /m 5* kształtowniki walcowane kg/m 6* materiały pomocnicze 7* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.07 m-g/m 8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.14 m-g/m 16 KNR d r-g/m Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = m 2* nadproża prefabrykowane 1.02 m/m 3* materiały pomocnicze 4* wyciąg 0.02 m-g/m r-g szt kg m kg m-g m-g m r-g m m-g

12 PODSUMOWANIE Ściany i zamurowania Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

13 3 Podłoża 17 KNR Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m 3 d.3 01 z.sz gr. 15 cm obmiar = m r-g/m 3 r-g m * Beton podkładowy 1.03 m 3 /m 3 3* materiały pomocnicze 4* pompa do betonu na samochodzie 0.1 m-g/m 3 m-g PODSUMOWANIE Podłoża Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

14 4 Posadzki - warstwy izolacyjne i okładziny 4.1 Warstwy izolacyjne 18 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni d.4 03 poziomych na lepiku na gorąco - pier-.1 wsza warstwa obmiar = r-g/ r-g kg kg kg * roztwór asfaltowy do gruntowania 0.3 kg/ 3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 1.6 kg/ 4* papa izolacyjna 1.15 / 5* drewno opałowe 2.6 kg/ 6* materiały pomocnicze 7* wyciąg m-g m-g/ 8* środek transportowy m-g m-g/ 19 d.4.1 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa obmiar = r-g/ r-g kg kg * lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 1.3 kg/ 3* papa izolacyjna 1.15 / 4* drewno opałowe 2 kg/ 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 20 d.4.1 KNR Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr. 5 cm obmiar = r-g/ r-g * płyty styropianowe posadzkowe gr. 5 cm 1.05 / 3* materiały pomocnicze 4* wyciąg m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/

15 21 KNR Wylewka betonowa gr. 15 cm d KNR 2-02 obmiar = = r-g/ r-g m t * beton posadzkowy = m 3 / 3* cement 25 z dodatkami t/ 4* materiały pomocnicze 5* wyciąg m-g = m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 22 d.4.1 KNR Dopłata za zbrojenie siatką stalową obmiar = r-g/ r-g * siatka do zbrojenia posadzki 1.02 / 3* materiały pomocnicze 4* wyciąg m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/ PODSUMOWANIE Warstwy izolacyjne Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

16 4.2 Okładziny posadzek 23 NNRNKB 202 (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych d GRES na zaprawie klejowej.2 obmiar = r-g/ r-g kg * płytki kamionkowe GRES 1.02 / 3* zaprawa klejowa do płytek posadzkowych 7.22 kg/ 4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg kg/ 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 24 d.4.2 NNRNKB (z.vi) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej obmiar = m m 0.33 r-g/m 2* płytki kamionkowe GRES /m 3* zaprawa klejowa do płytek posadzkowych 0.54 kg/m 4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.06 kg/m 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg m-g/m 7* środek transportowy m-g/m 25 NNRNKB 202 d r-g/m (z.vi) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca obmiar = m r-g kg kg m-g m-g m r-g * listwa wykończająca 1.03 m/m 3* materiały pomocnicze 26 KNR d Zatarcie posadzki - garaż obmiar = m r-g/ r-g

17 PODSUMOWANIE Okładziny posadzek Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM PODSUMOWANIE Posadzki - warstwy izolacyjne i okładziny Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

18 5 Tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian 27 KNR Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane d.5 03 ręcznie na ścianach i słupach obmiar = r-g/ r-g m m m * zaprawa wapienna M m 3 / 3* zaprawa cementowo wapienna M m 3 / 4* zaprawa cementowo-wapienna m m 3 / 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg m-g m-g/ 28 d.5 KNR Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = r-g/ r-g m m m * zaprawa wapienna M m 3 / 3* zaprawa cementowo wapienna M m 3 / 4* zaprawa cementowo-wapienna m m 3 / 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg m-g m-g/ 29 d.5 KNR Licowanie ścian płytkami - na klej obmiar = r-g/ r-g kg kg * płytki ceramiczne ścienne 1.02 / 3* zaprawa klejąca 5.2 kg/ 4* zaprawa spoinująca 0.55 kg/ 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/

19 PODSUMOWANIE Tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

20 6 Sufity podwieszane z płyty G/K 30 NNRNKB 202 Sufity podwieszone z płyty G/K d obmiar = r-g/ r-g m szt szt szt szt kg m * płyty gipsowo-kartonowe 1.04 / 3* profil sufitowy 4.4 m/ 4* wieszak 2.04 szt./ 5* wkręty 15.3 szt./ 6* łącznik krzyżowy 2.65 szt./ 7* łączniki rozporowe kpl szt./ 8* masa szpachlowa - sucha mieszanka 0.44 kg/ 9* taśma 1.73 m/ 10* materiały pomocnicze 11* wyciąg m-g m-g/ 12* środek transportowy m-g m-g/ PODSUMOWANIE Sufity podwieszane z płyty G/K Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

21 7 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 31 KNR Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych d.7 10 dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 obmiar = r-g/ r-g szt dm dm kg * kotwy stalowe 4.95 szt./ 3* pianka poliuretanowa 0.28 dm 3 / 4* silikon 0.05 dm 3 / 5* gips szpachlowy 2.1 kg/ 6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg kg/ 7* materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) 8* okna PCV dostosowane do istniejących 1 / * wyciąg m-g m-g/ 10* środek transportowy m-g m-g/ 32 d.7 KNR Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 obmiar = r-g/ r-g szt dm dm kg * kotwy stalowe 4.4 szt./ 3* pianka poliuretanowa 0.25 dm 3 / 4* silikon 0.05 dm 3 / 5* gips szpachlowy 1.84 kg/ 6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg kg/ 7* materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) 8* okna PCV dostosowane do istniejących 1 / * wyciąg m-g m-g/ 10* środek transportowy m-g m-g/ 33 d.7 KNR analogia Montaż parapetów wewnętrznych obmiar = m m 2.12 r-g/m r-g

22 2* parapet wewnętrzny m m/m 3* materiały pomocnicze 4* wyciąg 0.11 m-g/m 34 NNRNKB 202 d (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne obmiar = m-g r-g/ r-g szt m * blacha powlekana płaska 1.23 / 3* wkręty samogwintujące typu SW do blach 17.2 szt./ 4* zaprawa cementowa m 3 / 5* materiały pomocnicze 6* środek transportowy m-g m-g/ 35 d.7 KNR Montaż drzwi wejściowych obmiar = r-g/ r-g szt dm dm kg * kotwy stalowe 5.28 szt./ 3* pianka poliuretanowa 0.33 dm 3 / 4* silikon 0.06 dm 3 / 5* gips szpachlowy 2.42 kg/ 6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg kg/ 7* materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) 8* drzwi wejściowe' 1 / * wyciąg m-g m-g/ 10* środek transportowy m-g m-g/ 36 d.7 KNR Montaż bram garażowych obmiar = r-g/ r-g * kotwy stalowe szt szt./ 3* pianka poliuretanowa dm dm 3 /

23 4* silikon 0.06 dm 3 / 5* gips szpachlowy 2.42 kg/ 6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4.36 kg/ kg * materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) 8* brama garażowa 1 / * wyciąg m-g m-g/ 10* środek transportowy m-g m-g/ PODSUMOWANIE Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

24 8 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 37 KNR Montaż drzwi typu n PORTA d.8 02 obmiar = r-g/ r-g * drzwi typu n PORTA 1 / * wyciąg m-g m-g/ 4* środek transportowy m-g m-g/ 38 d.8 KNR analogia Dodatek za montaż ościeżnic obmiar = szt. szt r-g/szt. r-g * wyciąg 0.03 m-g/szt. 3* środek transportowy 0.01 m-g/szt. 39 KNR d.8 02 Montaż drzwi przesuwnych obmiar = m-g m-g r-g/ r-g * drzwi przesuwne 1 / * wyciąg m-g m-g/ 4* środek transportowy m-g m-g/ PODSUMOWANIE Stolarka drzwiowa wewnętrzna Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

25 9 Roboty malarskie 40 KNR Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe d.9 06 na sufitach obmiar = r-g/ r-g * gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/ kg * gips budowlany zwykły 1.5 kg/ kg * materiały pomocnicze 5* wyciąg m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 41 d.9 KNR Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach obmiar = r-g/ r-g * gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/ kg * gips budowlany zwykły kg kg/ 4* narożniki stalowe ze stali kątowej szt szt./ 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 42 d.9 NNRNKB Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania podłoży gipsowych - ściany i sufity przed malowaniem obmiar = r-g/ r-g dm * preparat gruntujący 0.22 dm 3 / 3* materiały pomocnicze 4* wyciąg m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/ 43 d.9 KNR Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych obmiar =

26 r-g/ r-g dm * farba akrylowa/lateksowa dm 3 / 3* materiały pomocnicze 4* środek transportowy m-g/ m-g PODSUMOWANIE Roboty malarskie Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

27 10 Elewacja 44 NNRNKB 202 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu d a-01 n "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m 0 obmiar = r-g/ r-g m szt * bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m 3 / 3* kołki rozporowe szt/ 4* materiały pomocnicze 5* rusztowania ramowe systemu "plettac KOMBI" m-g/ 45 KNR d Tynk cieńkowarstwowy na siatce, styropian gr. 12 cm - uzupełnienia obmiar = m-g r-g/ r-g kg m * emulsja gruntująca 0.2 kg/ 3* płyty styropianowe 12 cm /5*12= m 3 / 4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ 5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt szt./ 6* siatka z włókna szklanego / 7* podkładowa masa tynkarska kg kg/ 8* wyprawa elewacyjna kg kg/ 9* materiały pomocnicze 10* żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g m-g/ 11* środek transportowy m-g m-g/ 46 d.1 0 KNR Oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar = r-g r-g/ 47 d.1 0 KNR Jednokrotne gruntowanie emulsją obmiar = r-g/ r-g * emulsja gruntująca 0.2 kg/ kg

28 3* materiały pomocnicze 4* środek transportowy m-g m-g/ 48 d.1 0 KNR AT Malowanie elewacji farbą elewacyjną obmiar = r-g/ r-g kg kg * grunt uniwersalny 0.25 kg/ 3* farba elewacyjna 0.5 kg/ 4* materiały pomocnicze 5* środek transportowy m-g m-g/ 49 d.1 0 KNR Dodatek za elementy w różnej kolorystyce obmiar = r-g/ r-g PODSUMOWANIE Elewacja Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM PODSUMOWANIE CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

29 Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena Wartość.obm. 1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych m d o grubości ponad 15 cm - posadzka wraz z podłożem 2 KNR 4-01 Zdjęcie warstwy podsypki m d KNR 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/ m d ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 4 KNR 4-01 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d na zaprawie cementowo-wapiennej Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m Wykucie z muru bramy Wykucie z muru bramy Wykucie z muru okien Usunięcie z budynku gruzu i ziemi m Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km Razem dział: Roboty rozbiórkowe 2 Ściany i zamurowania 12 KNR 4-01 d KNR 4-01 d Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowania otworów Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - projektowane ściany m m m KNR 4-01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z m d wykuciem gniazd dla belek 15 KNR 4-01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie m d i obsadzenie belek stalowych I NP mm 16 KNR 2-02 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m d Razem dział: Ściany i zamurowania 3 Podłoża 17 d.3 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15 cm m KNR z.sz Razem dział: Podłoża 4 Posadzki - warstwy izolacyjne i okładziny 4.1 Warstwy izolacyjne 18 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr. 5 cm Wylewka betonowa gr. 15 cm Dopłata za zbrojenie siatką stalową Razem dział: Warstwy izolacyjne 4.2 Okładziny posadzek 23 NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d KNR 2-02 d (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej (z.vi) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej (z.vi) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca m m Zatarcie posadzki - garaż

30 Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena Wartość.obm. Razem dział: Okładziny posadzek Razem dział: Posadzki - warstwy izolacyjne i okładziny 5 Tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian 27 KNR 2-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na d ścianach i słupach 28 KNR 2-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na d stropach i podciągach 29 KNR 0-12 Licowanie ścian płytkami - na klej d Razem dział: Tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian 6 Sufity podwieszane z płyty G/K 30 NNRNKB Sufity podwieszone z płyty G/K d Razem dział: Sufity podwieszane z płyty G/K 7 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 31 KNR 0-19 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu d KNR 0-19 d KNR 2-02 d analogia 34 d.7 NNRNKB dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m Montaż parapetów wewnętrznych m (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne KNR 0-19 Montaż drzwi wejściowych d KNR 0-19 Montaż bram garażowych d Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 8 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 37 KNR 2-02 Montaż drzwi typu n PORTA d KNR 2-02 d Dodatek za montaż ościeżnic szt analogia 39 KNR 2-02 Montaż drzwi przesuwnych d Razem dział: Stolarka drzwiowa wewnętrzna 9 Roboty malarskie 40 KNR 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach d KNR 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach d NNRNKB Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania podłoży d gipsowych - ściany i sufity przed malowaniem KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lateksowymi powierzchni d wewnętrznych Razem dział: Roboty malarskie 10 Elewacja 44 NNRNKB Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu n "plettac d a- KOMBI" o wysokości do 10 m KNR 0-23 Tynk cieńkowarstwowy na siatce, styropian gr. 12 cm d uzupełnienia 46 KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie d KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsją d KNR AT-31 Malowanie elewacji farbą elewacyjną d KNR 0-23 Dodatek za elementy w różnej kolorystyce d Razem dział: Elewacja Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

31 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY L Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g robocizna r-g

32 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.iii m Beton podkładowy m beton posadzkowy m blacha powlekana płaska bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04- szt o wym. 49x24x24 cm 7. brama garażowa cegła budowlana pełna szt cement 25 z dodatkami t cement portlandzki 35 bez dodatków kg ciasto wapienne (wapno gaszone) m deski iglaste obrzynane mm kl.iii m drewno okrągłe na stemple budowlane m drewno opałowe kg drzwi przesuwne drzwi typu n PORTA drzwi wejściowe' dyble plastikowe "z grzybkami" szt emulsja gruntująca kg farba akrylowa/lateksowa dm farba elewacyjna kg gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg gips budowlany zwykły kg gips szpachlowy kg grunt uniwersalny kg gwoździe budowlane okrągłe gołe kg klamry ciesielskie kg kołki rozporowe szt koszt utylizacji gruzu m kotwy stalowe szt kształtowniki walcowane kg lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg listwa wykończająca m łącznik krzyżowy szt łączniki rozporowe kpl. szt masa szpachlowa - sucha mieszanka kg mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg nadproża prefabrykowane m narożniki stalowe ze stali kątowej szt okna PCV dostosowane do istniejących papa izolacyjna parapet wewnętrzny m pianka poliuretanowa dm piasek do zapraw m płytki ceramiczne ścienne płytki kamionkowe GRES płyty gipsowo-kartonowe płyty styropianowe 12 cm m płyty styropianowe posadzkowe gr. 5 cm podkładowa masa tynkarska kg preparat gruntujący dm profil sufitowy m roztwór asfaltowy do gruntowania kg siatka do zbrojenia posadzki siatka z włókna szklanego silikon dm taśma m uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg wapno suchogaszone kg wieszak szt wkręty szt wkręty samogwintujące typu SW do blach szt wyprawa elewacyjna kg zaprawa cementowa m zaprawa cementowo-wapienna m 50 m zaprawa cementowo wapienna M 15 m zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg zaprawa klejąca kg zaprawa klejowa do płytek posadzkowych kg zaprawa spoinująca kg zaprawa wapienna M 4 m materiały pomocnicze zł

33 ZESTAWIENIE SPRZĘTU L Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g pompa do betonu na samochodzie m-g rusztowania ramowe systemu "plettac KOMBI" m-g samochód skrzyniowy do 5 t m-g środek transportowy m-g wyciąg m-g wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262311-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wojsk.Spec. P.L.S.P. ZOZ Braniewo, KOSZTORYS NAKŁADCZY 1 E1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYSTOSOWANIE A1 DEMONTAśE, ROZBIÓRKI P1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o m2 0354-0500 powierzchni ponad 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy 87-312 Pokrzydowo kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin, al. Piastów 18 PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń stajni w Akademickim Ośrodku Jeździeckim

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY REMONTOWE BUDYNEK KOSZAROWY NR 2 GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO 161 NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe łazienki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU Przedmiar robót OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU WYCHOWAWCZA W POZNANIU Data: 2010-12-28 Budowa: Obiekt: BUDYNEK DOMU UL. WOJSKA POLSKIEGO 53 Zamawiający: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 61-841

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY PRZEDMIAR - TARAS DOLNY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okładzin schodów zewn.i posadzki tarasu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Adinistracyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR : URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną sufit sala sport kop 200 ZERO OBMIAR Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną KNR 4-0 Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych d. 0429-06

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1.60 046-03 Rozebranie boazerii drewnianej KNR 0-19 099-06 3 KNR 0-19 099-06 4 KNR 0-19 099-05 5 0535-08 (1.4+0.83)*30.15 Wymiana okien

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów, prześwitu bramowego, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w obiekcie Koncertowa ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.koncertowa 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY KAMFONIK RYSZARD SZCZEPAN 69-200 Sulęcin, Miechów 24 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł Strona 1 z 8 Licencja : 305590424/07/2011 ul. Sienkiewicza 5a 32-300 Olkusz KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji :Strona tytułowa do przykładowego kosztorysu Adres inwestycji :ul Sienkiewicza 5a 32-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej okna skrzynkowe na okna zespolone z drewna klejonego ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Cegielskiego 1 INWESTOR : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY JW 4620 87-100 TORUŃ UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU NR 82 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ UL.ARMII LUDOWEJ INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014. Stawka roboczogodziny : 4 kw. 13 :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014. Stawka roboczogodziny : 4 kw. 13 : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU -SEKRETARIAT, KSIĘGOWOŚĆ ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124 INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Mali ski Ryszard - tel; 6048886 lub 09 4885585 szczecin ul Szczrbcowa -A PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 454000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 87-134 Zławieś Wielka, Czarnowo dz. nr 307/5 Inwestor Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania bran a: BUDOWLANA PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zamówieñ Nazwa obiektu lub robót budowlanych : BUDYNKI SOCJALNE Lokalizacja /adres inwestycji/ : 63-400 0STRÓW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZEWNĘTRZNA PLATFORMA HYDRAULICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ZEWNĘTRZNA PLATFORMA HYDRAULICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ZEWNĘTRZNA PLATFORMA HYDRAULICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt lub rodzaj robót: Budowa: BUDYNEK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZYSIEKACH, PRZYSEKI 428 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski, dnia 07.10.2011r. Nr sprawy : PF-2370/13/11. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2 Przedmiar robót Budowa: Paw.C-2 Obiekt lub rodzaj robót: Paw.C-2 Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Muzeum strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Muzeum - część na wprost 1 KNR 401/818/5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH R 03-719 Warszawa ul. Jagiello ska 32 lok 7 tel. 618 27 50, tel/fax 618 32 85 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: Roboty remontowo-budowlane polegaj ce na adaptacji i remoncie lokali nr 45 i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa S łownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Remont oraz renowacja Obiekt Budowa S łupsk, Plac Zwycięstwa 3 Inwestor MIASTO SŁUPK 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Nadleśnictwo Piotrków zs. w Łęcznie Leśniczówka Wierzeje Adres : 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśników 4 Inwestor : Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2009-07-28 Budowa: oś. Na Skarpie w Krakowie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im.st.żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy Warszawa ul. Bea 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ocieplenie stropodachu budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu nad halą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Data: 2012-01-31 Budowa: Budynek przy ul. Dworcowej 26 w Żywcu (starsza część) Obiekt: Gimnazjum Nr 1 w Żywcu Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS ŚLEPY Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja i remont częśc wspólnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego ADRES INWESTYCJI : ul. Struga 15,17,19 73-110 Stargard Szczeciński INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku.

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Kosztorys ślepy Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Obiekt lub rodzaj robót: Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe; CPV 452231100-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; CPV

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. J.m. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót. Opis pozycji R M S. strona nr: 1 10.05.

Przedmiar robót. J.m. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót. Opis pozycji R M S. strona nr: 1 10.05. Przedmiar robót Opis pozycji środki czystości, malowanie 23 pokoi studenckich i klatki schodowej w Dom Studenta Nr 1 blok " A'' 1 Element Roboty budowlane - zakres dot. 1 kondygnacji 1.1 KNRW 401/353/4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa Koszalin ul.szpitalna 2 Inwestor ZOZ MSWiA Koszalin ul.szpitalna 2 Przedmiar Strona 2/6 1 KNR 4-01 0354/04 2 KNR 4-01 0411/08

Bardziej szczegółowo

MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014r. Stawka roboczogodziny :

MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014r. Stawka roboczogodziny : MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych w zespole obiektów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach - etap I, w związku z realizacją inwestycji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

szt. Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000 2 KNR 4-01 szt.

szt. Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000 2 KNR 4-01 szt. 1 Korytarze - PIĘTRO 1.1 Prace rozbiórkowe przygotowawzcze i inne 1 KNR 4-03 DemontaŜ opraw świetlówkowych szt. d.1.1 1134-01 obmiar = 7szt. 0,555r-g/szt. r-g 3,8850 0,000 0,00 2 KNR 4-01 szt. d.1.1 0903-01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY. SPORZ DZIŁ KALKULACJE : Sławomir Ma ka DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS LEPY. SPORZ DZIŁ KALKULACJE : Sławomir Ma ka DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SZKOŁY - II ETAP ADRES INWESTYCJI : 87-340 OSIEK INWESTOR : Urz d Gminy Osiek ADRES INWESTORA : 87-340 Osiek SPORZ DZIŁ KALKULACJE : Sławomir Ma ka DATA OPRACOWANIA : 27.12.2007

Bardziej szczegółowo