Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego. Lokalizacja: Zapadłe 6, Ustka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego. Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka"

Transkrypt

1 Przedmiar Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Lokalizacja: Zapadłe 6, Ustka Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Zapadłe 5, 6, 7 Opracowany przez: Cena kosztorysowa: słownie: Poziom cen: IV kw r. Kosztorys sporządził Data: Klauzula: Ściany wykończone tynkiem, cokoły gramaplastem

2 Przedmiar Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Lokalizacja: Zapadłe 6, Ustka Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Zapadłe 5, 6, 7 Opracowany przez: Cena kosztorysowa: słownie: Poziom cen: IV kw r. Kosztorys sporządził Data: Klauzula: Ściany wykończone tynkiem, cokoły gramaplastem

3 Nazwa Firmy Termomodernizacja budynku mieszkalnego Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy: Rob = R = M+Mp Spr = S Kz = () * 8% Kp = (Rob+Spr) * 65% Z = (Rob+Spr+Kp) * 13% Razem = Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A VAT = (Razem) * 8% Ogółem = Razem + VAT Poziom cen:iv kw r. Stawka robocizny: Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: ZAPADLE 6 Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 1 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt 1 Roboty remontowe 1.1 Stolarka drzwiowa i okienna 1 KNR m2 21,896 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 R a z e m r o b o c i z n a 0,63 r-g 13,7945 Razem poz. 1 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 2 KNR Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego R a z e m r o b o c i z n a 7,14 r-g 15,2724 Bloczki z bet.komórk.m wym.49x24x24cm Spr Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Wapno suchogaszone (hydratyzowane) Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 34,5 szt 73, ,95 kg 38, ,6 kg 22,6734 0,093 m3 0,1989 Woda 0,043 m3 0,0920 Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3 0,13 m-g 0,2781 Wyciąg 0,9 m-g 1,9251 Razem poz. 2 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 3 KNR Tynki wewnętrzne zwykłe kat.iii wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2 R a z e m r o b o c i z n a 0,9 r-g 15,4008 m3 2,139 m2 17,112 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 2

4 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,0052 t 0,0890 Wapno gaszone (ciasto) 0,0048 m3 0,0821 Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,0266 m3 0,4552 Woda 0,0067 m3 0,1147 Kratki wentylacyjne surowe 14x14mm z żaluzją 0,04 szt 0,6845 Narożniki ochronne typu Wema 0,04 szt 0,6845 Spr Wyciąg 0,04 m-g 0,6845 Razem poz. 3 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 4 KNR Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach niemalowanych lub niepokrytych tapetą R a z e m r o b o c i z n a 0,3 r-g 3,8502 Wapno suchogaszone 0,0011 t 0,0141 Gips budowlany szpachlowy 0,0014 t 0,0180 Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,005 m3 0,0642 Woda 0,0064 m3 0,0821 Spr Wyciąg 0,01 m-g 0,1283 Razem poz. 4 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 5 KNR Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian R a z e m r o b o c i z n a 0,119 r-g 0,5312 Farba emuls.nawierzchniowa wewn.- biała M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e 2 %M Razem poz. 5 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 0,286 dm3 1, KNR Malowanie olejne ścian z jednokrotnym szpachlowaniem, dwukrotne R a z e m r o b o c i z n a 0,528 r-g 5,8924 Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania 0,085 dm3 0,9486 Grunt pokostowy 0,18 dm3 2,0088 Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0,043 dm3 0,4799 0,099 dm3 1,1048 0,261 dm3 2,9128 Gips budowlany zwykły 0,004 kg 0,0446 Papier ścierny 0,133 ark 1,4843 M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e 2 %M m2 12,834 m2 4,464 m2 11,160

5 Razem poz. 6 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 3 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt 7 KNR Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.iii ścian, logii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2 R a z e m r o b o c i z n a 1,64 r-g 7,0159 Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,0082 t 0,0351 Wapno gaszone (ciasto) 0,0016 m3 0,0068 Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,0307 m3 0,1313 Woda 0,0086 m3 0,0368 Spr Wyciąg 0,03 m-g 0,1283 Razem poz. 7 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 8 KNR 0-19 IGM Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe R a z e m r o b o c i z n a 3,1 r-g 41,3540 Drzwi aluminiowe 1 m2 13,3400 Kotwa stalowa 4,76 szt 63,4984 Pianka poliuretanowa 0,24 dm3 3,2016 Spr Wyciąg 0,05 m-g 0,6670 Środek transportowy (1) 0,06 m-g 0,8004 Razem poz. 8 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 9 KNR Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna w klatkach schodowych R a z e m r o b o c i z n a 1,16 r-g 4,6400 Razem poz. 9 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 10 KNR 0-19 IGM Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1.5 m2 R a z e m r o b o c i z n a 4,07 r-g 20,3012 Okna z PVC 1,45x0,86 0, szt 4,0000 Kotwa stalowa 6,26 szt 31,2249 Pianka poliuretanowa 0,34 dm3 1,6959 Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych 0,07 dm3 0,3492 Gips budowlany zwykły 2,7 kg 13,4676 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,86 kg 24,2417 Spr Wyciąg 0,05 m-g 0,2494 Środek transportowy (1) 0,06 m-g 0,2993 Razem poz. 10 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] m2 4,278 m2 13,340 szt 4,000 m2 4,988

6 11 KNR Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienka piwniczne R a z e m r o b o c i z n a 0,85 r-g 20,4000 Razem poz. 11 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] szt 24,000 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 4 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt 12 KNR 0-19 IGM Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.4 m2 R a z e m r o b o c i z n a 8,56 r-g 50,8464 Okna z PVC 0,45x0,55 4, szt 24,0000 Kotwa stalowa 20 szt 118,8000 Pianka poliuretanowa 0,5 dm3 2,9700 Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych 0,13 dm3 0,7722 Gips budowlany zwykły 5,5 kg 32,6700 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 9,9 kg 58,8060 Spr Wyciąg 0,06 m-g 0,3564 Środek transportowy (1) 0,07 m-g 0,4158 Razem poz. 12 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp+S ele. Razem ele. 1.1 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 1.2 Płytki antypoślizgowe na podestach 13 KNR Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża R a z e m r o b o c i z n a 0,2192 r-g 1,4029 Zaprawa klej.sucha do pł.ceram.atlasgres 4,75 kg 30,4000 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0001 m-g 0,0006 Razem poz. 13 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 14 KNR Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm R a z e m r o b o c i z n a 0,9521 r-g 6,0935 Płytki "Gress" o wym.30x30 cm antypoślizgowe Zaprawa klej.sucha do pł.ceram.atlasgres Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka 1,02 m2 6,5280 4,75 kg 30,4000 0,4 kg 2,5600 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,027 m-g 0,1728 Razem poz. 14 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp+S ele. Razem ele. 1.2 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] m2 5,940 m2 6,400 m2 6,400

7 1.3 Wymiana opraw 15 KNR Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych na betonie Wymiana opraw na oprawy z czujnikami ruchu i zmierzchowymi R a z e m r o b o c i z n a 0,76 r-g 3,0400 szt 4,000 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 5 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt Oprawy z czujnikami ruchu i zmierzchowymi M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e 4 %M Razem poz. 15 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp ele. Razem ele. 1.3 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 1.4 Balkony 16 KNR Zerwanie posadzki cementowej 1 szt 4,0000 R a z e m r o b o c i z n a 0,74 r-g 33,4391 Razem poz. 16 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 17 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km z utylizacją R a z e m r o b o c i z n a 0,86 r-g 2,7202 Utylizacja gruzu 1,8 t 5,6934 Spr Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,5 m-g 1,5815 Razem poz. 17 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 18 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km - nastepne 20km [S=20] R a z e m r o b o c i z n a 0 r-g 0,0000 Spr Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,02 m-g 1,2652 Razem poz. 18 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 19 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podposadzkowa balkonów R a z e m r o b o c i z n a 0,13 r-g 6,5901 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 1,15 m2 58,2970 Gaz propanowo-butanowy płynny 0,1 kg 5,0693 Spr Wyciąg 0,002 m-g 0,1014 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,003 m-g 0,1521 Razem poz. 19 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 20 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm m2 45,188 m3 3,163 m3 3,163 m2 50,693 m2 10,438

8 R a z e m r o b o c i z n a 2,15 r-g 22,4417 Blacha powlekana płaska 1,23 m2 12,8387 Wkręty samogwintujące typu SW do blach 27,5 szt 287,0450 Zaprawa cementowa m.80 0,002 m3 0,0209 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,008 m-g 0,0835 Razem poz. 20 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 6 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt 21 KNR 2-02 WACETOB Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25 mm [RMS=3,5] R a z e m r o b o c i z n a 0,759 r-g 120,0419 Zaprawa cementowa M 12 0,0272 m3 4,3019 Masa asfaltowa 0,085 kg 13,4434 Drewno opałowe 0,15 kg 23,7237 Spr Wyciąg 0,0387 m-g 6,1207 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0003 m-g 0,0474 Razem poz. 21 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 22 KNR 2-02 WACETOB Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm R a z e m r o b o c i z n a 0,0602 r-g 2,7203 Zaprawa cementowa M 12 0,0105 m3 0,4745 Spr Wyciąg 0,0149 m-g 0,6733 Razem poz. 22 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 23 KNR Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm R a z e m r o b o c i z n a 0,9521 r-g 43,0235 Płytki "Gress" o wym.30x30 cm antypoślizgowe Zaprawa klej.sucha do pł.ceram.atlasgres Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka 1,02 m2 46,0918 4,75 kg 214,6430 0,4 kg 18,0752 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,027 m-g 1,2201 Razem poz. 23 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 24 KNR Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm R a z e m r o b o c i z n a 0,4649 r-g 22,0130 Płytki "Gress" o wym.30x30 cm antypoślizgowe Zaprawa klej.sucha do pł.ceram.atlasgres 0,1035 m2 4,9007 0,48 kg 22,7280 m2 45,188 m2 45,188 m2 45,188 m 47,350

9 Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka 0,12 kg 5,6820 Spr Wyciąg 0,0035 m-g 0,1657 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,002 m-g 0,0947 Razem poz. 24 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 25 KNR Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów prostych R a z e m r o b o c i z n a 0,94 r-g 37,3792 m2 39,765 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 7 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania 0,077 dm3 3,0619 0,077 dm3 3,0619 0,034 dm3 1,3520 Papier ścierny 0,56 ark 22,2684 M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e 2 %M Razem poz. 25 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp+S ele. Razem ele. 1.4 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 1.5 Rynny i rury spustowe 26 KNR Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku R a z e m r o b o c i z n a 0,11 r-g 6,5780 Razem poz. 26 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 27 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane Rury spustowe okrągłę o średnicy 125 mm R a z e m r o b o c i z n a 0,3779 r-g 22,5984 Rura spustoiwa z blach stalowych powlekanych 100 Obejma metalowa do rur z blach polwekanych 100 Łączniki do rur stalowych powlekanych 100 1,01 m 60,3980 0,5 szt 29,9000 0,24 szt 14,3520 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0011 m-g 0,0658 Razem poz. 27 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 28 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane Kolanka o średnicy 125 mm R a z e m r o b o c i z n a 0,2247 r-g 10,7856 Kolano do rur z blach stalowych powlekanych szt 48,0000 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0002 m-g 0,0096 m 59,800 m 59,800 szt 48,000

10 Razem poz. 28 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 29 KNR Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku R a z e m r o b o c i z n a 0,15 r-g 7,2750 Razem poz. 29 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 30 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane Montaż rynien R a z e m r o b o c i z n a 0,3634 r-g 17,6250 m 48,500 m 48,500 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 8 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt Rynny z blach stalowych powlekanych 125 1,02 m 49,4700 Hak rynnowy do rynien 125mm 2 szt 97,0000 Łącznik rynny 125mm 0,25 szt 12,1250 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0011 m-g 0,0534 Wyciąg 0,0006 m-g 0,0291 Razem poz. 30 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 31 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane Montaż lejów spustowych R a z e m r o b o c i z n a 0,2812 r-g 4,4992 Wylot rynnowy 125/100 do rynien,rur z blach powlekanych 1 szt 16,0000 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0004 m-g 0,0064 Wyciąg 0,0002 m-g 0,0032 Razem poz. 31 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 32 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane Montaż denek rynnowych R a z e m r o b o c i z n a 0,1254 r-g 4,0128 Zaślepki do rynien z blach stalowych powlekanych szt 32,0000 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0001 m-g 0,0032 Wyciąg 0,0001 m-g 0,0032 Razem poz. 32 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp+S ele. Razem ele. 1.5 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 1.6 Naprawa opaski 33 KNR Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową R a z e m r o b o c i z n a 0,8102 r-g 2,4306 Piasek do nawierzchni drogowych naturalne 0,0863 m3 0,2589 szt 16,000 szt 32,000 m2 3,000

11 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 0,0185 t 0,0555 Woda 0,0286 m3 0,0858 M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e 0,5 %M Razem poz. 33 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp ele. Razem ele. 1.6 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp+S roz. Razem roz. 1 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 9 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt 2 Termomodernizacja 2.1 Ściany Bonie wykonać jako płaskie według projektu 34 KNR Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m R a z e m r o b o c i z n a 0,5482 r-g 220,7026 Płyty pomostowe robocze 0,0141 m2 5,6766 Płyty pomostowe komunikacyjne długie gr.38 mm Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie gr.38 mm 0,0004 m2 0,1610 0,0002 m2 0,0805 Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.ii 0,00003 m3 0,0121 Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl II 0,00018 m3 0,0725 Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.iii 0,00002 m3 0,0081 Haki do muru 0,012 kg 4,8311 Drut stal.okr.miękki (Na) d:3mm 0,009 kg 3,6234 y (płyty) trzcinowe gr.3.5cm 0,007 m2 2,8182 Spr Rusztowanie zewnętrzne rurowe 0,156 m-g 62,8048 Razem poz. 34 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 35 KNR 2-02 WACETOB Instalacje odgromowe - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 10 m R a z e m r o b o c i z n a 0,0055 r-g 2,2143 Rura stalowa d:48.3x3.2 mm 0,0009 m 0,3623 Zacisk stal.do łączenia przewodów 0,0004 szt 0,1610 Bednarka ocynk.20x3mm 0,0003 kg 0,1208 Spr Rusztowanie zewnętrzne rurowe 0,0016 m-g 0,6442 Razem poz. 35 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 36 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (tab.1622) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych R a z e m r o b o c i z n a 0,0319 r-g 12,8428 Siatka 0,1405 m2 56,5646 m2 402,595 m2 402,595 m2 402,595

12 Razem poz. 36 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 37 KNR Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku R a z e m r o b o c i z n a 0,3 r-g 4,2375 Razem poz. 37 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 38 KNR Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy wapiennej R a z e m r o b o c i z n a 0,27 r-g 1,3500 Razem poz. 38 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] m2 14,125 m2 5,000 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 10 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt 39 KNR Tynki wewnętrzne zwykłe kat.ii wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2 R a z e m r o b o c i z n a 0,76 r-g 3,8000 Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,0042 t 0,0210 Wapno gaszone (ciasto) 0,003 m3 0,0150 Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,0188 m3 0,0940 Woda 0,0044 m3 0,0220 Kratki wentylacyjne surowe 14x14mm z żaluzją 0,04 szt 0,2000 Narożniki ochronne typu Wema 0,04 szt 0,2000 Spr Wyciąg 0,03 m-g 0,1500 Razem poz. 39 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 40 KNR 0-28 IGM Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża R a z e m r o b o c i z n a 0,272 r-g 121,4039 Razem poz. 40 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 41 KNR 0-28 IGM Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką"- zagruntowanie powierzchni starego podłoża R a z e m r o b o c i z n a 0,0652 r-g 29,1012 Preparat gruntujący 0,2 kg 89,2676 Spr Środek transportowy (1) 0,0001 m-g 0,0446 Razem poz. 41 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 42 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - montaż listw startowych do podłoża R a z e m r o b o c i z n a 0,1283 r-g 7,5953 Listwa cokołowa 1,05 m 62,1600 Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 6 mm 2,58 szt 152,7360 Spr Środek transportowy (1) 0,0002 m-g 0,0118 m2 5,000 m2 446,338 m2 446,338 m 59,200

13 Razem poz. 42 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 43 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych o gr.10 cm na ścianach R a z e m r o b o c i z n a 1,5948 r-g 503,4306 Płyta styropianowa gr.10 cm 0,108 m3 34,0924 Zaprawa klej.dryhesive 4 kg 1 262,6800 Spr Wyciąg 0,027 m-g 8,5231 Środek transportowy (1) 0,02 m-g 6,3134 Razem poz. 43 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] m2 315,670 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 11 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt 44 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych o gr.12 cm na ścianach Dodatkowe docieplenie cokołu w celu wyrównania ze ścianami Docieplenie schodzi do dolnej krawędzi okien piwnicnych - 60cm od poziomu terenu R a z e m r o b o c i z n a 1,7011 r-g 80,5641 Płyty styropianowe gr.12 cm 0,1296 m3 6,1379 Zaprawa klej.dryhesive 4 kg 189,4400 Spr Wyciąg 0,0324 m-g 1,5345 Środek transportowy (1) 0,024 m-g 1,1366 Razem poz. 44 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 45 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych o gr.3 cm na ościeżach R a z e m r o b o c i z n a 1,595 r-g 77,4692 Płyta styropianowa gr.3 cm 0,0324 m3 1,5737 Klej do styropianu 4 kg 194,2800 Spr Środek transportowy (1) 0,006 m-g 0,2914 Razem poz. 45 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 46 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastykowych do ścian z gazobetonu R a z e m r o b o c i z n a 0,0347 r-g 76,1404 Kołki z rdzeniem z tworzywa sztucznego (160mm) 1,04 szt 2 282,0179 Spr Wyciąg 0,0002 m-g 0,4388 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0002 m-g 0,4388 Razem poz. 46 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 47 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastykowych do ścian z gazobetonu m2 47,360 m2 48,570 szt 2 194,248 szt 284,160

14 Mocowanie styropianu wyrównującego cokoły ze ścianami R a z e m r o b o c i z n a 0,0347 r-g 9,8603 Kołki z rdzeniem z tworzywa sztucznego (280mm) 1,04 szt 295,5264 Spr Środek transportowy (1) 0,0002 m-g 0,0568 Razem poz. 47 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 48 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - 2 warstwa ( zabezpieczenie przed wandalami na 2m od poziomu terenu) oraz na ścianach niedocieplanych R a z e m r o b o c i z n a 0,6112 r-g 142,5123 Klej do siatki 4 kg 932,6720 Siatka z włókna szklanego 1,18 m2 275,1382 m2 233,168 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 12 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt Spr Środek transportowy (1) 0,0052 m-g 1,2125 Razem poz. 48 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 49 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach R a z e m r o b o c i z n a 1,382 r-g 67,1238 Klej do siatki 4 kg 194,2800 Siatka z włókna szklanego 1,643 m2 79,8005 Spr Środek transportowy (1) 0,0052 m-g 0,2526 Razem poz. 49 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 50 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii Dryvit Drysulation - ochrona narożników wypukłych R a z e m r o b o c i z n a 0,22 r-g 42,7416 Klej do siatki 0,9 kg 174,8520 Kątownik aluminiowy ochronny 1,176 m 228,4733 Spr Środek transportowy (1) 0,0005 m-g 0,0971 Razem poz. 50 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 51 KNR 0-28 IGM Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - tynkowanie, tynk mineralny. Bez cokołu R a z e m r o b o c i z n a 0,7423 r-g 292,4944 Preparat gruntujący 0,035 kg 13,7913 Sucha mieszanka tynkarska mineralna 2,5 kg 985,0950 Farba silikonowa 0,33 kg 130,0325 Spr Środek transportowy (1) 0,0136 m-g 5,3589 Razem poz. 51 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 52 KNR K-07 (Koprin wyd.i 2005) Ułożenie tynku mozaikowego "Gramaplast" R a z e m r o b o c i z n a 0,39 r-g 20,5842 Środek gruntujący 0,15 kg 7,9170 m2 48,570 m 194,280 m2 394,038 m2 52,780

15 Tynk mozaikowy Gramaplast 1,5mm 3,5 kg 184,7300 Spr Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,008 m-g 0,4222 Razem poz. 52 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 53 KNR Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych R a z e m r o b o c i z n a 0,68 r-g 6,8000 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl.10 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm Kratki wentylacyjne surowe 14x14mm z żaluzją 2 szt 20,0000 2,07 kg 20,7000 0,005 m3 0, szt 10,0000 Woda 0,002 m3 0,0200 Razem poz. 53 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] szt 10,000 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 13 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt 54 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm R a z e m r o b o c i z n a 1,35 r-g 37,2668 Blacha powlekana płaska 1,23 m2 33,9542 Wkręty samogwintujące typu SW do blach 17,2 szt 474,8060 Zaprawa cementowa m.80 0,001 m3 0,0276 Spr Środek transportowy (1) 0,008 m-g 0,2208 Razem poz. 54 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp+S ele. Razem ele. 2.1 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 2.2 Strop nad ostatnią kondygnacją 55 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe R a z e m r o b o c i z n a 0,3596 r-g 96,3710 Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) gr.0.2mm 1,2 m2 321,5940 Spr Wyciąg 0,0112 m-g 3,0015 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0068 m-g 1,8224 Razem poz. 55 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 56 KNR Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa R a z e m r o b o c i z n a 0,0907 r-g 24,3071 Płyty z wełny mineralnej gr.100 mm 1,05 m2 281,3948 m2 27,605 m2 267,995 m2 267,995

16 Spr Wyciąg 0,0077 m-g 2,0636 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0089 m-g 2,3852 Razem poz. 56 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] 57 KNR Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa UWAGA - Druga warstwa kładziona mijankowo na pierwszej R a z e m r o b o c i z n a 0,0622 r-g 16,6693 Płyty z wełny mineralnej gr.50 mm 1,05 m2 281,3948 Spr Wyciąg 0,0077 m-g 2,0636 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0089 m-g 2,3852 Razem poz. 57 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp+S ele. Razem ele. 2.2 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp+S roz. Razem roz. 2 [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A] Razem R+M+Mp+S kosztorys m2 267,995 W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn str. 14 Nakł. Nazwa nakładu Nakł.jedn. JM Nakł.cał. Cena Robocizna eriały Sprzęt Razem kosztorys [Rob++Spr+Kz+Kp+Z+U+A]

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN"

DZIAŁ TECHNICZNY SSM CZYN DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN" Kosztorysowanie FORTE 13.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Załącznik nr 8 - kosztorys pomocniczy bm.zyg.augusta 76, Piłsudskiego 1D odnowienie ścian szczytowych w istniejącej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł Strona 1 z 8 Licencja : 305590424/07/2011 ul. Sienkiewicza 5a 32-300 Olkusz KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji :Strona tytułowa do przykładowego kosztorysu Adres inwestycji :ul Sienkiewicza 5a 32-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Data: 2012-07-06 Budowa: Klatki schodowe Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych Obiekt: Żłobek

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADFCZY

KOSZTORYS NAKŁADFCZY KOSZTORYS NAKŁADFCZY Przedmiot kosztorysu: DOCIEPLENIE URZĘDU GMINY Lokalizacja: Zamawiający: Opracowany przez: słownie: Poziom cen: Kosztorys sporządził Cena kosztorysowa: Data: 2009-06-29 Kosztorysowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa S łownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Remont oraz renowacja Obiekt Budowa S łupsk, Plac Zwycięstwa 3 Inwestor MIASTO SŁUPK 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 87-134 Zławieś Wielka, Czarnowo dz. nr 307/5 Inwestor Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wojsk.Spec. P.L.S.P. ZOZ Braniewo, KOSZTORYS NAKŁADCZY 1 E1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYSTOSOWANIE A1 DEMONTAśE, ROZBIÓRKI P1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o m2 0354-0500 powierzchni ponad 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2009-07-28 Budowa: oś. Na Skarpie w Krakowie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im.st.żeromskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku socjalnego i cz. stolarni ADRES INWESTYCJI : Kijany gm. Spiczyn INWESTOR : Zespól Szkól Rolniczych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU Przedmiar robót OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU WYCHOWAWCZA W POZNANIU Data: 2010-12-28 Budowa: Obiekt: BUDYNEK DOMU UL. WOJSKA POLSKIEGO 53 Zamawiający: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 61-841

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2 Przedmiar robót Budowa: Paw.C-2 Obiekt lub rodzaj robót: Paw.C-2 Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Muzeum strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Muzeum - część na wprost 1 KNR 401/818/5

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN"

DZIAŁ TECHNICZNY SSM CZYN DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN" Załącznik nr 7 kosztorys nakładczy Bogusława X 6 Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: Strona południowa - remont pasa podrynnowego Kosztorysowanie FORTE 14.00 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy Warszawa ul. Bea 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ocieplenie stropodachu budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Data: 2015-06-18 Budowa: ul. Poniatowskiego 13 22-400 Zamość

Kosztorys ofertowy. Data: 2015-06-18 Budowa: ul. Poniatowskiego 13 22-400 Zamość Kosztorys ofertowy Data: 2015-06-18 Budowa: ul. Poniatowskiego 13 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Kody CPV: 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 45333000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 kalkulacja Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. d.1 asna obiar = 1.000kpl. kalk. w asna ' 1r-g/kpl. r-g 1.0000 0.000000 0.00 2 KNR 0-23 d.1 2611-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Lp. Podstawa ustalenia 1 wg nakładów KNR 2-020908-01- Opis robót Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

Bardziej szczegółowo

2010-Inwestorski - docieplenie -TYCHY NIEPODLEGŁOŚCI 76-78 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 10085) Kosztorys strona nr: 1.

2010-Inwestorski - docieplenie -TYCHY NIEPODLEGŁOŚCI 76-78 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 10085) Kosztorys strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 1 Roboty rozbiórkowe Przedmiar 1.1 Element 1.1.1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 0,95*2,20*2 4.180000 = 4,18

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKOI BIUROWYCH, KORYTARZA I POMIESZCZEŃ SA- NITARNYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Przedmiar robót Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Obiekt lub rodzaj robót: Remont pokrycia dachowego. Inwestor: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów 9 Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA PODSTAWOWEJ W GOSTWICY ADRES INWESTYCJI : GOSTWICA GM. PODEGRODZIE INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. J.m. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót. Opis pozycji R M S. strona nr: 1 10.05.

Przedmiar robót. J.m. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót. Opis pozycji R M S. strona nr: 1 10.05. Przedmiar robót Opis pozycji środki czystości, malowanie 23 pokoi studenckich i klatki schodowej w Dom Studenta Nr 1 blok " A'' 1 Element Roboty budowlane - zakres dot. 1 kondygnacji 1.1 KNRW 401/353/4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Obiekt Budowa KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Inwestor ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Lokalizacja: Zamawiający: Opracowany przez: słownie: Poziom cen: Kosztorys sporządził

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Lokalizacja: Zamawiający: Opracowany przez: słownie: Poziom cen: Kosztorys sporządził KOSZTORYS NAKŁADCZY Przediot kosztorysu: Lokalizacja: Zaawiający: Opracowany przez: Cena kosztorysowa: słownie: Pozio cen: Kosztorys sporządził Data: 2009-06-29 Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu nad halą

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE

ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE ARCHITEKTON Dorota Bułka 70-88 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4545000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST PRZEDMIAR Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SP NR 16 W GDYNI - WZMOCNIENIE STROPODACHU 1 WZMOCNIENIE STROPU 1.1 Zabezpieczenie podłóg folią

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont pokrycia dachowego z jednoczesnym ociepleniem Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4

Przedmiar Remont pokrycia dachowego z jednoczesnym ociepleniem Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Przedmiar Remont pokrycia dachowego z jednoczesnym ociepleniem Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Data: 2009-05-12 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin, al. Piastów 18 PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń stajni w Akademickim Ośrodku Jeździeckim

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów, prześwitu bramowego, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną sufit sala sport kop 200 ZERO OBMIAR Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Zabudowa sufitu oraz przestrzeni nad częścią socjalną KNR 4-0 Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych d. 0429-06

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 14 Poziom cen:ii KWARTAŁ 2007r. -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa Koszalin ul.szpitalna 2 Inwestor ZOZ MSWiA Koszalin ul.szpitalna 2 Przedmiar Strona 2/6 1 KNR 4-01 0354/04 2 KNR 4-01 0411/08

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T ZABEZPIECZENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MŚCIÓW GM. DWIKOZY USZKODZONEGO W Inwestor : Gmina Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 Opracował

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/2013

Przedmiar robót 2/2013 Przedmiar robót 2/2013 Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa 40-003 Katowice, ul. Teatralna 16 działki nr 66/4, 66/5, 37/1, 37/2 Inwestor Państwowa Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Data: 2012-01-31 Budowa: Budynek przy ul. Dworcowej 26 w Żywcu (starsza część) Obiekt: Gimnazjum Nr 1 w Żywcu Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo