INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33"

Transkrypt

1 INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Betonowanie konstrukcji Zbrojenie NAZWA INWESTYCJI : Wejście zewnętrzne do węzła cieplnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul.barcicka 1 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dz. Bielany m.st. Warszawy ADRES INWESTORA : Warszawa, ul.grębałowska 23/25 BRANśA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Czemisow DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011r. NARZUTY VAT [V] % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania sierpień 2011r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty w zakresie burzenia CPV KNR 2-31 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm - rozebranie opaski d * KNR 2-31 d KNR 2-31 d d Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej - rozebranie chodnika z kostki betonowej (do odtworzenia) RAZEM RAZEM 2.00 Rozebranie obrzeŝy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 4.0 m 4.00 RAZEM 4.00 Wykucie z muru ościeŝnic okiennych drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 1 szt RAZEM Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej d dla otworów drzwiowych z nadproŝem 0.6*1.0* RAZEM Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej gniazd. d dla belek stalowych - wykucie gniaz do montaŝu zbrojenia wieńców i nadproŝa 5 gniazd RAZEM Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - d rozebranie posadzki betonowej pod kanalizację 3.0*0.6* RAZEM Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji d Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km RAZEM Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji d za kaŝdy nast. 1 km - za dalsze 24 km Krotność = RAZEM Roboty ziemne CPV KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.iii) d KNR 2-01 d d d d *6.0* *0.6* RAZEM Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.iii-iv z rozbiórką 2.0*( ) RAZEM Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III RAZEM Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III RAZEM Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŝdy nast. 1 km - za dalsze 24 km Krotność = RAZEM Betonowanie konstrukcji CPV Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej ścian ( )*2*0.3* RAZEM 7.02 Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego B-25 - wieńce i studzienka, R=1,50 za małe elementy ( )*0.25*0.25*2+0.6*0.6*0.1* RAZEM 0.88 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu - 2 -

3 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0*1.5* *1.5* *1.5* *1.2* *1.2* RAZEM KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - podłoŝe pod schody z betonu B *1.0* *1.7*0.5* RAZEM 2.03 Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłoŝu - ręczne układanie betonu B *0.25*0.5*1.0*6+0.1*1.0* *0.6* RAZEM 0.60 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa 4.0* RAZEM 6.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa 4.0* RAZEM 6.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa ( )*1.0+( )*0.6* * * RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa ( )*1.0+( )*0.6* * * RAZEM Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek m stalowych do I NP 180 mm - ceownik *2.24 RAZEM 2.24 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (0.8* *0.4)* RAZEM 0.24 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - oczyszczenie odkopanej ściany 2.0*1.5* * * RAZEM 5.70 Obsadzenie ościeŝnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9* RAZEM 1.89 Tynki zewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŝu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 5.7*2+1.0* *0.6*2+0.9* RAZEM Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych płyt. 15x15 cm - pierwsza - okładzina z płytek klinkierowych po zamurowanym oknie 1 płyt RAZEM 1.00 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych płyt. 15x15 cm - kaŝda nast. - okładzina z płytek klinkierowych po zamurowanym oknie 19 płyt RAZEM Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian 1.2*( ) RAZEM Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian - czapka murku z płytek klinierowych 0.5*( ) 2.20 RAZEM 2.20 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian - farba silikatowa 5.7*2+1.0* *0.6*2+0.9* RAZEM

4 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 34 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi schodów - malowanie farbą BOLIX BET 0.25*1.0*7+0.2*1.0*8+2.0* * KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz m budynków o połączeniach wciskowych KNR-W 4-02 Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi szt szt KNR KNR KNR RAZEM 4.99 RAZEM 3.80 RAZEM 1.00 Uzupełnienie posadzki cementowej o pow m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 3.0* RAZEM 1.80 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki RAZEM 2.00 ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin m zaprawą cem. - obrzeŝe z rozbiórki 1.0 m 1.00 RAZEM 1.00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii RAZEM Zbrojenie CPV KNR 2-02 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - wieńce i t d schody 0.1 t 0.10 RAZEM Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i d spocznikach schodowych RAZEM KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu szt. d do 1 m2 - osadzenie kraty studzienki 1 szt RAZEM

5 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 1 Roboty w zakresie burzenia CPV KNR 2-31 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. d cm - rozebranie opaski obmiar = 4.5*0.5 = 2.25 R M S r-g r-g/ 2 d.1 KNR Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej - rozebranie chodnika z kostki betonowej (do odtworzenia) obmiar = 2.0 r-g r-g/ 3 d.1 KNR Rozebranie obrzeŝy 8x30 cm na podsypce piaskowej obmiar = 4.0m r-g r-g/m 4 szt. d Wykucie z muru ościeŝnic okiennych drewnianych o pow.do 1 m2 obmiar = 1szt. r-g r-g/szt. 5 d Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych z nadproŝem obmiar = 0.6*1.0*2.0 = 1.20 r-g r-g/ 6 d Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych - wykucie gniaz do montaŝu zbrojenia wieńców i nadproŝa obmiar = 5gniazd. r-g r-g/gniazd. 7 d Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie posadzki betonowej pod kanalizację obmiar = 3.0*0.6*0.15 = 0.27 r-g r-g/ 8 d Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km obmiar = 2.5 m gniaz d

6 r-g Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2.13r-g/ m-g * samochód samowyładowczy 5 t 1.23m-g/ 9 d Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŝdy nast. 1 km - za dalsze 24 km Krotność = 24 obmiar = 2.5 m-g * samochód samowyładowczy 5 t 0.04*24=0.96m-g/ Słownie: zero i 00/100 zł RAZEM PODSUMOWANIE Roboty w zakresie burzenia CPV RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 6 -

7 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 2 Roboty ziemne CPV KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami d na odległość do 10 m (kat.gr.iii) obmiar = 2.5*6.0* *0.6*0.6 = R M S r-g *0.955=2.3684r-g/ 11 d.2 KNR Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.iii-iv z rozbiórką obmiar = 2.0*( ) = *0.955= r-g/ r-g kg kg * bale iglaste nasycane 50-63mm kl.iii / 3* drewno okrągłe na stemple budowlane / 4* klamry ciesielskie 0.119kg/ 5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg/ 12 d Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III obmiar = 14.8 r-g r-g/ 13 d Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III obmiar = r-g/ r-g m-g * samochód samowyładowczy 5 t 0.63m-g/ 14 d Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŝdy nast. 1 km - za dalsze 24 km Krotność = 24 obmiar = m-g * samochód samowyładowczy 5 t 0.03*24=0.72m-g/ Słownie: zero i 00/100 zł RAZEM PODSUMOWANIE Roboty ziemne CPV RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 7 -

8 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 3 Betonowanie konstrukcji CPV Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej ścian obmiar = ( )*2*0.3*2 = 7.02 R M S 1.18r-g/ r-g kg * drewno okrągłe na stemple budowlane / 3* deski iglaste obrzynane mm kl.iii / 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.05kg/ 5* materiały pomocnicze % % Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego B-25 - wieńce i studzienka, R=1,50 za małe elementy obmiar = ( )*0.25*0.25*2+0.6*0.6* 0.1*4 = *1*1.5=9.885r-g/ r-g * beton zwykły z kruszywa naturalnego B / 3* materiały pomocnicze 2% % * wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 2.07m-g/ Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu obmiar = 1.0*1.5* *1.5* *1.5* *1.2* *1.2*0.25 = r-g/ r-g szt kg kg * bloczki z betonu o wym. 35x25x14 cm 77szt/ 3* cement portlandzki 35 bez dodatków 17.95kg/ 4* wapno suchogaszone 10.6kg/ 5* piasek do zapraw / 6* materiały pomocnicze m-g * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13m-g/ 8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 0.9m-g/ Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - podłoŝe pod schody z betonu B-15 obmiar = 0.4*1.0* *1.7*0.5*1.0 =

9 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 5.93r-g/ r-g * beton zwykły z kruszywa naturalnego B / 3* materiały pomocnicze % % 19 KNR Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłoŝu - ręczne układanie betonu B-25 obmiar = 0.19*0.25*0.5*1.0*6+0.1*1.0* * 0.6*0.1 = r-g/ r-g kg d * beton zwykły z kruszywa naturalnego B / 3* deski iglaste obrzynane mm kl.iii / 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe 1kg/ 5* warstwa sczepna 3.9d / 6* materiały pomocnicze m-g * samochód dostawczy 0,9 t 0.08m-g/ 20 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 4.0*1.5 = r-g/ r-g kg kg kg * lepik asfaltowy stosowany na gorąco 1.2kg/ 3* lepik smołowy 1.5kg/ 4* drewno opałowe 2kg/ 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t m-g/ 7* samochód dostawczy 0,9 t m-g m-g/ 21 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa obmiar = 4.0*1.5 = r-g/ r-g

10 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S kg kg * lepik asfaltowy stosowany na gorąco 1.2kg/ 3* drewno opałowe 1.75kg/ 4* materiały pomocnicze 5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t m-g/ 6* samochód dostawczy 0,9 t m-g m-g/ 22 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = ( )*1.0+( )* 0.6* * *0.8 = r-g/ r-g kg kg kg * lepik asfaltowy stosowany na gorąco 1.25kg/ 3* lepik smołowy 1.55kg/ 4* drewno opałowe 2.1kg/ 5* materiały pomocnicze m-g * samochód dostawczy 0,9 t m-g/ 23 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa obmiar = ( )*1.0+( )* 0.6* * *0.8 = r-g/ r-g kg kg * lepik asfaltowy stosowany na gorąco 1.25kg/ 3* drewno opałowe 1.85kg/ 4* materiały pomocnicze m-g * samochód dostawczy 0,9 t m-g/ Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - ceownik 120 obmiar = 1.12*2 = 2.24m m 1.62r-g/m r-g

11 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* cegła budowlana pełna szt szt/m 3* cement portlandzki 35 bez dodatków kg kg/m 4* piasek do zapraw /m 5* kształtowniki walcowane - ceowniki m/m 6* śruby stalowe, tuleje kpl kpl/m 7* materiały pomocnicze 8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g m-g/m 9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 0.07m-g/m Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami obmiar = (0.8* *0.4)*0.6 = r-g/ r-g szt kg kg * cegła budowlana pełna 372szt/ 3* cement portlandzki 35 bez dodatków 61.8kg/ 4* wapno suchogaszone 34.5kg/ 5* piasek do zapraw / 6* materiały pomocnicze m-g * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.45m-g/ 8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 2.11m-g/ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - oczyszczenie odkopanej ściany obmiar = 2.0*1.5* * *2.0 = r-g/ r-g kg t * mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/ 3* wapno suchogaszone t/ 4* piasek do zapraw / 5* materiały pomocnicze % % Obsadzenie ościeŝnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł obmiar = 0.9*2.1 =

12 r-g Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 1.88r-g/ kg szt * cement portlandzki 35 bez dodatków 3.45kg/ 3* piasek do zapraw / 4* drzwi stalowe z ościeŝnicą i okuciami 0.53szt/ 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 0.09m-g/ Tynki zewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŝu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 obmiar = 5.7*2+1.0* *0.6*2+0.9*0.6 = r-g/ r-g t t * cement portlandzki zwykły bez dodatków t/ 3* wapno suchogaszone t/ 4* piasek do zapraw / 5* materiały pomocnicze 6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g ,5 t 0.04m-g/ 7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g m-g/ 29 płyt Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza - okładzina z płytek klinkierowych po zamurowanym oknie obmiar = 1płyt. 0.19r-g/płyt. r-g * płytki klinkierowe /płyt. 3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t t/płyt. 4* materiały pomocnicze % % 30 płyt Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - kaŝda nast. - okładzina z płytek klinkierowych po zamurowanym oknie obmiar = 19płyt. 0.17r-g/płyt. r-g

13 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* płytki klinkierowe /płyt. 3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t t/płyt. 4* materiały pomocnicze % % 31 KNR Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian obmiar = 1.2*( ) = r-g/ r-g * płytki klinkierowe 0.86 / 3* zaprawa cementowo-wapienna m / 4* zaprawa cementowa M / 5* materiały pomocnicze m-g m-g * Ŝuraw okienny przenośny m-g/ 7* samochód dostawczy 0,9 t m-g/ 32 KNR Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian - czapka murku z płytek klinierowych obmiar = 0.5*( ) = r-g/ r-g * elementy klinkierowe pokrycia murku 0.86 / 3* zaprawa cementowo-wapienna m / 4* zaprawa cementowa M / 5* materiały pomocnicze m-g m-g * Ŝuraw okienny przenośny m-g/ 7* samochód dostawczy 0,9 t m-g/ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian - farba silikatowa obmiar = 5.7*2+1.0* *0.6*2+0.9*0.6 = r-g/ r-g d * farby silikatowe zewnętrzne 0.286d / 3* materiały pomocnicze % %

14 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 34 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi schodów - malowanie farbą BOLIX BET obmiar = 0.25*1.0*7+0.2*1.0*8+2.0* *0.6 = 4.99 R M S 0.147r-g/ r-g d * farby silikatowe BOLIX SZ 0.16d / 3* materiały pomocnicze % % 35 KNR-W 2- m Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych obmiar = 3.8m 0.213r-g/m 2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm 0.99m/m 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm 0.54szt/m 4* materiały pomocnicze r-g szt * samochód dostawczy 0,9 t m-g m-g/m 36 KNR-W 4- szt Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi obmiar = 1szt. 0.68r-g/szt. r-g * rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe śr. m mm 1.05m/szt. 3* trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej śr. 110 mm szt szt/szt. 4* złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe szt śr. 110 mm 1szt/szt. 5* uchwyty do rurociągów PCV śr. 110 mm szt szt/szt. 6* materiały pomocnicze % % Uzupełnienie posadzki cementowej o pow m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko obmiar = 3.0*0.6 = r-g/ r-g t * cement portlandzki zwykły bez dodatków t/ 3* piasek do zapraw / 4* materiały pomocnicze 2% %

15 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 38 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki obmiar = r-g/ r-g t * piasek / 3* cement portlandzki zwykły bez dodatków t/ 4* materiały pomocnicze 0.5% % m-g m-g * wibrator powierzchniowy 0.13m-g/ 6* piła do cięcia kostki 0.025m-g/ 39 KNR ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - obrzeŝe z rozbiórki obmiar = 1.0m m r-g/m r-g * piasek /m 3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t t/m 4* materiały pomocnicze % % 40 KNR Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii obmiar = 10.0 r-g *0.955=0.0955r-g/ Słownie: zero i 00/100 zł RAZEM PODSUMOWANIE Betonowanie konstrukcji CPV RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

16 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 4 Zbrojenie CPV KNR 2-02 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów t d budynków i budowli - wieńce i schody obmiar = 0.1t R M S 42.88r-g/t 2* pręty Ŝebrowane 6-8 mm 1.002t/t 3* materiały pomocnicze r-g t * prościarka do prętów m-g m-g/t 5* noŝyce do prętów m-g m-g/t 6* giętarka do prętów m-g m-g/t 7* samochód dostawczy 0,9 t m-g m-g/t 42 d Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych obmiar = r-g/ r-g * siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr mm otwory 20 x 62 mm 1.1 / 3* drut stalowy okrągły miękki śr mm kg kg/ 4* gwoździe budowlane sufitowe kg kg/ 5* materiały pomocnicze 43 KNR 2-02 szt. d Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 - osadzenie kraty studzienki obmiar = 1szt r-g/szt. 2* krata z ramą stalową 1kpl/szt. 3* zaprawa cementowa M /szt. 4* lakier asfaltowy 0.517kg/szt. 5* materiały pomocnicze r-g kpl kg * samochód dostawczy 0,9 t m-g m-g/szt

17 PODSUMOWANIE RAZEM Zbrojenie CPV RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł RAZEM VAT [V] 8% od (Σ(R, M, S)) RAZEM PODSUMOWANIE CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

18 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

19 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. drzwi stalowe z ościeŝnicą i okuciami szt warstwa sczepna d śruby stalowe, tuleje kpl lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg kształtowniki walcowane - ceowniki pręty Ŝebrowane 6-8 mm t drut stalowy okrągły miękki śr mm kg krata z ramą stalową kpl gwoździe budowlane okrągłe gołe kg gwoździe budowlane sufitowe kg klamry ciesielskie kg siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm lepik smołowy kg farby silikatowe zewnętrzne d farby silikatowe BOLIX SZ d lakier asfaltowy kg mydło techniczne maziste (szare) 65% kg piasek piasek do zapraw cement portlandzki 35 bez dodatków kg cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t wapno suchogaszone kg wapno suchogaszone t cegła budowlana pełna szt płytki klinkierowe elementy klinkierowe pokrycia murku bloczki z betonu o wym. 35x25x14 cm szt beton zwykły z kruszywa naturalnego B beton zwykły z kruszywa naturalnego B zaprawa cementowo-wapienna m zaprawa cementowa M deski iglaste obrzynane mm kl.iii bale iglaste nasycane 50-63mm kl.iii drewno okrągłe na stemple budowlane drewno opałowe kg rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe śr. 110 mm m trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej śr. 110 mm szt złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe śr. 110 mm szt kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm szt uchwyty do rurociągów PCV śr. 110 mm szt materiały pomocnicze zł 0.00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

20 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g Ŝuraw okienny przenośny m-g samochód dostawczy 0,9 t m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g wibrator powierzchniowy m-g giętarka do prętów m-g noŝyce do prętów m-g prościarka do prętów m-g piła do cięcia kostki m-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014r. Stawka roboczogodziny :

MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014r. Stawka roboczogodziny : MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych w zespole obiektów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach - etap I, w związku z realizacją inwestycji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wojsk.Spec. P.L.S.P. ZOZ Braniewo, KOSZTORYS NAKŁADCZY 1 E1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYSTOSOWANIE A1 DEMONTAśE, ROZBIÓRKI P1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o m2 0354-0500 powierzchni ponad 2

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Podjazd dla niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY REMONTOWE BUDYNEK KOSZAROWY NR 2 GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO 161 NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe łazienki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy Warszawa ul. Bea 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ocieplenie stropodachu budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Tynkowanie Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Tynkowanie Instalowanie okien z tworzyw sztucznych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45410000-4 Tynkowanie 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wymiany okien sali gimnastycznej i szatni. ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy 87-312 Pokrzydowo kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR : URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/2013

Przedmiar robót 2/2013 Przedmiar robót 2/2013 Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa 40-003 Katowice, ul. Teatralna 16 działki nr 66/4, 66/5, 37/1, 37/2 Inwestor Państwowa Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin, ul. Mariacka 25 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Obiekt Budowa KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Inwestor ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty

Bardziej szczegółowo

Opis jm Nakłady Koszt jedn.

Opis jm Nakłady Koszt jedn. Lp Podstawa Opis jm Nakłady Ko 1 CPV KANALIZACJA SANITARNA 45231300-8 0202-08 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojłyŝki 060 m3 w grkat III-IV z transpurobku na odldo 1 km samsamowyład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OGRODZENIA ADRES INWESTYCJI : 61-659 POZNAŃ UL BRANDSTAETTERA 6 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 ADRES INWESTORA : 61-659 POZNAŃ UL. BRANDSTAETTERA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł Strona 1 z 8 Licencja : 305590424/07/2011 ul. Sienkiewicza 5a 32-300 Olkusz KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji :Strona tytułowa do przykładowego kosztorysu Adres inwestycji :ul Sienkiewicza 5a 32-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, modernizacja oraz remont budynku PSM II stopnia we Wrocławiu - I Etap (wymiana stropów)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, modernizacja oraz remont budynku PSM II stopnia we Wrocławiu - I Etap (wymiana stropów) Krzysztof Mondzielewski ul. Waryńskiego m6a, 95-00 Pabianice KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4545000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Biuro Projektów "IZOL" 87-800 Włocławek, ul. Łęgska 51 B KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Parking dla hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Poprawa infrastruktury edukacyjnej -budowa hali sportowej przy Zespole Szkół" CPV 45233140-2

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Pabianice ul. św. Rocha 8. Kosztorys Nakładczy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Pabianice ul. św. Rocha 8. Kosztorys Nakładczy Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Pabianice ul. św. Rocha 8 Kosztorys Nakładczy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 451110-6 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja gazowa. Kody CPV: 45333000-0 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urząd Gminy w Perzowie Jednostka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452521205 Zakłady uzdatniania wody 451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 452313008 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1.

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1. Kosztorys ofertowy Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. SIEĆ WODOCIAGOWA 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (NAKŁADCZY)

KOSZTORYS ŚLEPY (NAKŁADCZY) Gmina Ochotnica Dolna osiedle Dłubacze 160; 34-452 Ochotnica Dolna KOSZTORYS ŚLEPY (NAKŁADCZY) NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie pobocza kostka brukową w ciągu drogi gminnej w osiedlu Młynne w Ochotnicy Dolnej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI UL. SANATORYJNA 8/4, 8-550 PRABUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZEWNĘTRZNA PLATFORMA HYDRAULICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ZEWNĘTRZNA PLATFORMA HYDRAULICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ZEWNĘTRZNA PLATFORMA HYDRAULICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt lub rodzaj robót: Budowa: BUDYNEK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZYSIEKACH, PRZYSEKI 428 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOD 3608251

PRZEDMIAR ROBÓT KOD 3608251 "Inwestprojekt Rado" Rado ul. Czachowskiego 34 ROBÓT KOD 3608251 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego kotła w budynku centru sztuki - kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : Rado ul.kopernika 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; 11-001 Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska

Bardziej szczegółowo

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Dubois 36 INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad 2009r. Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad 2009r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna SST 00.00.00 Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania kpl 1 kpl 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej okna skrzynkowe na okna zespolone z drewna klejonego ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Cegielskiego 1 INWESTOR : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki /7, 0-77 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Usługowy Przedszkole Szcześcioodziałowe. Roboty konstrukcyjno-budowlane - etap I. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY Strona 1 1. Roboty budowlane 1.1. Ogrodzenie 1.KNR 2-01 0307-0200 Rêczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Roboty remontowe - budowlane Inwestor : Gmina Kaczory 64-810 Kaczory ul. Dworcowa 22 Opracował : Sylwester Skąpski Data : 2015-03-02 Lp. S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROZSZERZONY

KOSZTORYS ROZSZERZONY Multi Archipelag S z o.o. ul. Czysta 2-4 50-013 Wrocław KOSZTORYS ROZSZERZONY Stan Surowy Zamknięty NAZWA INWESTYCJI : dom jednorodzinny INWESTOR : Jan Kowalski ADRES INWESTORA : 00-000 Warszawa, ul. Kolorowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kosztorys inwestorski Budowa: Konin Obiekt lub rodzaj robót: budowlane Lokalizacja: Konin, ul Kard. St. Wyszyńskiego Inwestor: Paaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Urzd Miasta Szubin. Szubin ul. Kcyska 12. Rodzaj robót: instalacja wentylacji i klimatyzacji

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Urzd Miasta Szubin. Szubin ul. Kcyska 12. Rodzaj robót: instalacja wentylacji i klimatyzacji PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Urzd Miasta Szubin Szubin ul. Kcyska 12 Rodzaj robót: instalacja wentylacji i klimatyzacji Zakres robót: Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszcze biurowych Lokalizacja robót: Szubin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU Przedmiar robót OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU WYCHOWAWCZA W POZNANIU Data: 2010-12-28 Budowa: Obiekt: BUDYNEK DOMU UL. WOJSKA POLSKIEGO 53 Zamawiający: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 61-841

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MET-BUD LESZCZAK JACEK, LESZCZAK KRZYSZTOF, LESZCZAK TOMASZ SP. JAW- NA UL. SPÓŁDZIELCZA A 38-00 STRZYŻÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja placu na materiały sypkie o powierzchni 5 ar.

Bardziej szczegółowo

ARCHIMEDIA Sp. z o.o. ARCHITEKCI & INśYNIEROWIE 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4

ARCHIMEDIA Sp. z o.o. ARCHITEKCI & INśYNIEROWIE 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4 ARCHIMEDIA Sp. z o.o. ARCHITEKCI & INśYNIEROWIE 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4 KOSZTORYS NAKŁADCZY NR 011- PS NAZWA INWESTYCJI : PLACÓWKA TERENOWA KRUS ADRES INWESTYCJI : 46-200 KLUCZBORK ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin, al. Piastów 18 PRZEDMIAR ROBÓT - ZADI ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń stajni w Akademickim Ośrodku Jeździeckim

Bardziej szczegółowo

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY WODNO - KANALIZACYJNE 1. KNR 4-02 0230-0400 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty instalacyjne gazowe

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty instalacyjne gazowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe NAZWA INWESTYCJI : Instalacja gazu dla budynku Gminnego Domu Kultury ADRES INWESTYCJI : Drwalew dz.nr 36/

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Inwestor: GMINA PLEŚNA Stawka r-g: 12,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT CIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU INTERNATU ADRES INWESTYCJI : KO MIN WLKP. UL.KLASZTORNA 39 INWESTOR : ODZIEZOWY O RODEK WYCHOWAWCZY ADRES INWESTORA : 63-720 KO MIN

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa S łownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Remont oraz renowacja Obiekt Budowa S łupsk, Plac Zwycięstwa 3 Inwestor MIASTO SŁUPK 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9

PRZEDMIAR ROBÓT. APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9 APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9 NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie fontanny wodnej na rynku ADRES INWESTYCJI : Koziegùowy INWESTOR : Urz¹d Giny Koziegùowy ADRES INWESTORA : Koziegùowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "V.E.P." ADAM ŚWIERCZYŃSKI UL.WITOSA /9, 66-400 GORZÓW WLKP. PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DESZCZNIE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo