Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami wg ICD 10 LP NAZWA LEKU KOD ICD-10 NAZWA ICD ASPARAGINASUM C82.X CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) 2 3 C82.0 C82.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY 4 C82.2 WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY 5 C82.7 INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO 6 C82.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 7 C83.X CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE 8 C83.0 Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 9 C83.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) 10 C83.2 MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 11 C83.3 WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) 12 C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 13 C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 14 C83.6 NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) 15 C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA 16 C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 17 C83.9 ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 18 C84.X OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 19 C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 20 C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 21 C84.2 CHŁONIAK STREFY T 22 C84.3 CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY 23 C84.4 OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 24 C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW 25 C85.X NIEZIARNICZYCH 26 C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY 27 C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIE OKREŚLONY 28 C85.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO 29 C85.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 30 C88.X ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 31 C91.X BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 32 C91.0 OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA 33 C91.9 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIE OKREŚLONA Strona 1 z 234

2 34 C92.0 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA 35 C95.9 BIAŁACZKA, NIE OKREŚLONA 36 BICALUTAMIDUM C61.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO 37 BLEOMYCIN SULPHATE C00.X NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 38 C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 39 C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 40 C00.2 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIE OKREŚLONA 41 C00.3 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 42 C00.4 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA 43 C00.5 LUB DOLNA) 44 C00.6 SPOIDŁO WARGI 45 C00.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI 46 C00.9 WARGA, NIE OKREŚLONA 47 C01.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI 48 C02.X JĘZYKA 49 C02.0 POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA 50 C02.1 BRZEG JĘZYKA 51 C02.2 DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ 52 C02.3 NIEOKREŚLONA 53 C02.4 MIGDAŁEK JĘZYKOWY 54 C02.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA 55 C02.9 JĘZYK, NIE OKREŚLONY 56 C03.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIĄSŁA 57 C03.0 DZIĄSŁO GÓRNE 58 C03.1 DZIĄSŁO DOLNE 59 C03.9 DZIĄSŁO, NIE OKREŚLONE 60 C04.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ 61 C04.0 PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ 62 C04.1 BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ (UWAGA 63 C04.8 5) 64 C04.9 DNO JAMY USTNEJ, NIE OKREŚLONE 65 C05.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA 66 C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 67 C05.1 PODNIEBIENIE MIĘKKIE 68 C05.2 JĘZYCZEK ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO 69 C C05.9 PODNIEBIENIE, NIE OKREŚLONE NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI 71 C06.X JAMY USTNEJ 72 C06.0 ŚLUZÓWKA POLICZKA 73 C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 74 C06.2 PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA 75 C06.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ 76 C06.9 JAMA USTNA, NIE OKREŚLONA 77 C07.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ 78 C08.X 79 C08.0 ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA 80 C08.1 ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH Strona 2 z 234

3 81 C08.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH 82 C08.9 DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIE OKREŚLONE 83 C09.X NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA 84 C09.0 DÓŁ MIGDAŁKOWY ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) 85 C09.1 (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) 86 C09.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA 87 C09.9 MIGDAŁEK, NIE OKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 88 C10.X (OROPHARYNX) 89 C10.0 DOLINKA NAGŁOŚNIOWA 90 C10.1 PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI 91 C10.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 92 C10.3 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 93 C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 94 C C10.9 CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIE OKREŚLONA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 96 C11.X (NASOPHARYNX) 97 C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 98 C11.1 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 99 C11.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 100 C11.3 ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 101 C C11.9 CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIE OKREŚLONA 103 C12.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYŁKU GRUSZKOWATEGO NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 104 C13.X (HYPOPHARYNX) 105 C13.0 OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ 106 C13.1 FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO 107 C13.2 TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 108 C13.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 109 C13.9 CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIE OKREŚLONA 110 C14.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 111 C14.0 GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM 112 C14.1 KRTAŃ I GARDŁO 113 C14.2 PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA 114 C14.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 115 C15.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZEŁYKU 116 C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 117 C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 118 C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 119 C15.3 GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 120 C15.4 ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 121 C15.5 DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 122 C15.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZEŁYKU 123 C15.9 PRZEŁYK, NIE OKREŚLONY 124 C38.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 125 C38.0 SERCE Strona 3 z 234

4 126 C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE 127 C38.2 SRÓDPIERSIE TYLNE 128 C38.3 SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIE OKREŚLONA 129 C38.4 OPŁUCNA C38.8 C40.X ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN 132 C40.0 ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 133 C40.1 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 134 C40.2 KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ 135 C40.3 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ 136 C40.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN 137 C40.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIE OKREŚLONE 138 C41.X 139 C41.0 KOŚCI CZASZKI I TWARZY 140 C41.1 ŻUCHWA 141 C41.2 KOŚCI KRĘGOSŁUPA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU 142 C41.3 KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA 143 C41.4 KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA 144 C41.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ 145 C41.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIE OKREŚLONE 146 C43.X CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY 147 C43.0 CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI 148 C43.1 CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA 149 CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO C43.2 ZEWNĘTRZNEGO 150 CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI C43.3 TWARZY 151 C43.4 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI 152 C43.5 CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA 153 C43.6 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM 154 C43.7 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 155 C43.8 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE 156 C43.9 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIE OKREŚLONY 157 C44.X INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I 158 C48.X OTRZEWNEJ 159 C48.0 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA 160 C48.1 OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ 161 C48.2 OTRZEWNA, NIE OKREŚLONA 162 C48.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ 163 C45.0 MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ 164 C51.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU 165 C53.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY 166 C53.0 BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY 167 C53.1 BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY 168 C53.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY 169 C53.9 SZYJKA MACICY, NIE OKREŚLONA 170 C55.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY Strona 4 z 234

5 171 C56.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA 172 C57.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIE OKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 173 C57.9 ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE 174 C58.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA 175 C60.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA 176 C60.0 NAPLETEK 177 C60.1 ŻOŁĄDŹ PRĄCIA 178 C60.2 TRZON PRĄCIA 179 C60.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA 180 C60.9 PRĄCIE, NIE OKREŚLONE 181 C62.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA 182 C62.0 JĄDRO NIEZSTĄPIONE 183 C62.1 JĄDRO ZSTĄPIONE 184 C62.9 JĄDRO, NIE OKREŚLONE 185 C63.X 186 C63.0 NAJĄDRZE 187 C63.1 POWRÓZEK NASIENNY 188 C63.2 MOSZNA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIE OKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 189 C63.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE 190 C63.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 191 C63.9 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE 192 C71.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU 193 C71.0 MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR 194 C71.1 PŁAT CZOŁOWY 195 C71.2 PŁAT SKRONIOWY 196 C71.3 PŁAT CIEMIENOWY 197 C71.4 PŁAT POTYLICZNY 198 C71.5 KOMORY MÓZGOWE 199 C71.6 MÓŻDŻEK 200 C71.7 PIEŃ MÓZGU 201 C71.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU 202 C71.9 MÓZG, NIE OKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIE 203 C76.X OKREŚLONYCH 204 C76.0 GŁOWA, TWARZ I SZYJA 205 C79.X WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 206 C81.X CHOROBA HODGKINA 207 C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 208 C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 209 C81.2 MIESZANOKOMÓRKOWA 210 C81.3 ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW 211 C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 212 C81.9 CHOROBA HODGKINA, NIE OKREŚLONA 213 C82.X CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) C82.0 C82.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY 216 C82.2 WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY 217 C82.7 INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO Strona 5 z 234

6 218 C82.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 219 C83.X CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE 220 C83.0 Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 221 C83.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) 222 C83.2 MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 223 C83.3 WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) 224 C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 225 C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 226 C83.6 NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) 227 C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA 228 C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 229 C83.9 ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 230 C84.X OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 231 C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 232 C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 233 C84.2 CHŁONIAK STREFY T 234 C84.3 CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY 235 C84.4 OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 236 C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW 237 C85.X NIEZIARNICZYCH 238 C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY 239 C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIE OKREŚLONY 240 C85.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO 241 C85.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 242 C88.X ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK 243 C90.X PLAZMATYCZNYCH 244 C91.X BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 245 C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 246 C91.2 PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 247 C91.3 BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA 248 C92.X BIAŁACZKA SZPIKOWA 249 C93.X BIAŁACZKA MONOCYTOWA 250 C94.X INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU 251 C95.X BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU C96.X C97.X 254 D03.X CZERNIAK IN SITU 255 D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ 256 D03.1 CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO 257 D03.2 ZEWNĘTRZNEGO 258 D03.3 CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY 259 D03.4 CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI 260 D03.5 CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA 261 D03.6 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM 262 D03.7 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 263 D03.8 CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 264 D03.9 CZERNIAK IN SITU, NIE OKREŚLONY 265 D39.1 JAJNIK Strona 6 z 234

7 266 D48.X NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ 267 D48.0 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE 268 D48.1 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE 269 D48.2 NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY 270 D48.3 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA 271 D48.4 OTRZEWNA 272 D48.5 SKÓRA 273 D48.7 INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIE 274 D48.9 OKREŚLONY 275 E85.X AMYLOIDOZA/SKROBIAWICA/ 276 BUSULFANUM C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA 277 C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIE OKREŚLONY 278 C92.X BIAŁACZKA SZPIKOWA 279 C92.0 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA 280 C92.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA 281 C92.7 INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA 282 C94.1 PRZEWLEKŁA CZERWIENICA 283 D46.X ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE 284 D47.1 PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU 285 D75.2 NADPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA 286 C97.9 BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIE OKREŚLONA 287 CARBOPLATINUM C00.X NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 288 C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 289 C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 290 C00.2 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIE OKREŚLONA 291 C00.3 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 292 C00.4 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 293 C C00.6 SPOIDŁO WARGI POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) 295 C00.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI 296 C00.9 WARGA, NIE OKREŚLONA 297 C01.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA 298 C02.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA 299 C02.0 POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA 300 C02.1 BRZEG JĘZYKA 301 C02.2 DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA 302 C C02.4 MIGDAŁEK JĘZYKOWY PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA 304 C02.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA 305 C02.9 JĘZYK, NIE OKREŚLONY 306 C03.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIĄSŁA 307 C03.0 DZIĄSŁO GÓRNE 308 C03.1 DZIĄSŁO DOLNE 309 C03.9 DZIĄSŁO, NIE OKREŚLONE 310 C04.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ 311 C04.0 PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ 312 C04.1 BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ 313 C04.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ (UWAGA 5) Strona 7 z 234

8 314 C04.9 DNO JAMY USTNEJ, NIE OKREŚLONE 315 C05.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA 316 C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 317 C05.1 PODNIEBIENIE MIĘKKIE 318 C05.2 JĘZYCZEK 319 C C05.9 PODNIEBIENIE, NIE OKREŚLONE 321 C06.X 322 C06.0 ŚLUZÓWKA POLICZKA 323 C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 324 C06.2 PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ 325 C06.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ 326 C06.9 JAMA USTNA, NIE OKREŚLONA 327 C07.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ 328 C08.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH 329 C08.0 ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA 330 C08.1 ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA 331 C08.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH 332 C08.9 DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIE OKREŚLONE 333 C09.X NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA 334 C09.0 DÓŁ MIGDAŁKOWY 335 C09.1 ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) 336 C09.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA 337 C09.9 MIGDAŁEK, NIE OKREŚLONY 338 C10.X 339 C10.0 DOLINKA NAGŁOŚNIOWA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) 340 C10.1 PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI 341 C10.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 342 C10.3 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 343 C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 344 C10.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 345 C10.9 CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIE OKREŚLONA 346 C11.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 347 C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 348 C11.1 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 349 C11.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 350 C11.3 ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 351 C11.8 ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 352 C11.9 CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIE OKREŚLONA 353 C12.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYŁKU GRUSZKOWATEGO 354 C13.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) 355 C13.0 OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ 356 C13.1 FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO 357 C13.2 TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 358 C13.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA Strona 8 z 234

9 359 C13.9 CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIE OKREŚLONA 360 C14.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 361 C14.0 GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM 362 C14.1 KRTAŃ I GARDŁO 363 C14.2 PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA 364 C14.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 365 C16.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA 366 C16.0 WPUST 367 C16.1 DNO ŻOŁĄDKA 368 C16.2 TRZON ŻOŁĄDKA 369 C16.3 UJŚCIE ODŹWIERNIKA 370 C16.4 ODŹWIERNIK 371 C16.5 KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIE OKREŚLONA 372 C16.6 KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIE OKREŚLONA 373 C16.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA 374 C16.9 ŻOŁĄDEK, NIE OKREŚLONY 375 C17.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO 376 C17.0 DWUNASTNICA 377 C17.1 JELITO CZCZE 378 C17.2 JELITO KRĘTE 379 C17.3 UCHYŁEK MECKELA 380 C17.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO (UWAGA 5) 381 C17.9 JELITO CIENKIE, NIE OKREŚLONE 382 C18.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO 383 C18.0 JELITO ŚLEPE 384 C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 385 C18.2 OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA 386 C18.3 ZGIĘCIE WĄTROBOWE 387 C18.4 OKRĘŻNICA POPRZECZNA 388 C18.5 ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE 389 C18.6 OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA 390 C18.7 ESICA 391 C18.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY 392 C18.9 OKRĘŻNICA, NIE OKREŚLONA 393 C19.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO 394 C20.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY 395 C21.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU 396 C21.0 ODBYT, NIE OKREŚLONY 397 C21.1 KANAŁ ODBYTU 398 C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 399 C C22.X 401 C22.0 RAK KOMÓREK WĄTROBY ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH 402 C22.1 RAK PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH 403 C22.2 WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) 404 C22.3 MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY 405 C22.4 INNE MIĘSAKI WĄTROBY 406 C22.7 INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY Strona 9 z 234

10 407 C22.9 WĄTROBA, NIE OKREŚLONA 408 C23.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO 409 C24.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 410 C24.0 ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓŁCIOWE 411 C24.1 BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA 412 C24.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 413 C24.9 DROGI ŻÓŁCIOWE, NIE OKREŚLONE 414 C25.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI 415 C25.0 GŁOWA TRZUSTKI 416 C25.1 TRZON TRZUSTKI 417 C25.2 OGON TRZUSTKI 418 C25.3 PRZEWÓD TRZUSTKOWY 419 C25.4 CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI 420 C25.7 INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI 421 C25.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI 422 C25.9 TRZUSTKA, NIE OKREŚLONA 423 C26.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIE OKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH 424 C26.0 PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIE OKREŚLONA 425 C26.1 ŚLEDZIONA 426 C26.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH 427 C26.9 CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIE OKREŚLONA 428 C30.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO 429 C30.0 JAMA NOSOWA 430 C30.1 UCHO ŚRODKOWE 431 C31.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH 432 C31.0 ZATOKA SZCZĘKOWA 433 C31.1 KOMÓRKI SITOWE 434 C31.2 ZATOKA CZOŁOWA 435 C31.3 ZATOKA KLINOWA 436 C31.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH 437 C31.9 ZATOKA PRZYNOSOWA, NIE OKREŚLONA 438 C34.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA 439 C37.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY 440 C38.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 441 C38.0 SERCE 442 C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE 443 C38.2 SRÓDPIERSIE TYLNE 444 C38.3 SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIE OKREŚLONA 445 C38.4 OPŁUCNA 446 C C39.X ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIE OKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ 448 C39.0 GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIE OKREŚLONA 449 C C C40.X ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN Strona 10 z 234

11 452 C40.0 ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 453 C40.1 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 454 C40.2 KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ 455 C40.3 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ 456 C40.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN 457 C40.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIE OKREŚLONE 458 C41.X 459 C41.0 KOŚCI CZASZKI I TWARZY 460 C41.1 ŻUCHWA 461 C41.2 KOŚCI KRĘGOSŁUPA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU 462 C41.3 KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA 463 C41.4 KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA 464 C41.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ 465 C41.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIE OKREŚLONE 466 C43.X CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY 467 C43.0 CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI 468 C43.1 CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA 469 C C43.3 CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY 471 C43.4 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI 472 C43.5 CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA 473 C43.6 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM 474 C43.7 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 475 C43.8 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE 476 C43.9 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIE OKREŚLONY 477 C45.X MIĘDZYBŁONIAK 478 C45.0 MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ 479 C45.1 MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ 480 C45.2 MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA 481 C45.7 MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 482 C45.9 MIĘDZYBŁONIAK, NIE OKREŚLONY 483 C47.X NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO 484 C47.0 NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI 485 C47.1 NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM 486 C47.2 NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 487 C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 488 C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 489 C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 490 C47.6 NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIE OKREŚLONE 491 C C C48.X 494 C48.0 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIE OKREŚLONE NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ 495 C48.1 OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ 496 C48.2 OTRZEWNA, NIE OKREŚLONA Strona 11 z 234

12 497 C C49.X ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH 499 C49.0 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI 500 C C49.2 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 502 C49.3 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ 503 C49.4 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA 504 C49.5 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY 505 C49.6 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIE OKREŚLONA 506 C49.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ 507 C49.9 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIE OKREŚLONE 508 C50.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA 509 C51.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU 510 C51.0 WARGI SROMOWE WIĘKSZE 511 C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 512 C51.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU 513 C51.9 SROM, NIE OKREŚLONE 514 C52.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY 515 C53.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY 516 C53.0 BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY 517 C53.1 BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY 518 C53.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY 519 C53.9 SZYJKA MACICY, NIE OKREŚLONA 520 C54.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY 521 C54.0 CIEŚŃ MACICY 522 C54.1 BŁONA ŚLUZOWA MACICY 523 C54.2 MIĘŚNIÓWKA MACICY 524 C54.3 DNO MACICY 525 C54.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY (UWAGA 5) 526 C54.9 TRZON MACICY, NIE OKREŚLONE 527 C55.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY 528 C56.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA 529 C57.X 530 C57.0 TRĄBKA FALLOPIA 531 C57.1 WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY 532 C57.2 WIĘZADŁO OBŁE MACICY 533 C57.3 PRZYMACICA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIE OKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 534 C57.4 PRZYDATKI MACICY, NIE OKREŚLONE 535 C57.7 INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE 536 C57.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 537 C57.9 ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE 538 C58.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA 539 C61.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO 540 C62.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA 541 C62.0 JĄDRO NIEZSTĄPIONE 542 C62.1 JĄDRO ZSTĄPIONE 543 C62.9 JĄDRO, NIE OKREŚLONE Strona 12 z 234

13 544 C63.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIE OKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 545 C63.0 NAJĄDRZE 546 C63.1 POWRÓZEK NASIENNY 547 C63.2 MOSZNA 548 C63.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE 549 C63.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 550 C63.9 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE 551 C64.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ 552 C65.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ 553 C66.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU 554 C67.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO 555 C67.0 TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO 556 C67.1 SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO 557 C67.2 ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO 558 C67.3 ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO 559 C67.4 ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO 560 C67.5 SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO 561 C67.6 UJŚCIE MOCZOWODU 562 C67.7 MOCZOWNIK 563 C67.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO 564 C67.9 PĘCHERZ MOCZOWY, NIE OKREŚLONY 565 C68.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIE OKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH 566 C68.0 CEWKA MOCZOWA 567 C68.1 GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ 568 C68.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO 569 C68.9 UKŁAD MOCZOWY, NIE OKREŚLONY 570 C69.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 571 C69.0 SPOJÓWKA 572 C69.1 ROGÓWKA 573 C69.2 SIATKÓWKA 574 C69.3 NACZYNIÓWKA 575 C69.4 CIAŁO RZĘSKOWE 576 C69.5 GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE 577 C69.6 OCZODÓŁ 578 C69.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA 579 C69.9 OKO, NIE OKREŚLONE 580 C70.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON 581 C70.0 OPONY MÓZGOWE 582 C70.1 OPONY RDZENIOWE 583 C70.9 OPONY, NIE OKREŚLONE 584 C71.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU 585 C71.0 MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR 586 C71.1 PŁAT CZOŁOWY 587 C71.2 PŁAT SKRONIOWY 588 C71.3 PŁAT CIEMIENOWY 589 C71.4 PŁAT POTYLICZNY 590 C71.5 KOMORY MÓZGOWE 591 C71.6 MÓŻDŻEK Strona 13 z 234

14 592 C71.7 PIEŃ MÓZGU 593 C71.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU 594 C71.9 MÓZG, NIE OKREŚLONY 595 C72.X 596 C72.0 RDZEŃ KRĘGOWY 597 C72.1 OGON KOŃSKI 598 C72.2 NERW WĘCHOWY 599 C72.3 NERW WZROKOWY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 600 C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY 601 C72.5 INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE 602 C72.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 603 C72.9 CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIE OKREŚLONE 604 C73.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY 605 C74.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY 606 C74.0 KORA NADNERCZY 607 C74.1 RDZEŃ NADNERCZY 608 C74.9 NADNERCZE, NIE OKREŚLONE 609 C75.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH 610 C75.0 GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY 611 C75.1 PRZYSADKA GRUCZOŁOWA 612 C75.2 PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY 613 C75.3 SZYSZYNKA 614 C75.4 KŁĘBEK SZYJNY 615 C75.5 CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE 616 C75.8 ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIE OKREŚLONE 617 C75.9 GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIE OKREŚLONY 618 C76.X 619 C76.0 GŁOWA, TWARZ I SZYJA 620 C76.1 KLATKA PIERSIOWA 621 C76.2 BRZUCH 622 C76.3 MIEDNICA 623 C76.4 KOŃCZYNA GÓRNA 624 C76.5 KOŃCZYNA DOLNA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIE OKREŚLONYCH 625 C76.7 INNE NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE 626 C C77.X ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIE OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH 628 C77.0 WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI 629 C77.1 WĘZŁY CHŁONNE WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ 630 C77.2 WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ 631 C77.3 WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY 632 C77.4 WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY 633 C77.5 WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY 634 C77.8 WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW 635 C77.9 WĘZŁY CHŁONNE, NIE OKREŚLONE 636 C78.X WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEGI I TRAWIENNEGO 637 C78.0 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC 638 C78.1 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA Strona 14 z 234

15 639 C78.2 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ 640 C78.3 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH 641 C78.4 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO 642 C78.5 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY 643 C78.6 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ 644 C78.7 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY 645 C78.8 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO 646 C79.X WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 647 C C79.1 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO 649 C79.2 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY 650 C79.3 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH 651 C79.4 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO 652 C79.5 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO 653 C79.6 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA 654 C79.7 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY 655 C C80.X 657 C81.X CHOROBA HODGKINA 658 C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 659 C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA 660 C81.9 CHOROBA HODGKINA, NIE OKREŚLONA 661 C82.X CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) 662 C C C82.2 WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY 665 C82.7 INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO 666 C82.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 667 C83.X CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE 668 C83.0 Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 669 C83.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) 670 C83.2 MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 671 C83.3 WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) 672 C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 673 C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 674 C83.6 NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) 675 C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA 676 C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 677 C83.9 ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 678 C84.X OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 679 C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 680 C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 681 C84.2 CHŁONIAK STREFY T 682 C84.3 CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY Strona 15 z 234

16 683 C84.4 OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 684 C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T 685 C85.X 686 C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 687 C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIE OKREŚLONY 688 C85.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO 689 C85.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 690 C88.X ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 691 C90.X 692 C91.X BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 693 C92.X BIAŁACZKA SZPIKOWA 694 C93.X BIAŁACZKA MONOCYTOWA SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH 695 C94.X INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU 696 C95.X BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 697 C96.X INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH 698 C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 699 C96.1 HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA 700 C96.2 GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH 701 C96.3 PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY 702 C C C97.X INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ 705 D00.2 ŻOŁĄDEK 706 D01.X 707 D01.0 OKRĘŻNICA 708 D01.1 ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE 709 D01.2 ODBYTNICA 710 D01.3 ODBYT I KANAŁ ODBYTU RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH 711 D01.4 INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA 712 D01.5 WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE 713 D01.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE 714 D01.9 NARZĄDY TRAWIENNE, NIE OKREŚLONE 715 D03.X CZERNIAK IN SITU 716 D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 717 D03.1 CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA 718 D03.2 CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 719 D03.3 CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY 720 D03.4 CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI 721 D03.5 CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA 722 D03.6 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM 723 D03.7 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM 724 D03.8 CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 725 D03.9 CZERNIAK IN SITU, NIE OKREŚLONY 726 D06.X RAK IN SITU SZYJKI MACICY 727 D06.0 BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY 728 D06.1 BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY 729 D06.7 INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY Strona 16 z 234

17 730 D06.9 SZYJKA MACICY, NIE OKREŚLONA 731 D07.X 732 D07.0 BŁONA ŚLUZOWA MACICY 733 D07.1 SROM 734 D07.2 POCHWA RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 735 D07.3 INNE I NIE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE 736 D07.6 INNE I NIE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE 737 D09.X RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ 738 D09.0 PĘCHERZ MOCZOWY 739 D09.1 INNE I NIE OKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO 740 D09.2 OKO 741 D09.3 TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO 742 D09.7 RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ 743 D09.9 RAK IN SITU, NIE OKREŚLONY 744 D10.X NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA 745 D10.0 WARGA 746 D10.1 JĘZYK 747 D10.2 DNO JAMY USTNEJ 748 D10.3 INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ 749 D10.4 MIGDAŁEK 750 D10.5 INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE 751 D10.6 CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA 752 D10.7 CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA 753 D10.9 GARDŁO, NIE OKREŚLONE 754 D11.X NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH 755 D11.0 ŚLINIANKA PRZYUSZNA 756 D11.7 INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE 757 D11.9 DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIE OKREŚLONE 758 D12.X NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY,ODBYTNICY,ODBYTU I KANAŁU ODBYTU 759 D12.0 JELITO ŚLEPE 760 D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 761 D12.2 OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA 762 D12.3 OKRĘŻNICA POPRZECZNA 763 D12.4 OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA 764 D12.5 OKRĘŻNICA ESOWATA 765 D12.6 OKRĘŻNICA, NIE OKREŚLONA 766 D12.7 ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE 767 D12.8 ODBYTNICA 768 D12.9 ODBYT I KANAŁ ODBYTU 769 D13.X NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIE OKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO 770 D13.0 PRZEŁYK 771 D13.1 ŻOŁĄDEK 772 D13.2 DWUNASTNICA 773 D13.3 INNE I NIE OKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO 774 D13.4 WĄTROBA 775 D13.5 DROGI ŻÓŁCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE 776 D13.6 TRZUSTKA 777 D13.7 WYSPY TRZUSTKI 778 D13.9 NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO Strona 17 z 234

18 779 D14.X NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO 780 D14.0 UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE 781 D14.4 UKŁAD ODDECHOWY, NIE OKREŚLONE 782 D15.X NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ 783 D15.0 GRASICA 784 D15.1 SERCE 785 D15.2 SRÓDPIERSIE 786 D15.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ 787 D15.9 NIE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ 788 D16.X NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH 789 D16.0 ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 790 D16.1 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 791 D16.2 KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ 792 D16.3 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ 793 D16.4 KOŚCI CZASZKI I TWARZY 794 D16.5 ŻUCHWA 795 D16.6 KRĘGOSŁUP 796 D16.7 ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK 797 D16.8 KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA 798 D16.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIE OKREŚLONE 799 D20.X NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ 800 D20.0 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA 801 D20.1 OTRZEWNA 802 D21.X INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH 803 D21.0 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI 804 D D21.2 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM 806 D21.3 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ 807 D21.4 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA 808 D21.5 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY 809 D21.6 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIE OKREŚLONE 810 D21.9 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIE OKREŚLONE 811 D27.X NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA 812 D28.X NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 813 D28.0 SROM 814 D28.1 POCHWA 815 D28.2 JAJOWODY I WIĘZADŁA 816 D28.7 INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE 817 D28.9 ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE 818 D29.X NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 819 D29.2 JĄDRO 820 D29.3 NAJĄDRZE 821 D29.7 INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE 822 D29.9 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE 823 D30.X NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH 824 D30.0 NERKA Strona 18 z 234

19 825 D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 826 D30.2 MOCZOWÓD 827 D30.3 PĘCHERZ MOCZOWY 828 D30.4 CEWKA MOCZOWA 829 D30.7 INNE NARZĄDY MOCZOWE 830 D30.9 NARZĄDY MOCZOWE, NIE OKREŚLONE 831 D31.X NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA 832 D31.0 SPOJÓWKA 833 D31.1 ROGÓWKA 834 D31.2 SIATKÓWKA 835 D31.3 NACZYNIÓWKA 836 D31.4 CIAŁO RZĘSKOWE 837 D31.5 GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE 838 D31.6 OCZODÓŁ, NIE OKREŚLONY 839 D31.9 OKO, NIE OKREŚLONE 840 D32.X NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH 841 D32.0 OPONY MÓZGOWE 842 D32.1 OPONY RDZENIOWE 843 D32.9 OPONY, NIE OKREŚLONE 844 D33.X NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 845 D33.0 MÓZG, NADNAMIOTOWE 846 D33.1 MÓZG, PODNAMIOTOWE 847 D33.2 MÓZG, NIE OKREŚLONY 848 D33.3 NERWY CZASZKOWE 849 D33.4 RDZEŃ KRĘGOWY 850 D33.7 INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 851 D33.9 CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIE OKREŚLONY 852 D34.X NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY 853 D35.X NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO 854 D35.0 NADNERCZA 855 D35.1 PRZYTARCZYCE 856 D35.2 PRZYSADKA 857 D35.3 PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY 858 D35.4 SZYSZYNKA 859 D35.5 KŁĘBEK SZYJNY 860 D35.6 CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE 861 D35.7 INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO 862 D35.8 ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO 863 D35.9 GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIE OKREŚLONY 864 D36.X 865 D36.0 WĘZŁY CHŁONNE NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU 866 D36.1 NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY 867 D36.7 INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE 868 D D37.X 870 D37.0 WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO 871 D37.1 ŻOŁĄDEK 872 D37.2 JELITO CIENKIE NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIE OKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH Strona 19 z 234

20 873 D37.3 JELIO ŚLEPE 874 D37.4 OKRĘŻNICA 875 D37.5 ODBYTNICA 876 D37.6 WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE 877 D37.7 INNE NARZĄDY TRAWIENNE 878 D37.9 NARZĄDY TRAWIENNE, NIE OKREŚLONE 879 D38.X 880 D38.0 KRTAŃ 881 D38.1 TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA 882 D38.2 OPŁUCNA 883 D38.3 SRÓDPIERSIE 884 D38.4 GRASICA NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ 885 D38.5 INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO 886 D38.6 UKŁAD ODDECHOWY, NIE OKREŚLONY 887 D39.X NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 888 D39.0 MACICA 889 D39.1 JAJNIK 890 D39.2 ŁOŻYSKO 891 D39.7 INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE 892 D39.9 ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE 893 D40.X NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH 894 D40.0 GRUCZOŁ KROKOWY 895 D40.1 JĄDRO 896 D40.7 INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE 897 D40.9 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE 898 D41.X NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH 899 D41.0 NERKA 900 D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 901 D41.2 MOCZOWÓD 902 D41.3 CEWKA MOCZOWA 903 D41.4 PĘCHERZ MOCZOWY 904 D41.7 INNE NARZĄDY MOCZOWE 905 D41.9 NARZĄDY MOCZOWE, NIE OKREŚLONE 906 D42.X 907 D42.0 OPONY MÓZGOWE 908 D42.1 OPONY RDZENIOWE 909 D42.9 OPONY, NIE OKREŚLONE NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON 910 D43.X NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 911 D43.0 MÓZG, NADNAMIOTOWE 912 D43.1 MÓZG, PODNAMIOTOWE 913 D43.2 MÓZG, NIE OKREŚLONY 914 D43.3 NERWY CZASZKOWE 915 D43.4 RDZEŃ KRĘGOWY 916 D43.7 INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 917 D43.9 CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIE OKREŚLONE 918 D44.X NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO Strona 20 z 234

21 919 D44.0 TARCZYCA 920 D44.1 NADNERCZA 921 D44.2 PRZYTARCZYCE 922 D44.3 PRZYSADKA 923 D44.4 PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY 924 D44.5 SZYSZYNKA 925 D44.6 KŁĘBEK SZYJNY 926 D44.7 CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE 927 D44.8 ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO 928 D44.9 GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIE OKREŚLONE 929 D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 930 D D D48.X 933 D48.0 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ 934 D48.1 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE 935 D48.2 NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY 936 D48.3 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA 937 D48.4 OTRZEWNA 938 D48.5 SKÓRA 939 D48.7 INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE 940 D D76.0 NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIE OKREŚLONY HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ 942 D76.1 LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZA 943 E85.X AMYLOIDOZA/SKROBIAWICA/ 944 CARMUSTINUM C71.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU 945 C81.X CHOROBA HODGKINA 946 C82.X CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) 947 C83.X CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE 948 C84.X OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 949 C85.X INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 950 C90.0 SZPICZAK MNOGI 951 E85.X AMYLOIDOZA/SKROBIAWICA/ 952 CAPECITABINUM C16.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA 953 C16.0 WPUST 954 C16.1 DNO ŻOŁĄDKA 955 C16.2 TRZON ŻOŁĄDKA 956 C16.3 UJŚCIE ODŹWIERNIKA 957 C16.4 ODŹWIERNIK 958 C16.5 KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIE OKREŚLONA 959 C16.6 KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIE OKREŚLONA 960 C16.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA 961 C16.9 ŻOŁĄDEK, NIE OKREŚLONY 962 C18.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO 963 C18.0 JELITO ŚLEPE 964 C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY Strona 21 z 234

22 965 C18.2 OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA 966 C18.3 ZGIĘCIE WĄTROBOWE 967 C18.4 OKRĘŻNICA POPRZECZNA 968 C18.5 ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE 969 C18.6 OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA 970 C18.7 ESICA 971 C18.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY 972 C18.9 OKRĘŻNICA, NIE OKREŚLONA 973 C19.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO 974 C20.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY 975 C50.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA 976 C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 977 C50.1 CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA 978 C50.2 ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA 979 C50.3 ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA 980 C50.4 ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA 981 C50.5 ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA 982 C50.6 CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA 983 C50.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA 984 C50.9 SUTEK, NIE OKREŚLONY 985 CETUXIMAB C18.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO 986 C18.0 JELITO ŚLEPE 987 C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 988 C18.2 OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA 989 C18.3 ZGIĘCIE WĄTROBOWE 990 C18.4 OKRĘŻNICA POPRZECZNA 991 C18.5 ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE 992 C18.6 OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA 993 C18.7 ESICA 994 C18.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY 995 C18.9 OKRĘŻNICA, NIE OKREŚLONA 996 C19.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO 997 C20.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY 998 C21.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU 999 C21.0 ODBYT, NIE OKREŚLONY 1000 C21.1 KANAŁ ODBYTU 1001 C21.2 STREFA KLOAKOGENNA ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU 1002 C CHLORAMBUCILUM C56.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA 1004 C81.X CHOROBA HODGKINA 1005 C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 1006 C82.X CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) C82.0 C82.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY 1009 C82.2 WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY 1010 C82.7 INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO 1011 C82.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 1012 C83.X CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE 1013 C83.0 Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) Strona 22 z 234

23 1014 C83.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) 1015 C83.2 MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 1016 C83.3 WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) 1017 C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 1018 C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 1019 C83.6 NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) 1020 C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA 1021 C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 1022 C83.9 ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 1023 C84.X OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 1024 C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 1025 C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 1026 C84.2 CHŁONIAK STREFY T 1027 C84.3 CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY 1028 C84.4 OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 1029 C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW 1030 C85.X NIEZIARNICZYCH 1031 C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY 1032 C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIE OKREŚLONY 1033 C85.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO 1034 C85.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY 1035 C88.0 MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA 1036 C91.X BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 1037 C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 1038 C91.2 PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 1039 CHLORMETHINUM C81.X CHOROBA HODGKINA 1040 C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 1041 C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 1042 C81.2 MIESZANOKOMÓRKOWA 1043 C81.3 ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW 1044 C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 1045 C81.9 CHOROBA HODGKINA, NIE OKREŚLONA 1046 C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 1047 C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY 1048 C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 1049 C92.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA 1050 D45.X CZERWIENICA PRAWDZIWA 1051 CICLOSPORINUM D61.X INNE NIEDOKRWISTOŚCI APLASTYCZNE 1052 D61.1 NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA WYWOŁANA LEKAMI 1053 D61.2 NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA SPOWODOANA INNYMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI 1054 D61.3 NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA IDIOPATYCZNA 1055 D61.8 INNE OKREŚLONE NIEDOKRWISTOŚCI APLASTYCZNE 1056 D61.9 NIEOKRESLONA NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA D76.X D76.0 NIEKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO- ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ 1059 D76.1 LIMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROBLASTOZĄ 1060 D76.2 ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTARNY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM 1061 C80.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO Strona 23 z 234

24 C97.X D76.0 UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ 1064 D76.1 LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZA 1065 CISPLATINUM C00.X NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 1066 C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 1067 C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 1068 C00.2 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIE OKREŚLONA 1069 C00.3 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 1070 C00.4 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 1071 C C00.6 SPOIDŁO WARGI POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) 1073 C00.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI 1074 C00.9 WARGA, NIE OKREŚLONA 1075 C01.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA 1076 C02.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA 1077 C02.0 POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA 1078 C02.1 BRZEG JĘZYKA 1079 C02.2 DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA 1080 C C02.4 MIGDAŁEK JĘZYKOWY PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA 1082 C02.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA 1083 C02.9 JĘZYK, NIE OKREŚLONY 1084 C03.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIĄSŁA 1085 C03.0 DZIĄSŁO GÓRNE 1086 C03.1 DZIĄSŁO DOLNE 1087 C03.9 DZIĄSŁO, NIE OKREŚLONE 1088 C04.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ 1089 C04.0 PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ 1090 C04.1 BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ 1091 C04.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ (UWAGA 5) 1092 C04.9 DNO JAMY USTNEJ, NIE OKREŚLONE 1093 C05.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA 1094 C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 1095 C05.1 PODNIEBIENIE MIĘKKIE 1096 C05.2 JĘZYCZEK 1097 C C05.9 PODNIEBIENIE, NIE OKREŚLONE 1099 C06.X 1100 C06.0 ŚLUZÓWKA POLICZKA 1101 C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 1102 C06.2 PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ 1103 C06.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ 1104 C06.9 JAMA USTNA, NIE OKREŚLONA 1105 C07.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ 1106 C08.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH Strona 24 z 234

25 1107 C08.0 ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA 1108 C08.1 ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA 1109 C08.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH 1110 C08.9 DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIE OKREŚLONE 1111 C09.X NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA 1112 C09.0 DÓŁ MIGDAŁKOWY 1113 C09.1 ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) 1114 C09.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA 1115 C09.9 MIGDAŁEK, NIE OKREŚLONY 1116 C10.X 1117 C10.0 DOLINKA NAGŁOŚNIOWA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) 1118 C10.1 PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI 1119 C10.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 1120 C10.3 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 1121 C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 1122 C10.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 1123 C10.9 CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIE OKREŚLONA 1124 C11.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 1125 C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 1126 C11.1 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 1127 C11.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 1128 C11.3 ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 1129 C11.8 ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 1130 C11.9 CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIE OKREŚLONA 1131 C12.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYŁKU GRUSZKOWATEGO 1132 C13.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) 1133 C13.0 OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ 1134 C13.1 FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO 1135 C13.2 TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 1136 C13.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 1137 C13.9 CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIE OKREŚLONA 1138 C14.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 1139 C14.0 GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM 1140 C14.1 KRTAŃ I GARDŁO 1141 C14.2 PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA 1142 C14.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 1143 C15.X NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZEŁYKU 1144 C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 1145 C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 1146 C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 1147 C15.3 GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 1148 C15.4 ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 1149 C15.5 DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 1150 C15.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZEŁYKU 1151 C15.9 PRZEŁYK, NIE OKREŚLONY Strona 25 z 234

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

TEMOZOLOMIDUM. Załącznik C.64. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

TEMOZOLOMIDUM. Załącznik C.64. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz.

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. 71 Załącznik C.55. THIOTEPUM 1. THIOTEPUM C38 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 2. THIOTEPUM C38.0 SERCE 3. THIOTEPUM C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.19. DOCETAXELUM Lp 1 DOCETAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 DOCETAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 DOCETAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 DOCETAXELUM

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.14. CYTARABINUM Lp 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA 5 CYTARABINUM C69.3 NACZYNIÓWKA 6 CYTARABINUM

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz.

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. 27 Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE 1 BLEOMYCIN SULPHATE C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 BLEOMYCIN SULPHATE C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 BLEOMYCIN

Bardziej szczegółowo

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp.

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71 Załącznik C.41. METHOTREXATUM 1. METHOTREXATUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. METHOTREXATUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. METHOTREXATUM

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM Lp. 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 KOD ICD-10

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 KOD ICD-10 Załącznik nr 4 Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 1 2 3

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.13. CYKLOPHOSPHAMIDUM Lp. 1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT z dnia r.

PROJEKT z dnia r. PROJEKT z dnia.01.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp.

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz. 133 Załącznik C.14. CYTARABINUM 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.24. ETOPOSIDUM Lp. 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 ETOPOSIDUM C00.2

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Załącznik nr 2 28) WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

IDARUBICIN. Załącznik C.30. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz.

IDARUBICIN. Załącznik C.30. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz. 66 Załącznik C.30. IDARUBICIN 1 IDARUBICIN C47 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO 2 IDARUBICIN C47.0 NERWY OBWODOWE GŁOWY,

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

HYDROXYCARBAMIDUM. Załącznik C.29. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

HYDROXYCARBAMIDUM. Załącznik C.29. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.29. HYDROXYCARBAMIDUM Lp. 1 HYDROXYCARBAMIDUM C71 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU 2 HYDROXYCARBAMIDUM C71.0 MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR 3 HYDROXYCARBAMIDUM C71.1 PŁAT CZOŁOWY 4 HYDROXYCARBAMIDUM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 GORZÓW WLKP. 2013 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2015 ISSN

DANE ZA ROK 2015 ISSN ISSN 1896-6195 W DANE ZA ROK 2015 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl) Ze względu na cykl opracowywania danych

Bardziej szczegółowo

CLADRIBINUM. Załącznik C.12. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71. Lp.

CLADRIBINUM. Załącznik C.12. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71 Załącznik C.12. CLADRIBINUM 1 CLADRIBINUM D76 NIEKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO 2 CLADRIBINUM D76.0 HISTIOCYTOZA Z

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ 4. CARBOPLATINUM

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 844 Poz.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 844 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 844 Poz. 27 Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp.

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz. 133 Załącznik C.40. MERCAPTOPURINUM 1. MERCAPTOPURINUM C81 CHOROBA HODGKINA 2. MERCAPTOPURINUM C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 3. MERCAPTOPURINUM C81.1 STWARDNIENIE

Bardziej szczegółowo

FLUDARABINUM. Załącznik C.25. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

FLUDARABINUM. Załącznik C.25. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.25. FLUDARABINUM 1 FLUDARABINUM C81 CHOROBA HODGKINA 2 FLUDARABINUM C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 3 FLUDARABINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 4 FLUDARABINUM C81.2 MIESZANOKOMÓRKOWA 5 FLUDARABINUM

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBO PLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBO PLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBO PLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak 2 Nowotwory złośliwe w województwie m w 216 roku azimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza oszarowskiego Opole 218 3 Podziękowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ]

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ] Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ ] OPIS Rozkładany, 24-częściowy tułów z niełamliwego, nieulegającego odkształceniom plastiku, przystosowanego do mycia. Wysokość: 85 cm. Głowa jest odłączalna. Dla

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82.

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653 Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 Dziennik Ustaw Nr 111 6451 Poz. 653 C88.9

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 C88.9 49 B 52 53 54 55 C00.5 56 57 58 59 C02 62 63 64 C02.3 65 66 67 68 69

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Pytania na zaliczenie II-gie poprawkowe z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego

Pytania na zaliczenie II-gie poprawkowe z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego Pytania na zaliczenie II-gie poprawkowe z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego KOŃCZYNA GÓRNA Kości i ich połączenia 1. Stałe i niestałe składniki stawów 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok 5 ISSN 897-65 Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku 5 Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek 2 Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole 2017 3 Podziękowania Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2 Rozdział 1 ANATOMIA OGÓLNA 1.1. Wiadomości wstępne... 9 1.2. Ogólna budowa ciała... 11 1.3. Określanie położenia struktur anatomicznych w przestrzeni... 15 1.4. Rozwój listków zarodkowych. Początki organogenezy...

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia MetLife START55 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64 1 Anatomia ogólna 1 Ogólne zasady budowy ciała ludzkiego 1 Położenie narządów wewnętrznych, punkty palpacyjne i linie topograficzne 2 Płaszczyzny i kierunki ciała 4 Osteologia 6 Kościec ciała ludzkiego

Bardziej szczegółowo