DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie programu kursu specjalizacyjnego dla organizatorów doskonalenia zawodowego nr 200 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego z zakresu transportu drogowego i drogowego przewozu towarów niebezpiecznych w działaniach Policji nr 220 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności ruch drogowy nr 221 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej w specjalności technika kryminalistyczna nr 240 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów w zakresie samodzielnego prowadzenia neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych i procesowych OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 57 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów w miesiącu czerwcu 2004 r POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ 58 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie programu kursu specjalizacyjnego dla organizatorów doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz.

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 52 i , Nr 130, poz i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz oraz Nr 210, poz. 2036) postanawiam, co następuje: 1 Wprowadzam Program kursu specjalizacyjnego dla organizatorów doskonalenia zawodowego, stanowiący załącznik do decyzji. 2 Realizację Programu, o którym mowa w 1, powierzam: 1) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla słuchaczy z komend wojewódzkich Policji województw: małopolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz Komendy Stołecznej Policji; 2) Szkole Policji w Katowicach dla słuchaczy z komend wojewódzkich Policji województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. 3 Traci moc decyzja nr 247 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia Programu szkolenia dla organizatorów doskonalenia zawodowego (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz 108). 4 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Eugeniusz Szczerbak Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji. 53 DECYZJA NR 200 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego z zakresu transportu drogowego i drogowego przewozu towarów niebezpiecznych w działaniach Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz i z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz oraz Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje: 1 Wprowadzam Pilotażowy program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego z zakresu transportu drogowego i drogowego przewozu towarów niebezpiecznych w działaniach Policji, stanowiący załącznik do decyzji. 2 Realizację programu, o którym mowa w 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 3 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Eugeniusz Szczerbak Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji.

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 54 i DECYZJA NR 220 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności ruch drogowy Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje: 1 Wprowadzam Program szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności ruch drogowy, stanowiący załącznik do decyzji. 2 Realizację programu, o którym mowa w 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 3 Traci moc decyzja nr 265 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2002 r. w sprawie programów ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalności ruch drogowy wersje pilotażowe (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 94). 4 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Eugeniusz Szczerbak Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji. 55 DECYZJA NR 221 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej w specjalności technika kryminalistyczna Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje: 2 Realizację programu, o którym mowa w 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 3 Traci moc decyzja nr 266 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2002 r. w sprawie programów ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalności technika kryminalistyczna wersje pilotażowe (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 95). 1 Wprowadzam Program szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej w specjalności technika kryminalistyczna, stanowiący załącznik do decyzji. 4 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Eugeniusz Szczerbak Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji.

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 56 i DECYZJA NR 240 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów w zakresie samodzielnego prowadzenia neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych i procesowych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz i z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036) postanawiam, co następuje: 1 Wprowadzam Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów w zakresie samodzielnego prowadzenia neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych i procesowych, stanowiący załącznik do decyzji. 2 Realizację programu, o którym mowa w 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 3 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Policji nadinsp. Leszek Szreder Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji. 57 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów w miesiącu czerwcu 2004 r. Na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz i Nr 210, poz. 2036), 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów (Dz. U. Nr 35, poz. 305) oraz 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. Nr 23, poz. 234), ogłasza się, iż przeciętne uposażenie policjantów, obejmujące uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, w czerwcu 2004 r. wynosiło 2 450,91 zł. Komendant Główny Policji nadinsp. Leszek Szreder

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej W celu efektywnego wykonywania obowiązków ustawowych Policji i Straży Granicznej Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej, zwani dalej Stronami wspólnie ustalają, co następuje: 1 1. Porozumienie określa szczegółowy zakres i sposoby współdziałania Policji i Straży Granicznej przy wykonywaniu ustawowych zadań. 2. Porozumienie nie dotyczy czynności wykonywanych na zasadach i w trybie określonym w art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 8 ustawy o Policji 1 oraz w art. 11 ust. 1 pkt 11 i ust. 7 ustawy o Straży Granicznej Szczegółowy zakres współdziałania obejmuje przede wszystkim: 1) zwalczanie i zapobieganie przestępczości, a zwłaszcza rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych; 2) ochronę granicy państwowej; 3) ochronę prewencyjną bezpieczeństwa i porządku publicznego; 4) doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych; 5) wsparcie logistyczne. 2. Współdziałanie jest realizowane w następujących formach: 1) wymiany informacji; 2) koordynacji działań w przypadkach uzasadnionych: a) tożsamością osób lub obiektów objętych jednoczesnymi działaniami Policji i Straży Granicznej, b) koniecznością czasowej lub metodycznej harmonizacji podejmowanych czynności służbowych, uzasadnionej względami skuteczności działania; 1 Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz i Nr 200, poz oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz i Nr 210, poz Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz i Nr 210, poz oraz z 2004 r. Nr 29, poz ) udzielania podczas wykonywania czynności służbowych specjalistycznego wsparcia technicznego; 4) wymiany doświadczeń uzyskiwanych w zakresie wykonywania zadań i czynności służbowych; 5) wzajemnego świadczenia usług logistycznych Przedsięwzięcia realizowane w warunkach współdziałania będą podejmowane na wniosek Stron lub ich uprawnionych przedstawicieli. 2. Uprawnionymi przedstawicielami Stron wyznacza się: 1) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej do współdziałania na terytorium państwa i w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej; 2) komendantów wojewódzkich, powiatowych (miejskich, rejonowych) i komisariatów Policji oraz komendantów oddziałów, granicznych placówek kontrolnych, strażnic i dywizjonów Straży Granicznej do współdziałania na obszarach swojej właściwości terytorialnej. 3. W sytuacjach niecierpiących zwłoki uprawnieni przedstawiciele, o których mowa w ust. 2, mogą podjąć współdziałanie w zakresie i formach innych niż przewidziane w niniejszym porozumieniu, jeżeli nie naruszy to powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Uprawnieni przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązani niezwłocznie powiadomić o podjęciu współdziałania w warunkach określonych w ust. 3 właściwych rzeczowo kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej. 5. Odmowa współdziałania może nastąpić tylko w przypadkach, gdy wykonanie czynności na rzecz Strony wnioskującej o współdziałanie mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonywanie ustawowych zadań Strony wezwanej do współdziałania albo naruszyć prawo. 6. Jeżeli w ocenie uprawnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, podjęcie współdziałania we wnioskowanym zakresie lub formie nasuwa wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 58 przepisami, realizacja wniosku o współdziałanie może nastąpić po rozstrzygnięciu tych wątpliwości przez organ zwierzchni dla podmiotu wezwanego do współdziałania i uzyskaniu zgody na realizację wniosku o współdziałanie. 4 Ustala się następujący sposób postępowania przy współdziałaniu: 1) wnioski, o których mowa w 3 ust. 1, składane są w formie odpowiedniej do okoliczności faktycznych, z zastrzeżeniem wymogu pisemnego udokumentowania przekazania i przyjęcia wniosku ustnego w sposób przewidziany właściwymi przepisami; 2) podjęcie czynności służbowych w ramach współdziałania powinno być poprzedzone odpowiednimi do okoliczności faktycznych operatywnymi wzajemnymi uzgodnieniami lub planowaniem, a w trakcie wykonywania tych czynności należy utrzymywać w niezbędnym zakresie równoległy koordynowany nadzór; 3) z czynności wykonanych w ramach współdziałania sporządza się wyłącznie dokumentację wymaganą odrębnymi przepisami, chyba że Strony lub ich uprawnieni przedstawiciele zlecą sporządzenie dokumentacji dodatkowej, wskazując cel lub sposób wykorzystania oraz formę i miejsce przechowywania tej dokumentacji; 4) policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej bezpośrednio kierujący przedsięwzięciami wykonywanymi w ramach współdziałania dokonują bieżącej wzajemnej oceny przebiegu i rezultatów tych przedsięwzięć i zawiadamiają drogą służbową zwierzchnią Stronę o stwierdzonych przejawach niewłaściwego lub nieefektywnego współdziałania, a zwłaszcza współdziałania naruszającego niniejsze porozumienie Współdziałanie w dziedzinie wymiany informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych odbywa się w sposób uregulowany w art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o Policji oraz w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o Straży Granicznej, a także w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy o Policji oraz art. 9 ust. 1c i 1d ustawy o Straży Granicznej. 2. Wymiana informacji uzyskanych w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych odbywa się na zasadach i w trybie określonych w art oraz art. 184 Kodeksu postępowania karnego. 3. Wymiana informacji innych niż określone w ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 9 i art. 10a ust. 6 i 7 ustawy o Straży Granicznej oraz art. 20 ust. 15 ustawy o Policji, w sposób określony przepisami wewnętrznymi Stron, a także z uwzględnieniem zasad i ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych. W szczególności: 1) Straż Graniczna udostępnia Policji dane z Centralnego Archiwum Odprawy, Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej i Ewidencji Zleceń, z wyłączeniem zleceń wniesionych przez służby specjalne; 2) Policja udostępnia Straży Granicznej dane z policyjnych zbiorów informacyjnych w zakresie nieobjętym informacją kryminalną zgromadzoną w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, z tym że dane dotyczące miejsc są udostępniane Straży Granicznej przez komendy wojewódzkie Policji właściwe ze względu na adres miejsca, z wyjątkiem danych dotyczących miejsc na obszarze województwa mazowieckiego, które udostępnia Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. 6 W załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego porozumienia ustala się katalogi zdarzeń podlegających wzajemnemu powiadamianiu oraz tryb powiadamiania o tych zdarzeniach Współdziałanie w dziedzinie stosowania dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz środków, którymi posługują się oni przy wykonywaniu zadań służbowych, odbywa się w sposób wynikający z przepisów art. 20a ust. 3b ustawy o Policji i art. 9c ust. 2a ustawy o Straży Granicznej, a także z przepisów art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz i Nr 166, poz. 1609). 2. Współdziałanie w dziedzinie poszukiwań osób jest realizowane w sposób wynikający z przepisów rozdziału 29 Kodeksu postępowania karnego oraz odrębnych przepisów wewnętrznych Stron Współdziałanie, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 2, może być realizowane poprzez: 1) konsultacje poprzedzające przedsięwzięcia wykonawcze; 2) bieżącą wymianę informacji o przebiegu przedsięwzięć wykonawczych; 3) powoływanie wspólnych zespołów koordynacyjnych, w szczególności do planowania przebiegu współdziałania, bezpośredniego kierowania lub nadzoru nad czynnościami prowadzony-

7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 58 mi w ramach współdziałania albo analizy i oceny rezultatów tych czynności. 2. Zespoły koordynacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są powoływane w drodze wspólnej decyzji Stron lub ich uprawnionych przedstawicieli, przy czym kierownika zespołu wyznacza Strona wnioskująca o powołanie zespołu Współdziałanie, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 3, może być realizowane poprzez: 1) użyczanie posiadanych urządzeń i innego wyposażenia; 2) oddelegowywanie specjalistów w celu obsługi użyczonych urządzeń lub innego wyposażenia; 3) konsultacje techniczne i technologiczne; 4) wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz innych badań specjalistycznych. 2. Wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz udział specjalistów w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych następuje na zasadach określonych w rozdziale 22 Kodeksu postępowania karnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.). 3. Wykonywanie badań specjalistycznych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych następuje odpłatnie na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 10 Współdziałanie, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 4, może być realizowane poprzez: 1) wymianę opracowań koncepcyjnych i materiałów szkoleniowych; 2) organizowanie wspólnego szkolenia zawodowego dla policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej w szkołach i ośrodkach szkolenia albo innych obiektach Policji lub Straży Granicznej. 11 Współdziałanie, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 5, może być realizowane poprzez: 1) użyczanie, dzierżawę, wspólny zarząd lub inne przewidziane w prawie cywilnym formy stosunków prawnych, bez uszczerbku dla poziomu obsługi logistycznej zadań własnych Stron; 2) świadczenie usług innych niż określone w pkt 1, na podstawie uzgodnień dokonywanych przez Strony lub uprawnionych przedstawicieli Stron, w zakresie oraz w sposób określony obowiązującymi przepisami. 12 Wszelkie przedsięwzięcia i czynności wykonywane na podstawie niniejszego porozumienia podlegają rozliczeniom finansowym prowadzonym według następujących zasad: 1) Policja i Straż Graniczna pokrywają w całości koszty przedsięwzięć i czynności wykonywanych wyłącznie na ich rzecz, 2) koszty przedsięwzięć i czynności wspólnych, wykonywanych jednocześnie na rzecz Policji i Straży Granicznej, są pokrywane w proporcjach wzajemnie uzgadnianych, 3) wysokość kosztów podlegających rozliczeniom ustala się na poziomie rzeczywistych wydatków. 13 Spory kompetencyjne powstałe w związku z realizacją niniejszego porozumienia, w szczególności dotyczące ustalenia właściwości rzeczowej w sprawach związanych ze zwalczaniem przestępczości, będą rozstrzygane przez Strony w drodze uzgodnień. 14 Kierownicy właściwych rzeczowo jednostek lub komórek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej są obowiązani dostosować warunki i tryb aktualnie prowadzonego współdziałania do ustalonych w niniejszym porozumieniu w terminie 3 miesięcy od wejścia porozumienia w życie. Dostosowanie powinno nastąpić poprzez zawarcie odpowiednich umów cywilnoprawnych, dokonanie pisemnych uzgodnień administracyjnych lub wspólne operatywne ustalenie szczegółowych procedur postępowania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnego aneksu. 2. Porozumienie może być rozwiązane na podstawie pisemnego oświadczenia jednej ze Stron, przekazanego drugiej Stronie w terminie nie krótszym niż 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania. 16 Traci moc porozumienie Komendanta Głównego Straży Granicznej i Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 1998 r. o współdziałaniu Straży Granicznej i Policji. 17 Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania. Komendant Główny Policji nadinsp. Leszek Szreder Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. Józef Klimowicz

8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz. 58 Załączniki do porozumienia Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2004 r. Załącznik nr 1 Katalog rodzajowy zdarzeń, o których Straż Graniczna powiadamia Policję, oraz tryb powiadamiania Policji o tych zdarzeniach Katalog rodzajowy zdarzeń 1. Zdarzenia znamionujące przygotowanie lub usiłowanie popełnienia czynu zabronionego, którego ściganie należy do właściwości rzeczowej Policji. 2. Przypadki nielegalnego przekroczenia granicy państwa, których sprawców nie ujęto. 3. Przypadki nielegalnego obrotu towarowego z zagranicą, którego sprawców nie ujęto lub nie przejęto towarów będących przedmiotem nielegalnego obrotu. 4. Zdarzenia świadczące o organizowaniu w strefie nadgranicznej nielegalnego zgromadzenia w formie wiecu, demonstracji lub o innym przebiegu. 5. Zdarzenia wskazujące na możliwość powstania w strefie nadgranicznej zbiegowiska naruszającego spokój i porządek publiczny. 6. Zdarzenia stwarzające w strefie nadgranicznej zbiorowe zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa w komunikacji albo bezpieczeństwa środowiska. Tryb powiadamiania Policji 1. Informacje przekazuje się niezwłocznie po ich uzyskaniu, w miarę możliwości w treści i formie, w jakiej zostały uzyskane, oraz w sposób zapewniający jak najszybsze przekazanie w istniejących okolicznościach. 2. Informacje należy przekazywać dyżurnemu właściwej terytorialnie jednostki Policji, a w sytuacjach uznanych za szczególnie niebezpieczne jednocześnie dyżurnemu operacyjnemu Komendy Głównej Policji. 3. Przekazywane informacje powinny zawierać wskazanie miejsca i czasu zdarzenia, danych osobowych osób mających istotny związek ze zdarzeniem oraz opis przebiegu i zaistniałych oraz przewidywanych skutków zdarzenia, jeśli dane takie zostały uzyskane. 4. Podmiot przekazujący powinien podać własną ocenę wiarygodności informacji według następującej skali: a) informacja oparta na bezpośrednich ustaleniach faktycznych lub potwierdzona w wyniku własnych sprawdzeń, b) informacja ze źródła wiarygodnego, c) informacja ze źródła o nieustalonej wiarygodności. Załącznik nr 2 Katalog rodzajowy zdarzeń, o których Policja powiadamia Straż Graniczną, oraz tryb powiadamiania Straży Granicznej o tych zdarzeniach Katalog rodzajowy zdarzeń 1. Zdarzenia znamionujące przygotowanie lub usiłowanie popełnienia czynu zabronionego, którego ściganie należy do właściwości rzeczowej Straży Granicznej. 2. Zdarzenia z udziałem osób i grup przestępczych zajmujących się przerzutem imigrantów, przemytem towarów, jak również fałszowaniem dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej (paszportów, wiz itp.). 3. Zdarzenia związane z planowaniem, organizowaniem i przebiegiem zgromadzeń w formie wiecu, demonstracji, marszu lub innej formie, jeżeli ich przebieg może utrudnić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie przejść granicznych oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. 4. Zdarzenia związane z ujawnianiem miejsc przebywania i zatrzymania cudzoziemców, których charakter i cel pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, oraz innych osób udzielających im pomocy.

9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz Zdarzenia związane z ujawnianiem towarów, środków transportu oraz przedmiotów określonych w przepisach o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ewidencji ludności i dowodach osobistych, jeżeli miało to jakikolwiek związek z ich przemieszczaniem przez granicę państwową w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 6. Zdarzenia znamionujące przygotowanie lub usiłowanie stwarzania zagrożeń w komunikacji międzynarodowej. 7. Zdarzenia związane z korupcją i nierzetelnym wykonywaniem zadań służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tryb powiadamiania Straży Granicznej 1. Informacje przekazuje się niezwłocznie po ich uzyskaniu, w miarę możliwości w treści i formie umożliwiającej podjęcie przez właściwe jednostki organizacyjne Straży Granicznej skutecznych i szybkich działań. 2. Informacje należy przekazywać służbie dyżurnej właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, a w sytuacjach o szczególnym znaczeniu lub dotyczących większej liczby jednostek organizacyjnych Straży Granicznej jednocześnie dyżurnemu operacyjnemu Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej w Komendzie Głównej Straży Granicznej. 3. Przekazywane informacje powinny zawierać wskazanie miejsca i czasu zdarzenia, danych osobowych osób mających istotny związek ze zdarzeniem oraz opis przebiegu i zaistniałych oraz przewidywanych skutków zdarzenia, jeśli dane takie zostały uzyskane. 4. Podmiot przekazujący powinien podać własną ocenę wiarygodności informacji według następującej skali: a) informacja oparta na bezpośrednich ustaleniach faktycznych lub potwierdzona w wyniku własnych sprawdzeń, b) informacja ze źródła wiarygodnego, c) informacja ze źródła o nieustalonej wiarygodności. Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 548/2004 Komendanta Głównego 2. Zarządzenie nr 549/2004 Komendanta Głównego 3. Zarządzenie nr 550/2004 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 551/2004 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 552/2004 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 553/2004 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 554/2004 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 555/2004 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 556/2004 Komendanta Głównego 10. Zarządzenie nr 557/2004 Komendanta Głównego

10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 558/2004 Komendanta Głównego 12. Zarządzenie nr 559/2004 Komendanta Głównego 13. Zarządzenie nr 560/2004 Komendanta Głównego 14. Zarządzenie nr 561/2004 Komendanta Głównego 15. Zarządzenie nr 562/2004 Komendanta Głównego 16. Zarządzenie nr 563/2004 Komendanta Głównego 17. Zarządzenie nr 564/2004 Komendanta Głównego 18. Zarządzenie nr 565/2004 Komendanta Głównego 19. Zarządzenie nr 566/2004 Komendanta Głównego 20. Zarządzenie nr 567/2004 Komendanta Głównego 21. Zarządzenie nr 568/2004 Komendanta Głównego 22. Zarządzenie nr 569/2004 Komendanta Głównego 23. Zarządzenie nr 570/2004 Komendanta Głównego 24. Zarządzenie nr 571/2004 Komendanta Głównego 25. Zarządzenie nr 572/2004 Komendanta Głównego 26. Zarządzenie nr 573/2004 Komendanta Głównego 27. Zarządzenie nr 574/2004 Komendanta Głównego 28. Zarządzenie nr 575/2004 Komendanta Głównego 29. Zarządzenie nr 576/2004 Komendanta Głównego 30. Zarządzenie nr 577/2004 Komendanta Głównego 31. Zarządzenie nr 578/2004 Komendanta Głównego 32. Zarządzenie nr 579/2004 Komendanta Głównego 33. Zarządzenie nr 580/2004 Komendanta Głównego

11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 581/2004 Komendanta Głównego 35. Zarządzenie nr 582/2004 Komendanta Głównego 36. Zarządzenie nr 583/2004 Komendanta Głównego 37. Zarządzenie nr 584/2004 Komendanta Głównego 38. Zarządzenie nr 585/2004 Komendanta Głównego 39. Zarządzenie nr 586/2004 Komendanta Głównego 40. Zarządzenie nr 587/2004 Komendanta Głównego 41. Zarządzenie nr 588/2004 Komendanta Głównego 42. Zarządzenie nr 589/2004 Komendanta Głównego 43. Zarządzenie nr 590/2004 Komendanta Głównego 44. Zarządzenie nr 591/2004 Komendanta Głównego 45. Zarządzenie nr 592/2004 Komendanta Głównego 46. Zarządzenie nr 593/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania 47. Zarządzenie nr 594/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania 48. Zarządzenie nr 595/2004 Komendanta Głównego 49. Zarządzenie nr 596/2004 Komendanta Głównego 50. Zarządzenie nr 597/2004 Komendanta Głównego 51. Zarządzenie nr 598/2004 Komendanta Głównego 52. Zarządzenie nr 599/2004 Komendanta Głównego 53. Zarządzenie nr 600/2004 Komendanta Głównego 54. Zarządzenie nr 601/2004 Komendanta Głównego 55. Zarządzenie nr 602/2004 Komendanta Głównego 56. Zarządzenie nr 603/2004 Komendanta Głównego

12 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 604/2004 Komendanta Głównego 58. Zarządzenie nr 605/2004 Komendanta Głównego 59. Zarządzenie nr 606/2004 Komendanta Głównego 60. Zarządzenie nr 607/2004 Komendanta Głównego 61. Zarządzenie nr 608/2004 Komendanta Głównego 62. Zarządzenie nr 609/2004 Komendanta Głównego 63. Zarządzenie nr 610/2004 Komendanta Głównego 64. Zarządzenie nr 611/2004 Komendanta Głównego 65. Zarządzenie nr 612/2004 Komendanta Głównego 66. Zarządzenie nr 613/2004 Komendanta Głównego 67. Zarządzenie nr 614/2004 Komendanta Głównego 68. Zarządzenie nr 615/2004 Komendanta Głównego 69. Zarządzenie nr 616/2004 Komendanta Głównego 70. Zarządzenie nr 617/2004 Komendanta Głównego 71. Zarządzenie nr 618/2004 Komendanta Głównego 72. Zarządzenie nr 619/2004 Komendanta Głównego 73. Zarządzenie nr 620/2004 Komendanta Głównego 74. Zarządzenie nr 621/2004 Komendanta Głównego 75. Zarządzenie nr 622/2004 Komendanta Głównego 76. Zarządzenie nr 623/2004 Komendanta Głównego 77. Zarządzenie nr 624/2004 Komendanta Głównego 78. Zarządzenie nr 625/2004 Komendanta Głównego 79. Zarządzenie nr 626/2004 Komendanta Głównego

13 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 627/2004 Komendanta Głównego 81. Zarządzenie nr 628/2004 Komendanta Głównego 82. Zarządzenie nr 629/2004 Komendanta Głównego 83. Zarządzenie nr 630/2004 Komendanta Głównego 84. Zarządzenie nr 631/2004 Komendanta Głównego 85. Zarządzenie nr 632/2004 Komendanta Głównego 86. Zarządzenie nr 633/2004 Komendanta Głównego 87. Zarządzenie nr 634/2004 Komendanta Głównego 88. Zarządzenie nr 635/2004 Komendanta Głównego 89. Zarządzenie nr 636/2004 Komendanta Głównego 90. Zarządzenie nr 637/2004 Komendanta Głównego 91. Zarządzenie nr 638/2004 Komendanta Głównego 92. Zarządzenie nr 639/2004 Komendanta Głównego 93. Zarządzenie nr 640/2004 Komendanta Głównego 94. Zarządzenie nr 641/2004 Komendanta Głównego 95. Zarządzenie nr 642/2004 Komendanta Głównego 96. Zarządzenie nr 643/2004 Komendanta Głównego 97. Zarządzenie nr 644/2004 Komendanta Głównego 98. Zarządzenie nr 645/2004 Komendanta Głównego 99. Zarządzenie nr 646/2004 Komendanta Głównego 100. Zarządzenie nr 647/2004 Komendanta Głównego 101. Zarządzenie nr 648/2004 Komendanta Głównego 102. Zarządzenie nr 649/2004 Komendanta Głównego

14 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 650/2004 Komendanta Głównego 104. Zarządzenie nr 651/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 105. Zarządzenie nr 652/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 106. Zarządzenie nr 653/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 107. Zarządzenie nr 654/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 108. Zarządzenie nr 655/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 109. Zarządzenie nr 656/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 110. Zarządzenie nr 657/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 111. Zarządzenie nr 658/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 112. Zarządzenie nr 659/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 113. Zarządzenie nr 660/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 114. Zarządzenie nr 661/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 115. Zarządzenie nr 662/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 116. Zarządzenie nr 663/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 117. Zarządzenie nr 664/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 118. Zarządzenie nr 665/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 119. Zarządzenie nr 666/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 120. Zarządzenie nr 667/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 121. Zarządzenie nr 668/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 122. Zarządzenie nr 669/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 123. Zarządzenie nr 670/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 124. Zarządzenie nr 671/2004 Komendanta Głównego operacyjnych 125. Zarządzenie nr 672/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie operacyjnych

15 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Zarządzenie nr 673/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie operacyjnych 127. Zarządzenie nr 674/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie operacyjnych 128. Zarządzenie nr 675/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie operacyjnych 129. Zarządzenie nr 676/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie operacyjnych 130. Zarządzenie nr 677/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie operacyjnych 131. Zarządzenie nr 678/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie operacyjnych 132. Zarządzenie nr 679/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie operacyjnych 133. Zarządzenie nr 680/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie operacyjnych 134. Decyzja nr 205/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie rozwiązania zespołu ds. koordynacji wdrożenia do praktyki policyjnej zmian w ustawie Kodeks postępowania karnego Decyzja nr 206/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie nr 128/Cmt/04/EM Decyzja nr 207/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie nr 144/Cmt/04/HC Decyzja nr 208/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Komendzie Głównej Policji Decyzja nr 209/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia do ustalania uprawnień w sprawach świadczeń rodzinnych Decyzja nr 210/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnień do realizacji niektórych zadań w zakresie gospodarki finansowej Komendy Głównej Policji objętej właściwością rzeczową Biura Finansów KGP Decyzja nr 211/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania, wdrożenia i monitoringu programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów służby kryminalnej Policji z zakresu taktyki i techniki przesłuchania Decyzja nr 212/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej Decyzja nr 213/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie nr 143/BŁiIt/04/JG Decyzja nr 214/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie nr 145/Cmt/04/EM Decyzja nr 215/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie nr 146/BOINiI/04/BG Decyzja nr 216/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji Decyzja nr 217/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie nr 148/BŁiIt/04/JG Decyzja nr 218/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie nr 149/Ckt/04/BG Decyzja nr 219/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie nr 150/Cmt/04/RS Decyzja nr 222/2004 Komendanta Głównego nr 151/Cmt/04/MM Decyzja nr 223/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie

16 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr wyznaczenia zastępstwa Komendanta Głównego Policji w dniach czerwca 2004 r Decyzja nr 224/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję o powołaniu grupy operacyjno-śledczej do sprawy zabójstwa nadinsp. Marka Papały Decyzja nr 225/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie nr 79/BŁiIt/04/MSz Decyzja nr 226/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie nr 153/BŁiI/04/BR Decyzja nr 227/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie nr 155/BŁiI/04/BP Decyzja nr 228/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie nr 156/BŁiIt/04/BP Decyzja nr 229/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nr 152/Cmt/04/MM Decyzja nr 230/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nr 147/Cmt/04/RS Decyzja nr 241/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa Komendanta Głównego Policji w dniach 30 czerwca-2 lipca 2004 r Decyzja nr 242/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Komendanta Głównego Policji Decyzja nr 243/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania zespołu nadzorującego projekt celowy zamawiany pod nazwą Opracowanie modeli struktury organizacyjnej komend Policji szczebla wojewódzkiego i powiatowego Decyzja nr 244/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Legislacyjnego do opracowania projektu ustawy o Policji Decyzja nr 245/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Legislacyjnego do opracowania projektu ustawy o służbie w Policji Decyzja nr 346/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-śledczej. Wydawca: Komenda Główna Policji Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Gabinet Komendanta Głównego Policji Warszawa, ul. Puławska 148/150, tel. wew , , , fax Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Legionowo 3, ul. Zegrzyńska 121, tel , Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121 Zam. nr 84/2004, nakład: 2100 egz. ISSN Cena brutto: 3,85 zł

58 POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

58 POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ 58 POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej W celu efektywnego wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- Poz. 28-29 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II...

Bardziej szczegółowo

15 POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I GENERALNEGO INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ

15 POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I GENERALNEGO INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ 15 POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I GENERALNEGO INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie współdziałania Policji i organów kontroli skarbowej W celu należytego wykonywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-359- Poz. 94-95 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 94 nr 265 w sprawie programów ramowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik 73 Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 Poz. 17-72- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 33 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10-393- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 105 nr 16 z dnia 30 lipca 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3-353- Poz. 25 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 81 nr 139 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/komend/zadania-sg/3,zadania-strazy-granicznej.html 2019-10-23, 02:31 Zadania Straży Granicznej 01.10.2019 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-429- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 146 nr 21 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 nr 840 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 7 235 Poz. 33 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 13 maja 2009 r., Nr 7,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 12-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 140 nr 251 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 153 nr 22 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

85 DECYZJA NR 529 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -- Poz. 8 i DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 85 nr 5 z dnia 0 września 00 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 11 324 53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępniania przez Straż Graniczną właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669 Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. 1), 2) o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 DECYZJA 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 69 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 69 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 69 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-807- Poz. 160 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 160 nr

Bardziej szczegółowo

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13-405- Poz. 79 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 79 nr 448 z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 238 Poz. 34 34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji publicznej Na

Bardziej szczegółowo

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści. Policja Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących

Bardziej szczegółowo

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wykazu aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc Ogłasza się wykaz aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc, stanowiący

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979) Warszawa, 17 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 979) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Straży

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23-537- Poz. 144 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 144 nr 609 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 22-521- Poz. 136 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 136 nr 844 z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 21-117- Poz. 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 nr 250 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 8 Dz.U.2004.64.594 art. 2 Dz.U.2004.91.868 art. 2 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 10 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 121 ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 121 ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 121 ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-607- Poz. 109, 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 lipca 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 109

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 24 listopada 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 425 Poz. 104, 105, 106 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 24 listopada 2008 r., Nr 18,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 104 Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 29 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 29 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 29 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/15 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 463/15 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu ZARZĄDZENIE NR 463/15 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wglądu Policji do danych Wizowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106)

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) 1 Warszawa, dnia 15 marca 2007 r. Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) B F Bazy danych Nr 1, poz. 2 Wykonywanie przez policjantów zadań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K 2 0 0 9 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzêdowego Komendy G³ównej Stra y Granicznej Rok 2009 (numery od 1 16) Skróty oznaczaj¹: Z. zarz¹dzenie,

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 0 Poz. 55 i 56 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 55 nr 7 z dnia maja 006 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 7. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 7. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2019

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3-137- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 63 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66

Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 Dziennik Ustaw Nr 13 740 Poz. 66 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 3 grudnia 2010 r. Nr 21 ZARZĄDZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. ZARZĄDZENIE Nr 43 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 3 grudnia 2010 r. Nr 21 ZARZĄDZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. ZARZĄDZENIE Nr 43 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 3 grudnia 2010 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 116 nr 43 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie szkoleń pracowników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI legalności zatrudnienia cudzoziemców, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy

PROCEDURY KONTROLI legalności zatrudnienia cudzoziemców, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy PROCEDURY KONTROLI legalności zatrudnienia cudzoziemców, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101 Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101 DECYZJA NR 369 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zaopatrywania komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-585- Poz. 88 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 88 nr 88 z dnia 9 sierpnia 005 r. uchylające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.) Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 78 Poz. 24 Za³¹czniki do decyzji nr 97 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 14 kwietnia 2009 r. Za³¹cznik nr 1 WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 118 ZARZĄDZENIE NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 listopada 2018 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 118 ZARZĄDZENIE NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 listopada 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 118 ZARZĄDZENIE NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-4- Poz. 4 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 3 nr 4 z dnia 30 stycznia 00 r. w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3-341- Poz. 7 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 57 nr 129 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 24-553- Poz. 150 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 150 nr 1381 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r. Poz. 2230

Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r. Poz. 2230 Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r. Poz. 2230 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r. Poz. 2365

Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r. Poz. 2365 Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r. Poz. 2365 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadku

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ Szkolenie zawodowe podstawowe. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo