WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)"

Transkrypt

1 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 78 Poz. 24 Za³¹czniki do decyzji nr 97 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 14 kwietnia 2009 r. Za³¹cznik nr 1 WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.) Lp. Numer i data aktu, komórka (jednostka) odpowiedzialna Tytuł aktu (w sprawie) Zmiany aktu (numer, data) r. 1. Pf r r. szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę na jednostkach pływających Straży Granicznej w zakresie strzelań artyleryjskich. szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej r r. BP r. regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 7, z 2002 r. Nr 4, poz. 36, z 2004 r. Nr 9, poz. 48, z 2005 r. Nr 1, poz. 1, z 2007 r. Nr 13, poz. 110). utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 20, z 2002 r. Nr 4, poz. 37, z 2004 r. Nr 6, poz. 31, z 2005 r. Nr 7, poz. 41) r. 41 z r. 1 z r. 120 z r. 26 z r. 25 z r. 41 z r. 64 z r r. 6. Pf r. ZSW 7. Pf r. ZG 2002 r. zasad korzystania z odpłatnego wyżywienia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 26). metod i form wykonywania przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej czynności operacyjno-rozpoznawczych. rozpoznania granicznego i organizacji Systemu Alarmowego Powiadamiania. decyzja nr 238 z r. decyzja nr 291 z r r r. zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 7).

2 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 79 Poz r. ZOŚ r r r r r r. określenia zasad nadzoru służbowego nad prowadzeniem postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 21, z 2005 r. Nr 8, poz. 54, z 2007 r. Nr 9, poz. 81). wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej Instrukcji szkolenia operatorów systemów obserwacji lotniczej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 34). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 36, z 2005 r. Nr 7, poz. 42, z 2007 r. Nr 1, poz. 8, Nr 3, poz. 30). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 37, z 2005 r. Nr 4, poz. 22, z 2007 r. Nr 1, poz. 10, Nr 2, poz. 20, z 2008 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 11, Nr 6, poz. 39). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 38, z 2005 r. Nr 4, poz. 19, z 2007 r. Nr 1, poz. 4, Nr 3, poz. 32, Nr 5, poz. 49, z 2008 r. Nr 6, poz. 43). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 39, z 2005 r. Nr 6, poz. 37, z 2006 r. Nr 5, poz. 35, z 2007 r. Nr 1, poz. 3, Nr 2, poz. 24, Nr 9, poz. 80, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 7, poz. 47). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 41, z 2005 r. Nr 4, poz. 18, z 2006 r. Nr 3, poz. 12, z 2007 r. Nr 1, poz. 12, Nr 3, poz. 29, Nr 5, poz. 50, z 2008 r. Nr 6, poz. 40). 52 z r. 85 z r. 1 z r. 42 z r. 12 z r. 32 z r. 23 z r. 14 z r. 24 z r. 9 z r. 14 z r. 38 z r. 19 z r. 8 z r. 35 z r. 53 z r. 42 z r. 39 z r. 33 z r. 7 z r. 28 z r. 84 z r. 1 z r. 46 z r. 18 z r. 11 z r. 16 z r. 31 z r. 54 z r. 39 z r r. nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 42, z 2005 r. Nr 3, poz. 11, z 2007 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 22, Nr 13, poz. 112, z 2008 r. Nr 6, poz. 41). 12 z r. 10 z r. 26 z r. 125 z r. 40 z r r. nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 45, z 2005 r. Nr 4, poz. 20, Nr 11, poz. 77, z 2006 r. Nr 5, poz. 38, z 2007 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 19). 20 z r. 63 z r. 38 z r. 9 z r. 23 z r.

3 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 80 Poz r r r r. 22. Z r. nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 46, z 2005 r. Nr 5, poz. 31, z 2007 r. Nr 1, poz. 7, Nr 2, poz. 23, z 2008 r. Nr 1, poz. 2). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 47, z 2005 r. Nr 5, poz. 30, z 2007 r. Nr 1, poz. 9, Nr 2, poz. 25, Nr 11, poz. 96, z 2008 r. Nr 6, poz. 38). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 48, z 2005 r. Nr 3, poz. 10, z 2007 r. Nr 1, poz. 13, Nr 3, poz. 31, Nr 10, poz. 90, z 2008 r. Nr 6, poz. 42). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 51, z 2005 r. Nr 5, poz. 28, z 2007 r. Nr 1, poz. 2, Nr 2, poz. 21). Instrukcji postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w działaniach pirotechnicznych. 33 z r. 11 z r. 27 z r. 4 z r. 56 z r. 32 z r. 13 z r. 29 z r. 102 z r. 37 z r. 57 z r. 10 z r. 17 z r. 33 z r. 95 z r. 41 z r. 29 z r. 6 z r. 25 z r r r. BTiZ określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6, Nr 8, poz. 44 i Nr 9, poz. 55, z 2005 r. Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 34 i Nr 11, poz. 78 oraz z 2006 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 104, z 2007 r. Nr 8, poz. 77, Nr 10, poz. 91, Nr 11, poz. 98, Nr 13, poz. 111, z 2008 r. Nr 5, poz. 29). 37 z r. 48 z r. 2 z r. 34 z r. 66 z r. 45 z r. 76 z r. 82 z r. 99 z r. 104 z r. 121 z r. 30 z r. 67 z r. 72 z r. 84 z r r. BTiZ umundurowania specjalistycznego i wyposażenia specjalnego dostosowanego do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 7, z 2005 r. Nr 5, poz. 27). 25 z r r. szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 13).

4 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 81 Poz r r. BWM r r. utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 14). regulaminu organizacyjnego Biura Współpracy Międzynarodowej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 22, Nr 9, poz. 48, z 2005 r. Nr 3, poz. 13, z 2006 r. Nr 5, poz. 40). utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 28). zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 76, z 2006 r. Nr 2, poz. 9, z 2007 r. Nr 5, poz. 44, z 2008 r. Nr 1, poz. 4). 41 z r. 15 z r. 41 z r. 10 z r. 48 z r. 8 z r r r r. określenia przypadków, w których funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia umundurowania (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 14). sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 21, z 2006 r. Nr 10, poz. 90, z 2007 r. Nr 8, poz. 78, z 2008 r. Nr 3, poz. 19, Nr 6, poz. 37). 66 z r. 83 z r. 22 z r. 36 z r. 96 z r. 32. Z r r. utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów. szczegółowego sposobu wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności zleconych przez właściwe organy państwowe (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 58, z 2006 r. Nr 9, poz. 69, z 2007 r. Nr 6, poz. 58). 62 z r. 5 z r. 27 z r. 31 z r. 52 z r. 55 z r. 61 z r. 18 z r. 34 z r. 44 z r. 80 z r. 86 z r. decyzja nr 208 z r. 91 z r. 115 z r. 123 z r. 2 z r. 26 z r. 43 z r. 50 z r. 80 z r. 97 z r. 59 z r. 58 z r.

5 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 82 Poz r. nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 67, z 2006 r. Nr 5, poz. 34, Nr 6, poz. 49, z 2007 r. Nr 1, poz. 11, Nr 3, poz. 28, Nr 4, poz. 38, Nr 5, poz. 48, z 2008 r. Nr 4, poz. 27). 32 z r. 46 z r. 15 z r. 30 z r. 42 z r. 52 z r. 28 z r. 65 z r r. norm należności uzbrojenia zespołowego i indywidualnego oraz norm wyposażenia specjalnego jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy Straży Granicznej a także warunków przyznawania i użytkowania uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 78, z 2006 r. Nr 5, poz. 41, Nr 8, poz. 61, z 2007 r. Nr 2, poz. 18). 42 z r. 56 z r. 22 z r. 59 z r r r r r. określenia procedur kontroli finansowej w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 1). wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej Programu szkolenia pilotów na samoloty M-28 Skytruck (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6). szczegółowego trybu wydawania zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej, w tym wiz, przez komendantów placówek Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 7) r r r r r. kontroli przewozu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 8, Nr 8, poz. 63). regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 13, z 2008 r. Nr 3, poz. 20). regulaminu organizacyjnego Biura Finansów KGSG (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 16, z 2007 r. Nr 4, poz. 36, N 9, poz. 82). nadania regulaminu organizacyjnego Zespołowi do Spraw Zamówień Publicznych (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 17, z 2007 r. Nr 4, poz. 37, Nr 7, poz. 68). regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 47). 58 z r. 23 z r. 54 z r. 39 z r. 88 z r. 78 z r. 40 z r. 68 z r. 44. Pf r r. gospodarowania mieniem stanowiącym zapas wojenny w Straży Granicznej. szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 59, z 2007 r. Nr 6, poz. 60, Nr 12, poz. 107). 60 z r. 117 z r. 86 z r.

6 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 83 Poz r r r r r r r. regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejawnych (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 60). procedury postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku wykrycia próby nielegalnego przewozu przez granicę państwową substancji promieniotwórczej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 62). stosowania przez Straż Graniczną analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 89). elektronicznego systemu rejestracji treści informacji przekazywanej za pośrednictwem środków łączności przewodowej i bezprzewodowej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 91, z 2007 r. Nr 1, poz. 1, Nr 10, poz. 89). wprowadzenia dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 99). regulaminu organizacyjnego Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 100). określenia zadań dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 101, z 2008 r. Nr 5, poz. 30). 1 z r. 92 z r. 93 z r. 33 z r r. 53. Pf r. ZOŚ 54. Pf r. czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez Straż Graniczną z wykorzystaniem funkcjonariuszy pod przykryciem w ramach operacji specjalnych i kombinacji operacyjnych. organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia. 47 z r. Z-56 z r. 62 z r. 65 z r. 67 z r. 69 z r. 71 z r. 72 z r. 73 z r. 74 z r. 77 z r. 78 z r. 87 z r. 90 z r. 93 z r. 94 z r. 96 z r. 97 z r. 98 z r. 101 z r. 107 z r. 108 z r. 114 z r. 116 z r. 118 z r. 119 z r. 122 z r.

7 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 84 Poz. 24 Pf-124 z r. 3 z r. 6 z r. 7 z r. 10 z r. 11 z r. 12 z r. 13 z r. 15 z r. 16 z r. 18 z r. 19 z r. 21 z r. 24 z r. 27 z r. 29 z r. 31 z r. 32 z r. 35 z r. 44 z r. Pf-47 z r. 48 z r. 53 z r. 58 z r. 60 z r. 61 z r. 66 z r. 68 z r 70 z r. 71 z r. 74 z r. 75 z r. 76 z r. 79 z r. 82 z r. 83 z r. 85 z r. 87 z r. 91 z r. 92 z r. 94 z r. patrz uwaga nr r. ZZD regulaminu organizacyjnego Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 46, Nr 6, poz. 61, Nr 9, poz. 83, Nr 12, poz. 103). 61 z r. 89 z r. 106 z r. patrz uwaga nr r r. ZAW r. LK prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 51). regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 57). regulaminu organizacyjnego Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 62). 55 z r. 88 z r.

8 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 85 Poz r. LK r. BŁiI r. GKGSG r. BP r. ZSW r. BAS ekspertyz kryminalistycznych oraz trybu nadawania i weryfikacji uprawnień do ich wykonywania w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 63). regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 67, z 2008 r. Nr 1, poz. 3). regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 69). organizacji (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 74, Nr 12, poz. 104). regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 75, Nr 11, poz. 97). regulaminu organizacyjnego Biura Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 76). 5 z r. 81 z r. patrz uwaga nr z r. 103 z r. 65. Z r. ZG r. ZG r. BF r. BL r. BTiZ 70. Pf r. ZOŚ sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych. regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 92). planowania rzeczowo-finansowego oraz realizacji planu rzeczowofinansowego w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 99, z 2008 r. Nr 2, poz. 13). regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 105, z 2008 r. Nr 5, poz. 31). regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 106). metod i form prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Straż Graniczną. 52 z r. 20 z r. 69 z r. 34 z r. 95 z r. 73 z r. Pf-89 z r. 71. Pf r. ZOŚ prowadzenia ewidencji operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w Straży Granicznej r. 90 z r r. ZdsLiO regulaminu organizacyjnego Zespołu do spraw Lecznictwa i Orzecznictwa (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 12).

9 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 86 Poz r BL r. BOIN r r. CKD r. INIK wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 46). ochrony transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 48). regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 49). Zespołu Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Straży Granicznej. regulaminu organizacyjnego Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej. patrz uwaga nr 4 Uwagi: 1. W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2009 r. zarządzenia nr Z-11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia, na podstawie 2 utraciło moc zarządzenie nr Pf-46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia (z późn. zm.). 2. Zarządzenie nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, zmienione zarządzeniami nr 61 z dnia 1 czerwca 2007 r., nr 89 z dnia 21 września 2007 r. i nr 106 z dnia 15 listopada 2007 r., utraciło moc na podstawie 3 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej. 3. Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej, zmienione zarządzeniem nr 81 z dnia 21 listopada 2008 r., utraciło moc na podstawie 3 zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej. 4. W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej dokonana została zmiana w 4 pkt 5 regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, która ma zastosowanie od dnia 1 października 2008 r.

Warszawa, dnia 20 maja 2011 r. TREŒÆ: Poz.: D E C Y Z J A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J

Warszawa, dnia 20 maja 2011 r. TREŒÆ: Poz.: D E C Y Z J A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 20 maja 2011 r. Nr 5 TREŒÆ: Poz.: D E C Y Z J A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J 19 nr 80 z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY G ÓWNEJ STRA Y GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 4

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY G ÓWNEJ STRA Y GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 4 DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY G ÓWNEJ STRA Y GRANICZNEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 4 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J 23 --- nr 23

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 109 ZARZĄDZENIE NR 120 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 109 ZARZĄDZENIE NR 120 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 109 ZARZĄDZENIE NR 120 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające niektóre zarządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K 2 0 0 9 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzêdowego Komendy G³ównej Stra y Granicznej Rok 2009 (numery od 1 16) Skróty oznaczaj¹: Z. zarz¹dzenie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ R O K 2 0 1 0 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzêdowego Komendy G³ównej Stra y Granicznej Rok 2010 (numery od 1 13) Skróty oznaczaj¹: Z. zarz¹dzenie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2010 r. TREŒÆ: Poz.: D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 12 maja 2010 r. TREŒÆ: Poz.: D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 12 maja 2010 r. Nr 6 TREŒÆ: Poz.: D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 28 nr 121 z dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 października 2016 r. Poz. 101 DECYZJA NR 277 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 27 października 2016 r.

Warszawa, dnia 27 października 2016 r. Poz. 101 DECYZJA NR 277 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 27 października 2016 r. Poz. 101 DECYZJA NR 277 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 28 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz. 19 WYKAZ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz. 19 WYKAZ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 103 Poz. 19 Za³¹cznik nr 2 WYKAZ obowiązujących decyzji normatywnych (D), wytycznych (W), regulaminów (R), rozkazów (Roz) i instrukcji (I) Komendanta Głównego Straży

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 204

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 204 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 204 Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 5 1. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz. 28 WYKAZ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz. 28 WYKAZ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 6 220 Poz. 28 Za³¹cznik nr 2 WYKAZ obowiązujących decyzji normatywnych (D), wytycznych (W), regulaminów (R), rozkazów (Roz) i instrukcji (I) Komendanta Głównego Straży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 87 Poz. 24

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 87 Poz. 24 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 87 Poz. 24 Za³¹cznik nr 2 WYKAZ obowiązujących decyzji normatywnych (D), wytycznych (W), regulaminów (R), rozkazów (Roz) i instrukcji (I) Komendanta Głównego Straży

Bardziej szczegółowo

Spis zespołów archiwalnych Archiwum SG w Szczecinie

Spis zespołów archiwalnych Archiwum SG w Szczecinie Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.bip.kgsg.strazgraniczna.pl/s01/ewidencje-i-rejestry/3597,spis-zespolow-archiwalnych-archiwum-sg-w-szcz ecinie.html Wygenerowano: Sobota, 17 września

Bardziej szczegółowo

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 93 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wykazu aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc Ogłasza się wykaz aktów prawnych Komendanta, które utraciły moc, stanowiący

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 19 września 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109 Decyzja Nr 206 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki

Bardziej szczegółowo

Akty prawne regulujące działalność Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Akty prawne regulujące działalność Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/status-prawny/3701,akty-prawne-regulujace-dzialalnosc-komendy- Bieszczadzkiego-Oddzialu-Strazy-Grani.html

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 maja 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 11 maja 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 11 maja 2010 r. Nr 5 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 17 nr 16 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 16 grudnia 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2010 r. Nr 11 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 50 nr 60 z

Bardziej szczegółowo

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2011 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J

Warszawa, dnia 2 grudnia 2011 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2011 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J 50 nr 48 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 111 ZARZĄDZENIE NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 7 października 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 111 ZARZĄDZENIE NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 7 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 111 ZARZĄDZENIE NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 7 października 2014 r. w sprawie systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 75 DECYZJA NR 193 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 1 października 2015 r.

Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 75 DECYZJA NR 193 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 1 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 75 DECYZJA NR 193 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zadań podmiotów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej Na podstawie 12 zarządzenia nr 43 Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 1 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 16* TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 99 nr 103

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r.

Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 października 2018 r. Poz. 106 ZARZĄDZENIE NR 56 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Nr 8 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 30 nr 29 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 3 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 3 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/7620,28-lat-strazy-granicznej.html 2019-06-21, 05:20 28 lat Straży Granicznej Anna Michalska 16.05.2019 16 maja obchodzimy święto

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp. Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 505 Poz. 67 Za³¹cznik do decyzji nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. ARKUSZ SAMOOCENY funkcjonowania kontroli zarządczej w....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępniania przez Straż Graniczną właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -5- Poz. 7 i 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI á TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 7 nr 55 z dnia 8 października 00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 375

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 375 Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 13 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 23 ANEKS NR 1. z dnia 27 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 23 ANEKS NR 1. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. ANEKS NR 1 z dnia 27 marca 2012 r. do regulaminu w sprawie sposobu pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 48 DECYZJA NR 260 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 48 DECYZJA NR 260 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 48 DECYZJA NR 260 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych KOKON Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Normy należności umundurowania specjalistycznego

Normy należności umundurowania specjalistycznego Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 7 140 Poz. 43 Za³¹czniki do zarz¹dzenia Nr 38 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. Za³¹cznik nr 1 Normy należności umundurowania specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 88 nr 88 z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 3-353- Poz. 25 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 81 nr 139 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 35 ZARZĄDZENIE NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10-393- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 105 nr 16 z dnia 30 lipca 2001 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 119 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 119 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 119 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- Poz. 28-29 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Poz. 43 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J

Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. Nr 16 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J 51 nr 49 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/11078,odprawa-kadry-kierowniczej-sg-12-13-lutego-2 015-r.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 127 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 lipca 2017 r.

DECYZJA NR 127 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 lipca 2017 r. DECYZJA NR 127 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej W celu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 78 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 78 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 21 ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 5 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 21 ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 5 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 21 ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie norm należności uzbrojenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 31 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 31 grudnia 2011 r. 19 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego (Dz. Urz. KGPSP z dnia 31 grudnia 2011 r.) Ustala

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 84 ZARZĄDZENIE NR 82 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 84 ZARZĄDZENIE NR 82 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 84 ZARZĄDZENIE NR 82 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Kontrola międzynarodowego obrotu odpadami w latach 2008-2009 w przejściach granicznych

Bardziej szczegółowo

KED KG-ZG-Pf-1234/IV/10 KED KG-ZG-00-25/10 KED KG-ZG-00-25/IV/RUBIN-2/10

KED KG-ZG-Pf-1234/IV/10 KED KG-ZG-00-25/10 KED KG-ZG-00-25/IV/RUBIN-2/10 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 12 482 Poz. 60 Za³¹cznik nr 27 Przykłady oznaczania dokumentów 1. Oznaczenie dokumentu zaewidencjonowanego w książce ewidencji dokumentów, w przypadku, gdy w komórce

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 1 5 Poz. 6 6 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 1 5 Poz. 6 6 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 1 5 Poz. 6 6 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ z dnia 16 lutego 2010 r. zmienjające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 42

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 42 Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 1286 OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 426

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 426 Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 426 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 DECYZJA NR 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 22 lutego 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2010 r. Nr 1 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 1 nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz ZARZ DZENIE NR 40 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz ZARZ DZENIE NR 40 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 324 Poz. 39 39 ZARZ DZENIE NR 40 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zasad i form organizowania i prowadzenia pościgów

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/900,mamy-braz-w-mistrzostwach-sg-w-pilce-siatkowej0 5122014.html Wygenerowano: Poniedziałek, 3 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-421- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 153 nr 22 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r.

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r. D E C Y Z J A NR 41 K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem do informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie sposobu i trybu planowania

Bardziej szczegółowo

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej Katarzyna Kaczmarek Agenda Trochę historii Zmiany na granicach po wejściu do strefy Schengen i zmiany zadań SG Zmiany strukturalne Zmiany zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 56 ZARZĄDZENIE NR 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 56 ZARZĄDZENIE NR 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 56 ZARZĄDZENIE NR 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej

Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 października 2015 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek funkcjonariusza Straży Granicznej w drodze do miejsca pełnienia służby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie udostępniania

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/planowane-ilosci-przyje/2785,wolne-etaty-dla-fu nkcjonariuszy.html Wygenerowano: Środa, 3 lutego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/282,wystartowaly-iv-mistrzostwa-strazy-granicznej-w-koszyk owce.html 2019-06-0,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r.

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r. DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

58 POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

58 POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ 58 POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej W celu efektywnego wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2005 Nr 234 poz. 1997 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 51 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej Na podstawie art. 65 ust. 9 ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego

Bardziej szczegółowo